Sunteți pe pagina 1din 8

METODA/ TEHNICA

,,FLOAREA DE LOTUS"

TEHNICA LOTUS ( FLOAREA DE NUFĂR)

Tehnica Lotus ( Floare de nufăr) constă în stabilirea unor conexiuni între


concepte și idei, pornind de la analiza unei teme centrale. Construcția se
realizează progresiv, tema centrală va genera în jurul ei opt subteme sau idei
secundare, similar petalelor unei flori de nufăr ( în unele variante, numărul de
petale diferă în funcție de câte grupe de elevi se pot forma în clasă sau de
creativitatea lor). Fiecare dintre cele opt subteme/ idei secundare, consemnate
circular în jurul temei centrale, va deveni, la rândul ei, temă centrală pentru o altă
floare de nufăr. În acest fel, tehnica Lotus va genera teme noi de studiu, pentru
care este necesară dezvoltarea de noi concepte și noi conexiuni ideatice.
Evidențierea acestor structuri se realizează printr-o diagramă cu această
configurație, în centru căreia se scrie tema principală.
SCOPUL central- este participarea tuturor elevilor la un exercițiu creator și în
unele cazuri la găsirea unei soluții la o problemă dată.
OBIECTIVUL- stimularea inteligențelor multiple și a potențialului creativ în
activități individuale și de grup pe teme din domenii diferite.
În utilizarea tehnicii se parcurg următoarele etape generice:
1. Construirea diagramei Lotus;
2. Scrierea problemei sau temei centrale în centrul diagramei Lotus;
3. Cadrul didactic le cere elevilor să se gândească la ideile, implicațiile sau
aplicațiile legate de problema sau tema centrală. Acestea se trec în spațiile
desenate ( cadrane de la 1 la 8 ) înconjurând astfel tema principală;
4. Consemnarea subtemelor în cele opt ,, petale" ( cercuri/ovale) din jurul
temei centrale, în sensul acelor de ceasornic ( de la A la H), ca urmare a
reflecțiilor elevilor asupra temei centrale ( se vor consemna, idei, aplicații)-
constituirea grupurilor;
5. Folosirea celor opt subteme drept teme centrale, fiecare pentru altă floare
de nufăr ( în total, opr flori de nufăr), alcatuită în jurul celor opt cadrane
numite cu literele de la A la H;
6. Ralizarea de noi conexiuni pentru cele opt noi teme centrale și
consemnarea lor în diagramă. Se completează cât mai multe cadrane ( flori
de nufăr);
7. Evaluarea ideilor- analiza, aprecierea și evaluarea rezultatelor și diagramei
din punct d vedere calitativ și cantitativ, realizarea de autoevaluării. Ideile
emise pot servi drept sursă de noi teme de studiu și aplicație în lecțiile
următoare.
AVANTAJE
 Stimularea creativității elevilor;
 Stimularea imaginației;
 Sporirea încrederii în forțele proprii;
 asigurarea unei mai bune aplicabilității practice a noțiunilor învățate;
 dezvoltarea unor capacități cognitive, afective, de relaționare;
 dezvoltarea spiritului de echipă;
 dezvoltarea capacității de autoevaluare;
 facilitează participarea tuturor elevilor;
 creșterea stimei de sine.
DEZAVANTAJELE METODEI
a) dezavantajele țin mai mult de faptul că elevii fiind repartizați
în grupuri mici este mai greu să fie supravegheați și îndrumați corespunzător.
b) Educatoarei îi este greu să își distribuie atenția astfel încâ să
poată nota fiecare idee lansată de către copii sau să poată corecta informațiile
greșite.

APLICAȚIE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR


ADE: DEC- ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ

GUPA: Mare
TEMA ANUALĂ: ,, Când, cum și de ce se întâmplă?"
TEMA ACTIVITĂȚII : ,, Culorile primăverii"
FORMA DE REALIZARE: individual, frontal, în grupuri.
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de priceperi și deprinderi .
STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode și procedee : conversația, explicația, demonstrația,
exercițiul, metoda/ tehnica Lotus.
b) Materialul didactic : acuarele, pahar cu apă, pensule, petale de
nufăr din hârtie, jeton cu cele opt culori pentru petalele de nufăr,
ecusoane în cele opt culori.
Această tehnică este folosită în momentul de desfășurare al
activității.
Desfășurarea activității
Petalele de nufăr vor constitui suprafața de lucru pe care vor picta.
Preșcolarii vor începe lucrul pe fond muzical ( Valsul Primăverii).
1. Doamna educatoarea stabilește împreună cu ceilalți copii din
clasă tema principală ,, Culorile Primăverii".
2. Aceasta îi îndeamnă pe copii să spună câte o culoare a
primăverii. În continuare, vor fi aleși opt lideri dintre copiii care au
răspuns primii ridicând mâna.
3. Educatoarea lipește pe fiecare diagramă/ petală culorile spuse
de cei opt lideri pentru a individualiza fișa de lucru.
4. Cei opt lideri își aleg membrii cu care vor lucra împreună.
Aceștia vor denumi ce culoare au ales , motivând alegerea făcută.
Jetonul/ culoarea aleasă se anexează petalei de nufăr. Liderii împreună
cu ceilalți membrii vor primi în piept aceeași culoare.
5. Sarcina de lucru este de a picta elemente de primăvară în
culoarea aleasă de către lideri. În 3-5 minute vor picta cât mai multe
elemente de primăvară în funcție de creativitatea fiecăruia.
6. După ce trec aceste minute, educatoarea va suna dintr-un
clopoțel , iar lucrările/ petalele se vor schimba de la stânga la dreapta,
iar spațiile rămase libere vor fi completate cu elemente
corespunzătoare temei. Se va continua schimbul/ rotirea de ,, petale de
nufăr" și adăugarea altor elemente până când se ajunge la copilul care a
ales inițial culoarea.
7. La finalul activității se face evaluarea fiecărei lucrări. Se
centralizează elementele pentru a se vedea dacă sunt în concordanță cu
tema aleasă și culoarea respectivă. Petalele de nufăr vor fi așezate pe
un panou construind rochița Zânei Primăvară.

APLICAȚIE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR


Folosită în etapa- Obținerea performanței
CLASA: a II a
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Cunoașterea mediului
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Toamna"
TIPUL LECȚIEI: Consolidare și sistematizare de cunoștințe
FORMA DE REALIZARE: frontal, individual, pe grupe.

1. Doamna învățătoare anunță elevilor tema principală ,, Toamna".


2. Se scrie tema în centrul diagramei.
3. Se selectează un număr de opt elevi care formează grupul central
(cel al liderilor). Împreună cu învățătoarea vor stabili opt teme
secundare ce constituie conținuturile temei principale: Plantele,
Copacii în anotimpul toamna, Activitatea omului pe câmp, Munca
gospodinelor, Vestimentație, Caracteristicile toamnei, Curiozități ale
naturii, Păsările călătoare, Ce fac animalele.
4. Fiecare elev din cei opt, alege un grup de colegi, cu care va lucra în
etapele următoare.
5. Munca în grupuri mici-fiecarecelev secundar colaborezaă pentru
elaborarea ideilor. În această etapă elevii din fiecare grup discută
între ei și își clarifică anumite aspecte.
6. Se comunică ideile către liderul grupului , la nivel de grup se
comunică rezultatele obținute, sinteza a aceea ce s-a realizat în
munca în grup. Auditoriul poate intereveni prin discuții,
completări, pot face și comentarii, aducând idei noi, îmbunătățind
astfel rezultatul dezbaterii.
7. Evaluarea se va realiza în funcție de nivelul clasei, acolo unde
elevii posedă capacitatea de a analiza rezultatele muncii, sau dacă
nu, învățătorul apreciază cum s-a organizat grupul, cum au
colaborat, parcurgerea problemelor temei, valoarea ideilor
obținute.
BIBLIOGRAFIE
1. CUCOȘ, C. (2005). Psihopedagogie pentru examenele de
definitivare și grade didactice. Iași: editura Polirom.
2. Bocoș, M. (2013). Instruirea interactivă. Iași: editura
Polirom.
3. https://www.google.com/search?
q=METODA+LOTUS&rlz=1C1GGRV_enRO766RO766&oq=
METODA+LOTUS&aqs=chrome..69i57.3583j0j7&sourceid
=chrome&ie=UTF-8.