Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala Oniceni


Profesor: Dumbrava Andrei-Robert
Data: 10.02.2020
Clasa:a III-a
Efectivul: 11 fete și 10 băieți
Locul de desfăşurare: teren
Spaţiu şi materiale sportive:
-fluier
-cronometru
-jaloane
-mingi
Temele lecţiei:
1.Detenta – exercitii pentru dezvoltarea detentei
2.Traseu aplicativ pentru dezvoltarea indemanarii, conducerea mingii si pase cu latul la
punct fix
3. Joc recreativ Bucheţelele

Tipul lectiei: Invatare

Obiective operaţionale:
A. Psihomotrice:
OP1. -să execute corect mersul
OP2. -să execute corect alergarea
OP3.-să alerge continu pe distanţa indicată.
B. Cognitive:
OC1: -să cunoască regulamentul jocurilor;
OC2: -să înțeleagă necesitatea precticării ed fizice.
C. Afective:
OA1: -să manifeste satisfacţia faţă de reuşitele sale şi ale
colegilor;
OA2: -să aprecieze eforturile celor mai puţin rezistenţi.
D. Sociale:
OS1: -să coopereze cu colegii;
OS2: -să-şi dezvolte spiritul de echipă.

Resurse temporale: 50 minute


Resurse bibliografice:
*MEC –Ghid metodologic pentru aplicarea programei de Educaţie fizică şi sport –
învăţământul gimnazial, Bucureşti. 2001;
*Genadi,V.,1981,Metodica educaţiei fizice- Note de curs. Bacău;
*Raţă Gloria,2004, Didactica educaţiei fizice şcolare, Editura „Alma Mater”, Bacău

1
Doz Strategii didactice O
Veriga şi are b
durata Conţinut Formaţii de Metode Indicaţii metodice s
(sisteme de acţionare) lucru e
r
v
a
ţi
i
colectivului de

-Adunarea,alinierea şi salutul; 20” -în linie pe un Conversaţ


elevi -2` Organizarea

-Verificarea stării de sănătate şi a ţinutei vestimentare; 20” rând; ia


Veriga I

-Comunicarea temelor şi obiectivelor lecţiei ;


40” Exersarea
frontală

2
- mers pe vârfuri cu braţele sus; 1L -în sir câte Explicaţia -să păstreze o distanţă
Veriga II Pregătirea organismului

-mers pe călcâie cu mâinile la spate 1L unul; de 1 m faţă de


- mers pe partea exterioară a lăbii picioarelor cu 1L Demonstr colegul din faţă;
mâinile la spate; aţia -se execute cu paşi
-mers pe partea inferioară a lăbii picioarelor cu 1L -în coloană câte mici şi rapizi;
mâinile la spate doi;
-mers cu scuturarea picioarelor şi a braţelor; 1L Exersarea
-alergare uşoară, 1L frontală -se păstrează distanţa
-alergare cu genunchii sus; 1L între elevi.
-alergare cu pendularea gambei spre înapoi, 1L
-alergare cu genunchii întinşi spre înainte; 1L
-alergare cu pas adăugat, faţă în faţă cu colegul, 1L
-alergare cu pas adăugat, spate în spate cu colegul; 1L
-mersul ștrengarului 1L
pentru efort -7`

-pas săltat.

3
Explicaţia
Exercițiul nr. 1 2 x8T -se execută la
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold: comenzi
T1-2 aplecarea capului înainte cu arcuire;
T3-4 extensia capului cu arcuire;
T5-6 aplecarea capului spre dreapta cu arcuire;
Influienţarea selectivă a aparatului locomotor -8`

T7-8 aplecarea capului spre stânga cu arcuire;


-se păstrează ritmul
Exercițiul nr.2
P.I.Stând depărtat ,cu mâinile pe șold: de execuţie
T1-4 rotirea capului spre stânga prin față; 2x 8T
T5-8 rotirea capului spre dreapta prin față;
Veriga III

Demonstraţia
Exercițiul nr.3
P.I. Stând depărtat , mâinile pe şold :
T1-4 : rotări de umeri înainte ; -se păstrează distanţa
T5-8 : rotări de umeri înapoi ; dintre elevi
Exercițiul nr.4 2x 8T
P.I. Stând depărtat , braţele îndoite la
nivelul pieptului : -se urmăreşte direcţia
T1-2 : extensie cu arcuire a braţelor îndoite

- in coloana cate 4
de execuţie
(plan orizontal) ;
T3-4 : extensie cu arcuire a braţelor întinse
(plan orizontal );
Exercțiul nr.5
P.I.Stând depărtat cu braţele pe lângă corp:
T1-4 rotirea simultană a brațelor spre înainte;
T5-8 rotirea simultană a brațelor spre înapoi. 1x8T
Exercițiul nr.6 1x8T
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold:
T1-2 îndoirea trunchiului lateral stânga cu

Execuţia de probă
-se execută cu
arcuire; amplitudine mare.
T3-4 îndoirea trunchiului lateral dreapta cu
arcuire;
T5-8 Idem T1-4

4
Exercițiul nr.7 De

Explicaţia
P.I.Stând depărtat cu braţele sus: voie
T1-2 extensia trunchiului cu arcuirea brațelor;

In coloana cate 4
T3-4 aplecarea trunchiului înainte cu atingerea
solului cu palmele;
T5-8se repeta T1-4
Exercițiul nr.8

Demonstraţia
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold: 2 x 8T -se urmăreşte ritmul
T1-2 răsucirea trunchiului spre dreapta cu de execuţie
arcuire;
T3-4 răsucirea trunchiului spre stânga cu
arcuire;
T5-8se repeta T1-4 10X
Exercțiul nr.9
P.I.Stând:
T1-2 păşire prin fandare înainte pe piciorul
drept cu ducerea brațelor înainte şi revenire; 2x8T
T3-4 păşire prin fandare înainte pe piciorul
stâng cu ducerea brațelor înainte şi revenire;
T5-8 se repetă.
Exercițiul nr.10

Execuţia de probă
P.I.Stând:
T1-2 păşire prin fandare laterală pe piciorul
drept ;
T3-4 păşire prin fandare laterală pe piciorul
stâng ;
T5-8 se repetă.
Exercitiul nr.11
P.I.Stând cu mâinile pe șold:
T1-8 sărituri ca mingea cu desprindere de pe
ambele picioare pe loc cu bătaia palmelor
deasupra capului.
Exercitiul nr.12
P.I.Stând:
T1-4 ridicarea brațelor sus cu inspiraţie;

5
Veriga V Învăţarea ,consolidarea, perfectionarea
Tema 1: Detenta – exercitii pentru dezvoltarea 10’
detentei
-se urmăreşte
-saritura de pe loc. Stand departat, sarituri usoare pe -in linie pe Explicaţia respectarea execuţiei
ambele picioare, executate pe loc. Gleznele se intind doua randuri descrise;
la maxim la fiecare saritura
-stand departat, sarituri laterale pe ambele picioare
-stand departat, sarituri pe ambele picioare cu Demonstra
rasucirea soldurilor, picioarele descriind un arc de ţia
180 grade. Exersarea -se pune accent pe
-stand, sarituri inalte cu ducerea calcaielor la sezuta frontală păstrarea distanţei
-stand, sarituri inalte cu ridicarea genunchilor la piept pentru a nu se
incomoda;
Tema 1: Traseu aplicativ pentru dezvoltarea
indemanarii, conducerea mingii si pase cu latul la Execuţia
punct fix de probă

Se va construi un traseu aplicativ format din


jaloane,poarta de fotbal si mingi iar elevii il vor E
parcurge pe rand x
e
c
u
ea deprinderilor si priceperilor motrice -25’

ţ
i
a
d
e
p
r
o
b

6
Joc recreativBucheţelele Explicaţia - pauză de revenire 1’
Dezvoltarea fortei si Veriga VI

Condiţii: Exersarea
-Sală sau teren pe grupe
-Număr nelimitat de jucători
5’
Descriere
Jucătorii se deplasează prin flanc câte unul sau câte
rezistenţei-5 ‘

doi şi primesc din mers diferite comenzi pentru mers


rapid sau încet, mers pe vârfuri sau pe călcâie etc.,
sau pentru executarea anumitor mişcări din mers sau
alergare.La un moment dat, conducătorul jocului
strigă un număr, de exemplu „patru”.La auzul
numărului strigat, jucătorii se grăbesc să formeze
grupe egale de jucători, aşezaţi în cerculeţ apucaţi de
mâini pe la spate.
Reguli:
Jucătorii care au rămas în afara grupelor formate din
patru jucători, vor fi penalizaţi cu un punct sau vor
primi pedepse mici, hazlii
Veriga VII

- mers cu relaxarea bratelor si a picioarelor 1’ -în sir câte Explicaţia -se păstrează distanţa;
- exerciţii de respiraţie profundă 1’ unul Conversaţi -exerciţiile de
a respiraţie sunt ample
Exersarea şi lente
organismului dupa

frontală
Revenirea

efort- 2’

7
Concluzii, aprecieri, Veriga a VIII
- reorganizarea colectivului de elevi: adunarea , 20’’ În linie pe un Explicaţia - se fac şi
alinierea; rând Conversaţi autoaprecieri
- aprecieri pozitive şi negative asupra activităţii 20’’ a
desfăşurate de elevi; Exersarea
- recomandări pentru activitatea din timpul liber. 20’’ frontală
recomandări -1’