Sunteți pe pagina 1din 4

1

Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază: Comerț
Modulul III: Calitatea produselor si serviciilor
Nr de ore/an: 102
Nr. ore /săptămână: 3 din care: T: 2 LT: 1
Clasa: a IX-a B Aviz Responsabil Comisie Metodică,
Profesor: Nazare Ofelia Mimi
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: 4457 din 05.07.2016
corelat cu OMEN 3207/2019
Programa aprobată prin OMENCS: 4457 nr. 05.07.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020
Unitatea de rezultate ale învățării
/Rezultate ale învățării
Nr. Nr. ore Săptămâna Obs.
URÎ 5. Asigurarea calității produselor și Conținuturile învățării
crt. serviciilor
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT T LT
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 5.1.1.Prezentarea 5.2.1.Utilizarea 5.3.1.Dezvoltarea Recapitulare-noțiuni generale 2 1 S1(09-13.09) S1(09-13.09) S1
semnificației si a sinonimelor interesului cognitiv Test inițial 1 S2(16-20.09)
importantei termenilor ,,marfă,, pentru utilizarea Concepte de bază în studiul mărfurilor și serviciilor
termenilor de și ,,serviciu,, și corectă a MARFA:
,,marfă,, și interpretarea corectă termenilor de  Semnificația conceptului de marfă 1 S2(16-20.09) S2
,,serviciu,, în contexte date. specialitate  Termeni cu semnificație similară – bun, produs, articol 1 S2(16-20.09)
5.1.2.Prezentarea 5.2.2.Identificarea  Concepte referitoare la marfă: proprietăți, 2 1 S3(23-27.09) S3(23-27.09) S3
orientărilor privind orientărilor privind caracteristici, indicatori, parametri, indici, funcții
calitatea produselor definirea calității SERVICIU :
și serviciilor produselor și  Definire 2 1 S4(30.09-04.10) S4(30.09-04.10) S4
serviciilor  Rol și importanță
5.2.3.Diferențierea Calitatea produselor și serviciilor
produselor și  Definirea conceptului de ,, calitate,,
serviciilor după 1 S5
 Orientări privind definirea calității produselor și
criterii date 2 1 S5(07-11.10) S5(07-11.10) S6
serviciilor
2 2 S6(14-18.10) S6(14-18.10)
 Ipostazele calității produselor și serviciilor
5.1.3.Clasificarea 5.2.4.Identificarea 5.3.2.Colaborarea 2 1 S7(21-25.10) S7(21-25.10) S7
RECAPITULARE
produselor și proprietăților în cu membrii echipei
Clasificarea produselor și serviciilor
serviciilor raport cu criteriile de lucru, în scopul 2 1 S8(28.10-01.11) S8(28.10-01.11) S8
Clasificarea proprietăților mărfurilor
5.1.4.Descrierea de clasificare ale îndeplinirii
Caracterizarea proprietăților mărfurilor :
proprietăților mărfurilor sarcinilor de la
mărfurilor locul de muncă.  Proprietăți fizice 1 1 S9(04-08.11) S9(0408.11) S9
 Proprietăți chimice

2
 Proprietăți biologice 1 1 S9(04-08.11) S11(18-22.11) S11
 Proprietăți economice 2 S11(18-22.11)
5.3.3.Asumarea  Proprietăți estetice 2 S12(25-29.11) S12
responsabilităților  Proprietăți organoleptice 1 S12(25-29.11) S12
5.1.5.Descrierea 5.2.5.Diferențierea pentru analiza  Proprietăți ecologice 2 1 S13(02-06.12) S13(02-06.12) S13
caracteristicilor de caracteristicilor de riscurilor și ținerea RECAPITULARE 2 1 S14(09-13.12) S14(09-13.12) S14
calitate ale calitate ale sub control a 2 1 S15(16-20.12.2019 S15(16-20.12.2019 S15
3 produselor și produselor și întregii activități la
serviciilor serviciilor locul de muncă Caracteristicile calității produselor și serviciilor
 Caracteristicile de calitate ale produselor SEM 2
2 1 S16(13-17.01) S16(13-17.01) S16
 Caracteristicile calității serviciilor
5.1.6.Prezentarea 5.2.6.Difernțierea 1 1 S17(20-24.01) S17(20-24.01) S17
 Determinarea calității produselor și serviciilor
reglementărilor tipurilor de 1 1 S18(27.01-31.01) S18(27.01-31.01) S18
RECAPITULARE
legislative privind standarde după 2 S18(27.01-31.01) S18(27.01-31.01) S18
calitatea produselor criterii date
Cadrul legislativ privind calitatea produselor și serviciilor
și serviciilor – 5.2.7.Alicarea
standarde și metode principiilor HACCP  Reglementări legislative privind calitatea produselor și
de lucru (HACCP) la nivel de agent serviciilor 2 1 S19(03-07.02) S19(03-07.02) S19
economic.  Standardizarea produselor și serviciilor 2 1 S20(10-14.02) S20(10-14.02) S20
 HACCP 2 1 S21(17-21.02) S21(17-21.02) S21
5.1.7.Prezentarea  Certificarea și garantarea produselor și serviciilor 2 1 S22(24-28.02) S22(24-28.02 S22
4 elementelor de 5.2.8.Identificarea 5.3.4.Asumarea RECAPITULARE 2 1 S23(02-06.03) S23(02-06.03) S23
definire a mărcilor semnelor folosite ca responsabilității
5.1.8.Precizarea mărci pentru verificarea
funcțiilor mărcilor 5.2.9.Diferențierea elementelor de Marcarea mărfurilor
5.1.9.Clasificarea mărfurilor în marcare și  Elemente de definire a mărcilor
mărcilor funcției de criterii codificare a  Funcțiile mărcilor 2 1 S25(16-20.03) S25(16-20.03) S25
5.1.10.Prezentarea date mărfurilor, ȘCOALA ALTFEL 2 1 S26(23-27.03) S26(23-27.03) S26
elementelor de 5.2.10Identificarea conform legislației  Clasificarea mărcilor. Tipuri de mărci 2 1 S27(30.03-03.04) S27(30.03-03.04) S27
codificare a elementelor de în vigoare.  Codificarea mărfurilor. 2 1 S28(22-24.04) S28(22-24.04) S28
produselor codificare a RECAPITULARE 2 1 S29(27.04-01.05) S29(27.04-01.05) S29
produselor 2 1 S30(04-08.05) S30(04-08.05) S30
5 5.1.11.Definirea
ambalajului și a 5.2.11..Identificarea 5.3.5.Asumarea
operației de tipurilor de ambalaje responsabilității în
ambalare a în funcție de grupele respectarea calității
mărfurilor de mărfuri mărfurilor în raport Ambalarea mărfurilor
5.1.12.Precizarea cu ambalarea  Definirea ambalajului
funcțiilor acestora  Definirea operației de ambalare a mărfurilor 2 1 S31(11-15.05) S31(11-15.05) S31
ambalajului  Funcțiile ambalajului 2 1 S32(18-22.05) S32(18-22.05) S32
5.1.13. Prezentarea 5.2.12. Verificarea  Tipuri de materiale utilizate pentru ambalaje 2 1 S33(25-29.05) S33(25-29.05) S33
tipurilor de respectării (celulozice, din plastic, sticlă, lemn, fier, mat. 2 1 S34(01-05.06) S34(01-05.06) S34
materiale utilizate condițiilor de complexe)
pentru ambalaje ambalare a  Metode de ambalare a mărfurilor
5.1.14.Prezentarea mărfurilor, la nivel 2 1 S36(15-19.06) S36(15-19.06) S36
metodelor de de agent economic RECAPITULARE FINALĂ
ambalare a 2 1 S37(22-26.06) S37(22-26.06) S37
mărfurilor

Data:23.09.2019 Întocmit Profesor Nazare Ofelia Mimi

3
4