Sunteți pe pagina 1din 2

§ 𝟐 Subgrupuri

Fie 𝐺 un grup.
Definiția 1: Submulțimea 𝐻 ⊂ 𝐺 se numește subgrup dacă ea față de operația din grup este grup adică:
1) 𝑒 ∈ 𝐻;
2) ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐻, 𝑥 ∙ 𝑦 ∈ 𝐻;
3) ∀𝑥 ∈ 𝐻, 𝑥 −1 ∈ 𝐻.
Definiția 2: Submulțimea 𝐻 ⊂ 𝐺 se numește subgrup normal dacă 𝐻 este subgrup și 𝑥 ∙ 𝐻 = 𝐻 ∙ 𝑥,
∀𝑥 ∈ 𝐺.
Dacă 𝐺 este grup 𝐴 ⊂ 𝐺 și 𝐵 ⊂ 𝐺, atunci 𝐴 ∙ 𝐵 = {𝑥 ∙ 𝑦, 𝑥 ∈ 𝐴, 𝑦 ∈ 𝐵}
∅∙𝐵 =𝐵∙∅=∅
𝐴−1 = {𝑥 −1 : 𝑥 ∈ 𝐴}
𝑥 ∙ 𝐵 = {𝑥 ∙ 𝑦, 𝑦 ∈ 𝐵}
𝐵 ∙ 𝑥 = {𝑦 ∙ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐵}
Notă: În grupul abelian orice subgrup este subgrup normal.
Exemplu Z și Q sunt subgrupuri ale grupului Z
𝑎 1
( ),𝑏 ≠ 0
𝑏 0
𝑎1 1 𝑎 1 𝑎 𝑎 + 𝑏2 𝑎1
( )∙( 2 )=( 1 2 )
𝑏1 0 𝑏2 0 𝑏1 𝑎2 𝑏1
𝑎2 1 𝑎 1 𝑎 𝑎 + 𝑏1 𝑎2
( )∙( 1 )=( 2 1 )
𝑏2 0 𝑏1 0 𝑏2 𝑎1 𝑏2
𝑎 𝑏
| | = 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 ≠ 0
𝑐 𝑑

§ 𝟑 Omomorfisme

Definiție: Aplicația 𝑓: 𝐺1 → 𝐺2 se numește:


1. Omomorfism dacă 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑥) ∙ 𝑓(𝑦), ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺;
2. Izomorfism dacă funcția 𝑓 este reciproc biunivocă.
Notă: Dacă 𝑓: 𝐺2 → 𝐺1 izomorfism, atunci 𝑓 −1 : 𝐺2 → 𝐺1 este izomorfism.
Teoremă: Dacă 𝑓: 𝐺1 → 𝐺2 atunci:
1. 𝑓 (𝑒
⏟ 1 ) = 𝑒⏟2
∈𝐺1 ∈𝐺2

2. 𝑓(𝑥 −1 ) = 𝑓(𝑥)−1
3. Dacă 𝐻 este subgrup din 𝐺1 , atunci 𝑓(𝐻) este subgrup din 𝐺2
4. 𝐾𝑒𝑟(𝑓) = {𝑥 ∈ 𝐺1 : 𝑓(𝑥) = 𝑒2 } este un subgrup normal al grupului 𝐺1 .
Demonstrare:
1. Fie 𝑎 = 𝑓(𝑒1 ). Vom avea că 𝑎 ∙ 𝑎 = 𝑓(𝑒1 ) ∙ 𝑓(𝑒1 ) = 𝑓(𝑒1 ∙ 𝑒1 )=a,
atunci 𝑎 = 𝑎 ∙ (𝑎 ∙ 𝑎−1 ) = (𝑎 ∙ 𝑎) ∙ 𝑎−1 = 𝑎 ∙ 𝑎 −1 = 𝑒2;
2. Dacă 𝑓(𝑥) ∙ 𝑓(𝑥 −1 ) = 𝑓(𝑥 ∙ 𝑥 −1 ) = 𝑓(𝑒1 ) = 𝑒2 , atunci 𝑓(𝑥)−1 = 𝑓(𝑥 −1 ) ;
3. Fie 𝐻 ⊂ 𝐺1 - subgrup. Fixăm 𝑢, 𝑣 ∈ 𝑓(𝐻), ∃𝑥, 𝑦 ∈ 𝐻 pentru care 𝑓(𝑥) = 𝑢, 𝑓(𝑦) + 𝑣.
Deoarece 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐻 însă 𝑢 ∙ 𝑣 = 𝑓(𝑥) ∙ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑥 ∙ 𝑦) ∈ 𝑓(𝐻).
Dacă 𝑢−1 = 𝑓(𝑥)−1 = 𝑓(𝑥 −1 ) ∈ 𝑓(𝐻), atunci ∈ 𝑓(𝐻) este subgrup.
4. 𝐻 = 𝐾𝑒𝑟(𝑓). Trebuie de demonstratcă 𝑥 ∙ 𝐻 = 𝐻 ∙ 𝑥, ∀𝑥 ∈ 𝐺.
Dacă 𝑦 ∈ 𝐻 și 𝑥 ∈ 𝐺 atunci:
𝑓(𝑥 ∙ 𝑦) = 𝑓(𝑥) ∙ 𝑓(𝑦) = 𝑓(𝑥) ∙ 𝑒2 = 𝑓(𝑥)
} ⇒ 𝑓(𝑥 ∙ 𝑦) = 𝑓(𝑦 ∙ 𝑥), ∀𝑦 ∈ 𝐻 și ∀𝑥 ∈ 𝐺.
𝑓(𝑦 ∙ 𝑥) = 𝑓(𝑦) ∙ 𝑓(𝑥) = 𝑒2 ∙ 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥)
Deci 𝑓(𝐻 ∙ 𝑥) = 𝑓(𝑥 ∙ 𝐻), însă 𝑓 −1 (𝑓(𝑥)) = 𝑥 ∙ 𝐻, 𝑓 −1 (𝑓(𝑥)) = 𝐻 ∙ 𝑥 de unde 𝑥 ∙ 𝐻 = 𝐻 ∙ 𝑥 .

§ 𝟒 Descompunerea grupului generată de un subgrup


Fie 𝐻 un subgrup al grupului 𝐺.
Notăm: 𝐺/𝑟 𝐻 = {𝑥𝐻: 𝑥 ∈ 𝐺}
𝐺/𝑙 𝐻 = {𝐻𝑥: 𝑥 ∈ 𝐺}
Teorema 1: {𝑥𝐻: 𝑥 ∈ 𝐺} este o descompunere a grupului 𝐺, adică 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺, 𝑥𝐻 = 𝑦𝐻, sau:
𝑥𝐻 ∩ 𝑦𝐻 = ∅ iar 𝐺 =∪ {𝑥𝐻 𝑑𝑢𝑝ă: 𝑥 ∈ 𝐺}.
Demonstrare: Deoarece 𝑥 ∈ 𝑥𝐻 obținem 𝐺 =∪ {𝑥𝐻 𝑑𝑢𝑝ă: 𝑥 ∈ 𝐺}.
Admitem că 𝑥, 𝑦 ∈ 𝐺 și 𝑎 ∈ 𝑥𝐻 ∩ 𝑦𝐻, ∃𝑎1 , 𝑎2 ∈ 𝐻 încât 𝑎 = 𝑥𝑎1 − 𝑦𝑎2 .
Fie că 𝑏 = 𝑥𝑏1 ∈ 𝑥𝐻. Din faptul că 𝑥𝑎1 = 𝑦𝑎2 obținem că 𝑥 = 𝑦𝑎2 ∙ 𝑎1−1 . Prin urmare
𝑏2 = 𝑎2 ∙ 𝑎1−1 ∙ 𝑏1 ∈ 𝐻 și 𝑏 = 𝑥 ∙ 𝑏1 = 𝑦 ∙ 𝑎2 ∙ 𝑎1−1 ∙ 𝑏1 = 𝑦 ∙ 𝑏2 ∈ 𝑦𝐻. Am obținut 𝑥𝐻 ∈ 𝑦𝐻 în mod
similar demonstrăm că 𝑦𝐻 ∈. Am stabilit că dacă 𝑥𝐻 ∩ 𝑦𝐻 atunci 𝑥𝐻 = 𝑦𝐻.
Corolar 1: 𝐻𝑥 după 𝑥 ∈ 𝐺 tot este o descompunere a grupului 𝐺. Un subgrup generează două
descompuneri.
Corolar 2: Dacă H este subgrup normal atunci 𝐺/𝑟 𝐻 = 𝐺/𝑙 𝐻 este una și aceeași descompunere.
Obținem proiecțiile: 𝑃(𝐻, 𝑟)𝐺 → 𝐺/𝑟 și 𝑃(𝐻, 𝑙)𝐺 → 𝐺/𝑙 , unde 𝑃(𝐻, 𝑟)(𝑥) = 𝑥 ∙ 𝐻
𝑃(𝐻, 𝑙)(𝑥) = 𝐻 ∙ 𝑥. Dacă H este subgrup normal atunci obținem proiecția:
𝐺
𝑃𝐻 : 𝐺 → 𝐻 = 𝐺/𝑟 𝐻 = 𝐺/𝑙 𝐻, 𝑃𝐻 (𝑥) = 𝑥𝐻 = 𝐻𝑥.

Teorema 2: Dacă 𝐻 este subgrup normal atunci pe 𝐺/𝐻 este operație binară în raport cu înmulțirea de
grup pentru care 𝑃𝐻 este omomorfism. 𝐾𝑒𝑟(𝑃𝐻) = 𝐻.
Demonstrare: Notăm 𝑒1 = 𝑃𝐻 (𝑒) = 𝑃𝐻 (𝐻) în calitate de unitate în 𝐺/𝐻. Vom avea:
𝑃𝐻 −1 (𝑒1 ) + 𝐻 = 𝐾𝑒𝑟(𝑃𝐻 )
Notăm: 𝑃𝐻 (𝑥 ∙ 𝑦) = 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝐻
𝑃𝐻 (𝑥 −1 ) = 𝑃𝐻 (𝑥)−1
(𝑥 ∙ 𝐻) ∙ ( 𝑥 −1 ∙ 𝐻) = (𝐻𝑥) ∙ (𝑥 −1 𝐻) = 𝐻 ∙ (𝑥 ∙ 𝑥 −1 ) ∙ 𝐻 = 𝐻 ∙ 𝑒 ∙ 𝐻 = 𝐻 ∙ 𝐻 = 𝐻