Sunteți pe pagina 1din 15

Eurocredit banca

Credit "Casa Mea"

Ai un vis dar nu dispui de o sumă anumită pentru a-l realiza?


Noi suntem aici să te ajutam! ECB vine în întâmpinare cu creditul "Casa Mea".
Acum poţi construi, poţi procura ori să faci reparaţie locuinţei tale - Noi avem soluţie de
finanţare!

Care sunt Condiţiile creditului "Casa mea"?


Suma creditului:pană la 2.500.000 MDL.
Perioada de creditare - până la 180 luni
Perioada de graţie la rambursarea creditului - până la 6 luni.

Beneficiaral creditului poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, care are:


 Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 Vârstă cuprinsă intre 18 ani şi 57/62 ani, pentru femei/bărbaţi respectiv (57/62 ani este vârsta
maximă pană la care se va rambursa creditul);
 Venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 3 luni.

Documente necesare:
1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3 luni;
4. Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată;
5. Documente care confirmă alte venituri;
6. Documentele de proprietate ale bunului imobil propus în gaj;
7. Extrasul din registrul Bunurilor Imobiliare de la Oficiul Cadastral Teritorial privind
imobilul respectiv si drepturile asupra lui;
8. Raportul de evaloare a bunului propus în gaj (agreat de Bancă);
9. Alte documente solicitate de Banca (după caz).

Credit "Standard"

Te vom ajuta să asiguri un standard de viaţă ridicat pentru tine şi familia ta,
satisfacerea nevoilor personale şi realizarea dorinţelor!
Care sunt Condiţiile creditului "Standard " ?
Suma creditului: până la 1.000.000 MDL.
Valuta creditului - MDL/EUR/USD
Perioada de creditare - de pană la 60 luni

Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:


 Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 Vârstă cuprinsă intre 18 ani şi 57/62 ani, pentru femei/bărbaţi respectiv (57/62 ani este vârsta
maximă pană la care se va rambursa creditul);
 Venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 3 luni.

Documente necesare:
1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3 luni;
4. Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată;
5. Documente care confirmă alte venituri;
6. Documentele de proprietate ale bunului imobil propus în gaj;
7. Extrasul din registrul Bunurilor Imobiliare de la Oficiul Cadastral Teritorial privind
imobilul respectiv si drepturile asupra lui;
8. Raportul de evaloare a bunului propus în gaj (agreat de Bancă);
9. Alte documente solicitate de Banca (după caz).

Credit "Auto"

Suntem aici să te ajutăm!


Noi îţi oferim cea mai optimală soluţie pentru procurarea automobilului visului tău!

Care sunt Condiţiile creditului "Auto" ?


Suma creditului: până la 1.000.000 MDL
Perioada de creditare - de pană la 60 luni

Beneficiaral creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:


 Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 Vârstă cuprinsă intre 18 ani şi 57/62 ani, pentru femei/bărbaţi respectiv (57/62 ani este vârsta
maximă pană la care se va rambursa creditul);
 Venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 3 luni.

Creditul pentru procurarea automobilului (mijloacelor de transport) se acordă cu gaj:imobilul,


automobil asigurat "Casco" în favoarea Băncii, alte forme de asigurare acceptate de Bancă.
Documente necesare:
1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3 luni;
4. Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată;
5. Documente care confirmă alte venituri;
6. Documentele de proprietate ale bunului imobil propus în gaj;
7. Extrasul din registrul Bunurilor Imobiliare de la Oficiul Cadastral Teritorial privind
imobilul respectiv si drepturile asupra lui;
8. Raportul de evaloare a bunului propus în gaj (agreat de Bancă);
9. Alte documente solicitate de Banca (după caz).

Credit "Retail Loial"

Ce este mai bun decât un vis împlinit? Un Vis împlinit acum!


De aceea am pregătit creditul potrivit pentru orice plan şi vis ai avea!

Care sunt Condiţiile creditului "Retail Loial" ?


Suma creditului:până la 50 000 MDL.
Perioada de creditare- până la 24 luni.

Beneficiaral creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:


 Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 Vârstă cuprinsă intre 18 ani şi 57/62 ani, pentru femei/bărbaţi respectiv (57/62 ani este vârsta
maximă pană la care se va rambursa creditul);
 Venituri permanente şi stabile, cu o vechime la locul de muncă actual de minim 3 luni.

Documente necesare:
1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3 luni;
4. Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată;
5. Alte documente solicitate de Banca (după caz).

Card de credit Smart


Visaţi la o vacanta pe o insula sau vreaţi să supliniţi cheltuielile neprevăzute?
Cardul de credit Smart vă transformă dorinţele în realitate fără amânare!

Care sunt Condiţiile cardului de credit "Smart" ?

Valuta creditului: Lei moldoveneşti


Tipul cardului: MasterCard Standard EMV
Suma creditului : Valoarea maximă nu poate depăşi 5 salarii tarifare nete (media salariului net)
pe ultimele 3 luni.
 Minimum - 3 000 lei
 Maximum - 30 000 lei

Perioada de creditare - pană la 48 luni, cu posibilitatea de reînnoire, la fiecare 36 luni, pe


perioade noi de creditare, la condiţiile in vigoare ale Băncii la data prelungirii, pană la împlinirea
de către debitor a vârstei de pensionare (la data rambursării creditului).

Perioada de graţie - Până la 50 zile calendaristice pentru orice tip de tranzacţie realizată.
Perioada de graţie începe din momentul înregistrării tranzacţiei şi se termină la data de 20 a lunii
ce urmează lunii in cadrul căreia s-a realizat tranzacţia.

Beneficiaral creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:


 Viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 Vârstă cuprinsă între 18 ani şi vârsta de pensionare (vârsta de pensionare este vârsta maximă
până la care se va rambursa creditul);
 De regulă, deţinerea in proprietate a bunurilor imobile, pentru solicitările ce depăşesc suma
de 10 000 MDL.
 Venituri lunare certe, permanente şi stabile, suficiente să acopere rambursările preconizate
lunare ale creditului,cu o vechime la locul de munca actual de minim 6 luni.

Documente necesare:
1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 6 luni.
4. Copia carnetului de muncă (nou + vechi) vizată de persoana autorizată şi ştampilată;
5. Alte documente solicitate de Banca (după caz).
Overdraft

B.C. "EuroCreditBank" S.A. pune la dispoziţie opţiunea de Overdraft, pe lângă salariul obişnuit,
mai aveţi o sumă care vi se acordă ca şi credit şi pe care o puteţi folosi după cum doriţi: fie să
plătiţi pentru cumpărături, sau să faceţi retrageri de numerar, oricând aveţi nevoie, în orice zi şi
orice oră.

Care sunt Condiţiile?


Valuta creditului: Lei moldoveneşti
Suma creditului (Limita datoriei): un salariu lunar net,media a 3 intrări salariale pe contul de
card.

▸Minimum 1 000 lei


▸Maximum 50 000 lei
▸Termenul Overdraftului: pînă la 24 luni, cu posibilitatea de reînnoire pe perioade noi de
creditare
Beneficiarului overdraftului:
 Să fiţi salariat al unei companii, care are încheiat cu banca Proiect Salarial
 Transferul salariului la contul de plata in cadrul locului actual de munca minim 3 luni
 Să ai viză de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
Documente necesare:
1. Cerere-ofertă de acordare a creditului sub formă de overdraft;
2. Buletin de identitate (original + copie);
3. Cererea de solicitare a informaţiei de la biroul istoriei de credit.
Beneficiaţi de următoarele avantaje:
 Comision de examinare a cererii - 0 MDL
 Comisionul unic - 0%
 Comision pentru extragerea numerarului la bancomatele Băncii - 0%
 Pachet minim de documente
 Datoria se achită automat la virarea salariului de către angajator
 Cu posibilitatea de reînnoire automată a limitei de creditare, fără perceperea unui comision
 Overdraftul se oferă fără gaj,fără prezentarea certificatului de salariu, facturilor comunale,
sau altor documente solicitate în cazul altor tipuri de credite.
 Examinarea rapidă a solicitărilor de credit;
Comertbank

CREDITUL OVERDRAFT ACORDAT PE CARD


SALARIAL
Creditele overdraft pe conturile de card salarial reprezintă creditele de consum, care se
acordă clienţilor persoane fizice pentru acoperirea unor lipse de disponibil bănesc pe
perioade scurte de timp. Overdrafturile reprezintă suma care depăşeşte soldul contului de
card de debit.

Linia de credit revolving overdraft pe conturile de card se acordă deţinătorilor de carduri


salariale eliberate de Bancă pe bază de contract cu deţinătorul. Plafonul până la care
Banca acordă overdraftul se stabileşte de Banca până la trei salarii lunare nete ai titularului
de cont dar nu mai mult de 30 000 lei.
Beneficiarul de linie de credit revolving overdraft poate efectua mai multe trageri în cont pe
parcursul lunii, cu condiţia că suma totală să nu depăşească plafonul maxim.

Condiţiile:
Tipul cardului Electron

Suma overdraftului 2 000 – 30 000 lei

0.6% de la fiecare suma eliberată a overdraftului.


Comision de utilizare
Se achită la momentul înscrierii banilor pe cont şi obligatoriu la data de 01 a lunii pentru luna
overdraftului
precedentă

20,5 % , poate fi modificată în mod unilateral mărimea dobânzii. Banca îl va anunţa în scris
Rata dobînzii , flotantă
pe Debitorul despre modificarea mărimii dobânzii cu cel puţin 10 zile înainte de modificare

Termenul creditului (max) 24 luni

Calcularea dobânzii se efectuează lunar pe o perioada de 30 de zile, reieşind din 360-zile în


an, la soldul restanţei de credit pentru perioada de calcul corespunzătoare
Formula de calculare a dobânzii
Formula de calculare a dobânzii:
(Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/360(zile în an) x 100

La data intrării banilor pe cont şi obligatoriu pe data de 01 a lunii pentru luna precedentă,
Achitarea dobânzii
precum şi la scadenţa.

Achitarea overdraftului La momentul intrării mijloacelor băneşti pe cont

Penalitatea pentru overdraft


0,2% de la soldul nerambursat pentru fiecare zi de întârziere
nerambursat la scadenţa

 Cererea titularului de cont cu privire la solicitarea liniei de credit overdraft;


 cererea de emitere card BC Comerţbank SA pentru persoane fizice;
Documente necesare de
 buletin de identitate (original şi copia) al clientului;
prezentat:
 certificatul privind salariul lunar pe ultimele 6 luni;
 copia integrală a cărţii de muncă (vizată şi ştampilată de persoana autorizată);
Tipul cardului Electron

 angajament (persoane fizice) – (formular se eliberează la banca);


 Chestionar persoana fizică (formular se eliberează la banca)
 angajament de garantare al întreprinderii (formular se eliberează la banca)

CREDIT RETAIL
Comertbank propune persoanelor fizice – credit pentru necesităţi personale RETAIL.
Acest tip de credit este optim atunci cînd clientului este important să obţine creditul simplu
şi rapid. Clientul poate solicita creditul avînd diferite venituri confirmate – salariul, venit din
arenda, transferuri de bani de peste hotare, dividende, etc.

Scopul creditului nu este limitat. De exemplu, procurarea tehnicii de uz casnic, mobilei,


covoarelor, bicicletei, tehnicii audio/video/foto, instrumentelor, echipamentului; plata
contractului pentru studii; reparaţie; alte necesităţi personale.

Unul din principale avantaje al ofertei de creditare a COMERTBANK este examinarea


cererii clientului şi acordarea creditului în cel mai scurt timp.

Pentru a solicita creditul clientul trebuie să completeze cererea şi să răspundă la întrebările


din ancheta.

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei dezvăluite Credit RETAIL fără gaj

Suma creditului (min/max) 3 000 lei - 30 000 lei

Termenul creditului (min/max) 24 luni

Rata dobînzii achitată de client 18 % - pentru toţi clienţi, care au trecut Scoring
(minimă/maximă), precum şi metoda de 17 % - pentru clienţi cu istoria creditară bună la Banca şi care au trecut scoring Formu
calcul a valorii absolute a ratei dobînzii calculare a dobînzii::
(Soldul creditului x Rata dobînzii x Numărul de zile)/360(zile în an) x 100

Alte plăţi care nu sînt incluse în rata 2% - comisionul p/u acordarea creditului, independent de termenul creditului (min. 10
dobînzii (minim/maxim) achită pînă la acordarea creditului. 100 MDL - Comision de examinarea dosarului

Modul (anuităţi, rate, integral) şi frecvenţa Rambursarea lunar şi/sau la data scadenţei creditului
plăţilor

Documentele necesare pentru obţinerea 1Cererea Debitorului potenţial privind: suma, destinaţia, termenul, asigurarea creditulu
creditului** obligaţia de rambursare a creditului 2.Informaţie privind persoane afiliate
3. Buletinul de identitate (în original şi copia ) al Debitorului potenţial;
4.Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său;
5. Copia integrală a carnetului de muncă;
6.Declaraţia privind veniturile (după caz);
7. Document de proprietate asupra bunurilor, inclusiv imobiliare, etc. ale Debitorului p
(după caz);
8.Informaţie privind surse suplimentare de venit (în cazul în care există).

Formele de asigurare ale creditului fără asigurare/după caz fidejusiunea soţului/soţiei


acceptate de bănci

Efectele rambursării anticipate, precum şi 0.1% - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de întîr
penalităţile aferente contractului de credit (credit, dobînda şi comisioane);

Condiţiile în care rata dobînzii se poate Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţi
modifica pînă la rambursarea integrală situaţiei financiare în Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de a schi
dobînzii pînă la 5 puncte procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorulu
puţin 10 zile înainte de introducere ratei noi, şi pînă la 10 puncte procentuale - cu acor
preliminar al părţilor.

* Rata dobînzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, evaluarea
de risc, starea financiară a debitorului şi alţi factori.

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma jur
Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a docu
necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

CREDIT PENTRU REPARATIE SI MOBILA


BC “COMERŢBANK” S.A. propune persoanelor fizice – credit pentru reparaţie şi procurarea
mobilei.
Acest tip de credit este optim atunci cînd clientului este important să obţine creditul simplu
şi rapid. Clientul poate solicita creditul avînd diferite venituri confirmate – salariul, venit din
arenda, transferuri de bani de peste hotare, dividende, etc.
Scopul creditului: repaţie apartamentului, casei, substituirea cazanului de încălzire,
articolelor sanitare, uşilor , procurarea mobilei.
Unul din principale avantaje al ofertei de creditare a BC “COMERŢBANK” S.A. este
elebirarea fară gaj pînă la 50 000 de lei.
Pentru a solicita creditul clientul trebuie să completeze cererea şi să răspundă la întrebările
din ancheta.

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei
“Credit pentru REPARAŢIE şi MOBILA” fără gaj
dezvăluite

Suma creditului (min/max) 3 000 lei - 50 000 lei

Termenul creditului Pînă la 24 luni

18 %
Rata dobânzii achitată de client,
Rata dobânzii este fixă şi se calculează la numărul efectiv de zile de utilizare a creditultui, precum şi d
precum şi metoda de calcul a
dobânzii reieşind din 365 zile în an (366 de zile într-un an bisect). Dobânda se va plăti lunar la data în
valorii absolute a ratei dobînzii
contractului, a lunii ulterioare pentru luna precedentă şi la data de rambursare finală a Creditului.
Alte plăţi care nu sînt incluse în 2% - comisionul p/u acordarea creditului, (min. 100 MDL). Se achită pînă la acordarea creditului. 100
rata dobînzii comision de examinarea dosarului.

Modul (anuităţi, rate, integral) şi


Creditul este rambursat în tranşe egale la data contractului
frecvenţa plăţilor

1. Cererea Debitorului potenţial privind: suma, destinaţia, termenul, asigurarea creditului, obligaţia de
rambursare a creditului 2. Informaţie privind persoane afiliate
3. Buletinul de identitate (în original şi copia) a Debitorului potenţial;
Documentele necesare pentru 4. Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său;
obţinerea creditului* 5. Copia integrală a carnetului de muncă;
6. Declaraţia privind veniturile (după caz);
7. Document de proprietate asupra bunurilor, inclusiv imobiliare, etc. ale Debitorului potenţial (după
8. Informaţie privind surse suplimentare de venit (în cazul în care există).

In cazul cînd persoana este căsătorită:


-Fidejusiunea soţului/soţiei
In cazul cînd persoana nu este casătorită şi locuieşte cu părinţi:
Formele de asigurare ale
-Fidejusiunea părinţilor/altei repsoane
creditului acceptate de bănci
Fidejusor obligatoriu prezimta permisiunea de averifica in biroul de credit. Manager virifica daca fideju
are alte credite contractate. Salariul (cu exepţia plăţilor/îndemnizaţiilor sociale) soţiei/soţului se iau ca
50%. Salariul mamei/tatei se ia în calcul cu 50% numai în cazul cînd Debitor locuieşte cu dînşii.

Efectele rambursării anticipate,


0.1% - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de întîrziere (credit, d
precum şi penalităţile aferente
comisioane).
contractului de credit

Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţirii situaţiei finan
Condiţiile în care rata dobînzii se
Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de a schimba rata dobînzii pînă la 5 puncte
poate modifica pînă la
procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorului cu cel puţin 10 zile înainte de introduc
rambursarea integrală
noi, şi pînă la 10 puncte procentuale - cu acordul preliminar al părţilor.

*Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debito
gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentr
contractarea unui credit la Banca.

CREDIT PENTRU ODIHNĂ


BC “COMERŢBANK” S.A. propune persoanelor fizice – credit pentru ODIHNĂ
Vreţi să mergeţi la odihnă? Acum puteţi s-o faceţi în credit!

 Vreţi să duceţi copilul sau părinţii la mare?


 Vreţi să vizitaţi capitalele Europene sau să plecaţi într-o croazieră?
 Vreţi să trimiteţi copii la o tabără în Europa?
 Prietenii vă invită la odihnă?

Vara este cel mai frumos anotimp pentru odihnă!!!

Unul din principale avantaje al ofertei de creditare a BC “COMERŢBANK” S.A. este


elebirarea fară gaj pînă la 30 000 de lei în scopul odihnei.
Acest tip de credit este optim atunci cînd clientului este important să obţine creditul simplu
şi rapid. Clientul poate solicita creditul avînd diferite venituri confirmate – salariul, venit din
arenda, transferuri de bani de peste hotare, dividende, etc.
Pentru a solicita creditul clientul trebuie să completeze cererea şi să răspundă la întrebările
din ancheta.

Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei
Credit pentru ODIHNĂ fără gaj
dezvăluite

Suma creditului (min/max) 3 000 lei - 30 000 lei

Termenul de credit are Pînă la 24 luni

18 %
Rata dobânzii este fixă şi se calculează la numărul efectiv de zile de utilizare a creditului, pr
Rata dobânzii de rata dobânzii reieşind din 365 zile în an (366 de zile într-un an bisect) . Dobânda se va p
la data încheierii contractului, a lunii ulterioare pentru luna precedentă şi la data de rambur
finală a Creditului.

Comisionul de acordare se calculează de la valoarea creditului şi, este suportat de câtre clie
- Comision de acordare – 2% independent de termenul creditului (min. 100 MDL). Se achită
Comision de acordare
acordarea creditului.
Comision de examinarea dosarului – 100 MDL.

Rambursarea Creditului Creditul este rambursat în tranşe egale la data contractului

Perioada de graţie Nu există

Rambursarea în avans Rambursarea in avans este permisa oricând după încheierea contractului

- Cetăţeni ai Republicii Moldova şi rezidenţi în Moldova


- Angajaţi
Notă: Nu se accepta angajaţi de la unităţile in curs de lichidare, faliment;
Beneficiarii creditului - Vârsta de la 18 până la 57/62 ani (femei/barbati) ( creditul urmează a fi rambursat până l
atingerea 57/62 ani)
- Trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puţin 6 luni consecutive la actualul loc de mun
- Trebuie să fie angajat pe perioada nedeterminată sau cel puţin egală cu termenul de cred

1. Cererea Debitorului potenţial privind: suma, destinaţia, termenul, asigurarea creditului, o


de rambursare a creditului
2. Informaţie privind persoane afiliate
3. Buletinul de identitate (în original şi copia) a Debitorului potenţial;
Documentele necesare pentru 4. Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său;
obţinerea creditului* 5. Copia integrală a carnetului de muncă;
6. Declaraţia privind veniturile (după caz);
7. Document de proprietate asupra bunurilor, inclusiv imobiliare, etc. ale Debitorului potenţ
caz);
8. Informaţie privind surse suplimentare de venit (în cazul în care există).
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

În cazul cînd persoana este căsătorită:


- Fidejusiunea soţului/soţiei
În cazul cînd persoana nu este casătorită şi locuieşte cu părinţi:
Formele de asigurare ale - Fidejusiunea părinţelor/altei persoane
creditului acceptate de bănci Fidejusor obligatoriu prezinta permisiunea de a verifica in biroul de credit. Manager verifica
fidejusor nu are alte credite contractate.
Salariul (cu exepţia plaţilor/îndemnizaţiilor sociale) soţiei/soţului se iau în calcul cu 50%.
Salariul mamei/tatei se ia în calcul cu 50% numai în cazul cînd Debitor locuieşte cu dînşii.

Efectele rambursării anticipate,


0.1% - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de întîrziere
precum şi penalităţile aferente
dobînda şi comisioane).
contractului de credit

Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţirii situ
Condiţiile în care rata dobînzii
financiare în Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de a schimba rata dob
se poate modifica pînă la
la 5 puncte procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorului cu cel puţin 10 z
rambursarea integrală
înainte de introducere ratei noi, şi pînă la 10 puncte procentuale - cu acordul preliminar al p

*Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma jurid
Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a docu
necesare pentru contractarea unui credit la Banca.

CREDIT ACORDAT LA CARDUL DE PLATĂ


FLASH
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditului la cardul de plată FLASH BC"COMERŢBANK" S

Denumirea informaţiei dezvăluite CREDIT ACORDAT LA CARDUL DE PLATĂ FLASH

Suma creditului (min/max) 2 000 lei - 50 000 lei

Termenul creditului (min/max) 24 luni

Rata dobînzii achitată de client 16.5%


(minimă/maximă), precum şi metoda de Formula de calculare a dobânzii::
calcul a valorii absolute a ratei dobînzii (Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/360(zile în an) x 100

Alte plăţi care nu sînt incluse în rata 1.75% comision pentru retragerea numerarului la ATM/POS/internet banking
dobînzii (minim/maxim) 100 MDL - Comision de examinarea dosarului
0 – comision achitare la comercianți

Modul (anuităţi, rate, integral) şi Plata minimă lunară a Creditului constituie 10% din soldul Creditului la ultima zi
frecvenţa plăţilor precedente

Documentele necesare pentru obţinerea 1. Cererea de acordare a creditului la contul de card Flash;
creditului** 2. Chestionar de solicitare a creditului;
3. Certificat privind veniturile din salariu, semnat și ștampilat de angajator;
3. Actul de identitate (în original şi copia ) al solicitantului;
4. Ancheta de identificare a clientului, persoană fizică;
5. Copia integrală a carnetului de muncă;
6. Acord de consultare a Biroului de credit pentru istoria de credit a solicitantului;
7. Document confirmative pentru alte venituri;
8. Documente pentru fidejusor;
9. Declarația BASS opțional.

Formele de asigurare ale creditului fără asigurare/după caz fidejusiunea soţului/soţiei


acceptate de bănci

Perioada de grație Până la 50 de zile

Condiţiile în care rata dobînzii se poate Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înră
modifica pînă la rambursarea integrală situaţiei financiare în Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de
schimba rata dobânzii până la 5 puncte procentuale în mod unilateral, cu avizul p
al Debitorului cu cel puţin 10 zile înainte de introducere ratei noi, şi până la 10 pu
procentuale - cu acordul preliminar al părţilor.

* Rata dobânzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, evaluarea
de risc, starea financiară a debitorului şi alţi factori.

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţă de Debitor şi forma jur
Debitorului gajist, destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a docu
necesare pentru contractarea unui credit la Bancă.

CREDIT DE CONSUM
Info

Denumirea Credit de consum


informaţiei
dezvăluite

Suma creditului 1 000 lei - 30 000 lei


(min/max)

Termenul 6-24 luni


creditului
(min/max)

Rata dobînzii 17 % - pentru toţi clienţi, care au trecut Scoring


achitată de client 16 % - pentru clienţi cu istoria creditară bună la Banca şi care au trecut scoring Formula de calculare a dobânzii:
(minimă/maximă) (Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/360(zile în an) x 100
, precum şi
metoda de calcul a
valorii absolute a
ratei dobînzii
Alte plăţi care nu 0-1 % pentru fiecare an de creditare ;– comisionul p/u acordarea creditului;
sînt incluse în rata
dobînzii 100 MDL- taxa pentru primirea şi examinarea cererilor de credit;
(minim/maxim)

Modul (anuităţi, Rambursarea lunar şi/sau la data scadenţei creditului


rate, integral) şi
frecvenţa plăţilor

Documentele 1Cererea Debitorului potenţial privind: suma, destinaţia, termenul, asigurarea creditului, obligaţia de rambursare a
necesare pentru 3. Buletinul de identitate (în original şi copia ) a Debitorului potenţial;
obţinerea 4.Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său;
creditului** 5. Copia integrală a carnetului de muncă;
6.Declaraţia privind veniturile (după caz);
7. Document de proprietate asupra bunurilor, inclusiv imobiliare, etc. ale Debitorului potenţial (după caz);
8.Informaţie privind surse suplimentare de venit (în cazul în care există).

Formele de fără asigurare/după caz fidejusiunea soţului/soţiei


asigurare ale
creditului
acceptate de bănci

Efectele 0 % - comision de rambursare anticipată


rambursării
anticipate, precum
şi penalităţile
aferente
contractului de
credit

Condiţiile în care Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţirii situaţiei financiare în Rep
rata dobînzii se - cu acordul preliminar al părţilor.
poate modifica
pînă la
rambursarea
integrală

* Rata dobînzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, evaluarea gradului de r

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debit

ACHIZITIA, CONSTRUCTIA SI REPARATIA


IMOBILELOR
Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei dezvăluite Achizitia, constructia si reparatia imobilelor

Suma creditului (min/max) 5 000 lei-500 000 lei


Termenul creditului (min/max) 12-60 luni

Rata dobînzii achitată de client 17 % - pentru toţi clienţi, care au trecut Scoring
(minimă/maximă), precum şi metoda de 15 % - pentru clienţi cu istoria creditară bună la Banca şi care au trecut scoring Formula
calcul a valorii absolute a ratei dobînzii dobînzii::
(Soldul creditului x Rata dobînzii x Numărul de zile)/360(zile în an) x 100

Alte plăţi care nu sînt incluse în rata 0-1 % pentru fiecare an de creditare ;– comisionul p/u acordarea creditului;
dobînzii (minim/maxim) 100 MDL- taxa pentru primirea şi examinarea cererilor de credit;
0-2 % - prolongare/rescadenţare din suma prolongată/rescadenţată;

Modul (anuităţi, rate, integral) şi Rambursarea lunar şi/sau la data scadenţei creditului
frecvenţa plăţilor

Documentele necesare pentru obţinerea 1Cererea Debitorului potenţial privind: suma, destinaţia, termenul, asigurarea creditului,
creditului** rambursare a creditului 2.Informaţie privind persoane afiliate
3. Buletinul de identitate (în original şi copia ) a Debitorului potenţial;
4.Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său;
5. Copia integrală a carnetului de muncă;
6.Declaraţia privind veniturile (după caz);
7. Document de proprietate asupra bunurilor, inclusiv imobiliare, etc. ale Debitorului pote
caz);
8.Informaţie privind surse suplimentare de venit (în cazul în care există).

Formele de asigurare ale creditului Până 30 000 MDL - fără asigurare/după caz fidejusiunea soţului/soţiei pentru sume mai m
acceptate de bănci lichid (imobil, depozite, mijloace de transport, etc.)

Efectele rambursării anticipate, precum 0 % - comision de rambursare anticipată


şi penalităţile aferente contractului de 0 - 0,5 % - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de înt
credit (credit, dobânda şi comisioane);

Condiţiile în care rata dobînzii se poate Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţirii
modifica pînă la rambursarea integrală financiare în Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de a schimba rata d
5 puncte procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorului cu cel puţin 10 z
introducere ratei noi, şi pînă la 10 puncte procentuale - cu acordul preliminar al părţilor.

* Rata dobînzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, evaluarea gradului de r
financiară a debitorului şi alţi factori.

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debit
destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru cont
credit la Banca.

CREDIT ACHIZIŢIA TRANSPORTULUI


Informaţie privind condiţiile de acordare a creditelor BC"COMERŢBANK" S.A.

Denumirea informaţiei dezvăluite Credit Achiziţia transportului

Suma creditului (min/max) 5 000 lei - 500 000 lei


Termenul creditului (min/max) 12-60 luni

Rata dobînzii achitată de client La credite cu termenul până la 2 ani, 17 % - pentru toţi clienţi, care au trecut Scoring,
(minimă/maximă), precum şi metoda de 16 % - pentru clienţi cu istoria creditară bună la Banca şi care au trecut scoring Formul
calcul a valorii absolute a ratei dobînzii a dobânzii:
(Soldul creditului x Rata dobânzii x Numărul de zile)/360(zile în an) x 100

Alte plăţi care nu sînt incluse în rata 0-1 % pentru fiecare an de creditare ;– comisionul p/u acordarea creditului;
dobînzii (minim/maxim) 100 MDL- taxa pentru primirea şi examinarea cererilor de credit;
0-2 % - prolongare /rescadenţare din suma prolongată / rescadenţată;

Modul (anuităţi, rate, integral) şi Rambursarea lunar şi/sau la data scadenţei creditului
frecvenţa plăţilor

Documentele necesare pentru obţinerea 1Cererea Debitorului potenţial privind: suma, destinaţia, termenul, asigurarea creditulu
creditului** rambursare a creditului 2.Informaţie privind persoane afiliate
3. Buletinul de identitate (în original şi copia ) a Debitorului potenţial;
4.Adeverinţa de la locul de muncă al Debitorului potenţial privind venitul său;
5. Copia integrală a carnetului de muncă;
6.Declaraţia privind veniturile (după caz);
7. Document de proprietate asupra bunurilor, inclusiv imobiliare, etc. ale Debitorului po
caz);
8.Informaţie privind surse suplimentare de venit (în cazul în care există).

Formele de asigurare ale creditului fără asigurare/după caz fidejusiunea soţului/soţiei


acceptate de bănci

Efectele rambursării anticipate, precum şi 0 % - comision de rambursare anticipată


penalităţile aferente contractului de 0 - 0,5 % - penalitate pentru restanţe la plăţile aferente creditului pentru fiecare zi de î
credit (credit, dobânda şi comisioane);

Condiţiile în care rata dobînzii se poate Banca are dreptul, în dependenţa de schimbările pe piaţa de credit din cauza înrăutăţir
modifica pînă la rambursarea integrală financiare în Republica Moldova şi deprecierii valutei naţionale a RM, de a schimba rata
la 5 puncte procentuale în mod unilateral, cu avizul prealabil al Debitorului cu cel puţin
de introducere ratei noi, şi pînă la 10 puncte procentuale - cu acordul preliminar al părţ

* Rata dobînzii la credit indicată se consideră de bază şi depinde de structura operaţiunii de credit, tipul gajului, evaluarea gradului de r
financiară a debitorului şi alţi factori.

**Banca poate solicita orice act necesar pentru evaluarea riscurilor legate de credit. În dependenţa de Debitor şi forma juridică a Debit
destinaţia şi asigurarea creditului, pentru fiecare Debitor potenţial se perfectează lista individuală a documentelor necesare pentru cont
credit la Banca.