Sunteți pe pagina 1din 2

LICEUL TEHNOLOGIC „ELENA CARAGIANI”

PROFESOR Nazare Ofelia Mimi


ANUL ŞCOLAR 2019-2020
DISCIPLINA Module de specialitate-comerț

ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR INIŢIALE

Prin intermediul testului iniţial aplicat clasei a IX-a B au fost avute în vedere următoarele
CUNOȘTINȚE:
5.1.1.Prezentarea semnificației si a importantei termenilor de ,,marfă,, și ,,serviciu,,
5.1.2.Prezentarea orientărilor privind calitatea produselor și serviciilor
5.1.3.Clasificarea produselor și serviciilor
5.1.4.Descrierea proprietăților mărfurilor
ABILITĂȚI:
5.2.1.Utilizarea sinonimelor termenilor ,,marfă,, și ,,serviciu,, și interpretarea corectă în contexte date.
5.2.2.Identificarea orientărilor privind definirea calității produselor și serviciilor
ATITUDINI:
5.3.1.Dezvoltarea interesului cognitiv pentru utilizarea corectă a termenilor de specialitate
5.3.2.Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă.
Numărul total de elevi 30, din care prezenţi 29
În urma aplicării testului iniţial s-au evidenţiat următoarele aspecte:
- media generală a clasei: 5,93
- ponderea(%) notelor sub 5(cinci) din numărul total al elevilor evaluaţi 9/29=0,31%
- ponderea(%) notelor între 5 şi 7 din numărul total al elevilor evaluaţi14/29=0,48%
- ponderea(%) notelor peste 7 din numărul total al elevilor evaluaţi: 6/29=0,21%

Note Sub 5 Intre 5-7 Peste 7


Număr 9 14 6
Lucru diferenţiat cu elevii Recuperare Mediu Performanţă
REPREZENTARE GRAFICĂ

Sales Series 1
sub 5 20

intre 5 si 7 Series 1
0
peste 7
sub 5 intre 5 si 7 peste 7
În raport de competenţele cunoștințele, abilitățile și
atitudinile urmărite s-a constat existenţa unei ponderi ridicate a răspunsurilor corecte în cazul identificarii
produselor de origine minerala, animala.
Ponderile cele mai mari ale răspunsurilor gresite s-au obţinut la stabilireacorespondentelor intre
metodele de preparare si alimente
Greşelile tipice sesizate se referă la:
- definirea unor componente, stabilirea enunturilor adevarate sau false
- s-a constat că elevii nu cunosc suficient terminologia specifică, caracteristicile marfii
Măsuri privind îmbunătăţirea rezultatelor învăţării:
Exerciții privind utilizarea corectă a vocabularului comun si a celui de specialitate. Folosirea vocabularului
specific comunicarii in domeniul comert. Implicarea elevilor în activități de prezentare a conceptelor și
noțiunilor noi cu ajutorul materialului bibliografic, fişe de lucru, videoproiector, PC conectat la Internet;

Întocmit,
Profesor Nazare Ofelia Mimi
1
Tabel elevi clasa a IX B, comert note obtinute test initial

Nr.crt. Nume prenume elev Clasa Nota obtinuta test initial


1 ARHIP CV. MONICA DENISA IX B 4.80
2 BERCEA C. MĂDĂLINA-GEORGIANA IX B 6.30
3 BOGEAN I. STEFANO IX B 5.30
4 BOTEZATU D. DANIELA IX B 8.00
5 BUGEAC C. GETA NICOLA IX B 6.00
6 CATANĂ M. GEORGE IX B 4.00
7 CAZACU C. GABRIELA FLORICA IX B 7.70
8 CÎRLAN V. ALEXANDRA IOANA IX B 7.00
9 CORODEANU C. SILVIA FLORINA IX B 4.40
10 COTEA CV. ALIN ANDREI IX B 4.60
11 CURELARU C. ELENA VALENTINA IX B 6.00
12 DAN R. MIHAIL IX B 5.30
13 DODAN A. VALENTINA IX B 7.80
14 DUDA V. ANDREI IX B 4.90
15 GIRLESCU S. COSTICA VALENTIN IX B 6.40
16 ISTRATE G. CĂTĂLINA MIHAELA IX B 6.70
17 MEDELEANU C. ADINA IX B 5.90
18 MOROZAN M. ANDREEA LORENA IX B 6.20
19 MUSTEA G. MIREL IX B 9.00
20 NEGRUT D. ELENA ANDREEA IX B 7.10
21 NEICA N. GEORGE IX B 5.50
22 OJOG G. ION IX B 4.60
23 PÂRLOG G. VALENTINA IX B 4.50
24 POPA G. SIMONA DANIELA IX B 4.60
25 ȘOGA LE. MARIA IX B 5.70
26 ȘOGA LE. MARTA IX B 6.00
27 TOFAN E. MARIA ELISABETA IX B 7.60
28 UDRIS AA. DENISA ELIZA IX B ABSENTA
29 VARVARA NM. MICHELA ANDREEA IX B 4.90
30 VASILIU I. RICA NICOLETA IX B 5.30
MEDIE GENERALA 5.93