Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic la matematică

Grupa: ___________________________________________________________________________

Data: ____________________________________________________________________________

Numărul lecţiei în modul (conform proiectului didactic de lunga durată):


39-40

Durata lecţiei: 90 de minute

Modulul: Puteri şi radicali.

Subiectul lecţiei: Ecuaţii iraţionale. Rezolvarea ecuaţiilor iraţionale.

Obiectivele lecţiei: La sfîrşitul lecţiei elevii vor fi capabili:


O1 Să recunoască şi să definească noţiunea de ecuaţie iraţională;
O2 Să recunoască metodele de rezolvare a ecuaţiilor iraţionale;
O3 Să aplica metodele studiate la rezolvarea ecuaţiilor iraţionale;
O4 Să manifeste interes şi perseverenţă în cadrul lecţiei.

Tipul lecţiei: Lecţie de formare a capacităţilor de dobîndire a cunoştinţelor.

Tehnologii didactice:
a) forme: frontal, în perechi, individual;
b) metode: conversatia euristică, metoda lucrului cu manualul, metoda exercitiului,
metoda expunerii problematizate;
c) materiale didactice:
1) Manualul “Matematica pentru clasa X-a”, autori: I. Achiri, V. Garit, A. Poştaşu,
N. Prodan. Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2007;
2) “Culegere de exerciţii şi probleme la matematică pentru clasa X-a”, autori: I.Achiri,
A. Poştaşu, N. Prodan. Chişinău, Editura Prut Internaţional, 2001.

Evaluarea: formativă, întrebări şi răspunsuri orale şi în scris, lucrare independentă


(fară aprecieri cu note)
Scenariul lecţiei

Timpul

Obiectivele
Nr. Secvenţele Activitatea Activitatea Evaluarea
ctr lecţiei profesorului elevilor

1 Organizarea 3 Salută elevii. Pe tablă Salută profesorul. Vizual se


clasei este scrisă data si Elevul de serviciu verifică dacă
tema în anunţă abseţii. elevii au
clasă.Verificarea rechizitele
pregătirii de lecţie. necesare
pentru
lecţie.
2 Verificarea 7 Verific însuşirea Răspund Întrebări
temei conţinutului teoretic conţinutul orale şi
pentru şi efectuarea teoretic, verifică în scris
acasă. exerciţiilor. rezultatele
Reactualizare -Ce numim ecuaţie? exerciţiilor.
a -Care este algoritmul
cunoştinţelor de rezolvare a unei
şi ecuaţii de gradul doi?
capacităţilor
3 Predarea- 15 O1 Se solicită ca elevii Elevii scriu tema Elevii scriu
învăţarea O2 să scrie tema lecţiei lecţiei în caiete. tema lecţiei
materiei noi O3 în caiete. în caiete.
O4 Se formulează
obiectivele lecţiei.
Deseori avem de
rezolvat probleme
care se rezolvă prin
ecuaţii ale căror
termini se află sub
radical. Astfel de
ecuaţii sunt
iraţionale.
Definiţie : Ecuaţie
iraţională se
numeşte ecuaţia în
care necunoscuta se
conţine sub semnul
radicalului sau în
baza puterii cu
exponent raţional.
(exemplific)
Observaţie :
Verificarea
soluţiilor este un
lucru necesar la
rezolvarea ecuaţiilor
iraţionale, în afară de
Timpul

Obiectivele
Nr. Secvenţele Activitatea Activitatea Evaluarea
ctr lecţiei profesorului elevilor

cazul în care toate


ecuaţiile obţinute în
procesul rezolvării
sunt echivalente în
DVA al ecuaţiei
iniţiale.
Metoda generală
constă în
transformarea
ecuaţiilor în ecuaţii
fără radicali,
echivalente cu cele
iniţiale.
La lecţia dată vom
rezolva astfel de
ecuaţii aplicînd
următoarele metode:
1. Metoda ridicării
ambilor membri ai
ecuaţiei la aceeaşi
putere naturală;
2. Rezolvarea
ecuaţiilor de tipul
f ( x) 2 k g ( x)  0, k  N *
4. Consolidarea 45 O3 Exerciţiul 1 (a,d)
materiei şi O4 din B pag.127 (1)
formularea Să se rezolve în R
capacităţilor ecuaţia:
a) x  x 1 a) S Ø
d) 2x  5  3x  5  2 d ) R :  2

Exerciţiul 4
pag.67 (2)
Să se rezolve prin
întroducerea
necunoscutei
auxiliare:
3 x x40 R: 1
Exerciţiul 7 (b) din
B pag.127 (1)
Utilizînd două
necunoscute
auxiliare, să se
rezolve în R ecuaţia:
12  x  3 14  x  2 S     1,3 3,1 
3
Timpul

Obiectivele
Nr. Secvenţele Activitatea Activitatea Evaluarea
ctr lecţiei profesorului elevilor

Exerciţiul 2 (d)
pag.127 din A (1)
Să se rezolve în R
ecuaţia:
( x 2  5 x  6) 2 x 2  x  3  0 S    1;1,5;2;3

Exerciţiul 6 (b) din


B pag.127 (1)
Prin metoda
înmulţirii cu
conjugata unei
expresii, să se rezolve
în R ecuaţia:
x2  9  x2  7  2
S    4,4

Exerciţiul 9 (b)
pag.65 (2)
Prin metoda
înmulţirii cu
conjugata unei
expresii, să se rezolve
în R ecuaţia:
3x 2  5 x  8 
 3x 2  5x  1  1 S  1
5. Evaluarea 10 O3 Lucrare Lucrare
O4 independentă: indepen-
dentă
Exerciţiul 2 (e)
pag.64 (2)
Să se resolve în R
ecuaţia:
x 1  x 1 S   3

Exerciţiul 2 (a) din


A pag.127 (1)
Să se resolve în R
ecuaţia:
1  x 2
2x  5  0 S   2,5

Exerciţiul 4 (c) din


B pag.127 (1)
8
 10  2 x  2
10  2 x S   3
Timpul

Obiectivele
Nr. Secvenţele Activitatea Activitatea Evaluarea
ctr lecţiei profesorului elevilor

6. Tema pentru 5 De învăţat: Mod. VI, Notează tema


acasă §6 pag.121-126 ; pentru acasă în
De rezolvat: caiete.
Exerciţiile : 2 (c,d)
din A, 2(b,d), 7(c),
8(d,e) din B pag.127-
128

7. Bilanţul 5 Ce am invatat nou Răspund la Întrebări


lecţiei astazi la lectie? întrebări. orale
Se fac totalurile Adresează
lecţiei “Ce am ştiut, întrebări.
ce ştiu , ce vreau să
ştiu.”
Apreciez cu note
elevii.

Prof.: _______________ Beşliu Aliona


Exerciţiul 1 (a,d) din B pag.127 (1)
Să se rezolve în R ecuaţia: (metoda ridicării ambilor membri ai ecuaţiei la aceeaşi
putere naturală)

a) x  x  1   x 2
  x  1  x  x 2  2 x  1  x 2  x  1  0
2

  3 
 S Ø
d) 2 x  5  3x  5  2 
5
DVA : 3 x  5  0  x 
3
  2 x  5  3x  5  2
 22  2x  5  2  2 x  5   3 x  5  3 x  5  4  5 x  4  2 6 x 2  5 x  25 
 
  5 x  4   4 6 x 2  5 x  25  25 x 2  40 x  16  24 x 2  20 x  100  x 2  60 x  116  0
2

  56
x1  2
x 2  58
R :  2

Exerciţiul 4 pag.67 (2)


Să se rezolve prin întroducerea necunoscutei auxiliare:

3 x x40 notăm x  t, t  0
3t  t  4  0  t  3t  4  0
2 2

  25
t1  4 nu este soluţie
t2  1  x 1
R : 1

Exerciţiul 7 (b) din B pag.127 (1)


Utilizînd două necunoscute auxiliare, să se rezolve în R ecuaţia:

3
12  x  3 14  x  2
12  x  0 x  12
DVA :     x 14,12
14  x  0 x  14
3 12  x  u
Notăm:  obţinem ecuaţia u  v  2
3 14  x  v
Pentru a obţine încă o ecuaţie ridicăm la puterea a 3-a membrii ecuaţiei iniţiale
u 3  v 3  12  x  14  x  u 3  v 3  26
 vu  2  vu  2 u 2 v u 2 v
 3 3  2 2  2 2  2 
 
u v 26 uvu uvv 26 2 v2 v vv 26 v 2v  03
u13

 v11
u 1
 2

v2 3
S     1,3 3,1 
Exerciţiul 2 (d) din A pag.127 (1)

Să se rezolve în R ecuaţia: (rezolvarea ecuaţiilor de tipul f  x  2 k g ( x)  0, k  N * )

( x 2  5 x  6) 2 x 2  x  3  0
 3 
x    ,1   , 
2 x 2  x  3  0  2 
 2 x  2
  x  5 x  6  0  
 2  x  3
2x  x  3  0 x  1

x  1,5
S    1;1,5;2;3
Exerciţiul 6 (b) din B pag.127 (1)
Prin metoda înmulţirii cu conjugata unei expresii, să se rezolve în R ecuaţia:
x2  9  x2  7  2

 x 9  2

x2  7   
x2  9  x2  7  2   x2  9  x2  7 
x2  9  x2  7  2   x2  9  x2  7 
16  2   
x 2  9  x 2  7 / 2 ambele părţi
x2  9  x2  7  8
Adunăm ecuaţia obţinută cu cea iniţială
2 x 2  9  10  x 2  9  5  x 2  9  25  x 2  16  x  4
Substituind valorile date în ecuaţia iniţială vedem că ambele sunt soluţii.
S    4,4

Exerciţiul 9 (b) pag.65 (2)


Prin metoda înmulţirii cu conjugata unei expresii, să se rezolve în R ecuaţia:
3x 2  5 x  8  3x 2  5 x  1  1    3 x 2  5 x  8  3x 2  5 x  1   
3 x 2  5 x  8  3x 2  5 x  1 

  
3x 2  5 x  8  3x 2  5 x  1  3x 2  5 x  8  3x 2  5 x  1   
3x 2  5 x  8  3 x 2  5 x  1 
  3x 2  5 x  8  3x 2  5x  1  7
Adunăm ecuaţia obţinută cu cea iniţială şi obţinem ecuaţia:
2 3x 2  5 x  8  8  3x 2  5 x  8  4  3x 2  5 x  8  16  3x 2  5 x  8  0
S  1

Exerciţiul 8 (e) din B pag.128 (1)


Aplicînd o metodă cît mai eficientă, să se rezolve în R ecuaţia :
x 3 4 x 1  x86 x 1  1   x 1  2  2
  x 1  3  2
1 x 1  2  x  1  3  1 Subst

ituim x  1  t, t  0 , obţinem : t  2 t 3 1

S-ar putea să vă placă și