Sunteți pe pagina 1din 13

Codul proiectului: POCU/20/4/2/103450

Titlul proiectului: „Schimba-ţi viitorul! Dezvoltarea sociala şi economica a


persoanelor defavorizate din zona de nord a Municipiului Câmpulung”

PLAN DE AFACERE

Autor Plan de AFACERE: FLOROIU Aneta


CNP Autor :
Judet domiciliu Autor : Argeș
Localitate domiciliu Autor : Câmpulung Muscel
Titlu Plan de AFACERE: S.C. ALEXANDRA S.R.L.
Localizare de implementare Plan de AFACERE:CÂMPULUNG MUSCEL
Obiect de activitate Cod CAEN Principal de activitate: 1071
1. REZUMATUL PLANULUI DE AFACERI (maxim 1 pagină)
Această secțiune trebuie să cuprindă:
-descrierea succintă a ideii de afaceri;
- obiective generale și specifice ale afacerii;
- planificare activitati; rezultate scontate;
- indicatori; descrierea produsului/serviciului și a modului de diferențiere în piața (prezentarea
succintă a avantajelor competitive);
- segmentul de piață vizat; echipa de management / profilul întreprinzătorului;
-sinteza previziunilor financiare. Notă: este ultima secțiune care se completează

Firma S.C. ALEXANDRA S.R.L va produce produse de patiserie proaspete în cadrul unui laborator
propriu deschis în Câmpulung , în zona Vișoi.
Dorim înfiinţarea unei societăţi care sa aibă ca obiect de activitate principal fabricarea produselor
proaspete de patiserie.
Prezentul plan de afaceri este realizat în vederea înfiinţării în mun. Câmpulung Muscel al unui
laborator de patiserie care sa vina în întâmpinarea populaţiei din zonă cu produse naturale şi de
calitate.
Pentru realizarea investitiei vom închiria un spaţiu situat într-o zonă cu trafic pietonal intens ce va fi
amenajat si utilat corespunzător.
Produsele pe care le vom face – cornuri, pateuri, plăcinte, pizza, cozonac, covrigi, gogoşi etc.,vor fi în
mare parte, pe bază de materii prime naturale.
Unul dintre obiectivele noastre este crearea unei patiserii populare pe termen scurt, iar pe termen
lung urmărim urmărim încheierea unor parteneriate cu firme de alimentaţie publică.
Motivaţiile esenţiale ale iniţierii afacerii sunt: cunoştinţele în domeniu şi experienţa de peste 20 ani,
înclinaţia pentru profilul ales şi stabilitatea financiară.
Pentru realizarea investitiei vom închiria un spaţiu situat într-o zonă cu trafic pietonal intens ce va fi
amenajat si utilat corespunzător.
Produsele pe care le vom face – cornuri, pateuri, plăcinte, pizza, cozonac, covrigi, gogoşi etc.,vor fi în
mare parte, pe bază de materii prime naturale.
Unul dintre obiectivele noastre este crearea unei patiserii populare pe termen scurt, iar pe termen
lung urmărim urmărim încheierea unor parteneriate cu firme de alimentaţie publică.
Motivaţiile esenţiale ale iniţierii afacerii sunt: cunoştinţele în domeniu şi experienţa de peste 20 ani,
înclinaţia pentru profilul ales şi stabilitatea financiară.

2. PREZENTAREA IDEII DE AFACERI (maxim 1pagină)


Această secțiune trebuie să cuprindă:
 tipul de afacere vizat: profil, domeniu, poziționare, Iocație, resurse, oportunități ș.a.;
 statutul profesional al viitorului întreprinzător;
 gama de produse și/sau servicii care vor fi oferite
 motivațiile esențiale ale inițierii afacerii: independență, profituri rapide, notorietate ,
cunoștințe în domeniu, experiență și înclinații pentru profilul ales s.a.
Patiseria ALEXANDRA va produce și comercializa următoarele produse de patiserie:
-cornuri simple și umplute,croasante,pateuri,plăcinte,cozonacidar și gogoși și pizza. S.C. ALEXANDRA
S.R.L. îsi propune să investească, cu sprijinul fondurilor nerambursabile solicitate prin intermediul
prezentului proiect, în amenajarea si utilarea cu echipamente de ultima generatie a unei ce va fi
situata in Municipiul Câmpulung Muscel,zona Vișoi.

Produsele oferite vor respecta standardele de calitate, iar condiţiile de lucru şi de vânzare a
produselor vor respecta condiţiile de igienă.
Utilizând un cuptor electric cu dospitor, vor fi produse zilnic cantităţi calculate în funcţie de numărul
mediu de consumatori şi frecvenţa consumului.
Interesul principal al segmentului nostru ţintă e axat pe calitatea produselor la preţuri moderate.
Considerăm că putem oferi produse la un preţ mediu fără a sacrifica calitatea acestora.
În urma primului an de funcţionare ne dorim să recuperăm cheltuielile ocazionate şi să obţinem şi un
profit de minim 5% calculat la cheltuieli.
Piaţa de desfacere a produselor noastre este reprezentată de locuitorii oraşului, cu alte cuvinte
producţia noastră va fi destinată segmentului de vârstă 3-70 ani. Produsele vor fi într-o gamă
diversificată, venind în întâmpinarea gusturilor şi preferinţelor clienţilor de orice vârstă. Tendinţele
actuale ale pieţii precum şi lipsa de timp a segmentului nostru ţintă ne va favoriza comercializarea
produselor, patiseria folosindu-se de această oportunitate.

3. MODELUL DE AFACERI (maxim 2 pagini)


Această secțiune trebuie să cuprindă:
 modul în care se va derula afacerea și impactul estimat asupra consumatorilor/utilizatorilor;
 poziționarea favorabilă într-un segment/nișă de piata (descrierea nevoii pentru
produsul/serviciul oferit in cadrul segmentului/nisei de piață), analiza SWOT a afacerii;
 marjele de profit estimate;
 experienta și capabilitățile echipei manageriale;
 rezultatele scontate în urma implementării planului de afaceri

Obiectivele firmei pe termen mediu și lung sunt următoarele:


-cresterea ratei profitului brut annual cu minim 10% ;
-lărgirea portofoliului de clienti;
-lărgirea activitatilor desfasurate
-crearea unei pagini pe internet si realizarea de parteneriate de colaborare cu firme din domeniu
pentru imbunatatirea produselor realizate

Analiza SWOT
Puncte tari: Puncte slabe:
- Produse naturale cu gust autentic - Resurse financiare limitate
- Gamă largă de produse - Lipsa experienței în afaceri
- Calitate deosebită - Lipsa unui renume
- Locația
- Testare personală
Oportunități : Amenințări :
- Piața consumatorilor de produse de - Creșterea costului cu materia primă
patiserie e în creștere - Mediu fiscal nefavorabil
- Posibilitatea de obținere a unei - Apariția altor prodcători
finanțări ca antreprenor - Scăderea puterii de cumpărare a
clienților

4. PRODUSELE ȘI/SAU SERVICIILE OFERITE (maxim 3 pagini)


Această secțiune trebuie să cuprindă:
 prezentarea naturii și destinației lor
 descrierea proceselor de fabricație implicate
 evidențierea caracteristicilor definitorii ale produselor și serviciilor (cost, calitate,
performanțe etc.)
 indicarea licențelor și patentelor folosite
 caracterizarea stadiului dezvoltării tehnice a produsului/serviciului oferit
 indicarea fazei ciclului de viață în care se află produsele și serviciile
 relevarea produselor/sericiilor competitive și a punctelor forte și slabe ale acestora
 evidențierea necesității schimbărilor tehnologice, ținând cont de ceea ce fac concurenții și
de tendințele tehnice pe plan european/internațional în respectivul domeniu

În realizarea propriu-zisă a produselor de panificație se vor utiliza un cuptor electric cu dospitor, un


malaxor,tăvi de copt în care materia primă(făina) și materialele auxiliare (drojdie,ulei,sare,crème etc.)
vor parcurge întreg procesul de fabricație specific unei patiserii de cartier.

Tehnologiile de fabricare a produselor de patiserie sunt foarte variate, însă ele au ca element comun
prepararea aluatului. Operatiile tehnologice care sunt specifice subgrupelor si sortimentelor sunt:
categoria de aluat preparat, modul in care se face modelarea si semifabricatele cu care se asociaza
aluatul, conditiile de afânare si mai ales operatiile prin care sunt finisate pentru a le intregi valoarea
nutritiva, aroma si prezentarea.
Produsele se obţin prin coacerea unui aluat format din făină, drojdie, sare, apă – ca materii prime – şi
alte materii, cum ar fi grăsimi, zahăr, lapte, ouă – ca materii auxiliare. Procesul tehnologic de
fabricaţie cuprinde un ansamblu de faze şi operaţii, datorită cărora se obţine aluatul, din care prin
coacere, în urma transformării materiilor utilizate la prepararea lui, rezultă produse destinate
consumului.
Principalele faze ale procesului tehnologic desfăşurat pentru fabricarea produselor de patiserie sunt
următoarele:
1. recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor
2. depozitarea
3. verificarea calităţii materiilor prime şi auxiliare
4. prelucrări primare
5. obţinere semipreparate patiserie ( aluaturi, umpluturi)
6. porţionare/ modelare
7. asamblare
8. coacere
9. răcire
10. finisare
11. comercializare
Recepţia mărfurilor în unitate se face de regulă, într-un spaţiu special destinat verificând documentele
care însoţesc marfa.
Depozitarea în unitate se face în conformitate cu natura acestora şi gradul de perisabilitate, în
încăperi special destinate.
Dozarea materiilor prime şi auxiliare se execută în conformitate cu reţetele de fabricaţie şi planului de
activităţi al zilei.
Prelucrările primare ale materiilor prime reprezintă operaţiile specifice de pregătrire a acestora în
vederea introducerii în procesul de preparare.
Obţinerea semipreparatelor pentru patiserie se face prin procedee de prelucrare termică. (la cald sau
la rece).
Operaţiile de porţionare, modelare şi asamblare, efectuate, după caz, înainte su după prelucrarea
termică au drept scop asocierea semipreparatelor şi a altor ingrediente conform reţetelor.
Principalele metode de prelucrare termică în producţia de patiserie sunt: coacerea, fierberea,
prăjirea.
Finisarea preparatelor are rolul de a individualiza sortimentele.
Prin procedeele descrise mai sus, vom produce următoarele produse de patiserie:
Cozonaci 500 g /1000 g
-ingrediente: făină, ouă, zahăr, sare, drojdie, umplutură, lapte
Cornuri 100 g
-ingrediente: făină, drojdie, zahăr, sare, ulei (grăsime)
Pateuri
-ingrediente: făină, sare, margarină (de patiserie), brânză (pentru umplutură)
Covrigi
-ingrediente: făină, drojdie, sare
Croissante
-ingrediente: făină, margarină, sare, drojdie, umplutură (ciocolată, brânză dulce)

5. NECESARUL DE RESURSE (maxim 2 pagini)


Această secțiune trebuie să cuprindă resursele pe care întreprinzătorul le va utiliza pentru
implementarea ideii de afaceri, structurate în următoarele categorii:
 umane;
 informaționale (cunoștinte și abilități necesare)
 tehnico-materiale;
 financiare;
 de timp.

Angajata patiseriei provine din grupul țintă al proiectului .Floroiu Aneta are experiența necesară pentru
a iniția un astfel de proiect lucrând mai bine de 20 de ani în domeniul panificației la fosta S.C.
SPICUL S.A.
Personal: 1 angajat
Firma va funcţiona cu un angajat care se va ocupa de coordonarea întregii activităţi.
Fabricarea produselor de patiserie implică utilizarea utilajelor şi echipamentelor specifice pentru
obţinerea diferitelor tipuri de produse. De aceea, vom avea nevoie de:
- cuptor patiserie 4 tăvi - 2030 euro + TVA
- dospitor 8 tăvi – 800 euro + TVA
- malaxor 2 viteze – 1020 euro + TVA
- Masa rece inox 3 usi - 1065 euro + TVA
- masa de lucru inox cu spalator - 601 euro + TVA
- dulap suspendat inox – 417 euro + TVA
- dulap suspendat inox – 381 euro + TVA
- hota profesionala inox – 859 euro + TVA
- ustensile patiserie – 800 euro + TVA
- vitrină inox – 300 euro + TVA
- friteuza electrica covrigi, langosi, gogosi - 210 euro + TVA
- amenajarea spaţiului – 800 euro + TVA

Tehnologiile de fabricare a produselor de patiserie sunt foarte variate, însă ele au ca element comun
prepararea aluatului. Operatiile tehnologice care sunt specifice subgrupelor si sortimentelor sunt:
categoria de aluat preparat, modul in care se face modelarea si semifabricatele cu care se asociaza
aluatul, conditiile de afânare si mai ales operatiile prin care sunt finisate pentru a le intregi valoarea
nutritiva, aroma si prezentarea.
Produsele se obţin prin coacerea unui aluat format din făină, drojdie, sare, apă – ca materii prime – şi
alte materii, cum ar fi grăsimi, zahăr, lapte, ouă – ca materii auxiliare. Procesul tehnologic de fabricaţie
cuprinde un ansamblu de faze şi operaţii, datorită cărora se obţine aluatul, din care prin coacere, în
urma transformării materiilor utilizate la prepararea lui, rezultă produse destinate consumului.
Recepţia mărfurilor în unitate se face de regulă, într-un spaţiu special destinat verificând documentele
care însoţesc marfa.
Depozitarea în unitate se face în conformitate cu natura acestora şi gradul de perisabilitate, în încăperi
special destinate.
Dozarea materiilor prime şi auxiliare se execută în conformitate cu reţetele de fabricaţie şi planului de
activităţi al zilei.
Prelucrările primare ale materiilor prime reprezintă operaţiile specifice de pregătrire a acestora în
vederea introducerii în procesul de preparare.
Obţinerea semipreparatelor pentru patiserie se face prin procedee de prelucrare termică. (la cald sau la
rece).

6. ECHIPA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENTUL AFACERII (maxim 2 pagini)


Această secțiune trebuie să cuprindă:
 prezentarea organigramei, cu punctarea principalelor caracteristici
 prezentarea echipei de management, cu reliefarea abilităților care pot să contribuie la
dezvoltarea organizației
 descrierea concepției manageriale și a practicilor utilizate, identificarea riscurilor potentiale si
a masurilor ce vor fi aplicate pentru diminuarea efectelor negative ce pot influenta
inplementarea planului
 indicarea modalităților de motivare a salariaților
 structura proprietății firmei și reglementarea sa juridică
 serviciile externalizate (de contabilitate, juridice, resurse umane, consultanță, training etc.)
7. PROGRAMAREA ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE (maxim 3 pagini)
Această secțiune trebuie să cuprindă:
 planificare activitati
 detaliere activitati si resurse alocate activitatilor definite
 descriere obiective in corelare cu activitatile planificate si evidentiere rezultate

Planificarea activităţilor:
1. aprovizionarea – se va stabili necesarul de marfă pornind de la planificarea producţiei. Se va ţine
cont de procesul tehnologic şi de reţetele corespunzătoare pentru preparate.
2. primirea şi executarea comenzilor – după primirea comenzilor de produse se stabilesc materiile
prime ce vor fi folosite. Materiile prime vor fi pregătite din timp, utilajele vor fi în stare de funcţiune în
momentul începerii lucrului. Ustensilele vor fi curate, în bună stare, evitându-se astfel aşteptările şi
eventualele accidente.
3. obţinerea semipreparatelor şi a produselor finite – faza cea mai importantă din procesul de
producţie este obţinerea semipreparatelor. Calitatea acestora are o influenţă hotărâtoare asupra
produselor finite.
4. comercializarea produselor – această operaţie se va face numai după ce produsele de patiserie au
fost verificate .

Principalele faze ale procesului tehnologic desfăşurat pentru fabricarea produselor de patiserie sunt
următoarele:
1. recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor
2. depozitarea
3. verificarea calităţii materiilor prime şi auxiliare
4. prelucrări primare
5. obţinere semipreparate patiserie ( aluaturi, umpluturi)
6. porţionare/ modelare
7. asamblare
8. coacere
9. răcire
10. finisare
11. comercializare

8. PLANUL DE MARKETING (maxim 3 pagini)


Această etapă trebuie să cuprindă:
 segmentul de piață țintit
 concurenții firmei
 strategia de marketing
 situația estimată a vânzărilor
 politica de prețuri
 politica de distribuție
 condițiile de vânzare ale produselor/serviciilor, în special de plată ale acestora
 programul de reclamă și promovare a produselor/serviciilor
 alte elemente comerciale considerate esențiale în cazul fiecărei situații; de exemplu, indicele
de sezonalitate, reglementări comerciale speciale, programe guvemamentale de asistență la
export, noi tendințe de marketing pe alte piețe etc.

Segmentul de piață
Segmentul de piaţă ţintit este format de o baza de clienti locali care isi au domiciliul ori locul de
munca/scoala in zona respectiva, precum si atragerea altor consumatori care sa devina clienti ai
patiseriei.

Data fiind dimensiunea relativ mica a unei astfel de afaceri (cel putin in faza de inceput) cea mai
potrivita modalitate de promovare este prin intermediul propriilor produse.
Numele ales pentru patiserie inspirat si sa produca o emotie/un sentiment in randul consumatorilor.
Se poate opta pentru ambalaje personalizate: hartia de invelit produsele, ata pe care se pun covrigii
poate avea prins un pliant mic, pungi de hartie pentru comenzi mai mari, etc.
De asemenea tot pentru promovarea cat mai buna a produselor se poate face catering pentru diferite
petreceri, intalniri, etc., la care platourile sa fie personalizare cu logo-ul firmei. In asa fel, cat mai
multa lume va auzi de produsele dumneavoastra si le va recomanda si altora.
Vom face si un website/blog cu retete de patiserie prin care sa promovăm produsele patiseriei.
Cel mai important aspect vizeaza fidelizarea clientilor. Atitudinea dumneavoastra si a angajatilor
dumneavoastra vor fi cele care va vor diferentia si vor duce la atragerea cator mai multi clientsunt
elemente care fac diferenta intre un client care cumpara o data si unul care se va intoarce, eventual
cu alti doi clienti.
Ce trebuie retinut, este ca pentru o astfel de afacere, cei mai buni promotori sunt clientii multumiti

POZIȚIA PE PlAȚĂ A FIRMEI

Potentiali FURNIZORI:(maxim 1 pagină)


Aprovizionarea cu produse se va face de la magazinele de tip cash&carry, iar treptat se va recurge la
parteneriate cu furnizori de materii prime din industria alimentara pentru lapte, oua, zahar, făină,
grăsimi etc.

TIP FURNIZOR % DIN TOTAL CE FURNIZEAZĂ CONDIȚII DE PLATĂ


Distribuitori județeni 80%
Lidl 10%
Kaufland 10%

CLIENȚI: (maxim 1 pagină)

Când vorbim despre clientela firmelor de acest tip, probabil cea mai importantă componentă este cea
geografică.
Aşadar „lupta” se dă în principal pentru segmentul de clienţi care au domiciliul ori locul de
mună/şcoala/grădiniţa în zona respectivă sau care pur şi simplu circulă prin zonă în mod frecvent.

PRODUSE/SERVICII
TIP CLIENT % VÂNZĂRI CONDIȚII DE PLATĂ
VÂNDUTE
Persoane fizice 100%
CONCURENȚA: (maxim 3 pagini)

a) Câte firme oferă produse/servicii identice sau similare pe segmentul Dvs. de piață? Enumerați
principalele firme concurente, interne sau externe - dacă este cazul.

S.C. KRIS PAN EURO MAR S.R.L.


S.C. SORAMA BUSSINES ROM S.R.L.
S.C. UN BĂIAT ŞI O FATĂ S.R.L.

b) Prin ce vă deosebiți de concurență? Enumerați punctele forte și punctele slabe ale propriei afaceri,
comparative cu ale concurenței.
Prin produsele de calitate specifică cu cea cerută de clienți.

c) Ce ar trebui să faceți pentru a vă îmbunătăți poziția pe piață?

d) Cum se compară prețurile Dvs. față de cele ale concurenței?

Sunt similare

e) Care este piața țintă? Cât de mare estimați că este această piață?
9. PLANUL FINANCIAR
Această secțiune trebuie să cuprindă:
 Proiectie financiara - Bugetul detaliat pe categorii de cheltuieli pentru implementarea
planului de afaceri
 Proiectie financiara - Cash-Flow-ului (fluxurilor de numerar) pentru următoarea perioadă
(cel puțin 12 luni)

Justificarea bugetului. (maxim 1,5 pagini) Detaliați modul de calcul al tuturor elementelor de cost
din planificarea bugetară și demonstrați estimarea justă a acestora, luând în calcul prețurile
practicate în piață. Veți prezenta o justificare a modului de formare a prețurilor care se regăsesc în
bugetul detaliat al proiectului propus de dumneavoastră. În acest sens, veți demonstra că, pentru
fundamentarea sumelor ce intră în diferitele linii bugetare, ați utilizat costuri unitare estimate în
limita celor practicate pe piață.
 Oferte/sondaje pentru justificarea costurilor investiționale, de utilaje, echipamente, etc.
 Oferte de preț/sondaje pentru materiile prime, materiale utilizate în procesele tehnologice ,
consumabile, servicii achizitionate, etc.

Fabricarea produselor de patiserie implică utilizarea utilajelor şi echipamentelor specifice pentru


obţinerea diferitelor tipuri de produse. De aceea, vom avea nevoie de:
- cuptor patiserie 4 tăvi - 2030 euro + TVA
- dospitor 8 tăvi – 800 euro + TVA
- malaxor 2 viteze – 1020 euro + TVA
- Masa rece inox 3 usi - 1065 euro + TVA
- masa de lucru inox cu spalator - 601 euro + TVA
- dulap suspendat inox – 417 euro + TVA
- dulap suspendat inox – 381 euro + TVA
- hota profesionala inox – 859 euro + TVA
- ustensile patiserie – 800 euro + TVA
- vitrină inox – 300 euro + TVA
- friteuza electrica covrigi, langosi, gogosi - 210 euro + TVA
- amenajarea spaţiului – 800 euro + TVA

Marjele de profit estimate: Presupunând că un client cumpără în medie produse de 5 lei, iar zilnic
patiseria are în medie 75 de clienţi, rezută următoarele venituri: pe zi 375 lei,
pe luna 9000 lei,
pe an 108.000 lei.
cheltuieli: pe zi 314,30 lei (materie prima, curent,
chirie, salarii, contribuţii )
pe luna 7543 lei
pe an 90.516 lei
Profit = venit – cheltuieli
Anual profit brut = 108.000 lei – 90.516 lei = 17.484 lei
Anual profit net = 15735.6lei