Sunteți pe pagina 1din 7

1. Filosofia ca domeniu de studiu si ca mod de a fi a omului 2. Problematica filosofiei și 3 Necesitatea metodelor filosofice in argumentarea deciziilor 4. Filosofia şi medicina.

OBIECTUL DE STUDIU al filosofiei a variat odata cu evolutia ei. importanța sa în medicina teoretică profesionale , sociale si morale.
La inceput,filosofia cuprinde ansamblul unor elaborari și practică. Din ştiinţele concrete medicina este disciplina cu care filozofia
teoretice. Spre exemplu,Thales din Milet (VII-VI i.Hr.) aborda Problema fundamentală a filosofiei - Filosofia reprezinta o cunoastere sistematizata si nu spontana, interacţionează permanent. Ca şi filozofia medicina are obiectul
in lucrarile sale filosofice atit probleme referitoare la raportul dintre gîndire şi existenţă, deosebindu-se pronuntat de bunul-simt si cunoasterea comuna. său omul. Fără cunoaşterea problemelor conceptuale medicina
existenta in genere,cit si la probleme care ulterior vor fi conştiinţă şi materie. Lumea Filosoful nu poate exista. Iar pentru rezolvarea problemelor medicale
abordate in cadrul altor stiinte concrete înconjurătoare prezintă o totalitate aspira sa devina “autorul unei lumi”, constiinta sa il obliga sa-si medicii tpebuie să fie competenţi în problemele naturalist-
(geometria,cosmologia,astronomia etc.). Mai tirziu,Socrate de procese şi fenomene materiale şi “reintemeieze” imperiul pe care ştiinţifice, social-politice, economice ş.a.De aceea cei mai mari
pune omul in centrul filosofiei,si in baza diversificarii spiritual. Filozofia se ocupă cu il ia in stapanire, el va marca drumul sau in filosofie, deoarece medici au fost şi filozofi (Empedocle, Hipocrat, Aristotel,
cunostiintelor specializate,impreuna cu Platon si Aristotel,are formarea concepţiei despre lume la metoda inseamna calea spre Celsius, Galen, Sext Empiric, Avicena, F.Bacon, Paracelsius,
loc o delimitare a cunostiintelor stiintifice de cele filosofice. oameni.Problem legate de lume , adevar. . Prin metoda intelegem reguli M.Servet, G.Galilei, Harvei, Lametri, K.Linnei, Z. Freud,
Obiectul de studiu e necesar a fi studiat in interconexiune cu legate de noi insine, actiunea cauzala simple sigure si usoare, gratie carora cine le observa nu va lua ceva K.Jaspers, H. Selie ş.a.). Filozofia ajută pe medici să pătrundă
conceptia despre lume,religie,stiinta,istorie,in general cu reciproca dintre om si lume. fals drept adevarat si va mai profund în specialitatea sa, mai bine şi efectiv să folosească
toate formele culturii. Filosofia are drept obiectiv construirea Filozofia ajuta sa gasim raspuns la ajunge, crutandu-si puterile mintii, la cunoasterea adevarata a cunoştinţele medicale pentru teorie şi practică.Omenirea nu
unei imagini integrale generale a lumii cu ajutorul unor intrebare reiiesind din dovezile pe tuturor acelora de care va fi capabil. Metodele filosofice ne face sa poate exista decît în limitele unor parametri strict determinate a
categorii si principii generale: care le avem , aceasta ajuta pe un intelegem si sa stabilim care sunt adevaratele momente mediului fizic, biologic şi social. Omenirea ca parte a noosferei a
întrat în epoca dezvoltării ireversibile, care depinde de acutizarea
materie,miscare,spatiu,timp,cauzalitate, contradictie la medic sa depisteze diagnosul importante si prioritare. Metoda analitica ajuta sa intelegem
problemelor globale. Medicina, care se ocupă cu problemele
elaborarea unor teze,legi si teorii filosofice. pacientului. lucrurile asa cum sun tele prin teorii stiitifice conceptii analitice, (se
omului şi optimizării condiţiilor sociale, poate să contribuie la
Filozofia este nucleul concepţiei despre lume, ea trebuie se axeaza pe explicarea sau ordonarea fenomenelor prin derivare elaborarea strategiei omenirii, la rezolvarea problemelor globale,
deie i ̂ntr-o formă maximal generalizată tabloul lumii, omului logice).Metoda hermeneutica presupune demersuri de intelegere a la elaborarea noilor orientări valorice. Pentru formarea
şi interacţiunii lor. Obiectul filozofiei este generalul i ̂n fenomenului prin interpretari si integrari a cee ace este necunoscut conştiinţei globale e necesar de a reconştientiza toate relaţiile
sistemul ―lume – om‖. La ri ̂ndul său acest sistem este in orizontul familiarului( ce a intentonat sa spuna autorul,ce a spus sociale: relaţiile omului cu natura, relaţiile dintre diferite
compus din două subsisteme – ―lume‖ şi ―om‖. Fiecare din in realitate), Metoda integrate imbinarea comunităţi, relaţiile dintre om şi om, atitudinea către trecut,
ele are nivelurile sale, iar interacţiunea laturilor – patru analitic+hermeneutiv.(abordarea problemei rational dar si istorie, cultură, strămoşi ş.a.
aspecte: ontologic, gnoseologic, axiologic şi spiritual-practic. sufleteste)

6. Problema existenței în filosofie și medicină. Formele


fundamentale ale existenţei şi specificul existenţei omului.
1. Ce este primar, materia sau conștiința? Acesta reprezentând
aspectul ontologic al filosofiei.
2. Lumea poate fi cunoscută sau nu?
Acesta la rândul său marcând aspectul gnosiologic al filosofiei.
Cele 2 aspecte pot fi și ele divizate în mai multe forme
fundamentale ale existenței.
Aspectul ONTOLOGIC :
a. Materialism (poate fi:naiv antic; vulgar; metafizic,
antropologic și dialectic) b.
Idealism(obiectiv sau subiectiv)
Aspectul GNOSIOLOGIC :
a. Adepții cunoașterii lumii
b. Agnosticii (cred că lumea nu poate fi cunoscută)
c. Curente intermediare (scepticismul, optimismul și
fatalismul).
5.Ontologia si categoriile ei de baza: existenta,substanta si materia 7. Principalele niveluri de organizare a materiei. 10. Inconştientul, aprecierea poziţiei lui Freud şi a neofreudismului vizavi
Probleme de ontologie MATERIA - categorie filosofică pentru desemnarea de această problemă
1) Existenta si materia. Subiectede baza la ontologie realităţii obiective, care îi este dată omului în Inconştient - domeniu al psihicului ce constă dintr-o totalitate de procese,
2) Probleme constiintei in filosofie si medicina sensaţiile lui, care este copiată, fotografiată, operaţii şi stări ce nu sunt reprezentate în conştiinţa subiectului. Acest
3) Dialectica legile si categoriile sale reflectată de sensaţiile noastre, existînd independent domeniu a concentrat în sine pasiunile, motivele, năzuinţele sensul cărora
1) Existenta este o categorie filosofica , prin care marcam si intelegem realitatea de ele (V.I.Lenin). Materia este multitudinea infinită este determinat de cerinţele şi necesităţile fiziologice. Aşadar nu orice
obiectiv existenta, adica care exista independent de cunoasterea si vointa noastra. de obiecte şi sisteme care există în lume, există real, acţiune este orientată conştient. Fenomenele inconştiente nu-s ceva
NIVELURILE DE EXISTENTA:1.existenta material –senzorial 2.realitatea obiectiv- independent de conştiinţa omului. Prima etapă era misterios, enigmatic, ci tot aceea activitate a sistemului nervos superior care
ideal 3. existenta omului ASPECTELE EXISTENTEI: 1)aspectul filosofic 2)aspectul ca reprezentarea concret-senzorială a materiei. În în momentul dat nu se găseşte în centrul atenţiei conştiente, nu se percepe
existente este o primiza a unitatii lumii 3)lumea si tot ce exista in ea reprezinta o Grecia Antică ea era ca temelia, substratul, începutul şi resimte de individ.
realitate cu o logica a interna tuturor lucrurilor şi se înţelegea ca ceva omogen, Din punct de vedere fiziologic procesele inconştiente îndeplinesc un rol de
FORMALE EXISTENTEI: 1) existenta lucrurilor(tot)(starilor naturii si proceselor) nechimbător, necreabil şi indiscutabil.. A doua etapă protecţie a sistemului nervos, iau sub controlul său acele funcţii care nu cer
2)existenta umana 3)existenta sociala 4)existenta spirituala(spirituala – înţelegerea materiei ca substrat (substanţă). atitudinea creatoare şi participarea nemijlocită a conştiinţei (deprinderile,
individualizata si neindividualizate) CATEGORIA MATERIA-materia este o Aristotel înţelegea materia ca substrat, ca ceva pasiv, automatismele ş.a.).
categorie filosofica,pentru desemnarea realitatii obiective a lucrurilor, amorf, acalitativ, ca material pentru obiecte şi Concepţia despre inconştient a fost pentru prima dată formulată de
obiectelor,fenomenelor, proceselor din lume. NIVELURILE MATERIEI: fenomene.În concepţiile materialismului mecanicist, G.Leibnitz.
1)Nivelul materiei nevii/anorganice( toate obiectele de la particule elementare- metafizic din acea perioadă materia se înţelegea ca o S Freud (1856-1939)- a dezvoltat o concepţie specifică despre inconştient.
>galaxii);particulele elementare->nuclei atomici->atomi->moecule->corpuri- totalitate de însuşiri a corpurilor (întindere, formă, După părerea lui psihicul omului este format din trei niveluri:
>macrocorpuri->sist.geologice->planete->stele->galaxia->sist.de galaxii- greutate, mişcare) care acţionează asupra organelor Nivelul inferior – “Eul-ambigen” – este “subsolul”,aici este întuneric, domină
>metagalaxia. de simţ. În această noţiune rolul principal îi revine misterul, pasiunile, aceasta este lumea inconştientului unde totul dictează
2)Nivelul materiei vii nivelul molecular al vietii->nivelul celular- corporalităţii ce se baza pe categoriile ştiinţei din instinctele. Inconştientul este fundamentul de adîncime al psihicului, care
>microorganismele->tesuturi si organele->organismul->specii->biocenoze- acel timp - atom, substanţă, masă. A treia etapă – determină viaţa conştientă a subiectului(omului) şi chiar destinele unor
>biosfera reprezentarea filosofico-gnoseologică a materiei. popare.
3)Nivelul materiei social organizate:omul->familia->colectivele->grupuri sociale- Materialiştii francezi Diderot, Holbach, Helveţius ş.a. Al doilea nivel este “Eul” – sfera fenomenelor conştiente, autoconştiinţa
>popoare->natiuni->clase->state->sisteme statale->societatea in intregime neagă concepţia despre materie ca o substanţă individului.
Materia este obiectiva,universala,necreabila si indiscutabila, se gaseste in omogenă şi inertă. După părerea lor materia în Al treilea nivel “Super-Eul” – cenzura, lumea normelor sociale şi interdicţiilor
miscare,timp si spatiu. Ea exista ca SUBSTANTA si CAMP. general este tot aceia ce corespunde realităţii (tabu), morala. Personalitatea se găseşte permanent sub presiunea
Materie ca substanta este realitatea obiectiva corporala,tot ce are masa de obiective şi afectează simţurile noastre într-un mod contradicţiilor. Individul trebuie să aleagă între dorinţele şi plăcerile sale
repaos.Materie casubstanta exista ca diferite tipuri de sisteme materiale cu oarecare. Această idee o dezvoltă mai departe (principiul plăcerii) şi ceea ce este posibil şi admisibil (principiul realităţii).
anumite niveluri structurale:particule elementare,atomii,moleculele,corpurile F.Engels, care arată că materia ca atare este o pură Neofreudism – concepţie ce încearcă de a revedea ideile lui S.Freud în
macroscopice,organismele vii,bicenozele,societatea umana,sisteme geologice s.a. creaţie a gîndirii şi o abstracţie, noi nu ţinem seama direcţia socializării lor.
CAMP este o varietate a materiei,care n-are masa de repaos si depinde de diferite de deosebirile calitative ale lucrurilor, atunci cînd le Reprezentanţi: A.Adler, C.G.Jung, E.Fromm, C.Horni ş.a.
interactiuni si relatii a corputilor materiale.Materie ca realitate obiectiva este unim în noţiunea de materie. Ei neagă biologismul şi determinismul sexual freudian, mai puţină atenţie
caracterizata prin diferite forme de existenta ,insusiri si legaturi universale: atrag factorului inconştient în comportamentul individului, dar mai mult se
timp,spatiu,miscare,cauzalitate,legitate,structuralitate s.a. ocupă de rolul inconştientului în elucidarea fenomenelor sociale.
12. Cunoaşterea ca obiect al analizei filosofice. Subiectul şi obiectul 11. Geneza conştiinţei. Conștiința de sine. Limba şi gândirea, rolul cuvântului în
8. Importanta conceptiilor filosofice privitor la cunoaşterii. terapie. Conştiinţa şi creierul.
formele miscarii materiei, spatiului si timpului pentru Cunoașterea este un schimb de informații în rezultatul careia pentru o 1: Conştiinţa - însuşire a materiei superior organizată, funcţia superioară a
medicina. parte oarecare se acumulează informații noi. creierului,specifică numai oamenilor şi legată cu vorbirea; ea constă în reflectarea
Miscarea,spatial si timpul sunt categorii Cunoașterea se înscrie în cel de al doilea aspect al problemei generalizată şi orientată spre un anumit scop a realităţii, în construcţia mintală
filosofice,attribute ale materiei care exprima modelul fundamentale a filosofiei preliminară a acţiunilor şi previziunea rezultatelor lor, în reglementarea raţională şi
ei de existent:miscarea-variabilitatea,diversitatea- - în medicină se realizează în 3 ipostaze: autocontrolarea comportării omului. Conştiinţa este capacitatea omului de a se
spatiul,si dezvoltarea-timpul. 1.cunoasterea propriu zisă, științifică rezolvată în cercetări evidenţia pe sine însăşi din lumea înconjurătoare, de aşi da seama despre lumea sa
Spatiul si timpul biologic caracterizeaza lumea vie. 2.Cunoastere cotidiană care nu da date științifice dar cunoștințe anumite internă şi atitudinii sale către alţi oameni şi societate, ea este o reflectare
Spatiul biologic-totalitatea biocenozelor si (medic-paciennt) concepută, înţeleasă. 2) Conştiinţa de sine - capacitatea individului de a se înţelege
biogeocenozelor reflecta o anumita structuralitate si 3.stabilirea diagnozei şi aprecia pe sine însăşi ca subiect cunoscător, simţitor şi activ. Formarea conştiinţei
densitate a relatiilor organismelor vii.Timpul biologic- Subiectul cunoașterii reprezintă totdeauna omul, adică etnitatea începe de la reflectarea propriei sale existenţe corporală, psihică, socială. În
intensitatea proceselor si ritmurilor biologice,durata existențială de la care pornește procesul cunoașterii (declanșează , initiaza, dezvoltarea individului ea se începe a forma de la vîrsta de 3 ani şi presupune
schimbarilor biologice a organismelor vii.Spatiul uman- realizează) anumite etape de cunoaştere pe sine însăşi Următoarea etapă este evidenţierea sa
spatiul real cu care interactioneaza oamenii si Obiectul cunoașterii poate fi tot ce se conține în realitatea obiectivă, adică din lumea înconjurătoare,orientarea şi înţelegerea locului său în această lume,
societatea.El presupune raportul dintre natural si obiectul spre ce este îndreptat procesul cunoașterii. înţelegerea sa ca reprezentant a anumitui grup social, colectivităţi. Etapa
artificial si influenta lor asupra spatiului biologic.Timpul superioară este legată de apariţia eului ca personalitate şi se manifestă nu numai
social-caracterizeaza durata,succesiunea devenirea prin distincţia sa de alţii şi mediul înconjurător, dar şi aprecierea sa ce se manifestă
activitatilor umane si relatiilor sociale in dezvoltarea prin aşa noţiuni ca ruşinea, cinstea, demnitatea, datoria ş.a. Limba este un sistem
proceselor sociale.Timpul psihologic- 9. Structura conștiinței individuale. semiotic format din totalitatea semnelor şi regulilor gramaticale
intensitatea,durata si ritmicitatea proceselor Structura conştiinţei reprezintă o totalitate de procese psihice cognitive, afective, de formare a propoziţiilor şi frazelor cu sens. Limba este o totalitate de semne care
psihofiziologice ale omului.Fiecare individ are ritmurile volutive. Nucleul conştiinţei este gîndirea, intelectul. servesc ca mijloc pentru comunicarea interumană, pentru înregistrarea,
sale temporale,care se schimba cu virsta.In organismal Conştiinţa este imposibilă fără cunoştinţe. prelucrarea, păstrarea şi transmiterea informaţiei. Limba este forma materială de
uman exista aproape 300 de ritmuri de diferita Gîndirea este capacitatea de analiză şi sinteză, de a căpăta cunoştinţe noi şi de a le existenţă şi exprimare a gîndirii umane. Gîndirea abstractă, conştiinţa sunt
amplitudine si intensitate(de o zi,o saptamina,o luna folosi în diferite condiţii. fenomene ideale care pot să existe şi să se manifeste numai prin limbă ca totalitate
3luni,6 luni).Ritmurile biologice ii da posibilitatea Intelectul este capacitatea individului de a înţelege şi folosi raţional cunoştinţele. de simboluri şi semne. În limbajul obişnuit, natural aceste semen sunt cuvintele. Ele
organismului de a se acomoda optimal la ritmurille Intelectul depinde nu de cantitatea de cunoştinţe, ci de capacitatea de a produce, semnifică şi înlocuiesc obiectele realităţii. Cu ajutorul cuvintelor reproducem
fizice,ale naturii,de a coordona optimal procesele creea noi cunoştinţe şi le utiliza cu chibzuinţă. Memoria este capacitatea individului realitatea, ne formăm o reprezentare despre lume. Prin intermediul limbii se
fiziologice pentru activitatea vitala normal.La copii de a înregistra, păstra şi reproduce cunoştinşele, informaţia. Fără memorie nu pot realizează cunoaşterea lumii, în limbă se obiectivează conştiinţa personalităţii. Ea
timpul curge mai rapid,fiindca procesele fizico-chimice exista cunoştinţele. Memoria socială este întruchipată în obiectele culturii – lucruri, este un mijloc specific
sunt mai intense, la cei mai invirsta mai incet .Insa produsele artei, limbă, cărţi, reviste ş.a. Aceasta este memoria generaţiilor, istoriei, social de păstrare şi transmitere a informaţiei, de reglementare a
psihologic aceste evenimente sunt traite invers. poporului, cultura naţională şi tradiţiile. Emoţiile şi sentimentele sunt reflectări comportamentului uman. Gîndirea este capacitatea de analiză şi sinteză, de a
apreciative a realităţii, ele unesc situaţia exterioară cu necesităţie omului.Deatîta căpăta cunoştinţe noi şi de a le folosi în diferite condiţii. Intelectul este capacitatea
emoţiile şi sentimentele sunt regulatorul, catalizatorul activităţii umane. Emoţiile individului de a înţelege şi folosi rational cunoştinţele. Intelectul depinde nu de
pozitive ori negative reglementează alegerea acţiunii, formează comportamentul, cantitatea de cunoştinţe, ci de capacitatea de a produce, creea noi cunoştinţe şi le
ele contribuie la transformarea informaţiei în cunoştinţe, cunoştinţelor în utiliza cu chibzuinţă. El conţine o totalitate de principii, reguli, algoritmuri cu
convingeri. Voinţa este un mecanism deosebit de reglementare a activităţii propriu ajutorul cărora se realizează multitudinea formelor de gîndire. Intelectul este
numai omului, este un autocontrol a personalităţii. La animale şi copii mici voinţă “temperatura”, puterea raţiunii umane.Gîndirea umană are un caracter abstract,
nu există, ea este înlocuită de cerinţe ca motive de activitate. Voinţa este forţa generalizat, ea se exprimă prin noţiuni. Pentru existenţa noţiunilor este necesar de
motrică a personalităţii. În structura conştiinţei evidenţiem două niveluri: conştient memorie, limbaj, cuvinte
şi inconştient. Nivelul conştient include acele procese psihice de care noi ne dăm
seama, le înţelegem, se găsesc în centrul atenţiei noastre. Inconştient - domeniu al
psihicului ce constă dintr-o totalitate de procese, operaţii şi stări ce nu sunt
reprezentate în conştiinţa subiectului. Acest domeniu a concentrat în sine pasiunile,
motivele, năzuinţele sensul cărora este determinat de cerinţele şi necesităţile
fiziologice.
15. Problema adevărului în filosofie şi medicină. 13. Cunoaşterea senzorială şi raţională. Unitatea cunoaşterii senzoriale şi raţionale. 14. Diagnoza ca fenomen de cunoaştere.
Cea mai importantă problemă a teoriei cunoaşterei este Treapta senzorială -este o cunoaştere nemijlocită, concret imaginativă, superficială, ne dă Cunoasterea presupune descoperirea unui nou fapt. Diagnosyicarea
problema adevărului. Toate problemele gnoseologiei se referă informaţia primară despre fenomen. Ea este momentul iniţial al cunoaşterei şi se medicala, insa, nu este descoperirea a ceva nou ci este recunoasterea
la aceea ce este adevărul, cum poate fi el atins, cum există el şi efectuiază în procesul interacţiunii nemijlocite a subiectului cu realitatea obiectivă. fenomenului dat(procesul patologic concret )la un anumit individ.
ce caracter are. Adevăr este categoria filosofică care vizează *Senzaţia-este reflectarea unor laturi şi însuşiri a obiectelor lumii materiale, este efectul Medicul in prpcesul diagnosticarii merge de la ceva cunoscut(notiuni
corespunderea adecvată a imaginei cu obiectul, a acţiunii obiectelor asupra organelor de simţ. Senzaţia este imaginea subiectivă a lumii generale de boli) la ceva necunoscut(boala la persoana data).
cunoştinţelor cu realitatea obiectivă. Adevărul obiectiv - obiective, rezultatul interacţiunii subiectului şi obiectului şi deci conţine ceva de la subiect Diagnosticarea medicala de recunoastere a bolii este un proces de
categorie filosofică, care vizează cunoştinţele conţinutul cărora (forma reproducerii lumii obiective) şi ceva de la obiect (conţinutul senzaţiei). Imaginea desemnare a bolii pe baza cunoasterii simptomelor si trasat.ei si gasirea
e determinat de obiectul cunoaşterii şi este independent de este copia obiectului, ea coincide cu obiectul reflectat. Asemănătoare este şi concepţia lui acestora la bolnav.
subiect. Adevărul se referă la concluziile noastre despre lume I.Muller despre energia specifică a organelor de simţ, conform căreia omul percepe nu
şi nu la însuşi lume. Cunoştinţele sunt subiective după formă şi fenomenele lumii obiective, ci numai schimbările în organele de simţ, energia lor Diagnoza- constatarea unitatii nozologice(anumita forma a procesului
obiective după conţinut. Adevărul se referă numai la specifică. *Percepţia-este o reflectare senzorială (o formă a ei), care constă în patologic) si diferentierea ei de alte unitati nozologice.
conţinutul cunoştinţelor.Adevărul nu depinde om, omenire, reproducerea obiectului în întregime, este o imagine integrală a obiectului. Dacă senzaţia Diagnisticarea este un rationament ce se bazeaza pe legile: legea
epocă, de numărul de voturi. De exemplu, din faptul, că ideea este reflectarea unei laturi, însuşiri a obiectului, percepţia este reflectarea obiectului în identitatii, contradictiei, tertului exclus, ratiuni suficiente). Calitatea
indivizibilităţii atomului pînă la finele secolului XIX era întregime. *Reprezentarea este a treia formă a reflectării senzoriale şi constă în diagnozei depinde nu numai de modil cum medicul examineaza
susţunită de majoritatea oamenilor nu reiesă, că ea era reproducerea imaginil or care au avut loc în trecut, reproducerea obiectelor şi bolnavului, dar si de capacitatea medicilor de a gandi logic.
adevărată. Adevăr absolut - categorie filosofică ce vizează fenomenelor care au acţionat asupra noastră cîndva, iar în momentul dat nu acţionează
coincidenţa completă, definitivă a imaginii cu obiectul asupra organelor de simţ. Reprezentarea are un caracter concret - imaginativ. Treapta Folosirea computatoarelor in medicina are o perspectiva
reflectat. Aceste cunoştinţe nu depind de dezvoltarea raţională -este o formă calitativ specifică de reflectare a realităţii şi mai puternică decît multpropitatoare, deoarece masina apriori are un sir de proprietati fata
cunoaşterii şi practicii sociale de aceea sînt adevăruri eterne. treapta senzorială, este o cunoaştere mijlocită (pe baza unor cunoştinţe putem căpăta de om. Odat cu aceasta informatizare a medicinei duce la consecinte poz
Ca exemple de adevăruri absolute servesc constatarea cunoştinţe noi), ne dă cunoştinţe generalizate şi abstracte, în formă de noţiuni şi legităţi, si neg. Ca rezultat, al informat sferei med se imbunatateste calit
evenimentelor, faptelor (Chişinăul este capitala Moldovei, ne redă esenţa obiectelor şi fenomenenlor. Ea are un caracter conceptual, neimaginativ. diagnosticarii. Se exclude unilateralitatea si subiectivismul in procesul
Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850 şi a.) şi tezele Cunoaşterea raţională este legată cu gîndirea abstractă şi limbajul (sisteme de semne şi activitatii medicale. Computerizarea medicinei tottodata poate sa duca si
fundamentale ale ştiinţei (substanţa este alcătuită din atomi, construcţii logice care permit existenţa gîndirii abstracte). *Noţiunea-este expresia la standaryizarea de umanizare. Numai in manual tabloul clinic al bolii
conştiinţa e funcţia creerului, materia este realitatea obiectivă lucrurilor în gîndire, reflectarea lor în mod generalizat şi abstract, cînd ne abatem de la este clasic. In realitate boala are o multime de part pe care computerul
şi a Adevăr relativ - categorie filosofică care reflectă trăsăturile lor neesenţiale şi secundare. Noţiunile se fixează în forme lingvistice şi nu poate sa le evidentieze. Mijloacele tehnice si computerele fiind surse
coincidenţa incompletă a imaginii cu obiectul. Adevărul relativ constituie sensul expresiilor respective ale limbii. Noţiunea leagă cuvintele cu anumite de info pentru bolnav maresc distanta dintre medic si pacient medicul
sunt cunoştinţe care corect reflectă realitatea, dar nu cuprinde obiecte , ceea ce face posibilă stabilirea unei semnificaţii precise a cuvintelor şi operează prefera sa contacteze mai mult cu tehnica decat cu omul viu. Deasemnea
toate laturile, aspectele obiectului reflectat, ceva rămne cu ele în procesul gîndirii. Cele mai generale noţiuni se numesc categorii. *Judecata-este se mareste probabilitatea aparitiei greselilor medicale fiindca dintr-un
neconoscut. În procesul cunoaşterii are loc trecerea treptată un gînd exprimat în formă de propoziţie, în care se afirmă ori se neagă ceva despre complex mai mare de metode si procedee de diagnosticare si tratament
de la adevărul relativ la cel absolut. Adevărul absolut poate fi obiecte. Ea poate fi simplă şi compusă. Funcţia gnoseologică a judecăţii constă în trebuie de ales pe cele mai optimale. Crearea sistemelor de experti ne da
înţeles ca o sumă a adevărurilor relative. Iar în adevărul relativ determinarea raportului dintre subiectul cunoscător şi obiect. Prin intermediul judecăţii posibilitatea de a folosi cunostinetele si experienta celor mai mari
se conţin elemente ale adevărului absolut (aceea ce se se formează o relaţie de apreciere a realităţii, o apreciere prin compararea noţiunilor. specialisti. Totusi sistemele de experti sunt limitate de nivelul de
păstrează şi se completează ulterior).În activitatea medicală *Raţionamentul-este o formă a gîndirii în procesul căreia din una sau cîteva judecăţi cunoastinte si calificare a specialistului. Respectiv ne dau niste concluzii
principala formă de cunoaştere este diagnosticarea. Stabilirea numite premize se deduce o judecată nouă, care rezultă în mod logic din premize. probabile despre mai multe boli posibile. De aceea lucrul principal de
diagnozei este un proces de cunoaştere complicat, esenţa Raţionamentul este forma gîndirii în care se realizează cunoaşterea lumii obiective la argumentare si diferentiere a diagnozei trebuie sa-l faca peesonal
cărui este reflectarea legităţilor obiectiv-existente în conştiinţa nivelul treptei abstracte. Unitatea lor constă în aceea, că senzaţiile noastre au un caracter medicul(si nu masina). Computerizarea si informatizarea sferei medicale
medicului. Veridicitatea diagnozei depinde de coincidenţa conştient (noi nu numai vedem, dar şi înţelegem), iar discursurile logice întotdeauna se nu poate inlocui complet metidele clasice de diagnosticare. Medicul
concluziilor medicului cu procesul patologic însăşi, dacă ele nu bazează pe datele experienţei. Baza unităţii senzorialului şi raţionalului este practica trebuie sa posede atat metode clasice cat si metode noi de diagnosticare
coincid – aceasta-i greşală medicală. Dacă diagnoza este socială. Astăzi, de pe poziţiile cognitologiei sociale , trebuie de privit cunoaşterea nu si tratament. Pentru asta se cere o preg profes a medicilor mai ampla ce
adevărată, atunci apare întrebarea – ce fel de adevăr este numai ca interacţiunea acestor două trepte (sensorială şi raţională), dar evidenţierea unui presupune o cultura filozofica o pregatire logico-metodologica.
diagnoza medicală? Trebuie să recunoaştem, că în concluziile nou moment - mediului informaţional, care joacă rolul hotărîtor în procesul cunoaşterii.
medicului există şi adevăr absolut (constatarea anumitor Cunoaşterea senzorială şi raţională este importantă în activitatea medicului atît la nivelul
fapte, datele de la autopsie şi din laborator) şi adevăr relativ examinării pacientului (este foarte necesar de a vedea şi recunoaşte simptomele), cît şi în
(forma bolii, srecificul procesului patologic ş.a.). procesul formulării diagnozei. Ultima prezintă un şir de judecăţi şi raţionamente şi
medicul trebuie să respect e anumite reguli pentru a evita greşelile posibile.
16. Gândirea medicală între obiectivitate și subiectivitate. Legile fundamentale ale logicii și gândirea 17. Tipurile metodelor de cunoaştere.
medicală.
Gnoseologia se preocupa de natura cunoasterii, inclusive sursele sale, de achizitie si justificare, de
reflectare realitatii obiective si subiective in constiinta oamenilor. Obiectivitatea caracterizeaza o
relatie conceptuala calificanta de modalitate existentiala a realitatii reprezentate in subiect.
obiectivitatea priveste mecanismele generante de realitate si tratarea obiectului cumva diferentiat de
individ, ca diferit de o entitate obiect, independenta de subiect ca realitate obiectiva. existenta in afara
subiectului, in afara corpului său fizic, dar si in afara corpului său spiritual tatea fizică a obiectelor este
relativ usor de conceptualizat, exterioritatea spirituala informationala, defineste existenta unui obiect
autonom de orice p mental prin care sunt reprezentate cumva obiectele Orice obiect, din punct de
vedere filosofic, trebui inteles ca o existentă duală, ca obiect in subiect, obiect construit modal de
simturile si mintea individului si ca obiect independent modal de subiect, ca sursă de mesaj care
furnizează omului informatia de modalitate, dar care obiect este diferit de toate mesajele de
modalitate pe care le difuzează si care sunt percepute si interpretat ca forme sau evenimente Tratarea
tehnică a obiectivității filosofice, metafizice, este dificilă si cere concepte analize specializate, putin
familiare majorității. Subiectivismul este teoria care spune că percepția (sau conștiința) este realitatea și
că nu există un adevăr fundamental conform căruia realitatea există independent de percepție.
Obiectivismul in antiteza cu subiectivismul este obiect care sustine ca realitatea exista cu totul
independent de minte. Un alt concept inrudit cu subiectivismul este cel al panpsihismului. considera ca
toate partile materiei implica mintea, ca totul este constient si ca exista, sa fie multe minti separate, fie
o singura minte care uneste tot cee ace este. Logica este stiinta despre formele gindirii corecte, despre
legile si gindirele acesteia. Importanta stiintei logicii consta in: ajuta sa exercitam in mod constient
gindirea si incostientlofica –facindo mult mai exacta, stiinta logicii: da o posibilitate sa depasim
caracterul limitat, logica ajuta la dezvoltarea capacitatii de abstractizare , sa evitam greselile, serveste
la modernizarea si computerizarea medicinii.
18.18. Specificul şi actualitatea manifestării eticii și bioeticii în medicină.
19. Teoriile normative ale moralităţii: teorii ale virtuţii, teorii deontologice şi teorii 20. Metode de luare a deciziilor morale în practica medicală. Principiile autonomiei, binefacerii, non-
consecinţionaliste. dăunării, echităţii, vulnerabilităţii şi integrităţii.
Cunoasterea materiala, care are a face cu obiecte determinante si cu legile caraora ele le sunt Bioetica, ca şi orişice alte domenii ale ştiinţei, se fundamentează pe cîteva principii, pe careva
supuse. Aceste legi la randul lor sunt de doua feluri: legile naturii studiate de catre stiinta numita axiome.Elaborînd principiile eticii viului e necesar, în primul rînd, a stabili statutul ştiinţific al ei, a determina
fizica, si legile libertatii studiate de stiinta numita etica in cadrul teoriei moravurilor. în ce sens – îngust sau larg – se interpretează această disciplină, mai detaliat de precizat obiectivele şi
CUNOASTEREA (filosofie logica) sarcinile bioeticii ca o direcţie ştiinţifică interdisciplinară şi ca un institut .
FIZICA ETICA Autorii din Europa înaintează de asemenea patru principii fundamentele ale bioeticii, însă doar unul singur
( TEORIA NATURII) ( TEORIA MORAVURILOR) dintre ele coincide cu cel american. E vorba de principiul autonomiei. Alături de el în modelul de bioetică
Legile naturii Legile libertatii european apar asemenea noi principii, cum ar fi cel al demnităţii umane, al integrităţii (integrity) şi cel al
vulnerabilităţii (vulnerability).
Plecand de la intelepciunea morala, Kant doreste sa se elaboreze o filosofie morala pura E clar că majoritatea covîrşitoare a principiilor bioeticii americane şi europene nu poate satisface întru totul
deplin curatata de ceea ce este empiric si apartine antropologiei. Cercetarea si stabilirea cunoştinţele biotice în interpretarea numai ce nominalizată (în sens larg). De exemplu, potrivit principiului
principiului suprem al moralitatii are ca punct de plecare examinarea acestui principiu de la autonomiei fiecare individ are dreptul de a delibera, de a face opţiuni şi de a acţiona conform intereselor şi
izvoarele lui la cunoasterea comuna. concepţiilor sale morale, politice, economice, religioase etc.
Morala se intemeiaza la Kant pe un principiu propriu si este in acest sens autonoma: ea nu Principiul cheie al bioeticii în sens larg este cel biosferocentrist, graţie căruia în ştiinţă, în practică se impune
decurge la religie, dar conduce in mod necesar la aceasta. Filosofia morala se divide intr-o etica a şi se argumentează necesitatea depăşirii postulatului antropocentrist în elaborarea şi promovarea noilor
persoanei ca teorie a virtutii si o teorie a dreptului care are ca obiect relatiile interpersonale. In paradigme în strategia de asigurare a securităţii umane
viziunea filosofului, nu este suficient necesar sa se recunoasca valabilitatea unei norme morale Un alt principiu – cel coevoluţionist– în apariţia şi dezvoltarea cunoştinţelor bioetice prevede o interacţiune şi
pentru a se actiona potrivit ei, ci insista asupra distinctiei intre recunoasterea obligatiei morale si o existenţă armonioasă dintre societate şi natură, dintre om şi biosferă.
infaptuira efectiva a actiunii. In prelegerile sale despre etica el invoca aceasta distinctie in În baza principiului socializării, cunoştinţele bioetice trebuie să contribuie la o desfăşurare permanentă şi
termenii urmatori: ”Daca apreciez prin intelect ca aceasta actiune este buna din punct de vedere adecvată a procesului de integrare socială a individului într-o colectivitate şi înainte de toate la o încadrare
moral, mai este inca o distanta foarte mare pana la infaptuirea actiunii pe care am apreciat-o in comportamentală, morală etc. a lui într-un grup social. E vorba de formarea unei moralităţi adecvate ale
acest fel. Daca insa aceasta apreciere ma indeamna sa si infaptuiesc actiunea , atunci avem de-a omului faţă de tot ce-i viu, deci faţă de animale, plante şi bineînţeles faţă de semenii săi. Socializarea aici
face cu simtamantul moral. Si nimeni nu va putea pricepe si nu va pricepe ca intelectul va trebui constituie un proces de asimilare (de adoptare) de către individ a unui sistem de cunoştinţe bine determinate
sa aiba puterea de a ne pune in miscare; intelectul poate intradevar sa aprecieze, dar a conferi de norme şi valori etice, economice, juridice etc., ce-i permit lui de a activa ca un membru cu depline
acestei aprecieri puterea de a deveni un imbold care indeamna vointa la infaptuirea unei actiuni drepturi ale societăţii.
de a intelege, aceasta este piatra de incercare a intelepciunii.” Un alt principiu al bioeticii este cel al moralităţii, care impune acestui domeniu al filosofiei practice
Principiul moralitatii in lucrarea lui Kant pleaca de la intemeierea principiului moralitatii ca promovarea normelor şi regulilor eticii tradiţionale vis-a-vis de tot ce-i viu, deci moralitatea autentică,
modalitate de intelegere a ei ducand in final la aplicarea acestui principiu in practica. veritabilă în sistemul ―Om-Biosferă‖.
Problema intemeierii obligatiei morale ocupa o pozitie centrala. Kant considera necesara nu Principiul libertăţii şi responsabilităţii al bioeticii solicită ca cea din urmă să impună indivizii în relaţiile lor cu
fondarea eticii pe morala comuna, ci fondarea moralei comune pe un concept de vointa pura, lumea vie să nu absolutizeze libertatea, care (libertatea) are dreptul la ―viaţă‖ doar într-un raport justificat
adica o vointa “care sa fie determinata cu totul de principii a priori” si care sa apartina unei cu responsabilitatea. Liber devii atunci cînd în aceeaşi măsură eşti şi responsabil faţă de animale, plante, faţă
discipline aparte: “metafizica moravurilor”, forma a “filosofiei transcedentale” , adica a unei de tot ce execuţi pentru a asigura securitatea individuală şi colectivă.
filosofii a “gandirii pure” – pure nu in sensul logicii caci aceasta este lipsita de continut, ci a unei Principiul vulnerabilităţii al bioeticii ne vorbeşte despre faptul că vulnerabilitatea trebuie interpretată în două
gandiri pure a unor obiecte abordate intr-o maniera complet a priori; o gandire prin urmare sensuri. În primul rînd, vulnerabilitatea se manifestă drept caracteristică a oricărei fiinţe vii, a fiecărei vieţi
furnizoare de adevaruri necesare. “Caci Metafizica moravurilor – spune Kant – trebuie sa aparte, care posedă astfel de trăsături, cum ar fi fragilitatea şi moartea. În al doilea rînd, mult se vorbeşte
cerceteze ideea si principiile unei vointe pure posibile si nu actiunile si conditiile vointei omenesti despre vulnerabilitatea grupelor de oameni aparte, cum ar fi, de exemplu, copiii, săracii, bolnavii, bătrînii,
in genere, care sunt luate in cea mai mare parte din psihologie”. invalizii etc.
Teorie deontological Principiul integralităţii se manifestă în cunoştinţele bioetice prin faptul necesităţii interpretării în ansamblu şi
Deontologia arte a eticii care studiază normele și obligațiile specifice unei activități de sistem al biosferei ce înglobează în sine cele mai simple şi inferioare elemente ale vieţii, pînă la cele mai
profesionale. 2 (Spc) Totalitate a regulilor și uzanțelor care reglementează relațiile dintre medici complicate şi superioare ale acesteia, cum ar fi Homo Sapiens. Acest gest ştiinţific este îndeosebi inevitabil în
sau dintre aceștia și pacienți. 3 Teorie despre originea, caracterul și normele obligației morale în procesul de elaborare a noilor paradigme de supravieţuire a civilizaţiei contemporane. Principiul examinat
general. aici atinge atît somaticul vieţii, cît şi spiritul celei din urmă. Valoarea principiului integralităţii în contextul
Deontologia medicală (din greacă deon, -ontos = obligație, ceea ce trebuie făcut; logos = știința + bioeticii constă în aceea că el determină cert securitatea omenirii doar în strînsă legătură cu toată biosfera,
lat. medicus = medic) este ansamblul îndatoririlor care îi revin medicului în cadrul exercitării cu toată vietatea. În afara acestui fapt este fatală catastrofa antropoecologică globală, prin urmare dispariţia
profesiei, în raporturile cu bolnavii, cu ceilalți medici cu care colaborează și cu personalul
medical mediu și auxiliar, care se formează pe regulile (codurile deontologice [1]) și tradițiile
profesiei. [2] [3] Etica deontologică consideră că o acțiune are valoare morală, este bună, numai
dacă este guvernată de anumite principii normative care-i asigură nevesitatea si universalitatea.

De la inceput trebuie sa precizam faptul ca, din moment ce deontologia constituie stiinta
indatoririlor profesionale, am comite un dublu pleonasm daca am utiliza formula „deontologie
profesionala”, prin adaugarea complementului de nume care desemneaza membrii unei profesii.
Astfel, nu am putea vorbi despre Codul deontologic al profesiei de politist, cand ar trebui sa ne
referim pur si simplu la Codul de deontologie al politistului sau Codul deontologic al politistului.
Deontologia este practic o etica sau o morala profesionala si un drept profesional.
Creat, asa cum am precizat anterior, de filozoful hedonist englez Jeremy Bentham,
cuvantul „deontologie” deriva din doua cuvinte de origine greaca: deon (datorie)
si logos (stiinta). In sensul originar grec, deontos semnifica stiinta a ceea ce va trebui facut,
stiinta datoriei.
Morala este, de asemenea, atasata unei traditii idealiste, de tip kantian, care distinge intre ceea
ce este si ceea ce ar trebui sa fie, in timp ce etica este alaturata unei traditii materialiste, de tip
spinozian, care incearca doar sa imbunatateasca realul printr-o atitudine rezonabila de a
cauta bunastarea in toate.
Dreptul si normele sale este deosebit fata de morala si de etica, in sensul ca nu se
pronunta cu privire la valoarea actelor, bine sau gresit, bun sau rau, si nu defineste decat ceea ce
este permis sau interzis, deci aparat de stat, intr-o societate data. Pe de alta parte, deontologia
este, la randul sau, ansamblul obligatiilor pe care o profesiune se angajeaza sa le respecte pentru
a garanta o practica conforma cu etica.
Exista o serie de domenii legate de etica. De pilda, etica este mai intai inseparabila de
filozofie, in punctul in care se confunda cu filozofia morala. Drept urmare, se considera frecvent
ca etica este o ramura principala a filozofiei, in special a filozofiei morale.

S-ar putea să vă placă și