Sunteți pe pagina 1din 5

Tabel 7.

1
Reper Operația Timpul de Reper Operația Timpul de
procesare (ore) procesare (ore)
r2 U2 r2 U1
U3 U2
r3 U1 r3 U2
U3 U3
r1 U1 r1 U1
U2 U3
a Loc de munca a Loc de munca
manual manual
A Loc de munca A Loc de munca
manual manual

Tabel 7. 2a

Reperul Operația Tipul de Număr de Total tmp pe lot Durata devansării


prelucrare bucăți pe
(ore) lot

În ore În zile Ore Zile


r2 U2
U3
r3 U1
U3
r1 U1
U2
a - Montaj
individual
A - Montaj
individual
Tabel 7. 2b

Reperul Operația Tipul de Număr de Total tmp pe lot Durata devansării


prelucrare bucăți pe
(ore) lot

În ore În zile Ore Zile


r2 U1
U2
r3 U2
U3
r1 U1
U3
b - Montaj
individual
B - Montaj
individual
Tabel 7. 3

Lotul Termen de livrare Lotul Termen de livrare


A1 A3
B1 B3
A2 A4
B2 B4

Tabel 7. 4

Reper Operație Durata de Loturi și A1 A2 A3 A4


devansare termene
(zile) de livrare
r2 U2
U3
r3 U1
U3
r1 U1
U2
a Montaj
subans.
A Montaj
ansamb.

Tabel 7. 5

Reper Operație Durata de Loturi și B1 B2 B3 B4


devansare termene
(zile) de livrare
r2 U1
U2
r3 U2
U3
r1 U1
U3
b Montaj
subans.
B Montaj
ansamb.
Prioritățile pentru reperele prelucrate pe utilajul u1:
Tabel 7. 10

Nr. Crt. Reperul Prioritatea Durata prelucrării (zile)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Prioritățile pentru reprele prelucrate pe utilajul u2:


Tabel 7. 11

Nr. Crt. Reperul Prioritatea Durata prelucrării (zile)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Prioritățile pentru reprele prelucrate pe utilajul u3:


Tabel 7. 12

Nr. Crt. Reperul Prioritatea Durata prelucrării (zile)


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16