Sunteți pe pagina 1din 2

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂȘENI

Prof.Vaida Evelin
An școlar 2019-2020

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR PE ANUL ȘCOLAR ÎN CURS

NR.CRT. DENUMIREA FORME DE DATA RESPONSABILI


ACTIVITĂȚII REALIZARE
1. Prelucrarea Studiu septembrie toți profesorii
planului de Dezbatere 2019
muncă ți analiza
activității din
anul trecut.
2. Ziua europeană a informare septembrie Vaida Evelin
limbilor străine 2019 Albert Rozalia
3. Testare dezbatere octombrie toți profesorii
inițială.Analiza 2019
lucrărilor.Măsuri
4. Ziua Educației informare octombrie toți profesorii
2019
5. Cercuri informare 28octombrie toți profesorii
pedagogice-
semestrul I
6. Festivalul informare noiembrie Vaida Evelin
Dovleacului 2019 Albert Rozalia
*Halloween*
7. Ziua Națională a informare decembrie toți profesorii
României 2019
8. Schimb de informare decembrie Vaida Evelin
experiență cu 2019 Hajdu Adina-Școala
Școala Ghenci
Gimnazială
Ghenci
9. Ziua Culturii informare ianuarie 2020 Vaida Evelin
Naționale
10. Ziua informare februarie Vaida Evelin
internațională a 2020
cititului
împreună
ZICI 2020
11. Lecție deschisă evaluare martie 2020 Albert Rozalia
la clasa a VII-a
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCĂȘENI
Prof.Vaida Evelin
An școlar 2019-2020
Observații
Măsuri
Referat
Limba engleză
12. Lecție deschisă evaluare aprilie2020 Vereș Simona
la clasa a V-a.
Observații
Măsuri
Referat
Limba rromani
13. Testarea finală a evaluare mai 2020 Vaida Evelin
elevilor din clasa
a VIII-a.
Simualre în
vederea evaluării
naționale
14. Raportul informare iunie 2020 toți profesorii
comisiei