Sunteți pe pagina 1din 16

ETALONAREA MICROMETRELOR DE EXTERIOR

CU VALOAREA DIVIZIUNII DE 0,01mm

DURDYYEV SAHETNUR
GRUPA 545A
1. Definiție și considerații generale - Micrometru

Micrometrele sunt mijloace de măsurat lungimi cu amplificare mecanică, realizată de un mecanism şurub-piuliţă, la care
dimensiunea de măsurat este cuprinsă între două suprafeţe plane şi paralele, sub acţiunea unui efort de măsurare
stabilit. În funcţie de erorile de indicaţie, micrometrele se clasifică în două clase: cl. 1 şi cl. 2.

Micrometrele de exterior se execută în următoarele tipuri:

- micrometre de tip uşor, cu diametrul nominal al tijei şurubului micrometric d = 6mm şi cu limitele superioare de
măsurare cuprinse între 25 ÷ 200mm, din 25 în 25mm;

- micrometre de tip greu, cu diametrul nominal al tijei şurubului micrometric d = 8mm şi cu limitele superioare d
măsurare cuprinse între 25...500mm, din 25 în 25mm.
Fig.1 Micrometrul de exterior obisnuit STAS 1374-55

1 – corpul 5 – brațul cilindric


2– 6 – tamburul
3– 7 – șurub
4– 8–
Valoarea diviziunii micrometrului Vd se poate determina cu relatia :

În care :
- P este pasul surubului micrometric în mm (de regula P =0.5 mm)
- Nd = 50 diviziuni
Făcând înlocuirile, se obține:

Vd

Penru a efectua citirea corecta, trebuie sa se cunoasca bine sistemul gradatiilor de pe bratul cilindric 5 si tamburul
6 (Fig.1)
Pe bratul cilindric 5 se deosebesc doua scari gradate, Fig.1.1 si anume:

-scara milimetrilor, cu diviziuni din milimetru in milimetru si numerotatia din 5 in 5 mm;


-scara jumatatilor de milimetru, cu diviziuni din milimetru in milimetru si numerotată.
Fig.1.1 Cele doua scari gradate de pe bratul 5 al micrometrelor

Pe intreaga circumferinta tronconica a tamburului 6 sunt


trasate 50 de diviziuni, la intervale egale, numerotate din 5 in 5,
de la zero la 50.
La efectuarea masurarilor cu micrometrul se pot ivi trei situatii de citire ca in figura 1.2; 1.3; 1.4 , in functie de
pozitia marginii portiunii tronconice a tamburului gradat 6 in raport cu reperul scarii milimetrilor si jumatatilor
de milimetrii de pe bratul 5 .
2. Utilajul folosit

Micrometru pentru masurarea dimensiunilor exterioare cu Vd=0.01mm.

Cala de reglare din trusa micrometrului sau, in lipsa acesteia, trusa de cale plan-paralele.

3. Schema de măsurare (fig.1.5)


4. Mod de lucru

Inainte de masurare, micrometrul trebuie controlat, pentru a se constata daca este reglat la zero. Pentru
aceasta la micrometrul cu limitele 0...25mm (v. fig 1) se apropie sprafetele de masurare cu ajutorul
dispozitivului de limitare a apasarii 8, pana cand acestea vin in contact. Apoi se observa daca reperul zero de
pe tamburul 6 coincide cu reperul zero al scarii milimetrilor de pe bratul 5. Daca nu se obtine aceasa
coincidenta , trebuie ca micrometrul sa fie reglat la zero, operatie care se va executa de catre personalul tehnic
de specialitate.
Pentru controlul si reglarea micrometrelor, cu limita inferioara de masurare de 25 mm, se folosesc cale de
reglare care insotesc micrometrele sau cale plan-paralele, ale caror lungimi sunt egale cu limita inferioara de
masurare a micrometrului respectiv.
Se introduce cala de reglare, respectiv cala plan-paralela, sau blocul de cale, intre suprafetele de masurare
ala micrometrului, observandu-se coincidenta reperului zero de pe tamburul 6, cu linia longitudinala de pe
bratul cilindric 5, marginea tronconica a tamburului gasindu-se la aproximativ 0.1mm in dreapta reperului care
indica dimensiunea minima de masurare.In cazul nerespectarii coincidentei se va regla micrometrul.
Rotind tamburul 6, se va deplasa axial tija surubului micrometric 3 (fig.1) pana in pozitia in care
piesa de masurat se poate introduce comod intre suprafetele de masurare ale tijei surubului
micrometric 3 si nicovalei 2.
Rotind tamburul 6, in sensul insurubarii prin intermediul rozetei 7, se aduc suprafetele de
masurare ale nicovalei 2 si tijei 3, in contac cu piesa supusa masurarii (fig 1.5). Dupa obtinerea
contactului cu piesa se deplaseaza in continuare tija 3 catre nicovala 2, orin intermediul
dispozitivului 8 pentru limitatrea apasarii (fig 1).
Utilizarea despozitivului 8 asigura o constanta a fortei de strangere a piesei intre suprafetele de
masurare, inlaturand erorile datorate neuniformitatii acetei forte.
Actionand rozeta 4 a dispozitivului de fixare, se blocheaza tija surubului micrometric.
Se executa citirea conform indicatiilor de la primul punct.
Se completeaza tabelul lucrarii (tabelul nr 1)
5. Tabele cu date precise si rezultatele masurarii.

Se completeaza in ordine coloanele 1 si 2 din tabelul 1 , apoi se trec citirile efectuate (coloanele 3,4,5). Dupa calcularea
valorii medii a citirilor (coloana 6), se concluzioneaza (coloana 7)

6.Concluzii
Se compara dimensiunea masurata (efectiva) cu dimensiunile limita prescrise, tragandu-se concluzii cu privire la
precizia dimensionala a elementului masurat.piesa se considera buna (din punct de vedere al dimensiunii care se
masoara), daca se respecta relatia :

Lmin ≤ Lm ≤ Lmax ,
In care:
Lmin = Ln+ai ;

Lmax = Ln+ as ;

Ln-reprezinta dimensiunea nominala prescrisa , mm;


ai ; as – abaterile, inferioara si respectiv superioara, prescrise la dimensiunea Ln mm.
Tabelul 1:

În cadrul lucrării se va supune verificărilor un micrometru de tip uşor, d = 6mm, cu doeniu de măsurare 0 ÷ 25mm şi
valoarea diviziunii de 0,01mm.
Instrumentul prezintă următoarele caracteristici tehnice:
• Pe bucşe se trasează un reper longitudinal de-a lungul unei generatoare. Perpendicular sau oblic pe acest reper se vor
trasa reperele milimetrilor şi jumătăţilor de mm.
• Partea conică a tamburului se împarte în 50 diviziuni, distribuite uniform. Distanţa dintre două repere consecutive de
pe tambur trebuie să nu fie mai mică de 0,8mm.
• Grosiea reperelor gradate de pe bucşă şi de pe tambur trebuie să fie de 0,2 ± 0,05mm. Diferenţa dintre grosimile
reperelor de pe aceeaşi scară nu trebuie să depăşească 0,05mm.
• Micrometrele sunt prevăzute cu un dispozitiv pentru limitarea forţei de măsurare la valori cuprinse între 700 ±
200cN.
• Pasul filetului şurubului micrometric este de 0,5mm.
• Suprafeţele de măsurare trebuie călite sau placate cu plăcuţe din carburi metalice. Duritatea minimă a acestei
suprafeţe este de 60 HRC.
În fig. 2 sunt prezentate cele două scări gradate ale
micrometrului şi de asemenea modul de citire a indicaţiilor.
7. Condiţii de verificare

Erori tolerate ale Abaterea de la


Abaterea de la planitate
Intervalul de indicaţiile plan-paralelism
măsurare Micrometre în uz Micrometre în uz Micrometre în uz
(mm) (µm) (µm) (µm)
Clasa 1 Clasa 2 Clasa 1 Clasa 2 Clasa 1 Clasa 2
0....25 ±4 2
±8 25
25....50 ±6 25
09 12
50....75
±6 ± 10 4 6
75....100

În tabelul nr. 2 sunt prezentate valorile admisibile ale erorilor şi ale abaterilor tolerate, corespunzătoare celor două
clase de precizie admise şi pentru diferite intervale de măsurare.

Verificarea micrometrelor cu intervalul de măsurare 0....100mm trebuie să se execute în încăperi, laboratoare


special amenajate la o temperatură de 20˚ ± 3 (cl. 1) şi 20˚ ± 5 (cl. 2).
8. Verificarea justeţei indicaţiilor, rezultate experimentale.

nxp
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

εi (µm)
nxp
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
εi (µm)
nxp
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
εi (µm)
nxp
48 49 50
εi (µm)

εj = eroarea de justeţe
εj = diferenţa algebrică dintre indicaţia micrometrului şi lungimea măsurii de referinţă folosită la verificări
Fig. 3.
Reprezentarea grafică a erorilor de indicaţie.
Schimbarea punctului de „zero”

Personalul tehnic care utilizează instrumentul trebuie să fie avizat asupra acestei modificări. Recentele instrucţiuni
pentru verificarea micrometrelor nu prevăd astfel de operaţii metrologice, micrometrele trebuind să fie reglate în
poziţia zero de pe tambur în dreptul reperului zero de pe bucşă.
Bibliografie :

1) Instructiuni nr. 1-05-75 pentru verificarea micrometrelor cu valoarea


diviziunii de 0,01mm.
2) STAS 1374-73. Micrometrele de exterior. Conditii tehnice generale de
calitate.