Sunteți pe pagina 1din 2

Exemplul 2

Determinaţi toate valorile reale ale parametrului m , pentru care ecuaţia


 
5  3 x 1  m  10  2  m  3 x nu are soluţii.
Rezolvare:
 
5  3 x1  m  10  2  m  3 x
 15  3 x  m  20  10m  3 x  15  3 x  10m  3 x  20  m  15  10m  3 x  20  m
Aceasta este o ecuaţie liniară în raport cu 3x. Deci vom cerceta cazul cînd ecuaţia liniară nu are
soluţii. Şi deoarece este o ecuaţie exponenţială, nu va avea soluţii atunci cînd
15  10m  0
m  1,5
 20  m   m   20;  1,5
 0 m   20;  1,5
15  10m
Răspuns: m   20;  1,5

Rezolvaţi independent:
Determinaţi valorile reale ale parametrului m, pentru care ecuaţia 4m  3m  2 x 1  8  4  2 x admite o
singură soluţie reală. Determinaţi această soluţie.
4m  3m  2 x 1  8  4  2 x  4m  6m  2 x  8  4  2 x   6m  4  2 x  8  4m  3m  2  2 x  2m  4
Ecuaţia dată va admite o singură soluţie atunci cînd
 2
3m  2  0  m
  3  2
 2m  4   m    ;    2;   
 3m  2  0 m    ;  2   2;     3
  3
2m  4
Răspuns : Pe intervalul dat soluţia ecuaţiei va fi x  log 2
3m  2

Exemplul 3.

Pentru ce valori ale parametrului real a ecuaţia 3  4 x  2  6  a  a  4 x  2 va admite o soluţie negativă ?

Rezolvare :
3  4 x2  6  a  a  4 x 2  3  a   4 x 2  a  6
Aceasta este o ecuaţie exponenţială în raport cu 4x-2 , care se reduce la o ecuaţie liniară şi va avea o
a  6
 0 a  3;6 
soluţie atunci cînd  3  a   a  3;6 
a  3  a  3

a6
În acest interval ecuaţia va admite soluţia 4 x  2 
3 a
a6 a6 16a  96
 x  2  log 4  x  2  log 4  x  log 4
3 a 3a 3a
Să determinăm valorile parametrului real a pentru care soluţia obţinută este negativă. Rezolvăm
a  3;6 a  3;6 a  3;6 a  3;6
   
 16a  96  16a  96  16a  96  3  a  17a  99 
log 4 3  a  0  3  a  1  3 a
0 
 3 a
0
sistemul:
a  3;6
  99 
  99   a   ;6 
a   ;3   17 ;   17 
  
 99 
Răspuns : pentru a   ;6  ecuaţia va avea o soluţie negativă.
 17 
Fie dată ecuaţia : m  4 x  2m  1  2 x  m  2  0, m  R. Pentru ce valori reale ale lui m ecuaţia are
o soluţie unică?

Rezolvare :
Pentru ca ecuaţia pătrată exponenţială să admită o soluţie unică e necesar să fie satisfăcute
următoarele condiţii:
  1
   0  m  
 2m  12  4mm  2   0   4 m 2  4 m  1  4 m 2  8m  0  4
 m  0    m  0
  2m  1   m  0  m  0 
 0 m2m  1  0 m2m  1  0 m   ;0    1 ; 
 m    2 
    
   4 m  4 m  1  4 m  8m  0
2m  1  4mm  2   0
2 2 2
   1
  0   m
  m  0  m  0 4
 m  0   

 mm  2   0
 mm  2   0  m  0
 m  2  0 m  0;2 
 m 

 1
m    1
 4  m     0;2 
  4
m  0;2 

 1
Răspuns: Pentru m     0;2 ecuaţia va admite o soluţie unică.
 4