Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învățământ : Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu”

Profilul : ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Domeniul de pregătire de bază : Sănătate și Asistență MEDICALĂ

Modulul : EPIDEMIOLOGIE ȘI SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nr. ore/an : 120 ore (60 ore teorie și 60 ore laborator tehnologic)

Nr. ore/săptămână : 4 ore din care T:2 LT : 2 IP :

Clasa : Anul II AMG

PLANIFICARE CALENDARISCTICĂ

AN ȘCOLAR: 2019-2020

SEMESTRUL II – 21 săptămâni

Nr. Unitatea de rezultate ale Conținuturile învățării Nr. ore Săptămâna Obs.
Ctr. Învățării/Rezultate ale
învățării
cunoștințe abilități atitudini T LT IP T LT IP
0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 1.1.1. 1.2.1 1.3.1 Concepte de bază ale 2 2 S1 S1
epidemiologiei: definiție,
scopurile, domeniile de
utilizare ale epidemiologiei.
2 1.1.1. 1.2.1 1.3.1 Procesul epidemiologic: 4 4 S2 S2
Definiție
Factori determinanți/ surse
de agenți patogeni, modurile
și căile de transmitere ale
agenților
Factori favorizanți ai
procesului epidemiologic
Receptivitate, imunitate,
rezistență,
Formele de manifestare ale
procesului epidemiologic:
manifestări sporadice,
endemice, epidemice și
pandemice.
3 Supravegherea 6 6 S3 S3
epidemiologică: S4 S4
Definiție, obiective,
categorii, atribute, evaluarea
rezultatelor și a sistemului de
supraveghere.
Metode și mijloace de
realizare a supravegherii,
profilaxiei și dispensarizării
bolilor.
Prezentarea structurii,
obiectivelor și prestațiilor
incluse într-un program de
supraveghere sero-
epidemiologică în boli cu
etiologie diferită.
Evaluarea epidemiologică a
programelor naționale de
supraveghere a bolilor
infecțioase.
Investigarea epidemiologică:
Întocmirea fișei de anchetă
epidemiologică
Metodologia efectuării
anchetei epidemiologice
Întocmirea unui program
epidemiologic de
supraveghere și control
pentru diferite categorii de
boli transmisibile;
Investigarea focarului de
boli transmisibile:
recoltarea, conservarea și
transportul produselor
patologice.
Analiza epidemiologică.
4 Epidemiologia specială: 8 8 S5 S5
Boli infecțioase cu S6 S6
transmitere aeriană: infecții S7 S7
bacteriene: streptococice,
meningococice, difterie, tuse
convulsivă, tuberculoză;
infecții virale: gripă, infecție
urliană, rujeolă, rubeolă,
varicelă – boli parazitare,
toxoplasmoza.
Boli infecțioase cu
transmitere digestivă:
bacteriene: holera,
shigelloze, salmoneloze,
diareile cu E. coli, Yersinia,
Campylobacter, botulism;
virale: enteroviroze, hepatita
acută tip A şi tip E;
parazitare: lambliaza,
trichineloza; toxiinfecții
alimentare.
Boli infecțioase cu
transmitere preponderent
parenterală: hepatite acute
virale tip B, D, C; infecția cu
HIV/SIDA.
Boli infecțioase cu
transmitere prin mod de
viață: bacteriene (tetanos;
antrax; leptospiroze;
bruceloză; listerioză; virale
(papilloma, rabia), parazitare
(scabia, toxoplasmoza).
Boli infecțioase cu
transmitere prin vectori:
rickettsioze (tifos
exantematic, febra Q, febra
butonoasă), borelioze,
meningo-encefalite acute
primare, malaria.
Infecții nosocomiale.
5 Activitatea de prevenire și 20 20 S8 S8
control a bolilor S9 S9
transmisibile
Investigația și controlul
unei epidemii:
• Transmise pe cale aeriană,
digestivă, parenterală, prin
vectori
• Consecință a modului de
viață,
• Produse de
microorganisme
oportuniste,
• Sub formă de infecție
asociată asistenței medicale
(în unități medicale de
diverse profiluri – spitalicești
şi ambulatorii).
Tipurile, etapele şi
obiectivele anchetei
epidemiologice; întocmirea
şi interpretarea unei fişe de
anchetă epidemiologică în
circumstanțe epidemiologice
variate.
Dezinfecția
(decontaminarea),
sterilizarea, dezinsecția şi
deratizarea: metode,
mijloace şi organizarea
acțiunilor de decontaminare
şi sterilizare în variate
circumstanțe
epidemiologice.
Organizarea şi efectuarea
unor acțiuni de recoltare,
conservare şi transport de
produse destinate depistării
prin examene de laborator a
surselor de agent cauzal, în
cadrul activităţii de
supraveghere a infecțiilor cu
streptococ, meningococ,
Salmonella, Shigella,
hepatită virală A, B, C,
neuroviroză paralitică,
meningoencefalită acută.
Managementul deșeurilor
în unitățile spitalicești
6 Planificarea şi desfășurarea 20 20 S10 S10
activităților de S11 S11
S12 S12
imunoprofilaxie a populației.
Imunoprofilaxia artificială
activă – vaccinoprofilaxia:
tipuri de vaccinuri utilizate în
Programul Naţional de
Vaccinare şi alte vaccinuri
utilizate în profilaxie;
condițiile de păstrare şi
transport al vaccinurilor;
indicații, contraindicații,
tehnici de administrare,
reacții postvaccinale,
calendarul vaccinărilor
obligatorii în România:
o Pregătirea şi desfășurarea
acțiunilor de
vaccinoprofilaxie în
comunități urbane sau rurale
(catagrafierea, baza
materială, verificarea
„lanțului de frig”,
planificarea etapelor de
desfășurare, efectuarea,
înregistrarea și raportarea
vaccinărilor)
o Alcătuirea unui program de
imunizări în cazuri
particulare: călătorii în zone
endemice pentru unele boli
infecțioase, persoane din
categorii de risc
o Alcătuirea unui program de
imunizări în situații
epidemiologice deosebite
cauzate de calamități
naturale (inundație,
cutremur): Programul
Naţional de Vaccinări:
structură, organizare,
păstrarea vaccinurilor -
lanțul de frig, evaluarea
eficienței, supravegherea şi
controlul reacțiilor
postvaccinale.
Supraveghere, prevenire şi 2 2
limitare a infecțiilor asociate
asistenței medicale (IAAM)
în unitățile sanitare
Desfășurarea planului de
supraveghere infecțiilor
asociate asistenței medicale
într-o unitate spitalicească
cu profil specific: chirurgie
generală, obstetrică,
ginecologie, ortopedie,
urologie, dializă, terapie
intensivă, neonatologie,
pediatrie, oncologie –
hematologie, alte specialități
Metode și tehnici de
curățenie și dezinfecție
Sterilizare
instrumentarului medical
(metode, mijloace, testarea
eficienței sterilizării)
Aplicarea precauțiunilor
universale:
o Utilizarea echipamentului
de protecție adecvat,
complet, corect: mănuși,
halate; șorțuri, bluze, mască,
protectoare faciale,
echipament de resuscitare,
bonete
o Spălarea mâinilor
o Prevenirea accidentelor și
a altor tipuri de expunere
profesională
o Personalul infectat HIV
o Evaluarea riscului pe
categorii de locuri de muncă
și activități prestate de
personalul medico-sanitar în
funcție de contactul cu sânge
și alte lichide biologice
Managementul deșeurilor
rezultate din activitatea
medicală în unitățile
sanitare, colectare,
depozitare, neutralizare.