Sunteți pe pagina 1din 5

STAŢIA DE EPURARE

Statia de epurare este amplasata pe malul drept al


raului Crisul Repede, la sud de drumul national E 60
si este delimitata de ferma 8 SCCP, canal de
evacuare CET I, raul Crisul Repede si halda de slam
a Intrprinderii chimice Sinteza.

Apele uzate din zone le joase ale municipiului sunt


canalizate in 6 statii de pompare, de unde sunt
pompate in colectoarele gravitationale.

Statia este racordata la cele doua colectoare


principale : ovoid 70/105 cm si clopot de 165/260 cm
ce colecteaza apele uzate menajere si industriale din
municipiul Oradea si comunele invecinate. Rolul
statiei este de a epura mecano biologic apele uzate
precum si stabilizarea namolurilor rezultate in urma
proceselor de epurare.

Amonte de statia de epurare exista un bazin de compensare a debitelor in perioada de ploi torentiale, debite ce revin in
colectorul principal si sunt preluate in statia de epurare. Pentru compensarea lipsei de capacitate ( Q > 2200 l/s ),
prevenirea poluarilor accidentale, aval de atatia de epurare exista iazuri biologice ~ 50 Ha, de unde apele se evacueaza
in raul Crisul Repede in mod controlat si cu aprobarea Inspectoratului de mediu si directia Apelor Crisuri.

Statia de Epurare are rolul de a prelua si epura apa uzata menajera si industriala din Municipiul Oradea si unele zone
limitrofe. Statia de Epurare este de tip mecano-biologic iar efluentul statiei este deversat in raul Crisul Repede.

Statia de Epurare cuprinde urmatoarele :

1. bazin compensare debite


2. treapta mecanica
3. treapta biologica
4. iazuri biologice

1. Bazin compensare debite - are rolul de a uniformiza variatiile orare de debit si de preluare a unor debite suplimentare
in cazul ploilor abundente sau avarii in Statia de Epurare.

Bazinul cuprinde - camera de intrare ( intrare si iesire apa )

• gratar plan cu curatire manuala, prevazut cu stavilare in amonte si aval.


• camin de evacuare, prevazut cu deversor si vana de fund, apa, in caz de necesitate se descarca direct in Crisul
Repede
2. Treapta mecanica - are rolul de a epura mecanic apa uzata intrata in statie.

Se compune din:

a. Camera de intrare - preia apele uzate din canalizarea tip clopot


260/165 si ovoid 70/110. Este prevazuta cu doua stavilare unul pentru
intrarea apei pe treapta mecanica si unul pentru traseul de ocolire al
statiei spre iazurile biologice in caz de debite suplimentare sau avarii in
statia de epurare.

b. Gratare rare - au rolul de a retine materiile grosiere din apa uzata


intrata in statie. Sunt doua gratare plane, inclinatie 60O, distanta intre
bare 20 mm, cu curatare mecanica. Deseurile colectate sunt depuse
mecanizat cu ajutorul a doua greble pe o banda transportoare de unde
se descarca in containere ce sunt transportate la halda municipala de
deseuri a orasului.

c. Gratare dese - au rolul de a retine corpurile grosiere din apa uzata.


Sunt patru gratare curbe, distanta dintre bare de 16 mm, curatire mecanica. Deseurile colectate sunt depuse mecanizat
cu ajutorul a doua greble pe o banda transportoare de unde se descarca in containere ce sunt transportate la halda
municipala de deseuri a orasului.

d. Deznisipator - are rolul de a retine materiile minerale din apa uzata (nisip, pietris). Este compus din sase
compartimente in care are loc procesul de sedimentare, curatirea compartimentelor efectuandu-se cu ajutorul a doua
poduri prevazite cu sistem de pompare aer-lift. Deseul rezultat este depus in doua bazine laterale betonate, unde are loc
decantarea iar deseul este transportat la halda municipala de deseuri a orasului.

e. Separator de grasimi - are rolul de a retine grasimile si uleiurile din apa uzata. Cuprinde trei compartimente, unde apa
este aerata pentru ajutarea separarii. Prin ridicarea nivelului de apa, grasimile se dirijeaza manual intr-un jgheab care
deverseaza intr-un bazin betonat de unde apa este reintrodusa in flux iar grasimile sunt retinute in vederea
eliminarii.Grasimile stocate constituie deseu periculos si actualmente nu avem solutii de depozitare definitiva sau
distrugere.

f. Decantoare primare - au rolul de a retine suspensiile fine din apa uzata. Fiecare din cele patru decantoare este
prevazut cu un pod radial ce racleaza namolul primar de pe radier. Namolul primar rezultat este pompat in fermentatoare.
Apa uzata epurata mecanic este pompata spre treapta biologica.

g. Statie pompare namol primar - are rolul de a pompa namolul primar in fermentatoare. Statiile ( doua ) sunt dotate cu
electropompe submersibile.

h. Statie pompare apa epurata mecanic - are rolul de a prelua apa uzata epurata mecanic si de a o pompa spre treapta
biologica de epurare.

Statia functioneaza in regim automatizat functie de variatia de debite.


3. Treapta biologica - are rolul de a epura biologic apa uzata.

Se compune din :

a. Bazin de aerare - doua bucati de 18000 mc fiecare, unde are loc


procesul de epurare biologica cu namol activ, sub aerare continua cu
bule fine.

b. Decantor secundar - are rolul de a separa apa epurata biologic de


namolul activ. Apa epurata biologic este deversata in raul Crisul
Repede iar namolul activ este recirculat in bazinele de aerare iar o
parte (exces) este evacuat spre fermentatoare.

c. Statie de pompare namol activ - are rolul de recirculare a


namolului activ in bazinele de aerare si de eliminare a excesului spre
fermentatoare. Cele doua statii sunt dotate cu pompe submersibile de
recirculare si exces.

d. Ingrosator de namol - are rolul de a ingrosa namolul activ exces


inainte de a fi introdus in fermentatoare. Din ingrosatorul de namol
namolul ingrosat este descarcat gravitational in statiile de pompare
namol primar in vederea introducerii in fermentatoare.

e. Stabilizare namoluri - stabilizarea are loc in fermentatoare in urma unui proces anaerob. Fermentatoarele (2 buc a
3000 mc fiecare si 6 buc a 4000 mc fiecare) sunt cuplate doua cate doua la o camera de manevra prevazuta cu pompe,
tocatoare, schimbatoare de caldura necesare recircularii namolului si mentinerii unei temperaturi constante in masa de
namol. In urma fermentarii se obtine biogaz si namol fermentat care se descarca pe paturi de namol.
f. Paturile de namol au rolul de a deshidrata namolul prin drenarea apei de namol si prin evaporare. Paturile sunt
compartimentate, fiecare compartiment este prevazut cu doua drenuri (conducte azbociment acoperite cu diferite sorturi
de pietris. Apa de namol este condusa prin sistemul de drenuri la statia de pompare apa epurata mecanic de unde este
pompata spre bazinele de aerare. Biogazul este colectat in trei bucati gazometre care au rolul de inmagazinare biogaz si
mentinerea unei presiuni de 220 mm col apa necesara alimentarii
arzatoarelor din centrala termica.

Centrala termica cuprinde 4 cazane de incalzire din care unul este


pe combustibil lichid ( celelalte sunt cu functionare pe biogaz ) si
are rolul de a prepara agentul termic necesar inmcalzirii namolurilor din fermentatoare si asigurarea incalzirii spatiilor de
productie si asigurarea apei calde pentru personal. Alimentarea cazanelor cu combustibil lichid se efectueaza dintr-un
rezervor subteran amplasat la o distanta de cca 15 m de centrala (capacitate 14 000 litri )

4. Iazuri biologice - au rolul de a epura biologic natural apa uzata descarcata in ele in urma ocolirii treptelor mecanica
si/sau biologica in cazul unor debite suplimentare sau avarii in Statia de Epurare. Se intind pe o suprafata de cca 57 ha si
au un volum util de cca 1 mil mc. Apa epurata partial in caz de necesitate (lucrari sau atingere cote de atentie) este
decarcata in raul Crisul Repede prin intermediul a doua camine betonate prevazute cu vane de golire.

Controlul permanent al funcţionării Staţiei de Epurare este asigurat prin :

• monitorizarea fluxului de epurare


• debitmetrie

Monitorizare flux de epurare - monitorizarea se efectueaza in


laboratorul statiei de epurare si cuprinde fluxul apei uzate (influent statie,
apa epurata mecanic, efluent statie epurat biologic cu namol activ,
descarcari din iazurile biologice, descarcari din bazinul compensare
debite) si fluxul de namol (namol primar, deseu de la desnisipator, namol
din bazinele de aerare, namol exces, namol ingrosat, namol fermentat,
namol deshidratat, namoluri din iazurile biologice). Monitorizarea se
efectueaza in conformitate cu prevederile standardelor in vigoare si cu o
fecventa minim necesara caracterizarii si conducerii in conditii optime a
intregului flux de epurare. Dotarea Laboratorului Statiei de Epurare este
la nivelul anilor 70 si asigura monitorizarea tuturor parametrilor prevazuti
in normativele nationale si locale.
Debitmetrie - in vederea conducerii procesului tehnologic avem in dotare doua debitmetre cu ultrasunete
montate la intrarea apei in statie si la evacuarea de pe treapta biologica.

Grătarul are scopul de a reţine impurităţile grosiere (hârtii, resturi menajere, cutii conserve, lemne, etc.).
El este format din două compartimente prevăzute la intrare şi ieşire cu stăvilare plane care permit izolarea unui
compartiment sau al ambelor compartimente.
Deznisipatorul reţine nisipul din apele uzate, iar evacuarea lui se face mecanizat cu ajutorul curăţitorului
hidromecanic, montat pe un pod mobil.
Separatorul de grăsimi are rolul de a elimina grăsimile din apele uzate.Grăsimile colectate periodic se
vidanjează şi se depozitează într-un loc special amenajat.
Decantorul primar are rolul de a reţine suspensiile fine (nămolul primar) din apele uzate si este realizat
dintr-o construcţie circulară din beton, în care se roteşte podul raclor, având rolul de a conduce nămolul depus
spre pâlnia de colectare din centrul său. Nămolul decantat este evacuat într-o groapă colectoare de unde cu
ajutorul unei pompe este dirijat spre platformele de deshidratare.
Staţia de pompare nămol primar are scopul de a dirija nămolul colectat din decantorul primar spre platformele
de deshidratare a nămolului. Ea este echipată cu 2 electropompe, una activă şi alta de rezervă.