Sunteți pe pagina 1din 1

Componenta1 de bază a reformei învătământului, evaluarea a fost cea dintâi

supusă schimbărilor, ea ducând materialul unei diagnoze care să reprezinte punctul


de sprijin pentru restructurările ulterioare .

Putem2 vorbi de o reformă a evaluării rezultatelor şcolare care este, ea însuşi,


o reformă de substanţă, ţinând transformarea completă a sistemului de evaluare
anterior.

1
"explicaţie"
2
"explicaţie"