Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala Oniceni


Profesor: Dumbrava Andrei-Robert
Data: 10.02.2020
Clasa: a V-a
Efectivul: 11 fete și 10 băieți
Locul de desfăşurare: sala
Spaţiu şi materiale sportive: -saltele
-bănci gimnastică
-jaloane
-minngi de handbal
Temele lecţiei:
1.Handbal – Pasarea mingii cu o mana si prinderea ei cu doua maini de pe loc
2.Jocuri recreative – Inghetata

Tipul lectiei: Consolidare

Obiective operaţionale:
A. Psihomotrice:
OP1. -să execute corect pasea
OP2. -să arate o executie corecta a driblingului si a conducerii mingii
OP3.-să alerge continu pe distanţa indicată.
B. Cognitive:
OC1: -sa descrie parcurgerea traseului
OC2: -să înțeleagă necesitatea precticării ed fizice.
C. Afective:
OA1: -să manifeste satisfacţia faţă de reuşitele sale şi ale
colegilor;
OA2: -sa fie interesat sa realizeze sariturile de pe loc intr-un mod cat
mai corect
D. Sociale:
OS1: -să coopereze cu colegii;
OS2: -să-şi dezvolte spiritul de echipă.

Resurse temporale: 50 minute


Resurse bibliografice:
*MEC –Ghid metodologic pentru aplicarea programei de Educaţie fizică şi sport –
învăţământul gimnazial, Bucureşti. 2001;
*Genadi,V.,1981,Metodica educaţiei fizice- Note de curs. Bacău;
*Raţă Gloria,2004, Didactica educaţiei fizice şcolare, Editura „Alma Mater”, Bacău

1
Doz Strategii didactice O
Veriga şi are b
durata Conţinut Formaţii de Metode Indicaţii metodice s
(sisteme de acţionare) lucru e
r
v
a
ţi
i
colectivului de

-Adunarea,alinierea şi salutul; 20” -în linie pe un Conversaţ


elevi -2` Organizarea

-Verificarea stării de sănătate şi a ţinutei vestimentare; 20” rând; ia


Veriga I

-Comunicarea temelor şi obiectivelor lecţiei ;


40” Exersarea
frontală

2
- mers pe vârfuri cu braţele sus; 1L -în sir câte Explicaţia -să păstreze o distanţă
Veriga II Pregătirea organismului

-mers pe călcâie cu mâinile la spate 1L unul; de 1 m faţă de


- mers pe partea exterioară a lăbii picioarelor cu 1L Demonstr colegul din faţă;
mâinile la spate; aţia -se execute cu paşi
-mers pe partea inferioară a lăbii picioarelor cu 1L -în coloană câte mici şi rapizi;
mâinile la spate doi;
-mers cu scuturarea picioarelor şi a braţelor; 1L Exersarea
-alergare uşoară, 1L frontală -se păstrează distanţa
-alergare cu genunchii sus; 1L între elevi.
-alergare cu pendularea gambei spre înapoi, 1L
-alergare cu genunchii întinşi spre înainte; 1L
-alergare cu pas adăugat, faţă în faţă cu colegul, 1L
-alergare cu pas adăugat, spate în spate cu colegul; 1L
-mersul ștrengarului 1L
pentru efort -7`

-pas săltat.

3
Explicaţia
Exercițiul nr. 1 2 x8T -se execută la
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold: comenzi
T1-2 aplecarea capului înainte cu arcuire;
T3-4 extensia capului cu arcuire;
T5-6 aplecarea capului spre dreapta cu arcuire;
Influienţarea selectivă a aparatului locomotor -8`

T7-8 aplecarea capului spre stânga cu arcuire;


-se păstrează ritmul
Exercițiul nr.2
P.I.Stând depărtat ,cu mâinile pe șold: de execuţie
T1-4 rotirea capului spre stânga prin față; 2x 8T
T5-8 rotirea capului spre dreapta prin față;
Veriga III

Demonstraţia
Exercițiul nr.3
P.I. Stând depărtat , mâinile pe şold :
T1-4 : rotări de umeri înainte ; -se păstrează distanţa
T5-8 : rotări de umeri înapoi ; dintre elevi
Exercițiul nr.4 2x 8T
P.I. Stând depărtat , braţele îndoite la
nivelul pieptului : -se urmăreşte direcţia
T1-2 : extensie cu arcuire a braţelor îndoite

- in coloana cate 4
de execuţie
(plan orizontal) ;
T3-4 : extensie cu arcuire a braţelor întinse
(plan orizontal );
Exercțiul nr.5
P.I.Stând depărtat cu braţele pe lângă corp:
T1-4 rotirea simultană a brațelor spre înainte;
T5-8 rotirea simultană a brațelor spre înapoi. 1x8T
Exercițiul nr.6 1x8T
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold:
T1-2 îndoirea trunchiului lateral stânga cu

Execuţia de probă
-se execută cu
arcuire; amplitudine mare.
T3-4 îndoirea trunchiului lateral dreapta cu
arcuire;
T5-8 Idem T1-4

4
Exercițiul nr.7 De

Explicaţia
P.I.Stând depărtat cu braţele sus: voie
T1-2 extensia trunchiului cu arcuirea brațelor;

In coloana cate 4
T3-4 aplecarea trunchiului înainte cu atingerea
solului cu palmele;
T5-8se repeta T1-4
Exercițiul nr.8

Demonstraţia
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold: 2 x 8T -se urmăreşte ritmul
T1-2 răsucirea trunchiului spre dreapta cu de execuţie
arcuire;
T3-4 răsucirea trunchiului spre stânga cu
arcuire;
T5-8se repeta T1-4 10X
Exercțiul nr.9
P.I.Stând:
T1-2 păşire prin fandare înainte pe piciorul
drept cu ducerea brațelor înainte şi revenire; 2x8T
T3-4 păşire prin fandare înainte pe piciorul
stâng cu ducerea brațelor înainte şi revenire;
T5-8 se repetă.
Exercițiul nr.10

Execuţia de probă
P.I.Stând:
T1-2 păşire prin fandare laterală pe piciorul
drept ;
T3-4 păşire prin fandare laterală pe piciorul
stâng ;
T5-8 se repetă.
Exercitiul nr.11
P.I.Stând cu mâinile pe șold:
T1-8 sărituri ca mingea cu desprindere de pe
ambele picioare pe loc cu bătaia palmelor
deasupra capului.
Exercitiul nr.12
P.I.Stând:
T1-4 ridicarea brațelor sus cu inspiraţie;

5
Veriga V Învăţarea ,consolidarea, perfectionarea
Tema 1.Handbal – Pasarea mingii cu o mana si 10’
prinderea ei cu doua maini de pe loc
-se urmăresc aspecte
Formatie de lucru: 2 linii a cate 8-10 elevi asezati -exersare cate 2 Explicaţia biomecanice:
fata in fata, lucru alternativ: Echilibrul in miscare
Pozitia piciorului de
-Pase in doi cu o mana si prinderea ei cu doua maini sprijin
pe loc Demonstra Balansarea piciorului
-Pase in doi cu o mana si prinderea ei cu doua maini , 2 coloane ţia care loveste mingea
piciorul se duce inainte cand paseaza Pozitia trunchiului si
-Pase in doi cu joc de glezne pe loc a bratelor
10’ Execuţia Actiunile de dupa
de probă lovirea mingii

Exersarea
frontală

E
x
e
c
u
ea deprinderilor si priceperilor motrice -25’

ţ
i
a
d
e
p
r
o
b

6
Tema 2 : Jocuri didactice: -2 șiruri Explicaţia - pauză de revenire 1’
Veriga VII Dezvoltarea fortei si Veriga VI

Inghetata – Elevii sunt asezati in cercuri pe echipe. 2’x2 Exersarea


Fiecare echipa are o minge. Ei paseaza mingea cu o pe grupe
mana de la unul la altul fara sa o scape. Cel care a 1’
scapat-o este „ inghetat” si ceilalti trebuie sa il sara
cand paseaza. Cel care greseste urmatorul il
rezistenţei-5 ‘

“dezgheata” pe cel dinainte si “ingheata” el

- mers cu relaxarea bratelor si a picioarelor 1’ -în sir câte Explicaţia -se păstrează distanţa;
- exerciţii de respiraţie profundă 1’ unul Conversaţi -exerciţiile de
a respiraţie sunt ample
Exersarea şi lente
organismului dupa

frontală
Revenirea

efort- 2’

7
Concluzii, aprecieri, Veriga a VIII
- reorganizarea colectivului de elevi: adunarea , 20’’ În linie pe un Explicaţia - se fac şi
alinierea; rând Conversaţi autoaprecieri
- aprecieri pozitive şi negative asupra activităţii 20’’ a
desfăşurate de elevi; Exersarea
- recomandări pentru activitatea din timpul liber. 20’’ frontală
recomandări -1’