Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect de lecție

Domeniul limbă și comunicare


Grădinița: Grădinița cu Program Prelungit ”Paradisul Copiilor”
Data: 25.09.2018
Grupa: mare
Numele educatoarei:
Numele studentului practicant: Fazakas-Kató Klára
Categoria de activitatea: Educarea limbajului
Tipul activității: memorizare
Tema: Când sau cum și de ce se întâmplă?
Domeniul de activitate: Limbă și comunicare- Limba română
Tema: Păsările călătoare
Obiective generale:
Dezvoltarea capacității de exprimare orală, de înțelegere și utilizarea corectăa semnificaților
structurilor verbale orale
Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic
Obiective specifice:
Copilul să fie capabil:
Să audieze cu atenție un text și să demonstreze că l-a înțeles
Să înțeleagă comunicările sau indicațile date de educatoare în limba romănă
Să participe la activitățile de grup, atât în calitate de auditor, cât și în calitate de auditor
Să distingă și să pronunțe corect sunetele, cuvintele specifice limbii romămâne în diferite contexte
Obiective operaționale:
Copilul:
 ia parte la activitatea de învățare în  utilizează corect accentul
grup  memorează poezia
 primește mesaje și îndeplinește  redă poezia memorată
instrucțiuni simple  ascultă, înțelege și ghicește
 pronunță corect sunetele limbii ghicitoarele citite de educatoare
române  le numește corect păsările călătoare

Metode de predare-învățare: conversația, explicația, observația, exercițiuș


Materiale didactice: puzzel
Momentele activității Desfășurarea activității Metode strategii
1. Momentul -așezarea mobilierului în forma de semicerc
organizatoric
- așezarea materialelor pe masa educatoarei

- aranjarea copiilor pe scaune

2. Captarea Le voi spune ghicitoare despre păsările călătoare. Ghicitoarele sunt


atenției scrise pe piesele de puzzle. Dacă copilul ghicește pasărea descrisă în
ghicitoare, primește o piesă de puzzle. Copii îmbină pisele de puzzel,
din care va ieși o barză.

Să-mi ghiciți o ghicitoare

Înaltă, cu lungi picioare,

Pene negre pe aripi are,

Peste broaște e mai mare!

(barza)

Negre și albe-s penele

Coada parcă ar fi un V,

Este micuță și se cheamă…

(rândunică)

Singuratic și hai-hui

Își cântă numele lui,


Cu-cuc, cu-cuc!

(Cucul)

Un hultan voinic, năuc,

Cu ciocul cât un uluc!

(Pelican)

Ce vedeți pe imagină?
O rândunică.

Ce fel de păsări sunt rândunica, cucul, barza și pelicanul ?

Păsări călătaore!

Corect!
3. Anunțarea Astăzi vom învăța o poezie despre păsările călătoare intitulată La
temei și a revedere, păsări călătoare. La sfârșitul activități veți fi capabili de a
obiectivelor recita corect și expresiv poezia.

4. Prezentarea Voi recita toată poezia cu claritate și expresivitate. După care le


activității spun conținutul poeziei.
Poezia este de fapt un dialog, păsările călătoare vorbesc cu Nicușor.
Nicușor se simte rău că așa cerede că el l-a supărat păsările
călătoare și de accea plec/ părăsesc din țară.
Păsările călătoare îi explic că nu din vina lui plec din țară ci din
vina frigului. Nicușor este bucuros că nu din vina lui plec păsările,
le spune la revedere.
Dirijarea învățării:
Împart poezia pe strofe.
Recit clar, expresiv prima strofă.
O să reiau în cor prima strofă de trei ori.
Un copil va recita singur .
Se memoreaza prima strofă, apoi se memorează celelalte, de fiecare
dată reluându-se și strofa anterioară.
La sfârșit recităm în cor toată poezia.
5. Feed-back Se va recita poezia de către un copil și se va fixa titlul poeziei.
6. Evaluare Vor face două grupe. Una dintre grupe spune parte lui Nicușor și
celaltă grupă partea păsărilor călătoare.
La revedere, păsări călătoare

- Mândre păsări călătoare,


Vai, cu ce v-am supărat?
- Nici un fel de supărare,
Noi ne ducem la iernat.

Vezi ca vântu-i tot mai rece,


Numai nouri, numai ploi.
Iarna, insă, cum va trece,
Ne intoarcem înapoi.

- Eu v-astept la primăvara.
O să mă găsiți ușor.
Cum intrați la noi în țara,
Întrebați de Nicușor.