Sunteți pe pagina 1din 4

ENDOBAZA – 4, 9, 6

FOSSA PASAJ COMUNICĂ CU


FOSSA CRANII ANTERIOR Foramen caecum Cavitatea nazală
Foramina cribrosa Cavitatea nazală
Foramen ethmoidale anterius Celulele ethmoidale
Foramen ethmoidale posterius Celulele ethmoidale

FOSSA CRANII MEDIA Canalis opticus Orbita


Fissura orbitalis superior Fossa pterygopalatina
Foramen rotundum Fossa pterygopalatina
Foramen lacerum Exobaza
Foramen ovale Exobaza
Foramen spinosum Exobaza
Canalis caroticus Cavităţile porţiunii pietroase a osului temporal
Hiatus canalis nervi petrosi majoris Cavităţile porţiunii pietroase a osului temporal
Hiatus canalis nervi petrosi minoris Cavităţile porţiunii pietroase a osului temporal

Canalul şi cavităţile porţiunii pietroase a osului


FOSSA CRANII INFERIOR Porus acusticus internus
temporal
Foramen magnum Canalul vertebral
Foramen jugularis Baza externă a craniului
Canalis condylaris Exobaza
Canalis nervi hypoglossi Exobaza
Foramen mastoideum Exobaza
EXOBAZA / NORMA BASALIS – 0, 11, 4
FOSSA PASAJ COMUNICĂ CU
ZONA FACIALĂ - -

ZONA JUGULARĂ Canalul pterygopalatin / Vidian Fissura pterygopalatina


Foramen lacerum Fossa cranii media
Foramen ovale Fossa cranii media
Foramen spinosum Fossa cranii media
Canalis caroticus Fossa cranii media
Semicanalis musculi tensori tympani Cavităţile din porţ. pietroasă a osului temporal
Semicanalis tubae auditivae-auditoriae Cavităţile din porţ. pietroasă a osului temporal
Foramen stylomastoideum Cavităţile din porţ. pietroasă a osului temporal
Canaliculus tympanicus Cavităţile din porţ. pietroasă a osului temporal
Canaliculus mastoideus Cavităţile din porţ. pietroasă a osului temporal
Fissura petrotympanica Glaser Cavităţile din porţ. pietroasă a osului temporal

ZONA OCCIPITALĂ Foramen magnum Endobaza


Canalis condylaris Endobaza
Canalis nervi hypoglossi Canalul vertebral
Foramen mastoideum Endobaza
CAVITAS ORBITALIS - 10
PASAJ COMUNICĂ CU
Incisura frontale Regiunea palpebrală
Foramen supraorbitalis Regiunea palpebrală
Fissura orbitalis superior Fossa cranii media
Canalis opticus Limita între F. C. A şi F. C. M.
Fossa temporalis
Foramen zygomatico-orbitale
Regiunea laterală a feţei
Canalis infraorbitalis Fossa canina
Fissura orbitalis inferior Fossa pterygopalatina
Canalis nasolacrimalis Meatus nasi inferior
Foramen ethmoidale anterius Fossa cranii anterior
Foramen ethmoidale posterius Cellulae ethmoidales

CAVITAS NASALIS OSSEA – 10 (11)

SINUS LOCALIZARE PASAJ COMUNICĂ CU


Scuama osului frontal
SINUS FRONTALIS Apertura sinus frontalis Meatus nasi medius
Partea orbitală a osului frontal
SINUS MAXILLARIS Corpus maxillae Hiatus semilunaris Meatus nasi medius
SINUS SPHENOIDALIS Corpus ossis sphenoidalis Apertura sinus sphenoidalis Recessus sphenoethmoidalis
Foramen ethmoidale anterius Meatus nasi medius
Labyrinthus ethmoidales
CELULELE ETHMOIDALE
Partea orbitală a osului frontal
Foramen ethmoidale posterius Meatus nasi superior
PERETELE COMUNICĂ PRIN COMUNICĂ CU
ANTERIOR Apertura piriformis Faţa
POSTERIOR Choanele Faringele
Apertura sinus sphenoidalis Sinusul sfenoidal
SUPERIOR Foramina cribrosa Endobaza (F. C. A.)
INFERIOR Canalis incisivus Cavitatea bucală

LATERAL Meatus nasi inferior Canalis nasolacrimalis Orbita


Hiatus semilunaris Sinusul maxilar
Meatus nasi medius Infundibulum Sinusul frontal
ethmoidale Cellulae ethmoidales anteriores
Meatus nasi superior Cellulae ethmoidales posteriores
Foramen sphenopalatinum Fossa pterygopalatina

FOSSA PTERYGOPALATINA - 6
PERETELE COMUNICĂ PRIN COMUNICĂ CU
ANTERIOR Fissura orbitalis inferior Orbita
MEDIAL Foramen sphenopalatinum Cavitatea nazală
POSTERIOR Canalis pterygoideus / Vidian Exobază
Foramen rotundum Fossa cranii media
LATERAL Fissura pterygomaxillaris Fossa infratemporalis
Canalis palatinus major
INFERIOR Canalis palatini minores
Palatul dur