Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ: Scoala Gimnaziala Oniceni


Profesor: Dumbrava Andrei-Robert
Data: 10.02.2020
Clasa: 0 + a -II-a
Efectivul: 14 fete și 9 băieți
Locul de desfăşurare: sala de clasa
Spaţiu şi materiale sportive:
-cronometru
-fluier
Temele lecţiei:
1. Alergare de viteza – dezvoltarea vitezei de reactie
2. Jocuri recreative: Interior-exterior

Tipul lectiei: Consolidare

Obiective operaţionale:
A. Psihomotrice:
OP1. -să execute corect alergarea
OP2. -să execute corect pozitiile de start
OP3.-să alerge continu pe distanţa indicată.
B. Cognitive:
OC1: -să cunoască regulamentul jocurilor;
OC2: -să înțeleagă necesitatea precticării ed fizice.
C. Afective:
OA1: -să manifeste satisfacţia faţă de reuşitele sale şi ale
colegilor;
OA2: -să aprecieze eforturile celor mai puţin rezistenţi.
D. Sociale:
OS1: -să coopereze cu colegii;
OS2: -să-şi dezvolte spiritul de echipă.

Resurse temporale: 50 minute


Resurse bibliografice:
*MEC –Ghid metodologic pentru aplicarea programei de Educaţie fizică şi sport –
învăţământul gimnazial, Bucureşti. 2001;
*Genadi,V.,1981,Metodica educaţiei fizice- Note de curs. Bacău;
*Raţă Gloria,2004, Didactica educaţiei fizice şcolare, Editura „Alma Mater”, Bacău

1
Doz Strategii didactice O
Veriga şi are b
durata Conţinut Formaţii de Metode Indicaţii metodice s
(sisteme de acţionare) lucru e
r
v
a
ţi
i
colectivului de

-Adunarea,alinierea şi salutul; 20” -în linie pe un Conversaţ


elevi -2` Organizarea

-Verificarea stării de sănătate şi a ţinutei vestimentare; 20” rând; ia


Veriga I

-Comunicarea temelor şi obiectivelor lecţiei ;


40” Exersarea
frontală

2
- mers pe vârfuri cu braţele sus; 1L -în sir câte Explicaţia -să păstreze o distanţă
Veriga II Pregătirea organismului

-mers pe călcâie cu mâinile la spate 1L unul; de 1 m faţă de


- mers pe partea exterioară a lăbii picioarelor cu 1L Demonstr colegul din faţă;
mâinile la spate; aţia -se execute cu paşi
-mers pe partea inferioară a lăbii picioarelor cu 1L -în coloană câte mici şi rapizi;
mâinile la spate doi;
-mers cu scuturarea picioarelor şi a braţelor; 1L Exersarea
-alergare uşoară, 1L frontală -se păstrează distanţa
-alergare cu genunchii sus; 1L între elevi.
-alergare cu pendularea gambei spre înapoi, 1L
-alergare cu genunchii întinşi spre înainte; 1L
-alergare cu pas adăugat, faţă în faţă cu colegul, 1L
-alergare cu pas adăugat, spate în spate cu colegul; 1L
-mersul ștrengarului 1L
pentru efort -7`

-pas săltat.

3
Explicaţia
Ex.1 P.I. Stând depărtat cu palmele pe 2 x8T -se execută la
şold comenzi
T1-2 –extensia capului înainte
T3-4–extensiacapului înapoi
T5-6–extensia capului spre dreapta
Influienţarea selectivă a aparatului locomotor -8`

T7-8- extensia capului spre stânga -se păstrează ritmul


Ex. 2.P.I. Stând depărtat de execuţie
T1-2- brațele îndoite la piept, extensia 2x 8T
coatelor spre înapoi cu palmele orientate în
Veriga III

jos

Demonstraţia
T3-4- extensia brațelor întinse spre
înapoi cu brațele orientate în sus -se păstrează distanţa
Ex. 3.P.I. Stând depărtat. dintre elevi
T.1-2 - braţul stâng în extensie în 2x 8T
prelungirea corpului, braţul drept în extensie
pe lângă corp; -se urmăreşte direcţia

- in coloana cate 4
T.3-4 - braţul drept în extensie în de execuţie
prelungirea corpului, braţul stâng în
extensie pe lângă corp;
T. 5-6 - braţele îndoite la piept, extensia
coatelor;
T. 7-8 – extensia braţelor întinse spre
înapoi. 1x8T
Ex.4.P.I. Stând depărtat cu palmele pe 1x8T
umeri

Execuţia de probă
T.1-8-rotirea coatelor spre înainte -se execută cu
T.1-8-rotirea coatelor spre înapoi amplitudine mare.

4
Ex.5P.I. Stând depărtat De

Explicaţia
T1-4 –rotarea bazinului spre dreapta voie
T5-8 –rotarea bazinului spre stânga.

In coloana cate 4
Ex.6 P.I. Stând depărtat cu palmele pe şold

Demonstraţia
T1-2 –îndoire laterală dreapta 2 x 8T -se urmăreşte ritmul
T3-4 –îndoire laterala stânga de execuţie
T5-6 –îndoire laterala dreapta
T7-8 –îndoire laterala stânga

Ex.7 Stând depărtat mâinile întinse spre 10X


înainte,genoflexiuni la comandă

Ex.8 P.I. Stând depărtat 2x8T


T1-8 – săritura cu apropierea şi
depărtarea picioarelor şi percuţia palmelor.

Execuţia de probă
5
6
Veriga V Învăţarea ,consolidarea, perfectionarea
Tema 1 : Alergare viteza – viteza de reactie
Se va imparti colectivul in 2 coloane iar la semnal
vor alerga din diferite pozitii: -se urmăreşte
-start din picioare si alergare pe distanta de 5 m 3X -exersare cate 1 Explicaţia respectarea execuţiei
-start din ghemuit si alergare pe distanta de 5 m 3X descrise;
-start din picioare cu spatele la directia de deplasare 3X
si alergare pe distanta de 5 m
-start din ghemuit cu spatele la directia de deplasare 3X Demonstra
si alergare pe distanta de 5 m ţia
-se pune accent pe
păstrarea distanţei
Execuţia pentru a nu se
de probă incomoda;

Exersarea
frontală

E
x
e
c
u
ea deprinderilor si priceperilor motrice -25’

ţ
i
a
d
e
p
r
o
b

7
Joc recreativ exterior-interior -în grup Explicaţia - pauză de revenire 1’
Veriga VII Dezvoltarea fortei si Veriga VI

2’x2 Exersarea
Elevii impreuna cu profesorul vor fi asezati in pe grupe
exteriorul unui cerc desenat pe sol iar la semnalul 1’
profesorului (exterior sau interior), elevii vor trebui
sa sara pe ambele picioare in directia indicata de
rezistenţei-5 ‘

profesor. Elevii care gresesc ies din joc si castiga cel


care ramane ultimul.

- mers cu relaxarea bratelor si a picioarelor 1’ -în sir câte Explicaţia -se păstrează distanţa;
- exerciţii de respiraţie profundă 1’ unul Conversaţi -exerciţiile de
a respiraţie sunt ample
Exersarea şi lente
organismului dupa

frontală
Revenirea

efort- 2’

8
Concluzii, aprecieri, Veriga a VIII
- reorganizarea colectivului de elevi: adunarea , 20’’ În linie pe un Explicaţia - se fac şi
alinierea; rând Conversaţi autoaprecieri
- aprecieri pozitive şi negative asupra activităţii 20’’ a
desfăşurate de elevi; Exersarea
- recomandări pentru activitatea din timpul liber. 20’’ frontală
recomandări -1’