Sunteți pe pagina 1din 52

STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -

TEMA 2

CALCULUL STRUCTURILOR NEDETERMINATE PRIN METODA FORŢELOR

ACŢIUNEA FORŢELOR

1) Să se caluleze prin metoda forţelor, structura din figura.1, la acţiunea forţelor exterioare.

Se cunosc:

L = 3,8 m; H = 3 m; p = 30 kN / m; F = 48 kN ; M = 64 kN ⋅ m

Rezolvare:
4I0

3H/4
I0
p
F
4I0

H
2I0

L L/3

1) Stabilirea gradului de nedeterminare statică:

Gradul de nederminare statică se stabileşte cu relaţia:


ns = (r + l ) − 3c = (6 + 3) − 3 ⋅ 2 = 3
Structura este de trei ori static nedeterminată.

2) Alegerea sistemului de bază:

Sistemul de bază reprezintă, sistemul ataşat sistemului statict nedeterminat, la care se suprimă atâtea
legături exterioare sau interioare cât sunt necesare pentru ca acesta sa devin static determinat.
În locul fiecărei legături suprimate se introduce un efort static nedeterminat, notat, de obicei, cu X 1, X 2 ,... .
Transformare sistemului real în sistem de bază se poate face în diferite feluri, dintre toate variantele se va
alege cea mai convenabilă din punct de vedre al calculelor.

1
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

În cazul sistemului nostru, sunt prezentate mai jos câteva variante de sisteme de baza ce pot fi ataşate
sistemului nedeterminat.
Varianta ce convine fig 2. a).

4I 0

2,25
I0
p
F
4I 0
X3
3
2I 0

X1

X2
3,8 1,27

a)
X3
X3
X2

D E D E
2,25 2,25

B C B C
X2

3 3

X1 A X1 A

3,8 1,27 3,8 1,27

b) c)

2
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

X2

D E D E

X3 2,25 2,25

X2 X2
X1
X1
B C B C
X2 X2

X3
3 3

A X1 A

3,8 1,27 3,8 1,27

d) e)
fig 2

3) Ecuaţiile de echilibru elastic:

Se obţin prin scrierea condiţiilor de compatibilitate pe direcţia legăturilor suprimate:


- deplasarea absolută pe direcţia necunoscutelor X i , este egală cu zero:

∆ aX i = 0

Explicitat:

δ11 ⋅ X 1 + δ12 ⋅ X 2 + δ13 ⋅ X 3 + ∆1 p = 0δ 21 ⋅ X 1 + δ 22 ⋅ X 2 + δ 23 ⋅ X 3 + ∆ 2 p = 0

δ 31 ⋅ X 1 + δ 32 ⋅ X 2 + δ 33 ⋅ X 3 + ∆ 3 p = 0

4) Calculul coeficienţilor şi al termenilor liberi

4.1) Coeficienţii principali şi secundari:

- se calculează cu relaţiile:
l
M i2
δ ii = ∑ ∫ dx
0
EI
l
Mi ⋅ Mi
δ ij = δ ji = ∑ ∫ dx
0
EI
- unde: M i , M j : momentele încovoietoare produse pe sistemul de bază static determinat de necunoscuta X i ,
repectiv X j , egale cu unitatea.
Trasarea diagramelor unitare:
- sistemul incărcat cu X 1 :
3
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

5,25

D E
2,25

3 B C

M1 3

3,8 1,27

X1 = 1
M A = 0; M BAB = 1 ⋅ 3 = 3 kN ⋅ m; M BCB = 0; M BBD = 3 kN ⋅ m;
M DBD = 1 ⋅ 5, 25 = 5, 25 kN ⋅ m; M DDE = 5, 25 kN ⋅ m; M E = 5, 25 kN .
- sistemul incărcat cu X 2 :
E
D
2,25
5,07

B C

M2 3

3,8 1,27

X2 =1
M A = MB = MC = MD = 0
M E = 5, 07 kN ⋅ m
- sistemul incărcat cu X 3 :
X3 =1
MA = 0;
4
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

M C = 0; M BCB = 1 ⋅ 3,8 = 3,8 kN ⋅ m; M BAB = 0; M BC


B = 3,8 kN ⋅ m; M DBD = 3,8 kN ⋅ m;
M DDE = 3,8 kN ⋅ m; M E = 1, 27 kN ⋅ m

3,8

E
D
1,27
2,25

B
C
3,8

M3 3

3,8 1,27

Calculul coeficienţilor din sistemul de ecuaţii:

l
M1 1 1 2 2, 25 1
δ11 = ∑ ∫ dx = ⋅ ( ⋅ 3 ⋅ 3) ⋅ ( ⋅ 3) + ⋅ (2 ⋅ 3 2 + 2 ⋅ 5, 25 2 + 2 ⋅ 3 ⋅ 5, 25) + 5, 25 ⋅ 5, 07 ⋅ 5, 25 =
0
EI E ⋅ 2I 0 2 3 6E ⋅ I 0 E ⋅ 4I 0
4, 5 39, 23 34, 94 78, 67
= + + =
EI 0 EI 0 EI 0 EI 0

l
M 22 1 1 2 10,86
δ 22 = ∑ ∫ dx = ⋅ ⋅ 5, 07 ⋅ 5, 07 ⋅ ⋅ 5, 07 =
0
EI E ⋅ 4I 0 2 3 EI 0
l
M 32 1 1 2 1
δ 33 = ∑ ∫ dx = ⋅ ⋅ 3, 8 ⋅ 3,8 ⋅ ⋅ 3,8 + ⋅ 3, 8 ⋅ 2, 25 ⋅ 3, 8 +
0
EI E ⋅ 4I 0 2 3 E ⋅ I0
5, 07
+ ⋅ (2 ⋅ 3, 82 + 2 ⋅ 1, 27 2 − 2 ⋅ 3, 8 ⋅ 1, 27) =
6E ⋅ 4I0
4, 57 32, 49 4, 74 41,8
= + + =
EI 0 EI 0 EI 0 EI 0
l
M1 ⋅ M 2 1 5,07 16,87
δ12 = δ 21 = ∑ ∫ dx = − ⋅(5, 25 ⋅5, 07) ⋅ =−
0
EI E ⋅ 4I 0 2 EI 0

5
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

l
M1 ⋅ M 3 2, 25
δ13 = δ 31 = ∑ ∫ dx = ⋅ (2 ⋅ 3 ⋅ 3,8 + 2 ⋅ 5, 25 ⋅ 3,8 + 3 ⋅ 3,8 + 5, 25 ⋅ 3,8) +
0
EI 6 ⋅ E ⋅ I0
5, 07
+ ⋅ (2 ⋅ 5, 25 ⋅ 3,8 − 2 ⋅ 5, 25 ⋅1, 27 − 5, 25 ⋅1, 27 + 5, 25 ⋅ 3,8) =
6 ⋅ E ⋅ 4I0
35, 27 8, 42 43, 69
= + =
EI 0 EI 0 EI 0

l
M2 ⋅ M3 5, 07 1,35
δ 23 = δ 32 = ∑ ∫ dx = ⋅(2 ⋅5, 07 ⋅1, 27 −5, 07 ⋅3,8) = −
0
EI 6 ⋅ E ⋅ 4I 0 EI 0

Suma coeficienţilor:
ns

∑δ
i , j =1
ij = 78, 67 + 10,86 + 41,8 + 2 ⋅ (43, 69 − 16,87 − 1, 35) = 182, 27

4.2) Termenii liberi, se calculează cu relaţia:

l
M p ⋅ Mi
∆ ip = ∑ ∫ dx
0
EI
Unde M p , reprezintă momentul produs, pe sistemul de bază static determinat, de încărări.

l
M p ⋅ M1 2, 25
∆1 p = ∑ ∫ dx = − ⋅ (2⋅ 216,6⋅ 3+ 2⋅ 108,6⋅ 5, 25+ 216,6⋅ 5, 25+ 108,6⋅ 3)+
0
EI 6E ⋅ I 0
5,07
+ ⋅ (− 2 ⋅ 108,6 ⋅ 5, 25 + 2⋅ 469,36⋅ 5, 25− 108,6⋅ 5, 25+ 469,36⋅ 5, 25)=
6E ⋅ 4I0
1463,56 1200,32 −263, 24
=− + =
EI 0 EI 0 EI 0

E
D
2,25

30 kN/m
48 kN
B C

3,8 1,27

6
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

469,36

108,6

2,25

216,6

Mp 3

3,8 1,27

l
M p ⋅ M2 5,07 889,09
∆2 p = ∑ ∫ dx = ⋅ (− 2 ⋅ 469,36 ⋅ 5,07 + 108,6 ⋅ 5,07) = −
0
EI 6 E ⋅ 4I 0 EI 0
l
M p ⋅ M3 1 1 1
∆3 p = ∑ ∫ dx = − ⋅ ( 3,8 ⋅ 216,6) ⋅ ⋅ 3,8 −
0
EI E ⋅ 4 I0 3 4
2, 25
− ⋅ (2 ⋅ 216,6 ⋅ 3,8 + 2 ⋅ 108,6 ⋅ 3,8 + 108,6 ⋅ 3,8 + 216,6 ⋅ 108) −
6E ⋅ I0
5,07
− ⋅ (2 ⋅ 108,6 ⋅ 3,8 + 2 ⋅ 469,36 ⋅ 1, 27 − 108,6 ⋅ 1, 27 − 469,36 ⋅ 3,8) =
6E ⋅ 4I0
65,16 1390, 23 20, 29 1475,68
=− − − =−
EI 0 EI 0 EI 0 EI 0
Suma termenilor liberi:
ns

∑∆
j =1
jp = −(263, 24 + 889,09 + 1475,68) = −2628,01

5) Verificarea coeficienţilor şi a termenilor liberi.

Coeficienţii sunt corecţi calculaţi dacă este îndeplinită condiţia:


ns l
M s2
∑ δ ij = δ ss = ∑ ∫ EI dx
i , j =1 0

7
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

9,05

1,09
2,25

6,8
3
3,8

Mss 3

3,8 1,27

l
M s2 1 1 2
δ ss = ∑ ∫ dx = ⋅ ( ⋅ 3 ⋅ 3) ⋅ ⋅ 3 +
0
EI E ⋅ 2I0 2 3
1 1 2
+ ( ⋅ 3, 8 ⋅ 3, 8) ⋅ ⋅ 3, 8 +
E ⋅ 4I0 2 3
2, 25
+ ⋅ (2 ⋅ 6, 82 + 2 ⋅ 9, 052 + 2 ⋅ 6,8 ⋅ 9, 05) +
6E ⋅ I0
5, 07
+ ⋅ (2 ⋅ 9, 052 + 2 ⋅ 1, 092 − 2 ⋅ 9, 05 ⋅ 1, 09) =
6E ⋅ 4I0
4, 5 4, 57 142, 26 30, 94 182, 27
= + + + =
EI 0 EI 0 EI 0 EI 0 EI 0

Condiţie îndeplinită, coeficienţii sunt corect calculaţi.

Termenii liberi sunt corecţi calculaţi dacă este îndeplinită condiţia:

ns l
M p ⋅ Ms
∑∆
j =1
jp = ∆ sp = ∑ ∫
EI
dx
0

8
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

l
M p ⋅ Ms 1 1 1
∆ sp = ∑ ∫ dx = − ⋅ ⋅ 216,6 ⋅ 3,8 ⋅ ⋅ 3,8 −
0
EI E ⋅ 4I0 3 4
2, 25
− ⋅ (2 ⋅ 216,6 ⋅ 6,8 + 2 ⋅ 108,6 ⋅ 9,05 + 108,6 ⋅ 6,8 + 216,6 ⋅ 9,05) +
6E ⋅ I0
5,07
+ ⋅ (−2 ⋅ 108,6 ⋅ 9,05 − 2 ⋅ 469,36 ⋅ 1,09 + 463,36 ⋅ 9,05 + 108,6 ⋅ 1,09) =
6E ⋅ 4I0
65,16 2853,79 290,94 2628,01
=− − + =−
EI 0 EI 0 EI 0 EI 0

Condiţie îndeplinită, termenii liberi sunt corect calculaţi.

6) Rezolvarea sistemului de ecuaţii:

δ11 ⋅ X 1 + δ12 ⋅ X 2 + δ13 ⋅ X 3 + ∆1 p = 0δ 21 ⋅ X 1 + δ 22 ⋅ X 2 + δ 23 ⋅ X 3 + ∆ 2 p = 0

δ 31 ⋅ X 1 + δ 32 ⋅ X 2 + δ 33 ⋅ X 3 + ∆ 3 p = 0

 78,67 16,87 43,69 263,24


 ⋅ X1 − ⋅ X2 + ⋅ X3 − =0
 EI 0 EI 0 EI 0 EI 0
 16,87 10,86 1,35 889,09
− ⋅ X1 + ⋅ X2 − ⋅ X3 − =0
 EI 0 EI 0 EI 0 EI 0
 43,39 1,35 41,8 1475,68
 ⋅ X1 − ⋅ X2 + ⋅ X3 − =0
 EI 0 EI 0 EI 0 EI 0

Echivalent cu:

78,67 ⋅ X 1 − 16,87 ⋅ X 2 + 43,69 ⋅ X 3 = 263,24 −16,87 ⋅ X 1 + 10,86 ⋅ X 2 − 1,35 ⋅ X 3 = 889,09
 43,39 ⋅ X − 1,35 ⋅ X + 41,8 ⋅ X = 1475,68
 1 2 3

Soluţia sistemului:

9
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2
 78.67 −16.87 43.69   263.24
A :=  −16.87 10.86 −1.35  B :=  889.09
   
 43.39 −1.35 41.8   1475.68

−1
X := A ⋅B detA := A

3
detA = 5.068× 10

 5.321 
X =  94.215
 
 32.822

X 1 = 5,321kN
X 2 = 94, 215kN
X 3 = 32,822kN

7) Trasarea diagramelor de eforturi:

2,25

30kN

48kN

32,826kN

5,321kN

94,215kN

3,8 1,27

10
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

53,321kN

81,178kN 127,037
53,321kN

13,04

N 32,822kN

T
94,215kN

5,321kN

44,06

22,04

91,84

15,963 75,88

11
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

8) Verificarea diagramelor de eforturi:

8.1) Verificări statice:

- Verificarea nodului B:

75,88

13,04
53,21

48 B

81,178

91,84
5,321
94,215

15,963

∑ X = −53,321 + 48 + 5,321 = 0
∑ Y = 94,215 − 13,04 − 81,178 = 0
∑ M = 91,84 − 75,88 − 15,96 = 0

- Verificarea diagramei M, prin metoda LMV:

12
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

D E

48 2,25
30 22,04

B C

32,822
5,321 3

94,215 A

3,8 1,27

3,8
( LMV ) = −22,04θ − 48 ⋅ 2, 25θ − 5,321 ⋅ 5, 25θ + 32,822 ⋅ 1, 27θ − 30 ⋅ 3,8 ⋅ ( + 1,27)θ +
2
+94, 215 ⋅ 5,07θ = 0

8.2) Verificărea elastică a diagramei de momente încovoietoare:

Diagrama de momente încovoietoare este corect trasată dacă sunt satisfăcute condiţiile:

l
M f ⋅ Mi
∆ Xi = ∑ ∫ dx = 0
0
EI

l
M f ⋅ M1 5,07 5,07
∆ X1 = ∑ ∫ dx = ⋅ (2 ⋅ 5,07 ⋅ 22,04 − 5,07 ⋅ 44,05) = ⋅ (223, 4856 − 223,3335)
0
EI 6E ⋅ 4I 24 EI
5,07 0,032
= ⋅ 0,1521 = ≈0
24 EI EI

13
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

CEDĂRI DE REAZEME

2) Să se caluleze prin metoda forţelor, structura din figura.2, la acţiunea cedărilor de reazeme:

Se cunosc:
L = 3, 8 m; H = 3 m; p = 30 kN / m; F = 48 kN ; v = 1cm; ϕ = 1, 40

14
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

D E
2,25m

C
B
v

3m

3,8m 1,27m

Fig. 2

1) Se adoptă acelaşi sistem de bază:

4I 0

2,25
I0

F
4I 0
X3
3
2I 0

X1

X2
3,8 1,27

2) Sistemul de ecuaţii de echilibru elastic are forma:

15
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

δ11 ⋅ X 1 + δ12 ⋅ X 2 + δ13 ⋅ X 3 = L1cδ 21 ⋅ X 1 + δ 22 ⋅ X 2 + δ 23 ⋅ X 3 = L2c
δ ⋅ X + δ ⋅ X + δ ⋅ X = L
 31 1 32 2 33 3 3c

3) Coeficienţii au valorile:

l
M1 1 1 2 2, 25 1
δ11 = ∑ ∫ dx = ⋅ ( ⋅ 3 ⋅ 3) ⋅ ( ⋅ 3) + ⋅ (2 ⋅ 32 + 2 ⋅ 5, 25 2 + 2 ⋅ 3 ⋅ 5, 25) + 5, 25 ⋅ 5, 07 ⋅ 5, 25 =
0
EI E ⋅ 2I 0 2 3 6E ⋅ I0 E ⋅ 4I 0
4, 5 39, 23 34, 94 78, 67
= + + =
EI 0 EI 0 EI 0 EI 0

l
M 22 1 1 2 10,86
δ 22 = ∑ ∫ dx = ⋅ ⋅ 5, 07 ⋅ 5, 07 ⋅ ⋅ 5, 07 =
0
EI E ⋅ 4I 0 2 3 EI 0
l
M 32 1 1 2 1
δ 33 = ∑ ∫ dx = ⋅ ⋅ 3,8 ⋅ 3, 8 ⋅ ⋅ 3,8 + ⋅ 3, 8 ⋅ 2, 25 ⋅ 3, 8 +
0
EI E ⋅ 4I 0 2 3 E ⋅ I0
5, 07
+ ⋅ (2 ⋅ 3,82 + 2 ⋅ 1, 27 2 − 2 ⋅ 3, 8 ⋅ 1, 27) =
6E ⋅ 4I0
4, 57 32, 49 4, 74 41, 8
= + + =
EI 0 EI 0 EI 0 EI 0
l
M1 ⋅ M 2 1 5, 07 16,87
δ12 = δ 21 = ∑ ∫ dx = − ⋅(5, 25 ⋅5,07) ⋅ =−
0
EI E ⋅ 4I 0 2 EI 0
l
M1 ⋅ M 3 2, 25
δ13 = δ 31 = ∑ ∫ dx = ⋅ (2 ⋅ 3 ⋅ 3,8 + 2 ⋅ 5, 25 ⋅ 3,8 + 3 ⋅ 3,8 + 5, 25 ⋅ 3,8) +
0
EI 6 ⋅ E ⋅ I0
5, 07
+ ⋅ (2 ⋅ 5, 25 ⋅ 3,8 − 2 ⋅ 5, 25 ⋅1, 27 − 5, 25 ⋅1, 27 + 5, 25 ⋅ 3,8) =
6 ⋅ E ⋅ 4I0
35, 27 8, 42 43, 69
= + =
EI 0 EI 0 EI 0

l
M2 ⋅ M3 5, 07 1,35
δ 23 = δ 32 = ∑ ∫ dx = ⋅(2 ⋅5, 07 ⋅1, 27 −5, 07 ⋅3,8) = −
0
EI 6 ⋅ E ⋅ 4I 0 EI 0

Suma coeficienţilor:
ns

∑δ
i , j =1
ij = 78, 67 + 10,86 + 41,8 + 2 ⋅ (43, 69 − 16,87 − 1, 35) = 182, 27

4) Calculul termenilor liberi:

Termenii liberi se calculează cu relaţia generală:

Lic = ±1 ⋅ ∆ i ± ∑ R k ⋅ ∆ k
(i )

16
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

Unde :
- 1 - acţiunea virtuală X i = 1 ;
- ∆ i - deplasarea după direcţia X i = 1 ;
(i )
- R k reacţiunile din reazemul k.

Sistemul încărcat cu acţiunea virtuală X 1 = 1

Rx1,2

D E
2,25
Rx1,1

B C

X1
A

3,8 1,27

Rx1,1 = 1 ⋅ 5, 25 = 5, 25kN ⋅ m
Rx1,1 = 1 = 1kN

1, 4 ⋅ 3,1415
L1c = 1 ⋅ 0 + 1 ⋅ 0 − 5, 25 ⋅ = −0,128
180

Sistemul încărcat cu acţiunea virtuală X 2 = 1

17
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

Rx2,1

D E
2,25
Rx2,2

B C

X2

3,8 1,27

Rx 2,1 = 1 ⋅ 5, 07 = 5, 07 kN ⋅ m
Rx 2,1 = 1 = 1kN
1, 4 ⋅ 3,1415
L2c = 1 ⋅ 0 + 1 ⋅ 0 + 5, 07 ⋅ = 0,124
180

Sistemul încărcat cu acţiunea virtuală X 3 = 1


Rx3,2

D E
2,25
Rx3,1

B C

X3
3

3,8 1,27

Rx 3,1 = 1 ⋅ 1, 27 = 1, 27kN ⋅ m
Rx 3,1 = 1 = 1kN
1, 4 ⋅ 3,1415
L2 c = −1 ⋅ 0, 01 + 1 ⋅ 0 + 1, 27 ⋅ = 0, 021
180
18
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

ns

∑L
i =1
ic = −0,128 + 0,124 + 0, 021 = 0, 017

5) Verificarea termenilor liberi:

Termenii liberi sunt corect calculaţi dacă este îndeplinită următoarea relaţie:

ns

∑L = Lsc = ∑ (±1 ⋅ ∆ i ) + ∑ (± R k ⋅ ∆ k )
(s)
ic
i =1

Rs3

Rs1
D E
2,25
Rs2

B C

X3
3

X1
A

3,8 1,27
X2

Rs1 = 1kN
Rs 2 = 2kN
Rs 3 = 1 ⋅ 1, 27 − 1 ⋅ 5, 25 + 1 ⋅ 5, 07 = 1, 09kN
1, 4 ⋅ 3,1415
Lsc = −1 ⋅ 0, 01 + 1 ⋅ 0 + 2 ⋅ 0 + 1, 09 ⋅ = 0, 017
180

Deci termenii liber sunt corect calculaţi.

6) Reolvarea sistemului de ecuaţii:

Produsul:
19
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

E ⋅ I 0 = 2,1 ⋅ 107 ⋅ 72 ⋅ 10−4 = 151, 2 ⋅ 103 kN ⋅ m 2

δ11 ⋅ X 1 + δ12 ⋅ X 2 + δ13 ⋅ X 3 = L1cδ 21 ⋅ X 1 + δ 22 ⋅ X 2 + δ 23 ⋅ X 3 = L2c
δ ⋅ X + δ ⋅ X + δ ⋅ X = L
 31 1 32 2 33 3 3c

78, 67 ⋅ X 1 − 16, 87 ⋅ X 2 + 43, 69 ⋅ X 3 = −19, 3536 ⋅ 103 −16, 87 ⋅ X 1 + 10, 86 ⋅ X 2 − 1, 35 ⋅ X 3 = 18, 7488 ⋅ 10
3


 43, 39 ⋅ X 1 − 1, 35 ⋅ X 2 + 41,8 ⋅ X 3 = 3,1752 ⋅ 10
3

Soluţia sistemului:
 391.395 
 
X =  2.302× 103 
 −258.775 
 

7) Trasarea diagramelor de eforturi:

Sistemul de bază devine:

D E
2,25

B C
258,775

391,395
A

2302

3,8 1,27

Diagrama de forţe axiale:


20
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

D E
391,395
2,25

2043,225
B
C

A 2302

3,8 1,27

Diagrama de forţe tăietoare:

D
391,395 E

2,25
2043,225

258,775
B
C

A 391,395

3,8 1,27

21
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

Diagrama de momente:

1071,478

D E
1071,478

2,25
983,345

9287,672
190,84
1174,185 B C

M 3

3,8 1,27

8) Verificarea diagramei de momente, prin LMV:


9287,672

258,775

391,395

2302

22
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

( LMV ) = −9287, 672 ⋅ θ − 258, 775 ⋅ θ + 2302 ⋅ 1, 27 ⋅ θ + 2302 ⋅ 5, 07 ⋅ θ − 391, 395 ⋅ 5, 25 ⋅ θ =


= 11671,14 − 11671,14 = 0

ACŢIUNEA VARIAŢIEI DE TEMPERATURĂ

3) Să se caluleze prin metoda forţelor, structura din figura.3, la acţiunea variaţiilor neuniforme de
temperatură, din fig. 3:

40 ⋅ 603
L = 3, 8 m; H = 3 m; α t = 10−5 ; E = 2,1 ⋅ 105 daN / cm 2 ; I0 = cm 4
12

23
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

80
E
D
2,25

10 0 10 0

C
B

10 0 20 0

3,8 1,27

Din relaţia:
40 ⋅ 603
I0 = cm 4
12
- Pentru corpul cu moment de inerţie I 0
b ⋅ h3
I0 = → b = 0, 4m; h = 0, 6m
12
40 ⋅ 603
I0 = cm 4 = 0, 0072m 4
12
- pentru corpul cu momentul de inerţie 2I 0

b ⋅ h2 I0 4
2 ⋅ 0, 0072 = → h24I0 = 0,81m
12
- pentru corpul cu moment de inerţie 4I 0

b ⋅ h4 I0 4
4 ⋅ 0, 0072 = → h44I0 = 0, 964m
12

1) Sistemul de bază:

24
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

- se adoptă acelaşi sistem de bază şi, ca urmare, coeficienţii sistemului de ecuaţii de condiţie nu se
modifică.

80
E
D
2,25

10 0 10 0

C
B
X3

10 0 20 0

X1 A

X2
3,8 1,27

2) Sistemul de ecuaţii de condiţii:

δ11 ⋅ X 1 + δ12 ⋅ X 2 + δ13 ⋅ X 3 + ∆1t = 0δ 21 ⋅ X 1 + δ 22 ⋅ X 2 + δ 23 ⋅ X 3 + ∆ 2t = 0
δ ⋅ X + δ ⋅ X + δ ⋅ X + ∆ = 0
 31 1 32 2 33 3 3t

3) Coeficienţii:

l
M1 1 1 2 2, 25 1
δ11 = ∑ ∫ dx = ⋅ ( ⋅ 3 ⋅ 3) ⋅ ( ⋅ 3) + ⋅ (2 ⋅ 32 + 2 ⋅ 5, 25 2 + 2 ⋅ 3 ⋅ 5, 25) + 5, 25 ⋅ 5, 07 ⋅ 5, 25 =
0
EI E ⋅ 2I 0 2 3 6E ⋅ I 0 E ⋅ 4I 0
4, 5 39, 23 34, 94 78, 67
= + + =
EI 0 EI 0 EI 0 EI 0

25
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

l
M 22 1 1 2 10,86
δ 22 = ∑ ∫ dx = ⋅ ⋅ 5, 07 ⋅ 5, 07 ⋅ ⋅ 5, 07 =
0
EI E ⋅ 4I 0 2 3 EI 0
l
M 32 1 1 2 1
δ 33 = ∑ ∫ dx = ⋅ ⋅ 3,8 ⋅ 3, 8 ⋅ ⋅ 3,8 + ⋅ 3, 8 ⋅ 2, 25 ⋅ 3, 8 +
0
EI E ⋅ 4I 0 2 3 E ⋅ I0
5, 07
+ ⋅ (2 ⋅ 3,82 + 2 ⋅ 1, 27 2 − 2 ⋅ 3, 8 ⋅ 1, 27) =
6E ⋅ 4I0
4, 57 32, 49 4, 74 41, 8
= + + =
EI 0 EI 0 EI 0 EI 0
l
M1 ⋅ M 2 1 5, 07 16,87
δ12 = δ 21 = ∑ ∫ dx = − ⋅(5, 25 ⋅5,07) ⋅ =−
0
EI E ⋅ 4I 0 2 EI 0
l
M1 ⋅ M 3 2, 25
δ13 = δ 31 = ∑ ∫ dx = ⋅ (2 ⋅ 3 ⋅ 3,8 + 2 ⋅ 5, 25 ⋅ 3,8 + 3 ⋅ 3,8 + 5, 25 ⋅ 3,8) +
0
EI 6 ⋅ E ⋅ I0
5, 07
+ ⋅ (2 ⋅ 5, 25 ⋅ 3,8 − 2 ⋅ 5, 25 ⋅1, 27 − 5, 25 ⋅1, 27 + 5, 25 ⋅ 3,8) =
6 ⋅ E ⋅ 4I0
35, 27 8, 42 43, 69
= + =
EI 0 EI 0 EI 0

l
M2 ⋅ M3 5, 07 1,35
δ 23 = δ 32 = ∑ ∫ dx = ⋅(2 ⋅5, 07 ⋅1, 27 −5, 07 ⋅3,8) = −
0
EI 6 ⋅ E ⋅ 4I 0 EI 0

4) Calculul termenilor liberi:

Termenii liberi se calculează ce relaţia generală:

∆t o
∆ it = ∑ ±α t ⋅ taxo ⋅ Ω N i + ∑ ±α t ⋅ ⋅Ω M i
h
În care:
α t - coeficientul de dilatare termică liniară;
tio + teo
taxo - temperature în axul barei: taxo = ;
2
∆t o - diferenţa de temperatură între fibrele extreme ale secţiunii transversale a barei: ∆t = ti − te ;
o o o

h - înălţimea secţiunii transversale a barei;

26
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

- Trasarea diagramelor de forţe axiale:

D E
D E
2,25
2,25
1

C
C B
B
N2
N1 3
3

X1=1 A 1
A
X2=1
3,8 1,27 3,8 1,27

D E

2,25

1
C
B
X2=1
N3
3

3,8 1,27

- Determinarea temperaturilor în ax şi a diferenţelor de temperatură:


to + to
taxo = i e ∆t o = tio − teo
2
Valorile pe bare, sunt date în tabelul de mai jos:

BARA ti te Dt tax

27
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

AB 20 10 10 15

BC 20 10 10 15

BD 10 10 0 10

DE 10 8 2 9

Fibrele tensionate de diferenţa de temperature, sunt prezentate în figura de mai jos:

80
D E

2,25

10 0 10 0

C
B
X3

10 0 20 0

X1 A

X2
3,8 1,27

Termenii liberi:
∆t AB
o
∆t o ∆to ∆to
∆1t = α t ⋅ taxo , DE ⋅ Ω N 1 + αt ⋅ (− ⋅ ΩM 1 , AB + BD ⋅ ΩM 1 ,BD + BC ⋅ ΩM 1 ,BC − DE ⋅ ΩM 1 ,DE ) =
hAB hBD hBC hDE
10 1 2
= −10−5 ⋅ 9 ⋅ 5,07 + 10−5 ⋅ ( − ⋅ ⋅3⋅3 + 0 + 0 − ⋅ 5,07 ⋅ 5,25) =
0,81 2 0,964
= −156, 41 ⋅ 10−5

∆t AB
o
∆t o ∆t o ∆t o
∆ 2t = α t ⋅ (±taxo , AB ⋅ Ω N 2, AB ± taxo , BD ⋅ Ω N 2 , BD ) + αt ⋅ (± ⋅ Ω M 2 , AB ± BD ⋅ Ω M 2, BD ± BC ⋅ Ω M 2, BC ± DE ⋅ Ω M 2, DE ) =
hAB hBD hBC hDE
2 1
= 10−5 ⋅ (−15 ⋅ 3 − 10 ⋅ 2, 25) + 10−5 ⋅ (0 + 0 + 0 + ⋅ ⋅ 5,07 ⋅ 5,07) =
0,964 2
= −40,84 ⋅ 10−5

28
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

∆t AB
o
∆t o ∆t o ∆tDE
o
∆ 3t = α t ⋅ taxo , BD ⋅ Ω N 3, BD + αt ⋅ (± ⋅ Ω M 3 , AB ± BD ⋅ Ω M 3, BD ± BC ⋅ ΩM 3, BC
± ⋅ ΩM 3, DE
)=
hAB hBD hBC hDE
10 1 2 1 1
= −10−5 ⋅ 10 ⋅ 2, 25 + 10−5 ⋅ [0 + 0 + ⋅ ⋅ 3,8 ⋅ 3,8 + ⋅ (− ⋅ 3,8 ⋅ 3,8 + ⋅ 1, 27 ⋅ 1, 27)] =
0,964 2 0,964 2 2
= 39,086 ⋅ 10 −5

∑∆ it = (−156, 41 − 40,84 + 39,086) ⋅ 10−5 = −158,164 ⋅ 10−5

5) Verificarea termenilor liberi:

Termenii liberi sunt corect calculaţi dacă este îndeplinită condiţia:

∆t o
∑ ∆it = ∆ st = ∑ ±α t ⋅ taxo ⋅ Ω N s + ∑ ±αt ⋅ h
⋅Ω M s

9,05

D 1,09
E 2,25

2,25
1
6,8
3
2 3,8
C
B
Mss 3
Ns
3

A 1
3,8 1,27

3,8 1,27

29
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

10 1 10 1
∆ st = 10−5 ⋅ (−15 ⋅ 3 − 10 ⋅ 4,5 − 9 ⋅ 5,07) + 10−5 ⋅ [− ⋅ ⋅3⋅3 + ⋅ ⋅ 3,8 ⋅ 3,8 +
0,81 2 0,964 2
2 1 1
+ ⋅ (− ⋅ 4, 25 ⋅ 9,05 + ⋅ 1,09 ⋅ 0,545)] = −158,14 ⋅ 10−5
0,946 2 2

6) Rezolvarea sistemului de ecuaţii:

E ⋅ I 0 = 2,1 ⋅ 107 ⋅ 72 ⋅ 10−4 = 151, 2 ⋅ 103 kN ⋅ m 2

78,67 ⋅ X 1 − 16,87 ⋅ X 2 + 43,69 ⋅ X 3 = 236,5 −16,87 ⋅ X 1 + 10,86 ⋅ X 2 − 1,35 ⋅ X 3 = 61,75
 43,69 ⋅ X − 1,35 ⋅ X + 41,8 ⋅ X = −59,1
 1 2 3

Soluţia:
 35.177 
X =  55.809 
 
 −36.379

7) Trasarea diagramelor de efortui secţionale:


80
E
D
2,25

10 0 10 0

C
B

36,379
3

10 0
20 0

35,177
A

55,809

3,8 1,27

30
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

19,43kN

19,43kN

35,177kN

36,379kN

N
Q

55,809kN 35,177kN

46,44

52,07

138,24

105,53 32,71

31
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

ECUAŢIA CELOR TREI MOMENTE

Calculul grinzilor continue

40kN

A B C D

6,3m 3,15m 4,2m

1) Gradul de nedeterminare:

ns = 6 − 3 = 3

2) Sistemul de bază:

Structura este static nedeterminată de 3 ori, sistemul de bază static determinat se obţine suprimând
legaturile de continuitate corespunzătoare momentelor din încastrarea 1, respective din reazemele 2, 3
(apar articulaţii), care legături se înlocuiesc cu momentele corespunzătoare, care constituie necunoscutele
problemei.
Aşadar sistemul de bază:
32
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

40kN

4
1 2 3
M1 M2 M2 M3 M3 M4

6,3m 3,15m 4,2m

Ecuaţia celor trei momente, se aplică astfel:

i-1 i i+1
Mi-1 Mi-1 Mi Mi Mi+1 Mi+1

li li+1

Pentru nodul i:
li ⋅ M i −1 + 2 ⋅ (li + li +1 ) ⋅ Mi + li +1 ⋅ Mi +1 + li ⋅ mi'',i −1 + li +1 ⋅ mi',i +1 = 0

Conform relaţiei de mai sus,pentru grinda dată se pot scrie următoarele relaţii:

nod 1 ⇒ 0 ⋅ 0 + 2 ⋅ (0 + 6,3) ⋅ M 1 + 6,3 ⋅ M 2 + 0 ⋅ 0 + 6,3 ⋅ m '1,2 = 0


nod 2 ⇒ 6,3 ⋅ M 1 + 2 ⋅ (6,3 + 3,15) ⋅ M 2 + 3,15 ⋅ M3 + 6,3 ⋅ m ''2,1 + 3,15 ⋅ m '2,3 = 0
nod 3 ⇒ 3,15 ⋅ M 2 + 2 ⋅ (3,15 + 4, 2) ⋅ M 3 + 4, 2 ⋅ M 4 + 3,15 ⋅ m ''3,2 + 4,2 ⋅ m '3,4 = 0

- pe bara 1-2, nu sunt incărcarcări exterioare, deci

12, 6 M 1 + 6,3M 2 0

 6,3M 1 + 18,9 M 2 + 3,15M3 = −3,15m ''2,3
 3,15M 2 + 14, 7 M 3 = −(3,15m ''3,2 + 4, 2m '3,4 )

Coeficienţii m’’, respective m’ se gasesc în tabele standardizate.


Se inlocuiesc coeficienţii m’’ şi m’ , se rezolva sistemul, apoi cu rezultatele obţinute, se ia fiecare bară
separate incărcată cu momentele rezultate din sIstem, şi se rezolvă ca o grindă simplu rezemată.
În final se asamblează toate diagramele.

33
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

m '2,3 = m ''3,2 = 0, 25 ⋅ (40 ⋅ 3,152 ) = 99, 225


m '3,4 = m ''4,3 = 0, 25 ⋅ (40 ⋅ 4, 22 ) = 176, 4

12, 6 M 1 + 6,3M 2 0

 6,3M 1 + 18,9 M 2 + 3,15M3 = −312,56
 3,15M 2 + 14, 7 M 3 = −1053, 44

Soluţia sistemului:

 M 1   2.88 
M   
 2  = -5.759 
 M 3  -70.428
   
 M 4  0 

2,88 5,759

1 2

1,37 1,37
6,3m

Q
1,37
5,759

M 2,88

34
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

40 40kN
70,428 0
5,759 70,428
3 4
2 3
100,77 67,23
42,47 83,53 4,2m
3,15m 100,77

42,47

Q Q

1,062 67,23

2,51

83,53

70,428
70,428
5,759

M
M
22,55 56,5

35
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

40kN

A B C D

6,3m 3,15m 4,2m

100,77

42 ,47

Q 1,37

67,5 3

83,53

70,428

5,75 9

M 2 ,88
22,55 31,218

CADRE STATIC NEDETERMINATE

4) Rezolvarea grinzii de mai jos, prin metida forţelor.

36
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

1 2 4 6

2,25m

3 5
42kN 42kN

3m 3m 3m

1) Stabilirea gradului de nedeterminare statică:

ns = (r + b) − 2 ⋅ N = (3 + 10) − 2 ⋅ 6 = 1
- structura este static nedeterminată 1 dată.

2) Alegerea sistemului de bază:

- se inlocuieşte bara 2-5, cu necunoscuta X1

1 2 4 6

X1
2,25m

X1
5
3
42kN 42kN

3m 3m 3m

Deplasarea relativă pe direcţia necunoscutei X1 este egală cu deformaţia axială a barei 2-5

X 1l2 −5
δ11 X 1 + ∆1 p = −
EA
În cazul general când gradul de neterminare este mai mare de 2:
37
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

- coeficienţii principali se calculează cu relaţia:


2
Ni ⋅l
δ ii = ∑ ;
b EA
- coeficienţii secundari:

Ni ⋅ N j ⋅l
δ ij = ∑
b EA
Unde: N i , N j = forţele axiale din barele sistemului de bază, statict determinat, produse de încărcări egale cu
unitatea.

- termenii liberi se calculează cu:

N p ⋅ Ni ⋅l
∆ ip = ∑ ;
b EA
Unde N p = forţele axiale produse de încărcările reale pe sistemul de bază static determinat.

Determinarea forţelor N i

1 2N 4 6 H6 =0
H1 =0 2-4 N2-4 N4-2
N2-3
1
2,2

N2-3 N4-
5c

2,25m
os

4
V1 =0 N3-2 N3- V6 =0

N3-5 N5-3
1
5
3

3m 3m 3m

- reacţiunile:
38
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

H1 = H 6 = 0
V1 = V6 = 0

l2 − 5 = 9 + 5,0625 = 3,75
2, 25 3 2,25
tgα = = 0,75; cos α = = 0,8; sin α = = 0,6
3 3,75 3,75

La o primă vedere se poate constata că:

N1− 2 = N1− 3 = N6 − 5 = N6 − 4 = 0

Secţionăm barele: 2-4, 3-4, 3-5, şi putem scrie:

N 2 − 4 = 1 ⋅ cos α
N 2 − 3 = 1 ⋅ sin α

 M 3stg = 0 → 1 ⋅ cos α ⋅ 2,25 + N2 −4 ⋅ 2, 25 = 0 → N2 −4 = − cos α


 stg
 M 5 = 0 → N2 −4 ⋅ 2, 25 + N3 −4 ⋅ 2, 25 ⋅ cos α = 0 → N3 −4 = 1
 stg
 M 4 = 0 → 2,25 ⋅ 2 N3 −5 + 1 ⋅ 2,25 ⋅ cos α = 0 → N3 −5 = − cos α

- izolăm nodul 2:

N1-2 2 N2-4

1
N2-3

39
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

∑X =0→ N 2−4 = − cos α


∑Y = 0 → N 2 −3 = − sin α

Determinarea forţelor N p

1 2 4 6 H6 =0
H1 =0

V1 =56kN V6=70kN 2,25m

5
3
42kN 84kN

3m 3m 3m

Nodul 1:

H1 =0 1 N1-2

V1 =56kN N
1-
3

 cos α
∑ X = 0 → H1 + N1− 2 + N1− 3 ⋅ cos α = 0  N1− 2 = −56 sin α
 →
∑ Y = 0 → 42 − N1− 3 ⋅ sin α = 0  N = 56 1
 1− 3 sin α
Nodul 2:

40
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

N2-1
2 N2-4

N2-3

∑ X = 0 → N1− 2 + N 2 − 4 = 0  N 2 − 4 = 56 cos α


 → sin α
∑ Y = 0 → N 2 − 3 = 0  N 2 − 3 = 0

Nodul 3

N3-2

N N 3-4
3-
1

N3-5
3
42kN

 1
∑ X = 0 → − N 3−1 ⋅ cos α + N3 − 4 ⋅ cos α + N3− 5 = 0  N 3− 4 = −14 sin α
 →
∑ Y = 0 → N 3− 2 + N3 −1 ⋅ sin α + N3− 4 ⋅ sin α − 42 = 0  N 3− 5 = 70 cos α
 sin α

Prin analogie:
 cos α
 N 6 − 4 = −70 sin α

 N = 70 1
 6 − 5 sin α

lungimea
Bara
l N1 EA Np 2
N1 ⋅ l N p N 1l X1 N

1-2 3 0 EA -74,67 0 0 38,34 -74,67


1-3 3,75 0 EA 94,33 0 0 38,34 94,33
2-4 3 -0,8 EA 74,67 1,92 -179,208 38,34 43,998
2-3 2,25 -0,6 EA 0 0,81 0 38,34 -23,004
3-5 3 -0,8 EA 94,33 1,92 -226,392 38,34 63,658

41
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

3-4 3,75 1 EA -24,33 3,75 -91,2375 38,34 14,01


4-6 3 0 EA -94,33 0 0 38,34 -94,33
5-6 3,75 0 EA 116,67 0 0 38,34 116,67
4-5 2,25 -0,6 EA 0 0,81 0 38,34 -23,004
9,21/EA 496,838/EA

d11 D1p

9, 21 496,838 3,75 ⋅ X 1
X1 + =− → X1 = 38,34kN
EA EA EA

ARCE STATIC NEDETERMINATE

5) Rezolvarea arcului din figură prin metoda forţelor

70kN
40kN

2
5m

1 3

18m 9m 9m

1. Gradul de nedeterminare:

ns = 5 − 3 = 2

2. Alegerea sistemului de bază:

42
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

y 70kN
40kN/m

C
5m
Sistem de baza
X1 A B x

X2
18m 9m 9m

70kN
40kN/m

Grinda incastrata atasata sistemului de baza

3. Ecuaţiile de echilibru elastic:

δ11 ⋅ X 1 + δ12 ⋅ X 2 + ∆1 p = 0

δ 21 ⋅ X 1 + δ 22 ⋅ X 2 + ∆ 2 p = 0

4. Ecuaţia arcului:
- în sistemul xAy arcul are următoarea ecuaţie:

4⋅ f ⋅ x
y ( x) = ⋅ (l − x )
l2

5. Determinarea coeficienţilor:

- cosiderăm sistemul de bază încărcat cu necunoscuta X 1

43
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

y
x
i
2
5m
y Sistem de baza
X1 1 3 x

18m 9m 9m

Într-o secţiune i putem scrie:

 N1 , N 1 = − X1 ⋅ cos ϕ

 M 1 , M 1 = − X1 ⋅ y ( x )

Deplasarea relativă pe direcţia lui X 1 ( X 1 ) = 1 , este dată de:

l l
N1 ⋅ N 1 M ⋅M1
δ11 = ∫ ds + ∫ 1 ds
0
EA 0
EI
Unde:

( −1 ⋅ cos ϕ ) ⋅ (−1⋅ cos ϕ )


l l l l
N ⋅ N1 1 1 l 1 2
∫0 1EA ds = ∫0 EA
ds = ∫
0
E ⋅ A0 ⋅ cos ϕ
cos ϕ dx = ∫
0
E ⋅ A0
dx = =
EA0 EI0
⋅ i0 ⋅ l

l l l l
M1 ⋅ M 1 ( −1 ⋅ y ( x)) ⋅ (−1 ⋅ y ( x)) y 2 ( x) 1 I0 2
∫0 EI ds = ∫0 EI
ds = ∫
0
EI
ds =
EI 0 0∫ I
y ( x)ds

Deci:
l l
y 2 ( x) l 1 I0
δ11 = ∫ ds + = ∫I ⋅ y 2 ( x)ds + i02 ⋅ l
0
EI EA0 EI 0 0

Momentul dintr-o secţiune i :


44
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

4⋅ f ⋅ x 20 ⋅ x
y ( x) = 2
⋅ (l − x ) = ⋅ (36 − x )
l 36

M ( x) = − X 1 ⋅ y ( x)

- cosiderăm sistemul de bază încărcat cu necunoscuta X 2

y
x
i
2
5m
y Sistem de baza
1 3 x

X1

18m 9m 9m

Deplasarea relativă pe direcţia lui X 2 ( X 2 ) = 1 , este dată de:

 N 2 , N 2 = −1⋅ sin ϕ

 M 2 , M 2 = 1 ⋅ x

l l
N1 ⋅ N 1 M ⋅M 2
δ 22 = ∫ ds + ∫ 2 ds
0
EA 0
EI
Unde:

( −1 ⋅ sin ϕ ) ⋅ (−1 ⋅ sin ϕ ) 1 − cos 2 ϕ


l l l l
N1 ⋅ N 1 1 1 2
∫0 EA ds = ∫0 EA
ds = ∫
0
EA
ds ≅ − ∫
0
EA 0
dx = −
EI 0
⋅ i0 ⋅ l

l l l
M2 ⋅ M 2 (1 ⋅ x ) ⋅ (1 ⋅ x) x2
∫0 EI ds = ∫0 EI ds = ∫ EI ds
0

Deci:

45
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

l
1 I0 1
δ 22 =
EI 0 ∫I 0
x 2 ds −
EI0
l ⋅ i02

Momentul dintr-o secţiune i :

4⋅ f ⋅ x 20 ⋅ x
y ( x) = 2
⋅ (l − x ) = ⋅ (36 − x)
l 362

M ( x) = X 2 ⋅ x

Termenii δ12 , δ 21

l l l l
N1 ⋅ N 2 M ⋅M y⋅x 1 I0
δ12 = ∫ ds + ∫ 1 2 ds = − ∫ ds = − ∫I ⋅ y ⋅ xds = δ21
0
EA 0
EI 0
EI EI 0 0

Termenii liberi se calculează cu:

l
N p ⋅ N1 l
M p ⋅ M1 l
N p ⋅ cos ϕ l
Mp ⋅ y 1 I0
l
∆1 p = ∫ ds + ∫ ds = − ∫ ds − ∫
EI 0 0∫ I
ds = − Mp ⋅ yds
0
EA 0
EI 0
EA 0
EI

l
N p ⋅ N2 l
M p ⋅M2 l
N p ⋅ sin ϕ l
Mp⋅x 1 I0
l
∆2 p = ∫ ds + ∫ ds = ∫ ds + ∫
EI 0 ∫0 I
ds = M p ⋅ xds
0
EA 0
EI 0
EA 0
EI

Deci in final obţinem:

l l
1 1 20 ⋅ x h2
δ11 = ( ∫ y 2 ( x)ds + i02 ⋅ l ) = ( ∫ ( 2 ⋅ (36 − x))2 dx + ⋅ l ) =
EI 0 0 EI0 0 36 12
36
1 25 1 481
[ ⋅ ( ⋅ x 3 − 18 ⋅ x 4 + 432 ⋅ x3 ) + 1, 08] =
EI 0 104976 5 0 EI0

l l 36
x2 x2 1 x3 15552
δ 22 = ∫ ds = ∫ dx = ⋅ =
0
EI 0
EI EI 0 3 0
EI0

46
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

l l 36
1 1 20 ⋅ x 1 5 ⋅ x3 5 ⋅ x4
δ12 = −
EI 0 ∫0 y ⋅ xdx = − EI0 ∫0 ( 362 ⋅ (36 − x)) ⋅ xdx = − EI0 ⋅ ( 27 − 1296 ) =
0

2160
=−
EI 0

Pe grinda încastrată, ataşată sistemului de bază, momentul are urmăoarea lege de variaţie:
- pe intervalul:

0 ÷ 18 → M p = 0
18 ÷ 27 → M p = −70 ⋅ ( x − 18)
( x − 27)
27 ÷ 36 → M p = −70 ⋅ ( x − 27) − 40 ⋅ ( x − 27) ⋅
2

Asadar avem:
l 27 27
1 1 20 ⋅ x 20 ⋅ x
EI 0 ∫0 EI 0 18∫
∆1 p = − M p ⋅ yds = − [ (−70 ⋅ ( x − 18) ⋅ ⋅ (36 − x) dx + ∫ (−70 ⋅ ( x − 27) − 20 ⋅ ( x − 27) 2 ) ⋅ 2 ⋅ (36 − x) dx] =
362 18
36
1 22005
=− ⋅ (−12403,125 − 9601,875) =
EI 0 EI0

l 27 27
1 1
∆2 p = ∫
EI 0 0
M p ⋅ xds = − [ ∫ (−70 ⋅ ( x − 18) ⋅ xdx + ∫ (−70 ⋅ ( x − 27) − 20 ⋅ ( x − 27)2 ) ⋅ xdx =
EI 0 18 18

1 529740
= (−272160 − 257580) = −
EI 0 EI 0

Rezolvăm sistemul şi obţinem:

 481 2160 22005


 EI ⋅ X 1 − EI ⋅ X 2 + EI = 0
 0 0 0

 − 2160 ⋅ X + 15552 ⋅ X − 529740 = 0
 EI 0 1
EI 0
2
EI 0

A cărui soluţie este:

 X 1  285
 =  kN
X
 2  74 

47
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

y 70kN 40kN

C 4
3
2 5
1 6 5m
A B x
285
74
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Determinarea elementelor geometrice ale secţiunilor arcului:

secţiunea xi yi tgϕ sin ϕ cos ϕ


A 0 0,0 0,556 0,486 0,874
1 4,5 2,2 0,417 0,385 0,923
2 9 3,8 0,278 0,268 0,964
3 13,5 4,7 0,139 0,138 0,990
C 18 5,0 0,000 0,000 1,000
4 22,5 4,7 -0,139 -0,138 0,990
5 27 3,8 -0,278 -0,268 0,964
6 31,5 2,2 -0,417 -0,385 0,923
B 36 0,0 -0,556 -0,486 0,874

 N A = −285 ⋅ cos ϕ − 74 ⋅ sin ϕ = −285 ⋅ 0,874 − 74 ⋅ 0, 486 = −285A TA = −285 ⋅ sin ϕ + 74 ⋅ cos ϕ = −285 ⋅ 0, 486 + 74 ⋅ 0,874 = −74
M = 0
 A

 N1 = −285 ⋅ cos ϕ − 74 ⋅ sin ϕ = −285 ⋅ 0,923 − 74 ⋅ 0,385 = −2921 T1 = −285 ⋅ sin ϕ + 74 ⋅ cos ϕ = −285 ⋅ 0,385 + 74 ⋅ 0,923 = −41
 M = 74 ⋅ 4, 5 − 285 ⋅ 2, 2 = −294
 1

 N 2 = −285 ⋅ cos ϕ − 74 ⋅ sin ϕ = −285 ⋅ 0,964 − 74 ⋅ 0, 268 = −2952 T2 = −285 ⋅ sin ϕ + 74 ⋅ cos ϕ = −285 ⋅ 0, 268 + 74 ⋅ 0,964 = −5
 M = 74 ⋅ 9 − 285 ⋅ 3,8 = −417
 2

48
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

 N 3 = −285 ⋅ cos ϕ − 74 ⋅ sin ϕ = −285 ⋅ 0,99 − 74 ⋅ 0,138 = −2923 T3 = −285 ⋅ sin ϕ + 74 ⋅ cos ϕ = −285 ⋅ 0,138 + 74 ⋅ 0,99 = 34
 M = 285 ⋅13,5 − 74 ⋅ 4, 7 = 3500
 3

 N C = −285 ⋅ cos ϕ − 74 ⋅ sin ϕ = −285 ⋅1 = −285C TC = −285 ⋅ sin ϕ + 74 ⋅ cos ϕ = 74 ⋅1 = 74
 M = 285 ⋅18 − 74 ⋅ 5 = 4760
 C

 N 4 = −285 ⋅ cos ϕ − (74 − 70) ⋅ sin ϕ = −285 ⋅ 0,99 − (74 − 70) ⋅ (−0,138) = −282

4 T4 = −285 ⋅ sin ϕ + (74 − 70) ⋅ cos ϕ = −285 ⋅ (−0,138) + (74 − 70) ⋅ 0,99 = 43
 M = 285 ⋅ 22,5 − 74 ⋅ 4, 7 − 70 ⋅ 4,5 = 5750
 4

 N 5 = −285 ⋅ cos ϕ − (74 − 70) ⋅ sin ϕ = −285 ⋅ 0,964 − (74 − 70) ⋅ (−0, 268) = −274

5 T5 = −285 ⋅ sin ϕ + (74 − 70) ⋅ cos ϕ = −285 ⋅ ( −0, 268) + (74 − 70) ⋅ 0,964 = 80
 M = 285 ⋅ 27 − 74 ⋅ 3,8 − 70 ⋅ 9 = 6784
 5


 N 6 = −285 ⋅ cos ϕ − (74 − 70 − 40 ⋅ 4,5) ⋅ sin ϕ = −285 ⋅ 0,923 − (74 − 70 − 40 ⋅ 4,5) ⋅ (−0,385) = −331

6 T6 = −285 ⋅ sin ϕ + (74 − 70 − 40 ⋅ 4,5) ⋅ cos ϕ = −285 ⋅ (−0,385) + (74 − 70 − 40 ⋅ 4,5) ⋅ 0,923 = −53
 4,5
 M 6 = 285 ⋅ 31,5 − 74 ⋅ 2, 2 − 70 ⋅13,5 − 40 ⋅ 4,5 ⋅ = 7465
 2


 N B = −285 ⋅ cos ϕ − (74 − 70 − 40 ⋅ 9) ⋅ sin ϕ = −285 ⋅ 0,874 − (74 − 70 − 40 ⋅ 9) ⋅ (−0, 486) = −422

B TB = −285 ⋅ sin ϕ + (376 − 70 − 40 ⋅ 90) ⋅ cos ϕ = 285 ⋅ 0, 486 + (74 − 70 − 40 ⋅ 9) ⋅ 0,874 = −173
 9
 M B = 285 ⋅ 36 − 74 ⋅ 0 − 70 ⋅18 − 40 ⋅ 9 ⋅ = 7380
 2

49
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

74
80
43
34
4

2 3 C 4

1
5 5
6

A 41 T 53
B

74

173

C 4
3
2 5

1 6

285 282
292 B
A 295 274
292 331
285
N 422

50
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

417 C
3 4
5
294
2
6
1

A B

3500
4760
M
5750

6784

7465
7380

51
STATICA CONSTRUCŢIILOR – II -
TEMA 2

52