Sunteți pe pagina 1din 131

1)CS.Toate căile de administrare enumerate sunt parenterale, cu o singură excepţie.

Marcaţi care este această excepţie:


a) [ ] intravenoasă;
b) [ ] subcutană;
c) [ ] perorala;
d) [ ] intramusculară;
e) [ ] subarahnoidiană.
2)CS.Stabiliţi care din următoarele proprietăţi fizico-chimice ale medicamentelor este esenţială pentru filtrare:
a) [ ] solubilitate în lipide;
b) [ ] solubilitatea în apă;
c) [ ] coeficient de partaj lipide / apă mare;
d) [ ] pKa mic;
e) [ ] afinitate pentru un sistem transportor.

3)CS.Toate căile de administrare enumerate sunt enterale, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] perorală;
b) [ ] intravenoasa;
c) [ ] sublinguală;
d) [ ] rectală;
e) [ ] bucală.

4)CS.Numiţi timpul apariţiei efectului la administrarea enterală a medicamentelor:


a) [ ] 10-15 min;
b) [ ] imediat;
c) [ ] 1-3 min;
d) [x] peste 30 - 60 min;
e) [ ] 24 ore.

5)CS.Procesul de exocitoză a moleculelor de neurotransmiţător din terminaţiile presinaptice în fanta sinaptică este dirijat de creşterea concentraţiei
citoplasmatice a ionului prezentat mai jos:
a) [ ] sodiu;
b) [ ] potasiu;
c) [ ] calciul;
d) [ ] magneziu;
e) [ ] clor.

6)CS.Numiţi care din următorii factori pot face dificilă absorbţia:


a) [ ] substanţă medicamentoasă sub formă de soluţie apoasă, în cazul injectării intramusculare;
b) [x] substanta medicamentoasa sub forma de suspensie apoasa, injectata intramuscular;
c) [ ] concentraţie mare;
d) [ ] circulaţie bogată la locul absorbţiei;
e) [ ] suprafaţă mare de absorbţie.
7)CS.Prin inhalaţie se pot administra majoritatea medicamentelor enumerate, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] pulberi;
b) [ ] substanţe volatile;
c) [ ] aerosoli;
d) [x] tincturile;
e) [ ] substanţe gazoase.
8)CS.Marcaţi care din următoarele afirmaţii este incorectă:
a) [ ] loc principal al absorbţiei după administrarea orală este intestinul;
b) [ ] substanţe absorbite sublingual evită primul pasaj hepatic;
c) [ ] particule ale aerosolilor cu dimensiunile cuprinse între 1 şi 10 microni ajung şi acţionează la nivelul bronşiolelor;
d) [x] absorbtia cea mai rapida are loc dupa injectarea intravenoasa;
e) [ ] administrare intrarectală (supozitoare, clistere) presupune efecte locale sau sistemice.
9)CS.Apariţia rapidă a efectului la administrarea medicamentelor prin inhalaţie este cauzată de următoarele afirmaţii, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [ ] suprafaţă mare de contact a substanţei medicamentoase cu alveolele pulmonare;
b) [x] metabolismul intensiv (majorat) in celulele alveolare;
c) [ ] inhalare a lichidelor volatile şi a substanţelor gazoase;
d) [ ] vascularizare intensivă a plămânilor;
e) [ ] stimulare a beta 2-adrenoreceptorilor;
10)CS.Efectul farmacologic apare mai rapid la administrarea substanţei medicamentoase pe calea:
a) [ ] subcutană;
b) [ ] intramusculară;
c) [x] intravenoasa;
d) [ ] perorală;
e) [ ] intranazală.
11)CS.Numiţi care din următoarele afirmaţii defineşte acţiunea de tip agonist:
a) [ ] fenomene metabolice declanşate prin activarea fosfatazelor specifice, dependente de calciu-calmodulină sau calciu-fosfolipide;
b) [x] medicamentele care se fixeaza de receptori si ii actioneaza provocand efecte specifice;
c) [ ] interacţiune dintre medicament şi moleculele organismului;
d) [ ] interacţiune a medicamentului cu proteinele plasmatice;
e) [ ] intensitate a efectului, exprimată prin efectul maxim.
12)CS.Numiţi mecanismul principal de absorbţie al substanţelor medicamentoase în tubul digestiv:
a) [ ] pinocitoză;
b) [ ] filtrare;
c) [x] difuziunea pasivă;
d) [ ] transport activ;
e) [ ] difuziune facilitată.
13) CS. Particularităţile administrării parenterale a medicamentelor sunt următoarele cu excepţia:
1
a) [ ] efectul se dezvoltă rapid;
b) [ ] posibilitate de a folosi substanţe medicamentoase în stări de inconştiinţă;
c) [ ] posibilitate de a folosi substanţe medicamentoase ce se distrug în tubul digestiv;
d) [x] posibilitatea administrarii substanţelor medicamentoase nesterile;
e) [ ] sterilizare obligatorie a soluţiilor.
14) CS.Acţionarea unor farmacoreceptori pot implica fenomenele de mai jos, cu o singură excepţie:
a) [x] modificarea fluidităţii membranelor;
b) [ ] modificări conformaţionale ale unor macromolecule;
c) [ ] schimbări de permeabilitate membranară;
d) [ ] modificări ale unor transportori activi;
e) [ ] influenţare a unor enzime membranare.
15) CS.Marcaţi care din următoarele substanţe nu are funcţie de mesager al informaţiei biologice:
a) [ ] serotonină;
b) [ ] morfină;
c) [x] dextranul;
d) [ ] epinefrină;
e) [ ] AMPc.
16) CS.Precizaţi în ce limite de doză apar efectele adverse:
a) [ ] doar în doze terapeutice;
b) [ ] doar în doze toxice;
c) [ ] in toate dozele enumerate.
d) [ ] doar în doză nictimerală;
e) [ ] doar în DL50.
17)CS.Stabiliţi prin ce termen se exprimă acţiunea medicamentelor care provoacă malformaţii congenitale în timpul sarcinii:
a) [ ] acţiune mutagenă;
b) [ ] acţiune embriotoxică;
c) [ ] acţiune cancerigenă;
d) [x] acţiunea teratogenă;
e) [ ] acţiune hepatotoxică.
18. CS. Factorii, care pot favoriza absorbţia medicamentelor sunt următorii, cu excepţia. Marcaţi care este excepţia:
a) soluţie hidrică;
b) suprafaţă mare de absorbţie;
c) concentraţie înaltă;
d) circulaţie bogată la locul absorbţiei;
e) diluţia mare.
19. CS. Factorii, care pot împiedica absorbţia sunt următorii, cu excepţia. Identificaţi excepţia:
a) soluţia sub forma de suspensie;
b) concentratia mare;
c) suprafaţa limitata de absorbţie;
d) formă solidă a medicamentului;
e) diluţie mare.
20. CS. Penetrarea barierelor biologice de către substanţele medicamentoase se desfășoară prin următoarele tipuri de transfer, cu excepţia. Marcaţi care este
excepţia:
a) difuziune pasivă;
b) transport activ;
c) difuziune facilitată;
d) difuziunea accelerată;
e) endocitoză.
21. CS. Căile enterale de absorbţie sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi excepţia:
a) sublinguală;
b) orală;
c) conjunctivala;
d) bucală;
e) rectală.
22. CS. Căile externe de administrare sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) nazală,
b) inhalatorie;
c) colonică;
d) uretrală;
e) enterala.
23. CS. Notaţi care este calea de administrare a pulberilor pentru uz intern:
a) orala;
b) intraarterială;
c) cutanată;
d) rectală;
e) vaginală.
24. CS. Marcaţi care este calea de administrare a pastelor:
a) subcutanată;
b) sublinguală;
c) cutanata;
d) rectală;
e) inhalatorie.

25. CS. Marcaţi care este calea de administrare a soluţiilor buvabile:


a) orala;
b) intraosoasă;
c) intrasternală;
d) intratecală;
2
e) intravenoasă.
26. CS. Pe calea inhalatorie sunt administrate următoarele substanţe, cu excepţia. Marcaţi care este excepţia:
a) aerosoli inhalatori;
b) fumuri;
c) gaze;
d) vapori;
e) soluţiile buvabile.

27. CS. Indicaţi calea de administrare, când biodisponibilitatea reprezintă 100%, adică este absolută:
a) intravenoasa;
b) inhalatorie;
c) cutanată;
d) enterală;
e) intrasternală.

28. CS. Variantele interacţiunii medicamentelor cu nutrimentele sunt următoarele cu excepţia. Marcaţi care este excepţia:
a) influenţa alimentelor asupra absorbţiei preparatelor farmacologice;
b) influenţa substanţelor medicamentoase asupra absorbţiei nutrimentelor din tubul digestiv;
c) influenţa alimentelor asupra metabolismului și efectelor farmacologice ale medicamentelor;
d) influenţa alimentelor asupra biodisponibilităţii medicamentelor;
e) influenta alimentelor asupra eliminarii renale.

29. CS. Motivele, care contribuie la inhibiţia absorbţiei nutrimentelor în timpul administrării medicamentelor sunt următoarele cu excepţia. Identificaţi care este
excepţia:
a) modificare a proprietăţilor fizico-chimice a nutrimentelor;
b) modificarea gustului nutrimentelor;
c) lezarea directa a mucoasei intestinului subţire;
d) precipitarea de către medicamente a componentelor alimentelor;
e) inhibiţia secreţiei enzimelor digestive.

30. CS. Absorbţia vitaminelor hidro- și liposolubile este inhibată de următoarele medicamente, cu excepţia. Marcaţi care este această excepţie:
a) chimioterapice;
b) barbiturice;
c) contraceptive perorale;
d) anticolinesterazicele;
e) nicotină.
31. CS. Marcaţi cum se numesc substanţele, care sporesc activitatea enzimelor de metabolizare a medicamentelor:
a) supresori;
b) inductori;
c) oxidanţi;
d) reducători;
e) metilatori.

32. CS. Marcaţi cum se numesc substanţele, care inhibă metabolismul medicamentelor:
a) inductori;
b) oxidanţi;
c) supresori;
d) hidrolizatori;
e) conjugatori.

33. CS. Eliminarea medicamentelor din organism se face prin următoarele căi, cu excepţia. Identificaţi care este excepţia:
a) cutanată;
b) salivară;
c) lapte matern;
d) lacrimală;
e) lichidul cefalorahidian.
34. CS. Parametrii farmacocinetici de bază ai biotransformării medicamentelor în organism sunt următorii, cu excepţia. Marcaţi, care este excepţia:
a) biodisponibilitate;
b) timp de înjumătăţire;
c) clearence al medicamentelor;
d) posologia;
e) volum aparent de distributie.
35. CS. Avantajele căilor parenterale de administrare a medicamentelor sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi care este excepţia:
a) respectare strictă a dozării;
b) efect lent;
c) accesibilitate în cazul pacienţilor inconstienţi;
d) necesită personal calificat;
e) sterilitate obligatorie.
36. CS. Dezavantajele căilor injectabile de administrare sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi care este această excepţie:
a) respectare obligatorie a apirogenităţii;
b) pericol al introducerii infecţiei;
c) dureri la locul injectării;
d) respectare a sterilităţii;
e) manifestarea rapida a efectului farmacologic.
37. CS. Notaţi care este dezavantajul căilor parenterale de administrare:
a) manifestare rapidă a efectului;
b) respectare strictă a dozei administrate;
c) administrare a medicamentelor degradate pe cale orală;
3
d) necesitatea unui personal calificat și a instumentarului;
e) accesibilitate pentru bolnavii inconștienţi.

38. CS. Marcaţi, care formă farmaceutică specifică se injectează subcutanat:


a) soluţii apoase în volume mari (1000 ml și mai mult);
b) pastă;
c) cremă;
d) gel;
e) micropompele osmotice reîncarcabile.

39. CS. Următoarele forme farmaceutice se injectează subcutanat, cu excepţia. Marcaţi, care este această excepţie:
a) soluţii apoase izotone în volum de 0,5-2 ml;
b) suspenzii foarte fine, ce se dizolvă lent;
c) implante sferice sau plate;
d) micropompe osmotice reîncărcabile;
e) cremele si pastele.

40. CS. Alegeţi, care este calea de administrare cea mai importantă în stomatologie:
a) internă;
b) externa;
c) auriculară;
d) intraarterială;
e) vaginală.
41. CS. Indicaţi care este calea de administrare a supozitoarelor:
a) subcutanată;
b) subarahnoidiană;
c) vaginala;
d) nazală;
e) inhalatorie.

42. CS. În funcţie de efectul terapeutic se cunosc următoarele tipuri de doze, cu excepţia. Identificaţi care este excepţia:
a) doză terapeutică minimă;
b) doză toxică;
c) doză letală;
d) doză terapeutică maximă;
e) doza intermediara.

43. CS. Factorii care influenţează absorbţia și biodisponibilitatea pe cale orală sunt următorii, cu excepţia. Notaţi excepţia:
a) motilitate gastrică și intestinală;
b) primul pasaj hepatic;
c) secreţia glandelor gastrice;
d) starea de graviditate;
e) mediul.

44. CS. Indicaţi medicamentul cu acţiune indirectă:


a) fentolamină;
b) atropină;
c) efedrina;
d) dobutamină;
e) azametoniu.
45. CS. Mecanismele de acţiune ale preparatelor farmacologice se petrec la următoarele nivele, cu excepţia. Stabiliţi care este excepţia:
a) receptorii membranari;
b) canale ionice;
c) aparat genetic al celulei;
d) transportori autocoizi;
e) absorbtia si distributia medicamentelor.

46. CS. Reproducerea acţiunii ligandului natural reprezintă următorul efect:


a) litic;
b) mimetic;
c) selectiv;
d) inductor;
e) specific
47. Blocarea competitivă a acţiunii ligandului natural reprezintă unul din efectele. Stabiliţi care este el:
a) mimetic;
b) neselectiv;
c) litic;
d) potenţator;
e) supresor.

48. În funcţie de efectul advers al medicamentului asupra organului, se disting următoarele forme de acţiune toxică a medicamentelor, cu excepţia. Marcaţi care
este excepţia:
a) acţiunea neurotoxică;
b) acţiunea hepatotoxică;
c) acţiunea nefrotoxică;
d) acţiunea ulcerogenă;
e) actiunea terapeutica.

4
49. CS. Stomatita aftoasă la nivelul cavităţii bucale poate surveni la administrarea următoarelor preparate, cu excepţia. Marcaţi care este excepţia:
a) sulfamide;
b) penicilamină;
c) levamisol;
d) săruri de aur;
e) cărbunele activat.

50. CS. La nivelul cavităţii bucale stomatita ulceroasă poate fi provocată de, cu excepţia:
a) barbiturice;
b) izoprenalină;
c) verdele de briliant;
d) fenilbutazonă;
e) acid acetilsalicilic.

51. CS. Marcaţi medicamentul cu acţiune topică:


a) papaverină;
b) morfină;
c) enalapril;
d) diazepam;
e) procaină.
52. CS. Specificaţi ce indică subscripţia reţetei:
a) numarul dozelor;
b) ștampila instituţiei medicale;
c) corectivele;
d) data prescrierii reţetei;
e) valabilitatea reţetei.
53. CS. Alegeţi doza egală cu 3 miligrame:
a) 3,0;
b) 0,3;
c) 0,03;
d) 0, 003;
e) 0,00003.
54. CS. Determinaţi câtă substanţă activă se va găsi în 20 grame pudră de acid salicilic de 2%:
a) 0,2;
b) 0,4;
c) 0,6;
d) 1,0;
e) 4,0.
55. CS. Specificaţi ce moment include inscripţia reţetei:
a) ștampilă a medicului;
b) denumirea comună internationala a medicamentului ( DCI );
c) număr și serie de formular;
d) mod de preparare a medicamentului;
e) indicaţii
56. CS. În prescripţia medicală instrucţia semnifică următorul moment:
a) calea si modul de administrare;
b) număr de doze;
c) adjuvant;
d) adresare către farmacist;
e) număr de prize administrate pe parcursul zilei.

57. CS. Formele medicamentoase solide sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi care este această excepţie:
a) drajeuri;
b) pulberi pentru uz intern;
c) granule;
d) emulsiile;
e) capsule.
58. CS. Formele farmaceutice solide sunt următoarele, cu excepţia. Selectaţi excepţia:
a) trochisti;
b) brichete;
c) unguentele;
d) pelicule;
e) drajeuri.

59. CS. Alegeţi forma farmaceutică semisolidă din cele enumerate mai jos:
a) pasta stomatologica;
b) sirop;
c) capsule;
d) pudră;
e) suspensie.
60. CS. Indicaţi doza corectă egală cu 15 centigrame:
a) 15,0;
b) 0,15;
c) 0,015;
d) 0,0015;
e) 0,00015.
61. CS. Notaţi cantitatea substanţei active ce se va conţine în 50,0 pudra de chiniofon de 10%:
a) 50,0;
5
b) 5,0;
c) 0,5;
d) 10,0
e) 0,3.
62. CS. Alegeţi doza egală cu 15 decimiligrame:
a) 0,0015;
b) 15,0;
c) 0,15;
d) 0,015;
e) 0,000015.
63. CS. Stabiliţi cantitatea substanţei active ce se va conţine în 10 grame pudră acid boric de 5%:
a) 0,01;
b) 0,2;
c) 0,5;
d) 0,005;
e) 5,0.
64. CS. Indicaţi care unul din momentele enumerate definește instrucţia:
a) denumire a substanţei active;
b) vârstă a pacientului;
c) semnătură a medicului
d) abreviatura D.S., modul de administrare a medicamentelor;
e) număr de doze.

65. CS. Alegeţi doza corectă egală cu 10 micrograme din dozele enumerate:
a) 10,0;
b) 1,0;
c) 0,001;
d) 0,0001;
e) 0,00001.
66. CS. Determinaţi cantitatea substanţei active ce se va conţine în 30 g pudră de etacridină lactat de 2,5%:
a) 0,15;
b) 0,45;
c) 0,75;
d) 2,5;
e) 2,25.

67. CS. Formele medicamentoase gazoase includ:


a) aerosolii;
b) caramele;
c) sirop;
d) mixtură;
e) pelicule oftalmice.
68. CS. Indicaţi preparatul, care provoacă dependenţă medicamentoasă:
a) diclofenac;
b) indometazină;
c) ibuprofen;
d) fentanil;
e) meloxicam.

69. CS. Determinaţi cantitatea substanţei active care se va conţine în 15 grame pastă cu dermatol de 10%?
a) 150,0;
b) 15,0;
c) 1,5;
d) 0,15;
e) 0,015.
70. CS. Medicamente cu acţiune selectivă pentru un anumit subtip de receptori sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) dobutamină;
b) epinefrina;
c) salbutamol;
d) metoprolol;
e) terbutalină.

71. CS. Stabiliţi doza corectă egală cu 45 micrograme:


a) 45,0;
b) 0,45;
c) 0,045;
d) 0,000045;
e) 0,00045.

72. CS. Pentru prepararea supozitoarelor în calitate de excipient se utilizează următoarea substanţă. Stabiliţi care este această substanţă:
a) untul de cacao;
b) vaselină;
c) talc;
d) apă injectabilă;
e) zahăr.
73. CS. Sistemele terapeutice transdermale sunt o varietate a unei forme farmaceutice de mai jos. Marcaţi care este ea:
a) emplastrele;
b) pudre;
6
c) cataplasme;
d) pelicule oftalmice;
e) supozitoare.

74. CS. Determinaţi cantitatea substanţei active care se va conţine în 10 ml soluţie otică uleioasă de 10% camfor:
a) 0,5;
b) 1,0;
c) 0,002;
d) 0,0005;
e) 2,0.
75. CS. Determinaţi cantitatea substanţei active care se conţine în 5 ml soluţie otică alcoolică de 2% de resorcină:
a) 1,0;
b) 0,5;
c) 0,1;
d) 5,0;
e) 0,0001.
76. CS. Stabiliţi preparatul care provoacă toleranţă:
a) drotaverină;
b) dobutamină;
c) diazepamul;
d) diclofenac;
e) doxiciclină.
77. CS. Stabiliţi doza corectă egală cu 5 centimiligrame:
a) 5,0;
b) 0,005;
c) 0,05;
d) 0,00005;
e) 0,000005.
78. CS. Stabiliţi doza corectă egală cu 2 decimiligrame:
a) 200,0
b) 20,0
c) 0,2;
d) 0,0002;
e) 0,000002.
79. CS. Stabiliţi doza corectă egală cu 15 centimiligrame:
a) 15,0;
b) 0,15;
c) 0,015;
d) 0,0015;
e) 0,00015.
80. CS. Marcaţi substanţa, care se utilizează în calitate de excipient la prepararea unguentului:
a) glicerol;
b) ulei de piersici;
c) unt de cacao;
d) vaselina;
e) alcool etilic.
CS. 1. Numiţi efectul asupra glandelor exocrine la stimularea receptorilor M3-colinergici:
a) inhibiţie a secreţiilor salivare și digestive;
b) inhibiţie a secreţiilor lacrimale;
c) inhibiţie a secreţiilor bronșice;
d) inhibiţie a secreţiilor sudorale;
e) stimularea secreţiilor exocrine.

C.S. 2. La stimularea M1- și M3-colinoreceptorilor din tubul digestiv survin următoarele efecte, cu excepţia:
a) stimulare a motilităţii;
b) stimulare a secreţiei digestive;
c) relaxare a sfincterelor;
d) grabire a tranzitului intestinal;
e) scăderea vitezei evacuării chimului alimentar.
CS. 3. Indicaţi cum se numesc sinapsele și fibrele nervoase, mediatorul cărora este noradrenalina:
a) colinergice;
b) adrenergicele;
c) serotoninergice;
d) dopaminergice;
e) histaminergice.
CS. 4. Stabiliţi care este indicaţia M-colinomimeticelor:
a) glaucomul;
b) hiperkinezii;
c) afecţiuni organice grave ale cordului;
d) bronhospasm;
e) procese inflamatorii în cavitatea abdominală.

CS. 5. Selectaţi mecanismul de acţiune al M-colinomimeticelor:


a) excitarea M-colinoreceptorilor;
b) excitarea N-colinoreceptorilor;
c) excitarea M- N-colinoreceptorilor;
d) blocarea M-colinoreceptorilor;
e) blocarea N-colinoreceptorilor.
7
CS. 6. Selectaţi indicaţia pilocarpinei:
a) glaucomul;
b) hipertensiune arterială;
c) ulcer gastric;
d) colică biliară;
e) hipersalivaţie.
CS. 7. Selectaţi remediul utilizat în practica stomatologică pentru farmacoterapia xerostomiei:
a) carbacol;
b) salagenul;
c) armină;
d) rivastigmină;
e) atropină.
CS. 8. Marcaţi preparatul utilizat pentru farmacoterapia atoniei postoperatorii a tubului digestiv:
a) aceclidina;
b) lobelină;
c) pirenzepină;
d) atropină;
e) trihexifenidil.

CS. 9. Selectaţi indicaţia pentru utilizarea betanecolului:


a) hipertensiune arterială;
b) astm bronșic;
c) atonia digestivă sau vezicală;
d) epilepsie;
e) hiperkinezie.
CS. 10. Contraindicaţiile M-colinomimeticelor sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) astm bronșic;
b) glaucomul;
c) sarcină;
d) epilepsie;
e) afecţiuni organice grave ale cordului.
CS. 11. Selectaţi remediul utilizat pentru înlăturarea simptomelor intoxicaţiei cu M-colinomimetice:
a) fizostigmină;
b) atropina;
c) pilocarpină;
d) aceclidină;
e) carbacolină.
CS. 12. Indicaţi remediul utilizat pentru înlăturarea simptomelor intoxicaţiei cu ciuperci bureţi pestriţi
a) atropina;
b) ipratropiu bromură;
c) hexametoniu;
d) lobelină;
e) salagen.
CS. 13. Contraindicaţiile N-colinomimeticelor sunt următoarele cu excepţia:
a) ateroscleroză;
b) boală hipertensivă;
c) ulcer gastric;
d) insuficienţă cardiacă;
e) stopul reflector al respiraţiei în operaţii.
CS. 14. Selectaţi mecanismul de acţiune al anticolinesterazicelor:
a) blocarea colinesterazei;
b) excitarea N-colinoreceptorilor;
c) excitarea M-N-colinoreceptorilor;
d) blocarea M-colinoreceptorilor;
e) blocarea N-colinoreceptorilor.
CS. 15. Stabiliţi preparatul, care se utilizează în calitate de antagonist al curarizantelor antidepolarizante:
a) carbacol;
b) neostigmina metilsulfat;
c) aceclidină;
d) ipratropiu bromura;
e) hexametoniu.
CS. 16. Marcaţi indicaţia anticolinesterazicelor în practica stomatologică:
a) nevritele nervului facial;
b) hipersalivare;
c) glaucom cu unghi deschis;
d) hiperhidroză;
e) bronhospasm.
CS. 17. Indicaţiile remediilor anticolinesterazice sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie.
a) sechele ale poliomielitei;
b) miastenie;
c) glaucom cu unghi inchis;
d) atonie intestinală;
e) boala Parkinson.
CS. 18. Indicaţiile remediilor anticolinesterazice sunt următoarele, cu excepţia. Notaţi această excepţie.
a) angorul pectoral;
b) sechele ale poliomielitei;
c) atonie a vezicii urinare;
d) xerosomie;
8
e) polinevrite;
CS. 19. Contraindicaţiile administrării anticolinesterazicelor sunt următoarele, cu excepţia. Notaţi această
a) angor pectoral;
b) miastenia;
c) epilepsie;
d) boala Parkinson;
e) astm bronșic.
CS. 20. Notaţi care este contraindicaţia neostigminei:
a) atonie a vezicii urinare;
b) glaucom;
c) astmul bronșic;
d) hipotonii gastrointestinale;
e) intoxicaţie cu substanţe curarizante antidepolarizante.
CS. 21. Indicaţi preparatul care provoacă cea mai lungă midriază:
a) tropicamidă;
b) atropina;
c) efedrină;
d) platifilină;
e) epinefrină.
CS. 22. Acetatul activ, necesar biosintezei acetilcolinei, provine din:
a) acetilcoenzima A;
b) colinesterază;
c) adenilatciclază;
d) acetilcolinesterază;
e) pseudocolinesterază.
CS. 23. Notaţi preparatul care blochează acetilcolinesteraza ireversibil:
a) neostigmină;
b) fizostigmină;
c) fosfacolul;
d) galantamină;
e) piridostigmină.
CS. 24. Marcaţi acţiunea farmacologică produsă de atropină asupra ochiului:
a) stimulare directă a mușchiului radial al irisului;
b) deprimare a nodului sinusal;
c) stimulare a musculaturii netede bronșice;
d) paralizia mușchilor ciliari;
e) scăderea presiunii oculare.

CS. 25. Notaţi care din următoarele substanţe poate antagoniza specific, prin mecanism colinergic, blocul antidepolarizant realizat de pancuroniu:
a) metacolină;
b) neostigmina;
c) ioni de potasiu;
d) atropină;
e) pilocarpină.
CS. 26. Specificaţi indicaţia corectă pentru neostigmină:
a) ulcer gastric;
b) miastenia gravis;
c) parkinsonism;
d) astm bronșic;
e) apnee toxică la suxametoniu.
CS. 27. Determinaţi preparatul care blochează selectiv (la doze terapeutice) receptorii muscarinici M1 de la nivelul plexurilor intramurale gastrice și M3 de la
nivelul celulelor parietale:
a) butilscopolamină;
b) trihexifenidil;
c) atropină;
d) tropicamid;
e) pirenzepină.
CS. 28. Notaţi efectul care apare la activarea sistemului nervos parasimpatic:
a) crește frecvenţa contracţiilor cardiace;
b) vasoconstricţie;
c) bronhospasmul;
d) crește secreţia de renină;
e) relaxare a tractului gastrointestinal.

CS. 29. Selectaţi preparatul M-colinoblocant, care este recomandat în bronșita obstructivă cronică:
a) telenzepină;
b) ipratropiul;
c) ambenoniu;
d) tolterodin;
e) promverină.
CS. 30. Selectaţi preparatul M-colinoblocant, recomandat în bronșita obstructivă cronică:
a) tropicamidă;
b) troventolul;
c) metociniu;
d) pirenzepină;
e) emeproniu.
CS. 31. Stabiliţi care este mecanismul de acţiune al muscarinoliticelor:
a) blocarea interacţiunii acetilcolinei cu receptorii muscarinici;
9
b) stimulează interacţiunea acetilcolinei cu receptorii adrenergici;
c) stimulează interacţiunea acetilcolinei cu receptorii opiacei;
d) blochează interacţiunea acetilcolinei cu receptorii serotoninergici;
e) blochează interacţiunea acetilcolinei cu receptorii histaminici.

CS. 32. Acţiune antispastică digestivă posedă următoarele preparate, cu excepţia. Marcaţi care este această excepţie:
a) platifilină;
b) metociniu;
c) propantelină;
d) butilscopolamină;
e) tropicamida.
CS. 33. Acţiune antiastmatică posedă următoarele preparate, cu excepţia. Stabiliţi care este această excepţie:
a) telenzepina;
b) oxitropiu;
c) ipratropiu;
d) tiotropiu;
e) troventol.

CS. 34. Antispastice urinare sunt considerate următoarele colinoblocante, cu excepţia. Determinaţi care este excepţia:
a) emeproniu;
b) tolterodină;
c) clorură de tospiu;
d) homatropina;
e) propivarină.

CS. 35. Acţiunile farmacodinamice ale atropinei sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi care este excepţia:
a) mărește vâscozitatea secretului bronșic;
b) reduce activitatea digestivă a sucului gastric;
c) crește termoliza;
d) reduce tonusul vezicii urinare;
e) reduce influenţa vagală asupra miocardului.
CS. 36. Indicaţiile atropinei sunt următoarele, cu excepţia. Stabiliţi care este excepţia:
a) afecţiuni oculare;
b) afecţiuni respiratorii;
c) enurezis nocturn la copii;
d) nevritele nervului facial;
e) profilaxie a răului de mare și avion (cinetoze) .
CS. 37. Marcaţi remediul muscarinolitic, utilizat în stomatologie pentru reducerea secreţiei salivare:
a) propantelina;
b) fizostigmină;
c) armină;
d) salagen;
e) lobelină.
CS. 38. Marcaţi remediul muscarinolitic, utilizat în stomatologie pentru reducerea secreţiei salivare:
a) galantamină;
b) hexametoniu;
c) glicopirolatul;
d) pirenzepină;
e) homatropină.
CS. 39. Preparatele, utilizate ca antispastice și antisecretorii în patologia digestivă, cu excepţia:
a) eucatropina;
b) oxifenoniu;
c) butilscopolamină;
d) propantelină;
e) oxifenciclimină.
CS. 40. Marcaţi ganglioblocantul cu durată lungă de acţiune:
a) pempidina;
b) trepiriu;
c) pahicarpină;
d) hexametoniu;
e) azametoniu;
CS. 41. Indicaţi ce remediu acţionează selectiv asupra bronhiilor:
a) epinefrină;
b) efedrină;
c) izoproterenol;
d) dobutamină;
e) salbutamolul.
CS. 42. Numiţi de ce este determinată acţiunea bronholitică a izoprenalinei:
a) de blocare a M-colinoreceptorilor muşchilor netezi ai bronhiilor;
b) de influenţă directă asupra muşchilor netezi ai bronhiilor;
c) de excitarea beta-adrenoreceptorilor muşchilor netezi ai bronhiilor;
d) de deprimarea activităţii fosfodiesterazei;
e) de stimularea N-colinoreceptorilor zonei sinocarotidiene.
CS. 43. Indicaţi remediul hipotensiv din grupa beta1-adrenoblocantelor selective:
a) propranolol;
10
b) metildopă;
c) izoproterenol;
d) timolol;
e) metoprololul
CS. 44. Selectaţi grupul de remedii hipotensive în utilizarea cărora este posibilă hipotensiunea ortostatică:
a) beta-adrenoblocante;
b) antagoniști de calciu;
c) diuretice;
d) alfa2-adrenomimetice centrale;
e) ganglioplegicele.
CS. 45. Marcaţi preparatul la administrarea căruia se observă cea mai prelungită acţiune hipotensivă:
a) guanetidina;
b) fentolamină;
c) propranolol;
d) metoprolol;
e) hidralazină.
CS. 46. Indicaţi remediul hipotensiv din grupa alfa1-adrenoblocantelor:
a) clonidină;
b) metildopă;
c) prazosina;
d) propranolol;
e) hidralazină.
CS. 47. Enumeraţi particularitatea salbutamolului:
a) beta-adrenomimetic neselectiv;
b) acţiunea selectiva excitanta a receptorilor beta2-adrenergici;
c) efecte cardiace şi vasculare marcate;
d) efecte inotrop, cronotrop, dromotrop şi batmotrop pozitive marcate;
e) creşte tonusul bronhiilor şi uterului.
CS. 48. Indicaţi mecanismul acţiunii terazosinei:
a) blocaj al N-colinoreceptorilor;
b) blocaj al alfa-beta-adrenoreceptorilor;
c) blocaj al alfa1,alfa2-adrenoreceptorilor;
d) blocaj predominant al alfa2-adrenoreceptorilor;
e) blocajul predominant al alfa1- adrenoreceptorilor.
CS. 49. Marcaţi care este mecanismul acţiunii propranololului:
a) stimulare a beta1-adrenoreceptorilor;
b) blocaj predominant al beta2-adrenoreceptorilor;
c) blocaj predominant al beta1-adrenoreceptorilor;
d) blocaj al alfa,beta-adrenoreceptorilor;
e) blocajul beta1,beta2-adrenoreceptorilor.
CS. 50. Selectaţi principiul de acţiune al simpatoliticelor:
a) blocaj al adrenoreceptorilor;
b) blocajul transmisiei excitatiei la nivelul terminatiilor fibrelor adrenergice;
c) stimulare a adrenoreceptorilor;
d) blocaj al colinoreceptorilor;
e) blocaj al acetilcolinesterazei.
CS. 51. Stabiliţi în ce constă prioritatea metoprololului faţă de propranolol:
a) scade tensiunea arterială;
b) nu provoaca bronhospasmul;
c) scade conductibilitatea atrio-ventriculară;
d) scade contractilitatea miocardului;
e) reduce frecvenţa contracţiilor cardiace.
CS. 52. Determinaţi care adrenoblocant nu producе bronhoconstricţie:
a) oxprenolol;
b) propranolol;
c) pilocarpină;
d) prazosina;
e) neostigmină.
CS. 53. Numiţi care simpatomimetic acţionează indirect:
a) reserpină;
b) izoprenalină;
c) dopamină;
d) efedrina;
e) epinefrină.
CS. 54. Indicaţi mecanismul acţiunii bisoprololului:
a) excitare predominantă a beta1- adrenoreceptorilor;
b) excitare predominantă a beta2- adrenoreceptorilor;
c) blocajul predominant al beta1- adrenoreceptorilor;
d) blocaj al alfa,beta- adrenoreceptorilor;
e) blocaj al beta1, beta2- adrenoreceptorilor.
CS. 55. Indicaţi mecanismul principal de acţiune al efedrinei:
a) inhibiţie a monoaminoxidazei;
b) excitare directă a adrenoreceptorilor;
c) excitare directă a M-colinoreceptorilor;
d) blocare a alfa-adrenoreceptorilor;
e) intensificarea eliminării noradrenalinei din terminaţiile fibrelor adrenergice.
CS. 56. Marcaţi care este indicaţia principală pentru folosirea alfa2-adrenomimeticelor centrale:
a) aritmii cardiace;
11
b) hipertensiunea arterială;
c) gastrită hipoacidă;
d) atonie intestinală;
e) hipotensiune ortostatică.
CS. 57. Stabiliţi care este mecanismul acţiunii bronholitice a izoprenalinei:
a) excită alfa-adrenoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
b) blochează alfa-adrenoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
c) excită beta-adrenoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor;
d) blocheaza M-colinoreceptorii muschilor netezi ai bronhiilor;
e) acţiune directă asupra muşchilor netezi ai bronhiilor.
CS. 58. Marcaţi prin ce se explică mecanismul acţiunii antianginoase al beta-adrenoblocantelor:
a) acţiune coronarodilatatoare musculotropă;
b) acţiune coronarodilatatoare reflexă;
c) reducerea necesităţii miocardului în oxigen;
d) dilatarea vaselor periferice;
e) acţiune inhibitoare centrală.
CS. 59. Stabiliţi care substanţă se administrează pentru creșterea tensiunii arteriale:
a) propranolol;
b) salbutamol;
c) guanetidină;
d) fenilefrina;
e) metildopă.
CS. 60. Determinaţi care substanţă se administrează în astmul bronşic:
a) metoprolol;
b) nafazolină;
c) dobutamină;
d) salbutamolul;
e) norepinefrină.
CS. 61. Indicaţi care este mecanismul acţiunii fentolaminei:
a) blocajul α1-α 2-adrenoreceptorilor;
b) blocaj al dopaminoreceptorilor;
c) blocaj al α -β-adrenoreceptorilor;
d) blocaj predominant al α 2-adrenoreceptorilor;
e) blocaj predominant al β1-adenoreceptorilor.

CS. 62. Selectaţi remediul, care se utilizează în rinita acută:


a) clonidină;
b) nafazolina;
c) salbutamol;
d) izoprenalină;
e) fenilefrină.

CS. 63. Determinaţi acţiunea, care survine la stimularea alfa2-adrenoreceptorilor presinaptici:


a) stimulare a eliberării epinefrinei;
b) inhibiţie a eliberării acetilcolinei;
c) stimulare a eliberării norepinefrinei;
d) inhibiţia eliberării norepinefrinei;
e) fără efect de eliberare a neurotransmiţătorilor.

CS. 64. Indicaţi în ce caz este utilă administrarea fenilefrinei:


a) atonie intestinală;
b) boală hipertonică;
c) hipotensiunea arterială;
d) endarterită obliterantă;
e) colaps ortostatic.

CS. 65. Marcaţi care preparat este de elecţie în şocul anafilactic:


a) clonidină;
b) izoprenalină;
c) epinefrina;
d) fenilefrină;
e) terbutalină.

CS. 66. Numiţi care dintre următoarele remedii are acţiune neurosimpatolitică prin împiedicarea directă a eliberării de norepinefrină din terminaţiile simpatice:
a) dihidroergotoxină;
b) guanetidina;
c) propranolol;
d) tolazolină;
e) metoprolol.
CS. 67. Selectaţi care dintre următoarele afirmaţii este corectă pentru betaxolol:
a) β-blocant cardio-selectiv cu acţiune simpatomimetică directă;
b) β-blocant cardio-neselectiv fără acţiune simpatomimetică directă;
c) β - blocant cardio - selectiv fără acţiune simpatomimetică directă;
d) posedă efect de scurtă durată;
e) micșorează efectul bronhodilatator al beta-adrenomimeticelor.
CS. 68. Menţionaţi care unul dintre următorii antagonişti adrenergici blochează selectiv receptorii alfa1-adrenergici:
a) tolazolină;
b) guanetidină;
12
c) prazosina;
d) atenolol;
e) clonidină.

CS. 69. Indicaţi mecanismul acţiunii salbutamolului:


a) excitarea α, β- adrenoreceptorilor;
b) blocaj al α, β - adrenoreceptorilor;
c) excitarea predominantă a β 2- adrenoreceptorilor;
d) excitarea β 1, β 2- adrenoreceptorilor;
e) blocaj al β 1, β 2 - adrenoreceptorilor.

CS. 70. Substanţele, care stimulează receptorii alfa-adrenergici sunt următoarele, cu excepţia:
a) fenilefrină;
b) clonidină;
c) xilometazolină;
d) epinefrină;
e) yohimbina.
CS. 71. Remediile, care stimulează beta-adrenoreceptorii sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi excepţia:
a) dobutamină;
b) salbutamol;
c) izoprenalină;
d) bisoprololul;
e) terbutalină.

CS. 72. Marcaţi antagonistul selectiv al beta2-adrenoreceptorilor:


a) metoprolol;
b) butoxamina;
c) propranolol;
d) talinolol;
e) carvedilol.
CS. 73. Selectaţi remediul, care blochează dopaminoreceptorii:
a) fenoldopam;
b) bromocriptină;
c) dopamină;
d) apomorfină;
e) domperidonul.

CS. 74. La nivelul cordului, prin stimularea beta1-adrenoreceptorilor, se înregistrează următoarele efecte cardiovasculare, cu excepţia. Marcaţi care este această
excepţie:
a) cronotrop pozitiv;
b) inotrop pozitiv;
c) batmotrop pozitiv;
d) scăderea debitului cardiac;
e) dromotrop pozitiv.
CS. 75. Selectaţi care este indicaţia izoprenalinei:
a) blocul atrio-ventricular;
b) cardiopatie ischemică;
c) hipertensiune arterială;
d) infarct miocardic;
e) tahicardie paroxistică.

CS. 76. Marcaţi efectul epinefrinei la nivelul ochiului:


a) scăderea presiunii intraoculare;
b) mioză;
c) spasm al acomodării;
d) glaucom;
e) iridociclită.
CS. 77. Marcaţi efectul survenit prin acţionarea receptorilor beta3-adrenergici din ţesutul adipos:
a) intensificarea lipolizei;
b) spasm al acomodaţiei;
c) vasodilataţie;
d) crește secreţia de insulină;
e) crește eliberarea de mediatori.

CS. 78. La excitarea dopaminoreceptorilor survin următoarele efecte centrale, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) crește secreţia de prolactină;
b) vasodilataţia;
c) stare timică de plăcere;
d) hipotermie;
e) crește activitatea motorie.
CS. 79. Marcaţi care este indicaţia timololului:
a) hipotensiune arterială;
b) glaucomul;
c) astm bronșic;
d) hipertireoză;
e) hemoragie uterină.

CS. 80. Acţiunea sedativă și moderat antipsihotică se exprimă prin următoarele efecte, cu excepţia. Stabiliţi această excepţie:
13
a) scade temperatura corpului;
b) favorizează somnul;
c) amplifică acţiunea halucinogenelor;
d) stimularea respiraţiei;
e) potenţează acţiunea analgezicelor opiacee.

1)C.S.Marcaţi hipnoticul ce manifestă acţiune minimă asupra fazei rapide a somnului:


a) [ ] barbital
b) [ ] diazepam
c) [ ] fenobarbital
d) [x] nitrazepam
e) [ ] pentobarbital
2)C.S. Indicaţi remediul hipnonic din grupa derivaţilor alifatici:
a) [ ] amobarbital
b) [ ] brotizolam
c) [x] cloralhidratul
d) [ ] cloropiramina
e) [ ] zopiclon
3)C.S.Numiţi antagonistul receptorilor opioizi:
a) [ ] metamizol
b) [x] naloxonă
c) [ ] omnopon
d) [ ] pentazocină
e) [ ] tramadol

4)C.S.Morfina poate produce oricare dintre efectele de mai jos, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] deprimarea centrului tusei
b) [ ] deprimarea respiraţiei
c) [x] descongestionarea mucoasei traheobronşice
d) [ ] favorizarea bronhospasmului
e) [ ] paralizia cililor vibratili la nivelul mucoasei traheo-bronşice

5)C.S.Marcaţi care din următoarele medicamente aparţin grupei benzodiazepinelor:


a) [ ] baclofen
b) [ ] droperidol
c) [x] clonazepam
d) [ ] glutetimidă
e) [ ] meprobamat
6)C.S.Determinaţi care este mecanismul apariţiei vomei provocate de morfină:
a) [ ] activarea adrenoreceptorilor
b) [ ] excitarea directă a neuronilor centrului vomei
c) [x] excitarea hemoreceptorilor "zonei declanşatoare" a centrului vomei
d) [ ] stimularea receptorilor mucoasei stomacului
e) [ ] inhibarea receptorilor opioizi

7)C.S.Stabiliţi care este durata medie a efectului analgezic al morfinei la injectarea subcutanată:
a) [ ] 20-30 min
b) [x] 4-5 ore
c) [ ] 2-8 ore
d) [ ] 24 ore
e) [ ] 48 ore

8)C.S.Menţionaţi prin ce se explică efectul analgezic al analgezicelor antipiretice (salicilaţilor şi derivaţilor pirazolonului):
a) [ ] dereglarea transmisiei impulsurilor prin fibrele nervoase
b) [ ] excitarea receptorilor opioizi din SNC
c) [ ] influenţa asupra componentului psihic al durerii şi evoluţiei lui
d) [ ] inhibarea receptorilor opioizi din SNC
e) [x] inhibarea sintezei prostaglandinelor în ţesuturile periferice şi reducerea sensibilităţii nociceptorilor
9)C.S. Neurolepticele derivaţii fenotiazinei sunt următoarele, cu o singură excepţie: (fără Zina)
a) [ ] clorpromazină
b) [x] clozapină
c) [ ] levopromazină
d) [ ] propazină
e) [ ] triflurpromazină
10)C.S.Indicaţi mecanismul acţiunii antipiretice a anlgezicelor neopioide:
a) [ ] blocarea centrului termoreglator
b) [x] creşterea termolizei
c) [ ] inhibarea receptorilor opioizi
d) [ ] îngustarea vaselor sanguine ale pielii
e) [ ] scăderea termoproducţiei
11)C.S.Marcaţi preparatul analgezic care se foloseşte pentru neuroleptanalgezie:
a) [ ] clorpromazină
b) [ ] clorprotixen
c) [x] fentanil
d) [ ] droperidol
e) [ ] haloperidol
12)C.S.Selectaţi receptorii interacţiunea cu care explică efectul anxiolitic al diazepamului:
a) [ ] adrenoreceptorii
14
b) [x] receptorii benzodiazepinici
c) [ ] receptorii dopaminici
d) [ ] colinoreceptorii
e) [ ] receptorii opioizi
13)C.S.Marcaţi hipnoticul precursor al serotoninei:
a) [ ] amobarbital
b) [ ] bromizoval
c) [x] L-triptofan
d) [ ] prometazina
e) [ ] triazolam
14)C.S.Selectaţi hipnoticul cu cel mai marcat efect de postacţiune:
a) [x] fenobarbital
b) [ ] fenibut
c) [ ] oxibat de sodiu
d) [ ] zolpidem
e) [ ] zopiclonă
15)C.S.Simptomele clinice în intoxicaţiile cu barbiturice sunt următoarele, cu o singură excepţie:
a) [ ] colaps
b) [x] hipertermie
c) [ ] hipotermie
d) [ ] leziuni buloase ale pielei
e) [ ] sudoraţie
16)C.S.Numiţi hipnoticul ce nu diminuează performanţa psihomotorie:
a) [ ] barbital
b) [ ] diazepam
c) [x] cloralhidrat
d) [ ] fenobarbital
e) [ ] triazolam
17)C.S.Marcaţi contraindicaţia absolută la administrarea barbituricelor:
a) [ ] anxietate
b) [ ] agitaţie psihomotorie
c) [x] porfirie hepatică
d) [ ] eclampsie
e) [ ] tetanos
18)C.S. Acţiune inductoare posedă hipnoticele enumerate mai jos, cu o singură excepţie:
a) [ ] barbital
b) [ ] ciclobarbital
c) [ ] fenobarbital
d) [ ] pentobarbital
e) [x] secobarbital
19)C.S.Numiţi limitele dozei mortale ale barbituricelor:
a) [ ] 5-10 mg
b) [ ] 20-30 mg
c) [ ] 50-90 mg
d) [ ] 1-2 g
e) [x] 3-10 g
20)C.S.Marcaţi hipnoticul ce posedă acţiune coleretică:
a) [ ] amobarbital
b) [ ] barbital
c) [ ] ciclobarbital
d) [x] fenobarbital
e) [ ] pentobarbital
21)C.S.Precizaţi hipnoticul utilizat local ca analgezic în stomatologie:
a) [x] cloralhidrat
b) [ ] difenhidramină
c) [ ] fenobarbital
d) [ ] nitrazepam
e) [ ] zopiclon
22)C.S.Menţionaţi antagonistul în intoxicaţia cu sulfat de magneziu:
a) [x] clorură de calciu
b) [ ] clorură de potasiu
c) [ ] clorură de sodiu
d) [ ] iodură de potasiu
e) [ ] sulfat de fier
23)C.S. Neurolepticele - derivaţii butirofenonei sunt următoarele, cu o singură excepţie:
a) [ ] droperidol
b) [ ] benzperidol
c) [x] clorpromazină
d) [ ] haloperidol
e) [ ] metorină
24)C.S.Precizaţi doză în care barbituricele manifestă efect hipnotic:
a) [ ] 30-40 mg
b) [ ] 50-60 mg
c) [x] 100-200 mg
d) [ ] 300-350 mg
e) [ ] 350-400 mg
25)C.S.Numiţi doză în care barbituricele exercită acţiune anticonvulsivantă:
a) [ ] 10-20 mg
15
b) [ ] 30-40 mg
c) [x] 50-60 mg
d) [ ] 80-100 mg
e) [ ] 100-200 mg

26)C.S.Determinaţi prin ce se explică efectul antipsihotic al neurolepticelor:


a) [ ] deprimarea proceselor colinergice în SNC
b) [x] deprimarea proceselor dopaminergice în SNC
c) [ ] stimularea proceselor dopaminergice în SNC
d) [ ] stimularea proceselor adrenergice în SNC
e) [ ] stimularea proceselor colinergice în SNC

27)C.S.Analgezicele agoniști parţiali și agoniști-antagoniști ai receptorilor opioizi sunt următoarele, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] buprenofină
b) [ ] buforfanol
c) [x] fentanil
d) [ ] naloxonă
e) [ ] pentazocină
28)C.S. Marcaţi preparatul benzodiazepinic utilizat în convulsii de geneză necunoscută:
a) [ ] temazepam
b) [ ] midazolam
c) [ ] oxazepam
d) [ ] flunitrazepam
e) [x] diazepam

29)C.S.Determinaţi preparatul neuroleptic, derivat ai tioxantenei:


a) [x] clorprotixen
b) [ ] droperidol
c) [ ] fluspirilen
d) [ ] levomepromazină
e) [ ] sulpirid

30)C.S.Etaminalul sodic exercită efectele enumeratr mai jos, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] anticonvulsiv
b) [x] diuretic
c) [ ] hipnotic
d) [ ] narcotic
e) [ ] sedativ
31)C.S.Efectele midazolamului sunt următoarele, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] anticonvulsiv
b) [ ] anxiolitic
c) [ ] hipnotic
d) [ ] sedativ
e) [x] timostabilizator
32)C.S.Manifestările abstinenţei la utilizarea îndelungată a barbituricelor sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] agitaţie
b) [ ] convulsii
c) [ ] delir
d) [x] somnolenţă
e) [ ] tremor

33)C.S.Particularităţile acţiunii benzodiazepinelor asupra somnului sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] esenţial nu influenţează somnul rapid
b) [ ] măresc durata totală a somnului
c) [ ] micșorează numătul de treziri nocturne
d) [x] scad durata totală a somnului
e) [ ] scad latenţa somnului

34)C.S.Marcaţi care este cel mai utilizat hipnotic nonbarbituric pe plan mondial:
a) [ ] cloralhidrat
b) [ ] fenibut
c) [ ] meprobamat
d) [ ] midazolam
e) [x] zopiclonă
35)C.S.Numiţi preparatul analgezic cu mecanism complex (opiaceic și monoaminergic) :
a) [ ] acetaminofen
b) [ ] fentanil
c) [ ] morfină
d) [ ] pentazocină
e) [x] tramadol

36)C.S.Menţionaţi efectul cloralhidratului utilizat în stomatoligie:


a) [ ] anxiolitic
b) [ ] hipnotic
c) [x] iritarea ţesuturilor cu anestezia ulterioară
d) [ ] înlăturarea fricii
e) [ ] miorelaxant
37)C.S.Analgezicele opiacee sunt utilizate în stomatologie în cazurile ce urmează, cu o singură excepţie:
16
a) [x] fracturile maxilei superioare însoţite cu traumatismele craniului
b) [ ] dureri postoperatorii pronunţate
c) [ ] neuroleptanalgezie
d) [ ] premedicaţie înainte de narcoză
e) [ ] traume

38)C.S.Analgezicele antagoniști ai receptorilor opioizi sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie:


a) [ ] diprenorfină
b) [x] nalorfină
c) [ ] nalmefină
d) [ ] naloxonă
e) [ ] naltrexonă
39)C.S.Determinaţi analgezicul neopiaceic utilizat în durere dentară:
a) [ ] aminofenazon
b) [ ] diflunisal
c) [x] ketorolac
d) [ ] metamizol
e) [ ] salicilamidă
40)C.S.Menţionaţi analgezicul opioid de provenenţă naturală:
a) [x] codenă
b) [ ] heroină
c) [ ] hidromorfonă
d) [ ] oxidonă
e) [ ] peptidină
41)C.S.Reacţiile adverse ale analgezicelor opiacee din parteaTGI sunt următoarele, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] alterarea funcţiei hepatice
b) [ ] anorexie
c) [ ] constipaţii
d) [x] polifagie
e) [ ] xerostomie
42)C.S.Reacţiile adverse ale analgezicelor neopiacee, derivaţii paraaminofenolului sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această
excepţie:
a) [ ] agranulocitoză
b) [ ] anemie
c) [ ] methemoglobinemie
d) [ ] trombocitopenie
e) [x] tromboembolie

43)C.S.Reacţiile adverse ale analgezicelor opiacee din partea sistemului renal sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] dizurie
b) [ ] incotenenţă urinară
c) [ ] oligurie
d) [x] poliurie
e) [ ] retenţie urinară
44)C.S.Indicaţiile analgezicelor opiacee sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie:
a) [ ] astmul cardiac
b) [ ] diaree
c) [x] constipaţie
d) [ ] edemul pulmonar acut
e) [ ] infarct miocardic acut

45)C.S.Contrandicaţiile analgezicelor opiacee sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] afecţiuni ale căilor biliare
b) [ ] coma alcoolică
c) [x] cancer inoperabil
d) [ ] pancreatita acută
e) [ ] travaliu în nașterea prematură
46)C.S.Reacţiile adverse ale analgezicelor opiacee din partea sistemului cardiovascular sunt următoarele, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această
excepţie:
a) [ ] bradicardie
b) [ ] hipotensiune arterială
c) [ ] palpitaţii
d) [ ] sincopă
e) [x] tahicardia
47)C.S.Simptomele clinice ale comei instalate în intoxicaţia cu analgezicele opiacee sunt cele enumerate de mai jos, cu o singură excepţie. Marcaţi care este
această excepţie:
a) [ ] cianoză
b) [ ] convulsii
c) [x] hipertensiunea arterială
d) [ ] hipotensiune arterială
e) [ ] respiraţie aritmică (Cheine-Stokes)
48)C.S.Analgezicele opiacee sunt administrate în următoarele cazuri, cu o singură excepţie:
a) [x] abdomen acut
b) [ ] anestezie intravenoasă
c) [ ] perioada postoperatorie
d) [ ] neuroleptanalgezie
e) [ ] sindrom algic puternic

17
49)C.S.Tranchilizantele minore (de zi) sunt următoarele, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [x] diazepm
b) [ ] fenibut
c) [ ] medazepam
d) [ ] meprobamat
e) [ ] piracetam
50)C.S.Efectele analgezicelor opiacee sunt cele enumerate de mai jos, cu o singură excepţie:
a) [ ] deprimarea respiraţiei
b) [ ] deprimarea tusei
c) [x] diaree
d) [ ] retenţia urinei
e) [ ] spasmul sfincterului Oddi

51)C.S.Preparatele ce atenuiază simptomele de abstinenţă morfinică sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] beta-adrenoliticele
b) [ ] clonidina
c) [ ] m-coliniolinoliticele
d) [x] m-colinomimeticele
e) [ ] neurolepticele
52)C.S.Determinaţi preparatul tranchilizant cu acţiune antidepresivă:
a) [x] alprazolam
b) [ ] diazepam
c) [ ] fenazepam
d) [ ] nitrazepam
e) [ ] oxazepam
53)C.S.Cauzele ce intensifică efectul analgezic al analgezicelor opiacee sunt, cu o singură excepţie:
a) [ ] alcalinizare a urinei
b) [ ] alcaloză
c) [ ] insuficienţă hepato-renală
d) [ ] hipoproteinemie
e) [x] hipertermia
54)C.S.Contraindicaţiile la administrarea analgezicelor opiacee sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie:
a) [ ] abdomen acut până la stabilirea diagnosticului
b) [ ] afecţiuni hepatice
c) [x] edemul pulmonar acut
d) [ ] hipertrofie a prostatei
e) [ ] hipotireoidism
55)C.S.Precauţiile la administrarea analgezicelor opiacee sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie:
a) [ ] aritmii
b) [x] astmul cardiac
c) [ ] hipovolemie
d) [ ] psihoze toxice
e) [ ] vârstnici
56)C.S.Selectaţi preparatul analgezic opiaceic utilizat în calitate de antitusiv:
a) [x] codeină
b) [ ] dextromoramidă
c) [ ] fentanil
d) [ ] metadonă
e) [ ] morfină
57)C.S.Determinaţi preparatul analgezic opiaceic utilizat în calitate de remediu antidiareic:
a) [x] difenoxilatul
b) [ ] dihidrocodeină
c) [ ] codeină
d) [ ] levorfanol
e) [ ] oxidonă
58)C.S.Neurplepticele sunt utilizate în următoarele cazuri, cu o singură excepţie:
a) [ ] crizele hipertensive
b) [x] parkinsonism
c) [ ] psihoze
d) [ ] schizofrenie
e) [ ] vomă
59)C.S.Anticonvulsivantele simptomatice sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie:
a) [ ] cloralhidrat
b) [ ] droperidol
c) [ ] lidocaină
d) [x] piracetam
e) [ ] suxametoniul
60)C.S.Menţionaţi preparatul analgezic opiaceic care spasmează sfincterul Oddi:
a) [ ] butorfanol
b) [x] morfina
c) [ ] trimeperidina
d) [ ] pentazocină
e) [ ] fentanil
61)C.S.Reacţiile adverse ale neurolepticelor sunt cele enumerate de mai jos, cu o singură excepţie:
a) [ ] depresie
b) [x] hipertensiune
c) [ ] hipotensiune
d) [ ] parkinsonism
18
e) [ ] somnolenţă
62)C.S.Simptomele clinice în intoxicaţia cu opiacee la bâtrâni sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie:
a) [ ] agitaţie
b) [ ] bufeuri de căldură
c) [x] diaree
d) [ ] greaţă
e) [ ] vomă
63)C.S.Numiţi antidotul administrat în intoxicaţia cu morfină:
a) [ ] fentanil
b) [ ] levorfanol
c) [x] naltrexona
d) [ ] talamonal
e) [ ] trimepiridină
64)C.S.Analgezicele antipiretice, derivaţii de pirazolonă și pirozolidină sunt următoarele, excepţie:
a) [ ] aminofenazonă
b) [ ] azapropazonă
c) [ ] clofezonă
d) [x] metadona
e) [ ] metamizol
65)C.S. Determinaţi antagonistul benzodiazepinelor:
a) [ ] fenazepam
b) [ ] nozepam
c) [ ] clordiazepoxid
d) [ ] flunitrazepam
e) [x] flumazenil
66)C.S.Indicaţiile pentru utilizarea anxioliticelor sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie:
a) [ ] nevroze
b) [ ] insomnii
c) [ ] sindrom convulsiv
d) [x] sindrom extrapiramidal
e) [ ] premedicaţie
67)C.S.Evidenţiaţi preparatul cu potenţă anxiolitică marcată și acţiune antidepresivă:
a) [ ] clordiazepoxid
b) [ ] diazepam
c) [ ] flunitrazepam
d) [x] alprazolam
e) [ ] oxazepam
68)C.S.Neuorolepticele posedă următoarele efecte, cu o singură excepţie:
a) [ ] antivomitiv
b) [ ] sedativ
c) [x] hipertermic
d) [ ] antipsihotic
e) [ ] hipotensiv
69)C.S.Menţionaţi analgezicul antipiretic derivat de pirazolonă:
a) [ ] acetaminofenul
b) [ ] fenacetină
c) [x] metamizol
d) [ ] diflunisal
e) [ ] salicilamidă

70)C.S.Mecanismele acţiunei analgezice a analgezicelor antipiretice sunt următoarele, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] antagonism direct cu algogeni adevăraţi (kinine, histamină etc.)
b) [x] blochează sinteza tromboxanului A2
c) [ ] dereglează sinteza și eliberarea mediatorilor algici
d) [ ] împiedică conducerea impulsurelor dureroase spre căile aferente
e) [ ] micșorează edemul inflamator

71)C.S.Indicaţiile analgezicelor antipiretice sunt următoarele, cu o singură excepţie. Marcaţi care este această excepţie:
a) [ ] artrita reumatoidă
b) [x] cardialdii
c) [ ] lumbago
d) [ ] nevralgii
e) [ ] osteoartrite
72)C.S. Alegeţi preparatul analgezic utilizat în ataralgezie în asociere cu diazepam:
a) [ ] morfină
b) [x] fentanil
c) [ ] codeină
d) [ ] fenobarbital
e) [ ] droperidol
73)C.S. Numiţi preparatul hipnotic din grupul H1-antihistaminicelor:
a) [ ] glutetimidă
b) [ ] temazepam
c) [ ] bromisoval
d) [x] doxilamină
e) [ ] fenibut
74)C.S.Indicaţiile analgezicelor antipiretice sunt cele ce urmează, cu o singură excepţie:
a) [x] algiile postoperatorii puternice
b) [ ] dureri dentare
19
c) [ ] cefalee
d) [ ] migrenă
e) [ ] periodontită

75)C.S.Administrarea analgezicelor antipiretice în practica stomatologică se efectuează in stările ce urmează, cu o singură excepţie:
a) [ ] desecarea ţesuturilor dentare
b) [x] dureri cronice
c) [ ] inflamaţia mucoasei bucale
d) [ ] inflamaţia parodontului
e) [ ] intervenţiile parodontologice
76)C.S.Analgezicele antipiretice sunt utilizate în stomatologie în cazurile ce urmează, cu o excepţie:
a) [ ] boli inflamatorii acute de origine traumatică
b) [ ] boli inflamatorii acute de origine infecţioasă
c) [ ] contuzii
d) [x] edemul angioneurotic
e) [ ] întinderi ligamentare
77)C.S. Alegeţi preparatul hipnotic din grupul nebenzodiazepinelor, derivat de imidazopiridină:
a) [ ] cloralhidrat
b) [x] zolpidem
c) [ ] diazepam
d) [ ] flurazepam
e) [ ] difenhidramină
78)C.S.Anticonvulsivantele simptomatice care inhibă puternic centrul respiraţiei cu o singură excepţie:
a) [ ] barbital sodic
b) [x] fenazepamul
c) [ ] fenobarbital sodic
d) [ ] cloralhidrat
e) [ ] sulfat de magneziu
79)C.S.Administrarea zilnică de barbiturice dezvoltă următoarele fenomene adverse, cu excepţia:
a) [x] stimulare respiratorie
b) [ ] toleranţă
c) [ ] dependenţă
d) [ ] dereglarea modelului fiziologic de somn
e) [ ] hepatotoxicitate
80)C.S. Alegeţi preparatul hipnotic cu durată lungă de acţiune:
a) [ ] zopiclonă
b) [ ] pentobarbtal
c) [ ] bromizoval
d) [x] fenobarbital
e) [ ] nitrazepam
1. Selectaţi grupul de preparate antihipertensive:
a) blocante ale canalelor de potasiu
b) alfa –adrenoblocante
c) alfa – adrenomimentice
d) beta – adrenomimetice
e) activatori ai canalelor de calciu
2. Numiţi preparatul pentru tratamentul complex al hipertensiunii arteriale:
a) diuretice
b) anestezice
c) hemostatice
d) antianemice
e) antibiotice
3. Determinaţi preparatul pentru tratamentul complex al hipertensiunii arteriale:
a) neuroleptice
b) antiinflamatoare
c) antiagregante
d) antifungice
e) antipiretice
4. Alegeţi α2 – adrenomimeticul central:
a) xilometazolina
b) nafazolina
c) clonidina
d) epinefrina
e) clorambucil
5. Marcaţi simpatoliticul:
a) atenolol
b) remantadina
c) reserpina
d) pirenzepina
e) atropina
6. Selectaţi simpatoliticul:
a) clonidina
b) bisoprolol
c) ranitidina
d) pirenzepina
e) guanetidina
7. Selectaţi preparatul α – adrenoblocant:
a) atenolol
20
b) prazosină
c) nicergolină
d) metoprolol
e) efedrină
8. Selectaţi preparatul α – adrenoblocant:
a) famotidina
b) fenoterol
c) fentolamina
d) furacilina
e) fexofenadina
9. Numiţi medicamentul β – adrenoblocant:
a) furosemid
b) bisoprolol
c) nitroglicerină
d) captopril
e) atropină
10. Numiţi preparatul β – adrenoblocant:
a) metotrexat
b) metoclopramida
c) metronidazol
d) metformină
e) metoprolol
11. Selectaţi preparatul α, β – adrenoblocant:
a) atenolol
b) fentolamină
c) carvedilol
d) salbutamol
e) clenbuterol
12. Numiţi preparatul ce acţionează asupra sistemului renină – angiotenzină-aldosteron:
a) inhibitoarele enzimei de conversie
b) inhibitoarele enzimelor pancreatice
c) inhibitoarele enzimei colinesteraza
d) blocantele canalelor de potasiu
e) blocantele canalelor de calciu
13. Numiţi inhibitorul enzimei de conversie:
a) ranitidină
b) ramipril
c) rabeprazol
d) raloxifen
e) remantadină
14. Selectaţi preparatul utilizat în tratamentul puseului de hipertensiune arterială:
a) ramipril
b) captopril
c) lizinopril
d) epinefrină
e) verapamil
15. Selectaţi blocantul receptorilor angiotenzinici:
a) amlodipină
b) captopril
c) valsartan
d) ramipril
e) furosemid
16. Numiţi blocantul canalelor de calciu utilizat în tratamentul hipertensiunii:
a) amlodipină
b) calciu gluconat
c) minoxidil
d) diazepam
e) atenolol
17. Numiţi preparatul din grupa blocantelor canalelor de calciu:
a) bisoprolol
b) calciu gluconat
c) minoxidil
d) verapamil
e) atenolol
18. Selectaţi preparatul cu efect diuretic:
a) hidroxicarbamidă
b) atenolol
c) nitrofural
d) captopril
e) hidroclorotiazidă
19. Selectaţi preparatul diuretic antihipertensiv ce economisește potasiu:
a) hidroxicarbamidă
b) hidroclorotiazidă
c) acetazolamidă
d) furosemid
e) spironolactonă
20. Marcaţi vasodilatatorul miotrop utilizat în crize hipertensive:
a) bendazol
21
b) aminofilină
c) clonidină
d) reserpină
e) ramipril
21. Determinaţi vasoconstrictorul central utilizat în hipotensiune arterială:
a) epinefrină
b) dobutamină
c) niketamidă
d) angiotensinamidă
e) difetur
22. Alegeţi vasoconstrictorul periferic utilizat în hipotensiune arterială:
a) niketamidă
b) camfor
c) cafeină
d) efedrină
e) dextran 40
23. Numiţi remediul ce intensifică contracţiile cardiace şi crește debitul cardiac:
a) digoxină
b) bisoprolol
c) atropină
d) fentolamină
e) labetalol
24. Marcaţi preparatul simpatomimetic utilizat în șoc cardiogen:
a) propranolol
b) carvedilol
c) dopamină
d) verapamil
e) ramipril
25. Numiţi din ce categorie de preparate face parte Dextran 70:
a) produc vasoconstricţie
b) produc vasodilataţie
c) măresc volumul circulant
d) micșorează volumul circulant
e) scad frecvenţa contracţiilor cardiace
26. Selectaţi receptorii stimulaţi de fenilefrină:
a) alfa 1
b) alfa 2
c) alfa 1 și 2
d) beta 1
e) alfa și beta
27. Niketamida acţionează în hipotensiune datorită acţiunii asupra:
a) direct asupra vaselor
b) centrul vasomotor
c) direct asupra inimii
d) direct asupra volumului circulant
e) centrul sinocarotidian
28. Selectaţi compusul izotioureic utilizat în hipotensiune arterială:
a) metoprol
b) fenilefrină
c) atropină
d) izoturon
e) epinefrină
29. Selectaţi preparatul din alcaloizii de ergot utilizat în hipotensiune:
a) ergocalciferol
b) difetur
c) ergotamină
d) atenolol
e) efedrină
30. Selectaţi preparatul antihipotensiv cu acţiune antimigrenoasă:
a) etilefrină
b) fenilefrină
c) dihidroergotamină
d) dexametazonă
e) midodrină
31. Selectaţi vasoconstrictorul local utilizat în stomatologie:
a) angiotensinamidă
b) epinefrină
c) ergotamină
d) vasopresină
e) dexametazonă
32. Numiţi alfa-2 adrenomimeticul periferic:
a) metildopă
b) xilometazolină
c) efedrină
d) clonidină
e) fenilefrină
33. Selectaţi indicaţia pentru utilizarea xilometazolinei:
a) hipotensiune cronică
22
b) hipotensiune ortostatică
c) rinită acută
d) migrenă
e) bronșită acută
34. Selectaţi indicaţia pentru utilizarea ergotaminei:
a) hipertensiune
b) hipotensiune ortostatică
c) rinită acută
d) migrenă
e) bronșită acută
35. Selectaţi modul adrenomimeticelor de a crește tensiunea arterială:
a) stimulează colinoreceptorii
b) stimulează alfa receptorii
c) stimulează histaminoreceptorii
d) stimulează serotoninoreceptorii
e) stimulează gabareceptorii
36. Numiţi antihipertensivul miotrop cu acţiune preponderentă asupra arterelor:
a) bendazol
b) verapamil
c) hidralazină
d) propranolol
e) nifedipină
37. Numiţi preparatul antihipotensiv cu acţiune preponderentă asupră arterelor:
a) dihidroergotamină
b) dopamină
c) izoprenalină
d) angiotenzinamidă
e) izoturon
38. Selectaţi remediul antihipotensiv cu acţiune ultrascurtă:
a) fenilefrină
b) midodrină
c) efedrină
d) norepinefrină
e) izoturon
39. Selectaţi remediul antihipotensiv cu acţiune de lungă durată:
a) dopamină
b) epinefrină
c) efedrină
d) norepinefrină
e) angiotensinamidă
40. Selectaţi mecanismul de acţiune a derivaţilor izotioureici:
a) stimulează nitroxidsintetaza, responsabilă de sinteza NO
b) inhibă nitroxidsintetaza, responsabilă de sinteza NO
c) stimulează alfa – receptorii
d) stimulează beta – receptorii
e) stimulează alfa, beta – receptorii
41. Selectaţi preparatul ce micşorează necesitatea miocardului în O2 şi mărește aportul lui:
a) adrenomimetice
b) nitraţi organici
c) miorelaxantele
d) colinomimetice
e) blocantele canalelor de potasiu
42. Numiţi preparatul care micşorează necesitatea miocardului în oxigen:
a) dopaminomimetice
b) N – colinomimetice
c) M – colinoblocante
d) beta – adrenoblocante
e) alfa – adrenoblocante
43. Selectaţi preparatul care ameliorează transportul oxigenului spre miocard:
a) inhibitorii monoaminoxidazei
b) adrenomimetice
c) inhibitorii colinesterazei
d) colinomimetice
e) donatori de NO
44. Numiţi preparatul care înlătură reflector coronarospasmul:
a) validol
b) atenolol
c) carvedilol
d) salbutamol
e) propranolol
45. Beta – adrenoblocantele neselective sunt contraindicate în oricare din situaţiile de mai jos, cu excepţia:
a) astm bronşic
b) bloc atrio - ventricular
c) endarterită obliterantă
d) angină pectorală
e) diabet zaharat
46. Hipotensiunea ortostatică produsă de unele medicamente antihipertensive se explică în principal prin:
a) deprimarea inimii
23
b) dilatarea arteriolelor
c) creşterea diurezei
d) dilatarea venelor
e) deprimarea hipotalamusului
47. Numiţi modul de administrare a Nitroglicerinei în accese de angină pectorală:
a) per os
b) intramuscular
c) intracardiac
d) sublingual
e) intrarectal
48. Selectaţi reacţia adversă specifică a nitroglicerinei:
a) hipertensiune arterială
b) bradicardie
c) hipotensiune ortostatică
d) alergie
e) diaree
49. Selectaţi reacţia adversă caracteristică beta-blocantelor neselective:
a) tahicardie
b) vasospasm
c) bronhospasm
d) relaxarea uterului
e) hipertensiune
50. Numiţi preparatul ce îmbunătăţește metabolismul în miocard:
a) trimetazidina
b) vitamina C
c) isosorbidul dinitrat
d) nifedipina
e) amlodipina
51. Selectaţi preparatul ce face parte din blocante ale canalelor de calciu cu efect antianginos:
a) trimetazidină
b) metoprolol
c) fentolamină
d) verapamil
e) spironolactonă
52. Numiţi preparatul ce face parte din activatori ai canalelor de potasiu utilizaţi în terapia antianginoasă:
a) captopril
b) nicorandil
c) lizinopril
d) verapamil
e) ramipril
53. Numiţi remediul hipotensiv cu acţiune predominant musculotropă:
a) hidroclortiazidă
b) spironolactonă
c) nifedipină
d) hidralazină
e) efedrina
54. Alegeţi grupul de preparate hipotensive la utilizarea căruia este posibilă hipotensiunea ortostatică:
a) ganglioplegice
b) beta-adrenomimetice
c) diuretice
d) alfa2-adrenomimetice centrale
e) beta-adrenoblocante
55. Selectaţi preparatul utilizat în feocromocitom:
a) fentolamină
b) fenilefrină
c) propranolol
d) norepinefrină
e) xilometazolină
56. Selectaţi mecanismul acţiunii antianginoase a validolului:
a) acţiune coronarodilatatoare musculotropă
b) acţiune coronarodilatatoare reflexă
c) deprimarea elementelor centrale ale reflexelor coronaroconstrictoare
d) diminuarea excesivă a puterii contracţiilor cardiace
e) dilatarea vaselor periferice
57. Numiţi mecanismul de acţiune a angiotensinamidei:
a) excită alfa – receptorii
b) excită beta - receptorii
c) excită receptorii angiotensinici – 2
d) blochează receptorii alfa și beta
e) blochează receptorii angiotensinici – 2
58. Determinaţi medicam. antianginos care acţionează prin bloc. directă a unor canale membranare ionice:
a) digoxină
b) propranolol
c) prazosină
d) verapamil
e) nitroglicerină
59. Numiţi medicamentul care este contraindicat în angina pectorală:
a) ergotamină
24
b) izosorbit dinitrat
c) nicorandil
d) propranolol
e) verapamil
60. Asistenţa urgentă în colaps include utilizarea următoarelor grupe de medicamente, cu excepţia:
a) adrenomimetice (epinefrină, norepinefrină, fenilefrină etc.)
b) glucocorticoizi (prednisolon, hidrocortizon etc.)
c) analeptice (niketamidă, cafeină natrio benzoat etc.)
d) simpatolitice (reserpina, guanetidina)
e) suplinirea volumului circulant (soluţie NaCl, Dextran 70)
61. Selectaţi preparatul hemostatic cu acţiune directă:
a) heparină
b) fibrinogen
c) nadroparină
d) menadionă
e) aprotinină
62. Selectaţi preparatul betablocant neselectiv:
a) metoprolol
b) acebutolol
c) atenolol
d) propranolol
e) esmolol
63. Selectaţi preparatul hemostatic cu acţiune indirectă:
a) fibrinogen
b) gluconat de calciu
c) fitomenadiona
d) acid aminocaproic
e) etamsilatul
64. Selectaţi preparatul antihipertensiv contraindicat în astm bronșic:
a) amlodipină
b) enalapril
c) valsartan
d) furosemid
e) propranolol
65. Numiţi preparatul hemostatic cu activitate antifibrinolitică:
a) fitomenadiona
b) fraxiparina
c) fibrinogen
d) acid ascorbic
e) acid aminocaproic
66. Numiţi preparatul hemostatic cu activitate antifibrinolitică:
a) menadiona
b) heparina
c) trombina
d) acid ascorbic
e) acid tranexamic
67. Selectaţi grupa de preparate hemostatice:
a) antagoniști direcţi ai trombinei
b) heparinoizi
c) fibrinolitice
d) antifibrinolitice
e) derivaţii cumarinici
68. Numiţi preparatul hemostatic cu acţiune indirectă:
a) vitamina D
b) vitamina K
c) vitamina C
d) vitamina E
e) vitamina A
69. Determinaţi mecanismul de acţiune a fitomenadionei:
a) activează factorul VIII
b) participă la sinteza factorilor II, VII, IX și X
c) participă la sinteza factorilor II și III
d) participă la sinteza factorilor IX și X
e) nici unul din cele enumerate
70. Numiţi analogul solubil al vitaminei K:
a) rufazid
b) trombină
c) fibrinogen
d) sulodexid
e) menadionă
71. Numiţi mecanismul de acţiune a acidului aminocaproic:
a) inhibă fosfodiesteraza
b) inhibă plasminogenul
c) inhibă colinesteraza
d) inhibă factorul II
e) inhibă plasmina
72. Alegeţi medicamentul care crește rezistenţa capilară și micșorează permiabilitatea capilară:
a) atropina
25
b) troxerutina
c) fitomenadiona
d) acidul aminocaproic
e) nadroparina
73. Selectaţi antidotul heparinei:
a) troxerutina
b) calciu gluconat
c) protamina sulfat
d) magneziu sulfat
e) fraxiparina
74. Selectaţi enzima ce este inhibată de aprotinină conform mecanismului de acţiune:
a) colinesteraza
b) plasmina
c) monoaminoxidaza
d) ciclooxigenaza
e) lipooxigenaza
75. Numiţi organul unde are loc sinteza factorilor de coagulare sub influenţa vitaminei K:
a) măduva osoasă
b) splină
c) inimă
d) pancreas
e) ficat
76. Numiţi funcţia trombinei în cascada de coagulare:
a) activează factorul I
b) activează factorul II
c) activează factorul III
d) activează factorul IV
e) activează factorul X

77. Selectaţi indicaţia pentru antifibrinolitice:


a) tromboembolia arterelor pulmonare
b) hemoragii gastrointestinale
c) tromboze arteriale şi venoase
d) tromboza vaselor centrale ale ochiului
e) infarct miocardic în stadiul timpuriu

78. Numiţi preparatul angioprotector:


a) acid aminocaproic
b) etamsilat
c) calciu gluconat
d) fitomenadionă
e) aprotinină

79. Selectaţi modul de administrarea a trombinei:


a) intravenos
b) intramuscular
c) topic
d) sublingual
e) oral

80. Selectaţi simpatomimeticul utilizat in scop hemostatic în stomatologie:


a) fentolamina
b) epinefrina
c) reserpina
d) fenilefrina
e) fibrinogenul

1) C.S. Notaţi preparatul din grupa vitaminelor, antagonist al anticoagulantelor cu acţiune indirectă:
a) [ ] tocoferolul;
b) [ ] tiamina;
c) [x] vitamina K;
d) [ ] riboflavina;
e) [ ] cianocobalamina.

2) C.S. Selectaţi indicaţiile vitaminei PP:


a) [ ] lipom malign;
b) [x] pelagra;
c) [ ] distrofie adipoasă a ficatului;
d) [ ] anemie feriprivă;
e) [ ] rahitism.
3) C.S. Notaţi vitamina care se utilizează în scorbut:
a) [ ] tiamină;
b) [ ] cianocobalamină;
c) [ ] piridoxină;
d) [x] acid ascorbic;
e) [ ] biotină.
4) C.S. Alegeţi vitamina cu acţiune antioxidantă:
a) [ ] riboflavina;
26
b) [x] tocoferol acetat;
c) [ ] menadiona;
d) [ ] acidul folic;
e) [ ] tiamina.

5) C.S. Marcaţi vitaminoidul care contribuie la asimilarea oxigenului din ţesuturi:


a) [ ] colina;
b) [ ] acidul orotic;
c) [x] acidul pangamic;
d) [ ] polifenolii;
e) [ ] S-metilmetionina.

6) C.S. Notaţi indicaţia vitaminei K:


a) [ ] cheratită;
b) [ ] artrită reumatoidă;
c) [ ] stenocardie;
d) [x] hemoragie parenchimatoasă;
e) [ ] dureri musculare.
7) C.S. Menţionaţi vitaminoidul cu efect antiulceros:
a) [ ] inozina;
b) [x] S-metilmetionina (vitamina U);
c) [ ] acidul pangamic;
d) [ ] colina;
e) [ ] acidul lipoic.
8) C.S. Selectaţi una din situaţiile de mai jos, când vitamina K nu este eficientă ca hemostatic:
a) [ ] sângerări în urma unor tratamente îndelungate cu tetraciclină sau sulfamide administrate oral;
b) [ ] sângerări la pacienţi cu icter mecanic;
c) [ ] sângerări la pacienţii cu rezecţie intestinală imensă;
d) [x] sângerări prin rupturi vasculare;
e) [ ] sângerări prin supradozarea de anticoagulante cumarinice.
9) C.S. Alegeţi preparatul din grupa vitaminelor, antagonist al anticoagulantelor cu acţiune indirectă:
a) [ ] tocoferolul;
b) [ ] tiamina;
c) [x] vitamina K;
d) [ ] riboflavina;
e) [ ] vitamin PP.
10) C.S. Numiţi indicaţia vitaminei PP:
a) [ ] lipom malign;
b) [x] pelagră;
c) [ ] distrofie adipoasă a ficatului;
d) [ ] anemie feriprivă;
e) [ ] rahitism.
11) C.S. Vitaminele descrise mai jos influinţează hemopoieza şi coagulabilitatea sângelui, cu excepţia:
a) [ ] menadiona;
b) [x ] ergocalciferolul;
c) [ ] acidul folic;
d) [ ] acidul ascorbic;
e) [ ] acidul nicotinic.
12) C.S. Numiţi preparatul enzimatic cu proprietăţi antibacteriene:
a) [ ] pepsina;
b) [ ] tripsina;
c) [ ] steptokinaza;
d) [ x] bactisubtilul;
e) [ ] ribonucleaza.
13) C.S. Determinaţi preparatul ce face parte din grupa inhibitorilor enzimelor proteolitice:
a) [ ] acetazolamida;
b) [ ] disulfiramul;
c) [ ] alopurinolul;
d) [ ] captoprilul;
e) [x] aprotinina.
14) C.S. Numiţi preparatul din grupul adsorbanţilor:
a) [x] cărbunele activat
b) [ ] carbocolul
c) [ ] uleiul de terebentină
d) [ ] mentolul
e) [ ] soluţia de amoniac
15) C.S. Alegeţi preparatul din grupa iritantelor:
a) [x] mentolul
b) [ ] tanina
c) [ ] paradontaxul
d) [ ] nitratul bazic de bismut
e) [ ] smecta
16) C.S. Notaţi indicaţia vitaminei K în practica stomatologică:
a) [x] hemoragia mucoasei bucale
b) [ ] stomatită
c) [ ] glosită
d) [ ] carie dentară
e) [ ] durere dentară
27
17) C.S. Notaţi acidul nicotinic:
a) [ ] vitamina B12
b) [ ] vitamina B8
c) [ ] vitamina PP
d) [x] vitamina B5
e) [ ] vitamina C

18) C.S. Marcaţi acidul orotic:


a) [x] vitamina B13
b) [ ] vitamina B6
c) [ ] vitamina PP
d) [ ] vitamina E
e) [ ] vitamina K

19) C.S. Din vitaminoide fac parte următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [ ] vitamina B4
b) [ ] vitamina H
c) [ ] vitamina B13
d) [ ] vitamina U
e) [x] vitamina B5
20) C.S. Selectaţi vitaminoidul:
a) [x] vitamina H
b) [ ] vitamina E
c) [ ] vitamina A
d) [ ] vitamina K
e) [ ] vitamina PP

21) C.S. Marcaţi inozitolul:


a) [ ] vitamina H1
b) [ ] vitamina U
c) [ ] vitamina B13
d) [x] vitamina B8
e) [ ] vitamina B12

22) C.S. Notaţi biotină:


a) [x] vitamina H
b) [ ] vitamina PP
c) [ ] vitamina C
d) [ ] vitamina B12
e) [ ] vitamina B5

23) C.S. Selectaţi grupul la care se referă tocoferolul acetat:


a) [ ] hiposolubile
b) [x] liposolubile
c) [ ] hipersolubile
d) [ ] vitaminoide
e) [ ] hidrosolubile
24) C.S. Grupele de preparate enzimatice sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [ ] preparate enzimatice proteolitice
b) [x] preparate enzimatice cu cu proprietăţi antiinflamatoare
c) [ ] preparate ce ameliorează digestia
d) [ ] preparate fibrinolitice
e) [ ] preparate enzimatice cu proprietăţi antibacteriene
25) C.S. Numiţi preparatul enzimatic care ameliorează procesele digestive:
a) [x] pepsina
b) [ ] ribonucleaza
c) [ ] dezoxiribonucleaza
d) [ ] tripsina
e) [ ] chimotripsina
26) C.S. Numiţi câte tipuri de hialuronidază se disting:
a) [ ] două tipuri
b) [x] trei tipuri
c) [ ] patru tipuri
d) [ ] cinci tipuri
e) [ ] niciunul din răspunsurile enumerate
27) C.S. Se disting următoarele preparate ale hialuronidazei, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [ ] monocomponente
b) [x] necombinate
c) [ ] imobilizate
d) [ ] combinate
e) [ ] recombinate
28) C.S. Inhibitorii fibrinolizei sunt următorii, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [x] acidul nicotinic
b) [ ] acidul aminocaproic
c) [ ] acidul aminobenzoic
d) [ ] aprotinina
e) [ ] acidul tranexamic
28
29) C.S. Indicaţiile aprotininei sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [ ] pancreatita acută
b) [ ] șocul sever de diversă geneză
c) [x] hipotensiune
d) [ ] hiperfibrinoliza
e) [ ] hemoragii
30) C.S. Adsorbantele sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [ ] medicas E
b) [ ] smecta
c) [x] soluţia de amoniac
d) [ ] cărbunele activat
e) [ ] polifepanul

31) C.S. Preparatele din grupul iritantelor sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [x] smecta
b) [ ] hârtia de muștar
c) [ ] uleiul de terebentină
d) [ ] mentolul
e) [ ] soluţia de amoniac
32) C.S. Indicaţiile citocromului C sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [ ] maladiile inflamatorii ale paradontului
b) [ ] osteomielită
c) [ ] abces
d) [ ] flegmon
e) [x] hepatite
33) C.S. Reacţiile adverse ale aprotininei sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [ ] insuficienţa cardiacă
b) [ ] infarct miocardic
c) [x] hipertensiune
d) [ ] hipotensiune
e) [ ] fibrilaţie ventriculară
34) C.S. Numiţi preparatul care nu aparţine enzimelor proteolitice:
a) [x] bactisubtil
b) [ ] tripsină
c) [ ] terilitină
d) [ ] chimotripsină
e) [ ] colagenază

35) C.S. Alegeţi preparatul care nu face parte din enzimele fibrinolitice:
a) [ ] urokinază
b) [ ] streptokinază
c) [x] chimotripsină
d) [ ] streptodekază
e) [ ] celiază
36) C.S. Numiţi preparatul care nu aparţine enzimelor ce ameliorează digestia:
a) [ ] abomină
b) [ ] suc gastric natural
c) [x] dezoxiribonuclează
d) [ ] pancreatină
e) [ ] pepsidil
37) C.S. Numiţi preparatul care se referă la enzimele cu proprietăţi antibacteriene:
a) [ ] hialuronidază
b) [ ] ronidază
c) [ ] tripsină
d) [ ] pancreatină
e) [x] bactisubtil

39) C.S. Alegeţi denumirea vitaminei B4:


a) [ ] inozitol
b) [ ] orotat de potasiu
c) [ ] biotină
d) [x] colină
e) [ ] polifenoli
40) C.S. Numiţi vitamina N:
a) [ ] tocoferol acetat
b) [ ] retinol palmitat
c) [ ] filochinone
d) [ ] acid folic
e) [x] acid lipoic

41) C.S. Numiţi efectul farmacologic al tripsinei:


a) [x] descompune legăturile peptidice
b) [ ] descompune legăturile lipidice
c) [ ] descompune legăturile glucidice
d) [ ] descompune acidul hialuronic
e) [ ] descompune polizaharidele
42) C.S. Determinaţi acţiunea retinolului acetat:
29
a) [ ] antirahitică
b) [ ] antihemoragică
c) [x] antixeroftalmică
d) [ ] antianemică
e) [ ] lipotropă

43) C.S. Notaţi acţiunea specifică a inozitolului:


a) [ ] antiseboreică
b) [ ] asigură pigmentarea
c) [ ] reglează permeabilitatea vasculară
d) [x] participă la reglarea metabolismului
e) [ ] contribuie la asimilarea oxigenului de către ţesuturi
44) C.S. Numiţi acţiunea specifică a vitaminei U:
a) [ ] reglează permeabilitatea vasculară
b) [ ] antihemoragică
c) [x] factor antiulceros
d) [ ] antiscorbutică
e) [ ] antianemică
45) C.S. Numiţi vitamina care participă la mineralizarea oaselor:
a) [x] vitamina D
b) [ ] vitamina E
c) [ ] vitamina N
d) [ ] vitamina U
e) [ ] vitamina H
46) C.S. Selectaţi acţiunea specifică a tocoferolului acetat:
a) [ ] antixeroftalmică
b) [x] antioxidantă
c) [ ] antihemoragică
d) [ ] antiseboreică
e) [ ] lipotropă

47) C.S. Determinaţi vitamina cu acţiune lipotropă:


a) [ ] vitamina B2
b) [ ] vitamina B6
c) [ ] vitamina B12
d) [x] vitamina N
e) [ ] vitamina H
48) C.S. Selectaţi rutozida:
a) [ ] vitamina A
b) [ ] vitamina D
c) [ ] vitamina H
d) [ ] vitamina H1
e) [x] vitamina P

49) C.S. Selectaţi indicaţia principală a acidului folic:


a) [ ] diabet zaharat
b) [x] anemie megaloblastică
c) [ ] anemie aplastică
d) [ ] hepatite
e) [ ] febră reumatismală
50) C.S. Numiţi acţiunea specifică a vitaminei B15:
a) [ ] participă la reglarea metabolismului
b) [ ] reglează permeabilitatea vasculară
c) [x] contribuie la asimilarea oxigenului de către ţesuturi
d) [ ] antihemoragică
e) [ ] antianemică

51) C.S. Numiţi vitaminoidul cu efect antiulceros:


a) [ ] inozitol
b) [x] S-metilmetionină
c) [ ] acid pangamic
d) [ ] colină
e) [ ] acid lipoic
52) C.S. Alegeţi indicaţia pancreatinei:
a) [ ] pancreatită acută
b) [x] pancreatită cronică
c) [ ] hiperfibinoliză
d) [ ] ulcer gastric
e) [ ] tromboflebită
53) C.S. Alegeţi indicaţia pentru administrarea chimotripsinei:
a) [ ] graviditate
b) [x] procese purulente și necrotice
c) [ ] ulcer gastric
d) [ ] pelagră
e) [ ] scorbut
54) C.S. Numiţi preparatul antienzimatic, inhibitorul acetaldehiddehidrogenazei:
a) [ ] sildenafil
b) [ ] allopurinol
30
c) [x] disulfiram
d) [ ] aprotinina
e) [ ] neostigmină

55) C.S. Selectaţi preparatul care stimulează inervaţia aferentă:


a) [x] iritantele
b) [ ] astringentele
c) [ ] mucilaginoasele
d) [ ] anestezicele locale
e) [ ] adsorbantele
56) C.S. Alegeţi grupul de preparate cu acţiunea reflectorie:
a) [ ] anestezicele locale
b) [ ] mucilaginoasele
c) [ ] astringentele
d) [ ] absorbantele
e) [x] iritantele

57) C.S. Marcaţi anestezicul local utilizat exclusiv în anestezie superficială:


a) [ ] bupivacaină
b) [x] benzocaină
c) [ ] procaină
d) [ ] trimecaină
e) [ ] lidocaină
58) C.S. Numiţi grupul de preparate cu acţiune revulsivă:
a) [ ] anestezicele locale
b) [ ] mucilaginoasele
c) [ ] astringentele
d) [ ] absorbantele
e) [x] iritantele

59) C.S. Numiţi remediul absorbant:


a) [x] cărbune activat
b) [ ] soluţie de amoniac
c) [ ] tanină
d) [ ] decoct de coajă de stejar
e) [ ] bismut subnitrat
60) C.S. Determinaţi anestezicul local cu acţiune antiaritmică pronunţată:
a) [ ] trimecaină
b) [ ] procaină
c) [ ] benzocaină
d) [x] lidocaină
e) [ ] bupivacaină
61) C.S. Numiţi preparatul antienzimatic, inhibitor al enzimei de conversie:
a) [ ] aprotinină
b) [ ] papaverină
c) [x] captopril
d) [ ] sildenafil
e) [ ] acetazolamidă
62) C.S. Numiţi timpul efectului anestezicelor locale cu durata de acţiune scurtă:
a) [ ] mai puţin de 5 minute
b) [ ] 5-10 minute
c) [ ] 10-15 minute
d) [x] 20-60 minute
e) [ ] mai mult de 60 minute

63) C.S. Alegeţi durata efectului anestezicelor locale cu acţiune prelungită:


a) [ ] 10-20 minute
b) [ ] 20-60 minute
c) [ ] o oră
d) [ ] 1-2 ore
e) [x] 3 ore
64) C.S. Vitaminele ce influenţează reactivitatea organismului sunt următoarele, cu excepţia:
a) [ ] vitamina B1
b) [ ] vitamina B2
c) [x] vitamina D
d) [ ] vitamina B6
e) [ ] vitamina C

65) C.S. Indicaţiile vitaminei A (retinol acetat), sunt următoarele, cu excepţia:


a) [ ] xeroftalmie
b) [ ] afectarea pielii
c) [ ] ciroze
d) [x] hipertensiune
e) [ ] dereglarea dezvoltării ţesutului osos
66) C.S. Indicaţiile vitaminei P (rutozidei) sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [x] parodontoza
b) [ ] diateza hemoragice
c) [ ] stomatite
31
d) [ ] afecţiuni inflamatorii ale mucoasei bucale
e) [ ] gingivite

67) C.S. Vitaminele ce protejează ţesuturile cutanate sunt următoarele, cu excepţia:


a) [ ] vitamina E
b) [ ] vitamina B6
c) [ ] vitamina PP
d) [ ] biotina
e) [x] vitamina K
68) C.S. Efectele acidului nicotinic sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [x] mărește tensiunea arterială
b) [ ] scade tensiunea arterială
c) [ ] dilată vasele periferice
d) [ ] mărește secreţia bilei
e) [ ] acţiune hipoglicemică
69 C.S. Vitaminele ce influenţează coagulabilitatea sângelui sunt următoarele cu excepţia:
a) [x] vitamina U
b) [ ] vitamina PP
c) [ ] vitamina C
d) [ ] vitamina K
e) [ ] vitamina B12
70) C.S. Vitaminele ce reglează vederea sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [ ] vitamina A
b) [ ] vitamina C
c) [ ] vitamina E
d) [ ] vitamina B2
e) [x] vitamina B6

71) C.S. Indicaţiile vitaminei B15 (pangamat de calciu) sunt următoarele, cu excepţia:
a) [ ] hepatite cronice
b) [x] hepatite acute
c) [ ] ciroză hepatică
d) [ ] cardiopatie ischemică
e) [ ] ateroscleroza
72) C.S. Vitaminele ce influenţează metabolismul în ţesutul dentar sunt următoarele, cu excepţia:
a) [x] vitamina A
b) [ ] vitamina B5
c) [ ] vitamina B1
d) [ ] vitamina E
e) [ ] vitamina C

73) C.S. Numiţi vitamina utilizată în nevrite:


a) [ ] vitamina C
b) [ ] vitamina B2
c) [ ] vitamina D
d) [x] vitamina B1
e) [ ] vitamina K
74) C.S. Marcaţi vitamina cu efect memranostabilizator:
a) [ ] vitamina A
b) [ ] vitamina D
c) [x] vitamina E
d) [ ] vitamina PP
e) [ ] vitamina B1

75) C.S. Vitaminele ce influenţează hematopoieza sunt următoarele, cu excepţia:


a) [ ] vitamina C
b) [x] vitamina E
c) [ ] vitamina P
d) [ ] vitamina PP
e) [ ] vitamina K
76) C.S. Numiţi durata efectului anestezicelor locale cu durata de acţiune medie:
a) [ ] 30-50 minute
b) [x] 1-2 ore
c) [ ] 2-3 ore
d) [ ] 3-5 ore
e) [ ] mai mult de 5 ore
77) C.S. Indicaţiile vitaminei B1 (tiaminei) sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [x] hipertensiunea arterială
b) [ ] maladii cardiace
c) [ ] diabet zaharat
d) [ ] carii dentare
e) [ ] nevrite
78) C.S. Efectele vitamine C sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [ ] activează sinteza colagenului
b) [ ] contribuie la sinteza corticosteroizilor
c) [x] mărește permeabilitatea peretelui vascular
d) [ ] favorizează vindecarea rănilor
e) [ ] reduce permeabilitatea peretelui vascular
32
79) C.S. Indicaţiile ergocalciferolului (vitaminei D) sunt următoarele, cu excepţia:
a) [ ] hipo- și avitaminoza vitaminei D
b) [ ] tratamentul fracturilor
c) [ ] maladii cutanate
d) [ ] osteoporoză
e) [x] osteoartrită

80) C.S. Preparatele enzimatice proteolitice sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a) [ ] tripsină
b) [ ] chimotripsină
c) [ ] colagenază
d) [ ] ribonuclează
e) [x] streptokinază

 CS. Selectaţi un antiinflamator nesteroidian care este derivat al acidului arilpropionic:


A. diclofenac
B. ibuprofen
C. ketoprofen
D. nimesulid
E. piroxicam
 CS. Marcaţi un antiinflamator nesteroidian care este derivat al acidului salicilic:
A. nimesulid
B. diflunisal
C. naproxen
D. sulindac
E. diclofenac
 CS. Mecanismul de actiune al antiinflamatoarelor nesteroidiene este următorul, cu exceptia:
A. inhibare a ciclooxigenazei-1 (COX1)
B. inhibare a ciclooxigenazei-2 (COX2)
C. împiedicare a formării radicalilor liberi
D. inhibare a formării prostaglandinelor
E. stimulare a sintezei tromboxanilor
 CS. Notaţi antiinflamatorul nesteroidian cu acţiune selectivă asupra ciclooxigenazei-2:
A. indometacină
B. celecoxib
C. naproxen
D. acetaminofen
E. lonazolac
 CS. Selectaţi preparatul antiinflamator din grupul derivaţilor acidului arilacetic:
A. etodolac
B. lornoxicam
C. diclofenac
D. indometacină
E. metamizol
 CS. Preparatele antiinflamatoare nesteroidiene neselective sunt următoarele, cu excepţia:
A. indometacină
B. meloxicam
C. piroxicam
D. ketoprofen
E. diflunisal

 CS. Selectaţi derivatul indolacetic:


A. ketoprofen
B. diclofenac
C. acid acetilsalicilic
D. indometacină
E. celecoxib
 CS. Selectaţi derivatul de paraaminofenol:
A. metamizol
B. paracetamol
C. acid mefenamic
D. ibuprofen
E. etodolac

 CS. Preparatele analgezice-antipiretice sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:


A. metamizol
B. paracetamol
C. acid acetilsalicilic
D. diclofenac
E. diflunisal
 CS. Selectaţi preparatul antiinflamator nesteroidian cu inhibare egală a COX-1 și COX-2:
A. indometacină
B. diclofenac
C. lornoxicam
D. celecoxib
E. nimesulid

33
 CS. Preparatele antiinflamatoare sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. acid acetilsalicilic
B. prednisolon
C. meloxicam
D. difenhidramină
E. triamcinolonă
 CS. Acţiunile farmacologice ale acidului acetilsalicilic sunt următoarele, cu excepţia:
A. analgezică
B. anticoagulantă
C. antiinflamatoare
D. antipiretică
E. antiagregantă
 CS. Notaţi mecanismul de acţiune antiagregant al acidului acetilsalicilic:
A. reducerea enzimelor lizozomale
B. reducerea prostaciclinei
C. reducerea tromboxanului A2
D. reducerea serotoninei
E. reducerea prostaglandinelor PGE2
 CS. Indicaţiile antiinflamatoarelor nesteroidiene sunt următoarele, cu excepţia:
A. boli reumatismale
B. boli de origine traumatică
C. únele forme de dismenoree
D. stări hiperpiretice în boli infecţioase
E. boli oncologice

 CS. Proprietăţile farmacologice ale indometacinei sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. este derivat al acidului indolacetic
B. este un antiinflamator selectiv
C. este un antiinflamator neselectiv
D. are potenţial teratogen
E. poate fi aplicat local
CS. Alegeţi preparatul antiinflamator nesteroidian care în doze mari poate induce citoliza hepatică masivă:
A. sulindac
B. diclofenac
C. ibuprofen
D. acetaminofen
E. naproxen
 CS. Contraindicaţiile antiinflamatoarelor nesteroidiene sunt următoarele, cu excepţia:
A. ateroscleroză
B. gastropatii
C. boli hemoragice
D. boli alergice
E. sarcină
 CS. Proprietăţile farmacologice ale ibuprofenului sunt următoarele, cu excepţia:
A. este derivat al acidului arilpropionic
B. prezintă proprietăţi antipiretice
C. este antiinflamator asemănător cu acidul acetilsalicilic
D. este eficace în dureri dentare
E. produce mai frecvent reacţii adverse digestive
 CS. Acţiunile farmacodinamice ale acidului acetilsalicilic sunt următoarele, cu excepţia:
A. analgezic puternic
B. antipiretic
C. antiinflamator, antireumatic
D. antiagregant plachetar
E. uricozuric
 CS. Indicaţiile acidului acetilsalicilic sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. nevralgii
B. artralgii
C. hemoragii
D. profilaxia infarctului miocardic
E. febră înaltă
 CS. Marcaţi prin ce se deosebesc antiinflamatoarele nesteroidiene selective (COX-1) de cele neselective (COX-2)
A. lipsa hepatotoxicităţii
B. lipsa nefrotoxicităţii
C. lipsa efectului ulcerigen
D. lipsa reacţiilor alergice
E. lipsa efectului analgezic
 CS. Proprietăţile farmacologice ale hidrocortizonului sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. este antiinflamator steroidian
B. are potenţă antiinflamatorie mică comparativ cu alţi glucocorticoizi
C. determină retenţia de apă și de sodiu
D. determină retenţia de potasiu și hidrogen
E. se administrează parenteral
 CS. Numiţi cel mai puternic inhibitor al sintezei prostaglandinelor dintre antiinflamatoarele nesteroidiene:
A. meloxicam
B. ketoprofen

34
C. piroxicam
D. indometacină
E. ibuprofen
 CS. Simptomele intoxicaţiei acute cu paracetamol sunt următoarele, cu excepţia:
A. vomă
B. hipertensiune
C. hemoragii
D. citoliză hepatică
E. edem cerebral
 CS. Contraindicaţiile antiinflamatoarelor nesteroidiene neselective sunt următoarele, cu excepţia:
A. insuficienţă hepatică
B. angina pectorală
C. ulcer gastric
D. astm bronșic
E. anemie
26. CS. Selectaţi preparatul antiinflamator nesteroidian cu cel mai pronunţat efect antiagregant:
A. acetaminofen
B. diclofenac
C. acid acetilsalicilic
D. nimesulid
E. indometacină
27. CS. Determinaţi rolul principal al ciclooxigenazei - 1 (COX-1):
A. rol protector asupra hepatocitelor
B rol protector asupra mucoasei digestive
C. rol protector asupra cardiomiocitelor
D. rol protector asupra neuronilor
E. rol protector asupra trombocitelor
28. CS. Numiţi cauza principală a retragerii în multe ţări a metamizolului din reţeaua farmaceutică:
A. ulcer gastric
B nefropatie
C. citoliză hepatică
D. anemie aplastică
E. infarct de miocard
29. CS. Numiţi cauza principală a retragerii de la utilizare în multe ţări a coxibilor (cefecoxib, rofecoxib) :
A. ulcer gastric
B nefropatie
C. edem angioneurotic
D. bronhospasm
E. infarct miocardic

30. CS. Selectaţi tulburarea hematologică principală, care apare la utilizarea îndelungată a antiinflamatoarelor nesteroidiene neselective:
A. limfocitopenie
B eozinofilie
C. eritrocitoză
D. neutropenie
E. trombocitopenia
31. CS. Indicaţi preparatul antiinflamator steroidian utilizat inhalator în astm bronșic:
A. hidrocortizon
B beclometazonă
C. prednisolon
D. metilprednisolon
E. dexametazonă

32. CS. Numiţi glucocorticoidul cu efect antiinflamator marcat și lipsit practic de efect de retenţie a sării și apei:
A. dexametazonă
B prednison
C. prednisolon
D. cortizon
E. hidrocortizon
33. CS. Numiţi glucocorticoidul cu efect antiinflamator marcat și cu efect moderat de retenţie a sării și apei:
A. dexametazonă
B mometazonă
C. prednisolon
D. cortizon
E. hidrocortizon

34. CS. Căile de administrare a glucocorticoizilor sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. intravenoasă
B intramusculară
C. subcutanată
D. orală
E. externă

35. CS. Marcaţi mecanismul de acţiune al glucocorticoizilor:


A. stimularea adenilatciclazei
B stimularea fosfodiesterazei
C. inhibarea xandinoxidazei
D. blocarea fosfolipazei A2
35
E. inhibarea colinesterazei
36. CS. Numiţi efectul glucocorticoizilor asupra metabolismului hidro-electrolitic:
A. pierdere de ioni de calciu și fosfor
B retenţie de ioni de potasiu și hidrogen
C. retenţie de ioni de sodiu și de apă
D. retenţie de ioni de sodiu și calciu
E. pierdere de ioni de calciu și hidrogen
37. CS. Determinaţi glucocorticoidul cu durată de acţiune scurtă:
A. prednison
B dexametazonă
C. triamcinolonă
D. betametasonă
E. hidrocortizon
38. CS. Numiţi glucocorticoidul cu potenţă mare de acţiune antiinflamatorie:
A. mometason
B dexametazonă
C. hidrocortizon
D. cortizon
E. beclometazonă

39. CS. Glucocorticoizii provoacă următoare modificări metabolice, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. stimulează lipoliza
B stimulează catabolismul proteic
C. stimulează metabolismul proteic
D. stimulează gluconeogeneza
E. determină retenţia de sodiu și apă
40. CS. Selectaţi efectul sanguin caracteristic pentru glucocorticoizi:
A. scăderea limfocitelor
B creșterea eozinofilelor
C. creșterea monocitelor
D. creșterea eritrocitelor
E. scăderea trombocitelor
41. CS. Numiţi mecanismul acţiunii antiinflamatoare a glucocorticoizilor:
A. stimularea fosfolipazei A2
B scăderea rezistenţei capilare
C. stabilizarea lizozomilor
D. creșterea fagocitozei
E. creșterea migrării leucocitelor în focarul inflamator
42. CS. Marcaţi contraindicaţia glucocorticoizilor:
A. boli inflamatorii
B stări de șoc
C. afecţiuni alergice
D. osteoporoză
E. boli autoimune
43. CS. Determinaţi efectul cardiovascular al glucocorticoizilor:
A. hipotensiv
B hipertensiv
C. antiaritmic
D. antianginos
E. antiagregant
44. CS. Glucocorticoizii utilizaţi sistemic în astmul bronșic sunt următorii, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. dexametazonă
B prednisolonă
C. beclometazonă
D. triamcinolonă
E. metilprednisolonă
45. CS. Utilizările terapeutice ale glucocorticoizilor sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. șoc anafilactic
B șoc hemoragic
C. boala serului
D. edem angioneurotic
E. reacţii vasculare alergice acute
45. CS. Marcaţi mecanismul de acţiune al cromoglicatului de sodiu:
A. stabilizarea membranei vasculare
B stabilizarea membranei mastocitelor
C. favorizarea pătrunderii calciului intracelular
D. blocarea receptorilor serotoninergici
E. blocarea receptorilor histaminergici H2
46. CS. Numiţi preparatul inhibitor al receptorilor leucotrienici:
A. ketotifen
B aminofilină
C. montelucast
D. difenhidramină
E. clemastină
46. CS. Determinaţi mecanismul de acţiune a preparatelor antihistaminice:
A. stimularea receptorilor histaminici H1
B inhibarea ireversibilă a receptorilor histaminici H1
C. inhibarea reversibilă a receptorilor histaminici H1
36
D. blocarea parţială a receptorilor histaminici H1
E. inhibarea selectivă a receptorilor serotoninici
47. CS. Numiţi acţiunea farmacologică a antihistaminicelor de generaţia I:
A. colinomimetică
B colinoblocantă
C. anestezică generală
D. antipsihotică
E. antidepresivă
48. CS. Selectaţi utilizarea terapeutică a antihistaminicelor cu efect antivomitiv:
A. înaintea tratamentului cu citostatice
B înaintea radioterapiei
C. în răul de mișcare
D. în sarcină
E. în boli hepato-biliare
49. CS. Afirmaţiile de mai jos sunt adevărate, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. antihistaminicele potentează efectul deprimant central al tranchilizantelor
B antihistaminicele au efect sedativ
C. antihistaminicele suprimă pruritul
D. antihistaminicele blochează receptorii histaminici H1
E. antihistaminicele au acţiune analgezică
50. CS. În alergiile de tip imediat se utilizează următoarele grupe de preparate, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. agoniști ai mediatorilor alergiei
B antagoniști ai mediatorilor alergiei
C. metilxantine
D. glucocorticoizi
E. adrenomimetice mixte

51. CS. Numiţi ce este caracteristic pentru desloratadină:


A. este antihistaminic de generaţia a doua
B este antihistaminic de generaţia a treia
C. este un antihistaminic H2
D. este metabolitul inactiv al loratadinei
E. are efect colinolitic

52. CS. Histamina produce următoarele efecte, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. bronhodilataţie
B participă în evoluţia procesului inflamator
C. dilată vasele sanguine
D. stimulează musculatura stomacului
E. crește secreţia glandelor gastrointestinale

53. CS. La preparatele antihistaminice de generaţia I se referă următoarele preparate, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. cloropiramină
B clemastină
C. ebastină
D. difenhidramină
E. prometazină
53. CS. Numiţi preparatul antihistaminic de generaţia a treia:
A. levocetirizină
B fexofenadină
C. loratadină
D. astemizol
E. mebhidrolină

54. CS. Efectele adverse ale antihistaminicelor de generaţia I sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. xerostomie
B bradicardie
C. constipaţie
D. hipotensiune
E. somnolenţă

55. CS. Selectaţi particularitatea farmacologică care deosebește preparatele antihistaminice de generaţia II de antihistaminicele de generaţia I:
A. se administrează oral
B se utilizează în rinita alergică
C. sunt tolerate bine
D. lipsa acţiunii colinolitice
E. au efect antialergic
56. CS. Utilizările terapeutice ale antihistaminicelor de generaţia a doua sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. rinită alergică
B conjunctivită alergică
C. dermatoză alergică
D. astm bronșic
E. dificultatea adormirii
57. CS. Mecanismele de acţiune a antihistaminicelor de generaţia I sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. acţiune adrenomimetică
B acţiune adrenoblocantă
C. acţiune colinoblocantă
D. acţiune antiserotoninică
37
E. acţiune antihistaminică
58. CS. Efectele adverse atropinice caracteristice antihistaminicelor de generaţia I sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. xerostomie
B constipaţii
C. retenţie de urină
D. sialoree
E. dereglări de vedere
59. CS. Utilizările terapeutice ale antihistaminicelor de generaţia I sunt următoarele, cu excepţia:
A. dificultatea adormirii
B hipotensiune
C. profilaxia cinetoxelor
D. reacţii alergice de tip imediat
E. în premedicaţie
60. CS. Marcaţi preparatul antihistaminic cu acţiune alfa-adrenoblocantă:
A. astemizol
B loratadină
C. prometazină
D. ebastină
E. levocetirizină
61. CS. Indicaţi antiinflamatorul nesteroidian cu acţiune selectivă (COX2):
A. diclofenac
B ketoprofen
C. naproxen
D. nimesulid
E. indometacină
62. CS. Numiţi ce efect presupune farmacodinamia cromoglicatului de sodiu:
A. colinolitic
B stabilizarea membranei mastocitelor
C. antiserotoninic
D. antispastic
E. antiinflamator
63. CS. Numiţi preparatul antihistaminic din generaţia I:
A. loratadină
B astemizol
C. cloropiramină
D. ebastină
E. levocetirizină
64. CS. Identificaţi afirmaţia adevărată despre dexametazonă:
A. produce retenţie hidrosalină mai pronunţat decât hidrocortizona
B are structură nonsteroidiană
C. are efect de lungă durată
D. deprimă slab funcţiile corticosuprarenalei
E. nici una din ele
65. CS. Determinaţi contraindicaţia pentru preparatele H1- antihistaminice:
A. astm bronșic
B sindrom Parkinson
C. vomă postoperatorie
D. conducătorilor auto
E. dermatită de contact
66. CS. Indicaţi care din glucocorticoizi are acţiunea cea mai intensă de retenţie a sării şi apei:
A. cortizon
B dexametazonă
C. beclometasonă
D. triamcinolonă
E. metilprednisolonă
67. CS. Tratamentul cronic cu doze mari de prednisolon poate produce următoarele efecte, cu o singură excepţie. Marcaţi această excepţie:
A. scădere a secreţiei endogene de corticotropină
B creştere a susceptibilităţii la infecţii
C. hipoglicemie
D. tulburări hidroelectrolitice
E. osteoporoză
68. CS. Alegeţi grupul de preparate utilizat în alergiile de tip imediat:
A. glucocorticoizi
B diuretice
C. antihipertensive
D. antiagregante
E. hemostatice
69. CS. Evidenţiaţi în care din următoarele afecţiuni este contraindicată utilizarea glucocorticoizilor:
A. status astmaticus
B limfom malign
C. hepatită cronică
D. artrită reumatoidă
E. keratită herpetică

70. CS. Glucocorticoizii sunt indicaţi în următoarele afecţiuni, cu o singură excepţie. Marcaţi această excepţie:
A. hepatită activă severă
B colită cronică ulcerativă
C. şoc anafilactic
38
D. varicelă
E. artrită reumatoidă
71. CS. Determinaţi indicaţia diclofenacului sodic:
A. reumatism extraarticular
B ulcer gastroduodenal
C. diateză hemoragică
D. colită ulceroasă nespecifică
E. astm bronşic
72. CS. Determinaţi preparatul antihistaminic utilizat ca parte componentă a premedicaţiei:
A. terfenadină
B astemizol
C. loratadină
D. difenhidramină
E. clemastină
73. CS. Alegeţi preparatul antihistaminic utilizat persoanelor, profesia cărora necesită atenţie și reacţie rapidă:
A. cloropiramină
B clemastină
C. cetirizină
D. mebhidrolină
E. prometazină
74. CS. Indicaţi efectul corticosteroizilor:
A. efect catabolic
B efect hipoglicemic
C. efect hipolipidemiant
D. efect neutrofilic
E. efect hiperpotasic
75. CS. Selectaţi preparatul antihistaminic de generaţia a treia:
A. mebhidrolină
B clemastină
C. desloratadină
D. cetirizină
E. astemizol
76. CS. Prednisonul poate determina oricare din reacţiile adverse de mai jos, cu excepţia.
A. hiperglicemie
B hipertensiune arterială
C. ulcer gastro-duodenal
D. retenţie hidrosalină
E. hiperpotasemie
77. CS. Explicaţi prin ce mecanism se explică hipotensiunea, ca reacţie adversă a antihistaminicelor de generaţia I:
A. acţiunea antiserotoninică
B acţiunea colinolitică
C. acţiunea alfa1-adrenoblocantă
D. acţiunea beta-adrenoblocantă
E. acţiunea chinidinică
78. CS. Efectele adverse ale medicamentelor antihistaminice legate de acţiunea M-colinolitică sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
A. tahicardie
B xerostomie
C. constipaţie
D. diaree
E. tulburări de vedere
79. CS. Numiţi prin ce mecanism se explică xerostomia, ca reacţie adversă a antihistamin. de gen. I:
A. acţiune colinolitică
B acţiune adrenolitică
C. acţiune antihistaminică
D. acţiune serotoninolitică
E. acţiune dopaminolitică
80. CS. Marcaţi antihistaminicul ce poate fi administrat parenteral:
A. loratadină
B cetirizină
C. mebhidrolină
D. cloropiramină
E. levocetirizină
1.Selectaţi preparatul utilizat în stoparea hemoragiei din bontul pulpei:
a. calcină
b. hidrocarbonat de sodiu
c. iodură de potasiu
d. protargol
e. soluţie de apă oxigenată

2.Selectaţi antibioticul din grupul penicilinelor biosintetice cu cea mai lungă durată de acţiune:
a.benzilpenicilină
b.feneticilină
c.fenoximetilpenicilină
d.procain benzilpenicilina
e.procaină
3. Indicaţi antisepticul din grupul aldehidelor:

39
a.acid benzoic
b.clorhexidină
c.feniletanol
d. formaldehida
e. tinctură de iod

4. Penicilinele semisintetice acţionează bactericid, deoarece dereglează:


a. sinteza ARN
b. permeabilitatea membranei citoplasmatice
c. sinteza proteinei pe ribozomi
d. sinteza peretelui celular
e. sinteza ADN

5. Indicaţi preparatul cu cel mai larg spectru de acţiune antivirală:


a. amantadină
b. idoxuridină
c. interferon
d. metisazon
e. oxolină

6. Numiţi antibioticul de elecţie în tratamentul tifosulul abdominal:


a. benzatin benzilpenicilină
b. benzilpenicilină potasică
c. cloramfenicol
d. kanamicină
e. tetraciclină
7. Proprietăţile farmacocinetice pentru benzilpenicilină sunt următoarele, cu o singură excepţie:
a. rezistenţă la acţiunea sucului gastric
b. timpul de înjumătăţire prin eliminare este de circa 5-6 ore
c. pătrunderea slabă în lichidul cefalo-rahidian, în cazul unui meninge sănătos
d. predomină eliminarea renală
e. sensibilă la beta-lactamaze
8. Numiţi cel mai frecvent efect advers la administrarea preparatelor benzilpenicilinei:
a. agranulocitoză
b. anemie
c. afecţiuni renale
d. reacţii alergice
e. disbacterioză

9. Toate afirmaţiile cu privire la aminoglicozide sunt adevărate, cu o singură excepţie. Marcaţi această excepţie:
a. nu se absorb bine după administrarea orală
b. împiedică sinteza proteinelor bacteriene
c. toţi membrii grupului au un potenţial toxic important
d. se excretă prin filtrare glomerulară fără o reabsorbţie tubulară semnificativă
e. se leagă mult de proteinele plasmatice şi se distribuie larg în organism
10. Benzilpenicilina acţionează la nivelul:
a. membranei citoplasmatice
b. peretelui bacterian
c. ribozomilor celulei bacteriene
d. nucleului celulei bacteriene
e. citoplasmei celulei bacteriene
11. Indicaţi mecanismul acţiunii antibacteriene a benzilpenicilinei:
a. dereglarea sintezei unor componenţi ai peretelui microbian
b. modificarea permeabilităţii membranei citoplasmatice a microorganismelor
c. antagonism competitiv cu acidul folic în celula bacteriană
d. împiedică migrarea aminoacizilor către ribozomi;
e. inhibă activitatea coenzimei A

12. Efectul de scurtă durată al benzilpenicilinei pentru bacteriile sensibile se explică prin:
a. metabolizare la nivelul ficatului
b. legare ireversibilă de proteinele tisulare
c. inactivare prin enzimele bacteriene
d. eliminarea rapidă prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară
e. captare în sistemul reticulo-histiocitar
13. Numiţi antiviralul utilizat pentru tratarea hepatitei virale B:
a. amantadină
b. interferon alfa
c. rimantadină
40
d. interferon gama
e. oxolină
14. Indicaţi preparatul cu cel mai larg spectru de acţiune antivirală:
a. metisazonă
b. amandatină clorhidrat
c. oxolină
d. idoxuridină
e. interferon
15. Indicaţi antibioticul cu cel mai larg spectru de acţiune antibacteriană:
a. benzatin-benzilpenicilină
b. oxacilină
c. polimixina M
d. cloramfenicol
e. eritromicină

16. Determinaţi indicaţia benzatin-benzilpenicilinei:


a. meningită meningococică
b. febră tifoidă
c. endocardită subacută
d. sifilis
e. tuberculoză
17. Marcaţi mecanismul de acţiune a cefalosporinelor:
a. fixarea pe subunităţile ribozomale 30 S
b. inhibarea dihidrofolatreductazei
c. împiedicarea migrării aminoacizilor către ribozomi
d. inhibarea transpeptidazei peretelui celular
e. inhibarea acetilării coenzimei A
18. Numiţi antibioticul administrarea căruia poate colora lacrimile în roşu-oranj:
a. carbenicilină
b. cloramfenicol
c. neomicină
d. rifampicina
e. tetraciclina

19.Indicaţi grupa de antibiotice care provoacă cel mai frecvent reacţii alergice:
a. peniciline
b. cefalosporine
c. macrolide
d. tetracicline
e. aminoglicozide
20. Antimicoticele indicate în terapia organomicozei cu candida sunt următorele cu o singură excepţie. Marcaţi această excepţie:
a. grizeofulvină
b. ketoconazol
c. miconazolul
d. flucitozină
e. amfotericină B
21. Indicaţi preparatul ce posedă acţiunea cea mai îndelungată:
a. ampicilină
b. benzatin-benzilpenicilină
c. benzilpenicilină sodică;
d. bicilina-5
e. procainbenzilpenicilină
22. Indicaţi preparatul de bază pentru tratarea sifilisului:
a. benzilpenicilina
b. cefaloridină
c. cloramfenicol
d. eritromicină
e. tetraciclină

23. Selectaţi preparatul antiviral utilizat în gingivo-stomatită herpetică primară:


a. aciclovirul
b. amantadină
c. didanozină
d. lamivudină
e. ribavirină
24. Selectaţi preparatul antiviral - derivat al adamantanului:
a. idoxuridină
b. interferon
41
c. metisazon
d. remantadina
e . sacvinavir
25. Stabiliţi efectelul advers al eritromicinei:
a. agranulocitoză
b. tulburări acustico-vestibulare
c. greaţa şi voma
d. apnee prin bloc neuro-muscular
e. polinevrită

26. Selectaţi preparatul antifungic utilizat în candidoza pseudomembranoasă acută a mucoasei bucale:
a. clotrimazol
b. fluconazolul
c. micoheptină
d. naftifină
e. nistatină
27. Notaţi concentraţia soluţiei de peroxid de hidrogen utilizată mai des în practica stomatologică:
a. 1%
b. 1,5%
c. 3%
d. 6%
e. 9%
28. Penicilinele de semisinteză se clasifică în următoarele grupe, cu excepţia:
a. antistafilococice
b. antipseudomonas aeruginosa
c. antienterobacteriacee
d. cu spectru îngust
e. cu spectru larg
29. Determinaţi calea de administrare a penicilinilor:
a. internă
b. bucală
c. intramusculară
d. intraarterială
e. subcutanată

30. Antisepticele trebuie să posede următoarele cerinţe, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. să exercide efect rapid
b. sa manifeste efect iritant
c. să fie cu preţ accesibil
d. să nu coloreze pielea pacientului
e. să aibă spectru antimicrobian cât mai larg
31. Indicaţiile substanţelor antiseptice în practica stomatologică sunt următoarele, cu excepţia:
a. tratamentul cariei dentare
b. tratamentul bolilor parodontale
c. sterilizarea mucoasei bucale
d. terapia canalelor radiculare
e. tratament al proceselor inflamatorii
32. Marcaţi concetraţia alcoolului etilic la care apare precipitarea și deshidratarea albuminelor:
a. 20%
b. 40%
c. 70%
d. 90%
e. 96%

33. Cei mai folosiţi acizi anorganici în stomatologie sunt următorii, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. acidul fosforic
b. acidul clorhidric
c. acidul acetic
d. acidul sulfuric
e. acidul tricloracetic
34. Detergenţii pot fi următorii, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. anionici
b. cationici
c. neionici
d. ionici
e. amfoteri
35. Numiţi derivatul nitrofuralului:
a. nitrofuralul
42
b. clorhexidina
c. peroxid de hidrogen
d. aldehida formică
e. dioxidina

36. Selectaţi preparatul utilizat pentru potabilizarea apei:


a. permanganat de potasiu
b. cloramina B
c. peroxid de hidrogen
d. alcool etilic
e. fenol

37. Evidenţiaţi preparatul antiseptic utilizat pentru stoparea hemoragiei din pulpă:
a. peroxidul de hidrogen
b. alcool etilic
c. aldehida formică
d. miramistină
e. soluţia Lugol
38. Amoxiclavul are următoarea asociere:
a. ampicilină sulbactam
b. amoxicilina acid clavulanic
c. ampicilină acid clavulanic
d. ticarcilină acid clavulanic
e. tazobactam acid clavulanic
39. Spectrul de actiune a benzilpenicilinei include următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. coci gram-pozitivi
b. coci gram-negativi
c. baclii gram- negative
d. bacilli gram-pozitivi
e. spirochete

40. Selectaţi generaţia cefalosporinelor din care face parte cefazolina:


a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V
41.Selectaţi generaţia cefalosporinelor din care face parte cefepimul:
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V
42. Fluconazol este eficace pentru tratarea infecţiilor micotice provocate de următoarele ciuperci, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. Epidermophyton
b. Candida
c. Trichophyton
d. Cryptococcus
e. Microsporium
43. Numiţi antimicoticul care posedă și proprietăţi imunostimulatoare:
a. amfoglucamină
b. amfotericina B
c. nistatină
d. fluconazol
e. ketoconazol

44. Preparatele din grupul aminoglicozidelor sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi excepţia:
a. streptomicina
b. genramicina
c. kanamicina
d. tobramicina
e. clindamicina
45. Numiţi preparatul de elecţie pentru prevenirea infecţiilor candidozice orale și vaginale:
a. clotrimazol
b. ketoconazol
c. fluconazol
d. amfotericina B
e. levorina
43
46. Marcaţi preparatul antiviral indicat în variolă:
a. aciclovir
b. ardidol
c. foscarnet
d. interferoni
e. metisazona

47. Indicaţi mecanismul de acţiune al antiviralelor gripale:


a. inhibarea maturării virale
b. inhibarea procesului de maturare a ARNm viral
c. inhibarea intrării virusului în celulă
d. inhibarea transcrierii genomului viral
e. inhibarea translaţiei ARNm viral
48. Specificaţi interferonii de tip II:
a. IFN-alfa
b. IFN-beta
c. IFN-gama
d. IFN-delta
e. IFN-sigma
49. Antibioticele cu spectru ultralarg de acţiune sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. ureidopenicilinele
b. monobactamii
c. cefalosporine gen. II
d. carbapenemii
e. cefalosporinele gen. IV
50. Mecanismele de apariţie a rezistenţei la beta-lactamine sunt următoarele, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. sinteza de enzime
b. alterarea locului de acţiune
c. efluxul antibioticelor din celulă
d. dereglarea penetrării în celulă
e. inhibiţia sintezei acizilor nucleic
51. Numiţi indicaţia de bază a nitratului de argint:
a. dezinfectarea mâinilor
b. oprirea evoluţiei cariei dentare
c. hiperhidroză
d. antisepsia cavităţii bucale
e. anestezie locală
52. Numiţi care din următoarele preparate se utilizează în gingivită:
a. ciprofloxacină
b. cloramfenicol
c. co-trimoxazol
d. gentamicină
e. metronidazolul

53. Selectaţi prin ce se explică efectul de scurtă durată al benzilpenicilinei:


a. metabolizare la nivelul ficatului
b. legare ireversibilă de proteinele tisulare
c. inactivare prin enzimele bacteriene
d. eliminarea rapidă prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară
e. captare în sistemul reticulo-histiocitar
54. Indicaţi preparatul cu cel mai larg spectru de acţiune antivirală:
a. metisazon
b. amandatină clorhidrat
c. aciclovir
d. lamivudină
e. interferonul
55. Marcaţi indicaţia majoră a aminoglicozidelor:
a. tifos exantematic
b. angină streptococică
c. meningită meningococică
d. febră tifoidă
e. pielonefrita colibacilară
56. Selectaţi preparatul antifungic utilizat în micozele sistemice:
a. amfotericina B
b. amicazol
c. clotrimazol
d. decvaliniu
e. grizeofulvină
44
57. Selectaţi preparatul antiviral - derivat al tiosemicarbazonului:
a. arbidol
b. foscarnet
c. interferon
d. metisazonul
e. trifluridin

58. Selectaţi preparatul antiviral - derivat al adamantanului:


a. idoxuridină
b. interferon
c. metisazon
d. remantadina
e. sacvinavir
59. Toate afirmaţiile cu privire la aminoglicozide sunt adevărate, cu o singură excepţie. Marcaţi această excepţie:
a. nu se absoarbe bine după administrarea orală
b. împiedică sinteza proteinelor bacteriene
c. toti membrii grupului au un potential toxic important
d. se excretă prin filtrare glomerulară fără o reabsorbţie tubulară semnificativă
e. se leagă mult de proteinele plasmatice şi se distribuie larg în organism
60. Indicaţi antibioticul cu cel mai larg spectru de acţiune antibacteriană:
a. benzatin-benzilpenicilină
b. cloramfenicolul
c. eritromicină
d. oxacilină
e. polimixină M

61. Indicaţi grupa de antibiotice care provoacă ototoxicitate:


a. penicilinele
b. cefalosporine
c. macrolide
d. tetracicline
e. aminoglicozide
62. Selectaţi preparatul antiviral utilizat în gingivo-stomatită herpetică primară:
a. aciclovirul
b. amantadină
c. didanozină
d. lamivudină
e. ribavirină
63. Indicaţi grupul de antibacteriene de bază utilizat pentru tratamentul febrei reumatismale:
a. lincosamide
b. tetracicline
c. cefalosporine
d. peniciline
e. fluorochinolone
64. Selectaţi antibioticul din grupul lincosamidelor:
a. clindamicina
b. doxaxiclină
c. eritromicină
d. metaciclină
e. tobramicină

65. Numiţi antisepticul din grupul halogenilor:


a. acid boric
b. cloramina
c. colargol
d. etacridină
e. feniletanol
66. Indicaţi preparatul antiseptic combinat:
a. novoimanină
b. lizocim
c. pansoralul
d. miramistină
e. vagotil

67. Indicaţi detergentul:


a. aldehida formică
b. cloramină
c. dodicina
45
d. lizoform
e. rezorcină

68. Selectaţi antibioticul antifungic cu structură polienică:


a. fluconazol
b. grizeofulvină
c. nistatina
d. sisamicină
e. undecină
69. Selectaţi antibioticul antifungic cu structură polienică:
a. clornitrofenol
b. decvaliniu
c. feneticilină
d. grizeofulvină
e. levorina
70.Remediile chimioterapice se clasifică în următoarele grupe, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. chimioterapicele antibacteriene
b. chimioterapicele antimicotice
c. chimioterapicele antivirale
d. antiseptice și dezinfectante
e. chimioteropicele antituberculoase
71. Din compușii metalelor grele fac parte următoarele preparate, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. azotat de argint
b. clorură de amoniu
c. albastrul de metilen
d. sulfat de zinc
e. oxid galben de mercur
72. Numiţi antisepticul din grupul aldehidelor:
a. peroxid de hidrogen
b. violet de genţiană
c. cloramină B
d. lizoformul
e. nitrofural

73. Cefalosporinele enumerate mai jos fac parte din generaţia I, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. cefalotină
b. cefazolină
c. cefalexină
d. cefotaximul
e. cefadroxil
74. Determinaţi aminoglicozidul din gen. IV:
a. isopamicina
b. aztreonam
c. streptomicină
d. gentamicină
e. tobramicină
75. Remediile antivirale eficiente în infecţiile gripale sunt următoarele cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. amantadină
b. arbidol
c. oxolină
d. aciclovir
e. remantadină
76. Efectele adverse ale cefalosporinelor sunt următoarele cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. reacţii alergice
b. neurotoxicitatea
c. dereglări digestive
d. dereglări hematologice
e. dizbacterioză și suprainfecţii
77. Numiţi complicaţia cloramfenicolului la nou-născuţi:
a. diaree
b. vomă
c. sindromul cenușiu
d. stomatită
e. prurit
78. Determinaţi antisepticul din grupul coloranţilor:
a. nitrat de argint
b. crezol
c. alcool etilic
46
d. etacridina
e. soluţie Lugol

79. Peroxidul de hidrogen are următoarele indicaţii, cu excepţia. Marcaţi această excepţie:
a. decolorarea ţesăturilor
b. oprirea hemoragiilor capilare
c. prelucrarea plăgilor
d. gingivita ulcerativă
e. prelucrare a ţesuturilor dure

80. Marcaţi antiviralul activ faţă de virusurile ARN:


a. aciclovir
b. amantadina
c. ganciclovir
d. ribavirină
e. valaciclovir

47
1. CS. Determinați contraindicația pentru preparatele H1- antihistaminice:
A. astm bronșic
B sindrom Parkinson
C. vomă postoperatorie
D. conducătorilor auto
E. dermatită de contact
468. CS. Indicați care din glucocorticoizi are acțiunea cea mai intensă de retenție a sării şi apei:
A. cortizon
B dexametazonă
C. beclometasonă
D. triamcinolonă
E. metilprednisolonă
469.CS. Tratamentul cronic cu doze mari de prednisolon poate produce următoarele efecte, cu o singură excepție. Marcați această excepție:
A. scădere a secreţiei endogene de corticotropină
B creştere a susceptibilităţii la infecţii
C. hipoglicemie
D. tulburări hidroelectrolitice
E. osteoporoză
470.CS. Alegeți grupul de preparate utilizat în alergiile de tip imediat:
A. glucocorticoizi
B diuretice
C. antihipertensive
D. antiagregante
E. hemostatice
471. CS. Evidențiați în care din următoarele afecțiuni este contraindicată utilizarea glucocorticoizilor:
A. status astmaticus
B limfom malign
C. hepatită cronică
D. artrită reumatoidă
E. keratită herpetică
472. CS. Glucocorticoizii sunt indicați în următoarele afecțiuni, cu o singură excepție. Marcați această excepție:
A. hepatită activă severă
B colită cronică ulcerativă
C. şoc anafilactic
D. varicelă
E. artrită reumatoidă
473.CS. Determinați indicația diclofenacului sodic:
A. reumatism extraarticular
B ulcer gastroduodenal
C. diateză hemoragică
D. colită ulceroasă nespecifică
E. astm bronşic
474. CS. Determinați preparatul antihistaminic utilizat ca parte componentă a premedicației:
A. terfenadină
B astemizol
C. loratadină
D. difenhidramină
E. clemastină
475.CS. Alegeți preparatul antihistaminic utilizat persoanelor, profesia cărora necesită atenție și reacție rapidă:
A. cloropiramină
B clemastină
C. cetirizină
D. mebhidrolină
E. prometazină
476. CS. Indicați efectul corticosteroizilor:
A. efect catabolic
B efect hipoglicemic
C. efect hipolipidemiant
D. efect neutrofilic
E. efect hiperpotasic
477.CS. Selectați preparatul antihistaminic de generația a treia:
A. mebhidrolină
B clemastină
C. desloratadină
D. cetirizină
E. astemizol
478. CS. Prednisonul poate determina oricare din reacțiile adverse de mai jos, cu excepția. Marcați această excepție:
A. hiperglicemie
B hipertensiune arterială
C. ulcer gastro-duodenal
D. retenţie hidrosalină
E. hiperpotasemie
479. CS. Explicați prin ce mecanism se explică hipotensiunea, ca reacție adversă a antihistaminicelor de generația I:
A. acţiunea antiserotoninică
B acţiunea colinolitică
C. acţiunea alfa1-adrenoblocantă
D. acţiunea beta-adrenoblocantă
E. acţiunea chinidinică
480. CS. Efectele adverse ale medicamentelor antihistaminice legate de acțiunea M-colinolitică sunt următoarele, cu excepția. Marcați această excepție:
A. tahicardie
B xerostomie
C. constipaţie
D. diaree
E. tulburări de vedere
481. CS. Numiți prin ce mecanism se explică xerostomia, ca reacție adversă a antihistaminicelor de generația I:
A. acţiune colinolitică
B acţiune adrenolitică
C. acţiune antihistaminică
D. acţiune serotoninolitică
E. acţiune dopaminolitică
482. CS. Marcați antihistaminicul ce poate fi administrat parenteral:
A. loratadină
B cetirizină
C. mebhidrolină
D. cloropiramină
E. levocetirizină

483. Selectați preparatul utilizat în stoparea hemoragiei din bontul pulpei:


a. calcină
b. hidrocarbonat de sodiu
c. iodură de potasiu
d. protargol
e. soluţie de apă oxigenată
484.Selectați antibioticul din grupul penicilinelor biosintetice cu cea mai lungă durată de acțiune:
a.benzilpenicilină
b.feneticilină
c.fenoximetilpenicilină
d.procain benzilpenicilina
e.procaină
485. Indicați antisepticul din grupul aldehidelor:
a.acid benzoic
b.clorhexidină
c.feniletanol
d. formaldehida
e. tinctură de iod
486. Penicilinele semisintetice acționează bactericid, deoarece dereglează:
a. sinteza ARN
b. permeabilitatea membranei citoplasmatice
c. sinteza proteinei pe ribozomi
d. sinteza peretelui celular
e. sinteza ADN
487. Indicați preparatul cu cel mai larg spectru de acțiune antivirală:
a. amantadină
b. idoxuridină
c. interferon
d. metisazon
e. oxolină
488. Numiți antibioticul de elecție în tratamentul tifosulul abdominal:
a. benzatin benzilpenicilină
b. benzilpenicilină potasică
c. cloramfenicol
d. kanamicină
e. tetraciclină
489.Proprietățile farmacocinetice pentru benzilpenicilină sunt următoarele, cu o singură excepție. Marcați această excepție:
a. rezistenţă la acţiunea sucului gastric
b. timpul de înjumătăţire prin eliminare este de circa 5-6 ore
c. pătrunderea slabă în lichidul cefalo-rahidian, în cazul unui meninge sănătos
d. predomină eliminarea renală
e. sensibilă la beta-lactamaze
490.Numiți cel mai frecvent efect advers la administrarea preparatelor benzilpenicilinei:
a. agranulocitoză
b. anemie
c. afecţiuni renale
d. reacţii alergice
e. disbacterioză
491. Toate afirmațiile cu privire la aminoglicozide sunt adevărate, cu o singură excepție. Marcați această excepție:
a. nu se absorb bine după administrarea orală
b. împiedică sinteza proteinelor bacteriene
c. toţi membrii grupului au un potenţial toxic important
d. se excretă prin filtrare glomerulară fără o reabsorbţie tubulară semnificativă
e. se leagă mult de proteinele plasmatice şi se distribuie larg în organism
492. Benzilpenicilina acționează la nivelul:
a. membranei citoplasmatice
b. peretelui bacterian
c. ribozomilor celulei bacteriene
d. nucleului celulei bacteriene
e. citoplasmei celulei bacteriene
493.Indicați mecanismul acțiunii antibacteriene a benzilpenicilinei:
a. dereglarea sintezei unor componenţi ai peretelui microbian
b. modificarea permeabilităţii membranei citoplasmatice a microorganismelor
c. antagonism competitiv cu acidul folic în celula bacteriană
d. împiedică migrarea aminoacizilor către ribozomi;
e. inhibă activitatea coenzimei A
494.Efectul de scurtă durată al benzilpenicilinei pentru bacteriile sensibile se explică prin:
a. metabolizare la nivelul ficatului
b. legare ireversibilă de proteinele tisulare
c. inactivare prin enzimele bacteriene
d. eliminarea rapidă prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară
e. captare în sistemul reticulo-histiocitar
495.Numiți antiviralul utilizat pentru tratarea hepatitei virale B:
a. amantadină
b. interferon alfa
c. rimantadină
d. interferon gama
e. oxolină
496.Indicați preparatul cu cel mai larg spectru de acțiune antivirală:
a. metisazonă
b. amandatină clorhidrat
c. oxolină
d. idoxuridină
e. interferon
497.Indicați antibioticul cu cel mai larg spectru de acțiune antibacteriană:
a. benzatin-benzilpenicilină
b. oxacilină
c. polimixina M
d. cloramfenicol
e. eritromicină
498.Determinați indicația benzatin-benzilpenicilinei:
a. meningită meningococică
b. febră tifoidă
c. endocardită subacută
d. sifilis
e. tuberculoză
499.Marcați mecanismul de acțiune a cefalosporinelor:
a. fixarea pe subunităţile ribozomale 30 S
b. inhibarea dihidrofolatreductazei
c. împiedicarea migrării aminoacizilor către ribozomi
d. inhibarea transpeptidazei peretelui celular
e. inhibarea acetilării coenzimei A
500.Numiți antibioticul administrarea căruia poate colora lacrimile în roşu-oranj:
a. carbenicilină
b. cloramfenicol
c. neomicină
d. rifampicina
e. tetraciclina
501. Indicați grupa de antibiotice care provoacă cel mai frecvent reacții alergice:
a. peniciline
b. cefalosporine
c. macrolide
d. tetracicline
e. aminoglicozide
502. Antimicoticele indicate în terapia organomicozei cu candida sunt următorele cu o singură excepție. Marcați această excepție:
a. grizeofulvină
b. ketoconazol
c. miconazolul
d. flucitozină
e. amfotericină B
503.Indicați preparatul ce posedă acțiunea cea mai îndelungată:
a. ampicilină
b. benzatin-benzilpenicilină
c. benzilpenicilină sodică;
d. bicilina-5
e. procainbenzilpenicilină
504.Indicați preparatul de bază pentru tratarea sifilisului:
a. benzilpenicilina
b. cefaloridină
c. cloramfenicol
d. eritromicină
e. tetraciclină
505. . Selectați preparatul antiviral utilizat în gingivo-stomatită herpetică primară:
a. aciclovirul
b. amantadină
c. didanozină
d. lamivudină
e. ribavirină
506.Selectați preparatul antiviral - derivat al adamantanului:
a. idoxuridină
b. interferon
c. metisazon
d. remantadina
e . sacvinavir
507. Stabiliți efectelul advers al eritromicinei:
a. agranulocitoză
b. tulburări acustico-vestibulare
c. greaţa şi voma
d. apnee prin bloc neuro-muscular
e. polinevrită
508.Selectați preparatul antifungic utilizat în candidoza pseudomembranoasă acută a mucoasei bucale:
a. clotrimazol
b. fluconazolul
c. micoheptină
d. naftifină
e. nistatină
509.Notați concentrația soluției de peroxid de hidrogen utilizată mai des în practica stomatologică:
a. 1%
b. 1,5%
c. 3%
d. 6%
e. 9%
510.Penicilinele de semisinteză se clasifică în următoarele grupe, cu excepția. Marcați această excepție:
a. antistafilococice
b. antipseudomonas aeruginosa
c. antienterobacteriacee
d. cu spectru îngust
e. cu spectru larg
511.Determinați calea de administrare a penicilinilor:
a. internă
b. bucală
c. intramusculară
d. intraarterială
e. subcutanată
512.Antisepticele trebuie să posede următoarele cerințe, cu excepția. Marcați această excepție:
a. să exercide efect rapid
b. sa manifeste efect iritant
c. să fie cu preţ accesibil
d. să nu coloreze pielea pacientului
e. să aibă spectru antimicrobian cât mai larg
513.Indicațiile substanțelor antiseptice în practica stomatologică sunt următoarele, cu excepția. Marcați această excepție:
a. tratamentul cariei dentare
b. tratamentul bolilor parodontale
c. sterilizarea mucoasei bucale
d. terapia canalelor radiculare
e. tratament al proceselor inflamatorii
514. Marcați concetrația alcoolului etilic la care apare precipitarea și deshidratarea albuminelor:
a. 20%
b. 40%
c. 70%
d. 90%
e. 96%
515.Cei mai folosiți acizi anorganici în stomatologie sunt următorii, cu excepția. Marcați această excepție:
a. acidul fosforic
b. acidul clorhidric
c. acidul acetic
d. acidul sulfuric
e. acidul tricloracetic
516.Detergenții pot fi următorii, cu excepția. Marcați această excepție:
a. anionici
b. cationici
c. neionici
d. ionici
e. amfoteri
517.. Numiți derivatul nitrofuralului:
a. nitrofuralul
b. clorhexidina
c. peroxid de hidrogen
d. aldehida formică
e. dioxidina
518.Selectați preparatul utilizat pentru potabilizarea apei:
a. permanganat de potasiu
b. cloramina B
c. peroxid de hidrogen
d. alcool etilic
e. fenol
519. Evidențiați preparatul antiseptic utilizat pentru stoparea hemoragiei din pulpă:
a. peroxidul de hidrogen
b. alcool etilic
c. aldehida formică
d. miramistină
e. soluţia Lugol
520.Amoxiclavul are următoarea asociere:
a. ampicilină sulbactam
b. amoxicilina acid clavulanic
c. ampicilină acid clavulanic
d. ticarcilină acid clavulanic
e. tazobactam acid clavulanic
521.Spectrul de actiune a benzilpenicilinei include următoarele, cu excepția. Marcați această excepție:
a. coci gram-pozitivi
b. coci gram-negativi
c. baclii gram- negative
d. bacilli gram-pozitivi
e. spirochete
522.. Selectați generația cefalosporinelor din care face parte cefazolina:
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V
523.Selectați generația cefalosporinelor din care face parte cefepimul:
a. I
b. II
c. III
d. IV
e. V
524.Fluconazol este eficace pentru tratarea infecțiilor micotice provocate de următoarele ciuperci, cu excepția. Marcați această excepție:
a. Epidermophyton
b. Candida
c. Trichophyton
d. Cryptococcus
e. Microsporium
525.Numiți antimicoticul care posedă și proprietăți imunostimulatoare:
a. amfoglucamină
b. amfotericina B
c. nistatină
d. fluconazol
e. ketoconazol
526.Numiți preparatul de elecție pentru prevenirea infecțiilor candidozice orale și vaginale:
a. clotrimazol
b. ketoconazol
c. fluconazol
d. amfotericina B
e. levorina
527.Marcați preparatul antiviral indicat în variolă:
a. aciclovir
b. ardidol
c. foscarnet
d. interferoni
e. metisazona
528.Indicați mecanismul de acțiune al antiviralelor gripale:
a. inhibarea maturării virale
b. inhibarea procesului de maturare a ARNm viral
c. inhibarea intrării virusului în celulă
d. inhibarea transcrierii genomului viral
e. inhibarea translaţiei ARNm viral
529.Specificați interferonii de tip II:
a. IFN-alfa
b. IFN-beta
c. IFN-gama
d. IFN-delta
e. IFN-sigma
530.Antibioticele cu spectru ultralarg de acțiune sunt următoarele, cu excepția. Marcați această excepție:
a. ureidopenicilinele
b. monobactamii
c. cefalosporine gen. II
d. carbapenemii
e. cefalosporinele gen. IV
531.Mecanismele de apariție a rezistenței la beta-lactamine sunt următoarele, cu excepția. Marcați această excepție:
a. sinteza de enzime
b. alterarea locului de acţiune
c. efluxul antibioticelor din celulă
d. dereglarea penetrării în celulă
e. inhibiţia sintezei acizilor nucleic
532.Numiți indicația de bază a nitratului de argint:
a. dezinfectarea mâinilor
b. oprirea evoluţiei cariei dentare
c. hiperhidroză
d. antisepsia cavităţii bucale
e. anestezie locală
533.Numiți care din următoarele preparate se utilizează în gingivită:
a. ciprofloxacină
b. cloramfenicol
c. co-trimoxazol
d. gentamicină
e. metronidazolul
534.Selectați prin ce se explică efectul de scurtă durată al benzilpenicilinei:
a. metabolizare la nivelul ficatului
b. legare ireversibilă de proteinele tisulare
c. inactivare prin enzimele bacteriene
d. eliminarea rapidă prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară
e. captare în sistemul reticulo-histiocitar
535.Indicați preparatul cu cel mai larg spectru de acțiune antivirală:
a. metisazon
b. amandatină clorhidrat
c. aciclovir
d. lamivudină
e. interferonul
536.Marcați indicația majoră a aminoglicozidelor:
a. tifos exantematic
b. angină streptococică
c. meningită meningococică
d. febră tifoidă
e. pielonefrita colibacilară
537.Selectați preparatul antifungic utilizat în micozele sistemice:
a. amfotericina B
b. amicazol
c. clotrimazol
d. decvaliniu
e. grizeofulvină
538.Selectați preparatul antiviral - derivat al tiosemicarbazonului:
a. arbidol
b. foscarnet
c. interferon
d. metisazonul
e. trifluridin

539.Selectați preparatul antiviral - derivat al adamantanului:


a. idoxuridină
b. interferon
c. metisazon
d. remantadina
e. sacvinavir
540.Toate afirmațiile cu privire la aminoglicozide sunt adevărate, cu o singură excepție. Marcați această excepție:
a. nu se absoarbe bine după administrarea orală
b. împiedică sinteza proteinelor bacteriene
c. toti membrii grupului au un potential toxic important
d. se excretă prin filtrare glomerulară fără o reabsorbţie tubulară semnificativă
e. se leagă mult de proteinele plasmatice şi se distribuie larg în organism
541. Indicați antibioticul cu cel mai larg spectru de acțiune antibacteriană:
a. benzatin-benzilpenicilină
b. cloramfenicolul
c. eritromicină
d. oxacilină
e. polimixină M
542.. Indicați grupa de antibiotice care provoacă ototoxicitate:
a. penicilinele
b. cefalosporine
c. macrolide
d. tetracicline
e. aminoglicozide
543. Selectați preparatul antiviral utilizat în gingivo-stomatită herpetică primară:
a. aciclovirul
b. amantadină
c. didanozină
d. lamivudină
e. ribavirină
544.. Indicați grupul de antibacteriene de bază utilizat pentru tratamentul febrei reumatismale:
a. lincosamide
b. tetracicline
c. cefalosporine
d. peniciline
e. fluorochinolone
545.Selectați antibioticul din grupul lincosamidelor:
a. clindamicina
b. doxaxiclină
c. eritromicină
d. metaciclină
e. tobramicină
546.Numiți antisepticul din grupul halogenilor:
a. acid boric
b. cloramina
c. colargol
d. etacridină
e. feniletanol
547.Indicați preparatul antiseptic combinat:
a. novoimanină
b. lizocim
c. pansoralul
d. miramistină
e. vagotil
548.Indicați detergentul:
a. aldehida formică
b. cloramină
c. dodicina
d. lizoform
e. rezorcină
549.Selectați antibioticul antifungic cu structură polienică:
a. fluconazol
b. grizeofulvină
c. nistatina
d. sisamicină
e. undecină
550.Selectați antibioticul antifungic cu structură polienică:
a. clornitrofenol
b. decvaliniu
c. feneticilină
d. grizeofulvină
e. levorina
551.Remediile chimioterapice se clasifică în următoarele grupe, cu excepția. Marcați această excepție:
a. chimioterapicele antibacteriene
b. chimioterapicele antimicotice
c. chimioterapicele antivirale
d. antiseptice și dezinfectante
e. chimioteropicele antituberculoase
552.Din compușii metalelor grele fac parte următoarele preparate, cu excepția. Marcați această excepție:
a. azotat de argint
b. clorură de amoniu
c. albastrul de metilen
d. sulfat de zinc
e. oxid galben de mercur
553.Numiți antisepticul din grupul aldehidelor:
a. peroxid de hidrogen
b. violet de genţiană
c. cloramină B
d. lizoformul
e. nitrofural
554.Cefalosporinele enumerate mai jos fac parte din generația I, cu excepția. Marcați această excepție:
a. cefalotină
b. cefazolină
c. cefalexină
d. cefotaximul
e. cefadroxil
555.Determinați aminoglicozidul din gen. IV:
a. isopamicina
b. aztreonam
c. streptomicină
d. gentamicină
e. tobramicină
556.Remediile antivirale eficiente în infecțiile gripale sunt următoarele cu excepția. Marcați această excepție:
a. amantadină
b. arbidol
c. oxolină
d. aciclovir
e. remantadină
557.Efectele adverse ale cefalosporinelor sunt următoarele cu excepția. Marcați această excepție:
a. reacţii alergice
b. neurotoxicitatea
c. dereglări digestive
d. dereglări hematologice
e. dizbacterioză și suprainfecţii
558.Numiți complicația cloramfenicolului la nou-născuți:
a. diaree
b. vomă
c. sindromul cenușiu
d. stomatită
e. prurit
559.Determinați antisepticul din grupul coloranților:
a. nitrat de argint
b. crezol
c. alcool etilic
d. etacridina
e. soluţie Lugol
560.Peroxidul de hidrogen are următoarele indicații, cu excepția. Marcați această excepție:
a. decolorarea ţesăturilor
b. oprirea hemoragiilor capilare
c. prelucrarea plăgilor
d. gingivita ulcerativă
e. prelucrare a ţesuturilor dure
561.Marcați antiviralul activ față de virusurile ARN:
a. aciclovir
b. amantadina
c. ganciclovir
d. ribavirină
e. valaciclovir
562.CM. Determinați cum se numesc fenomenele adverse ce apar în urma administrării repetate a substanței medicamentoase:
a)[ ] sinergismul
b)[x] toleranţa
c) [ ] antagonism.
d)[ ] retragerea;
e)[ x] reacţie alergică.
563.CM. Marcați care căi de administrare asigură pătrunderea substanțelor medicamentoase în sânge, ocolind ficatul:
a)[ ] cale orală;
b)[ ] duodenală;
c)[x] sublinguală.
d)[ ] intravenos;
e)[x] subarahnoidiană.
564.CM Precizați ce include termenul de farmacocinetică:
a)[x ] absorbţia de medicamente;
b)[ ] tipurile de acţiuni;
c)[ x] distribuirea medicamentelor în organism
d)[x ] biotransformare lor
e)[ ] efecte farmacologice.
565.CM.Precizati ce include termenul de farmacodinamie:
a)[x] locul de acţiune al medicamentelor;
b)[x] efectele farmacologice
c)[x] mecanisme de acţiune
d)[ ] depunerea de medicamente
e)[ ] excreţia medicamentelor din organism.
566.CM. Indicați căile enterale de administrare ale substanțelor medicamentoase:
a)[x] orală
b)[ ] intramusculară;
c)[ ] intravenos;
d)[ ] subcutanat;
e)[x] rectală.
567.CM. Indicați căile parenterale de administrare ale substanțelor medicamentoase:
a)[ x] subcutanat
b)[x] intraperitoneală
c) [ ] sublingual
d)[x] subarahnoidiană
568.CM.Determinați prin ce se caracterizează administrarea perorală a substanțelor medicamentoase:
a)[x] face posibilă indicarea diferitelor forme de medicamente
b)[ ] efectul actionarii rapide;
c[x] actionarea relativ lentă a efectului
d)[x] in dependenţa de absorbţia medicamentelor în fluxul sanguin ,de pH, conţinutul și mobilitatea tractului gastro- intestinal;
e)[ ] dozare stricta a medicamentelor.
569.CM. Determinați ce este caracteristic pentru administrarea intramusculară:
a)[ ] posibilitatea de a introduce soluţii numai apoase;
b)[x] posibilitatea de a introduce soluţii uleioase și suspensii;
c)[ ] posibilitatea de administrare a soluţiilor hipertone;
d)[x ] actionarea mai rapida decât pe calea subcutanata
e)[ ] posibilitatea de a introduce soluţii hipotonice

570.CM. Stabiliți ce este caracteristic pentru administrarea intravenoasă a substanțelor medicamentoase:


a)[x] efectul de actionare rapidă
b)[x] necesitatea de sterilizare a soluţiilor injectabile
c)[ x] posibilitatea de administrare a soluţiilor hipertone
d)[x] necesită personal medical calificat
e)[ ] efectul lent de actiune
571.CM. Precizați ce este caracteristic pentru administrarea rectală a substanțelor medicamentoase:
a)[x] medicamente intra in fluxul sanguin ocolind ficatul
b)[ ] prevede doar un efect local;
c)[x] posibila absorbţie a apei, saruri, glucoză și peptide micromoleculare
d)[x ] absorbţia se realizează prin difuzie simplă;
e)[ ] posibila absorbţie a proteinelor, lipidelor medicamente si polizaharide
572.CM. Enumerați avantajile administrării sublinguale:
a)[x] absorbţia rapidă
b)[ ] asigură aspiraţia moleculelor ionizate;
c)[ ] vă permite să atribuiţi iritanti;
d)[ ] absorbţia lentă;
e)[x] exclude inactivarea în timpul primului pasaj hepatic.
573.CM. Marcați ce este caracteristic pentru administrarea prin inhalație a substanțelor medicamentoase:
a)[x] efectul de actiune rapidă
b)[ ] efectul este ușor de controlat;
c) [ ] prin introducerea de aerosoli;
d)[ ] inactivarea la pasaj hepatic;
e)[x] asigură un efect local.
574.CM. Numiți formele medicamentoase aplicate local pe piele şi muşchi:
a)[x] pulberi;
b)[x] paste;
c) [ ] emulsie;
d)[ ] mixturi
e)[ ] siropuri

575. CM. Selectați ce fenomene pot apărea la administrarea repetată a substanțelor medicamentoase:
a)[x] toleranţa
b)[ ] idiosincrasie;
c)[x] acumularea
d)[x] dependenţa
e) [ ] antagonism.

576. CM. Precizați prin ce se caracterizează dependența medicamentoasă fizică:


a)[x] abstinenta
b)[ ] toleranţă;
c)[ ] tahifilaxie;
d) [ ] este o stare fiziologică;
e)[x] simptomele acţiunii opuse a substanţei.

577. CM. Stabiliți cum se pot obține efectele de tip retard:


a)[x] capsule de implantare subcutanată
b)[ ] indicarea unui supozitor rectal;
c) [x] prin injecţie intramusculară de soluţii uleioase;
d)[ x] administrarea intramusculară de suspensii microcristaline
e)[ ] introducerea de inhalare de aerosol

578.CM. Selectați ce fenomene se pot observa la utilizarea asociată a substanțelor medicamentoase:


a)[x] sumarea efectelor
b)[x] antagonismul
c)[x] potenţarea
d)[ ] dependenţă;
e)[ ] acumularea
579.CM. Enumerați care din reacțiile de biotransformare se referă la reacții de conjugare:
a)[x] metilare
b) [x] conjugarea cu acid glucuronic;
c)[x] acetilarea
d)[ ] hidroliza;
e) [ ] oxidarea
580. CM. Calea intravenoasă este utilizată la bolnavii cu:
a) [ ] rinita;
b)[x] infarct miocardic;
c)[ ] piodermitah;
d)[x] hipotensiune arterială acută;
e)[] diabet.

581. CM. Enumerați care grupe de preparate se utilizeză în tratamentul reacțiilor alergice medicamentoase:
a)[x] antihistaminice
b)[x] adrenomimetice ;
c)[x] glucocorticoizi
d) [ ] agenţi antiinflamatori nesteroidieni;
e)[ ] colinoblocatorii
582.. CM. Determinați care factori pot favoriza apariția reacțiilor adverse de tip toxic:
a)[x] indice terapeutic mic
b)[x] funcţionare insuficienta a metabolismului și excreţia;
c)[x] interacţiunea dintre medicamente care au un efect sinergic;
d) [ ] un contact preliminar cu substanţa activă;
e)[ ] un volum mare de distribuţie

583. CM. Menționați care din următoarele substanțe acționează indirect (lipsa acțiunii cu receptorii):
a)[x] rezerpina
b)[ ] epinefrină;
c)[ ] histamina;
d)[ ] dopamină;
e [x] efedrină.

584. CM. Stabiliți tipurile de antagonism medicamentos:


a)[x] fiziologic
b) [x] chimice
c) [x] competitiv
d)[ ] reflex;
e) [ ] inhibiţie.

585.CM Indicați medicamentele contraindicate în sarcină:


a)[ ] activat de carbon;
b)[x] cloramfenicol;
c) [ ] acid ascorbic;
d)[ ] fenoterol;
e)[x] tetraciclină.

586. CM. Enumerați inductorii enzimelor hepatice:


a)[ ] metamizol;
b)[x] fenobarbital
c)[ ] acetaminofen;
d)[x] fenilbutazona
e)[x] rifampicină.

587. CM. Enumerați supresorii enzimelor hepatice:


a)[x] cloramfenicol
b) [ ] cărbune activ;
c)[ ] acid ascorbic;
d)[x] clofibrat
e) [x] disulfiram.

588.CM. În aspect aplicativ, ca disciplină medicală, farmacologia descrie:


a)[ ] administrarea farmaceutic;
b[x] principiile de clasificare a medicamentelor;
c)[x] principalele efecte ale medicamentelor;
d[x] indicaţii și contraindicaţii pentru administrare
e)[ ] patogeneza bolii

589.CM . Farmacologia se divizează în următoarele compartimente:


a)[ x] generala
b)[x] farmacografia sau receptura
c)[ ] farmacologic și medicament pe bază de plante;
d)[ ] farmakotoksikologiya;
e)[x] specială.

590.CM. Enumerați factorii, care pot favoriza absorbția medicamentelor:


a) [x] soluţie apoasă;
b)[x] suprafata mare de absorbtie
c) [ ] soluţie uleioase
d) [ ] alimentarea slabă cu sânge la locul de absorbţie;
e[ ] dilutie mare
591. Marcați factorii, care pot îngreuna absorbția:
a) [x[ suspensie
b) [ ] o concentraţie ridicată;
c)[x] suprafata mica de absorbtie
d) [ ] soluţia apoasă;
e)[ ] suprafata mare de absorbtie intestinala

592. CM.Penetrarea barierelor biologice de către substanțele medicamentoase se desfășoară prin următoarele tipuri de transfer:
a) [x] difuzie pasivă
b)[ ] difuzie activă;
c)[x] difuzie facilitata
d)[x] transferul prin intermediul sistemului de transport;
e)[ ] reducerea pH-ului mediului.
593.CM. Marcați factorii, care influențează amplitudinea absorbției:
a)[x] proprietăţile formei farmaceutice
b) [ ] biodisponibilitatea medicamentelor;
c) [ ] oxidarea substanţelor;
d)[x] starea funcţională a organismului
e)[ ] excreţia renală

594. CM. Marcați factorii, care influențează amplitudinea absorbției:


a)[x] proprietăţile fizico-chimice ale medicamentului;
b[x] asocierea cu alte medicamente;
c)[x] permeabilitatea membranelor biologice
d) [ ] hidroliza la compuși inactivi;
e)[ ] alocarea digestiva.
595.CM. Marcați căile enterale de absorbție:
a)[X] oral
b)[ ] intratecală;
c) [ ] auriculara
d)[x] sublinguală
e)[x] rectală.

596. CM. Notați căile externe de absorbție:


a)[x] intranazal;
b)[x] inhalare
c)[x] prin uretra
d)[ ] intramusculară;
e) [ ] sublinguală.

597.CM. Notați care sunt căile de absorbție a pudrelor și unguentelor:


a) [X] auricular
b) [x] cutanat
c)[ ] enterală;
d) [ ] intratecală;
e) [ ] sublinguală

598.CM. Specificați formele farmaceutice, care pot fi administrate pe calea inhalatorie:


a) [ ] suspensie;
b)[x] inhalarea de aerosoli
c)[ x] substanţa gazoasă;
d)[x] vapori
e)[ ] coloranţi.

599.CM Valoarea disponibilității preparatelor farmacologice este determinată de următoarele caracteristici:


a)[x] modul de administrare
b) [x] starea biochimica-functionala a organismului
c)[x] caracteristicile formei farmaceutice
d)[x] proprietăţile fizico-chimice ale medicamentului;
e) [ ] ereditate.

600.CM.Marcați afirmațiile adevărate pentru administrarea intravenoasă:


a)[ ] să evite orice primă bariera;
b) [x] poate fi administrat sânge și produse din sânge;
c) [ ] nu pot fi introduse iritanti;
d)[x] sunt administrate în situaţii acute
e)[ ] nu permite introducerea unor volume mari de lichid.

601.CM. Marcați, căile de administare, care reprezintă biodisponibilitatea relativă (mai puțin de 100%):
a) [ ] intravenos;
b)[ x] vaginale
c[x] auricular
d)[x] intraosoasă
e)[x] rectală.
602.Notați modalitățile de transportare a substanțelor medicamentoase în plasma:
a) [x] legat de proteinele plasmatice;
b)[x ] libere, dizolvate în plasmă
c)[x] utilizarea elementelor sângelui
d)[ ] un nutrient;
e)[ ] prin hidroliză enzimatică

603. CM. Efectul primului pasaj hepatic:


a)[x] poate limita administrarea perorala a medicamentului
b)[x] pot fi compensate cu doze mai mari;
c)[ ] pot afecta aplicarea topică a unui medicament;
d)[ [ înseamnă trecerea medicamentului în intestine din ficat;
e) [ ] poate afecta formularea intravenoasă

604. CM.Stabiliți, stările patologice, care influențează concentrația albuminelor plasmatice și provoacă hipoalbuminemie:
a) [x] arsuri;
b) [x] fracturi
c)[x] infarctul
d)[ ] mialgie;
e) [ ] schizophrenia

605. CM. Marcați acțiunile toxice ale medicamentelor în funcție de sistemul sau organul inclus:
a)[x] efecte ototoxice
b)[ ] o acţiune selectivă;
c)[x] nefrotoxicitate
d)[ ] acţiunea reflexă;
e)[x] acţiunea ulcerogena.

606. CM. Determinați tipurile reacțiilor adverse toxice:


a) [ ] tipul reacţiilor adverse idiosincrazice;
b)[ ] tipul reacţiilor adverse alergice;
c)[x] tipul teratogen de reacţii adverse
d)[x] tipul reacţiilor adverse mutagene
e)[x] tipul cancerigen al reacţiilor adverse. :

607. CM. Distribuția medicamentelor în țesuturi și organe poate fi:


a)[x] uniformă
b)[x] în mod selectiv
c) [ ] ireversibil;
d)[ ] antagonist;
e) [ ] agonistic

608.CM. Utilizarea îndelungată a medicamentelor (persoanele în vârstă, afecțiuni cronice) poate favoriza apariția unor efecte adverse. Marcați aceste
efecte adverse:
a)[x] tulburări digestive
b)[ ] creșterea efectului farmacologic;
c [x] o încălcare a apetitului;
d) [ ] creșterea rezistenţei organismului;
e) [x] o tulburare a preparatelor de asimilare.

609. CM. Marcați care sunt variantele interacțiunii medicamentelor cu nutrimentele:


a ) [x] impactul alimentelor asupra absorbţiei și biodisponibilitatea produselor farmaceutice;
b)[x] influenţa medicamentelor asupra absorbţiei nutrienţilor din tractul gastro-intestinal;
c) [x] efectul alimentelor asupra metabolismului și efectele farmacologice ale medicamentelor;
d) [ ] efectul asupra biotransformarii medicamentelor;
e) [ ] impactul asupra eliminării renale

610. CM. Enumerați căile de administrare a medicamentelor, care sunt influențate de primul pasaj hepatic:
a) [x] orală
b)[x] rectal
c) [ ] sublingual
d) [ ] intravenos;
e) [ ] intramusculară

611. CM. Factorii, care contribuie la inhibiția absorbției nutrimentelor în timpul administrării medicamentelor sunt următoarele:
a)[x] să modifice proprietăţile fizico-chimice ale nutrienţilor
b)[ ] schimba gustul de nutrienţi;
c)[x ] arsuri la nivelul mucoasei intestinale;
d)[x] precipitarea alimentelor
e)[ ] creșterea secreţiei enzimelor digestive.
612.. Absorbția vitaminelor hidro- și liposolubile este inhibată de către următoarele medicamente:
a)[x] chimioterapeutice
b)[x] barbiturice
c)[x] contraceptive perorale
d)[ ] anticolinesterazic;
e)[ ] colinoblocatorii

613. CM. Prima etapă de biotransformare a medicamentelor cuprinde următoarele reacții:


a)[x] oxidare;
b)[ ] sulfatare
c)[x] recuperarea
d)[ ] nitrurare;
e)[x] hidroliza.
614. CM. A doua etapă de biotransformare a medicamentelor cuprinde următoarele reacții:
a)[x] metilare
b)[x] acetilare
c)[x] glucoconjugarea
d) [ ] acidificare;
e) [ ] hidroliza.
615.CM. Notați medicamentele – inductori enzimatici:
a) [x] carbamazepina
b) [ ] tiroxina;
c)[ ] stricnină;
d)[x] fenobarbital
e) [x] rifampicina

616.CM. Indicați medicamentele – supresori enzimatici:


a) [ ] dopamină;
b)[ ] tiramina;
c) [ ] lidocaină;
d) [x] disulfiram
e) [x] izoniazida.

617. CM. Eliminarea medicamentelor din organism se face prin următoarele căi. Marcați care sunt aceste căi:
a)[ x ] digestiv
b) [X] renale
c)[x] plămânului;
d) [ ] absorbţia;
e)[ ] prin biotransformare.

618. CM. Eliminarea medicamentelor din organism se face prin următoarele căi. Identificați care sunt aceste căi:
a) [x] cutanat
b) [x] prin salivă
c)[x] prin laptele matern
d)[x] prin lacrimi
e) [ ] venă.

619.CM. Indicați, care sunt parametrii farmacocinetici de bază ai biotransformării medicamentelor în organism:
a) [x] biodisponibilitate
b)[x] timpul de înjumătăţire prin eliminare;
c)[ ] efectul mimetică;
d) [ ] un efect antagonist;
e) [x ] volumul aparent de distribuţie.

620. CM. Specificați, care sunt avantajele căii orale de administrare a medicamentelor:
a) [x] ușor pentru autointrebuintare
b) [ ] au primit o doză mai mare de injectare;
c) [x] este util pentru a primi o actiune de lunga durata la intrebuintari repetate
d)[ ] este util pentru pacienţii cu vărsături;
e)[ x] introducerea de substanţe iritante ", pe stomacul plin."
621.CM Menționați, care sunt dezavantajele căii orale de administrare:
a)[x] durata de acţiune este relativ mare
b)[ ] este o modalitate de asistenţă medicală de urgenţă;
c) [x] doza pentru administrare orala este mult mai mare decât injectabil
d) [x] efectul negativ asupra metabolismului hepatic
e) [ ] utilizat la pacienţi în comă sau convulsii.
622. Indicați care sunt avantajele căii sublinguale de administrare:
a) [ ] substanţe care urmează să fie metabolizat prin pasaj hepatic primar;
b[x] absorbţia rapidă
c) [x] evita degradarea medicamentelor sub influenţa sucurilor digestive
d)[ ] perioadă de latenţă lungă;
e)[x] cale de administrare in caz de urgenta

623. Indicatii motivele pentru administrare prin injectare a medicamentelor:


a)[ ] necesitatea unui răspuns lent;
b)[x] medicamentul este inactivat în tractul digestiv;
c) [ ] absorbţie suficientă prin alte metode
d) [x] imposibilitatea de a administra medicamentul pe cale enterala
e)[x] asigurarea adaptării la regimul de tratament (pacienţi inconștienţi, psihopatii).

624.CM. Căile parenterale de administrare se divizează în următoarele grupe. Marcați aceste grupe:
a) [x] intravasculara
b)[x] extravascular
c) [ x] intrameningian
d) [ ] auricular
e) [ ] intranazal;

625. Formele farmaceutice injectabile trebuie să posede următoarele caracteristici:


a) [x] sterilitatea
b)[x] apirogenitate
c[x] pH 7,4;
d)[ ] să fie hipotonic;
e)[ [ introducerea în formă de soluţii uleioase.

626. CM. Avantajele căilor parenterale de administrare a medicamentelor sunt următoarele:


a)[x] respectarea strictă a dozei
b)[ ] un efect lent
c)[x] accesul la pacienţii inconștienţi;
d) [ ] nu are nevoie de personal calificat;
e) [ ] sterilitate obligatory

627. CM. Indicați procedurile stomatologice caracteristice pentru calea externă de administrare:
a)[ ] indicarea vitaminelor in stomatite
b) [x] pulverizare
c)[x] clătirea
d) [x] aplicarea pe gingiile si tesutul dintelui
e) [ ] aplicarea garoului la singerari

628. CM. Notați, care sunt formele medicamentoase locale utilizate în practica stomatologică:
a)[x] orice pulverizator viscos pe mucoasa
b) [x] pastă de dinţi
c)[x] fibrele parodontale
d) [ ] soluţii injectabile;
e),[ ] pulberi pentru uz intern.
629.CM. Marcați formele medicamentoase locale utilizate în practica stomatologică:
a) [ ] pulbere;
b)[ ] capsule;
c) [x] geluri parodontale
d) [x] purtători polimerici resorbabili
e)[x] pastă de dinţi.

630.CM. Marcați maladiile stomatologice pentru care se utilizează calea injectabilă de administrare a medicamentelor:
a) [x] stomatită
b) [x] gingivita
c) [x] osteomielita
d) [x] flegmoane
e)[ ] hepatită.

631. Specificați ce include termenul farmacodinamia:


a) [ ] calea de destinatie a substantelor
b) [ ] inducerea enzimelor metabolice;
c) [x] forma actiunii medicamentelor asupra organismului
d) [x] efectele terapeutice ale medicamentelor;
e) [x] efectele adverse secundare ale medicamentelor.

632. Doza este cantitatea de medicament, administrată la o singură priză și se exprimă în:
a) [] unităţile terapeutice;
b) [] unităţi de prevenire;
c) [x] unităţi de volum
d) [x] unităţi metrice;
e) [x] unitati conventionale de actiune biologica

633. Stabilirea dozei medicamentului se face în funcție de următoarele criterii:


a)[x] vârsta pacientului;
b)[x] greutatea corporală
c) [x] ritmul biologic al pacientului
d)[ ] sexul pacientului
e)[ ] locul de naștere al pacientului

634.CM.În funcție de efectul terapeutic se cunosc următoarele tipuri de doze:


a)[x] doza terapeutică minimă
b) [x] doza toxică
c) [x] doza letală
d)[ ] pre-doză;
e)[ ] doză intermediară.

635. CM. Numiți caracteristicile referitoare la eliminarea renală a medicamentelor:


a) [x] secreţie tubulară este cel mai rapid mecanism de alocare;
b)[ ] realizată numai prin intermediul unor mecanisme active,;
c) [x] insuficienţa cardiac are efect advers asupra excreţiei renale
d)[ ] medicamente puternic legat de proteinele plasmatice stea rapid;
e) [x] insuficienţa renala are efect advers asupra excreţia renală.

636.CM. Stabiliți modul de selectare a căii de administrare a unui medicament:


a)[x] în funcţie de starea pacientului;
b) [x] în funcţie de locul în care dorim sa se manifeste efectul
c)[x] în funcţie de viteza dorită pentru a obţine efectul
d)[x] în funcţie de caracteristicile medicamentului;
e)[ ] în funcţie de receptorii stimulaţi.

637.CM. Numiți căile de administrare folosite doar pentru obținerea efectelor sistemice:
a)[ ] rectal;
b)[x] sublinguală
c)[x] subcutanat
d)[x] intravenos
e)[ ] locale.

638.CM. Numiți medicamentele care traversează placenta și trebuie evitate la gravide:


a)[x] tetraciclină
b)[x] diazepam
c)[ ] ampicilină;
d)[ ] ergocalciferol;
e) [ x] fluconazolul

639.CM. Identificați cum se numesc dozele folosite în experimentarea medicamentelor:


a) [ ] intervalul terapeutic:
b)[x] doza efectivă medie
c) [x] doza semiletala
d)[ ] doza indusă;
e)[x] index terapeutic.

640.CM. Mecanismele de acțiune ale preparatelor farmacologice se petrec la nivel de:


a)[ ] insulele Langerhans;
b) [ ] aparatul Golgi;
c) [x ] receptori de membrană
d) [x] canale de ioni;
e) [x] aparatul genetic al celulei.

641.CM. Mecanismele de acțiune ale preparatelor farmacologice se petrec la nivel de:


a) [x] purtător activ al substanţelor endogene;
b) [x] eliberarea substanţelor active endogene (autocoizi);
c) [ ] absorbţia și distribuţia medicamentelor;
d) [ ] Metabolizarea agenţi farmacologici;
e)[ ] eliberarea medicamentului

642.CM Modificarea funcțiilor sistemelor transportoare și permeabilității membranelor celulare și organitelor poate avea următoarele rezultate:
a) [x] inhibarea enzimelor metabolismului celular
b)[ x] inhibarea sistemelor de transport
c) [x] stabilizarea membranelor celulare și subcelulare
d)[ ] joacă un efect mimetica;
e)[ ] să joace un efect litic

643.CM Indicați proteinele reglatoare, care pot fi folosite în calitate de receptori de către medicamente:
a) [x] enzime;
b)[x] hormoni;
c) [x] autacoide
d)[x] organite celulare
e) [ ] eritrocite.
644.CM După caracterul interacțiunii medicamentului cu receptorii se disting următoarele tipuri de substanțe:
a) [x] agoniste;
b)[x] antagoniste;
c)[ ] transportul;
d) [ ] activ;
e)[ ] pasiv.

645.CM . Marcați care medicamente pot provoca stomatita aftoasă la nivelul cavității bucale:
a)[x] sulfamide
b)[x] penicilina
c)[x] levamisolul
d) [ ] fentanil;
e)[ ] cărbune activat

646.CM. La nivelul cavității bucale stomatita ulceroasă poate fi provocată de un șir de medicamente. Notați care sunt ele:
a) barbituricele;
b) fixatori dentari;
c) gume;
d) fenilbutazona;
e) acidul acetilsalicilic.
647. CM. Indicați medicamentele, care pot provoca stomatita de contact la nivelul cavității bucale:
a) apele de gură;
b) pastele de dinţi;
c) anestezicele topice;
d) citotoxice;
e) labetalol.
648. CM. Marcați etapele circuitului entero-hepatic:
a) intestin-circulaţie sistemică;
b) ficat-circulaţie sistemică;
c) bilă-stomac;
d) intestin – vena porta;
e) ficat - bila.
649.CM. Marcați, care din medicamentele, frecvent utilizate, pot provoca eritemul multiform (sindromul Stevens Johnson) la nivelul cavității bucale:
a) barbituricele;
b) preparate de fier;
c) sulindacul;
d) salicilaţii;
e) violet de genţiană.
650. CM. Stabiliți care medicamente pot provoca lupusul eritematos cu manifestări orale la nivelul cavității bucale:
a) fenitoina;
b) atropină sulfat;
c) hidralazina;
d) tetraciclinele;
e) albastru de metilen.
651. CM. Notați care din remediile antihipertenzive pot provoca erupții lichenoide la nivelul cavității bucale:
a) blocantele beta-adrenergice;
b) metildopa;
c) captoprilul;
d) diureticele tiazidice;
e) clonidină.
652.CM. Pigmentarea mucoasei bucale este determinată de următoarele medicamente:
a) verde de briliant;
b) albastru de metilen;
c) apa oxigenata;
d) contraceptivele orale;
e) preparatele ce conţin cupru, aur, zinc.
653. CM. Stabiliți care din remediile medicamentoase enumerate pot provoca hiperplazie gingivală:
a) contraceptivele orale;
b) vitamine;
c) blocantele de calciu dihidropiridinice;
d) antihistaminice;
e) beta-blocante.
654. CM. Determinați care din medicamentele enumerate pot provoca sângerări gingivale:
a) colinomimetice;
b) anticoagulantele;
c) acidul acetilsalicilic;
d) salbutamol;
e) captopril.
655. CM. Notați care din chimioterapicele enumerate pot provoca diminuarea senzației gustative:
a) rifampicina;
b) griseofulvina;
c) cloramfenicol;
d) metronidazolul;
e) co-trimoxazol.
656. CM. Stabiliți care preparate pot provoca senzație de arsură bucală:
a) vitamine;
b) enzime;
c) preparatele de fier;
d) captoprilul;
e) anestezice.
657. CM. Marcați tipurile farmacodependenței în funcție de particularitățile sale:
a) toleranţă;
b) fenomen ”rebound”;
c) psihica;
d) fizica;
e) idiosincrazie.
658. CM. Determinați tipurile acțiunii resorbtive a medicamentelor:
a) directa;
b) locală;
c) selectiva;
d) reflectorie;
e) principala.
659. CM. În funcție de mecanismul de producere și manifestările clinice caracteristice se disting următoarele tipuri de reacții alergice:
a) tip I;
b) tip II;
c) tip III;
d) tip IV;
e) tip V.
660. CM. Marcați grupurile de preparate, care pot provoca cheilite:
a) antiinflamatoare steroidiene;
b) adrenoblocante;
c) antiinflamatoarele nesteroidiene;
d) polimixinele;
e) colinomimetice.
661.CM. Notați grupele de preparate la administrarea cărora se produce diminuarea secreției salivare:
a) anticolinergicele;
b) antiparkinsonienele;
c) antiemeticele;
d) hipolipidemiante;
e) dezinfectante.
662. CM. Notați remediile antihipertensive, care pot provoca diminuarea secreției salivare:
a) etilefrină;
b) metildopa;
c) reserpina;
d) epinefrină;
e) clonidina.
663. CM. Selectați grupele de preparate psihotrope, care pot provoca diminuarea secreției salivare:
a) neurolepticele;
b) antiinflamatoare steroidiene;
c) tranchilizantele;
d) hormoni;
e) colinomimetice.
664. CM. Intensificarea acțiunii preparatelor la administrarea repetată a medicamentelor poate surveni ca rezultat al:
a) cumularii;
b) toleranţei;
c) sensibilizarii;
d) fenomenului ”rebound”;
e) desensibilizării.
665. CM. Diminuarea efectelor farmacologice la administrarea repetată se manifestă prin următoarele acțiuni:
a) tahifilaxia;
b) dependenţă;
c) toleranta;
d) cumulare;
e) fenomen de suspendare.
666. CM. Distingem următoarele tipuri de toleranță:
a) dobandita;
b) înnascuta;
c) fizică;
d) psihică;
e) sensibilizare.
667. CM. Selectați medicamentele utilizate sublingual:
a) nitroglicerina;
b) propranolol;
c) captoprilul;
d) benzocaină;
e) labetalol.
668. CM. Marcați caracteristicile soluțiilor pentru uz intern:
a) sunt dozate;
b) se prepara pe baza de apa purificata;
c) se administreaza cu dozatoare speciale sau lingura (de masa, de desert, de ceai);
d) sunt nedozate;
e) se prepara pe bază de apă injectabilă.
669. CM. Notați caracteristicile colirelor:
a) sunt sterile;
b) sunt nesterile;
c) in calitate de vehicul se utilizeaza apa injectabila ;
d) sunt destinate pentru tratamentul, profilaxia sau diagnosticul patologiilor oftalmice;
e) se prepară pe bază de apă purificată.
670. CM. La administrarea următoarelor preparate se pot produce modificări de culoare și formă a dinților. Marcați care sunt aceste preparate:
a) acid ascorbic;
b) ketamină;
c) procaină;
d) tetraciclinele;
e) clorhexidina.
671. CM. Formele farmaceutice parenterale se clasifică în:
a) pudre;
b) soluţii buvabile;
c) pulberi parenterale;
d) injectii;
e) perfuzii.
672.CM. Numiți preparatele care pot provoca modificări de rezistență a dinților cu apariția cariei:
a) tetraciclinele;
b) morfina;
c) antineoplazicele;
d) vitamine;
e) enzime.
673. CM. Selectați caracteristicile formelor farmaceutice parenterale:
a) solvent nesteril;
b) se administrează pe cale topică;
c) se introduc cu seringi gradate sterile;
d) administrarea se face pe cale intramusculara, venoasa sau subcutanata;
e) necesita personal medical instruit.
674. CM. La administrarea următoarelor remedii medicamentoase pot surveni reacții alergice:
a) benzilpenicilina;
b) procaina;
c) indometacina;
d) cloropiramină;
e) dexametazonă.
675. CM. Selectați grupele de preparate, care provoacă hepatotoxicitate:
a) antihistaminice;
b) analgezice opiacee;
c) barbituricele;
d) antiinflamatoarele nesteroidiene;
e) benzodiazepine.
676. CM. Numiți formele farmaceutice solide:
a) drajeuri;
b) comprimate;
c) capsule;
d) supozitoare;
e) emplastre.
677. CM. Potențial mare de a dezvolta toleranță și dependență fizică posedă:
a) morfina;
b) cocaina;
c) fentanilul;
d) ketamină;
e) ketorolac.
678. CM. Marcați grupele de preparate utilizate în tratamentul reacțiilor alergice medicamentoase:
a) antihistaminicele;
b) epinefrina;
c) glucocorticoizii;
d) antiinflamatoare nesteroidiene;
e) aceclidină.
679. CM. Selectați preparatele, la administrarea cărora pot surveni micozele orofaringiene:
a) benzocaină;
b) cloramfenicolul;
c) tetraciclinele;
d) nitrofural;
e) peroxid de hidrogen.
680. CM. Efecte de tip retard se pot obține prin:
a) implantarea subcutanata de pelete;
b) injectarea intramusculara de solutii uleioase;
c) injectarea intramusculara de suspensii microcristaline;
d) administrarea inhalatorie a aerosolilor;
e) administrarea rectală de supozitoare.
681. CM. Marcați pentru care pereche de medicamente există un antagonism competitiv la nivel de receptori:
a) naloxona - morfina;
b) diazepam - flumazenil;
c) tubocurarina - neostigmina;
d) acid ascorbic-pilocarpină;
e) aceclidină-fizostigmină.
682.Enumerați grupele de preparate, care acționează la nivelul sistemului colinergic:
a) adrenoblocante
b) adrenomimetice
c) anticolinesterazice
d) colinoblocante
e) colinomimetice

683.Parasimpatomimeticele se impart în următoarele grupe de preparate:


a) directe
b) generale
c) indirecte
d) reflectorii
e) secundare

684.. Inhibitorii de acetilcolinesterază se împart în următoarele grupe de preparate:


a) elective;
b) ireversibile;
c) reversibile;
d) nespecifice;
e) selective.

685.Marcați grupele de preparate parasimpatocolitice:


a) blocantele receptorilor muscarinici;
b) blocantele receptorilor nicotinici;
c) blocante ale receptorilor histaminici;
d) stimulante ale receptorilor adrenergici;
e) stimulante ale receptorilor muscarinici.
Notați grupele de preparate parasimpatomimetice:
a) anticolinesterazice;
b) colinoblocante;
c) colinomimetice;
d) simpatomimetice;
e) simpatolitice.
CM. 6. Indicați grupele de preparate cu acțiune asupra sistemului nervos simpatic:
a) colinoblocante;
b) colinomimetice;
c) inhibitori de acetilcolinesterază;
d) simpatolitice;
e) simpatomimetice.
CM. 7. Indicați care sunt grupele de preparate simpatomimetice:
a) agoniștii alfa-adrenergici;
b) agoniștii beta-adrenergici;
c) antagoniști alfa-adrenergici;
d) antagoniști beta-adrenergici;
e) agoniștii alfa- și beta-adrenergici.
CM. 8. Notați preparatele din grupele simpatomimeticelor:
a) fenilefrina;
b) epinefrina.
c) labetalol;
d) fentolamină;
e) efedrina.
CM. 9. Notați care sunt grupele de preparate simpatolitice cu acțiune directă și indirectă:
a) alfa-blocantele;
b) alfa- și beta-blocantele;
c) beta-blocantele;
d) neurosimpatoliticele;
e) substanţe ce acţionează prin eliberarea de catecolamine.
CM. 10. Stabiliți etapele transmiterii chimice a impulsului nervos оn fibrele colinergice:
a) sinteza acetilcolinei si depozitarea ei in terminatiunea presinaptica;
b) sinteza noradrenalinei și depozitarea ei оn terminaţiunea presinapticг;
c) eliberarea acetilcolinei si interactiunea cu receptorii;
d) inactivarea acetilcolinei si restabilirea starii initiale a celulei;
e) inactivarea noradrenalinei și restabilirea stгrii iniţiale a celulei.
CM. 11. Stimularea receptorilor M3-colinergici include urmгtoarele efecte asupra ochiului:
a) contractia sfincterului irisului si ingustarea pupilei (mioza);
b) contractia muschiului ciliar, spasmul acomodatiei si fixarea vederii de aproape;
c) scaderea tensiunii intraoculare;
d) relaxarea mușchiului ciliar, paralizia acomodaţiei și fixarea cristalinului pentru vederea la distanţг;
e) creșterea tensiunii intraoculare.
CM. 12. Stabiliți efectele farmacologice, care survin la stimularea receptorilor M3-colinergici, localizați оn aparatul respirator:
a) bronhoconstricţia;
b) hipersecreţia glandelor bronșice;
c) hiposecreţie a glandelor bronșice;
d) insuficienţг respiratorie;
e) edem pulmonar.
CM. 13. Contraindicațiile betanecolului sunt urmгtoarele:
a) astmul bronșic;
b) glaucom;
c) sarcina;
d) epilepsia;
e) afecţiunile organice grave ale cordului.
CM. 14. Marcați care sunt contraindicațiile M-colinomimeticelor:
a) astm bronșic;
b) sarcinг;
c) hiperkinezii;
d) atonia tubului digestiv;
e) glaucom.
CM. 15. Numiți preparatele M-N-colinomimetice:
a) acetilcolina;
b) fizostigmina;
c) atropina;
d) carbacolul;
e) pilocarpina.
CM. 16. Anticolinesterazicele se clasificг оn urmгtoarele grupe:
a) reversibile;
b) ireversibile;
c) mixte;
d) selective;
e) neselective.
CM. 17. Selectați anticolinesterazicele cu acțiune ireversibilг:
a) paraoxon;
b) arminг;
c) atropinг;
d) pilocarpinг;
e) ecotiopat.
CM. 18. Marcați anticolinesterazicele cu acțiune reversibilг:
a) salicilat de ezerinг;
b) bromhidrat de piridostigminг;
c) rivastigminг;
d) aceclidinг;
e) platifilinг.
CM. 19. La nivelul ochiului, pilocarpina determinг urmгtoarele efecte:
a) miozг;
b) midriazг;
c) spasmul acomodгrii;
d) paralizia acomodгrii;
e) scade presiunea intraocularг.
CM. 20. Selectați formele farmaceutice ale pilocarpinei, utilizate оn oftalmologie:
a) colir;
b) unguent oftalmic;
c) pastг;
d) pelicule oftalmice;
e) pudrг.
CM. 21. Numiți preparatele utilizate оn practica stomatologicг pentru tratamentul xerostomiei:
a) propranolol;
b) salagen;
c) betanecol;
d) metacolinг;
e) salbutamol.
CM. 22. Marcați utilizarea salagenului оn practica stomatologicг:
a) xerostomie postradioterapicг;
b) hipofuncţia glandelor salivare;
c) posttonziloectomie;
d) endarteriitг;
e) atonia vezicii urinare.
CM. 23. Selectați simptomele intoxicației cu M-colinomimetice:
a) bradicardie pronunţatг;
b) bronhospasm;
c) bronhoree;
d) midriazг;
e) hipertensiune arterialг.
CM. 24. Selectați simptomele intoxicației cu M-colinomimetice:
a) hipersalivaţia;
b) mioza;
c) midriazг;
d) spasmul acomodгrii;
e) constipaţie.
CM. 25. Stabiliți maladiile sistemului cardiovascular, care survin dupг fumatul оndelungat:
a) boala hipertonicг;
b) atonie intestinalг;
c) ateroscleroza;
d) angorul pectoral;
e) hipofuncţie a glandelor salivare.
CM. 26. Fumatul оndelungat contribuie la apariția urmгtoarelor maladii ale sistemului respirator:
a) bronșita cronica;
b) cancerul pulmonar;
c) neuroze;
d) maladii ale glandelor salivare;
e) colicг renalг.
CM. 27. Marcați N-colinomimeticele, utilizate оn asfixie:
a) lobelina;
b) cititonul;
c) neostigminг;
d) galantaminг;
e) pilocarpinг.
CM. 28. Farmacoterapia nicotinismului include urmгtoarele preparate:
a) platifilinг;
b) carbacol;
c) tabexul;
d) anabazina;
e) lobesilul.
CM. 29. Indicațiile pentru administrarea N-colinomimeticelor sunt urmгtoarele:
a) inhibarea respiraţiei оn intoxicaţiile cu barbiturice, analgezice opiacee etc.;
b) intoxicaţie cu bureţi pestriţi;
c) ușurarea dezobișnuirii la fumat;
d) ulcer gastric și duodenal;
e) aterosclerozг.
CM. 30. Stabiliți efectele care predominг la administrarea preparatelor anticolinesterazice:
a) tahicardie;
b) bradicardia;
c) creșterea tonusului musculaturii bronșice;
d) midriazг;
e) intensificarea secreţiei glandelor exocrine.
CM. 31. Marcați efectele, care se dezvoltг la utilizarea anticolinesterazicelor:
a) mioza;
b) sporirea tonusului și peristaltismului intestinal;
c) spasmul acomodгrii;
d) inhibiţie a secreţiei glandelor sudoripare;
e) reducere a cantitгţii de suc gastric.
CM. 32. Notați indicațiile galantaminei bromhidrat:
a) miastenia;
b) atonia cгilor urinare;
c) ileusul paralitic;
d) ulcer gastric și duodenal;
e) endarteriitг obliterantг.
CM. 33. Selectați indicațiile preparatelor anticolinesterazice:
a) gastritг hiperacidг;
b) glaucom cu unghi deschis;
c) spasm intestinal;
d) glaucomul cu unghi оnchis;
e) sechelele poliomielitei și polineuritele;
CM.34. Оn practica stomatologicг se folosesc urmгtoarele preparate anticolinesterazice:
a) salagen;
b) atropinг sulfat;
c) galantamina bromhidrat;
d) neostigmina metilsulfat;
e) tropicamidг.
CM.35. Notați indicațiile preparatelor anticolinesterazice оn practica stomatologicг:
a) intoxicaţii cu compuși organofosforici;
b) hipersalivare;
c) xerostomia;
d) nevrita nervului facial;
e) gingivitг.
CM.36. Marcați contraindicațiile preparatelor anticolinesterazice оn practica medicalг:
a) epilepsie; ;
b) paraliziile musculaturii striate;
c) angor pectoral;
d) astm bronșic;
e) gingivitг.
CM.37. Selectați preparatele anticolinesterazice administrate оn miastenie pentru restabilirea activitгții musculare:
a) distigmina;
b) ambenoniul;
c) aceclidinг;
d) salagen;
e) piridostigmina.
CM.38. La administrarea bromurei de piridostigminг survin urmгtoarele efecte:
a) bradicardia;
b) tahicardia;
c) tonusul vezicii urinare creste;
d) motilitatea tubului digestiv creste;
e) xerostomie.
CM. 39. Marcați preparatele sialogoge, utilizate оn tratamentul xerostomiei din sindromul Sjцgren:
a) salagenul;
b) cevimelina;
c) atropinг sulfat;
d) betanecolul;
e) scopolaminг.
CM. 40. Determinați care este localizarea receptorilor colinergici nicotinici:
a) sinapsele cerebrale;
b) ganglionii vegetativi;
c) placa terminala motorie;
d) structuri nervoase efectoare inervate de parasimpatic;
e) structuri neuro-efectoare inervate de sistemul simpatic.
CM. 41. Stabiliți care este localizarea receptorilor colinergici muscarinici:
a) celulele organelor efectoare din regiunea terminaţiilor fibrelor colinergice;
b) neuroni ai ganglionilor simpatici;
c) neuroni ai ganglionilor parasimpatici;
d) celule ale mușchilor scheletici;
e) neuronii sistemului nervos central.
CM. 42. Notați cum influențeazг remediile anticolinesterazice acțiunea acetilcolinei:
a) scurteazг;
b) intensifica;
c) slгbesc;
d) prelungesc;
e) amelioreazг.
CM. 43. Determinați efectele ce apar la folosirea remediilor anticolinesterazice оn doze terapeutice:
a) mioza si scaderea tensiunii intraoculare;
b) creșterea tonusului mușchilor netezi ai organelor interne;
c) intensificarea secreţiei glandelor bronșice și a celor digestive;
d) tahicardie, crește tensiunea arterialг;
e) suprimare a transmisiei neuromusculare.
CM. 44. Selectați remediile M-colinolitice:
a) trepiriu iodurг;
b) ciclopentolatul;
c) platifilina;
d) tropicamida;
e) atropina.
CM. 45. Stabiliți efectele, care apar la administrarea ganglioplegicelor:
a) creєterea tensiunii arteriale;
b) micєorarea secreюiei glandelor digestive;
c) intensificare a motilitгюii tractului gastrointestinal;
d) scгderea tensiunii arteriale;
e) оngustare a pupilelor.
CM. 46. Specificați cum se clasificг M-colinoblocantele оn funcție de origine:
a) naturale;
b) de sintezг;
c) specifice;
d) selective;
e) midriatice.
CM. 47. Determinați cum se clasificг M-colinoblocantele оn funcție de acțiunea terapeuticг:
a) midriatice;
b) antispastice;
c) antiulceroase;
d) antipsihotice;
e) antiparkinsoniene.
CM. 48. Stabiliți cum se clasificг M-colinoblocantele оn funcție de acțiunea terapeuticг:
a) antiastmatice;
b) antispastice urinare;
c) antiepileptice;
d) antihipertensive;
e) midriatice;
CM. 49. Notați cum se clasificг M-colinoblocantele оn funcție de structura chimicг:
a) derivaţii de amoniu cuaternar;
b) aminele terţiare;
c) cu structurг izochinolinicг;
d) cu structurг fenantrenicг;
e) cu structurг oligodizaharidicг.
CM. 50. Precizați care este implicarea blocantelor neuromusculare оn stomatolоgie:
a) fracturile de mandibulг;
b) trismusul (cu scop diagnostic și terapeutic);
c) intubaţia trahealг оn intervenţii chirurgicale stomatologice;
d) combustii;
e) leziuni traumatice ale coloanei vertebrale.
CM. 51. Determinați care sunt acțiunile farmacodinamice ale atropinei:
a) reducerea secreţiei glandelor salivare;
b) reducerea tulburărilor vestibulare în răul de legănare;
c) provoacă bronhospasm;
d) crește peristaltismul tractului digestiv;
e) potenţează acţiunea colinomimeticelor.
CM. 52. Stabiliți care sunt utilizările muscarinocolinoliticelor în medicina dentară:
a) pentru scăderea fluxului salivar în intervenţiile chirurgicale stomatologice;
b) pentru scăderea secreţiei glandelor bronșice în laringospasm;
c) boală parodontală;
d) stomatopirozis;
e) ulcere orale.
CM. 53. Notați care sunt indicațiile M-colinoliticelor:
a) parkinsonismul;
b) supradozarea colinomimeticelor și anticolinesterazicelor;
c) glaucom;
d) afecţiunile respiratorii;
e) tahiaritmii supraventriculare.
CM. 54. Precizați care sunt indicațiile M-colinoblocantelor:
a) examinarea fundului ochiului;
b) premedicaţia în anesteziologie;
c) stenoză pilorică;
d) adenom de prostată;
e) terapia colicelor hepatice, renale, intestinale.
CM. 55. Determinați simptomele intoxicației cu alcaloizii atropinei și cu plantele ce le conțin:
a) tahicardia;
b) hiperpirexia;
c) insuficienţa respiratorie;
d) convulsiile;
e) diaree.
CM. 56. Marcați care sunt indicațiile trihexifinedilului:
a) glaucom;
b) atonie intestinală;
c) xerostomie;
d) spasmul vaselor coronariene și cerebrale;
e) colitele spastice.
CM. 57. Numiți efectele adverse, determinate de administrarea N-colinoblocantelor:
a) tahicardia;
b) paralizia acomodaţiei;
c) mioză;
d) colaps ortostatic;
e) hipertensiune arterială.
CM. 58. Notați cum se clasifică blocantele ganglionare după structura chimică:
a) compușii bis-cuaternari de amoniu;
b) aminele terţiare;
c) cu structură arilpropionică;
d) derivaţii sulfonici;
e) cu structură arilacetică.
CM. 59. Determinați cum se clasifică ganglioblocantele după durata de acțiune:
a) preparatele cu durata lunga de actiune;
b) preparate cu durată ultralungă de acţiune;
c) preparatele cu durata medie de actiune;
d) preparatele cu durata scurtă de actiune;
e) preparate cu durată ultrascurtă de acţiune.
CM. 60. Selectați M-colinoblocantele utilizate în medicina dentară:
a) propantelina;
b) neostigmină;
c) aceclidină;
d) atropina;
e) glicopirolatul.
CM. 61. Notați grupurile de adrenomimetice după selectivitatea cu adrenoreceptorii:
a) alfa-adrenomimeticele;
b) beta-adrenomimeticele;
c) alfa-beta-adrenomimeticele;
d) colinomimetice;
e) dopaminomimeticele.
CM. 62. Marcați alfa1-adrenomimeticele selective:
a) dobutamină;
b) fenilefrina;
c) metoxamina;
d) midodrina;
e) epinefrină.
CM. 63. Indicați preparatele, care fac parte din alfa2-adrenomimetice periferice:
a) indanazolina;
b) clonidină;
c) xilometazolina;
d) oximetazolina;
e) yohimbina.
CM. 64. Selectați preparatele, care fac parte din alfa2-adrenomimetice centrale:
a) izoprenalină;
b) salbutamol;
c) clonidina;
d) guanabenz;
e) metildopa.
CM. 65. Selectați preparatele alfa-adrenomimetice:
a) clenbuterol;
b) izoprenalină;
c) etilefrina;
d) nafazolina;
e) guanfacina.
CM. 66. După selectivitatea interacțiunii cu beta-adrenoreceptorii adrenomimeticele se clasifică în felul următor:
a) beta1-adrenomimeticele;
b) beta2-adrenomimeticele;
c) alfa-beta-adrenomimetice;
d) beta1-beta2-adrenomimetice;
e) dopaminomimetice.
CM. 67. Notați preparatele alfa-beta-adrenomimetice:
a) epinefrina;
b) formoterol;
c) norepinefrina;
d) clonidină;
e) fenilefrină.
CM. 68. Selectați preparatele dopaminomimetice:
a) ibopamina;
b) bromocriptina;
c) ritodrină;
d) fenilefrină;
e) clonidină.
CM. 69. Specificați preparatele, care stimulează selectiv beta2-adrenoreceptorii:
a) salbutamolul;
b) fenoterolul;
c) izoprenalina;
d) orciprenalina;
e) terbutalina.
CM. 70. Marcați indicațiile alfa1-adrenomimeticelor:
a) hipotensiunea arterială;
b) rinitele ;
c) bronșită obstructivă;
d) criză de astm bronșic;
e) hipertensiune arterială.
CM. 71. Determinați care sunt indicațiile alfa2-adrenomimeticelor centrale și periferice:
a) conjunctivitele alergice;
b) hipertensiunea arteriala;
c) atonie intestinală;
d) ulcer gastric;
e) sinuzitele.
CM. 72. Precizați cu ce scop se utilizează epinefrina în practica stomatologică:
a) potentarea şi prelungirea efectului anestezicelor locale;
b) stoparea hemoragiei locale;
c) şocul anafilactic;
d) în xerostomie;
e) în hipersalivaţie.
CM. 73. Selectați preparatele utilizate în tratamentul şocului anafilactic:
a) xilometazolină;
b) epinefrina;
c) dexametazonul;
d) aminofilina;
e) pilocarpină.
CM. 74. Pentru tratamentul şocului anafilactic se administrează următoarele preparate. Marcati care sunt aceste preparate:
a) clonidină;
b) fenilefrina;
c) epinefrina;
d) oxitropiu;
e) hidrocortizonul hemisuccinat.
CM. 75. Precizați care medicamente stimulează selectiv receptorii beta2-adrenergici:
a) izoprenalină;
b) clenbuterolul;
c) ritodrina;
d) atenolol;
e) orciprenalină.
CM. 76. Determinați efectele care survin la stimularea receptorilor alfa1-adrenergici:
a) relaxare a musculaturii netede a tractului gastrointestinal;
b) stimularea musculaturii netede a aparatului uro-genital;
c) stimulare a secreţiei salivare;
d) contracţia capsulei splinei;
e) inhibarea secreţiei de insulină şi renină.
CM. 77. Determinați care sunt efectele produse la acționarea receptorilor alfa2-adrenergici:
a) hipertensiune cu tahicardie;
b) relaxarea musculaturii netede a tubului digestiv;
c) vasodilataţie;
d) stimularea secreţiei de insulină;
e) inhibarea procesului de lipoliză.
CM. 78. Determinați efectele produse de preparatele beta2-adrenomimetice:
a) bronhodilataţia;
b) stimulare a lipolizei prin activarea trigliceridlipazei;
c) relaxarea musculaturii netede a aparatului genito-urinar;
d) stimularea musculaturii netede a tubului digestiv;
e) vasoconstricţie.
CM. 79. Marcați efectele produse de acțiunea beta2-adrenoreceptorilor:
a) bronhoconstricţie;
b) inhibare a secreţiei de insulină;
c) spasmul mușchiului ciliar cu acomodarea la vederea îndepărtată;
d) relaxarea musculaturii netede a tubului digestiv;
e) dilatarea vaselor coronariene și cerebrale de diametru mic.
CM. 80. Determinați efectele produse de preparatele alfa1-adrenomimetice:
a) creșterea presiunii intraoculare;
b) relaxarea miometrului gravid;
c) constricţia mușchilor bronhiali;
d) dilatarea vaselor pielii;
e) mioză.
CM. 81. Indicați mecanismele, care intervin în realizarea efectului inotrop pozitiv beta-adrenergic:
a) deschidere a unor canale membranare pentru ionii de sodiu;
b) fosforilarea unor proteine adenilat-dependente;
c) inhibarea adenilatciclazei;
d) creşterea concentraţiei ionilor de calciu;
e) activare a ciclooxigenazei.
CM. 82. Selectați care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru propranolol:
a) diminuarea tonusului simpatic;
b) acţiunea antimigrenoasă;
c) beta-blocant fără activitate simpatomimetică;
d) acţiune cardioselectivă;
e) crește eliminarea de renină din rinichi.
CM. 83. Numiți care dintre următoarele afirmații sunt incorecte pentru clonidină:
a) stimuleaza receptorii beta2-adrenergici;
b) stimulează receptorii alfa2-adrenergici;
c) produce sedare şi somnolenţă;
d) asocierea cu un diuretic este contraindicata.
e) crește tonusul simpatic periferic.
CM. 84. Stabiliți localizarea adrenoreceptorilor:
a) celulele organelor efectoare din regiunea terminaţiilor fibrelor adrenergice;
b) neuronii sistemului nervos central;
c) celule ale muşchilor scheletici;
d) neuroni ai ganglionilor simpatici;
e) neuroni ai ganglionilor parasimpatici;
CM. 85. Marcați ce efecte generează excitarea alfa-adrenoreceptorilor:
a) midriaza;
b) constricţia vaselor sanguine;
c) mioză;
d) reducere a contracţiilor inimii;
e) relaxare a musculaturii netede a aparatului genitourinar.
CM. 86. Notați care dintre următoarele afirmații sunt corecte pentru blocantele beta-adrenergice:
a) cresc capacitatea de efort la omul sănătos;
b) micşoreaza frecventa contractiilor cardiace;
c) diminueaza excitabilitatea si automatismul sistemului de conducere a cordului;
d) cresc capacitatea de concentrare a conducătorilor auto;
e) reduc necesitatea miocardului in oxigen.
CM. 87. Determinați acțiunile farmacologice ale preparatelor, care inhibă receptorii beta-adrenergici:
a) antianginoasă;
b) antiaritmică;
c) antihipertensivă;
d) stimulantă asupra SNC;
e) crește debitul cardiac.
CM. 88. Stabiliți caracteristicele norepinefrinei:
a) simpatomimetic indirect;
b) vasoconstricţia predominant alfa-adrenergică;
c) utilitatea în cazurile selective de colaps cu hipotensiune arterială;
d) administrarea lenta in perfuzie intravenoasa;
e) utilizarea sub formă de aplicaţii hemostatice locale.
CM. 89. Marcați care sunt indicațiile norepinefrinei:
a) tratamentul șocului;
b) prelungirea duratei anesteziei locale (în asociere cu anestezicele locale);
c) hemostatic local;
d) antiagregant trombocitar;
e) atonie intestinală.
CM. 90. Determinați ce efecte generează acționarea beta1-adrenoreceptorilor:
a) intensificarea contracţiilor inimii;
b) tahicardia;
c) creşterea automatismului inimii;
d) relaxarea muşchilor bronhiilor;
e) spasm bronşic.
CM. 91. Marcați efectele determinate de excitarea beta2-adrenoreceptorilor:
a) stimularea peristaltismului intestinal;
b) dilatarea vaselor sanguine;
c) relaxarea muşchilor bronhiilor;
d) spasm bronşic;
e) creştere a conductibilităţii atrio-ventriculare.
CM. 92. Stabiliți care preparate excită selectiv alfa-adrenoreceptorii:
a) epinefrină;
b) clonidina;
c) norepinefrină;
d) oximetazolina;
e) fenilefrina.
CM. 93. Notați ce efecte generează administrarea norepinefrinei:
a) contracţia mușchiului radial al irisului;
b) creșterea agregării plachetare;
c) intensificarea lipolizei;
d) relaxare a musculaturii netede vasculare;
e) relaxare a sfincterelor digestive.
CM. 94. Determinați care din următoarele remedii manifestă efect bronhodilatator:
a) norepinefrină;
b) fenoterolul;
c) epinefrina;
d) dobutamină;
e) alprenolol.
CM. 95. Precizați de ce este utilă administrarea epinefrinei în astmul bronşic:
a) stimulează inima împiedicând staza pulmonară;
b) fluidifică secreţiile bronşice;
c) scăderea secreţiei glandelor bronșice;
d) dilatarea bronhiilor;
e) decongestionarea mucoasei traheo-bronşice.
CM. 96. Enumerați care sunt particularitățile acțiunii salbutamolului:
a) provoacă tahicardie şi aritmii cardiace;
b) dupa eficacitatea in astmul bronsic depășește isoprenalina;
c) influenţarea slabă a activităţii cardiace;
d) excitarea predominantă a beta-2-adrenoreceptorilor;
e) excită în măsură egală beta-1- şi beta-2-adrenoreceptorii.
CM. 97. Menționați avantajele utilizării simpatomimeticelor beta-2-selective în tratamentul astmului bronşic:
a) administrarea cu prudenţă, şi bolnavilor, care asociază angor pectoral;
b) decongestionează mucoasa bronşică;
c) efectul relativ durabil;
d) eficacitatea atât în crizele de astm bronşic, cât şi pentru profilaxia de durată a acestora;
e) nu provoacă tremor.
CM. 98. Enumerați remediile bronholitice:
a) metacină;
b) fenilefrină;
c) fenoterolul;
d) salbutamolul;
e) etilefrină.
CM. 99. Enumerați care din următoarele simpatomimetice bronhodilatatoare au efecte stimulante beta-2-adrenergice selective:
a) terbutalina;
b) clenbuterolul;
c) ritodrina;
d) ibopamină;
e) izoprenalină
CM. 100. Specificați de ce stimulantele beta-2-adrenergice relaxează musculatura netedă bronşică:
a) micşorează controlul vagal bronhoconstrictor;
b) antagonizează competitiv acţiunea bronhoconstrictoare a histaminei;
c) crește concentraţia AMPc;
d) stimulează adenilatciclaza;
e) inhibă degranularea mastocitelor.
CM. 101. Marcați efectele adverse ale reserpinei:
a) tahicardie;
b) diminuarea motilităţii intestinale;
c) excitarea SNC;
d) depresia;
e) bradicardia
CM. 102. Notați remediile hipotensive simpatolitice:
a) guanetidina;
b) bretiliul;
c) propranolol;
d) fentolamină;
e) doxazosină.
CM. 103. Precizați care din următoarele acțiuni intervin în efectul antianginos al blocantelor beta-adrenergice:
a) protejarea faţă de efectele cardiostimulatorii adrenergice;
b) vasodilataţie coronariană;
c) scăderea consumului de oxigen al miocardului;
d) blocarea receptorilor beta2-adrenergici;
e) deprimarea lucrului inimii.
CM. 104. Enumerați caracteristicele clonidinei:
a) efect hipotensiv determinat de acţiunea beta-adrenomimetică la nivel central;
b) deprimarea SNC;
c) stimulează SNC;
d) efectul hipotensiv este determinat de acţiunea alfa2 - adrenomimetică la nivelul central;
e) acţiunea timp de 6 - 12 ore.
CM. 105. Marcați efectele farmacologice ale sotalolului (beta-adrenoblocant):
a) efect bronhodilatator;
b) efectul antihipertensiv;
c) efectul antiaritmic;
d) efectul hipoglicemic;
e) efect antihipotensiv.
CM. 106. Numiți în care afecțiuni poate fi administrat bisoprololul:
a) sindrom Raynaud;
b) bloc atrio-ventricular;
c) tahiaritmiile supraventriculare;
d) hipertensiunea arterială;
e) hipertireoza.
CM. 107. Numiți în care afecțiuni poate fi administrat pindololul:
a) glaucomul;
b) hipotensiune arterială;
c) hipertensiunea arterială;
d) diabet zaharat;
e) obezitate.
CM. 108. Indicați efectele adverse ale nadololului:
a) tahicardie;
b) insomnie;
c) hipotensiunea arterială;
d) bronhospasmul;
e) scăderea toleranţei la glucoză la diabetici.
CM. 109. Notați care medicamente acționează la nivelul unor receptori adrenergici:
a) nifedipină;
b) dobutamina;
c) prazosina;
d) atropină;
e) pirenzepină.
CM. 110. Indicați adrenomimeticele, care sunt utilizate în medicina dentară:
a) carvedilol;
b) efedrină;
c) epinefrina;
d) norepinefrina;
e) clonidină.
CM. 111. Alfa-beta-adrenomimeticele se utilizează în stomatologie pentru următoarele efecte farmacologice:
a) prelungirea duratei de acţiune a anestezicelor locale;
b) sunt decongestionante locale oro-faringiene;
c) sunt hemostatice topice pentru mucoasele sângerânde ale cavităţii bucale;
d) favorabile pentru utilizare la pacienţii cu maladii cardiovasculare;
e) favorizarea crizelor anginoase.
CM. 112. Specificați reacțiile adverse cardiovasculare, survenite în urma administrării epinefrinei sau norepinefrinei:
a) tahicardia;
b) bradicardie;
c) aritmiile;
d) hipertensiunea arteriala;
e) hipotensiune arterială.
CM. 113. Enumerați grupele de simpatolitice după mecanismul acțiunii:
a) care contribuie la golirea depozitelor granulare de norepinefrină și epinefrină;
b) care contribuie la inhibarea eliberării norepinefrinei din depozitele granulare;
c) care contribuie la inhibarea biosintezei de norepinefrină și epinefrină;
d) care blochează neselectiv alfa-adrenoreceptorii;
e) care blochează neselectiv beta-adrenoreceptorii.
CM. 114. Marcați indicațiile pentru administrarea fenoxibenzaminei:
a) spasmele vasculare periferice;
b) crizele hipertensive în feocromocitom;
c) stimulare a contractilităţii uterine postpartum;
d) migrenă;
e) hipotensiune arterială.
CM. 115. Marcați efectele farmacologice ale piroxanului clorhidrat:
a) vasodilatatia;
b) tahicardia reflectorie;
c) efectul hipotensiv;
d) vasoconstricţie;
e) hipersalivaţie.
CM. 116. Selectați indicațiile pentru utilizarea fentolaminei:
a) feocromocitomul;
b) crizele hipertensive;
c) hiperplazia benigna a prostatei;
d) miastenie;
e) colică renală.
CM. 117. Marcați remediile dopaminoblocante:
a) clorpromazina;
b) droperidolul;
c) metoclopramida;
d) apomorfină;
e) bromocriptină.
CM. 118. Marcați contraindicațiile simpatoliticelor:
a) sarcina;
b) stările depresive;
c) ulcerul gastrointestinal;
d) hipertensiune arterială;
e) cardiopatie ischemică.
CM. 119. Notați efectele adverse, care survin la administrarea simpatoliticelor:
a) rinita;
b) depresia;
c) spasmul gastric și intestinal;
d) constipaţie;
e) hiperexcitabilitate.
CM. 120. Marcați care sunt indicațiile carvedilolului:
a) puseele hipertensive;
b) feocromocitomul;
c) insuficienţa cardiacă moderata;
d) hipotensiune arterială;
e) bloc atrio-ventricular.
1. Precizați cum influențează morfina asupra receptorilor opioizi:
a) [] inhibă activitatea centrului de termoreglare
b) [x] are un efect stimulator direct asupra receptorilor opioizi din SNC
c) [] inhibă receptorii opioizi din SNC
d) [x] stimulează receptorii opioizi intestinali, cauzand constipatie
e) [] stimulează sinteza de peptide opioide

2. Selectați remediile utilizate cu scopul abolirii acceselor convulsive:


a) [] Acetaminofen
b) [x] barbiturice
c) [x] cloralhidrat
d) [x] diazepam
e) [] beta-blocant

3. Stabiliți cu ce scop se utilizează analgezicele opiacee în practica stomatologică:


a) [x] durere severă în perioada postoperatorie
b) [x] premedicaţii
c) [x] analgesia neuroleptica
d) [] Anxietatea
e) [] hipersalivaţie

4. Selectați indicațiile pentru utilizarea analgezicelor neopiacee în practica stomatologică:


a) [x] zona de artrita temporomandibulară
b) [x] boli dentare
c) [] exprimarea durerii postoperatorie
d) [x] mialgii, nevralgii maxilofaciale
e) [] sedarea

5. Enumerați efectele analgezicelor antipiretice, derivați ai acidului salicilic:


a) [x] analgezice
b) [x] antiplachetar
c) [x] antiinflamator
d) [] hipnotic
e) [] sedative
6. Precizați cu ce scop se utilizează diazepamul în practica stomatologică:
a) [x] sedare in timpul procedurilor dentare
b) [x] premedicaţii
c) [] hipersalivaţie
d) [] tratamentul glositei
e) [] anestezie locală

7. Menționați preparatele ce posedă potențial foarte mare de a provoca dependență fizică:


a) [] Acetaminofen
b) [] celecoxib
c) [x] cocaină
d) [x] morfina
e) [] Piroxicamul

8. Enumerați care din reacțiile de biotransformare se referă la reacții de conjugare a barbituricelor:


a) [x] acetilare
b) [x] glucocoronare
c) [x] metilarea
d) [] oxidarea
e) [] restabilire

9. Precizați tipurile receptorilor opioizi:


a) [] ε
b) [x] u
c) [x] δ
d) [x] k
e) [] γ

10. Determinați care din următoarele preparate aparțin grupei benzodiazepinelor:


a) [x] diazepam
b) [x] clordiazepoxid
c) [] Clorpromazină
d) [] meprobamat
e) [x] nitrazepam

11. Marcați efectele farmacologice ale neurolepticelor:


a) [x] antipsihotic
b) [x] antivoma
c) [] agitare
d) [x] sedativ
e) [] voma

12. Determinați hipnoticele barbiturice:


a) [x] barbital
b) [] diazepam
c) [x] fenobarbital
d) [] nitrazepam
e) [x] pentobarbital

13. Marcați ce este caracteristic pentru postacțiunea remediilor hipnotice:


a) [x] apatie
b) [] convulsiile
c) [] excitabilitate
d) [] insomnie
e) [x] somnolenţă

14. Determinați în ce patologii morfina este contraindicată absolut sau relativ:


a) [] Epilepsia
b) [] Hipertensiune
c) [x] insuficienta respiratorie
d) [x] dependenţă fizică in anamneza
e) [x] pancreatită acută

15. Selectați care hipnotice au postacțiune mai accentuate:


a) [x] barbital
b) [] diazepam
c) [x] ciclobarbital
d) [x] fenobarbital
e) [] nitrazepam
16. Numiți simptomele principale ale intoxicației cu barbiturice:
a) [x] reflexele inhibate
b) [] excitabilitate
c) [x] tensiune arterial coborâta
d) [x] comă
e) [] tahipnee

17. Enumerați manevrele principale în intoxicația acută cu hipnotice:


a) [] numirea analepticelor în doze mari
b) [] utilizarea de medicamentelor antihipertensive
c) [x] hemodializa
d) [x] lavajul gastric cu ajutorul sondei
e) [x] respiratie artificiala

18. Marcați ce efecte pot apărea în utilizarea îndelungată a barbituricelor:


a) [x] dependenţa de droguri/de medicament
b) [] tulburări extrapiramidale
c) [] idiosincrasie
d) [] tahifilaxie
e) [x] toleranţă

19. Selectați care sunt avantajele hipnoticelor benzodiazepinice în comparație cu cele barbiturice:
a) [x] afecteaza mai putin structura somnului
b) [x] nu se cumulează
c) [] nu interacţionează cu medicamentele având un efect inhibitor asupra SNC
d) [x] au o limită de siguranţă mare
e) [] indicat persoanelor ce conduce vehicule

20. . Precizați preparatele care în condițiile tratamentului prelungit pot cauza apariția dependenței:
a) [] acid acetilsalicilic
b) [] indometacin
c) [x] metadona
d) [x] morfina
e) [] nimesulida

21. Indicați agoniştii receptorilor opioizi:


a) [x] fentanil
b) [] metamizol
c) [x] morfina
d) [] naloxonă
e) [x] trimeperidina

22. Indicați agoniştii parțiali ai receptorilor opioizi:


a) [] acid acetilsalicilic
b) [] Metamizol
c) [x] nalorfină
d) [] naloxonă
e) [x] pentazocina

23. Numiți analgezicele opiacee:


a) [] fenibutazon
b) [x] Fentanil
c) [] metamizole
d) [x] naloxonă
e) [x] pentazocina

24. Indicați efectele analgezicelor opiacee:


a) [x] copiaza dureri de diferite geneze
b) [] au acţiune anti-inflamatoare
c) [] mărește volumul de ventilaţie pulmonară
d) [x] induce dependenţa de droguri
e) [x] cauzeaza euforie

25. Selectați care efecte sunt caracteristice pentru morfină:


a) [x] copiaza dureri de diferite geneze
b) [] midriază
c) [x] euforie
d) [x] reducerea tonusului musculaturii netede a organelor interne
e) [x] somnolenţă

26. Determinați prin ce se explică acțiunea analgezică a morfinei:


a) [] inhibarea receptorilor nociceptivi periferici
b) [x] încălcarea de transmitere a impulsurilor de-a lungul fibrelor nervoase
c) [x] încălcarea a transmiterii sinaptice la căile senzoriale
d) [] mediatori de inhibare a sintezei durerii și a inflamaţiei
e) [x] se schimbă percepţia emoţională a durerii

27. Numiți cauzele apariției constipației provocate de morfină:


a) [x] inhibarea motilităţii intestinale
b) [x] inhibarea secreţiei glandelor digestive
c) [x] creșterea tonusului a intestinului
d) [] relaxarea musculaturii netede a intestinului
e) [x] spasmul sfincterian intestinal

28. Enumerați care simptome sunt caracteristice pentru intoxicația acută cu morfină:
a) [] hipertermie
b) [] insuficienţă respiratorie
c) [x] mioza
d) [x] hipotermie
e) [x] comă

29. Determinați hipnoticele cu durata efectului 8-12 ore:


a) [x] barbital
b) [] ciclobarbital
c) [x] fenobarbital
d) [x] flurazepam
e) [] pentobarbital

30. Numiți măsurile ce trebuie luate în intoxicația acută cu morfină:


a) [x] indicatia de antagoniști specifici
b) [] numirea de saruri hipotonice
c) [x] încălzirea pacientului
d) [] diureza forţată
e) [x] respiratie artificiala

31. Precizați care din următoarele medicamente au proprietăți anticonvulsivante:


a) [x] acid valproic
b) [x] cloralhidrat
c) [] Codeina
d) [x] diazepam
e) [] pentazocina

32. Marcați particularitățile caracteristice pentru fentanil:


a) [] o durată mai mare decât cea a morfinei
b) [] este inferior morfinei dupa acţiunea analgezică
c) [] deprimă respiraţia mai slab decât morfina
d) [x] depășește acţiunea analgezică a morfinei
e) [x] are un efect inhibitor mai pronunţat asupra centrului respirator

33. Selectați particularitățile efectelor neurolepticelor:


a) [x] dopaminolitice
b) [] antihistaminic H2
c) [x] M-colinolitice
d) [] N-holinolitichesky
e) [x] serotoninolitice

34. Stabiliți ce particularități sunt caracteristice pentru pentazocină:


a) [] inhibare respiratorie mai profundă
b) [x] inhiba respiraţia mai slab decât morfina
c) [] nu provoacă dependenţa de droguri
d) [x] riscul dependenţei de droguri este mai mic decât la morfina
e) [x] toleranţa se dezvoltă mai lent decât la morfinei

35. Enumerați care sunt indicațiile principale ale analgezicelor opiacee:


a) [] dureri de cap
b) [x] infarct miocardic acut
c) [] artralgie de geneza inflamatorie
d) [x] dureri traumatice
e) [x] sindrom dureros în cazul tumorilor
36. Indicați preparatele anxiolitice minore (de zi):
a) [x] mebicar
b) [x] proroksan
c) [] nitrazepam
d) [x] fenibut
e) [] Phenazepam

37. Numiți preparatele anxiolitice cu acțiune antidepresivă:


a) [x] alprazolam
b) [] diazepam
c) [] Phenazepam
d) [x] opipramol
e) [] oxazepam

38. Determinați antipsihoticele, derivați ai fenotiazinei:


a) [] clorprothixen
b) [x] clorpromazina
c) [x] levomepromazina
d) [x] perfenazina
e) [] sulpiridă

39. Selectați antipsihoticele, derivații butirofenonei:


a) [x] haloperidol
b) [] clorprothixenum
c) [x] droperidol
d) [x] trifluoperidol
e) [] pimozidă

40. Menționați indicațiile principale ale preparatelor antipsihotice:


a) [x] psihoze
b) [] nevroze
c) [x] agitare psihomotorie
d) [x] voma de origine centrală
e) [] hipotensiunea

41. Numiți reacțiile adverse caracteristice pentru preparatele antipsihotice:


a) [] depresie respiratorie
b) [x] tulburări extrapiramidale
c) [x] tulburări endocrine
d) [] tulburările de somn
e) [x] tulburări cardiovasculare

42. Indicați remediile utilizate pentru combaterea convulsiilor în statusul epileptic:


a) [x] difzepam
b) [] carbamazepina
c) [x] clonazepam
d) [] etosuximid
e) [x] lorazepam

43. Selectați anxioliticele din grupul benzodiazepinelor:


a) [x] diazepam
b) [] droperidol
c) [x] clordiazepoxid
d) [x] fenazepam
e) [] haloperidol

44. Menționați efectele caracteristice pentru tranchilizantele din grupul benzodiazepinelor:


a) [] inhibă acţiunea anestezicelor și analgezicelor narcotice
b) [x] anticonvulsivantă
c) [] antipsihotice
d) [x] anxiolitic
e) [x] hypnotic

45. Evidențiați indicațiile anxioliticelor din grupul benzodiazepinelor:


a) [] tulburări psihice însoţite de delir
b) [] tulburări psihice însoţite de halucinaţii
c) [x] insomnie
d) [] somnolenţă
e) [x] nevroze
46. Numiți efectele adverse posibile în terapia cu anxioliticele din grupul benzodiazepinelor:
a) [x] dependenţa de droguri
b) [x] necoordonare
c) [] tonul crescut al mușchiului striat
d) [x] somnolenţă
e) [] tulburări extrapiramidale

47. Selectați efectele adverse endocrine caracteristice pentru preparatele antipsihoticelor:


a) [] hipercorticismului
b) [] hiperglicemia
c) [x] ginecomastia
d) [x] hiperprolactinemia
e) [x] scăderea potenţei

48. Precizați efectele farmacologice ale neurolepticelor:


a) [] anestezic
b) [x] antipsihotice
c) [x] sedativ
d) [] anxiolitică
e) [x] antivoma

49. Determinați ce preparate se utilizează pentru înlăturarea fricii în intervențiile stomatologice:


a) [] antihistaminice
b) [] analgezice non-narcotice
c) [] analgezice narcotice
d) [x] sedative
e) [x] anxiolitice

50. Enumerați medicamentele care provoacă dereglări extrapiramidale:


a) [x] clorpromazină
b) [] diazepam
c) [x] droperidol
d) [x] haloperidol
e) [] fenobarbital

51. Marcați receptorii blocați de preparatele antipsihotice:


a) [x] dopaminei
b) [] benzodiazepină
c) [x] colinergic
d) [] opioid
e) [x] adrenergic

52. Enumerați preparatele antipsihotice, derivați ai tioxantenei:


a) [] droperidol
b) [x] tiotixen
c) [x] clopentixol
d) [x] flupentixol
e) [] clorpromazina

53. Determinați antipsihoticele atipice, de generația a doua:


a) [x] clozapina
b) [x] sulpiridă
c) [] Clorpromazină
d) [] droperidol
e) [x] risperidone

54. Enumerați hipnoticele cu acțiune inductoare asupra enzimelor hepatice:


a) [x] barbiturice
b) [] nebenzodiazepina
c) [x] alifatici
d) [] derivaţii GABA
e) [] blocanţi-histaminergici H1

55. Evidențiați hipnoticele cu T1/2 2-10 ore:


a) [] barbital
b) [x] bromisoval
c) [] fenobarbital
d) [x] zolpidem
e) [x] zopiclon
56. Determinați efectele benzodiazepinelor:
a) [x] anxiolitic
b) [x] anestezic general
c) [] anestezic local
d) [x] miorelaxant
e) [x] sedative

57. Selectați particularitățile acțiunii predecesorilor GABA și serotoninei asupra somnului:


a) [x] prelungește durata somn profund
b) [x] nu afectează raportul dintre somn rapid și lent
c) [] influenţează raportul dintre somn rapid și lent
d) [x] aproape nu exprima urmari si sindrom de raspuns
e) [] exprima fenomene ca urmare si raspuns

58. Stabiliți hipnoticele, predecesorii GABA:


a) [] cloral hidrat
b) [x] fenibut
c) [] L-Triptofan
d) [] meprobamat
e) [x] oxibutirat de sodiu

59. Marcați efectele paradoxale provocate de benzodiazepine la copii și bătrâni:


a) [] abstinenta
b) [] creșterea în greutate
c) [x] excitabilitate
d) [x] iritabilitate
e) [] somnolenţă

60. Evidențați hipnoticele nebenzodiazepinice:


a) [] meprobamat
b) [] de sodiu hidroxibutiratului
c) [x] zaleplon
d) [x] zolpidem
e) [x] zopiclon

61.CM. . Marcați contraidicațiile la utilizarea barbituricelor:


[ ] hipertensiune
[x] hipotensiune
[x] insuficienţă hepatică pronuntata
[x] insuficienţă renală pronuntata
[x] insuficienţă respiratorie severă

62.CM. . Deterninați simptomele clinice la intoxicația ușoară cu barbiturice:


[ ] excitabilitate psihomotorie
[ ] colaps
[x] lipsa încălcărilor de către CCC
[x] somnolenţă
[ ] respiraţie aritmica

63.CM. Menționați anticonvulsivantele simptomatice ce inhibă puternic centrul respirator:


[x] barbiturice
[ ] benzodiazepină
[x] cloralhidrat
[ ] hidroxibutirat de sodiu
[x] sulfat de magneziu

64.CM. . Determinați anticonvulsivantele simptomatice din grupa miorelaxantelor periferice:


[x] anatruxoniui
[ ] hidroxibutirat de sodiu
[x] pancuroniu
[x] suxametoniu
[ ] tiopental de sodiu

65.CM. Selectați anticonvulsivantele ce slab inhibă respirația:


[x] fenazepam
[ ] fenobarbital
[x] hidroxibutirat de sodiu
[x] lidocaină
[ ] sulfat de magneziu

66.CM. . Deterninați hipnoticele cu durata efectului 2-5 ore:


[x] bromisoval
[ ] diazepam
[ ] fenobarbital
[x] oxazepam
[ ] zopiclone

67.CM. . Marcați hipnoticele cu T1/2 de 30-90 ore:


[x] diazepam
[x] flurazepam
[x] clordiazepoxid
[ ] zolpidem
[ ] zopiclone

68.CM. . Stabiliți manifestările efectului neuroleptic:


[x] adinamii, apatie
[ ] efect anxiolitic
[x] depresie psihomotorie pronuntata
[x] scădere a motivaţiei, iniţiativei
[ ] agitare

69.CM. . Marcați simptomele fenomenului Rebound la întreruperea bruscă a administrării hipnoticelor:


[x] agitare
[ ] tulburări dispeptice
[x] coșmaruri
[x] insomnie
[ ] somnolenţă

70.CM. . Numiți indicațiile pentru administrarea anticonvulsivantelor simptomatice reprezentanți al miorelaxantelor periferice:
[ ] hipertermie cu convulsii
[x] intubatie
[ ] status epileptic
[x] tetanos
[x] bronhoscopie

71.CM. . Enumerați barbituricele cu acțiune anestezică generală:


[ ] amobarbital
[ ] fenobarbital
[x] hexobarbital
[x] metohexital
[x] tiopental

72.CM. . Precizați hipnoticele ce nu provoacă dependență:


[ ] amobarbital
[x] fenibut
[x] L-triptofan
[x] zolpidem
[x] zopiclon

73.CM. . Determinați hipnoticele, ureide aciclice:


[x] bromizoval
[x] carbromal
[ ] fenibutum
[ ] ketazolam
[ ] secobarbital

74.CM. . Selectați hipnoticele ce nu modifică durata totală a somnului:


[ ] fenobarbital
[ ] butabarbital
[x] glutetimid
[x] metiprelon
[ ] pentobarbital

75.CM. . Precizați hipnoticele, derivații alifatici:


[x] bromisoval
[x] carbromal
[x] cloralhidrat
[ ] fenobarbital
[ ] prometazine
)C.M.Stabiliți hipnoticele, H1-antihistaminice:
a) [x] difenhidramină
b) [x] doxilamină
c) [x] cloropiramină
d) [x] prometazină
e) [ ] loratidină

77)C.M. Enumerați reacțiile adverse ale cloralhidratului:


a) [x] acţiune iritantă
b) [x] epigastralgii
c) [ ] dereglări extrapiramidale
d) [ ] deprimarea respiraţiei
e) [x] vomă
78)C.M.Menționați preparatele coanalgezice (potențiază analgezia în asociere cu analgezice) :
a) [ ] anticolinesterazice
b) [x] anticonvulsivante
c) [x] neuroleptice
d) [x] miorelaxante
e) [ ] nootrope
79)C.M.Numiți preparatele paraanalgezice (manifestă acțiune analgezică nespecifică):
a) [x] antiacide
b) [ ] antidiabetice
c) [x] glucocorticoizii
d) [ ] hipolipedemiante
e) [x] nitraţii
80)C.M.Precizați preparatele analgezice cu acțiune preponderent centrală:
a) [ ] acidul acetilsalicilic
b) [x] fentanil
c) [ ] ketorolac
d) [x metadonă
e) [x] morfină
81)C.M.Evidențiați preperatele analgezice cu acțiune preponderent periferică:
a) [x] metamizol
b) [x] nimesulid
c) [ ] ketamină
d) [x] ketoprofen
e) [ ] trimepiridină
82)C.M.Selectați mecanismul apariției efectului sedativ-hipnotic al doxilaminei:
a) [ ] adrenomimetic
b) [ ] dopaminomimetic
c) [x] M - colinolitic
d) [ ] M - colinomimetic
e) [x] H1 - antihistaminic
83)C.M.Precizați reacțiile adverse ale hipnoticelor benzodiazepinice:
a) [x] ataxie
b) [x] dependenţă psihică
c) [ ] dereglări extrapiramidale
d) [x] stări paradoxale la bătrâni (excitaţie, iratibilitate)
e) [x] toleranţă
84)C.M.Determinați antipsihoticele tipice, de generația întâi:
a) [x] levomepromazină
b) [ ] risperidonă
c) [x] haloperidol
d) [x] perfenazină
e) [ ] clozapină
85)C.M.Determinați efectele toxice ale bromizovalului, determinate de acumulare de bromură:
a) [ ] aritmii cardiace
b) [x] depresia
c) [x] erupţiile cutanate
d) [ ] hipertireoidism
e) [x] iritabilitatea
86)C.M.Precizați particularitățile acțiunii oxibutiratului de sodiu asupta somnului:
a) [x] fenomenul rebound este slab pronunţat
b) [ ] influenţează asupra fazei rapide
c) [x] nu influenţează asupra fazei rapide
d) [x] prelungește stadiile profunde
e) [ ] reduce stadiile profunde
88)C.M.Menționați manifestările survinite în urma acțiunii antipsihotice a neurolepticelor:
a) [ ] adinamie, apatie
b) [ ] diminuarea motivărilor, iniţiativei
c) [x] înlăturarea halucinaţiilor, delirului
d) [x] parkinsonism
e) [ ] tulburări vegetative
89)C.M.Indicați mecanismele acțiunii hipnotice ale benzodiazepinelor:
a) [x] creșterea conductanţei membranare pentru ionii de clor
b) [x] interacţiunea cu receptorii benzodiazepinici
c) [ ] interacţiunea cu receptorii opiacee
d) [x] potenţarea acţiunii inhibitorii gabaergice
e) [ ] reducerea conductanţei membranare pentru ionii de clor

90)C.M.Selectați particularitățile acțiunii midazolamului asupra somnului:


a) [x] induce somnul rapid
b) [x] nu influenţează faza somnului paradoxal
c) [x] trezirea este imediată
d) [ ] trezirea este deficilă
e) [ ] somn superficial cu treziri nocturne
91)C.M.Marcați efectele nitrazepamului:
a) [x] anxiolitic
b) [ ] spasmogen
c) [x] miorelaxant
d) [ ] dereglări extrapiramidale
e) [x] penetrează bariera placentară
92)C.M.Evidențiați grupele de preparate psihoanaleptice:
a) [x] analeptice
b) [x] antidepresive
c) [x] excitante ale SNC
d) [x] nootrope
e) [ ] tranchilizante
93)C.M.Stabiliți indicațiile utilizării hipnoticelor (doze mici) în stomatologie:
a) [x] eritemul exudativ polimorf
b) [x] dermatita During
c) [x] manopere stomatologice
d) [ ] parodontoză
e) [x] pemfigus
94)C.M.Selectați indicațiile utilizării asociate ale hipnoticelor cu analgezicele neopiacee în stomatologie:
a) [x] dureri de dinţi
b) [ ] hipersalivare
c) [x] nevrite ale nervului trigemen
d) [x] pulpite
e) [ ] xerostomie
95)C.M.Determinați nivelurile la care se realizează acțiunea analgezică a morfinei:
a) [ ] cerebelul
b) [x] coarnele posterioare ale măduvei spinale
c) [x] cortexul cerebral
d) [ ] glanda suprarenală
e) [x] talamus, hipotalamus, formaţia reticulară, sistemul limbic
96)C.M.Stabiliți efectele ce le manifestă fenobarbitalul în doze mici:
a) [x] anestezic local
b) [ ] antiaritmic
c) [ ] antihistaminic
d) [ ] hipertensiv
e) [x] sedativ
97)C.M.Enumerați barbituricele cu durata lungă de acțiune:
a) [ ] ciclobarbital
b) [x] fenobarbital
c) [ ] hexobarbital
d) [x] mefobarbital
e) [ ] secobarbital
98)C.M.Identificați indicațiile pentru administrarea fenobarbitalului:
a) [ ] caprostază
b) [x] colestază
c) [x] hiperbilirubinemie neconjugată
d) [ ] hipobilirubinemie neconjugată
e) [x] icter nuclear
99)C.M. Selectați grupele de preparate psiholeptice:
a) [x] antipsihotice
b) [ ] antidepresive
c) [x] anxiolitice
d) [x] sedative
e) [ ] nootrope
100)C.M.Stabiliți analgezicele agoniști puternici a receptorilor opioizi μ și K:
a) [x] fentanil
b) [x] morfină
c) [ ] naloxonă
d) [ ] naltrexonă
e) [x] sufentanil
101)C.M.Menționați analgezicele derivații morfinei:
a) [x] butorfanol
b) [x] levorfanol
c) [ ] metadonă
d) [ ] tilidină
e) [ ] trimepiridină

102)C.M.Evidențiați analgezicele, derivații fenantrenei:


a) [x] fentanil
b) [ ] codeină
c) [x] morfină
d) [x] omnopon
e) [ ] trimepiridină
103)C.M.Enumerați indicațiile administrării antipsihoticelor:
a) [ ] epilepsie
b) [x] halucinaţii
c) [x] ischemii cerebrale
d) [x] stări de abstinenţă
e) [ ] stări febrile
104)C.M.Determinați indicațiile pentazocinei la utilizarea ei în stomatologie:
a) [ ] administrarea de scurtă durată
b) [x] administrarea îndelungată
c) [ ] neuroleptanalgezie
d) [x] perioada postoperatorie
e) [ ] premedicaţie
105)C.M.Menționați analgezicele indicate pentru tratarea dependenței provocate de analgezicele opiacee:
a) [ ] acetaminofen
b) [ ] fenacetină
c) [ ] codeină
d) [x] metadonă
e) [x] naltrexonă
106)C.M. Selectați care sunt indicațiile pentru administrarea codeinei în practica stomatologică:
a) [x] algii severe în practica chirurgicală
b) [x] în asociere cu analgezicele neopiacee
c) [x] înlăturarea tusei în perioada postoperatorie
d) [ ] neuroleptanalgezie
e) [ ] premedicaţie
107)C.M.Marcați antipsihoticele, derivații dibenzazepinei:
a) [x] clozapină
b) [x] olanzapină
c) [ ] reserpină
d) [ ] sulpirid
e) [ ] pimozid
108)C.M.Precizați particularitățile fentanilului:
a) [x] analgezia este potenţiată de droperidol
b) [ ] este agonist ai receptorilor δ
c) [ ] este agonist ai receptorilor k
d) [x] este agonist ai receptorilor μ
e) [x] provoacă analgezie puternică
109)C.M.Menționați precauțiile la administrarea analgezicelor opiacee:
a) [ ] astmul cardiac
b) [x] boli psihice
c) [x] copiii
d) [ ] infarct miocardic acut
e) [x] lactaţie
110)C.M.Evidențiați stările în care este utilă acțiunea deprimantă a analgezicelor opiacee asupra centrului respirator:
a) [ ] astmul broșic
b) [x] astmul cardiac
c) [ ] edemul angionevrotic
d) [ ] edemul cerebral
e) [x] edemul pulmonar
111)C.M.Precizați complicațiile analgezicelor opiacee asupra fătului la anestezia nașterilor:
a) [x] deprimarea centrului respirator al fătului
b) [ ] combaterea asfixiei la noi-născuţi
c) [ ] edem pulmonar
d) [x] inducerea asfixiei la nou-născuţi
e) [ ] stimularea centrului respirator al fătului
112)C.M.Menționați grupele de preparate psiholeptice:
a) [ ] excitante ale SNC
b) [x] neuroleptice
c) [ ] nootrope
d) [x] sedative
e) [x] tranchilizante
113)C.M.Alegeți care sunt manifestările fazei de somn morfinic la nedrogați:
a) [x] este mai pronunţată
b) [x] este însoţită de visuri plăcute
c) [ ] este puţin pronunţată
d) [ ] prezenţa visurilor cu coșmaruri
e) [ ] somnul letargic

114)C.M.Selectați particularitățile acțiunii psihotrope a opiaceelor agoniști-antagoniști:


a) [ ] euforie pronunţată
b) [x] practic nu procoacă euforie
c) [x] efectul sedativ pronunţat
d) [ ] abstinenţă accentuată
e) [x] abstinenţă atenuată
115)C.M. Determinați preparatele utilizate în tratamentul psihozei acute, asociate cu delir:
a) [ ] fenobarbital
b) [x] clorpromazină
c) [x] flufenazină
d) [ ] alprazolam
e) [x] levomepromazină
116)C.M.Marcați particularitățile acțiunii analgezicelor antipiretice asupra sistemului uroexcretor:
a) [ ] creșterea diurezei
b) [x] creșterea tonusului sfincterului vezicii urinare, detrusorului și ureterelor
c) [x] hipersecreţia hormonului antidiuretic
d) [x] micșorarea diurezei
e) [ ] scăderea tonusului sfincterului vezicii urinare, detrusorului și ureterelor
117)C.M.Menționați complicațiile opiaceelor care induc dezvoltarea dependenței:
a) [x] abstenenţă
b) [ ] delir
c) [x] euforie
d) [ ] insomnie
e) [x] somn morfinic
118)C.M. Selectați preparatele utilizate în nevroză asociată cu insomnie:
a) [x] diazepam
b) [x] fenazepam
c) [ ] fentanil
d) [ ] mebicar
e) [x] nozepam
119)C.M.Identificați reacțiile adverse ale analgezicelor opiacee din partea sistemului respirator:
a) [x] apnee la nou-născuţi
b) [x] bronhoconstricţie
c) [ ] bronhodilatare
d) [x] laringospasm
e) [ ] bronhopneumonie
120)C.M.Enumerați preparatele anxiolitice contraindicate persoanelor care conduc vehicule:
a) [x] clozepid
b) [ ] medazepam
c) [x] fenazepam
d) [ ] mebicar
921. Selectați preparatele antihipertensive:
a) simpatolitice
b) alfa –adrenoblocante
c) alfa – adrenomimentice
d) beta – adrenomimetice
e) beta – adrenobloante.
2. Selectați grupele de preparate antihipertensive:
a) inhibitorii enzimei de conversie
b) inhibitorii enzimei de colinesterază
c) ganglioblocante
d) alfa-beta – adrenomimetice
e) alfa-beta – adrenoblocante
3. Selectați grupele de preparate antihipertensive:
a) blocantele canalelor de calciu
b) activatori ai canalelor de calciu
c) activatori ai canalelor de potasiu
d) blocante ale canalelor de potasiu
e) blocante ai receptorilor angiotenzinei II
4. Alegeți preparatele utilizate în tratamentul complex al hipertensiunii arteriale:
a) spasmolitice
b) tranchilizante
c) hemostatice
d) anticoagulante
e) sedative
5. Selectați α2 – adrenomimeticele centrale:
a) xilometazolina
b) nafazolina
c) clonidina
d) metildopa
e) clorambucil
6. Alegeți simpatoliticele cu acțiune antihipertensivă:
a) bretiliul
b) reserpina
c) ranitidina
d) pirenzepina
e) guanetidina
7. Alegeți preparatele α – adrenoblocante:
a) prazosina
b) fentolamina
c) doxazosina
d) atenolol
e) efedrina
8. Selectați remediile β – adrenoblocante:
a) biseptol
b) bisoprolol
c) carvedilol
d) prometazina
e) propranolol
9. Selectați remediile β – adrenoblocante neselective:
a) sotalol
b) atenolol
c) metoprolol
d) propranolol
e) pindolol
10. Numiți preparatele α, β – adrenoblocante:
a) bisoprolol
b) labetalol
c) atenolol
d) carvedilol
e) metoprolol
11. Numiți preparatele ce acționează asupra sistemului renină – angiotenzină - aldosteron:
a) inhibitoarele enzimei de conversie
b) blocantele receptorilor angiotenzinici
c) inhibitori ai reninei
d) blocantele canalelor de potasiu
e) blocantele canalelor de calciu
12. Selectați preparatele cu acțiune vasodilatatoare musculotropă:
a) donatori ai oxidului nitric
b) activatori ai canalelor de calciu
c) activatori ai canalelor de potasiu
d) blocantele canalelor de potasiu
e) blocantele canalelor de calciu
13. Numiți preparatele ce inhibă enzima de conversie:
a) ranitidina
b) ramipril
c) captopril
d) enalapril
e) verapamil
14. Selectați remediile ce blochează receptorii angiotenzinici:
a) losartan
b) captopril
c) valsartan
d) ramipril
e) telmisartan
15. Selectați preparatele blocante ale canalelor de calciu:
a) verapamil
b) bendazol
c) amlodipină
d) reserpină
e) diltiazem
16. Alegeți preparatele diuretice:
a) hidroxicarbamidă
b) hidroclorotiazidă
c) hidralazină
d) furosemid
e) spironolactonă
17. Selectați diureticele economisitoare de potasiu:
a) triamterenul
b) hidroclortiazida
c) amiloridul
d) furosemidul
e) spironolactona
18. Alegeți preparatele activatori ai canalelor de potasiu:
a) minociclină
b) minoxidil
c) verapamil
d) diazoxid
e) spironolactonă
19. Numiți medicamentele antihipertensive care provoacă ca reacție adversă cefalee pronunțată:
a) propranolol
b) ramipril
c) verapamil
d) nifedipină
e) diltiazem
20. Care din preparatele de mai jos inhibă enzima de conversie:
a) valsartan
b) lizinopril
c) captopril
d) perindopril
e) amlodipină
21. Numiți preparatele utilizate în feocromocitom:
a) proroxan
b) fentolamină
c) fenilefrină
d) timolol
e) prazosină
22. Selectați preparatele blocante ale canalelor de calciu:
a) captopril
b) bisoprolol
c) nifedipină
d) verapamil
e) losartan
23. Determinați reacțiile adverse specifice utilizării inhibitorilor enzimei de conversie:
a) hipotensiune
b) alergie
c) tuse
d) diaree
e) constipație
24. Selectați remediile β – adrenoblocante selective:
a) atenolol
b) nadolol
c) bisoprolol
d) propranolol
e) oxprenolol
25. Utilizarea îndelungată a hidroclorotiazidei poate provoca următoarele reacții adverse:
a) hipokaliemie
b) hipocalciemie
c) hiponatriemie
d) hipercalcemie
e) hipomagneziemie
26. Determinați reacțiile adverse specifice ale β – adrenoblocantelor neselective:
a) bronhospasm
b) hipertensiune
c) hipoglicemie
d) bloc-atrioventricular
e) tahicardie
27. Selectați reacțiile adverse posibile la utilizarea α – adrenoblocantelor:
a) bronhospasm
b) hipotensiune ortostatică
c) bradicardie
d) tahicardie
e) hiponatriemie
28. Selectați afecțiunile în care este indicat captoprilul:
a) hipotensiune
b) hipertensiune
c) bradicardie
d) criză hipertensivă
e) tahicardie
29. Selectați mecanismul de scădere a tensiunii arteriale de către clonidină:
a) stimulează receptorii alfa
b) blochează receptorii alfa
c) stimulează receptorii beta
d) blochează receptorii beta
e) acționează la nivel central
30. Numiți ganglioplegicele utilizate in combaterea hipertensiunii arteriale:
a) fentolamină
b) hexametoniu
c) trimetafan
d) trimetoprim
e) azametoniu
31. Alegeți vasoconstrictoarele centrale utilizate in hipotensiune arterială:
a) izoturon
b) cafeină
c) sulfocamfocaină
d) digoxina
e) fenilefrina
32. Selectați vasoconstrictoarele periferice utilizate in hipotensiune arterială:
a) niketamidă
b) fenilefrină
c) cafeină
d) efedrina
e) dextran 40
33. Selectați vasoconstrictoarele periferice utilizate in hipotensiune arterială:
a) fentolamină
b) angiotensinamidă
c) etilefrină
d) verapamil
e) izoturon
34. Numiți remediile ce intensifică contracțiile cardiace şi cresc debitul cardiac:
a) digoxină
b) izoprenalină
c) atropină
d) dopamină
e) labetalol
35. Numiți remediile antihipotensive ce intensifică contracțiile cardiace şi cresc debitul cardiac:
a) propranolol
b) carvedilol
c) dopamină
d) epinefrină
e) ramipril
36. Numiți remediile ce măresc volumul circulant în hipotensiune:
a) Dextran 10
b) Dextran 70
c) soluție Ringer
d) soluție Lugol
e) poligelină
37. Numiți antagoniștii de calciu, derivați ai fenilalchilaminei:
a) verapamil
b) galopamil
c) diltiazem
d) nifedipină
e) nicardipină
38. Selectați alfa-adrenoblocantele cu acțiune selectivă asupra receptorilor alfa1:
a) doxazosină
b) proroxan
c) prazosină
d) terazosină
e) fentolamină
39. Numiți compuși izotioureici:
a) efedrina
b) ergotamina
c) nafazolina
d) difetur
e) izoturon
40. Selectați alcaloizii de ergot utilizați in hipotensiune:
a) ergocalciferol
b) ergotamina
c) efedrina
d) ergotal
e) fenobarbital
41. Selectați vasoconstrictoarele locale utilizate în stomatologie:
a) norepinefrina
b) ergotamina
c) epinefrina
d) dopamina
e) fentolamina
42. Numiți remediile vasoconstrictoare locale:
a) fenilefrină
b) xilometazolină
c) cefazolină
d) nafazolină
e) oximetazolină
43. Alegeți remediile alfa-2 adrenomimetice periferice:
a) cefazolină
b) xilometazolină
c) efedrină
d) clonidină
e) nafazolină
44. Selectați indicațiile pentru utilizarea niketamidei:
a) hipertensiune
b) hipotensiune
c) supradozarea deprimantelor SNC
d) criză hipertensivă
e) colaps vascular de origine centrală
45. Alegeți în ce mod adrenomimeticele cresc tensiunea arterială:
a) stimulează receptorii alfa
b) stimulează receptorii beta
c) stimulează receptorii gama
d) stimulează receptorii miu
e) stimulează receptorii delta
46. Selectați preparatele utilizate în colaps:
a) norepinefrină
b) fenilefrină
c) dopamină
d) metidopă
e) ergotamină
47. Selectați indicațiile vasoconstrictoarelor cu acțiune locală:
a) hemoragie locală
b) congestia mucoasei nazale
c) colaps
d) șoc anafilactic
e) hipotensiune ortostatică
48. Alegeți medicamentele care cresc preponderent tonusul vaselor periferice:
a) alfa – adrenomimetice
b) beta – adrenomimetice
c) derivații izotioureici
d) dopaminomimetice
e) alcaloizii din ergot
49. Numiți remediile medicamentoase care cresc preponderent debitul cardiac:
a) alfa – adrenomimetice
b) beta – adrenomimetice
c) derivații izotioureici
d) dopaminomimetice
e) glicozide cardiace
50. Selectați remediile antihipotensive cu acțiune ultrascurtă:
a) fenilefrină
b) epinefrină
c) efedrină
d) norepinefrină
e) izoturon
51. Numiți remediile antihipotensive cu acțiune de lungă durată:
a) efedrină
b) norepinefrină
c) dopamină
d) izoturon
e) dextran 70
52. Enumerați caracteristicele clonidinei:
a) efectul hipotensiv este determinat de acțiunea alfa-adrenomimetică la nivel central
b) efectul hipotensiv este determinat de acțiunea beta-adrenomimetică la nivel central;
c) acționează 6-12 ore
d) deprimă SNC
e) stimulează SNC
53. Selectați preparatele care posedă acțiune hipotensivă prelungită:
a) efedrina
b) fentolamină
c) captopril
d) guanetidina
e) reserpina
54. Alegeți preparatele care excită predominant alfa-adrenoreceptorii:
a) epinefrina
b) norepinefrina
c) clonidina
d) fenilefrina
e) salbutamolul
55. Numiți indicațiile propranololului:
a) hipertensiune arterială
b) sindromul Raynaud
c) tahiaritmii supraventriculare
d) bloc atrio-ventricular
e) insuficiență cardiacă
56. Alegeți antianginoasele care NU sunt recomandate la bolnavii la care insuficiența cardiacă se asociază cu cardiopatia ischemică?
a) nitroglicerină
b) izosorbid dinitrat
c) propranolol
d) metoprolol
e) hidralazină
57. Determinați efectele adverse ale alfa-adrenoblocantelor:
a) hipotensiune ortostatică
b) tahicardie reflectorie
c) bradicardie
d) bronhospasm
e) înfundarea nasului
58. Numiți avantajele metoprololului ca remediu antianginos față de propranolol:
a) mai rar provoacă avort spontan
b) mai rar provoacă bronhospasm
c) nu dereglează conductibilitatea atrio-ventriculară
d) nu modifică contractilitatea miocardului
e) nu modifică frecvența contracțiilor cardiace
59. Enumerați efectele farmacodinamice ale inhibitorilor enzimei de conversie:
a) crește sinteza şi eliberarea aldosteronului
b) micşorează nivelul de angiotenzină-2 în sânge şi țesuturi
c) crește eliberarea noradrenalinei în sinapse
d) creşte nivelul bradikininei şi prostaglandinelor vasodilatatoare
e) crește nivelul acetilcolinei
60. Selectați efectele farmacodinamice ale antagoniştilor angiotenzinei-2 în comparație cu efectele IEC:
a) nu se formează angiotenzina-2
b) se formează angiotenzina-2
c) lipsa efectelor nedorite legate de eliberarea bradikininei
d) lichidarea parțială a efectelor angiotenzinei-2
e) lichidarea totală a efectelor angiotenzinei-2
61. Selectați preparatele care micşorează necesitatea miocardului în O2 şi măresc aportul lui:
a) adrenomimetice
b) nitrați organici
c) blocantele canalelor de calciu
d) colinomimetice
e) activatori ai canalelor de potasiu
62. Numiți preparatele care micşorează necesitatea miocardului în oxigen:
a) propranolol
b) efedrină
c) atenolol
d) salbutamol
e) metoprolol
63. Marcați grupele de preparate care ameliorează transportul oxigenului spre miocard:
a) inhibitorii monoaminoxidazei
b) inhibitorii fosfodiesterazei
c) inhibitorii colinesterazei
d) inhibitorii adenozindezaminazei
e) donatori de NO
64. Numiți preparatele care înlătură reflector coronarospasmul:
a) validol
b) corvalol
c) carvedilol
d) valocordin
e) corvaldin
65. Selectați medicamentele antianginoase contraindicate în prezența blocului atrio-ventricular:
a) propranolol
b) nifedipină
c) isosorbid dinitrat
d) verapamil
e) diltiazem
66. Numiți efectele adverse ale nitroglicerinei:
a) hipotensiunea arterială
b) tahicardie
c) colaps ortostatic
d) cefalee pulsativă
e) hipertensiune
67. Selectați indicațiile beta-adrenoblocantelor:
a) hipertensiune severă
b) hipertensiune ușoară
c) feocromacitom
d) angină pectorală
e) tahiaritmii
68. Selectați mecanismul antianginos al beta-blocantelor:
a) scăderea forței de contracție cardiacă
b) vasoconstricție
c) scăderea frecvenței contracțiilor cardiace
d) diminuarea consumului de oxigen
e) scăderea volumului circulant
69. Selectați reacțiile adverse caracteristice beta-blocantelor neselective:
a) tahicardie
b) vasospasm
c) bronhospasm
d) avort spontan
e) bloc AV
70. Selectați preparatele ce îmbunătățesc metabolismul în miocard:
a) fentolamina
b) trimetazidina
c) metoprolol
d) meldoniul
e) mexidolul
71. Marcați care din blocante ale canalelor de calciu au efect antianginos:
a) diltiazem
b) metoprolol
c) fentolamina
d) valsartan
e) verapamil
72. Selectați activatori ai canalelor de potasiu utilizați în terapia antianginoasă:
a) ramipril
b) enalapril
c) nicorandil
d) diazoxid
e) minoxidil
73. Menționați prin ce se deosebeşte isosorbitul dinitrat (nitrosorbitul) de nitroglicerină:
a) acționează mai prelungit, decât nitroglicerina
b) se administrează intern
c) se utilizează în temei pentru profilaxia acceselor de angină pectorală
d) este superior nitroglicerinei după acțiunea hipotensivă
e) efectele adverse sunt mai puțin pronunțate decât la nitroglicerină
74. Numiți care din următoarele antianginoase au eficacitate clinică incontestabilă:
a) verapamil
b) dipiridamol
c) propranolol
d) izosorbid dinitrat
e) prenilamină
75. Selectați ce remedii diuretice se folosesc în tratarea hipertensiunii arteriale acute:
a) hidroclortiazidă
b) acidul etacrinic
c) furosemidul
d) acetazolamida
e) spironolactona
76. Selectați care din următoarele medicamente sunt contraindicate în angina pectorală:
a) ergotamina
b) epinefrina
c) hidralazina
d) propranololul
e) verapamilul
77. Enumerați care din următoarele medicamente acționează prin blocarea directă a unor canale membranare ionice:
a) digoxină
b) diltiazem
c) prazosină
d) verapamil
e) nitroglicerină
78. Enumerați preparatele ce se includ în asistența urgentă în colaps:
a) adrenomimetice (epinefrină, norepinefrină, fenilefrină etc. )
b) glucocorticoizi (prednisolon, hidrocortizon etc. )
c) analeptice (niketamidă, cafeină natrio benzoat etc. )
d) antitrombotice
e) colinoblocante
79. Indicați remediile coagulante:
a) menadionă
b) trombină
c) fibrinogen
d) acenocumarol
e) fenindionă
80. Selectați preparatele care fac parte din antifibrinolitice:
a) acidul aminocaproic
b) acidul ascorbic
c) acidul tranexamic
d) acidul salicilic
e) aprotinina
81. Numiți preparatele hemostatice locale:
a) trombină
b) menadionă
c) epinefrină
d) fenilefrină
e) fibrină
82. Selectați efectele adverse ale nifedipinei:
a) cefalee
b) hipotensiune
c) tahicardie
d) hiperglicemie
e) congestie nazală
83. Determinați diureticele contraindicate în asociere cu inhibitoare ale enzimei de conversie pentru evitarea hiperkaliemiei:
a) spironolactonă
b) triamteren
c) furosemid
d) hidroclorotiazidă
e) acid etacrinic
84. Selectați preparatele care fac parte din antifibrinolitice:
a) acidul aminocaproic
b) acidul ascorbic
c) acidul tranexamic
d) acidul salicilic
e) aprotinina
85. Indicați preparatele utilizate in hipotensiunea cronică:
a) epinefrina
b) cafeina
c) midodrina
d) izoturon
e) dopamina
86. Enumerați preparatele antihipotensive cu acțiune antimigrenoasă:
a) fentolamina
b) dexametan
c) dihidroergotamina
d) nitroglicerina
e) ergotamina
87. Enumerați antagoniștii de calciu cu acțiune vasodilatatoare din grupa dihidroperidinelor:
a) nifedipina
b) diltiazem
c) amlodipina
d) verapamil
e) ramipril
88. Enumerați preparatele antihipertensive contraindicate in diabet zaharat:
a) propranolol
b) nadolol
c) metorpolol
d) atenolol
e) sotalol
89. Determinați preparate utilizate in perioada dintre accesele de angină pectorală:
a) isosorbit mononitrat
b) metoprolol
c) sustak forte
d) nitroglicerină
e) trinitrolong
90. Indicați preparatele utilizate in infact miocardic:
a) trimeperidina
b) epinefrina
c) streptokinaza
d) fentolamina
e) lidocaina
91. Selectați preparatele hemostatice cu acțiune directă:
a) heparina
b) fibrinogen
c) fraxiparina
d) fibracel
e) aprotinina
92. Selectați preparatele hemostatice cu acțiune directă:
a) heparina
b) trombină
c) acid tranexamic
d) factorul VIII
e) factorul IX
93. Selectați preparatele hemostatice cu acțiune indirectă:
a) fibrinogen
b) gluconat de calciu
c) fitomenadiona
d) menadionă
e) etamsilatul
94. Selectați preparatele antihipertensive utilizate în hipertensiune severă:
a) fentolamină
b) azametoniu
c) clonidină
d) propranolol
e) metoprolol
95. Selectați preparatele antihipertensive venodilatatoare:
a) nitroglicerină
b) nitroprusiat de sodiu
c) hidralazină
d) minoxidil
e) isosorbid dinitrat
96. Numiți grupele de preparate hemostatice:
a) antagoniști direcți ai trombinei
b) coagulante
c) fibrinolitice
d) antifibrinolitice
e) derivații cumarinici
97. Selectați mecanismul de acțiune al fibrinogenului:
a) se transformă în trombină
b) se transformă în fibrină
c) formează cheagul
d) inhibă antitrombina III
e) scade permeabilitatea vasculară
98. Determinați efectele farmacologice principale ale beta-blocantelor:
a) antihipertensiv
b) antianginos
c) antiaritmic
d) antihipotensiv
e) antiaterosclerotic
99. Enumerați antianginoasele din grupul nitraților organici:
a) nitroglicerină
b) propranolol
c) nifedipină
d) isosorbid dimitrat
e) atenolol
100. Numiți factorii de coagulare care se sintetizează sub influența vitaminei K:
a) factorul II
b) factorul VII
c) factorul IX
d) factorul X
e) factorul XI
101. Determinați efectele adverse ale nitroglicerinei:
a) hipotonie
b) xerostomie
c) bradicardie
d) cefalee
e) amețeli
102. Selectați medicamentele care cresc rezistența și micșorează permiabilitatea capilară:
a) heparina
b) etamsilatul
c) rutozida
d) menadiona
e) troxertina
103. Alegeți contraindicațiile nitroglicerinei:
a) hipotensiune marcată
b) glaucom cu unghi închis
c) aritmii
d) ictus hemoragic
e) infarct miocardic
104. Selectați hemostaticele cu acțiune locală, în funcție de mecanismele lor de acțiune:
a) vasoconstrictoare simpatomimetice
b) preparate astringente
c) derivații cumarinici
d) fibrinolitice
e) trombina
105. Selectați enzimele inhibate de aprotinină conform mecanismului ei de acțiune:
a) kalicreina
b) plasmina
c) monoaminoxidaza
d) ciclooxigenaza
e) tripsina
106. Selectați funcțiile trombinei în cascada de coagulare:
a) transformă proconvertina în convertină
b) transformă fibrinogenul în fibrină
c) activează factorul V
d) activează factorul XII
e) activează factorul XIII
107. Selectați indicațiile pentru antifibrinolitice:
a) transfuzii masive
b) hemoragii gastrointestinale
c) tromboze arteriale şi venoase
d) tromboza vaselor centrale ale ochiului
e) infarct miocardic în stadiu timpuriu
108. Numiți indicațiile vitaminei K:
a) stoparea hemoragiilor acute
b) profilaxia hemoragiilor
c) boala actinică
d) scorbut
e) tromb
109. Selectați preparatele antianginoase utilizate în abolirea acceselor de angină pectorală:
a) nitroglicerină
b) trimetazidină
c) isosorbid mononitrat
d) isosorbid dinitrat
e) molsidomină
110. Selectați preparatele utilizate în stoparea hemoragiei din bontul pulpei:
a) fitomenadiona
b) soluție de apă oxigenată
c) iodura de potasiu
d) burete hemostatic
e) heparina
111. Numiți care din preparatele de mai jos pot fi folosite ca hemostatice locale:
a) fitomenadionă
b) tromboplastină
c) trombină
d) fibrină
e) epinefrină
112. Numiți în care din următoarele situații clinice vitamina K este eficientă ca hemostatic?
a) sângerări în urma unor tratamente îndelungate cu tetraciclină sau sulfamide administrate oral
b) sângerări la pacienți cu icter mecanic
c) sângerări la pacienții cu rezecție intestinală imensă
d) sângerări prin rupturi vasculare
e) sângerări prin supradozarea de anticoagulante cumarinice
113. Menționați indicațiile pentru folosirea remediilor antifibrinolitice:
a) hemoragiile determinate de fibrinoliza mărită
b) predispoziție la tromboză
c) ciroza hepatică
d) supradozarea streptoliazei
e) hemoragiile parenchimatoase
114. Enumerați indicațiile preparatelor antifibrinolitice:
a) boala actinică
b) trombocitopenie
c) hemoragii masive
d) trombembolii
e) cardiopatie ischemică
115. Determinați preparatele angioprotectoare:
a) aprotinină
b) acid ascorbic
c) trombină
d) etamsilat
e) sulodexid
116. Alegeți preparatele utilizate în crize hipertensive:
a) amlodipină
b) nitroprusiatul de sodiu
c) fentolamină
d) trimetafan
e) triamteren
117. Selectați preparate antialdosteronice utilizate în hipertensiune:
a) triamteren
b) furosemid
c) spironolactonă
d) amilorid
e) manitol
118. Enumerați preparatele utilizate in hipertensiune ușoară:
a) beta-adrenoblocante
b) inhibitori ai enzimei de conversie
c) diuretice
d) ganglioblocante
e) simpatolitice
119. Selectați preparatele antihipertensive care provoacă tahicardie reflectorie:
a) hidralazina
b) ramipril
c) fentolamina
d) prazosina
e) metoprolol
1040. Enumerați efectele advere ale clonidinei:
a) hipotensiune
b) tuse
c) edem
d) sedare
e) depresie

1041) C. M. Numiți anestezicele locale din grupul esterilor compuşi:


a) [x] procaina;
b) [ ] trimecaina;
c) [x] benzocaina;
d) [ ] piromecaina;
e) [ ] lidocaina.

2) C. M. Determinați anestezicele locale din grupul amidelor:


a) [ ] procaina;
b) [x] trimecaina;
c) [x] lidocaina;
d) [x] mepvacaina;
e) [ ] piperocaina.

3) C. M. Numiți anestezicele ce pot fi utilizate pentru anestezia prin infiltrare:


a) [ ] benzocaina;
b) [x] procaina;
c) [x] trimecaina;
d) [ ] lidocaina;
e) [ ] cincocaina.

4) C. M. Selectați anestezicele utilizate pentru anestezia prin conducere:


a) [ ] benzocaina;
b) [x] procaina;
c) [x] lidocaina;
d) [ ] cincocaina;
e) [ ] tetracaina.

5) C. M. Determinați efectele adverse la utilizarea procainei:


a) [x] reacții alergice şi şoc anafilactic;
b) [x] scăderea tensiunii arteriale;
c) [ ] tulburări dispeptice;
d) [ ] perturbarea hematopoiezei;
e) [x] tulburări ale activității cardiace.

6) C. M. Alegeți anestezicele locale sintetice:


a) [ ] cocaina;
b) [x] tetracaina;
c) [x] bupivacaina;
d) [x] mepivacaina;
e) [x] articaina.

7) C. M. Selectați vitaminele utilizate în tratamentul stomatitelor:


a) [x] vitamina B1 (tiamina);
b) [x] vitamina B2 (riboflavina);
c) [x] vitamina B6 (piridoxina);
d) [ ] vitamina E (tocoferolul);
e) [ ] vitamina K (menadiona).

8) C. M. Enumerați vitaminele utilizate în tratamentul parodontozei:


a) [x] vitamina B1 (tiamina);
b) [x] vitamina B2 (riboflavina);
c) [x] vitamina B12 (cianocobalamina);
d) [ ] vitamina PP (acudul nicotinic);
e) [ ] vitamina A (retinolul).

9) C. M. Alegeți vitaminele utilizate în tratamentul nevralgiilor nervului trigemen:


a) [x] vitamina B1 (tiamina);
b) [ ] vitamina D (ergocalciferolul);
c) [x] vitamina B12 (cianocobalamina);
d) [ ] vitamina E (tocoferolul);
e) [ ] vitamina K (menadiona).

10) C. M. Numiți vitaminele utilizate în tratamentul cheilitelor:


a) [x] vitamina PP (acudul nicotinic);
b) [x] vitamina B5 (acidul pantotenic);
c) [ ] vitamina A (retinolul);
d) [x] vitamina D (ergocalciferolul);
e) [ ] vitamina B15 (calciu pangamat).

11) C. M. Enumerați vitaminele utilizate în tratamentul nevritelor:


a) [x] vitamina B1 (tiamina);
b) [ ] vitamina D (ergocalciferolul);
c) [x] vitamina B6 (piridoxina);
d) [x] vitamina B5 (acidul pantotenic);
e) [ ] vitamina B15 (calciu pangamat).

12) C. M. Notați vitaminele utilizate în tratamentul cariei multiple:


a) [x] vitamina B1 (tiamina);
b) [ ] vitamina P (rutina);
c) [x] vitamina B15 (calciu pangamat);
d) [x] vitamina C (acid ascorbic).
e) [ ] vitamina B6 (piridoxina)

13) C. M. Marcați vitaminele utilizate în tratamentul gingivitelor:


a) [x] vitamina B2 (riboflavina);
b) [ ] vitamina K (menadiona);
c) [x] vitamina B12 (cianocobalamina).
d) [x] vitamina C (acid ascorbic).
e) [ ] vitamina B15 (calciu pangamat).

14) C. M. Selectați vitaminele utilizate în tratamentul glositelor:


a) [x] vitamina B2 (riboflavina);
b) [ ] vitamina B5 (acidul pantotenic);
c) [x] vitamina B6 (piridoxina);
d) [ ] vitamina D (ergocalciferolul);
e) [ ] vitamina K (menadiona).

15) C. M. Alegeți vitaminele utilizate în tratamentul stomatitelor:


a) [x] vitamina PP (acudul nicotinic);
b) [x] vitamina B5 (acidul pantotenic);
c) [x] vitamina B15 (calciu pangamat).
d) [ ] vitamina E (tocoferolul);
e) [ ] vitamina K (menadiona).

16) C. M. Marcați mecanismul de acțiune a vitaminei A:


a) [x] stimulează procesele oxidoreductoare în celule;
b) [x] contribuie la sinteza rodopsinei;
c) [x] stimulează sinteza imunoglobulinelor, anticorpilor;
d) [ ] inhibă sinteza imunoglobulinelor, anticorpilor;
e) [ ] stimulează absorbția calciului și a fosforului.

17) C. M. Selectați anestezicele locale sintetice:


a) [ ] cloropromazina;
b) [x] bupivacaina;
c) [ ] fenolul;
d) [x] benzocaina;
e) [x] etidocaina.

18) C. M. Determinați efectele farmacologice ale tocoferolului acetat:


a) [x] exercită acțiune membranostabilizatoare;
b) [ ] reglează homeostazia calciului și fosfaților;
c) [x] menține funcția reproductivă;
d) [x] previne oxidarea peroxidică a lipidelor;
e) [ ] participă la sinteza factorilor de coagulare.

19) C. M. Selectați efectele adverse în cazul hipervitaminozei cu vitamina C:


a) [x] boala ulceroasă;
b) [ ] hemoragii;
c) [x] hipertensiune;
d) [x] coagulabilitate sanguină crescută;
e) [ ] citoliză hepatică.

20) C. M. Determinați simptomele supradozării vitaminei D:


a) [x] slăbiciune musculară;
b) [x] tulburări dispeptice;
c) [x] calcifierea organelor parenchimatoase;
d) [ ] osteomalacie;
e) [ ] hipotensiune.

21) C. M. Selectați anestezicele locale ca esteri ai acidului benzoic:


a) [ ] prilocaina;
b) [x] cocaina;
c) [ ] lidocaina;
d) [x] piperocaina;
e) [ ] articaina.

22) C. M. Indicați anestezicele locale ca esteri ai acidului paraaminobenzoic:


a) [x] propoxicaina;
b) [x] procaina;
c) [ ] mepivacaina;
d) [x] tetracaina;
e) [ ] dibucaina.

23) C. M. Alegeți vitaminele utilizate în tratamentul gingivitelor:


a) [x] vitamina P (rutina);
b) [ ] vitamina K (menadiona);
c) [x] vitamina A (retinolul);
d) [x] vitamina D (ergocalciferolul);
e) [ ] vitamina B6 (piridoxina).

24) C. M. Determinați anestezicele locale sintetice amide, derivați de xilidină:


a) [ ] ciclometicaina;
b) [x] lidocaina;
c) [x] etidocaina;
d) [x] bupivacaina;
e) [ ] articaina.

25) C. M. Enumerați indicațiile procainei:


a) [ ] anestezie de suprafață
b) [x] anestezie prin infiltrație;
c) [x] anestezia de conducere;
d) [ ] rahianestezie;
e) [x] pentru abolirea durerii în maladiile articulației temporomandibulare.

26) C. M. Selectați anestezicele locale foarte active:


a) [ ] procaina;
b) [x] tetracaina;
c) [x] bupivacaina;
d) [x] articaina;
e) [ ] cloroprocaina.

27) C. M. Alegeți anestezicele locale active (potență de acțiune medie):


a) [ ] procaina;
b) [x] lidocaina;
c) [x] mepivacaina;
d) [x] trimecaina;
e) [ ] cloroprocaina.

28) C. M. Numiți anestezicele locale - esteri ai acidului benzoic:


a) [ ] etidocaina;
b) [x] butacaina;
c) [ ] dibucaina;
d) [x] hexilcaina;
e) [ ] prilocaina.

29) C. M. Selectați anestezicele locale slab active:


a) [x] procaina; d) [ ] cocaina;
b) [ ] tetracaina; e) [ ] etidocaina.
c) [x] cloroprocaina;
30) C. M. Enumerați anestezicele locale foarte toxice:
a) [ ] procaina;
b) [x] cincocaina;
c) [x] tetracaina;
d) [ ] articaina;
e) [x] bupivacaina.

31) C. M. Alegeți anestezice locale cu toxicitate medie:


a) [x] lidocaina;
b) [ ] cloroprocaina;
c) [x] trimecaina;
d) [ ] procaina;
e) [x] etidocaina.

32) C. M. Enumerați efectele sistemice la administrarea intravenoasă a procainei:


a) [ ] efect antiinflamator;
b) [x] efect antispastic;
c) [ ] efect antialergic;
d) [x] efect hipotensiv;
e) [x] efect antiaritmic.

33) C. M. Determinați anestezicele locale mai puțin toxice:


a) [ ] cincocaina;
b) [x] articaina;
c) [ ] bupivacaina;
d) [x] procaina;
e) [x] cloroprocaina.

34) C. M. Numiți anestezice locale cu cea mai lungă durată de acțiune:


a) [x] bupivacaina;
b) [ ] cloroprocaina;
c) [x] etidocaina;
d) [x] benzocaina;
e) [ ] procaina.

35) C. M. De selectat cazurile în care se impune prudență la administrarea procainei:


a) [x] alergii medicamentoase;
b) [ ] hipertensiune;
c) [x] miastenie;
d) [x] epilepsie;
e) [ ] ulcer gastric.

36) C. M. Alegeți anestezicele locale utilizate în anestezia intraligamentară şi intrapulpară:


a) [ ] procaina;
b) [x] lidocaina;
c) [ ] cincocaina;
d) [x] articaina;
e) [x] mepivacaina.

37) C. M. Menționați anestezicele locale utilizate în anestezia infiltrativă şi de conducere:


a) [x] procaina;
b) [ ] cincocaina;
c) [x] lidocaina;
d) [ ] tetracaina;
e) [ ] benzocaina.

38)C. M. Indicați anestezicele locale utilizate în aritmii ventriculare:


a) [ ] benzocaina;
b) [x] lidocaina;
c) [x] trimecaina;
d) [ ] cincocaina;
e) [ ] tetracaina.

39)C. M. Selectați mecanismul de acțiune a vitaminei U:


a) [ ] inhibă m-colinoreceptorii;
b) [x] stimulează formarea mucozității;
c) [ ] blochează H1-receptorii;
d) [x] contribuie la metilarea histaminei;
e) [ ] stimulează secreția gastrinei.

40) C. M. Determinați preparatele vitaminice utilizate în anemia pernicioasă:


a) [x] cianocobalamina;
b) [ ] riboflavina;
c) [ ] acidul nicotinic;
d) [ ] tocoferol acetat;
e) [x] acidul folic.

41) C. M. Stabiliți anestezicele locale active (potență de acțiune medie):


a) [ ] procaina;
b) [x] prilocaina;
c) [x] trimecaina;
d) [x] benzocaina;
e) [ ] cloroprocaina.

42) C. M. Numiți vitaminele liposolubile:


a) [x] ergocalciferolul;
b) [x] retinolul;
c) [x] tocoferolul;
d) [ ] piridoxina;
e) [ ] cianocobalamina.

43) C. M. Determinați tipurile de anestezie efectuate în pulpită:


a) [x] anestezia infiltrativă;
b) [x] anestezia mandibulară;
c) [x] anestezia intraligamentară;
d) [ ] anestezia superficială;
e) [ ] rahianestezia.

44) C. M. Marcați caracteristicile articainei:


a) [x] este foarte activ;
b) [ ] cu toxicitate medie;
c) [x] puțin toxic;
d) [x] cu durată medie de acțiune;
e) [ ] cu durată lungă de acțiune.

45) C. M. Numiți inductorii enzimelor hepatice:


a) [ ] metronidazolul;
b) [x] fenobarbitalul;
c) [ ] acetaminofen;
d) [x] fenilbutazona;
e) [x] rifampicina.

46) C. M. Numiți supresorii enzimelor hepatice:


a) [x] cloramfenicolul;
b) [ ] clorpromazina;
c) [ ] glutetimida;
d) [x] clofibratul;
e) [x] disulfiramul.

47) C. M. Determinați proprietățile lidocainei:


a) [x] este derivat de xilidină;
b) [ ] are acțiune anestezică foarte pronunțată;
c) [x] are acțiune anestezică cu potență medie;
d) [x] exercită acțiune antiaritmică;
e) [ ] durata acțiunii este de 1-2 ore.

48) C. M. Determinați indicațiile procainei la administrare sistemică:


a) [x] dureri postoperatorii;
b) [x] tulburări circulatorii;
c) [x] epigastralgii;
d) [ ] angina pectorală;
e) [ ] colaps.

49) C. M. Selectați vitaminele utilizate în tratamentul glosalgiilor:


a) [x] vitamina B1 (tiamina);
b) [x] vitamina B12 (cianncobalamina).
c) [x] vitamina C (acid ascorbic)
d) [ ] vitamina B15 (calciu pangamat);
e) [ ] vitamina B6 (piridoxina).

50) C. M. Enumerați proprietățile bupivacainei:


a) [x] are potență mare și efect prelungit
b) [ ] are durată de acțiune de 1-2 ore
c) [x] produce vasodilatație puternică
d) [x] este cardiotoxic
e) [ ] este puțin toxic

51) C. M. Marcați preparatele enzimatice fibrinolitice:


a) [x] streptokinază
b) [ ] ribonuclează
c) [x] alteplază
d) [] lidază
e) [ x] streptoliază

52) C. M. La remediile ce inhibă inervația aferentă se referă:


a) [x] anestezicele
b) [ ] iritantele
c) [x] astringentele
d) [x] mucilaginoasele
e) [x] absorbantele

53) C. M. Notați proprietățile farmacologice ale anestezicelor locale:


a) [x] acțiunea analgezică locală
b) [x] capacitatea de a inhiba în concentrații înalte diverse tipuri de sensibilitate (gustativă, tactilă, termică)
c) [ ] efectul inflamator
d) [ ] acțiunea reflectorie
e) [ ] acțiunea revulsivă

54) C. M. Determinați indicațiile pentru administrarea mucilagiului din amidon:


a) [ ] anestezie în chirurgie
b) [ ] tratamentul combustiilor
c) [x] ulcerul gastroduodenal
d) [x] enterită și colită
e) [x] în asociere cu remedii iritante (în clisme)

55) C. M. Determinați stările patologice în care este contraindicată asocierea epinefrinei cu anestezicul local:
a) [x] hipertensiune
b) [x] angina pectorală
c) [ ] sindrom depresiv
d) [ ] sindrom algic
e) [x] aritmii

56) C. M. Numiți preparatele ce se referă la astringente:


a) [x] tanina
b) [x] nitratul bazic de bismut
c) [x] nitratul de argint
d) [ ] mentolul
e) [ ] soluția de amoniac

57) C. M. Selectați astringentele organice:


a) [x] decoct de coajă de stejar
b) [ ] sulfat de cupru
c) [ ] sulfat de zinc
d) [x] infuzie din frunze de salvie
e) [ ] nitrat de argint

58) C. M. Numiți preparatele care fac parte din astringentele anorganice (sărurile metalelor grele):
a) [ ] tanină
b) [x] oxid de zinc
c) [x] nitrat de argint
d) [x] acetat de aluminiu
e) [ ] infuzie din frunze de salvie

59) C. M. Numiți tipurile de vitaminoterapie:


a) [x] terapia de adaptare
b) [ ] terapia unor afecțiuni carențiale
c) [x] terapia de substituție
d) [ ] terapia de inducție
e) [x] terapia unor afecțiuni necarențiale

60) C. M. Determinați grupele de vitamine:


a) [x] vitaminoide
b) [ ] hiposolubile
c) [x] hidrosolubile
d) [x] liposolubile
e) [ ] hipersolubile

61) C. M. Selectați vitaminele hidrosolubile:


a) [ ] vitamina A
b) [ ] vitamina E
c) [x] vitamina PP
d) [x] vitamina B6
e) [x] vitamina C

62) C. M. Determinați vitaminele liposolubile:


a) [x] vitamina K
b) [x] vitamina E
c) [ ] vitamina B1
d) [ ] vitamina B3
e) [x] vitamina D

63) C. M. Selectați efectele principale ale tiaminei:


a) [x] acțiune cardiotonică
b) [ ] acțiune analgezică
c) [ ] acțiune hiperglicemică
d) [x] acțiune neurotropă
e) [x] acțiune hipoglicemică

64) C. M. Numiți indicațiile tiaminei:


a) [x] hipo- și avitaminoza
b) [x] diabetul zaharat
c) [ ] guta
d) [x] polinevrite
e) [x] carii dentare

65) C. M. Determinați efectele adverse ale tiaminei:


a) [x] accese de astm bronșic
b) [x] inhibiția SNC și respirației
c) [ ] greață
d) [x] șoc anafilactic
e) [ ] vărsături

66) C. S. Selecttați indicațiile riboflavinei:


a) [ ] diabet zaharat
b) [x] afecțiuni oftalmice
c) [x] astenie
d) [x] stomatită
e) [ ] alveolite

67) C. M. Numiți proprietățile farmacodinamice ale riboflavinei:


a) [ ] acțiune neurotropă
b) [x] stimularea sintezei hemoglobinei
c) [x] amplificarea creșterii și regenerării analizatorului optic
d) [ ] posedă acțiune cardiogenă
e) [x] mărește rezistența organismului față de hipoxie

68) C. M. Determinați efectele vitaminei B6:


a) [x] activează secreția și eliminarea bilei
b) [x] micșorează conținutul colesterolului în serul sanguin
c) [ ] dilată vasele periferice și scade tensiunea arterială
d) [x] stimulează leucopoieza și eritropoieza
e) [ ] mărește conținutul colesterolului

69) C. M. Numiți efectele acidului nicotinic:


a) [x] sporește producția de tiroxină
b) [x] acțiune hipoglicemică
c) [ ] exercită acțiune inotrop pozitivă și cronotrop negativă
d) [x ] scade tensiunea arterială
e) [ ] mărește conținutul colesterolului în serul sanguin

70) C. M. Determinați indicațiile vitaminei B15:


a) [x] hepatite cronice
b) [ ] anemia megaloblastică
c) [x] ciroză hepatică
d) [ ] maladiile sistemului nervos central și periferic
e) [x] cardiopatie ischemică

71) C. M. Numiți proprietățile farmacodinamice ale vitaminei A:


a) [ ] reglează metabolismul proteic și lipidic
b) [x] asigură funcționarea aparatului optic
c) [x] activează imunogeneza
d) [x] exercită acțiune antioxidantă și antisclerotică
e) [ ] exercită acțiune membranoprotectoare

72) C. M. Alegeți inhibitorii enzimelor din diverse grupe:


a) [x] inhibitorii MAO
b) [x] anticolinesterazicele
c) [ ] fibrinolitice
d) [x] inhibitorii xantinoxidazei
e) [ ] anticoagulante

73) C. M. Numiți indicațiile hialuronidazei umane recombinate:


a) [x] pulmonologie
b) [ ] gastroenterologie
c) [x] chirurgie
d) [x] ortopedie
e) [x] oftalmologie

74) C. M. Alegeți care din răspunsurile de mai jos, se referă la indicațiile pepsinei:
a) [x] tratamentul de substituție în caz de ahilie
b) [x] gastrite hipo- și anacide
c) [x] dispepsie
d) [ ] gastrite hiperacide
e) [ ] pancreatite

75) C. M. Numiți indicațiile pancreatinei:


a) [ ] insuficiența cardiacă
b) [x] ahilie gastrică
c) [x] insuficiența funcției pancreasului
d) [ ] polidipsie
e) [x] enterocolită

76) C. M. Determinați contraindicațiile tripsinei cristalice:


a) [ ] insuficiența cardiacă
b) [ ] cardiopatie ischemică
c) [x] decompensarea activității cardiace
d) [x] emfizem pulmonar
e) [x] ciroză hepatică

77) C. M. Numiți efectele adverse ale tripsinei cristalice:


a) [x] hiperemie
b) [ ] bradicardie
c) [ ] vărsături
d) [x] reacții alergice
e) [x] tahicardie

78) C. M. După toxicitate distingem următoarele anestezice locale:


a) [x] foarte toxice
b) [x] toxicitate medie
c) [x] puțin toxice
d) [ ] fără toxicitate
e) [ ] niciun răspuns nu este corect

79) C. M. În funcție de potență, distingem următoarele anestezice locale:


a) [x] foarte active
b) [x] active
c) [x] slab active
d) [ ] inactive
e)[ ] niciun răspuns nu este corect

80) C. M. În funcție de durata efectului, alegeți următoarele anestezice locale:


a) [ ] fără acțiune
b) [x] cu acțiune prelungită
c) [x] cu durata de acțiune medie
d) [x] cu durata de acțiune scurtă
e) [ ] niciun răspuns nu este corect

81) C. M. Enumerați efectele adverse ale articainei:


a) [ ] xerostomie
b) [x] hipotensiune arterială
c) [ ] rigiditate musculară
d) [x] tremos muscular
e) [x] grețuri și vomă

82) C. M. Selectați efectele decoctului de coajă de stejar:


a) [x] astringentă
b) [ ] adsorbantă
c) [x] antiinflamatoare
d) [ ] antialergică
e) [x] antimicrobiană
83) C. M. Numiți modalitățile de utilizare a astringentelor vegetale în practica stomatologică:
a) [ ] sublingval
b) [x] gargare
c) [x] comprese
d) [x] irigări
e) [ ] inhalări

84) C. M. Enumerați indicațiile procainei clorhidrat:


a) [x] anestezia locală
b) [ ] anestezia generală
c) [x] colici renale
d) [x] colici ulceroase
e) [ ] arsuri tegumentare

85) C. M. Determinați indicațiile benzocainei:


a) [x] gingivite
b) [x] stomatite
c) [ ] colici renale
d) [x] arsuri tegumentare
e)[ ] anestezia locală

86) C. M. Numiți grupele de medicamente cu acțiune asupra inervației aferente:


a) [x] astringente
b) [x] mucilaginoase
c) [ ] simpatomimetice
d) [ ] colinomimetice
e) [x] iritante

87) C. S. Selectați proprietățile soluției de amoniac:


a) [ ] stmulează reflector centrul termoreglator
b) [x] stmulează reflector centrul respirator și vasomotor
c) [ ] posedă acțiune psihoanaleptică
d) [x] posedă acțiune iritantă
e) [ ] posedă acțiune decongestivă

88) C. M. Numiți caracteristicile anestezicelor locale:


a) [x] inhibă transmisia nervoasă
b) [ ] inhibă ganglionii simpatici și parasimpatici
c) [ ] provoacă dureri la administrare
d) [x] aparțin clasei amidelor
e) [x] aparțin clasei esterilor

89) C. M. Numiți proprietățile anestezicelor locale:


a) [ ] creșterea tensiunii arteriale
b) [x] pierderea sensibilității locale
c) [x] inhibarea influxului ionilor de sodiu
d) [ ] inhibarea influxului ionilor de calciu
e) [ ] provoacă tahicardie

90) C. M. Selectați efectele farmacodinamice ale anestezicelor locale:


a) [ ] stimularea nocicepției
b) [x] dispariția sensibilității termice
c) [ ] senzație de rece
d) [x] dispariția sensibilității dureroase
e) [ ] apariția sensibilității dureroase

91) C. M. Efectul anestezic local este potențat de următoarele preparate:


a) [ ] antibiotice
b) [x] ionii de magneziu
c) [x] narcotice
d) [x] hipnotice
e) [ ] vitamine

92) C. M. Alegeți efectele sistemice după absorbția anestezicului local:


a) [x] excitație psihomotorie cu neliniște
b) [x] tremor
c) [x] hiperreflexitivitate
d) [ ] hiporeflexitivitate
e) [ ] greață

93) C. M. Numiți efectele deprimante (la doze toxice) care au loc după absorbția anestezicului local:
a) [ ] frisoane
b) [x] stop cardiorespirator cu exitus
c) [x] incoordonare motorie
d) [x] pierderea conștiinței
e) [ ] dereglări extrapiramidale

94) C. M. Enumerați vitaminele liposolubile:


a) [x] ergocalciferol
b) [x] retinol
c) [x] tocoferol
d) [ ] piridoxină
e) [ ] cianocobalamină

95) C. M. Selectați proprietățile hârtiei de muștar (sinapisme):


a) [x] acțiunea se datorează scindării sinigrinei
b) [ ] acțiunea se datorează scindării mirozinei
c) [x] la excitarea receptorilor pielii reflector se determină vasodilatație
d) [x] la excitarea receptorilor pielii reflector se determină vasoconstricție
e) [ ] produce senzația de rece

96) C. M. Selectați proprietățile farmacologice ale acidului ascorbic:


a) [x] reduce permeabilitatea vasculară
b) [ ] mărește permeabilitatea vasculară
c) [x] mărește posibilitățile de adaptare ale organismului
d) [x] reduce în intestin fierul trivalent în bivalent
e) [ ] deprimă sinteza glucocorticoizilor

97) C. M. Numiți preparate vitaminice ce posedă proprietăți antioxidante:


a) [ ] retinol
b) [x] tocoferol
c) [ ] ergocalciferol
d) [x] acid ascorbic
e) [ ] tiamină

98) C. M. Enumerați preparatele iritante (revulsive):


a) [x] ulei de terebentină
b) [ ] tanină
c) [x] mentol
d) [ ] nitrat de argint
e) [x] soluție de amoniac

99) C. M. Determinați efectele cianocobalaminei asupra proceselor metabolice:


a) [x] stimulează sinteza metioninei
b) [ ] deprimă sinteza metioninei
c) [x] participă la sinteza mielinei
d) [x] stimulează sinteza acizilor nucleici
e) [ ] deprimă sinteza acizilor nucleici

100) C. M. Enumerați remediile ce inhibă inervația aferentă:


a) [x] anestezicele
b) [ ] iritantele
c) [x] astringentele
d) [x] mucilaginoasele
e) [x] adsorbantele

101) C. M. Selectați proprietățile pancreatinei:


a) [x] este preparat enzimatic ce ameliorează digestia
b) [ ] este preparat enzimatic cu acțiune proteolitică
c) [x] contribuie la digestia produselor alimentare
d) [ ] deprimă digestia produselor alimentare
e) [ ] conține rtipsină, amilază, lipază.

102) C. M. Selectați efectele adverse ale tripsinei:


a) [ ] senzație de arsură
b) [ ] acutizarea gutei
c) [x] dureri la locul administrării
d) [x] hiperemie
e) [x] reacții alergice

103) C. M. Numiți preparatele utilizate în tratamentul combustiilor şi maladiilor inflamatorii bucofaringiene:


a) [ ] bismut subnitrat
b) [x] decoct de coajă de stejar
c) [x] tanină
d) [ ] lidocaină
e) [ ] benzocaină
104) C. M. Selectați indicațiile în administrarea cărbunelui medicinal:
a) [ ] maladiile inflamatorii ale pielii
b) [ ] tratamentul combustiilor
c) [x] intoxicații
d) [x] enterită şi colită
e) [x] meteorism

105) C. M. Selectați preparatele enzimatice utilizate în insuficiența funcției pancreasului:


a) [ ] hialuronidază
b) [x] pancreatină
c) [x] festal
d) [ ] ronidază
e) [x] panzinorm

106) C. M. Alegeți proprietățile preparatelor enzimatice proteolitice:


a) [x] lichefiază masele necrotice și exsudatul purulent dens
b) [x] sporesc cicatrizarea plăgilor
c) [x] facilitează accesul antimicrobienelor în focarul afectat
d) [ ] reduc permeabilitatea vaselor
e) [ ] normalizează microflora intestinală

107) C. M. Determinați efectele astringentelor:


a) [x] efectul anestezic
b) [x] efectul antiinflamator
c) [ ] acțiunea reflectorie
d) [ ] acțiunea revulsivă
e) [ ] acțiunea adsorbantă

108) C. M. Alegeți indicațiile pentru administrarea mentolului:


a) [ ] febră reumatismală
b) [x] angina pectorală
c) [x] navralgii, mialgii, artralgii
d) [x] maladii inflamatorii ale căilor respiratorii superioare
e) [ ] stimularea centrului respirator

109) C. M. Selectați indicațiile astringentelor:


a) [x] tratamentul combustiilor
b) [x] ulcerul gastroduodenal
c) [x] enterită şi colită
d) [ ] anestezia şi intervențiile chirurgicale
e) [x] maladii inflamatorii bucofaringiene

110) C. M. Alegeți vitaminele utilizate în tratamentul stomatitelor:


a) [x] acidul nicotinic
b) [x] acidul pantotenic
c) [x] pangamat de calciu
d) [ ] acetat de tocoferol
e) [ ] menadion

111) C. M. Enumerați preparatele enzimatice utilizate în stomatologie:


a) [x] tripsină
b) [ ] fibrinolizină
c) [x] chimotripsină
d) [] pancreatina
e) [ ] streptoliază

112) C. M. Alegeți vitaminele utilizate în tratamentul stomatitelor:


a) [x] tiamină
b) [x] riboflavină
c) [x] piridoxină
d) [ ] tocoferol
e) [ ] menadiona

113) C. M. Alegeți preparatele enzimatice utilizate în stomatologie:


a) [x] chimopsina
b) [ ] pancreatina
c) [x] ronidaza
d) [x] ribonucleaza
e) [ ] pepsina

114) C. M. Enumerați proprietățile hialuronidazei:


a) [x] scindează mucopolizaharidele
b) [ ] scindează lipidele
c) [x] sporesc permeabilitatea tisulară
d) [ ] sporesc contractura musculară
e) [x] înmoaie cicatricele

115) C. M. Alegeți preparatele utilizate ca inhibitori enzimatici:


a) [x] aprotinină
b) [ ] pancreatină
c) [x] captopril
d) [x] allopurinol
e) [ ] tripsina

116) C. M. Alegeți stimulatoarele regenerării de proveniență vegetală:


a) [ ] rozmarina
b) [x] carbenoxolona
c) [x] carotolina
d) [x] ulei de cătină albă
e) [ ] decoct din coajă de stejar

117) C. M. Selectați vitaminele utilizate în caria multiplă:


a) [x] tiamină
b) [ ] rutină
c) [x] pangamat de calciu
d) [x] acid ascorbic
e) [ ] piridoxină

118) C. M. Enumerați preparatele enzimatice utilizate în trombembolii:


a) [x] fibrinolizină
b) [ ] tripsină
c) [x] streptokinază
d) [x] alteplază
e) [ ] ribonuclează

119) C. M. Numiți preparatele enzimatice utilizate în ahilia gastrică:


a) [x] pepsină
b) [ ] penicilinază
c) [x] acidin-pepsină
d) [x] abomină
e) [ ] hialuronidază

120) C. M. Selectați indicațiile vitaminei A în practica stomatologică:


a) [x] hiperkeratoză în cavitatea bucală
b) [ ] carie dentară
c) [x] fisuri labiale
d) [x] procese erozivo-ulceroase bucale
e) [ ] hemoragii ale mucoase bucale

1161.CM. Determinați efectele adverse principale care apar la inhibarea COX1:


A. gastropatie
B. lezarea hepatică
C. dereglarea funcției renale
D. afectarea agregării plachetare
E. dereglarea microflorei intestinale
CM. Selectați verigile principale ale efectului antiinflamator al antiinflamatoarelor nesteroidiene:
A. reducerea eliminării endorfinelor
B. reducerea permeabilității capilarelor
C. stabilizarea lizozomilor
D. stimularea activității celulare
E. inhibiția sintezei mediatorilor inflamației
CM. Determinați prepáratele antiinflamatoare nesteroidiene selective, cu selectivitate moderată față de COX-2:
A. nimesulid
B. celecoxib
C. ibuprofen
D. meloxicam
E. etodolac
CM. Selectați efectele farmacologice ale antiinflamatoarelor nesteroidiene:
A. antiinflamatorie
B. analgezică
C. antipiretică
D. antisecretorie
E. vasodilatatoare
CM. Numiți antiinflamatoarele nesteroidiene, derivații acidului enolic (oxicami):
A. nimesulid
B. piroxicam
C. meloxicam
D. lornoxicam
E. naproxen
CM. Numiți antiinflamatoarele nesteroidiene cu selectivitate înaltă față de COX-2:
A. nimesulid
B. piroxicam
C. celecoxib
D. naproxen
E. rofecoxib
CM. Numiți antiinflamatoarele nesteroidiene, derivați al acidului arilacetic:
A. diclofenac
B. piroxicam
C. alclofenac
D. fenclofenac
E. fenilbutazonă
CM. Determinați efectele adverse ale antiinflamatoarelor nesteroidiene:
A. epigastralgii
B. reacții alergice
C. dereglări hematologice
D. dereglări cardiovasculare
E. nevralgii
CM. Notați antiinflamatoarele nesteroidiene, derivații acidului arilpropionic:
A. indometacină
B. ibuprofen
C. ketoprofen
D. naproxen
E. sulindac
CM. Precizați antiinflamatoarele nesteroidiene care se utilizează topic în practica stomatologică:
A. mefenamina sodică
B. acid acetilsalicilic
C. indometacină
D. diflunisal
E. fenilbutazonă
CM. Enumerați tulburările hematologice care pot fi ca reacții adverse a antiinflamatoarelor nesteroidiene:
A. agranulocitoză
B. limfocitoză
C. trombocitopenie
D. eozinofilopenie
E. anemie aplastică
CM. Selectați utilizările antiinflamatoarelor nesteroidiene în practica stomatologică:
A. afectarea glandelor salivare
B. acutizarea periodontitei cronice
C. tratamentul alveolitei
D. tratamentul pulpitei
E. afectări hemoragipare ale mucoasei bucale
CM. Determinați proprietățile farmacologice ale ibuprofenului:
A. derivat al acidului antranilic
B. derivat al acidului fenilpropionic
C. manifestă efect antiinflamator mai pronunțat decât indometacina
D. manifestă efect antiinflamator mai slab decât indometacina
E. exercită acțiune antipiretică
CM. Marcați proprietățile farmacologice ale piroxicamului:
A. are proprietăți analgezice
B. are proprietăți antiinflamatorii
C. este inhibitor selectiv al COX-2
D. are acțiune ulcerogenă
E. are durată scurtă de acțiune
CM. Determinați proprietățile farmacologice ale diclofenacului:
A. este derivatul acidului arilacetic
B. are acțiune antipiretică
C. este inhibitor neselectiv al COX1 și COX2
D. se absoarbe bine după administrare orală
E. este indicat în boli reumatismale
CM. Selectați proprietățile farmacologice ale ketoprofenului:
A. e derivat al acidului arilpropionic
B. e inhibitor selectiv al COX-2
C. stimulează sinteza prostaglandenelor
D. exercită acțiune antiinflamatoare
E. exercită acțiune antialergică
CM. Enumerați preparatele utilizate în dureri dentare:
A. ibuprofen
B. acid acetilsalicilic
C. trimeperidină
D. ketorolac
E. codeină
CM. Selectați proprietățile farmacologice ale indometacinei:
A. prezintă efecte antiinflamator și antireumatismal
B. se utilizează frecvent ca analgezic
C. inhibă puternic sinteza prostaglandinelor
D. este mai puțin ulcerogen ca acidul acetilsalicilic
E. este contraindicat în sarcină
CM. Numiți reacțiile adverse ale acidului acetilsalicilic:
A. efect ulcerogen
B. efect bronhodilatator
C. creșterea filtrării glomerulare
D. erupții cutanate
E. hemoragii
CM. Alegeți afirmațiile adevărate despre antiinflamatoarele nesteroidiene:
A. acidul acetilsalicilic este contraindicat în astmul bronsic
B. metamizolul poate produce agranulocitoză
C. acidul acetilsalicilic este contraindicat în afecțiunile reumatismale
D. paracetamolul poate produce lezarea hepatocitelor
E. ibuprofenul este un antiinflamator selectiv
CM. Determinați reacțiile adverse ale paracetamolului:
A. toxicitate cardiacă
B. toxicitate hepatică
C. trombocitopenie
D. dereglări dispeptice
E. toxicitate pulmonară
CM. Apreciați mecanismele acțiunii antipiretice ale antiinflamatoarelor nesteroidiene:
A. reducerea biosintezei prostaciclinelor
B. reducerea sintezei leucotrienelor
C. inhibarea biosintezei prostaglandinelor PGE2
D. vasoconstricție periferică
E. stimularea mecanismelor de termoliză
CM. Enumerați proprietățile farmacologice ale preparatelor antiinflamatoare nesteroidiene COX-2 (coxibi):
A. efect antiinflamator pronunțat
B. efect antiagregant
C. efect ulcerogen
D. durată de acțiune scurtă
E. durată de acțiune lungă
CM. Selectați steroizii naturali:
A. triamcinolonă
B. dexametazonă
C. betametazonă
D. hidrocortizon
E. cortizon
CM. Selectați antiinflamatoarele nesteroidiene selective, denumite coxibi:
A. piroxicam
B. celecoxib
C. rofecoxib
D. parecoxib
E. ketorolac
CM. Numiți efectele adverse ale antiinflamatoarelor nesteroidiene selective (coxibi):
A. hepatotoxicitate
B. nefrotoxicitate
C. gastropatie
D. reacțiile alergice
E. hemoragii
CM. Alegeți tulburările hematologice care pot surveni la utilizarea îndelungată a antiinflamatoarelor nesteroidiene:
A. agranulocitoză
B. trombocitopenie
C. trombocitoză
D. leucocitoză
E. anemia aplastică
CM. Determinați proprietățile ciclooxigenazei-1 (COX-1):
A. reglează perfuzia renală
B. menține presiunea venoasă
C. protejează mucoasa digestivă
D. are efect hepatoprotector
E. e implicată în sinteza prostaglandenelor
CM. Selectați preparatele analgezice utilizate în dureri dentare:
A. trimeperidină
B. ibuprofen
C. tramadol
D. ketorolac
E. naproxen
CM. Alegeți glucocorticoizii cu durată scurtă de acțiune:
A. prednisolon
B. cortizon
C. dexametazonă
D. hidrocortizon
E. betametazonă
CM. Marcați glucocorticoizii cu durată lungă de acțiune:
A. dexametazonă
B. cortizon
C. prednisolon
D. betametazonă
E. metilprednisolon
CM. Determinați glucocorticoizii depo-forme pentru utilizare intramusculară, intravenoasă, intraarticulară:
A. hidrocortizon
B. metilprednisolon
C. prednisolon
D. betametazonă
E. triamcinolonă
CM. Selectați glucocorticoizii pentru utilizare orală:
A. hidrocortizon
B. dexametazonă
C. prednisolon
D. mometazonă
E. triamcinolonă
CM. Numiți categoriile de afecțiuni în care se administrează glucocorticoizii:
A. boli de sistem
B. afecțiuni dermatologice alergice
C. stări de urgență
D. afecțiuni fungice
E. infecții respiratorii acute
CM. Alegeți efectele farmacologice de bază ale antiinflamatoarelor steroidiene:
A. analgezic
B. antiinflamator
C. antipiretic
D. antialergic
E. imunosupresor
CM. Selectați efectele adverse metabolice ale antiinflamatoarelor steroidiene:
A. hipoglicemie
B. creșterea nivelului de colesterol
C. reducerea nivelului de proteine
D. hipokaliemia
E. creșterea nivelului de calciu și fosfor
CM. Determinați efectele adverse oculare ale antiinflamatoarelor steroidiene:
A. favorizarea apariției cataractei
B. favorizarea apariției retinopatiei
C. favorizarea spasmului de acomodare
D. creșterea presiunii intraoculare
E. scăderea presiunii intraoculare
CM. Enumerați proprietățile antihistaminicelor de prima generație:
A. acțiune vomitivă
B. acțiune sedativă
C. acțiune anestezică locală
D. acțiune clonidinică
E. acțiune chinidinică
CM. Alegeți particularitățile farmacologice ale glucocorticoizilor:
A. produc hiperglicemie
B. favorizează catabolismul proteic
C. produc hipercolesterolemie
D. inhibă SNC
E. favorizează eliminarea sodiului și apei din organism
CM. Determinați preparatele antiinflamatoare utilizate în colagenoze:
A. metiluracil
B. metilprednisolon
C. dexametazonă
D. triamcinolonă
E. trimetazidină
CM. Numiți efectele glucocorticoizilor în cadrul asocierii cu alte grupe de medicamente:
A. în asociere cu furosemidul intensifică hipokaliemia
B. în asociere cu antiacide se absorb mai bine
C. în asociere cu anticoagulantele scad efectul acestora din urmă
D. în asociere cu digitalice se normalizează contractilitatea cordului
E. în asociere cu hipoglicemiantele scad efectul acestora din urmă
CM. Determinați mecanismele efectului antialergic al glucocorticoizilor:
A. inhibarea sintezei interleukinei 2
B. blocarea receptorilor histaminici
C. reducerea sintezei de histamină
D. deprimarea sistemului imun
E. împiedicarea interacțiunii antigen-anticorp
CM. Selectați utilizările terapeutice ale glucocorticoizilor:
A. ateroscleroză
B. șoc anafilactic
C. osteoporoză
D. lupus eritematos
E. colaps cardiocirculator
CM. Marcați caracteristicele hidrocortizonului:
A. e un hormon natural
B. produce retenție hidrosalină
C. se administrează numai pe cale sistemică
D. se indică în stările de șoc
E. are durată lungă de acțiune
CM. Determinați afirmațiile adevărate despre antiinflamatoarele nesteroidiene:
A. se recomandă bonavilor asmatici
B. produc efecte adverse gastro-intestinale
C. prelungesc timpul de sângerare
D. se indică în stări de șoc
E. pot produce insuficiența renală
CM. Selectați derivații acidului antranilic:
A. acid mefenamic
B. acid flufenamic
C. acid meclofenamic
D. acid salicilic
E. acid enolic
CM. Alegeți proprietățile prednisolonului:
A. are potență antiinflamatoare mică
B. reține apa și sodiul în organism
C. are durată intermediară de acțiune
D. se absoabe bine digestiv
E. se utilizează topic în bolile reumatismale
CM. Numiți proprietățile dexametazonului:
A. are potența antiinflamatoare marcată
B. provoacă slab retenție hidrosalină
C. are durată scurtă de acțiune
D. are durată lungă de acțiune
E. se administrează parenteral
CM. Determinați proprietățile triamcinolonului:
A. este glucocorticoid de sinteză
B. are efect antiinflamator mai pronunțat decât hidrocortizonul
C. are durată mai lungă de acțiune decât prednisolonul
D. reține marcat sodiul și apa în organism
E. produce hipoglicemie
CM. Selectați glucocorticoizii inhalatori:
A. budesonidă
B. prednisolon
C. beclometazonă
D. flunisolidă
E. hidrocortizon
CM. Numiți glucocorticoizii pentru uz extern în practica dermatologică:
A. dexametazonă
B. hidrocortizon
C. mometazon
D. fluocinolon
E. cortizon
CM. Marcați utilizările terapeutice ale glucocorticoizilor în practica stomatologică:
A. pulpită
B. periodontită
C. carie dentară
D. stomatită
E. parodontita
CM. Alegeți glucocorticoizii de bază utilizați în șocul anafilactic:
A. cortizon
B. prednisolon
C. dexametazon
D. hidrocortizon
E. budesonid
CM. Selectați efectele adverse ale glucocorticoizilor:
A. creșterea rezistenței la infecție
B. osteoporoză
C. ulcer
D. hipotensiune arterială
E. corticodependență
CM. Numiți preparatele inhibitoare ale degranulării mastocitelor:
A. cromoglicat de sodiu
B. nedocromil sodic
C. ketotifen
D. ketoprofen
E. reuroprofen
CM. Selectați antihistaminicele de generația a doua:
A. mebhidrolină
B. clemastină
C. loratadină
D. terfenadină
E. cetirizină
CM. Numiți proprietățile farmacologice ale antihistaminicelor de generația a doua:
A. traversează bariera hemato-encefalică
B. nu traversează bariera hemato-encefalica
C. sunt sedative
D. au durată lungă de acțiune
E. sunt colinolitice
CM. Selectați indicațiile antihistaminicelor H1:
A. rinita alergică
B. conjunctivita alergică
C. accese de astm bronșic
D. ulcer gastroduodenal
E. dermatoza alergică
CM. Determinați proprietățile farmacologice ale loratadinei:
A. este antihistaminic de generația întâi
B. se absoarbe bine după administrarea orală
C. are efect sedativ
D. are efect colinolitic
E. are durată lungă de acțiune
CM. Selectați preparatele antihistaminice utilizate pentru profilaxia cinetozelor:
A. difenhidramină
B. desloratadină
C. loratadină
D. prometazină
E. terfenadină
CM. Enumerați proprietățile farmacologice ale difenhidraminei:
A. manifestă acțiune colinolitică
B. manifestă acțiune simpatomimetică
C. exercită acțiune sedativă
D. previne cinetozele
E. previne aritmiile
CM. Enumerați proprietățile farmacologice ale antihistaminicelor de generația II-a:
A. prezența efectului colinolitic
B. lipsa efectului sedativ
C. durată lungă de acțiune
D. se administrează peroral
E. se administrează parenteral
CM. Selectați proprietățile antihistaminicelor de generația I:
A. efect alfa-adrenoblocant
B. lipsa efectului sedativ
C. acțiune antivomitivă
D. efect colinomimetic
E. acțiune anestezică locală
CM. Alegeți efectele farmacologice ale antihistaminicelor de generația I:
A. provoacă bronhospasm
B. provoacă vasodilatație
C. reduc pruritul
D. produc sedare
E. induc vomă
CM. Enumerați preparatele antiinflamatoare nesteroidiene utilizate la persoanele cu reacții alergice la acidul acetilsalicilic:
A. ketoprofen
B. meloxicam
C. piroxicam
D. nimesulid
E. cefecoxib
CM. Selectați particularitățile farmacologice ale antihistaminicelor de generația III:
A. sunt metaboliți activi ai antihistaminicelor de prima generație
B. acțiune mai durabilă
C. utilizate în cinetoze
D. manifestă efect cardiotoxic
E. lipsa formelor parenterale
CM. Enumerați antihistaminicele de generația a treia:
A. ebastină
B. terfenadină
C. levocobastină
D. levocetirizină
E. desloratadină
CM. Selectați proprietățile farmacologice ale prometazinei:
A. este mai puțin activă ca difenhidramina
B. manifestă efect colinolitic
C. penetrează bariera hematoencefalică
D. previne cinetozele
E. poate duce la hipertensiune
CM. Numiți preparatele antihistaminice care manifestă acțiune sedativă:
A. cloropiramină
B. difenhidramină
C. terfenadină
D. cetirizină
E. prometazină
CM. Enumerați preparatele antihistaminice care manifestă acțiune colinolitică:
A. fexofenadină
B. acrivastină
C. prometazină
D. cloropiramină
E. difenhidramină
CM. Enumerați efectele acidului acetilsalicilic:
A. analgezic
B. antiinflamator
C. sedativ
D. coleretic
E. antiagregant
CM. Evidențiați indicațiile salicilaților:
A. artrita temporo-mandibulară
B. glosită
C. stomatită acută
D. eritem polimorf exsudativ
E. parotidită
CM. Selectați utilizările stomatologice ale diclofenacului:
A. pulpită
B. glosită
C. periodontită
D. neuralgie
E. parotidită
CM. Determinați utilizările stomatologice ale indometacinei:
A. pulpită
B. rinită
C. stomatită
D. artrita temporo-mandibulară
E. parotidită
CM. Menționați cu ce scop remediile antihistaminice se utilizează în practica stomatologică:
A. tratamentul pulpitelor
B. tratamentul stomatitelor alergice
C. tratamentul periodontitei
D. tratamentul glositelor alergice
E. tratamentul alergiei medicamentoase
CM. Enumerați ce efecte ale glucocorticoizilor sunt benefice în practica stomatologică:
A. efect antiinflamator
B. efect hiperglicemiant
C. efect antialergic
D. stimulare a eritropoezei
E. retenție de apă în organism
CM. Selectați preparatele utilizate în tratamentul şocului anafilactic:
A. epinefrină
B. clonidină
C. dexametazonă
D. aminofilină
E. cromoglicat de sodiu
CM. Numiți glucocorticoizii utilizați în tratamentul şocului anafilactic:
A. dexametazonă
B. hidrocortizon
C. cortizon
D. prednisolonă
E. fenilbutazonă
CM. Menționați preparatele utilizate în tratamentul urticariei:
A. famotidină
B. cloropiramină
C. ranitidină
D. clemastină
E. difenhidramină
CM. Enumerați grupele de preparate utilizate în rinita alergică:
A. alfa-adrenomimetice
B. beta-adrenomimetice
C. dopaminomimetice
D. antihistaminice
E. antiprostaglandinice
Selectați indicațiile pentru utilizarea antiinflamatoarelor nesteroidiene:
A. șoc anafilactic
B. mialgie
C. urticarie
D. migrenă
E. hipertensiune
Numiti glucocorticoizii care practic nu rețin apa și sodiul în organism:
A. hidrocortizon
B. dexamatazonă
C. prednison
D. betametasonă
E. cortizon
Numiti grupele de preparate antialergice:
A. antihistaminice
B. agoniștii adrenergici
C. glucocorticoizi
D. antiinflamatoare nesteroidiene
E. anticolinergice
Enumerați care din următoarele afirmații sunt corecte pentru histamină:
A. eliberarea in urma reactiei antigen/anticorp
B. este catecolamină biogenă
C. controlul stimulator al secretiei gastrice acide
D. stimularea musculaturii netede bronşice
E. se conține în concentrații mari în plachete
Precizați în ce scopuri se foloseşte ibuprofenul în terapeutică:
A. în calitate de remediu antiinflamator
B. în calitate de antipiretic
C. ca remediu analgezic
D. ca un remediu anestezic
E. ca un preparat antişoc
Numiți acțiunile farmacologice ale acidului acetilsalicilic:
A. acțiune antiinflamatorie
B. acțiune antipiretică
C. acțiune antiagregantă
D. acțiune antialergică
E. acțiune sedativă
Numiți reacțiile adverse caracteristice pentru salicilați:
A. fenomene dispeptice
B. reacții alergice
C. hemoragii stomacale şi intestinale
D. leucopenie
E. deprimare a respirației
Numiți preparatele utilizate în edem angioneurotic:
A. cloropiramină
B. difenhidramină
C. dexametazonă
D. droperidol
E. cloramfenicol
Stabiliți de ce cromoglicatul disodic este util în tratamentul astmului bronşic:
A. anihilează o etapa a reactiei de hipersensibilitate de tip I la nivelul bronhiilor
B. provoacă stimularea adrenergică
C. este un bronhodilatator musculotrop
D. stimulează acțiunea histaminei asupra bronhiilor
E. împiedică degranularea mastocitelor
Selectați antiinflamatoarele nesteroidiene selective:
A. celecoxib
B. piroxicam
C. nimesulid
D. lornoxicam
E. ibuprofen
Marcați antihistaminicele H1 de generația a treia:
A. levocetirizină
B. desloratadină
C. levocabastină
D. dimetinden
E. hidroxizină
Alegeți antihistaminicele H1 cu durata lungă de acțiune:
A. difenhidramină
B. cloropiramină
C. loratadină
D. mebhidrolină
E. levocabastină
Selectați antihistaminicele H1 ce posedă proprietăți deprimante asupra SNC:
A. difenhidramină
B. prometazină
C. loratadină
D. cetirizină
E. acrivastină
Determinați antihistaminicele H1 de prima generație:
A. cetirizină
B. difenhidramină
C. cloropiramină
D. mebhidrolină
E. fexofenadină
Enumerații antihistaminicele H1 de generația a doua:
A. meclizină
B. astemizol
C. loratadină
D. azelastină
E. ciproheptadină
Selectați antiinflamatoarele, derivate ale acidului arilpropionic:
A. rofecoxib
B. ibuprofen
C. ketoprofen
D. naproxen
E. meloxicam
Menționați antiinflamatoarele derivate ale acidului indolacetic:
A. diflunisal
B. indometacină
C. sulindac
D. piroxicam
E. lornoxicam
Determinați glucocorticoizii inhalatori utilizați în tratamentul astmului bronșic:
A. beclometazonă
B. hidrocortizon
C. flunisolid
D. prednisolon
E. budesonid
Selectați antiinflamatoarele blocante ale receptorilor leucotrienici (LTD4):
A. diflunisal
B. zafirlucast
C. montelucast
D. cromoglicat de sodiu
E. aminofilină
Indicați antiinflamatoarele utilizate topic în practica stomatologică:
A. acid acetilsalicilic
B. hidrocortizon
C. diclofenac
D. piroxicam
E. meloxicam
Indicați antihistaminicele administrate parenteral:
A. loratadină
B. difenhidramină
C. cloropiramină
D. cetirizină
E. astemizol
Enumerați grupele de medicamente utilizate în tratamentul reacțiilor alergice de tip imediat:
A. citostatice
B. glucocorticoizi
C. blocantele H1-receptorilor histaminici
D. blocante ale receptorilor opiacee
E. adrenomimetice
Determinați glucocorticoizii activi atât în administrare sistemică, cât şi locală:
A. betametazonă
B. prednison
C. prednisolon
D. triamcinolonă
E. mometazonă
Precizați care din următorii glucocorticoizi pot fi administrați intravenos:
A. flunisolid
B. prednisolon
C. triamcinolonă
D. dexametazona
E. beclometazonă
Enumerați efectele adverse ale glucocorticoizilor:
A. creşterea tensiunii arteriale
B. creşterea presiunii intraoculare
C. hiperglicemie
D. hiperkaliemie
E. hipercalcemie
Determinați glucocorticoizii ce au durată de acțiune intermediară (Tl/2=12-36 ore):
A. prednisonul
B. prednisolonul
C. triamcinolonul
D. betametazonă
E. cortizon
Determinați efectele ce le produc glucocorticoizii aplicați local la nivelul ochiului:
A. glaucom
B. keratită
C. spasm de acomodare
D. exoftalmie
E. cataracta subcapsulară posterioară
Alegeți indicațiile glucocorticoizilor:
A. boala Addison
B. boli autoimune
C. șoc anafilactic
D. hipertensiune
E. ulcer gastric
Enumerați glucocorticoizii cu acțiune resorbtivă scăzută:
A. flumetasona pivalat
B. hidrocortizon acetat
C. beclometasonă
D. triamcinolonă
E. dexametazonă
Indicați complicațiile terapiei cu glucocorticoizi:
A. edeme
B. creşterea TA
C. osteoporoză
D. diabet insipid
E. migrenă
Selectați efectele cauzate de acțiunea histaminei asupra H1-receptorilor:
A. dilatarea vaselor
B. spasmul bronhiilor
C. intensificarea secreției gastrice
D. micşorarea secreției gastrice
E. creşterea peristaltismului intestinal
Numiți remediile antiinflamatoare cu structură steroidă:
A. hidrocortizon
B. prednison
C. dexametazonă
D. indometacină
E. fenilbutazonă
Numiți localizarea receptorilor H1:
A. musculatura bronșică
B. mucoasa gastrică
C. endoteliul vascular
D. timus
E. miometru
Marcați efectele antiinflamatoarelor steroide asupra hemogramei:
A. măresc numărul limfocitelor şi euzinofilelor
B. reduc numărul limfocitelor şi eozinofilelor
C. măresc numărul trombocitelor
D. măresc numărul neutrofilelor în sânge
E. reduc numărul neutrofilelor în sânge
Enumerați medicamentele contraindicate în ulcerul gastroduodenal:
A. prednisolonă
B. indometacină
C. cefecoxib
D. nimesulid
E. acid acetilsalicilic
Selectați remediile antihistaminice care provoacă xerostomie:
A. pilocarpină
B. cloropiramină
C. loratadină
D. cetirizină
E. difenhidramină
Enumerați mecanismele posibile ale acțiunii antiinflamatoare a remediilor steroide:
A. deprimarea sintezei prostaglandinelor prin inhibiția fosfolipazei
B. activarea AMPc
C. deprimarea proteinchinazelor
D. stimularea sintezei prostaglandinelor
E. inhibarea sintezei leucotrienilor
Determinați indicațiile prometazinei:
A. cinetoze
B. afecțiuni alergice
C. premedicație
D. leucemie
E. furunculoză
Selectați preparatele antihistaminice cu durată lungă de acțiune (24 ore):
A. mebhidrolină
B. cloropiramină
C. difenhidramină
D. astemizol
E. loratadină
1280Numiți metilxantinele utilizate în alergiile de tip imediat:
A. platifilină
B. aminofilină
C. teofilină
D. papaverină
E. drotaverină

1281. Selectați preparatele cu acțiune antioxidantă:


a. acid benzoic
b. alcool etilic
c. feniletanol
d. perborat de sodiu
e. permanganat de potasiu

2. Enumerați medicamentele utilizate în tratamentul stomatitelor micotice (candidoze):


a. acid boric
b. cloramină B
c. iodinol
d. pantocid
e. soluție alcoolică de iod

3. Selectați antisepticele din grupul coloranților:


a. clorofilipt
b. hexetidină
c. iodinol
d. tinctură de gălbenele
e. violet de Gențiană

4. Evidențiați factorii care influențează activitatea antisepticelor și dezinfectantelor:


a. concentrația substanțelor
b. factorii de mediu
c. forma farmaceutică
d. suprafața de administrare
e. factori imuni

5. Enumerați acțiunile farmacologice ale soluției de peroxid de oxigen:


a. astringentă locală
b. crește coagurarea sângelui
c. scade coagurarea sângelui
d. decolorantă
e. iritantă

6. Selectați preparatele antiseptice cu acțiune oxidantă:


a. acid benzoic
b. alcool etilic
c. feniletanol
d. permanganatul de potasiu
e. peroxid de hidrogen

7. Precizați cu ce scop se utilizează alcoolul etilic în practica stomatologică:


a. ca remediu iritant;
b. remediul dezinfectant
c. ca remediu pentru narcoză;
d. prelucrarea cavitatilor cariate si canalelor radiculare
e. asocierea cu remediile tanante pentru stoparea hemoragiei din vasele pulpei dentare

8. Marcați antisepticele din grupul coloranților:


a. albastru de metilen
b. verde de briliant
c. iodinol
d. tinctură de gălbenele
e. violetul de Gențiană

9. Stabiliți ce proprietăți ale antisepticelor sunt utile în practica stomatologică:


a. antimicrobiană
b. adsorbantă
c. antiinflamatorie
d. deodorantă
e. secretorie.

10. Selectați compuşii metalelor grele:


a. azotatul de argint
b. clorofilipt
c. hidrocarbonat de sodiu
d. oxid galben de mercur
e. sulfatul de zinc

11. Indicați antisepticele halogene:


a. cloramina B
b. clorura de zinc
c. iodoformul
d. nitrofural
e. soluția Lugol

12. Indicați antisepticele din grupul detergenților:


a. alcool etilic
b. aldehida formică
c. cerigel
d. miramistina
e. ulei de mentă

13. Selectați antisepticele din grupul coloranților:


a. hexetidina
b. nitrofural
c. etacridina
d. albastrul de metilen
e. peroxid de hidrogen
14. Selectați preparatele hidroxidului de calciu utilizate în metoda biologică de tratament a cariei profunde şi pulpitei:
a. acidul boric
b. boraxul
c. calcina
d. calmecina
e. carbonatul de magneziu

15. Selectați antisepticele de proveniență vegetală:


a. aidul boric
b. furagina
c. novoimanina
d. tinctură de gălbenele
e. usninatul de sodiu

16. Selectați antibioticele antimicotice:


a. amfotericina B
b. benzilpenicilină;
c. griseofulvină
d. ketoconazol
e. nistatina

17. Selectați antifungicele, derivați ai imidazolului:


a. cloronitrofenol
b. clotrimazolul
c. miconazolul
d. nistatină
e. tolnaftat

18. Selectați antimicoticele care acționează exclusiv sistemic:


a. acidul salicilic
b. fluconazolul
c. iodul
d. grizeofulvina
e. gentamicina

19. Determinați antimicoticele care se indică în afecțiunile micotice ale pielii și fanerelor cutanate:
a. acidul acetilsalicilic
b. fluconazol
c. itraconazol
d. tetraciclina
e. terbinafina

20. Numiți antibioticele utilizate în gingivita ulcero-necrotizantă (Vincent):


a. cefazolina
b. metronidazolul
c. nistatina
d. penicilina V
e. tetraciclina

21. Numiți antibioticele β- lactamice:


a. aminoglicozidele
b. ansamicinele
c. cefalosporinele
d. penicilinele
e. tetraciclinele

22. Enumerați cefalosporinele:


a. amoxicilină
b. ampicilină
c. cefaclor
d. cefotaxim
e. eritromicină

23. Enumerați lincozamidele:


a. eritromicină
b. lincomicină
c. cefaclor;
d. clindamicină
e. vancomicină

24.Enumerați aminoglicozidele:
a. ampicilină
b. cloramfenicol
c. gentamicină
d. neomicină
e. streptomicină
25. Enumerați antibioticele utilizate în abces parodontal:
a. ampicilina
b. azitromicina
c. ceftriaxonul
d. penicilina
e. tetraciclina

26. Selectați preparatele antivirale, derivate ale adamantanului:


a. amantadina
b. foscarnet
c. metisazonă
d. remantadina
e. sacvinavir

27. Selectați preparatele antivirale derivate ale nucleozidelor, utilizate în tratamentul HIV infecției:
a. aciclovir
b. didanozina
c. remantadină
d. ritonavir
e. zidovudina

28. Selectați preparatele antivirale utilizate în stomatita herpetică:


a. aciclovirul
b. arbidol
c. famciclovirul
d. remantadină
e. valaciclovirul

29. Enumerați tetraciclinele semisintetice:


a. eritromicina
b. doxiciclina
c. cefuroxim
d. metaciclina
e. ampicilina

30. Selectați preparatele antivirale utilizate în profilaxia şi tratamentul gripei:


a. aciclovir
b. arbidolul
c. interferonul leucocitar
d. metisazonă
e. remantadina

31. Selectați preparatele eficiente în privința ADN virusurilor:


a. preparatele ce influențează herpes virusurile
b. preparatele ce influențează virusul variolei
c. preparatele ce influențează virusurile hepatitei B
d. preparate ce influențează retrovirusurile
e. preparate ce influențează paramixovirusurile

32. Selectați preparatele eficiente în privința ARN virusurilor:


a. preparatele ce influențează virusul imunodificienței umane (HIV)
b. preparate ce influențează herpes virusurile
c. preparatele ce influențează virusurile gripei
d. preparatele ce influențează virusul hepatic C
e. preparate ce influențează virusul herpes Zoster

33. Precizați ce este caracteristic pentru preparatele benzilpenicilinei:


a. acțiunea bactericidă
b. acțiune bacteriostatică
c. sunt distruse de penicilinaza
d. se inactiveaza in mediul acid al stomacului
e. sunt acidorezistente
34. Evidențiați în ce afecțiuni se întrebuințează preparatele benzilpenicilinei:
a. infecțile septice provocate de streptococci
b. sifilisul
c. gangrena gazoasă
d. tuberculoză
e. rickettsioze

35. Indicați preparatele benzilpenicilinei cu acțiune prolongată:


a. benzatin-benzilpenicilina
b. benzilpenicilină potasică
c. benzilpenicilină sodică
d. bicilina 3
e. procain benzilpenicilina

36. Enumerați caracteristicele generale ale cefalosporinelor:


a. acțiunea bacteriană prin inhibarea sintezei peretelui bacterian
b. toxicitatea redusă
c. structura beta-lactamică
d. liposolubilitate mare
e. epurare predominant hepatică

37. Stabiliți ce este caracteristic pentru ampicilină:


a. după spectrul de acțiune corespunde benzilpenicilinei
b. spectrul larg de acțiune
c. rezistență la acțiunea penicilinazei
d. e distrusă de către penicilinază
e. se distruge în mediul acid al stomacului

38. Indicați proprietățile de bază ale ceftriaxonei:


a. spectrul larg de acțiune
b. după spectru de acțiune corespunde benzilpenicilinei
c. acționeaza bactericid
d. e cefalosporina de generația a III-a
e. se absoarbe uşor din tubul digestiv

39. Determinați ce este caracteristic pentru eritromicină:


a. acționeaza bacteriostatic
b. acționeaza asupra acelorași microorganisme ca benzilpenicilina, inclusiv rickettsiile şi chlamidiile
c. rezistența microorganismelor la actiunea preparatului evolueaza rapid
d. acționează bactericid
e. rezistența microorganismelor la acțiunea preparatului evoluează lent

40. Menționați prin administrarea concomitentă a căror substanțe poate fi diminuată absorbția tetraciclinei după administrarea orală:
a. preparatele de fier
b. produsele lactate
c. antiacidele gastrice neutralizante
d. antispastice
e. fermenți pancreatici

41. Selectați caracteristicile tetraciclinei:


a. spectrul larg de acțiune
b. acțiune bactericidă
c. acțiunea bacteriostatică
d. sunt indicate la femeile gravide
e. rezistența microorganismelor la acțiunea preparatelor evoluează rapid

42. Stabiliți în ce boli tetraciclinele sunt preparatele de elecție:


a. bruceloza
b. sifilis
c. tifosul abdominal
d. tularemia
e. infecții respiratorii

43. Menționați motivele care justifică asocierea antibioticelor:


a. administrarea pe o durată mai lungă
b. întârzierea apariției rezistenței bacteriene
c. reducere a posibilității de apariție a disbacteriozelor
d. infecțiile mixte grave cu etiologie neprecizată
e. reducerea efectelor adverse

44. Selectați care din următoarele antibiotice, administrate la diferite perioade ale sarcinii, pot produce la copil reacții adverse toxice caracteristice:
a. ampicilină
b. cloramfenicolul
c. eritromicină
d. streptomicina
e. tetraciclina

45. Indicați complicațiile care pot surveni în folosirea cloramfenicolului:


a. agranulocitoza
b. disbacterioza
c. anemia
d. dereglări de vedere
e. hipoacuzie

46. Indicați efectele adverse ale aminoglicozidelor:


a. ototoxicitate
b. oftalmotoxicitate
c. nefrotoxicitate
d. agranulocitoză
e. hepatotoxicitate

47. Selectați substanțele pentru prelucrarea antiseptică a cavităților cariate:


a. alcoolul etilic
b. ambazonă
c. apa oxigenata
d. fenol
e. romazulanul

48. Indicați remediile antivirale:


a. cloramfenicol
b. amantadină
c. metronidazol
d. interferon
e. eritromicină

49. Ce este caracteristic pentru amfotericina B:


a. se utilizează în micoze sistemice
b. se utilizează în dermatomicoze
c. posedă acțiune fungistatică
d. bine se absoarbe din tractul gastro-intestinal
e. rău se absoarbe din tractul gastro-intestinal

50. Determinați preparatele utilizate în infecția HIV:


a. aciclovir
b. idoxuridină
c. remantadină
d. sacvinavir
e. zidovudină

51. Selectați caracteristicile nistatinei:


a. bine se absoarbe în tractul gastro-intestinal
b. slab se absoarbe în tractul gastro-intestinal
c. posedă toxicitate scăzută
d. este folosită în candidamicozele superficiale
e. este folosită în tratamentul micozelor sistemice.

52. Selectați remediile folosite în tratamentul herpesului Zoster:


a. aciclovir
b. levorină
c. vidarabină
d. famciclovirul
e. metronidazol

53. Indicați spectrul de acțiune al benzilpenicilinei:


a. cocii gram-negativi
b. bacilii gram-negativi
c. spirochetele
d. chlamidiile
e. cocii gram-pozitivi

54. Selectați efectele adverse caracteristice pentru administrarea aminoglicozidelor:


a. hepatotoxicitate
b. leucopenie
c. ototoxicitate
d. nefrotoxicitate
e. bloc neuro-muscular

55. Determinați caracteristicile ampicilinei:


a. după spectrul de acțiune corespunde benzilpenicilinei
b. spectru mai larg de acțiune
c. rezistență la acțiunea penicilinazei
d. este distrusă de către penicilinază
e. se distruge în mediul acid al stomacului

56. Determinați caracteristicile oxacilinei:


a. rezistență la acțiunea penicilinazei
b. spectru larg de acțiune
c. este distrusă de către penicilinază
d. se distruge în mediul acid al stomacului
e. nu se distruge în mediul acid al stomacului

57. Selectați indicațiile lincomicinei:


a. osteomielită
b. tuberculoză
c. alveolită
d. infecții anaerobe
e. tifos abdominal

58. Enumerați caracteristicile rifampicinei:


a. hepatotoxicitate redusă
b. se foloseşte frecvent în intoxicațiile tubului digestiv
c. după întrebuințarea preparatului rezistența se dezvoltă rapid
d. după întrebuințarea preparatului rezistența se dezvoltă lent
e. se utilizează preponderent în tratamentul tuberculozei

59. Indicați proprietățile de bază ale cefalosporinelor de I generație:


a. spectru larg de acțiune
b. după spectrul de acțiune sunt aproape de benzilpenicilină
c. acționează bactericid
d. rezistenți la penicilinază
e. efect bacteriostatic

60. Selectați proprietățile farmacologice ale eritromicinei şi oleandomicinei:


a. acționează bacteriostatic
b. acționează asupra aceloraşi microorganisme ca şi benzilpenicilina plus rickettsiile şi chlamidiile
c. rezistența microorganismelor la acțiunea preparatelor evoluează rapid
d. acționează bactericid
e. rezistența microorganismelor la acțiunea preparatelor evoluează lent

61. Selectați caracteristicile cloramfenicolului:


a. are spectru larg de acțiune
b. acționează bacteriostatic
c. rezistența microorganismelor la acțiunea preparatului evoluează lent
d. acționează bactericid
e. rezistența microorganismelor la acțiunea preparatului evoluează rapid

62. Marcați spectrul de acțiune al eritromicinei:


a. coci gram-pozitivi
b. chlamidii
c. bacililor gram-negativi
d. bacilii tuberculozei
e. bacilul piocianic

63. Mecanismele prin care interferonii își realizează efectele antivirale sunt:
a. inhibiția penetrării virusului
b. stimularea asamblării virusului
c. inhibiția decapsidării
d. inhibiția sintezei de ARNm viral
e. imhibiția translatiei proteinelor virale

64. Interferonii α si β :
a. sunt proteine acidosensibile
b. sunt proteine acidostabile
c. fac parte din categoria interferonilor de tip I
d. fac parte din categoria interferonilor de tip II
e. fac parte din categoria interferonilor de tip III

65. Selectați caracteristicile interferonilor:


a. au acțiuni antivirale, imunomodulatoare și antiproliferative
b. inhibă penetrarea virusului și sinteza ARNm viral
c. se utilizează în tratamentul hepatitei virale A
d. provoacă efecte adverse precum greată, vomă, cefalee, diaree, etc
e. se administrează din 6 în 6 luni, cu 6 luni de pauză

66. Stabiliți acțiunea antibacterienelor asupra proteinelor celulare:


a. alchilarea proteinelor
b. denaturarea proteinelor
c. coagurarea proteinelor din structura citoplasmei
d. acidularea a proteinelor
e. agregare a materialului nuclear

67. Selectați compușii metalelor grele folosiți ca antiseptice și dezinfectante:


a. compușii cu argint
b. compușii cu aluminiu
c. compușii cu bismut
d. compușii cu mercur
e. compuși cu fier

68. Evidențiați formele medicamentoase ale antisepticelor și dezinfectantelor:


a. soluții
b. paste
c. tincturi
d. capsule
e. pulbere

69. Metrogyl denta este o combinație dintre:


a. metronidazol
b. nitrofural
c. clorhexidina
d. acid boric
e. dimexid

70. Numiți preparatul utilizat pentru prelucrarea primară a plagilor:


a. peroxidul de hidrogen
b. clorhexidina
c. nitrofural
d. verdele de brilliant
e. cresol

71. Indicați prepatele indicate pentru prelucrarea mâinilor:


a. alcoolul etilic
b. cloramina B
c. verde de brilliant
d. crezolul
e. metronidazol

72. Indicați prepatele indicate pentru tifosul exantematic:


a. cloramfenicolul
b. penicilina
c. ofloxacina
d. ciprofloxacina
e. gentamicina

73. Determinați grupele de remedii chimioterapice:


a. chimioterapicele antibacteriene
b. chimioterapicele antimicotice
c. chimioterapicele antivirale
d. antiseptice și dezinfectante
e. chimioteropicele antituberculoase

74. Selectați grupele antibioticelor beta-lactamice:


a. monociclice
b. biciclice
c. triciclice
d. tetraciclice
e. pentaciclice

75. Evidențiați microorganismele care sunt produse ale activității vitale a majorității antibioticelor:
a. mucegaiuri
b. ciupercile actinomicete
c. viruși
d. bacterii
e. protozoare

76. Numiți substanțele care conține preparatul Augmentin:


a. ampicilina
b. amoxicilină
c. ticarcilina
d. acid clavulanic
e. sulbactam

77. Enumerați antibioticele lincozamide:


a. tetraciclina
b. lincomicina
c. clindamicina
d. eritromicina
e. cefaclor

78. Numiți măsurile pentru reducerea riscului de apariție a rezistenței bacteriene:


a. realizarea unor doze de atac eficiente la nivelul focarului infecțios
b. asigurarea unei durate suficiente a tratamentului
c. alegerea antibioticului pe baza antibiogramei
d. administrarea in doze mici
e. prescrierea numai cu indicații specifice

79. Evidențiați cu ce scop se utilizează antibioticele în stomatologie:


a. tratamentul infecțiilor acute
b. profilaxia infecțiilor
c. pentru diagnosticare
d. tratament de întreținere
e. tratamentul complicațiilor

80. Enumerați reacțiile adverse ale antibioticelor localizate la nivelul mucoasei bucale:
a. tulburări de gust
b. reacții lichenoide
c. candidoza bucală
d. reacții dispeptice
e. hipoacuzie

81. Determinați spectrul de acțiune al benzilpenicilinei:


a. coci gram-pozitivi
b. coci gram-negativi
c. baclii gram-negativi
d. bacilli gram-pozitivi
e. germeni aerobi

82. Numiți inhibitorii de beta-lactamaze:


a. acidul clavulanic
b. acidul salicilic
c. penicilamina
d. sulbactamul
e. tazobactamul

83. Determinați căile de administrare a cefalosporinelor:


a. orală
b. rectală
c. intramusculară
d. subcutană
e. intravenoasă

84. Determinați reacțiile adverse ale aminoglicozideloe:


a. blocare neuromusculară
b. reacții alergice
c. ototoxicitate
d. nefrotoxicitate
e. hemotoxicitate

85. Indicați antimicoticele utilizate în candidoza cavității bucale:


a. terbinafina
b. fluconazolul
c. amfotericina B
d. natamicina
e. clotrimazol

86. Selectați caracteristicile miconazolului:


a. derivat de triazol
b. derivat de imidazol
c. posedă acțiune fungicidă
d. spectrul antimicotic larg
e. spectru antimicotic îngust

87. Selectați aminoglicozidele de genrația I:


a. streptomicină
b. gentamicină
c. kanamicină
d. sisomicină
e. neomicină

88. Numiți preparatele indicate în candidomicoza tractului gastrointestinal:


a. nistatina
b. fluconazolul
c. econazol
d. natamicina
e. amfotericină B

89. Numiți preparatele indicate în dermatomicoze:


a. clotrimazolul
b. miconazolul
c. amfotericină B
d. terbinafina
e. grizeofulvină

90. Numiți preparatele indicate în candidoza viscerală:


a. amfotericina B
b. nistatină
c. fluconazolul
d. itraconazolul
e. clotrimazol

91. Enumerați efectele lariprontului:


a. antimicotic
b. antibacterian
c. antiseptic
d. hemostatic
e. antiinflamator

92. Selectați preparatele din grupul macrolidelor:


a. lincomicina
b. eritromicina
c. azitromicina
d. rovamicina
e. rifampicina

93. Numiți tetraciclinele semisintetice:


a. tetraciclină
b. doxiciclină
c. clindamicină
d. minociclină
e. vancomicină

94. Determinați analogii nucleozidelor:


a. aciclovirul
b. arbidol
c. ganciclovirul
d. midantan
e. zidovudina

95. Indicați antiviralele pentru tratamentul herpes Zoster:


a. aciclovirul
b. interferoni
c. valaciclovirul
d. amantadină
e. famciclovirul

96. Numiți căile de administrare a aciclovirului:


a. intramusculară
b. orală
c. intravenoasă
d. locală
e. inhalatorie

97. Enumerați preparatele din grupul lincosamidelor:


a. lincomicină
b. tobramicină
c. clindamicină
d. claritromicină
e. metaciclină

98. Indicați tipurile de interferoni:


a. IFN-alfa
b. IFN-beta
c. IFN-gama
d. IFN-delta
e. IFN-sigma

99. Enumerați remediile antivirale eficiente în infecțiile gripale:


a. ozeltamivir
b. arbidol
c. aciclovir
d. trifluridină
e. remantadină

100. Numiți mecanismele de acțiune ale interferonilor:


a. inhibare a maturării virale
b. inhibarea procesului de maturare a ARNm viral
c. inhibarea intrării virusului în celulă
d. inhibare a transcrierii genomului viral
e. inhibare a translației ARNm viral

101. Selectați antiviralele active față de virusul citomegalic:


a. amantadină
b. foscarnetul
c. ganciclovirul
d. interferonii
e. zidovudină

102. Selectați efectele adverse ale tetraciclinelor:


a. dereglări gastrointestinale
b. dereglări cardiovasculare
c. tulburări ale structurii oaselor și dinților
d. toxicitate hepatică
e. ototoxicitate

103. Numiți indicațiile aciclovirului:


a. herpes orofacial
b. herpes Zoster
c. herpes genital
d. infecții gripale
e. varicela

104. Indicați mecanismele de acțiune ale antiviralelor active față de HIV:


a. inhibarea reverstranscriptazei
b. inhibarea proteazei virale
c. inhibare a intrării virusului în celulă
d. inhibarea fuziunii virus-celula țintă
e. inhibare a translației ARNm viral

105. Specificați interferonii de tip I:


a. IFN-alfa
b. IFN-beta
c. IFN-gama
d. IFN-delta
e. IFN-sigma

106. Numiți efectele interferonilor:


a. antiviral
b. antibacterian
c. imunomodulator
d. antiproliferativ
e. antimicotic

107. Selectați indicațiile interferonilor:


a. stomatitele virale
b. stomatite bacteriene
c, amigdalite herpetice
d. herpes Zoster
e. varicela

108. Specificați spectrul de acțiune al ribaverinei:


a. herpes simplex
b. virusul sincițial respirator
c. virusurile gripei A
d. HIV
e. virusul hepatic A

109. Indicați preparate utilizate în profilaxia gripei:


a. oxolina
b. interferonul leucocitar
c. ritonavir
d. acid ascorbic
e. aciclovir

110. Enumerați antibioticele cu spectru larg de acțiune:


a. tetraciclinele
b. peniciline
c. cloramfenicolul
d. cefalosporine gen. I
e. ansamicinele

111. Enumerați antibioticele ce inhibă sinteza acizilor nucleici:


a. peniciline
b. ansamicinele
c. cefalosporine
d. chinolonele
e. aminoglicozide

112. Selectați penicilinele de scurtă durată:


a. fenoximetilpenicilină
b. benzilpenicilina sodică
c. benzilpenicilina potasică
d. benzatin benzilpenicilina
e. procain benzilpenicilina

113. Numiți efectele adverse care pot apărea la administrarea cefalosporinelor:


a. reacții alergice
b. neurotoxicitatea
c. dereglări digestive
d. dereglări hematologice
e. dizbacterioză și suprainfecții

114. Enumerați reacțiile adverse ale tetraciclinelor:


a. dereglări digestive
b. acțiune hepatotoxică
c. fotosensibilizare
d. acțiunea ototoxică
e. acțiunea neurotoxică

115. Determinați efectele farmacologice ale alcoolilor:


a. dezinfectant
b. astringent
c. anestezic general
d. antiseptic
e. hemostatic
116. Determinați efectele farmacologice ale halogenilor ca antiseptice:
a. antiseptic și dezinfectant
b. deodorant
c. iritant
d. decolorant
e. anargezic

117. Enumerați particularitățile macrolidelor de genrația a II față de cele din generația I:


a. au spectru mai îngust de acțiune
b. au spectru mai larg de acțiune
c. sunt mai bine tolerate
d. rezistența microorganismelor apare mai rapid
e. se administrează o dată pe zi

118. Selectați indicațiile aldehidelor:


a. irigarea cavităților
b. gangrena canalelor radiculare
c. dezinfecție a apelor
d. oprire a hemoragiilor capilare
e. pentru conservarea pieselor anatomice

119. Selectați indicațiile verdelui de brilliant:


a. piodermite
b. blefarite
c. dezinfecția instrumentelor
d. decolorarea petelor pigmentare
e. ulcere purulente

1400. Marcați criteriile de selectare a preparatului pentru antibioticoprofilaxie:


a. spectrul de acțiune
b. doza
c. frecvența administrării
d. forma medicamentoasă
e. preparatele de elecție

S-ar putea să vă placă și