Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 3 decembrie 2018


CLASA: a V-a A
PROPUNĂTOR:
Școala Gimnazială

DISCIPLINA: Consiliere și dezvoltare personală


SUBIECTUL LECŢIEI: Emoțiile din viața noastră
TIPUL LECŢIEI: Transmiterea de noi cunoștințe
DURATA: 50 de minute

SCOPUL LECŢIEI:
- Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine, ca persoană unică şi valoroasă

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1- să-şi poată exprima sentimente faţă de persoane diferite;
O2- să motiveze sentimentele trăite în diferite momente faţă de anumite fiinţe;
O3- să capete abilitatea de a rezolva diferite jocuri în timpul orelor de curs;
O4- să exprime oral opinii personale şi să le motiveze;
O5- să asculte şi să respecte opiniile celorlalţi.

STRATEGIA DIDACTICĂ: mixtă (explicativ-exersativă)


METODE ŞI PROCEDEE:

exerciţiul, conversaţia, explicaţia, observaţia, jocul,


instructajul verbal

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
Ciorchinele;
Diamantul;
R.A.I.;
Manualul.
FORME DE ORGANIZARE:
individual;
frontal;
pe grupe.

FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE:


-observaţia sistematică;
-evaluare orală;
-proba scrisă;
-tema de lucru în clasă.

RESURSE:
 umane: 24 elevi
 temporale: 50 minute
 bibliografice:
- oficiale: Programe şcolare pentru învãţãmântul gimnazial
- metodico – didactice:
* Consiliere și dezvoltare personală. Manual pentru clasa a V-a, Gabriela
Bărbulescu, Cristina Maria Gunea, Angelica Sima, Elena-Cristina Sima, Daniela
Stoicescu, Editura Litera, 2017
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
Nr. Evenimentele lecţiei Ob. Conţinuturi Strategii Evaluare
crt. didactice

1. Moment organizatoric Se asigură condiţiile optime pentru începerea orei. Instructajul


- pregătirea materialului didactic verbal
- notarea absenților

2. Captarea atenţiei O3 Joc de energizare: Scaunul fierbinte Explicația Evaluare


Conversația formativă,
Fiecare elev îşi va asocia un nume care îl caracterizează. orală
Elevul care se aşază pe scaunul fierbinte pronunţă unul
din numele colegilor de trei ori, iar cel care l-a avut
trebuie să intervină, pronunţându-l rapid, înaintea lui,
pentru a nu ajunge pe scaun.

3. Anunţarea temei şi a Într-un limbaj accesibil se precizează elevilor titlul și Explicaţia


obiectivelor obiectivele lecției. Conversația

4. Dirijarea învăţării Elevii sunt solicitați să răspundă la următoarele Conversaţia Evaluare


O1 întrebări: formativă,
Ce sentimente aveţi faţă de oameni, animale şi plante? Explicaţia orală
O2
Dar faţă de părinţi, fraţi, surori și prieteni?
Exercițiul
O4
Se stabilesc cuvintele cheie ale lecţiei: sentiment şi
O5 emoţie.

Lucru Evaluare
Se propune desfășurarea jocului Ciorchinele.
O2 individual scrisă
În mijlocul unei foi, se scrie cuvântul sentiment, iar pe
săgeţile trasate spre margine, se scriu fiinţe pentru care
nutrim anumite sentimente. (Anexa 1)

5. Obţinerea O1 În echipe, se desfășoară jocul Diamantul . Activitate în Evaluare


performanţei O2 echipă scrisă
Se împarte colectivul clasei în două echipe. Elevii vor
O3
Anexa 1
Nume și prenume: Data:

Fișă de lucru
Ciorchinele

SENTIMENTE
Anexa 2
Nume și prenume: Data:

Fișă de lucru
Diamantul

SENTIMENTE

însuşiri

acțiuni

propoziție

sinonim SIMȚĂMÂNT