Sunteți pe pagina 1din 2

Tabelul 3.

Lista țărilor OECD


Țările Populația PIB PIB pers Export Import
Export PIB %
OECD mil.loc mld.dol capita/dol mld.dol mld.dol
A 1 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
284177,2
Australia 25.490.300 1215897.7 1279147.4 1353220.0 50263 51994 54144 293796,6 327144 222343,3 237091,1 246.8 21.18 21.68 21.80

Austria 8.877.036 451297.2 474006.5 491095.3 51637 53895 55529 213110,8 223038,5 232827,4 199293,2 209486,9 215404,2 52.34 53.73 54.55
Belgia 11.480.534 535003.5 562067.6 575291.6 47366 49526 50442 422430 443350 459188,3 418123,7 435987 450187 82.73 85.76 87.93
Canada 37.609.300 1628880.2 1710461.6 1782787.1 45109 46810 48807 486042,9 491471 507327 485521,2 505975,5 520648,7 31.18 31.04 31.82
Cehia 10.652.810 372257.4 402796.1 422303.4 35234 38037 39741 262295,3 279929,6 292268,5 241514,2 255864,5 271032,7 79.56 79.73 78.39
Chile 19.107.216 416516.9 447887.1 472396.8 22788 24181 25168 126687,2 125230,8 131444,8 111821 117088,9 125997,9 28.16 28.53 28.81
Coreea de
51.811.167 1903410.7 1998129.7 2071181.7 37143 38839 40096 980306,4 998965 1002347 898881,9 962058,4 998757 42.28 43.09 43.86
Sud
Danemarca 5.811.413 290376.8 313363.9 319468.5 50685 54337 55138 147343,5 152608,3 153220,1 131806,2 136498,3 141000,5 53.59 54.54 54.50
Elveția 8.555.541 537701.0 560353.8 579940.6 64216 66300 67961 214.2 224.5 238.1 176.4 189.0 206.2 65.84 64.91 65.45
Estonia 1.324.820 40654.7 44063.6 46852.7 30895 33493 35498 30769,4 39844,6 332018,6 30107,9 31194,6 33103,8 77.6 76.54 75.24
Finlanda 5.522.848 240309.4 255300.0 264481.1 43730 46389 47946 85140,4 91622 92648 89930,8 93523,1 97360,7 35.87 38.50 39.15
Franța 67.039.000 2811271.3 2959180.9 3037360.3 42087 44125 45159 768516 798155,9 825837,4 814070,8 846217,6 856451 30.25 30.82 31.34
1730234, 1810524, 1846675, 1490663, 1562738, 1614627,
Germania 83,042200 4110957.3 4345630.6 4456151.2 49921 52557 53749 45.9 47.5 46.9
3 6 5 2 5 9
Grecia 10.741.165 293903.0 307366.3 317454.7 27274 28580 29592 77518,5 82758,9 89953,1 83762,8 89692,6 93419,1 30.06 32.99 36.13
120.8 121.0 122.3
Irlanda 4.921.500 335357.0 373036.0 403828.3 70616 77679 83081 355754 388650,8 429074,1 316850,8 320373 311202
2 4 3
Islanda 357.050 17555.0 19000.4 20263.8 52340 55330 57453 9341 9849 10006,9 8477 9533,2 9547,2 47.64 46.10 47.21
Israel 9.081.830 320160.5 338652.1 354633.9 37475 38884 39932 85118,7 88607,1 93536,7 93347 97946,9 104251,1 29.94 29.24 28.97
Italia 60.294.587 2367211.1 2480872.7 2515781.2 39045 40981 41626 620219 656858,3 669402,5 580963,1 612720,8 626910,5 29.62 31.17 31.76
126.230.00
Japonia 5221770.2 5319800.4 5414680.0 41138 41985 42883 774273,7 826912,2 929360 751904,5 777667,9 797.5 16.25 17.77 17.50
0
Luxembur 223.6 223.0 224.7
613.894 61159.3 64190.0 67520.5 104702 107525 110906 108399,2 106342,7 111172,2 92820,7 90804,9 95405,3
g 2 8 6
Letonia 1.913.000 50634.3 55086.5 59130.0 25843 28378 30698 28032,1 29780,8 30326,8 28282,4 30796,7 32368,9 59.98 61.09 58.88
Lituania 2.791.903 86907.3 94052.4 98591.8 30300 33325 35210 62772,7 71304,4 74915,6 63997 71689,3 74791,4 74.10 80.90 82.29
126.577.69
Mexic 2316428.0 2424699.7 2509672.6 18969 19655 20145 723333,3 751800,6 776855 710005,9 753961 770591 37.1 37.63 37.7
1
Noua
4.977.410 183609.9 193858.5 200430.7 38784 40121 40713 48759,8 50213,3 57185 51263,2 54906,9 57180 26.44 27.57 27.75
Zeelandă
Norvegia 5.345.599 304326.8 328136.6 348613.8 58122 62182 65603 121687,6 121411,1 120575,4 97508 99053,1 99664,4 35.22 36.22 38.05
Olanda 5.291.872 874311.9 933708.2 970604.5 51340 54504 56326 569.4 653.5 724.1 500.4 575.9 644.5 79.54 83.39 84.32
Polonia 38.386.000 1053113.6 1136624.2 1190360.7 28406 29583 30988 479957,2 525320 558429,9 456089,6 501738,8 537587,3 52.19 54.34 55.31
Portugalia 10.276.617 320522.9 335318.8 339721.5 31042 32554 33035 118032,8 127248,6 131901,1 122136,2 132003,6 138425 40.01 42.7 43.59
Regatul 42942, 44909, 45504,
66.435.600 2819115.8 2965796.5 3024525.0 752686 794925,9 795848,9 830740,1 859906,9 865579,4 28.28 30.13 29.94
Unit 9 1 8
Slovacia 5.450.421 167789.9 176074.5 184747.5 30896 32376 33923 155822,4 165023,6 172963,3 145520,2 153268,5 161384,5 93.5 96.89 97.25
Slovenia 2.084.301 68526.4 74706.9 78992.4 33191 36163 38134 47819,7 52959,4 56773,8 42840,3 47242,5 50896 77.77 82.88 85.21
Continuare pe pagina următoare
Continuare

Spania 46.934.632 1706684.8 1818879.1 1865001.7 36743 39087 39908 490903,2 516608,1 528362,2 426359,7 450035,7 465579,4 33.12 34.31 34.28
Statele
18715046. 19519424. 20580223. 2218069, 2295205, 2931762, 3069750, 3203784,
Unite ale 329.844.00 57822 59879 62742 2364439 11.87 12.07 12.2
0 0 0 8 8 6 6 3
Americii 0
Suedia 10.281.189 487065.3 517913.8 536910.1 49084 51405 52776 219350,7 226421,1 235169 199603,5 209087,2 216935 44.4 45.35 47.04
26329, 28152, 28205,
Turcia 82.003.882 2087370,2 2261007,4 2296104,7 375849,7 420763,4 450656,6 423562,9 467288,7 480675 21.97 24.8 23.38
8 4 2
Ungaria 9.772.756 263522.5 281880.1 299638.7 26852 28789 30652 236054,3 247196 258928,1 211650,3 228042,5 244150 89.73 88.25 86.53

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) este o organizație internațională a acelor națiuni dezvoltate care acceptă principiile
democrației reprezentative și a economiei de piață libere. Organizația își are originile în anul 1948, sub numele de Organisation for European Economic Co-
operation (OEEC), Organizația pentru Cooperare Economică Europeană, pentru a ajuta la administrarea planului Marshall pentru reconstrucția Europei
după Cel de-al Doilea Război Mondial. Mai târziu calitatea de membru a fost extinsă pentru statele din afara Europei, iar în 1961 s-a reformat luând numele
de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), franceza: Organisation de coopération et de développement économiques.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este un forum unic unde guvernele a 35 de democrații conlucrează pentru a răspunde provocărilor
economice, sociale, a celor ce țin de globalizare și de exploatare a oportunităților globalizării. Organizația oferă un cadru în care guvernele pot să își compare
experiențele politice, să caute răspunsuri la problemele comune, să identifice practicile bune și să-și coordoneze politicile interne și internaționale. Aceasta este
un forum, unde presiunea egală poate acționa ca un stimulent puternic pentru îmbunătățirea politicii și pentru implementarea instrumentelor independente care,
ocazional, pot conduce la semnarea unor tratate. Schimburile de informații și analize dintre guvernele OCDE sunt puse la dispoziție de un secretariat din Paris.
Secretariatul culege date, monitorizează trenduri și analize și prognozează dezvoltările economice. Acesta cercetează și schimbările sociale sau modelele
comerciale dezvoltate, mediul, agricultura, tehnologia, taxele și alte domenii. OCDE ajută guvernele în direcția creșterii prosperității și a luptei împotriva
sărăciei prin creștere economică, stabilitate economică, comerț și investiții, tehnologie, inovație, anteprenoriat și cooperare în scopul dezvoltării. Trebuie să
existe asigurarea că creșterea economică, dezvoltarea socială și protecția mediului sunt obținute împreună. Alte scopuri includ crearea de locuri de muncă
pentru toți, echitate socială, guvernare curată și efectivă. OCDE face eforturi pentru a înțelege și a ajuta guvernele să răspundă la noi dezvoltări și preocupări.
Acestea cuprind comerțul și ajustarea structurală, securitatea online și provocările legate de reducerea sărăciei în lumea dezvoltată. De mai mult de 40 de ani,
OCDE este una dintre cele mai mari și mai de încredere surse de statistică comparată, statistică economică și date sociale. Bazele de date OCDE cuprind o arie
largă și diversă, cum ar fi conturile naționale, indicatorii economici, forța de muncă, comerțul, ocupația, migrația, educația, energia, sănătatea, industria, taxele
și impozitele, și mediul. Cea mai mare parte a studiilor și analizelor sunt publicate. De-a lungul ultimei decade, OCDE a rezolvat o serie de probleme sociale,
economice și legate de mediu, adâncindu-și legatura cu afacerile, uniunile comerciale și alți reprezentanți ai societății civile. Negocierile de la OCDE în privința
taxelor și a prețurilor de transfer au deschis drumul tratatelor bilaterale în jurul lumii. Sediul OCDE se află la Château de la Muette în Paris.