Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare sumativă CES

Clasa: a IV-a
Disciplina:LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
Unități de competență:
Extragerea informaţiilor esenţiale și de detaliu dintrun text citit.
Folosirea regulilor de ortografie şi de punctuaţie învățate, în diverse contexte de realizare
Recunoaşterea unor specii literare în baza celor mai simple trăsături de structură specifice.
Scrierea corectă, lizibilă a propozițiilor și a textelor mici, cu litere de mână și de tipar, cu
respectarea spaţiului, înclinaţiei, a aspectului îngrijit

Obiective evaluate:
Elevul va demonstra că este capabil:
Să identifice în text răspunsurile la întrebările date.
Să delimiteze răspunsurile corecte la întrebări asupra textului de cele incorecte.
Să identifice sunetul dat în cuvinte
Să încercuiască litera dată într-un şir de cuvinte
Să scrie denumirea unor fiinţe/lucruri
Să stabilească corespondenţa între litera mare şi cea mică
Să unească cuvântul cu imaginea
Să transcrie cuvintele date
Să identifice numărul de cuvinte într-un enunţ dat
Să scrie litera cu care începe cuvântul din imagine
MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Barem de convertire

Calificativ Foarte bine Bine Suficient Rcuperare


Punctaj 40-36 35-28 27-14 13-4
-100% - 90% din probă corespunde calificativului Foarte Bine;
- 89% - 65% din probă corespunde calificativului Bine;
- 64% - 34% din probă corespunde calificativului Suficient.
- 33% -1% - Recuperare
Numele, prenumele_____________________________
Ascultă textul şi realizează următoarele sarcini:
Cheița de aur
Razele lunii luminau lacul. În liniștea nopții se auzea doar unduirea lină a apelor. Buratino
stătea pe frunzele late și rotunde ale unui nufăr mare. El se gândea la cei cinci galbeni și la tata
Carlo.
Deodată, o broască țestoasă bătrână se apropie de el și-l întrebă:
- Ce faci aici, Buratino? Toți copiii cuminți dorm la ora asta în paturile lor călduroase.
- Și eu sunt un băiețel cuminte, răspunse el trist. Am vrut doar să capăt mai mulți bani
pentru tata Carlo.
- Da, dar ai greșit! Te-ai împrietenit cu cine nu trebuie! Vulpea vicleană și motanul ți-au furat
banii și te-au părăsit. Buratino începu să plângă, nu știa ce să facă.
- Nu mai plânge! Ia cheița asta de aur și ai grijă de ea. Te va ajuta. Cu ea vei deschide o ușă
fermecată, care îți va aduce noroc.
Puse cheița în buzunar și îi mulțumi politicos broaștei țestoase. Buratino uită de toate necazurile.
(după Alexei Tolstoi)

2.Încercuieşte litera A pentru enunţurile adevărate, iar litera F pentru enunţurile


false:
• Buratino plângea că a rămas fără bani. A F
L/0/1
• Buratino uită să-i multumească broaștei țestoase. A F L/0/1
• Buratino regretă fapta. A F L/0/1
3.Colorează obiectele în a căror denumire se aude sunetul [b] L012345

4. Încercuieşte cuvintele ce conțin litera L, l: L012345


lac carte Emil volan
luna melc Elena Liliana
Lilian alune soare lalele
5. Scrie numele:
L01234

6.Realizează corespondenţa între literele mari de tipar şi cele mici: L012345

R T P D A E N M C L

l m c n e a d p t r

7.Unește cuvântul cu imaginea potrivită: L01234

MASĂ CASĂ COȘ MĂR

8.Transcrie cuvintele: L01234


MASĂ CASĂ COȘ MĂR

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _

9. Scrie câte cuvinte sunt în fiecare propoziţie : L0123


 Mihăiţă are ciuboţele roşii . □
 Seara ne plimbăm pe ţărmul mării . □
 Marţi plecăm la ţară . □
10. Scrie litera cu care se începe cuvântul din imagine L01234