Sunteți pe pagina 1din 7

Numele_______________ Data: 19.09.

2019

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


An şcolar 2019/2020
Comunicare în limba română
Clasa a II-a

1. Dictare:

2. a. Scrie o propoziţie folosind ultimul cuvântul din prima propoziţie de la exerciţiul 1:

b. Scrie o întrebare pentru a doua propoziţie din textul de la exerciţiul 1:

c. Separă cuvintele şi transcrie propoziţia obţinută.


Mariamergelaşcoalăvoioasă.

3. Desparte în silabe cuvintele:

parc- __________________________ bicicletă - ________________________


Şcoala Gimnazială, „Dumitru Hera” Băteşti Evaluare iniţială – CLR clasa a II-a
margine - _______________________ baghetă- ________________________
4. Completaţi cu grupul de litere care lipseşte:
______ - mu-leţ bu- ____- te ba - _______ - tă

______ - re-şe-le ro-______- ţă un - _______-e-ră

5. Scrie cuvinte cu acelaşi înţeles:

prieten - ______________ veselă - ____________ medic - _____________


zicea - ________________ copac - ____________ drum - _____________

6. Găseşte cuvinte cu înţeles opus:

minciună -_____________ noapte - ____________ cald -_______________


harnic - ________________ lumină - ____________ veselă- ______________

7. Eu spun una, tu spui mai multe:

broască - _________________ carte - ___________ om - _______________


tablou - _________________ faţă - ____________ dovleac - ____________

8. Formulează propoziţii cu sensurile diferite ale cuvintelor:

boboc

corn

9. Scrie în ordine alfabetică următoarele cuvinte:


Toamna aduce în dar prima zi de şcoală.
Şcoala Gimnazială, „Dumitru Hera” Băteşti Evaluare iniţială – CLR clasa a II-a

Evaluare iniţială

Data: 19 septembrie 2019


Clasa: a II-a
Învăţător: Stoicescu Anca - Magdalena
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Număr de elevi evaluaţi: 16

Matricea de specificaţii
Evaluare /
Competenţe
Detalii de conţinut Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Apreciere/
specifice
interpretare
Scrierea formelor de
Item 7 Item 7 Item 7
plural a unor cuvinte
Ordonarea alfabetică
Item 9 Item 9 Item 9
a cuvintelor
1.3.
Separarea cuvintelor
Item 2c Item 2c Item 2c Item 2c
în propoziţii
Despărţirea
Item 3 Item 3 Item 3
cuvintelor în silabe
Alcătuirea unor
2.1. Item 2a Item 2a Item 2a
propoziţii
Formularea de
3.2. întrebări pe baza Item 2b Item 2b Item 2b
textului
Scrierea unor
propoziţii după Item 1 Item 1 Item 1
dictare
4.1.
Identificarea unor
Item 5 Item 5 Item 5 Item 5
sinonime sau
Item 6 Item 6 Item 6 Item 6
antonime
Alcătuirea unor
enunţuri cu sensurile
Item 8 Item 8 Item 8
diferite ale unui
4.2. cuvânt
Completarea unor
cuvinte grupuri de Item 4 Item 4 Item 4
litere
Şcoala Gimnazială, „Dumitru Hera” Băteşti Evaluare iniţială – CLR clasa a II-a
Albă ca Zăpada era fata vitregă a reginei. Pielea ei era albă şi delicată ca neaua şi buzele roşii ca sângele. Fata muncea cu drag şi
cânta. Avea o voce care încânta pe toată lumea.

Evaluare iniţială – clasa a II-a


Descriptori de performanţă

CALIFICATIVE
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect: Răspuns incorect:
I1 Scrie după dictare cuvintele, Scrie după dictare cuvintele, Scrie după dictare literele, Rezolvă o cerinţă cu cel mult
propoziţiile, semnele de punctuaţie, propoziţiile, semnele de punctuaţie, cuvintele, propoziţiile, semnele de două greşeli/ nu rezolvă
respectă alineatele, majuscula, cu cel respectă alineatele, majuscula, cu cel punctuaţie, respectă alineatele, cu
mult două – trei greşeli mult 4-7 greşeli cel mult 8 – 10 greşeli
Răspuns corect şi complet: Răspuns corect: Răspuns parţial corect: Răspuns incorect: Nu
I2 Rezolvă corect 3 cerinţe Rezolvă corect două cerinţe Rezolvă corect o cerinţă rezolvă/Nu scrie/Greşeşte tot
I3 Răspunde corect şi complet: Desparte Răspunde parţial corect: Desparte în Răspunde parţial corect: Desparte Răspunde incorect: nu
în silabe toate cele 4 cuvinte date. silabe doar 3 cuvinte date. în silabe unul-două cuvinte date. rezolvă/nu scrie/ greşeşte tot.
Răspunde corect şi complet: Răspunde parţial corect: Completează Răspunde parţial corect: Răspunde incorect: nu
I4 Completează pentru 5-6 cuvinte cu 3-4 cuvinte cu grupul de litere care Completează 1- 2 cuvinte cu rezolvă corect/nu scrie/
grupul de litere care lipseşte lipseşte. grupul de litere care lipseşte greşeşte tot.
Răspunde corect şi complet: Scrie Răspunde parţial corect: Scrie doar Răspuns parţial corect: Scrie Răspuns incorect: nu rezolvă
I5 pentru 5-6 cuvinte date cuvinte cu pentru 3-4 cuvinte date cuvinte cu pentru 1-2 cuvinte date cuvinte cu corect/nu scrie /greşeşte tot.
acelaşi înţeles. acelaşi înţeles. acelaşi înţeles.
Răspunde corect şi complet: Scrie Răspunde parţial corect: Scrie doar Răspuns parţial corect: Scrie Răspuns incorect: nu rezolvă
I6 pentru 5-6 cuvinte date cuvinte cu pentru 3-4 cuvinte date cuvinte cu pentru 1-2 cuvinte date cuvinte cu corect/nu scrie /greşeşte tot.
înţeles opus. înţeles opus. înţeles opus.
Răspunde corect şi complet: Scrie Răspunde parţial corect: Scrie forma de Răspunde parţial corect: Scrie Răspuns incorect: nu rezolvă
I7 forma de plural pentru 5-6 cuvinte plural pentru 3-4 cuvinte date. forma de plural pentru 1-2 cuvinte corect/nu scrie nimic/
date. date. greşeşte tot.
Răspuns corect şi complet: Răspuns parţial corect: Răspuns parţial corect: Răspuns incorect: Greşeste
I8 Scrie patru propoziţii cu 1-2 greşeli. Scrie corect 2-3 propoziţii cu 2–3 Scrie corect o propoziţie, scrie tot/ nu scrie.
greşeli. două propoziţii cu mai mult de 3
I9 Răspunde corect şi complet: scrie 7-8 Răspunde parţial corect: scrie 4-6 Răspunde parţial corect: scrie 2-3 Răspuns incorect: scrie mai
cuvinte în ordine alfabetică. cuvinte în ordine alfabetică.. cuvinte în ordine alfabetică. puţin de 2 cuvinte în ordine
alfabetică./nu scrie nimic.
Şcoala Gimnazială „Dumitru Hera” Băteşti Evaluare iniţială – CLR clasa a II-a

EVALUARE FINALĂ

ITEMI CALIFICATIV
Rezolvă integral şi corect cel puţin 7 itemi cu 1-2 B/S sau orice altă
FOARTE BINE
combinaţie considerate corectă de către evaluator
Rezolvă integral şi corect 4 itemi; parţial 1-2 itemi sau orice altă combinaţie
BINE
apropiată acesteia.
Rezolvă corect 1- 3 itemi; parţial sau incorect restul itemilor SUFICIENT

REZULTATELE TESTULUI

Itemi
Nr. Numele şi
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 CALIFICATIV FINAL
Crt. prenumele elevlui
1 Bilţ Antonio – Andrei S S I Fb I I S S S Suficient
2 Dan Antonia – Maria Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb B Foarte bine
3 Dan Darius Andrei Fb B Fb Fb B Fb Fb B Fb Foarte bine
4 Dinu Sarah Maria Ioana Fb B Fb Fb B Fb Fb Fb B Bine
5 Dumitru Patricia Florentina B Fb Fb Fb I Fb Fb Fb Fb Foarte bine
6 Dumitru Bianca Ionela S S B Fb I I Fb S I Suficient
7 Frone Albert B Fb Fb Fb B B Fb Fb Fb Foarte bine
8 Gheorghe Marina Graţiela Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb S Fb Foarte bine
9 Moise Cosmin - Remus S B Fb Fb Fb Fb B Fb B Bine
10 Pîrvulescu Ileana -Ştefania Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb B B Foarte bine
11 Radu Lucian - Andrei B Fb B Fb Fb Fb B Fb Fb Foarte bine
12 Rizea Emma Andrada B B Fb Fb Fb B Fb Fb B Foarte bine
13 Stănescu Denisa Cristiana Fb Fb Fb Fb B Fb Fb Fb Fb Foarte bine
14 Stănescu Mihai - Vlad Fb B Fb Fb B Fb Fb I B Bine
15 Sturza Marta Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Fb Foarte bine
16 Vasile Natalia Elena Fb S Fb Fb Fb Fb Fb B B Bine

INTERPRETAREA REZULTATELOR
NUMĂR
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
ITEM
Nr. F. 13 9 7
9 8 13 16 8 12
elevi B.
care B. 4 5 2 - 5 2 2 3 7
au S. 3 3 - - - - 1 3 1
realiza - 1 1
I. - - 1 - 3 2
t
Şcoala Gimnazială, „Dumitru Hera” Băteşti Evaluare iniţială – CLR clasa a II-a

Calificative obţinute la nivelul clasei:

Calificativ Foarte
Bine Suficient Insuficient
e Bine
Numar
10 4 2 -
elevi
% 62,5% 25% 12,5% -

Rezultatele obţinute la nivelul clasei:

Conţinuturiective Competenţa Competenţa Competenţa Competenţa Competenţa


1.3. 2.1. 3.2. 4.1. 4.2.
Nivel de realizare
Fb B S Fb B S Fb B S Fb B S Fb B S

Nr. de elevi care care


demonstrează formarea 11 2 3 8 5 3 8 5 3 10 4 - 12 3 1
competenţei
Nr. de elevi care nu
demonstrează formarea - - - 2 -
competenţei (Insuficient)

Probleme identificate:

Numele şi prenumele elevilor care


Competenţa Descrierea dificultăţilor întâlnite
întâmpină dificultatea
Dumitru Bianca
4.1. Identificarea unor sinonime sau antonime
Bilţ Antonio

Rezultatele obţinute în urma


activităţilor de ameliorare/recuperare:

Conţinuturiective Competenţa
4.1.
Numele şi prenumele elevului inclus
FB B S
în programul de recuperare
Dumitru Bianca X
Bilţ Antonio X