Sunteți pe pagina 1din 3

Curs (2) 25.02.

2019
Conceptul de lege penala are 2 sensuri
In sens larg orice norma de drept penala . Acest sens este avut in vedere de legiuitor.
Prin lege penala se intelege orice dispozitie cu caracter penal cuprinsa in legi organice
,ordonante de urgenta sau alte acte normative care la data adoptarii lor aveau putere de
lege .
In sens restrans conceptul de lege penala desemneaza actul normativ emis de
parlament dupa o procedura speciala si care cuprinde normme de drept penal. Criterii
de clasificare a legilor penale:
L. Penale generale si speciale. Aceasta clasificare se face dupa rolul lor in
reglementarea relatiei de aparare sociala. L . Penale generale reglementeaza la nivel
de principiu relatii de aparare sociala. La randul lor l. penale generale pot fi considerate
intr- un sens dispozitii de drept penal cu caracter de principiu ce se aplica unui numar
mare de norme speciale. Aici pot fi incadrate: normele din partea generala a codului
penal.
In alt sens legea penala generala desemneaza codul penal in ansamblu ca lege
ordinara spre a fi deosebita de legea speciala .
Legile penale Speciale sunt acelea care reglementeaza in special relatia de aparare
sociala prin care se prevad conditiile in care o fapta periculoasa devine infractiune.
Dupa durata in timp se pot intalni: legi penale cu durata nedeterminata si legi pen
temporare Cele cu durata nedeterminata sau permanente cum sunt mare majoritate a
legilor penale sunt cele obisnuite iar durata lor de aplicare nu este precizata in
continutul lor. Legea cu durata temporara au cuprinse in continutul lor si o dispozitie
care limiteaza in timp aplicarea lor pana la o data calendaristica ori pana la data
incetarii starii care a determinat adoptarea acestora ori pe o perioada determinata.
Aceasta distinctie prezinta interes intrucat legea pen temporara se aplica si dupa iesirea
ei din vigoare faptelor savarsite cat timp era in vigoare. (Va ultraactiva)
L penale ordinare si l penale exceptionale se impart asa dupa natura necesitatii care a
impus adoptarea lor L penale ordinare sau obisnuite sunt adoptate in situatii normale
obisnuite in evolutia unei socirtati
L penale excep sunt adoptate in situatii de exceptii(starea de razboi) . Interesul
distinctiei rezida in aceea ca legile exceptionale deroga de la cele ordinare NORMELE
DE DREPT PENAL sunt o specie de norme de drept cu un anume specific determinate
de particularitatea reglementarii relatiilor de aparare sociale. Structura: N. Penala
generala continand precepte cu valoare de principiu nu se deosebeste prin structura ei
de alte norme de drept
Probleme deosebite: sub raportul structurii sale ridica normal penala speciala de
incriminare care cuprinde pe de o parte descrierea conduitei interzise ,iar pe de alta
parte sanctiunea ce urmeaza sa se aplice in cazul nerespectarii conduitei prescrise.
Se considera ca N Penala speciala cuprinde doar 2 elemente:DISPOOZITIA SI
SANCTIUNEA
DISPOZITIA consta in interzicirea unei actiuni sau inactiuni ,iar SANCTIUNEA consta in
pedeapsa ce urmeaza sa se aplice ca urmare a nerespectarii dispozitiei.
CATEGORII DE NORME PENALE N. PENALE GENERALE si N. Penale SPECIALE
criteriul utilizat este acela al continutului si sferei de incidenta. N penale generale sunt
acele norme care prevad conditiile in care se nasc ,modifica ori sting rap juridice penale
N. Penale speciale sunt acele norme care prevad conditiile in care o fapta constituie
infractiune si pedeapsa ce se aplica Dupa criteriul dispozitiei si sanctiunii in cadrul
aceleiasi norme se face distinctie intre norme penale unitare si n penale divizate.
N penale unitare cuprind in continutul lor atat dispozitia ,cat si sanctiunea . Deci sunt
COMPLETE. N penale divizate sunt norme incomplete in ceea ce priveste continutul lor.
N divizate se impart la randul lor in norme de incriminare (CADRU,normele in alb) si
normele de trimitere(normele de incriminare cadru). AU IN continutul lor o sanctiunea
potrivita,iar prevederea pp zisa a faptelor interzise se face ulterilor prin alte acte
normative
N penale de trimitere sunt norme incomplete in ceea ce priveste disp ori sanct care se
completeaza de la alte norme la care fac trimitere .
Interpretarea legii penale
In cazul legii penale interpretarea are ca scop aflarea vointei legiuitorului exprimata in
dispozitii penale pentru a stabili daca acestea sunt aplicabile cazurilor concrete
Interpretarea este necesara ptc normele se refera la fapte tipice si trebuie aplicate unor
fapte concrete care sunt variate.
Felurile interpretarii: criterii de diferentiere Organul sau pers care face interpretarea :
aceasta poate fi oficiala sau neoficiala.
I Oficiala facuta de un organ sau subiect oficial poate fi autentica sau legala facute
de legiuitor si cauzala sau de caz facuta de organul judiciar la cazul concret I.
Neoficiala sau Doctrinala este facuta de oamenii de stiinta si este materializata in
tratate I oficiala este obligatorie ,pe cand cea neoficiala nu are forta obligatorie ce
decurge de la un organ oficial
I autentica (of)poate fi -contextuala efectuata de legiuitor cu prilejul adoptarii legii -
posterioara printr-o lege interpretativa care face corp comun cu legea interpretata si
se aplics de la intrarea in vigoare a legii pe care o interpreteaza Metode de
interpretare a legii penale. Dupa metodele folosite interpretarea poate fi LITERALA
SAU GRAMATICALA ea constand in aflarea intelesului normei de drept penal cu
ajutorul cuvintelor prin care a fost exprimata. Singularul presupune si pluralu(martor
,martori) masc presupune si fem(martor,martora) I. Rationala sau Logica consta in
folosirea procedeelor logice a rationamentelor pt a afla vointa legiuitorului .
Rationamente folosite
1. A fortiori - daca leegea penala interzice mai putin ,va interzice si mai mult. Daca
legea permite mai mult,ea permite si mai putin
2. Per acontrario - se bazeaza pe arg: daca o dispozitie cu caracter penal interzice
sau sanctioneza o fapta numai in anumite conditii, ea nu se refera si la alte situatii
de fapt
3. Reductio ad absurdo- orice alta interpretare decat cea propusa ar duce la
consecinte contrare legii absurd
4. Apari - pt situatii identice trb sa existe aceeasi solitie juridice INTERPRETAREA
ISTORICA Consta in aflarea intelesului normei penale prin studirerea conditiilor
contemporane cu momentul adoptarii sale
I SISTEMATICA este o varianta a metodei rationale si consta in aflarea vointei
exprimate in norma pornind de la corelatia normei cu alte norme din aceeasi lege
sau cu alte acte normative din cadrul sistemului de drept
I DUPA REZULTATE poate fi declarativa atc cand exista concordanta intre vointa
legiuitoruli si exprimarea din norma . I este extensiva cand legiuitorul a vrut sa spuna
mai mult ,dar a exprimat mai putin. I este restrictiva cand legiuitorul a vrut sa spuna mai
putin,dar a exprimat mai mult.
Concluzie: LEGEA PENALA ESTE DE STRICA INTERPRETARE
Aplicarea legii penale in timp Eficienta legii penale este reala din mom intrarii in vigoare
. Principiile de aplicare ale legii penale in timp Activitatea legii penale Conf Art 3 legea
penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare. Intrarea in vig
a legii penale: Conf art 78 legea se publica in M.O si intra in vigoare la 3 zile de la data
publicarii sau la o data ulterioara prevazura in ctextul ei Iesirea din vig: are loc prin
ABROGARE . Abrogarea dupa inttinderea ei poate fi totala (intreaga lege este scoasa
din vig) si partiala(doar o parte este scoasa) Abrogarea dupa caracterul ei poate fi
Expresa ori Tacita.
Abrogarea nu inseamna intotdrauan si dezincrimianarea unei fapte care ar putea sa
continue sa fie incriminata sub o alta denumire ori sa intre in cont unei alte infract ca
modalitate ori ca element cu continutul complex al unei infractiuni.