Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa…………………….

Data……………………
Numele…………………..

Test de evaluare
I. (4 p. ) Răspundeți la următoarele întrebări:
1. Unde S-a născut Mântuitorul Iisus Hristos?
2. Cine au venit să I se închine?
3. Cine L-a întâmpinat pe Hristos la templul din Ierusalim?
4. Unde și de către cine a fost botezat Hristos?

II. (3 p. )Alegeți varianta corectă:


1. Când S-a Înălțat Hristos la Cer?
a. La 3 zile
b. La 40 de zile
c. Imediat după Înviere
2. Cine i-a călăuzit pe magii să găsească locul Nașterii Domnului?
a. Steaua
b. Păstorii
c. Îngerii
3. Când I s-a pus numele lui Iisus?
a. Imediat dupa naștere
b. La Botez
c. La 8 zile

III. (1 p.) Îmbinați personajele din prima coloană cu evenimentul la care au participat
din a doua coloană:

1. Dreptul Simeon a. Botezul Domnului


2.Arhanghelul Gavriil b. Înălțarea la Cer
3.Ioan Botezătorul c. Întâmpinarea Domnului
4.Iosif d. Bunavestire
e. Pogorârea Duhului Sfânt
f. Nașterea Domnului

IV. Scrieți un text scurt în care să prezentați activitatea pământească a lui Iisus
Hristos. (Prezentați activitatea de învățare precum și Jertfa Sa de pe Cruce).
Barem de corectare

Se punctează orice încercare de rezolvare a cerințelor.


Se acordă 1 punct din oficiu.

Subiectul I-total 4 puncte.


1- Hristos S-a născut într-o iesle din Betleem. Rezolvare corectă-1punct; rezolvare
parțială-0,5
2- Magii și păstorii. Rezolvare corectă-1punct; rezolvare parțială-0,5
3- Dreptul Simeon și Proorocița Ana- Rezolvare corectă-1punct; rezolvare parțială-0,5
4- În răul Iordan de către Ioan Botezătorul-Rezolvare corectă-1punct; rezolvare parțială-
0,5;

Subiectul II- total 3 puncte.


1.b
2.a
3.c

Subiectul III- total 1 punct


Pentru fiecare potrivire corectă câte 0, 25;
1-c
2-d
3-a
4-f

Subiectul IV-total 1 punct


1-atingerea tuturor cerințelor 0,5;
2-folosirea de exemple 0,25
3-folosirea unui limbaj adecvat 0,25;