Sunteți pe pagina 1din 76

TESTUL W.I.S.C.

2
BAZELE TESTULUI W.I.S.C.
Trebuie bine respectate instrucţiunile date. Nu se poate face nici un compromis în aplicarea testelor.
Pentru adulţi se aplică de la 16 ani în sus. Acest test se aplică până la 15 ani.
Consideraţii clinice şi statistice duc la concluzia că acelaşi material poate avea semnificaţii
psihologice diferite pentru copii şi pentru adulţi. De exemplu: ÎMBINAREA OBIECTELOR este un test scris
pentru adulţi, dar foarte legat de rezultatul celorlalte teste pentru copii.
Conceptul global al inteligenţei.
W.I.S.C. este un test care vizează cunoaşterea inteligenţei şi a posibilităţii subiectului.
Cercetările din ultimii 20 de ani, precum şi cercetările clinice au arătat că inteligenţa nu se
identifică cu aptitudinea intelectuală. Orice test de inteligenţă măsoară ceva mai mult sau uneori mult
mai mult decât pura aptitudine intelectuală sau decât un aspect verbal, abstract numeric sau chiar factorul g.
S-a încercat să se reducă contribuţia celorlalţi factori, pentru a obţine măsura pură a aptitudinii
intelectuale, dar a fost o speranţă deşartă.
Aptitudinea intelectuală sau unul din aspectele sale poate să fie o trăsătură unică, dar inteligenţa nu.
Inteligenţa este o parte a unui tot mai larg, personalitatea însăşi.
Teoria pe care se tratează W.I.S.C. este că inteligenţa nu poate fi separată de restul
personalităţii şi s-a făcut un efort pentru a ţine seama de ceilalţi factori care contribuie la inteligenţa
totală, eficace a individului. Acest efect se reflectă în compunerea scării, atribuindu-se fiecărui test din
această scară o egală pondere.
Cei care sunt familiarizaţi cu testul WECHSLER-BELLERME, ştiu în ce măsură un test de inteligenţă poate
să fie un instrument de diagnostic folositor când se acordă atenţie şi factorilor neintelectuali care
afectează rezultatele pe care le dă subiectul.

ORGANIZAREA SCĂRII DE INTELIGENŢĂ


W.I.S.C. este format din 12 teste, care ca şi pentru scara adulţilor sunt repartizate în 2 grupe
numite “verbale” şi “de performanţă”.
Atât testele verbale, cât şi cele de performaţă sunt mai unite între ele, decât cele verbale cu cele
de performanţă şi invers.
Testele scării sunt grupate în felul următor:
1. INFORMAŢIA GENERALĂ
2. COMPREHENSIUNE GENERALĂ
3. ARITMETICĂ
4. ASEMĂNĂRI
5. VOCABULAR
6. MEMORIA CIFRELOR
Teste de performanţă:
1. COMPLETAREA IMAGINILOR
2. ARANJAREA IMAGINILOR
3. CUBURI
4. ÎMBINAREA OBIECTELOR
5. CODUL
6. LABIRINTUL
Pentru a standardiza W.I.S.C. s-au dat fiecărui subiect 12 teste; dar pentru a scurta examinarea, în
general se dau 10 teste.
Tabelele coeficientului de inteligenţă au fost stabilite pe această bază: 5 teste verbale, 5 de
performanţă. Cele 2 teste neutilizate pentru calculul coeficientului de inteligenţă, sunt MEMORIA CIFRELOR în
grupa verbală şi LABIRINTUL în grupa de performanţă. Acestea au fost omise şi pentru că au prezentat o
corelaţie scăzută cu celelalte teste şi pentru ca testul să dureze mai puţin în aplicaţiile lui. Este bine să se
administreze toate testele mai ales în clinică, pentru datele calitative şi diagnostice pe care le aduce. În
apendice sunt date lămuriri pentru o astfel de aplicare.

ABANDONAREA VÂRSTEI MINTALE


W.I.S.C. diferă de celelalte teste individuale prin renunţarea completă la conceptul de vârstă mintală
ca măsură a bazei inteligenţei. WECHSLER admite vârsta mintală ca fiind corespondentă vârstei cronologice şi
nu mai mult. Adică, un copil de 6 ani cere şi vârsta mintală de 6 ani, dar nu admite ca vârsta mintală să
reprezinte un nivel absolut al inteligenţei. Experienţa clinică şi statistică este absolut împotriva acestei
ipoteze.
3
WECHSLER ia în considerare coeficientul de inteligenţă fără să ţină seama de vârsta mintală care duce
la confuzii.

COEFICIENTUL DE INTELIGENŢĂ STANDARD – QI


Una din inovaţiile cele mai importante în standardizarea prezentei scări este că, acei coeficienţi de
inteligenţă sunt obţinuţi prin comparaţia rezultatului la testele fiecărui subiect cu notele obţinute de indivizi,
aparţinând unui singur grup de vârstă.
Etalonajul francez al scării W.I.S.C.:
În etalonarea testului s-a căutat a avea eşantioane din fiecare vârstă şi s-au luat în considerare
următoarele variabile:
1. Regiunea geografică: s-au cercetat copii din 3 zone geografice diferite.
2. Importanţa locului, de unde sunt subiecţii, din punct de vedere al numărului de locuitori.
3. Timpul de şcoală frecventat.
 Şcoală aparţinând învăţământului public (primară, secundară, tehnică).
 Şcoală particulară (primară, secundară). La populaţia activă (autorul vorbeşte mai sus despre
multe eforturi care s-au făcut pentru a găsi copii care nu frecventează nici o şcoală – probabil
aceia aparţin celei de a treia variabile. Testul numit COD, este în mod special un test de viteză
(fetele s-au dovedit superioare).

CALCULUL TABELELOR AL COEFICIENTULUI DE INTELIGENTĂ STANDARD


În acord cu teoria inteligenţei care implică să se compare un copil cu ceilalţi copii de vârsta lui,
coeficienţii de inteligenţă W.I.S.C. au fost stabiliţi separat pentru fiecare vârstă.
S-a convenit că QI-ul mijlociu ar fi de 100 şi deviaţia tip de 15 puncte. Schimbarea sumelor notelor
standard QI a constat numai să facă să corespundă totalul mediu la valoarea 100 şi deviaţia tip a acestui
total la 15 puncte de QI.
În acord cu teoria că singura manieră fără echivoc de a defini inteligenţa este de a da limite
statistice, se propun echivalenţii diagnostici din tabelul 4. Aceste limite statistice pot varia, nu sunt în mod
universal acceptate sau dorite, dar baza statisticii pe care se sprijină este acelaşi.
Tabelul 4
Clasificarea intelectuală

QI standard Clasificare Procentaj


130 şi plus Foarte superior 2,2
120 – 129 Superior 6,7
110 – 119 Normal puternic 16,1
90 – 109 Mijlociu 50,0
80 – 89 Normal slab 16,1
70 – 79 Limită 6,7
69 şi mai puţin Debil 2,2

Dăm alături şi o versiune adaptată în limba română a bateriei WECHSLER (WISC) efectuată iniţial la
Institutul de Expertiză a Capacităţii de muncă din Bucureşti şi probată pe aproape 1.000 subiecţi.

TESTARE WECHSLER-BELLEVUE
Recomandări generale.
Este obligatoriu, pentru administrarea acestor teste, ca examinatorul să urmeze instrucţiunile aşa
cum sunt date. Atât timp cât nu le ştie pe de rost, el trebuie să le citească după îndrumător. El nu
trebuie să avanseze în discuţii cu subiectul testat în timpul executării testelor; singurele comentarii
permise sunt cele cu scop de al încuraja . Se poate, oricât de des este nevoie, să repete instrucţiunile cu
aceleaşi cuvinte, dar nu cu mai multe explicaţii. Dacă subiectul nu reuşeşte un test oarecare, spuneţi: “Era
cam greu, o să încercăm altul care este mai uşor” , şi se trece la un test pe care, ni se pare că pacientul l-ar
putea reuşi. Nu este necesar să se explice testele exact în ordinea arătată; pentru adulţi este bine să
începem cu testul de “cunoştinţe generale”; pentru copii cu cel al “reconstituirii obiectelor”.
Scara inteligenţei din BELLEVUE se compune din 10 teste din care 5 sunt numite “verbale” şi 5
“neverbale” sau “de performanţă”. Este de dorit, ori de câte ori este posibil, să se parcurgă scara completă.

4
Aceasta este cu deosebire necesar pentru întrebuinţarea rezultatelor în orientarea profesională a
adolescenţilor1).
Pot apare trei excepţii de la această regulă:
1.a. Cazul în care subiectul are deficienţe sau incapacităţi fizice împiedicătoare (cecitate, paralizie, etc.);
evident că într-un asemenea caz, se utilizează numai partea verbală a scării.
2.a. Cazul în care subiecţii sunt analfabeţi sau străini; cu asemenea subiecţi se pot utiliza numai probele de
performanţă ale scării (experienţa ne-a arătat că pacienţii care au un vocabular (român) limitat, vor
avea în chip obligatoriu mari lipsuri în executarea testelor verbale).
3.a. Persoanele de 50 de ani sau mai mult. În cazul persoanelor vârstnice, este uneori necesar să se omită
unul sau altul dintre toate pentru a înlătura notarea defectuoasă provocată de unele infirmităţi ca:
vedere defectuoasă sau surditate parţială. Pentru asemenea subiecţi, se poate înlocui scara completă cu
o baterie de 8 sau 9 teste. Atunci când se operează astfel, trebuie să se facă şi corectarea totalului
notelor standard, prin regula de trei simplă, pentru a o face echivalentă la ceea ce ar fi trebuit să fie
dacă s-ar fi folosit 10 teste.
Trebuie să se ia hotărârea de a nu socoti la notaţie un test înainte de probarea lui şi nu după. Nu
trebuie să fie suprimat un test numai pentru că pacientul nu îl reuşeşte. În nici un caz, nu se poate da un
rezultat de scară completă, în urma unui examen care cuprinde mai puţin de 8 teste; în cea mai mare parte
a cazurilor, vor trebui folosite cel puţin 9 teste. Propria noastră experienţă ne-a dovedit că este rară situaţia
în care trebuie omis mai mult de un test.



1)
Şi în reorientarea profesională a adulţilor. Pentru aprecierea capacităţii de muncă, numai scara completă
permite aprecierea concordanţei rezultatelor cu formele de activitate necesare exercitării profesiunii
respective.

5
6
7
RECOMANDĂRI GENERALE ASUPRA APLICĂRII

Testul trebuie să se aplice fără abateri aşa cum este prescris în instrucţiuni. Totul a fost ales pe bază
de cercetări. Este important ca elevii să aibă interes pentru probe, instrucţiunile să fie simple şi uşor de
mânuit de către experimentator.
Testul se aplică într-o cameră liniştită unde elevul este aşezat confortabil şi totul să decurgă fără
grabă. Materialul probelor de performanţă nu trebuie văzut de către subiect, decât în momentul în care
începe aplicarea.
Subiectul să aibă impresia că se va întâmpla ceva plăcut, să nu fie constrâns, ci să se simtă bine. Să
nu se schimbe nimic în instrucţiuni. Ele pot fi repetate, dar în nici un caz explicate sau comentate.
Scara este destinată să măsoare aptitudinea subiectului în îndeplinirea anumitor sarcini, în condiţii
definite şi standardizate cu multă grijă; modificând aceste condiţii de aplicare înseamnă să modifici
rezultatele la test într-o măsură necunoscută.
Răspunsurile subiectului la testele verbale trebuie să fie înregistrate în mod exact, aşa cum au fost
date. Notarea exactă şi completă a răspunsurilor subiectului, permite să fie evaluate ulterior şi să fie
comparate cu răspunsurile obţinute la celelalte probe. Deci să nu se facă obiecţii sau observaţii parţiale.
Unele răspunsuri sunt semnificative pentru că ele sunt date sub o formă neobişnuită sau revin sub aceeaşi
formă, atât de des, încât reprezintă un aspect unic al personalităţii subiectului.
Este bine ca experimentatorul să noteze orice reacţie neobişnuită a subiectului la întrebările
experimentatorului.
Experimentatorul trebuie să fie bine familiarizat cu criteriile de notare ale testelor, înainte de a le
aplica.
Pentru a mări precizia notării şi pentru o mai bună înţelegere calitativă a răspunsurilor subiectului,
experimentatorul poate să pună întrebări la unele interviuri, dar trebuie să întrebe cu abilitate, să nu
sugereze răspunsul, pentru ca acesta să fie bun.
Întrebările trebuie să fie neutre, să nu comporte nici o judecată de valoare. Se spune subiectului în
felul acesta: “Explică mai mult”, “Spune mai mult”. Aceasta permite să precizeze ceea ce a spus şi se poate
corecta în mod exact testul. Când un subiect dă mai multe răspunsuri fie în mod spontan, fie după ce este
întrebat, se va nota răspunsul cel mai bun dacă:
a) Toate răspunsurile sunt bune şi unul este preferabil.
b) Dacă un răspuns dat, lămureşte un alt răspuns anterior. Sunt cazuri în care subiectul strică răspunsul dat
iniţial prin ceea ce adaugă mai târziu. Trebuie să fie notat în funcţie de lămuririle pe care le dă ulterior.
Experimentatorul trebuie să se asigure că se cunoaşte sensul celor spuse în primul răspuns.
Este bine pentru a păstra raporturi bune cu subiectul, să se spună atunci când el nu reuşeşte: “Vei
face altă dată – sau – când vei fi mai mare, etc.” şi să se treacă la un test unde presupune că subiectul ar
face mai bine.
În nici un caz experimentatorul nu trebuie să aprobe sau să dezaprobe, ceea ce are de făcut
subiectul, să nu-l influenţeze, dar să creeze o atmosferă favorabilă de lucru.
Sunt permise variante în ordinea în care sunt prezentate subiectele pe foaia de notare. Experienţa a
dovedit că testul de informaţie este bun ca punct de plecare, dar pentru unii subiecţi care au defecte de
vorbire se poate începe cu culorile sau îmbinare de obiecte. Dacă se pare avantajos, se pot alterna
testele verbale cu cele de performanţă, în aşa fel ca subiectul să nu resimtă prea mult incapacitatea sa.
Coeficientul intelectual este extras din 5 teste verbale şi 5 de performanţă.
Totuşi pentru fiecare grupă sunt proiectate câte 6 tipuri de teste, în total 12. Pentru diverse motive
statistice, clinice şi practice, testul de memoria cifrelor din seria verbală şi cel al labirintului din seria de
performanţă sunt considerate suplimentare a fi date în unele cazuri, cum ar fi:
Munca materială a experimentatorului.
Unele teste ca cel de ARITMETICĂ şi CODUL, sunt complet obiective; altul ca VOCABULARUL şi
ASEMĂNĂRILE, fac apel într-o largă măsură la capacitatea de evaluare a experimentatorului. Este cu totul
imposibil de a prevedea toate cunoştinţele şi toate frazele pe care copii le vor întrebuinţa în răspunsurile lor.
De aceea este necesar ca experimentatorul să cunoască:
a) Toate principiile de notare a testelor şi semnificaţia cuvintelor şi a conceptelor implicate.
b) Să fie conştient de necesitatea de a corecta cu grijă fiecare item.
Experimentatorul trebuie să se controleze el însuşi din timp în timp asupra următoarelor puncte:
1. Să noteze pentru fiecare item, în mod corect şi vizibil, în momentul în care itemul este corectat.
2. Dacă testul începe mai departe de primul item (de exemplu, la itemul 10 la vocabularul cu copii mai în
vârstă) să se noteze cum trebuie punctele acordate din oficiu.

8
3. Când sunt acordate îmbunătăţiri să se întrebuinţeze în mod corect toate tabelele.
4. Determinându-se totalul punctelor pentru un test, să se facă calculul cel puţin de 2 ori.
5. Notele pentru fiecare test se trec în spaţiul cuvenit pe prima pagină a foii de notare.
6. Să se lucreze cu deoasebită atenţie transformându-se notele brute în note standard şi notele
standard în coeficienţi de inteligenţă. Dacă trebuie făcut un calcul de proporţie trebuie verificat.
7. Să se calculeze exact vârsta, după ce s-au verificat datele, naşterii şi ale examenului.
8. Să se verifice toate notele şi transformările.
Transformarea notelor brute în note standard.
Prin cercetare, testele, obţin note brute, care se trec pe foaia de notaţie, la locul indicat. Fiecare
notă brută se transformă în notă standard potrivită în funcţie de vârsta subiectului.
1. Modul în care se face calculul:
Se ia în considerare data naşterii şi data exactă a examenului psihologic; se scade din data
examenului, data naşterii.
Exemplu:
Ani Luni Zile
Data examenului 1950 11 21
Data naşterii 1939 10

Subiectul are mai mult de 11 ani şi 3 luni, dar nu are încă 11 şi 4 luni. Felul corect de a transcrie
această vârstă este 11 ani şi 3 luni. Nu se ţine socoteală de zile.
Se alege tabela de note standard care convine.
Vârsta unui subiect exprimată în ani şi luni este suficient pentru a alege tabela de note
standard corespunzătoare.



9
TESTUL 1
INFORMAŢIA (CUNOŞTINŢE GENERALE)

Recomandări.
Se citeşte fiecare întrebare aşa cum este redactată şi în ordinea dată. (Pentru subiecţii de 8 ani
împliniţi şi pentru această vârstă la 15 ani trecuţi.)
Se începe cu întrebarea 4 şi se consideră întrebările 2 şi 3 ca bine rezolvate dacă subiectul a răspuns
bine la întrebările 4, 5 şi 6. Dacă la una din acestea nu a răspuns corect se revine la întrebările 1, 2, 3,
înainte de a merge mai departe. Dacă răspunsul nu este clar, se poate spune subiectului: “Explică mai mult”,
“Lămureşte mai bine”, “Poţi să spui mai mult?”. Dar în nici un fel subiectul nu trebuie orientat. Se opreşte
examinarea după cinci opriri consecutive.
Fiecare răspuns se notează cu (+) sau (-).
Numai dacă există vreo îndoială asupra răspunsului atunci acesta se scrie în întregime.
Esenţialul unui răspuns acceptabil este notat dedesupt.
Nota maximă: 30 puncte.

Răspunsuri acceptabile.

1. Câte urechi ai ? Două.


2. Câte labe are un câine ? Patru.
3. Cum se numeşte acest deget ? Arătătorul.
4. Ce animale dau lapte ? Vaca, oaia, capra.
5. Ce trebuie să facem pentru ca apa să fiarbă ? Trebuie s-o punem pe foc, pe gaz, s-o încălzim.
6. În ce fel de prăvălie se cumpără zahărul ? Alimentară, butic.
7. Câte obiecte sunt într-o pereche ? 2 (două).
8. Câte zile sunt într-o săptămână ? 7 (şapte).
9. Care sunt cele patru anotimpuri ? Primăvara, vara, toamna, iarna. (Ordinea nu are importanţă.)
10. Câte luni sunt într-un an ? Douăsprezece.
11. Cine a descoperit America ? Cristofor Columb.
12. Câte kilograme sunt într-o tonă ? 1.000 kg.
13. La ce serveşte stomacul ? Pentru a digera sau transforma alimentele.
14. Unde apune soarele ? La apus (în partea de vest).
15. De ce uleiul se ridică deasupra apei ? Pentru că este mai uşor decât apa.
Pentru că are o densitate mai mică şi o greutate specifică inferioară.
16. Ce înseamnă CFR ? Căile ferate româneşti.
17. Cine a scris “Mitrea Cocor” ? Mihail Sadoveanu.
18. Ce este barometrul ? Instrument sau aparat cu ajutorul căruia se măsoară presiunea atmosferică.
Ceva cu care se prezice sau se măsoară timpul.
19. Ce culoare are pucioasa ? Galbenă.
20. Care este cel mai înalt vârf din Bucegi ? Vârful Omul (2.504 m.).
21. Când este ziua naţională a României ? 1 Decembrie.
22. Care este capitala Bulgariei ? Sofia.
23. Unde se află China ? În Asia.
24. Cunoşti marile hidrocentrale din ţară ? Vidraru, Porţile de Fier, Sadu V, etc
25. Câţi locuitori are România ? 18 – 19 milioane.
26. Ce sunt hieroglifele ? Scrierea egiptenilor.
Inscripţii pe piatră în Egipt.
27. Care sunt proprietăţile hidrogenului ?
Este un gaz, fără culoare, fără miros, arde, dar nu întreţine arderea.
28. Cine a făcut primul zbor în Cosmos ? Juri Gagarin.
29. Ce înseamnă C.A.P. ? Cooperativa agricolă de producţie.
30. Ce este galvanizarea ?
Acoperirea unui corp cu un strat subţire de metal inoxidabil cu ajutorul electrolizei.


10
11
TESTUL 2
COMPREHENSIUNE GENERALĂ

Nota maximă: 28 puncte.

Întrebări.
1. Ce trebuie să facem când ne tăiem degetul ?
În general: Se pune un pansament.
2 puncte: Se dezinfectează, se spală, se curăţă, se pune un leucoplast.
1 punct: Se merge la mama, la învăţător, la infirmier. Se îngrijeşte, se merge la doctor, la
farmacist, la spital, la dispensar.
0 puncte: Se merge acasă, se face injecţie, plângi.
2. Ce trebuie să facem când prietenul(a) şi-a pierdut mingia (păpuşa) ?
În general: Se înlocuieşte obiectul pierdut.
2 puncte: Îi dau una de-a mea, îi cumpăr alta, încerc s-o înlocuiesc.
1 punct: Încerc s-o găsesc, s-o regăsesc, o caut.
0 puncte: Să-l mângâi, să plâng.
3. Ce ai face tu dacă ai merge să cauţi pâine şi ţi s-ar răspunde că nu mai este ?
În general: M-aş duce în altă parte.
2 puncte: Aş căuta în altă parte, aş cere la o vecină, aş cumpăra mălai.
1 punct: Aş veni acasă să-I spun mamei să mă trimită în altă parte.
0 puncte: Aş întreba când aduce. Aş duce banii acasă.
4. Ce ai face tu dacă un băieţel sau o fetiţă ar vrea să se bată cu tine ?
În general: Nu m-aş bate cu el (ea).
2 puncte: Aş pleca şi l-aş lăsa. I-aş spune: nu trebuie să ne batem.
1 punct: L-aş împiedica. I-aş spune că este prea mic şi că l-ar durea dacă l-aş lovi. I-aş spune
mamei sau profesorului.
0 puncte: L-aş lăsa să facă ce vrea. N-aş face nimic. Nu l-aş bate prea rău.
5. Ce ai face dacă ai vedea că un tren se apropie de un loc unde lipsesc şinele ?
În general: Aş da un avertisment.
2 puncte: Aş face semn cu batista sau cu pălăria. Aş striga la conductor să oprească trenul, să
pună frână.
1 punct: Aş spune cuiva (impiegat de mişcare) să oprească trenul. Aş încerca să opresc trenul
fără precizie.
0 puncte: Aş semnala, aş trage semnalul de alarmă. Aş opri trenul.

2 puncte: un răspuns care comportă mai mult de două motive indicate.


1 punct: un răspuns care nu comportă nici un motiv indicat. Pentru itemii 6, 11, 13, 14.

6. De ce este mai bine să construim casele din cărămidă decât din lemn ?
Motive: 1) Sunt mai durabile.
2) Prezintă mai multă securitate contra incendiilor sau furtunii.
3) Sunt mai solide.
4) Se pot construi mai înalte.
0 puncte: S-ar sparge. Sunt mai sănătoase. Singura resursă a regiunii.
7. De ce sunt închişi criminalii ?
Motive: 1) Pentru a proteja societatea.
2) Ca exemplu pentru alţii.
3) Ca pedeapsă (răzbunare).
4) Pentru a le permite reabilitarea.
5) Pentru a-i separa de restul societăţii.
0 puncte: Pentru c-au făcut rău, au omorât, au furat. Să-i judecăm.
8. Pentru ce trebuie să fie salvaţi dintr-un naufragiu mai întâi femeile şi copiii ?
Motive: 1) Pentru că femeile trebuie să se ocupe de copii.
2) Pentru că copii au mai mult de trăit decât adulţii.
3) Femeile şi copii nu sunt atât de tari ca bărbaţii.

12
0 puncte: Pentru că sunt mai mici sau mai tineri. Că aşa este normal. Femeile trebuie să treacă
înainte. Pentru că ei nu ştiu să înnoate.
9. De ce trebuie ca tinerii să cedeze locul bătrânilor sau bolnavilor ?
Motive: 1) Poziţia şezând este pentru bătrâni sau bolnavi o necesitate.
2) Este greu pentru un bătrân sau bolnav să stea în picioare.
3) Bătrânii sau bolnavii obosesc uşor. Oboseala le prezintă o suferinţă.
4) Pentru că aşa ne-a învăţat mama sau profesorul. Aşa este frumos.
0 puncte: Aşa este scris în tramvai. Pentru a nu ţi se face observaţie.
Întrebarea nr.9 din original “De ce este mai bine să dăm bani unei organizaţii caritabile decât unui
cerşetor pe stradă ?” a fost înlocuită cu întrebarea: “De ce trebuie ca tinerii să cedeze locul
bătrânilor sau bolnavilor ?”.
10. Pentru ce se transmit scrisori recomandate ?
Motive: 1) Pentru a avea o dovadă că vor fi primite de destinatar.
2) Pentru că este legal şi obligatoriu în anumite cazuri.
3) Pentru că aceste scrisori să fie mânuite mai cu grijă din partea poştei.
0 puncte: Ca să nu le deschidem. Să nu se uite cineva înăuntru. Ajung mai repede. Pentru că
sunt interesante.
11. De ce se foloseşte bumbacul la fabricarea îmbrăcăminţii ?
Motive: 1) Este durabil.
2) Ieftin.
3) Răcoros sau călduros.
4) Uşor de spălat.
0 puncte: Pentru că este frumos, se usucă uşor.
12. De ce o promisiune trebuie să fie ţinută ?
În general: Este baza unei încrederi tacite; implică un contract reciproc. Pentru a nu fi o
decepţie pentru alţii.
2 puncte: Ca să deziluzionezi oamenii. Să-ţi menţii reputaţia. Sistemul social este bazat pe
încredere în vorbe şi în acte.
1 punct: Să-ţi păstrezi demnitatea. Să-ţi dovedeşti cinstea. Să inspiri încredere.
0 puncte: Aşa-ţi dictează conştiinţa. Pentru că ar fi o minciună, un păcat. Ca să fii cinstit. Ca să
ai prieteni.
Întrebările 13 şi 14 din W.I.S.C. au fost înlocuite în traducerea de mai sus cu întrebările suplimentare
din W.A.I.S.
13. De ce trebuie să plătim impozite ?
Ideea generală: Pentru a acoperi nevoile generale ale statului.
2 puncte: 1) Pentru întreţinerea bunurilor comune.
2) Pentru a plăti cheltuielile guvernului. Pentru a acoperi nevoile statului.
1 punct: Pentru stat. Pentru a plăti armata, poliţia, pompierii, funcţionarii.
(Trebuiesc menţionate cel puţin 2 instituţii pentru a se acorda 1 punct: pentru poliţie, pentru
pompieri, etc. Dacă se menţionează o singură instituţie pentru poliţie se notează cu 0.)
0 puncte: Este o datorie, o obligaţie.
14. Pentru ce pământul este mai scump la oraş decât la ţară ?
Ideea generală: Cererea este mai mare.
2 puncte: La oraş sunt mai mulţi oameni care vor să-l cumpere, sunt mai multe cereri în oraşe,
sunt mai populate. Este mai greu de obţinut în oraş.
1 punct: Sunt mai mulţi oameni în oraş. În oraş pământul este mai rentabil. Sunt mai multe
posibilităţi, mai multe mijloace de transport.
0 puncte: Pentru că este mai uşor să se găsească de lucru. Pentru că sunt case mai mari care
costă mai scump. Pentru că mulţi oameni preferă să trăiască la oraş.



13
TESTUL 3
ARITMETICA

Recomandări.
Problemele de la 1 la 13 sunt citite subiectului. Problemele 14, 15, 16 sunt date să fie citite pe foi
separate. Fiecare problemă trebuie să fie rezolvată într-un anumit timp. Imediat după ce s-a enunţat
problema, se dă drumul la cronometru.
Pentru problemele 1, 2, 3 se întrebuinţează culori colorate. Dacă subiectul cere, sau dacă observăm
că nu a înţeles, problema poate fi repetată, dar cronometrajul începe la sfârşitul primei lecturi.
Se începe cu problema 4. Dacă subiectul reuşeşte problemele 4 şi 5, i se dă 3 puncte pentru
problemele 1, 2, 3 pe care nu le mai efectuează. Dacă nu le poate rezolva i se dă problema 3 şi o
efectuează, se trece la problema 6 (căci nu are încă 3 eşecuri consecutive).
Se întrerupe când subiectul are 3 eşecuri consecutive. Fiecare problemă se notează cu 1 sau 0.
Pentru problemele 2 şi 3 se va primi ½ punct, dacă a comis o eroare, dar a corectat în timpul dat.
Nota maximă: 16 puncte.

Probleme şi răspunsuri Timp Răspunsuri


1. Pune 9 culori în faţa subiectului şi spune: “Număraţi aceste culori cu degetul”. 45” 9
2. Aşează 9 culori în linie dreaptă şi spune: “Ridică toate culorile în afară de 4.
Ţine 4 culori pentru tine.” 45” 4
Notă pentru problemele 2 şi 3
Dacă subiectul a dat la o parte un număr incorect de culori şi dacă timpul acordat nu a trecut se
spune: “Numără culorile pe care tu le-ai lăsat” . Dacă subiectul corectează în mod spontan greşeala sa, se
numără o jumătate de punct. Dacă nu reiese clar numărul culorilor îndepărtate şi care sunt cele rămase i
se cere să precizeze:
3. Puneţi culorile în linie şi spuneţi: “Acum ridicaţi toate culorile în afară de 7
culori pentru tine”. 45” 7
4. Dacă tai un măr pe jumătate câte bucăţi vei avea ? 30” 2
5. Jan a avut 400 lei şi mama lui i-a mai dat 200. Cât are cu totul ? 30” 6
6. Ion avea 8 poze şi a mai cumpărat 6. Cât are cu totul ? 30” 14
7. La un chioşc vânzătorul avea 12 ziare şi a vândut 5. Câte i-au mai rămas ? 30” 7
8. Cât costă 3 cutii cu creioane dacă una costă 70 lei ? 30” 21
9. Un vânzător are în primire 23 sticle cu lapte. El a vândut 11, câte mai are de
vândut ? 30” 12
10. Patru fraţi aveau împreună 72 bile. Ei le-au împărţit egal între ei. Câte bile
i-au revenit fiecăruia ? 30” 18
11. Un muncitor a confecţionat 36 de piese câte 4 pe zi. Câte zile a lucrat la ele ? 30” 9
12. Dacă cumperi 3 duzini de penare cu 300 lei duzina, câţi bani ţi se vor înapoia
la 10.000 lei ? 60” 10
13. Numărul 36 constituie o treime din care număr ? 30” 54
Problemele 14, 15 şi 16 sunt prezentate subiectului pe foi separate. În legătură cu problema 14 se
spune: “Citeşte aceasta cu voce tare. După ce o citeşti, caută rezolvarea în gând. Îmi dai răspunsul când îl
găseşti.”
14. Dacă 3 pungi de bomboane costă 50 lei, care va fi preţul pentru 24 pungi ? 60” 40
15. Într-un club nautic chiria unei bărci costă 2.000 lei pentru primul sfert de
ceas şi 500 lei pentru fiecare sfert de oră următor. Care va fi totalul închirierii
pentru 2 ore ? 120” 55
16. Trebuie să se împartă 3.000 de pâini în 10 cartiere de câte 5 centre de pâine.
Câte duzini de pâine va primi fiecare centru ? 120” 5
Se cere subiectului să citească tare problema şi să dea răspunsul. Timpul se măsoară din momentul
în care elevul a terminat de citit. Aceste din urmă instrucţiuni sunt valabile pentru 14, 15 şi 16.



14
15
TESTUL 4
SIMILITUDINI (ANALOGII)

Pentru subiecţii mai mici de 8 ani sau mai mari,


dar suspecţi de întârziere mintală

Recomandări.
Înainte de a se citi fiecare item se spune: “Vei termina ceea ce eu vreau să spun”.
Cei 4 itemi vor fi daţi la toţi subiecţii.

1. Lămâile sunt acre, dar mierea este …………………


2. Mergem cu picioarele şi aruncăm cu ………………
3. Crescând, băieţii mici devin bărbaţi, iar fetiţele devin ………………
4. Un cuţit şi o bucată de sticlă sunt amândouă ……………

Subiectul poate fi ajutat la primele două fraze, dar apoi nu i se dă nici un fel de ajutor.
Dacă subiectul reuşeşte bine se spune: “E bine, mergem mai departe”.
Dacă reuşeşte doi (2) itemi din patru (4) se trece la similitudini.
Se dă 1 punct pentru fiecare item reuşit.
Singurele răspunsuri corecte sunt:
1. dulce, zahăr;
2. braţ, mâini;
3. femei, mame;
4. tăioase.

SIMILITUDINI

Pentru subiecţii mai mari de 8 ani


şi nesuspecţi de întârziere mintală

Recomandări.
Se spune: “Ce asemănări sunt între o prună şi o piersică ?” . Dacă subiectul răspunde că nu sunt la
fel i se spune: “E bine, sunt amândouă fructe, se pot mânca amândouă, ambele au piele şi sâmbure” .
“Înţelegi ? Acum spune în ce se aseamănă un pisic şi un şoarece ?” Dacă subiectul nu răspunde cum
trebuie, i se explică din nou şi se trece la chestiunea următoare fără să se mai dea vreun ajutor.
Subiecţilor cărora nu li s-au administrat ANALOGIILE şi care au mai puţin de 3 puncte la SIMILITUDINI,
li se dau ANALOGIILE urmând recomandările făcute pentru vârstele mici. Nota lor este totalul punctelor
deţinute pentru ambele părţi ale testului.
Subiecţii care au început cu SIMILITUDINI şi au obţinut cel puţin 3 puncte, mai primesc 4 puncte
pentru ANALOGII. Dacă la SIMILITUDINI se dau trei răspunsuri negative (notele cu 0) se întrerupe testul.
Notările. Se notează cu 2, 1 sau 0 fiecare item al SIMILITUDINILOR (de la 5 la 16) după gradul şi
calitatea generalizării. Dacă subiectul dă mai multe răspunsuri acceptabile, se cotează cel mai bun.
Dacă subiectul dă în plus răspunsuri corecte şi răspunsuri incorecte se întreabă: “Care dintre
răspunsurile pe care le-ai dat este cel bun ?” şi se cotează după răspuns.
Toate dizertaţiile care nu fac parte din răspunsurile pe care subiectul ar trebui să le dea nu se
notează.
Nota maximă la SIMILITUDINI: 28 puncte.

5. PRUNĂ PIERSICĂ
6. PISICĂ ŞOARECE
7. PIAN VIOARĂ
8. BERE VIN
9. FOARFECĂ CRATIŢĂ
16
10. HÂRTIE CĂRBUNE
11. METRU KILOGRAM
12. PRIMUL ULTIMUL
13. MUNTE LAC
14. SARE APĂ
15. LIBERTATE JUSTIŢIE
16. Ce legătură este între 49 şi 121 ?

Completare la SIMILITUDINI.
Criterii pentru notare şi exemple de răspunsuri.
Mai jos sunt indicate principalele răspunsuri care merită 2 puncte. Sunt date şi exemple care
trebuiesc notate cu 1 sau 0 puncte. Sunt date răspunsuri reale şi felul în care sunt cotate este întrebuinţat
pentru standardizarea probei.

5.PRUNĂ – PIERSICĂ.
2 puncte: Răspunsuri indicând faptul că sunt fructe sau că sunt folosite la dulceaţă.
1 punct: Sunt alimente, se mănâncă, sunt rotunde amândouă, au aceeaşi formă, au o piele,
au sâmbure, carne, zeamă.
0 puncte: Sunt mici, bune, au acelaşi gust, acelaşi gen de piele, aceeaşi culoare. Provin de la
pom.
6.PISICĂ – ŞOARECE.
2 puncte: Sunt animale, vertebrate, mamifere, patrupede.
1 punct: Au 4 picioare, au ochi, urechi, mustăţi, coadă, blană, mănâncă amândouă, sunt iuţi,
aleargă repede.
0 puncte: Au aceeaşi culoare. Se mănâncă una pe alta.
7.PIAN – VIOARĂ.
2 puncte: Amândouă sunt instrumente, aparate de muzică, aparate cu coarde, obiecte de
muzică.
1 punct: Două instrumente. Amândouă cu coarde, au o sonoritate. Se cântă cu ele.
0 puncte: Sunt pentru muzicanţi. Fac zgomot, cântă la fel, sunt de lemn.
8.BERE – VIN.
2 puncte: Sunt băuturi alcoolice, fermentate, care te îmbată, toxice.
1 punct: Sunt băuturi, sunt lichide, se beau amândouă. Sunt cu alcool. Îmbată. Ameţesc.
0 puncte: Sunt în sticle, vin de la fructe.
9.FOARFECI – CRATIŢĂ.
2 puncte: Sunt de metal, sunt de fier, sunt de oţel. Din acelaşi metal.
1 punct: Sunt strălucitoare. Sunt din acelaşi material. Sunt pentru gospodine. Sunt
instrumente folositoare.
0 puncte: Sunt folositoare. Servesc la bucătărie. Au mâner. Sunt de aluminiu.
10.HÂRTIE – CĂRBUNE.
2 puncte: Sunt combustibile. Sunt compuse din cărbune.
1 punct: Sunt făcute cu lemn. Ard. Servesc la aprins, la foc. Se pun pe foc.
0 puncte: Sunt materii. Cântăresc amândouă.
11.METRU – KILOGRAM.
2 puncte: Sunt unităţi de măsură, instrumente de măsură. Sunt unităţi. Sunt măsuri.
1 punct: Indică mărimi. Sunt pentru măsurat, sunt din sistemul metric. Servesc la măsurat,
sunt unităţi de orientare şi de lungime. Amândouă sunt divizibile cu 1.000 de părţi.
0 puncte: Sunt pentru măsurat şi cântărit. Sunt aceeaşi unitate.
12.PRIMUL – ULTIMUL.
2 puncte: Poate fi dat un răspuns care defineşte aceste noţiuni ca poziţii extreme, poziţii într-o
serie, extremele unei serii.
1 punct: Ranguri, locuri, extreme. Două poziţii diferite (ordinea unei clase). La două
extremităţi. Fiecare la capătul celuilalt.

17
0 puncte: Două numere ordinare, opuse, cifre.

13.MUNTE – LAC.
2 puncte: Sunt termeni geografici sau tipografici. Sunt aspecte ale pământului sau ale naturii.
Sunt reliefuri sau accidente de teren.
1 punct: Sunt peisaje, sunt locuri, sunt puncte de vedere, elemente ale naturii, locuri pentru
turişti, aspecte turistice, forme ale pământului.
0 puncte: În geografie, în natură, sunt ceva afară, au o întindere. Se poate merge pe ele.
14.SARE – APĂ.
2 puncte: Ambele sunt necesare vieţii, sunt compuse chimice.
1 punct: Sunt substanţe naturale. Sunt alimente. Sunt comestibile. Sunt întrebuinţate la
bucătărie.
0 puncte: Ambele se găsesc în mare. Se mănâncă.
15.LIBERTATE – JUSTIŢIE.
2 puncte: Răspunsuri care le clasează printre concepte abstracte. Idealuri. Noţiuni sau valori
sociale.
1 punct: Sunt drepturi.
0 puncte: Au acelaşi număr de litere. Legi. Ambele înseamnă pace.
16.49 ŞI 121.
2 puncte: Sunt pătrate perfecte (49 = 7 2, iar 121 = 112). Au ca rădăcini numere impare sau
numere prime.
1 punct: Sunt numere impare.
0 puncte: Ambele sunt numere, sunt cifre. Suma cifrelor numărului 121 este egală cu prima
cifră a numărului 49.



18
19
TESTUL 5
VOCABULAR

Criterii pentru corectare şi exemple de răspunsuri.


Regula generală de corectare este că se recunoaşte sensul cuvântului, mai puţin se ţine seama de
felul în care se exprimă. Cele mai multe cuvinte din listă pot fi notate cu 2, 1 sau 0 fără mare greutate.
(Primele 5 cuvinte ale listei se noteazp fie cu 2, fie cu 0.) Se notează cu 1 punct răspunsurile date în mod
vag.
Principii generale de notare.
a) Răspunsuri care capătă 2 puncte:
1. Un bun sinonim.
2. O întrebuinţare principală.
3. Redarea uneia sau mai multor caracteristici determinante ale obiectelor.
4. O categorie generală căreia aparţine lucrul desemnat.
5. O întrebuinţare simbolică corectă a cuvântului întrebuinţat în mod corect. (Exemplu: Iarna vieţii
este bătrâneţea.)
6. Mai multe caracteristici descriptive corecte, dar puţin determinante a căror acumulare indică
compresiunea cuvântului.
7. (Pentru verbe.) Exemple care dovedesc acţiunea sau relaţiile cauzale.
b) Răspunsuri care capătă 1 punct:
Este vorba nu de răspunsuri incorecte, ci de acelea care au un conţinut sărac.
1. Un sinonim vag.
2. O întrebuinţare minoră şi rău precizată.
3. Atribute care sunt exacte, dar care nu sunt determinante sau distinctive.
4. Un exemplu întrebuinţând cuvântul respectiv puţin elaborat.
c) Răspunsuri care capătă 0 puncte:
1. Răspunsuri categoric proaste.
2. Vorbărie, când răspunsul denotă că subiectul nu a înţeles.
3. Răspuns nu total incorect, dar care rămâne vag sau banal şi arată o mare sărăcie de conţinut.
Exemple de răspunsuri cu cele 3 notări.

1. CÂINE.
2 puncte: Animal, patruped, vertebrat, mamifer. De vânătoare. Care latră. Trebuie hrănit. Are
4 picioare. Muşcă lumea.
0 puncte: Pentru că merge. Pentru că este rotund, pentru că este turtit, pentru că are păr. Al
meu este negru.
2. ŢUICĂ. - Este o băutură alcoolică, ce se obţine din prune şi se obţine prin distilare.
3. FACTOR. - Salariat care împarte scrisorile. Care aduce noutate. Termen din matematică.
2 puncte: Care împarte scrisorile. Salariat.
0 puncte: Care se duce la poştă, un tovarăş, un domn care vinde scrisori.
4. CIOCAN. - Instrument de fier care are un mâner, care serveşte să baţi fierul, metalele.
2 puncte: Unealtă. Pentru bătut cuie, se loveşte cu el.
0 puncte: Lucru, obiect, de fier, loveşte pe jos, pentru ca să tai lemne.
5. DOP. - Care serveşte la astupat. Bucată de plută sau de sticlă preparată, ca să astupi o sticlă. Plută care
pluteşte.
2 puncte: Cu care se astupă sticlele. Pentru ca să nu se verse vinul. O bucată de plută care
înoată.
0 puncte: Este făcut dintr-un arbore sau dintr-un pom, este rotund, este pentru jucat, se fac
trenuri.
6. MORCOV. - Face parte din familia ombeliferelor şi este rădăcina acestor plante.
2 puncte: Legume, se mănâncă, rădăcină comestibilă sau rădăcină de mâncat.
1 punct: Este roşu şi verde la capăt, este roşu şi se fierbe, este ascuţit şi cu frunze la capăt.
0 puncte: Este un fruct, avem în grădină, este vitamină.
7. CAMION. - Vehicul mare de transport.
2 puncte: Este pentru transport, este o maşină, dar mai mare, serveşte la transportat pământ
sau nisip.

20
1 punct: Un automobil (maşină), merge pe roţi, pentru a te urca în el, te duce departe,
pentru a transporta legume.
0 puncte: Care alunecă pe roţi, de vânzare.
8. BRICEAG. - Un cuţit mic de buzunar cu una sau mai multe lame.
2 puncte: Pentru tăiat.
1 punct: Unealtă, instrument, se curăţă unghiile cu el.
0 puncte: L-am primit de ziua mea, este pentru joacă.
9. PRUNDIŞ. - Nisip amestecat cu pietriş.
2 puncte: Pietricele mici, pietricele de pus pe drum.
1 punct: Se pune (aşterne) pe pământ, pentru pavaj, se pune pe marginea drumului.
0 puncte: Pavaj, praf, acolo unde trec trenurile.
10.IARNA. - Sezonul friguros, sezonul care urmează toamna şi precede primăvara, sezonul care începe la 21
sau 22 decembrie şi se termină la 21 sau 22 martie.
2 puncte: Când cade zăpada, când ninge.
1 punct: Este frig, nu este frumos, cerul este gri, când pomii (arborii) nu mai au frunze.
0 puncte: Pentru a sta în casă, este furtună, bună.
11.TRÂNDAV. - Care nu face nimic, leneş.
2 puncte: Care iubeşte lenea, acela care nu lucrează, nu munceşte.
1 punct: Care nu are curaj, care nu vrea să se scoale, care nu vrea să meargă la şcoală.
0 puncte: Care nu ştie să facă nimic, prost, când este urât.
12.CIORBĂ. - Fiertură în care se pune pâine şi toate celelalte substanţe alimentare (zarzavaturi).
2 puncte: Supă, fiertură, pentru a se mânca cu fidea, orez, etc. Primul fel de mâncare.
1 punct: Un fel de mâncare, etc. (a se completa cu răspunsuri).
0 puncte: Bună de băut, etc.
13.GHIOCEL. - Plantă de genul narciselor.
2 puncte: Floare galbenă, floare pentru a se pune într-un vas, floare.
1 punct: Floare albă.
0 puncte: O iarbă (buruiană).
14.PLOSCĂ.
2 puncte:
1 punct:
0 puncte:
15.TRĂSURĂ. - Vehicul cu cai.
2 puncte:
1 punct:
0 puncte:
16.LIBRĂRIE. - Magazin unde se vând cărţi.
2 puncte: Magazin unde sunt cărţi, unde se vând cărţi, un magazin.
1 punct: Prăvălie unde sunt: cărţi, creioane şi caiete (de completat).
0 puncte: Se cumpără câte ceva; vitrină.
17.GINGIE. - O materie cărnoasă prevăzută cu alveole în care sunt înrădăcinaţi dinţii.
2 puncte: Unde cresc dinţii, care ţine dinţii.
1 punct: În gură, ce avem la dinţi.
0 puncte: Când te dor dinţii, când nu mai ai dinţi.
18.CĂPTUŞEALĂ. - Stofă pentru dublarea unei haine.
2 puncte: Care se pune la haine, al doilea material al hainei, care ţine cald.
1 punct: O bucată de stofă, se pune la o haină, este căptuşeala unei haine, persoană care
înlocuieşte pe alta la teatru.
0 puncte: Este pentru căptuşit, se pune la o rochie sau la un şorţ.
19.UNEALTĂ. - Instrument care serveşte la îndeplinirea unor munci mai speciale.
2 puncte:
1 punct:
0 puncte:
20.GRINDĂ. - O traversă de lemn care serveşte la construirea clădirilor.
2 puncte: Care serveşte la construirea caselor, un lemn gros la tavan.
1 punct: Este de lemn, în interiorul unui acoperiş, o bucată mare de lemn, se pune la tavan.
21
0 puncte: Se pune pe case, tavan.
21.GUSTOS. - Care are un gust plăcut.
2 puncte: Bun, care-ţi place.
1 punct: Pe care ai dori să-l mănânci.
0 puncte:
22.A LICHIDA. - Terminarea unui lucru început.
2 puncte: Să termini cu ce ai început, să omori.
1 punct:
0 puncte:
23.FURIOS. - Care este într-o stare de agitaţie foarte mare.
2 puncte: Este agitat, foarte rău, nemulţumit, rău.
1 punct: Nu este mulţumit, care nu se poate stăpâni, nemulţumit.
0 puncte: Rău, enervat, parcă este nebun.
24.A RISIPI.
2 puncte:
1 punct:
0 puncte:
25.TIGAIE. - Ustensilă de bucătărie.
2 puncte: În care se prăjeşte, se fac clătite, etc.
1 punct: În care se face mâncare, etc.
0 puncte: Cratiţă.
26.ZĂVOR. - Încuietoare care se pune la porţi.
2 puncte: Zăvor, broască, pentru închis uşa.
1 punct: Clanţă pentru uşi.
0 puncte: Ca să trânteşti uşa.
27.INSTRUCTOR. - Care instruieşte pe alţii într-un domeniu oarecare.
2 puncte: Care învaţă pe alţii.
1 punct: Ştie mai mult ca alţii.
0 puncte: Este un om, etc.
28.COMBUSTIBIL. - Care are proprietatea de a arde.
2 puncte: Ceva care arde, enumerarea mai multor lucruri care ard.
1 punct: Se dă un singur exemplu de combustibil.
0 puncte:
29.BARIERĂ. - Care împiedică trecerea.
2 puncte:
1 punct: Gard.
0 puncte:
30.SALOPETĂ. - Haine de lucru (bluză şi pantaloni).
2 puncte: Haină care se îmbracă la lucru de către muncitor.
1 punct: Bluză şi pantaloni.
0 puncte:
31.INDIFERENT. - Preocupat numai de interesele lui.
2 puncte:
1 punct:
0 puncte:
32.INVALID. - Care nu este complet sănătos, căruia îi lipseşte ceva din punct de vedere fizic.
2 puncte: Care nu este sănătos, care nu are toate membrele.
1 punct: Care nu merge bine, care lucrează greu.
0 puncte: Care nu este cum trebuie, etc.
33.POLIŢĂ. - Etajeră pe care se pun diferite obiecte.
2 puncte:
1 punct:
0 puncte:
34.NICOVALĂ. - O bucată de fier montată în lemn pentru a se bate fierul ars.
2 puncte:
1 punct:
22
0 puncte:
35.A ÎNAPOIA. - A da înapoi ceea ce s-a luat.
2 puncte: A da înapoi, a restitui, etc.
1 punct: A restitui un lucru găsit.
0 puncte:
36.A CRITICA. - A arăta părţile rele ale unui om, ale unei instituţii, etc.
2 puncte: A spune cuiva ce nu a făcut bine.
1 punct: A bârfi.
0 puncte:
37.NARAŢIUNE. - Povestirea unui text, etc.
2 puncte: Când povesteşti ceva.
1 punct: Când spui ceva.
0 puncte: Când vorbeşti.
38.EVIDENŢIAT. - Care prin meritele lui se deosebeşte de ceilalţi.
2 puncte: Care realizează ceea ce are de făcut, în aşa fel încât se deosebeşte de ceilalţi.
1 punct: Care primeşte un premiu.
0 puncte: Care nu este ca ceilalţi.
39.CRONICĂ. - Istorie elaborată în ordinea timpului, articol de jurnal arătând fapte şi noutăţi, boli care se
prelungesc spre deosebire de bolile acute.
2 puncte:
1 punct:
0 puncte:
40.ISTOVITE. - Care este într-o stare de extenuare fizică, apatie.
2 puncte: Care este foarte obosit, care este neputincios.
1 punct: Oboseală, moleşală.
0 puncte: Care este trist, plictisit, nu-i mai place nimic.



23
TESTUL 7
COMPLETAREA IMAGINILOR

Instrucţiuni.
Înainte de a prezenta imaginea se spune: “Îţi voi arăta unele imagini în care lipseşte o parte. Te vei
uita bine şi vei spune care este această parte care lipseşte.”
Se prezintă imaginea. “Uită-te la aceasta. Care este partea care lipseşte ?” Dacă subiectul răspunde
corect la această primă imagine, se trece la următoarele zicând de fiecare dată: “Ce lipseşte la aceasta ?”.
Dacă subiectul nu găseşte partea care lipseşte i se spune arătându-i-se: “Vezi, lipsesc dinţii”.
Dacă subiectul nu răspunde corect nici la cea de-a doua întrebare (completare) i se spune: “Vezi,
lipseşte un picior”.
De la imaginea a treia încolo, nu se mai dă nici un ajutor.
Timpul acordat.
Durata maximă de prezentare pentru fiecare imagine este de 15 secunde. Dacă subiectul n-a dat
răspunsul corect în acest timp, se consideră ca nereuşit şi se trece la imaginea următoare.
Se repetă de fiecare dată: “Ce lipseşte la această imagine ?”.
Se întâmplă ca subiectul să menţioneze lipsa unei părţi accesorii.
Prima dată când se întâmplă aceasta, experimentatorul spune: “Da, dar care este partea mai
importantă care lipseşte ?”.
Dacă greşeala se repetă nu se mai întreabă nimic.
După 4 greşeli consecutive se opreşte experimentul.
Notare.
Se dă un punct pentru fiecare răspuns corect. Cei mai mulţi subiecţi indică verbal ceea ce lipseşte,
dar sunt şi unii care arată cu degetul. Dacă arată corect partea care lipseşte, răspunsul este corect. Pentru
unele întrebări mai grele, se poate ca subiectul să nu cunoască exact denumirea părţii care lipseşte şi să
folosească un sinonim. Răspunsul poate fi considerat bun.
Dacă însă subiectul arată exact partea care lipseşte şi dă un răspuns greşit, se consideră incorect.
De exemplu: la 16 (termometrul) dacă arată rezervorul şi spune: “lipseşte numărul”.
Nota maximă: 20 puncte.

Imagine Parte lipsă


1. PIEPTĂN Dinţii
2. MASĂ Picior
3. VULPE Urechi
4. FAŢĂ Gură
5. PISICĂ Mustaţă
6. UŞĂ Balama
7. MÂNĂ Unghie
8. CARTE DE JOC Frunza de la mijloc (subiectul trebuie să arate în centru)
9. FOARFECI Şurubul
10.HAINĂ Butoniera
11.PEŞTE Înotătoarea (dorsală)
12.ŞURUB Adâncitura (sus) pentru şurubelniţă
13.MUSCĂ Antenele
14.COCOŞ Pintenul
15.PROFIL Sprânceană
16.TERMOMETRU Mercurul din rezervor
17.PĂLĂRIE Panglica
18.UMBRELĂ Susţinătorile (din interior)
19.VACĂ Despicătura de la copită
20.CASĂ Umbra


24
25
TESTUL 8
ARANJAREA IMAGINILOR

Numărul imprimat pe dosul fiecărui carton indică ordinea în care cartoanele trebuie să fie aşezate
începând din stânga subiectului.
Literele indică modul de corecţie.

Pentru subiecţii mai mici de 8 ani sau mai mari,


dar subiecţi cu întârziere mintală

Instrucţiuni.

A. CÂINELE.
Se plasează cartoanele începând de la sânga subiectului şi se spune: “Iată înfăţişarea unui câine.
Dar aceasta a fost tăiată în bucăţi. Vom lua împreună aceste bucăţi ca să facem un câine.”
Se aranjează bucăţile spunându-se: “Întâi vine capul, îl aşezi aici, apoi corpul, apoi coada”.
Se lasă subiectul câteva secunde să privească, apoi se pun cartoanele în ordinea indicată de
numerele de pe dos şi se spune: “Acum aranjază-le şi fă imaginea unui câine”.
Timp acordat: 85 secunde.
Ordinea corectă: A, B, C.
Dacă subiectul nu reuşeşte i se spune: “Nu este cu totul aşa. Uită-te aici.”
Se face din nou câinele, dar fără explicaţie verbală. Se lasă câteva secunde pentru ca subiectul să
privească, apoi se strâng cartoanele şi se prezintă subiectului în ordinea numerică de pe dosul cartonaşului.
Se spune: “Lucrează din nou”.
Timp acordat: 75 secunde.
Notare. 2 puncte: pentru reuşita la prima încercare;
1 punct: pentru reuşita la a doua încercare.

B. MAMA.
Se spune: “Îţi voi da altă imagine care a fost tăiată în bucăţi şi vreu să văd dacă poţi s-o refaci
singur. Încearcă şi fă-o.”
Se prezintă cartonaşele în ordinea numerelor indicate pe dos, începând de la stânga subiectului.
Timp acordat: 75 secunde.
Ordinea corectă: T, O, Y sau O, Y, T.
Dacă subiectul nu reuşeşte se spune: “Nu, vezi tu, trebuie să fie aşa” (se arată cum). După ce
subiectul a privit, se adună cartoanele şi se prezintă iarăşi în ordinea numerică.
Notare. 2 puncte: pentru aranjarea T, O, Y.
1 punct: pentru aranjarea O, Y, T.

C. TRENUL.
Se aşează cartoanele în faţa subiectului în ordinea numerică. “Acum aşează cartoanele pentru ca să
aibă înfăţişarea corectă.”
Timp acordat: 60 secunde.
Ordinea corectă: I, O, B, N.
Notare. 2 puncte: pentru I, O, B, N.
1 punct: pentru I, B – O, N (cu spaţiu între cele două grupe de cartoane).
Se trece la seria următoare (Bascula) numai dacă subiectul a reuşit să aibă 1 sau 2 puncte la fiecare
din seriile precedente.

D. BASCULĂ (CÂNTAR).
Acesta este mai greu. Trebuie să aşezi cartoanele în aşa fel încât să prezinte o întâmplare povestită.
Timp acordat: 45 minute.
Ordinea corectă: A, B, C.
Dacă subiectul reuşeşte CÂNTARUL se sare demonstraţia LUPTĂ şi se continuă cu seria FOC, repetându-
se: “Aşează aceste imagini în aşa fel încât să reprezinte o poveste” .
Timp acordat: 45 minute.

26
Dacă subiectul nu reuşeşte la seria BASCULĂ (CÂNTAR) se dă seria LUPTĂ înainte de a se da seria FOC.
Se poreşte proba dacă subiectul nu a reuşit la două serii consecutive.

Pentru subiecţii de 8 ani împliniţi sau mai mari


nesuspecţi de întârziere mintală

Instrucţiuni.
Pentru aceşti subiecţi se foloseşte în primul rând seria LUPTĂ. Se plasează cartonaşele în ordinea
numerică şi se spune: “Aceste imagini povestesc cum s-au luptat doi oameni şi unul a pierdut lupta. Iată, le
aşez eu mai întâi să vezi cum s-au petrecut lucrurile.” Se lasă un moment aşezate să le privească subiectul.
Subiectul nu face imediat aşezarea după experimentator. I se dă seria spunându-i-se astfel: “Iată aici nişte
poze cu care să faci o istorioară. Le voi pune în faţa ta amestecate. Le vei aşeza în aşa fel încât să înţelegem
ce s-a întâmplat.”
Timp acordat: 45 secunde.
Ordinea corectă: I, F, R, L.
Când proba este realizată mai repede decât timpul acordat, se pot da puncte suplimentare
(îmbunătăţiri).
Fiecare serie se prezintă spunându-se : “Aşează acestea în aşa fel încât să înţelegem că este vorba
de o istorioară”. Când subiectul a înţeles foarte bine despre ce este vorba, se poate scurta această frază.
Când subiectul a început cu seria LUPTĂ, nu a reuşit nici la FOC, nici la HOŢ, nu este posibil să
presupui că ar fi reuşit la seria A până la D. De aceea i se vor da cele 4 serii A, B, C, D, apoi se va opri proba
aici, dându-i-se punctele obţinute la cele 4 serii A, B, C, D.
Se poate întâmpla ca subiectul să înceapă istorisirea povestei din partea dreaptă în loc de stânga.
Totuşi dacă începutul povestirii este indicat corect şi ordinea este corectă, seria se consideră reuşită.
După două eşecuri consecutive notate cu 0 se opreşte experimentul.
Pentru seriile A, B, C, D notările sunt indicate în instrucţiuni, iar pentru seriile 1 – 7 în tabelul de mai
jos.
Notările cuprind 4 (patru) puncte pentru aranjarea în ordinea corectă şi 3 (trei) puncte de
îmbunătăţire pentru rapiditatea execuţiei. Tabelul indică, de asemenea, punctele care sunt acordate pentru
anumite variante ale aşezărilor.
Subiecţii care au început cu demonstraţia LUPTĂ şi care au obţinut puncte la seria 1 sau la seria 2,
sau la amândouă, vor primi 8 puncte pentru seria A, B, C, D fără să fi fost realizate.
Nota maximă: 75 puncte.

Note pentru itemii de la 1 – 7 cu îmbunătăţiri în funcţie de timp.

Seria Timp limită Aranjament corect


1. FOC 45” FIRE
2. HOŢ 45” THVG
3. FERMIER 45” Q R S T sau S Q R T
4. PIQUE-NIQUE 45” E F G H sau E F H G
5. ADORMITUL 60” PERGY
6. GRĂDINAR 75” F S I H E R sau F I S H E R
7. PLOAIA A S T E M R sau M S T E A R



27
TESTUL 9
CUBURI

Pentru subiecţii care au mai puţin de 8 ani


sau subiecţii mai în vârstă şi subiecţi cu întârziere mintală

Instrucţiuni.

1. DESENUL A.
Se iau 4 cuburi şi se spune: “Priveşte aceste cuburi. Ele au feţele în diferite culori. Am să le aranjez
în aşa fel ca să formeze o figură. Uită-te cum fac.”
Se aşează încet cuburile, aşa cum este pe DESENUL A, apoi se dă subiectului alte 4 cuburi şi se
spune: “Acum fă un desen la fel ca al meu.”
Dacă subiectul nu poate face bine se spune: “Mai priveşte încă odată cum fac.” Experimentatorul
mai aşează încă o dată cuburile, dar pe acelea cu care a lucrat subiectul. După aceea, amestecă aceste
cuburi (modelul făcut de experimentator, rămâne neatins) şi spune: “Acum încearcă din nou şi fă exact cum
am făcut eu.”
Instrucţiuni generale.
Timpul limită pentru compunerea acestui desen este de 45 secunde. De altfel, pentru fiecare
realizare timpul acordat este indicat pe model.
Cronometrarea pentru fiecare încercare începe în momentul în care a fost pronunţat ultimul cuvânt
al instrucţiunii. Pentru DESENELE A, B şi C se reîncepe cronometrarea, dacă se dă a doua oară subiectului.
Realizarea incorectă la fiecare desen constă fie într-o reproducere necorespunzătoare, fie în imposibilitatea
de a reproduce desenul în timpul acordat. Pentru A, B şi C, dacă primul desen nu este terminat în timpul
limită, subiectul este întrerupt şi i se dă să facă din nou.
Notă.
Este bine ca experimentatorul să le construiască în aşa fel încât subiectul să le vadă de sus, nu dintr-
o parte. După ce instrucţiunile au fost date subiectului, experimentatorul pune modelele la circa 20 cm de
marginea mesei de lângă subiect. Mai mult dacă subiectul este normal (dreptaci), modelul trebuie să fie
aşezat la stânga şi cam la dreapta dacă subiectul este stângaci.
Sensul în care se realizează desenele trebuie să fie acelaşi de pe model, aşa cum îi apare subiectului
din modul în care sunt aşezate.
Desenele trebuie să fie executate cu cuburile, exact cum sunt pe model, aducă în DESENUL A roşu să
vină jos şi albul sus, altfel este considerat greşeală. Când se cere subiectului să execute a doua oară
modelul, trebuie să i se spună: “Uită-te bine la felul aşezării”.

2. DESENUL B.
În primul rând se amestecă bine toate cuburile. Se realizează DESENUL B de către experimentator,
fără să fie văzut (după un paravan) şi se arată subiectului spunând: “Acum, fă şi tu unul ca acesta”.
Dacă subiectul nu face bine, se amestecă cuburile, se lasă modelul în faţa lui şi i se spune: “Uită-te
la mine cum fac”. După ce experimentatorul a realizat modelul cu cuburile, le amestecă din nou şi spune:
“Acum fă-l şi tu singur”.
Notările pentru A, B şi C. 2 puncte: pentru reuşita la prima încercare.
1 punct: pentru reuşita la a doua încercare.
Când subiectul realizează a doua oară modelul dat, fără greşeală, notarea este de 1 punct. Dacă
însă persistă vreo greşeală în realizare, nota este 0. Se întrerupe experimentul dacă la DESENUL B subiectul a
greşit la două modele consecutiv.

3. DESENUL C.
Dacă subiectul a executat corect una sau alta din încercările făcute la DESENUL B, se dau la o parte
cuburile care i-au servit de model, şi se pune în locul lor carnetul deschis la DESENUL C. Se spune: “Acum
vom aranja cuburile ca să ne iasă un desen ca acolo” . După ce experimentatorul a aşezat încet cuburile, îi
spune subiectului: “Vezi, cuburile reprezintă exact modelul”.
Se amestecă cuburile şi i se spune subiectului: “Acum, uită-te bine la model şi fă şi tu unul la fel” .
Dacă subiectul nu reuşeşte, se amestecă cuburile şi i se spune: “Mai uită-te bine încă odată cum
fac”. Experimentatorul reface construcţia, apoi le amestecă zicând: “Hai, încearcă şi tu acum şi aşează
cuburile ca pe model”.
28
Dacă subiectul a reuşit să realizeze primul sau al doilea model, se mai dă încă odată proba numărul
1 şi numărul 2.

Pentru subiecţii de 8 ani împliniţi sau mai mult, normali

Instrucţiuni.
Vedeţi instrucţiunile generale de mai sus. Se pune în faţa subiectului carnetul deschis la DESENUL C şi
se spune: “Uită-te la aceste cuburi şi vezi feţele lor sunt colorate diferit. Ele se pot aşeza în aşa fel încât să
formeze un desen ca acela de pe model.”
Încet, se construieşte de către experimentator modelul şi apoi se amestecă zicându-se: “Acum vei
face şi tu un desen asemănător”.
Se dau subiectului 4 cuburi şi se spune: “Hai, începi şi să-mi spui când termini” . Dacă subiectul nu
reuşeşte la prima încercare, se amestecă cuburile, experimentatorul face din nou modelul, se atrage din nou
atenţia subiectului spunându-i-se: “Priveşte-mă din nou cum fac” , se amestecă din nou cuburile şi se spune :
“Aşa, încearcă să faci tu modelul”.
Dacă subiectul nu reuşeşte nici de data aceasta, se revine la DESENUL A şi B şi se procedează aşa
cum s-a explicat, apoi se întrerupe proba.
Notare. 2 puncte: pentru reuşita la prima încercare
1 punct: pentru reuşita la cea de-a doua încercare
Dacă a trebuit să ne întoarcem la DESENELE A şi B, notarea este aceeaşi pentru cele două desene ca
şi în cazul subiecţilor mai tineri. Dacă subiectul reuşeşte la una sau cealaltă încercare de la C, se dau 4
puncte pentru DESENELE A, B fără să mai fi fost aplicate.
Instrucţiuni pentru desenele 1 – 7 pentru toate vârstele.
Se amestecă cuburile, se prezintă DESENUL 1 din carnet subiectului şi se spune: “Acum fă şi tu unul
ca acesta”. Când subiectul a terminat sau este la sfârşitul timpului limită, se amestecă cuburile, se prezintă
desenul următor şi se spune: “Fă acum un desen ca acesta”.
Se procedează la fel pentru desenele următoare. Pentru DESENELE 1 – 7 nu se face o a doua
încercare. Când ajunge la DESENUL 5, examinatorul dă cele 5 cuburi care au mai rămas şi spune: “Fă şi tu
unul ca acesta cu 9 cuburi”.
Cronometrare.
Se notează timpul pe care-l întrebuinţează subiectul pentru a executa fiecare desen, dacă acest timp
este inferior timpului limită.
Se întrerupe după două nereuşite consecutive.
Notarea.
Pentru desenele de la 1 la 7, fiecare desen executat corect şi complet dă dreptul la 4 puncte. Nu se
acordă nici un punct dacă desenul este parţial corect sau incomplet.
Se acordă puncte suplimentare dacă desenul este corect executat într-un timp inferior timpului limită
(vezi tabelul).
Nota maximă: 55 puncte.

Notele pentru desenele de la 1 la 7


cu îmbunătăţiri în funcţie de timp

Desen Timp Punctele care cuprind şi îmbunătăţirile


limită 7 6 5 4
1 75” 1” – 10” 11” – 15” 16” – 20” 21” – 75”
2 75” 1” – 15” 16” – 20” 21” – 25” 26” – 75”
3 75”
4 75” 1” – 10” 11” – 15” 16” – 20” 21” – 75”
5 75” 1” – 35” 36” – 45” 46” – 65” 66” – 150”
6 75” 1” – 55” 56” – 65” 66” – 80” 81” – 150”
7 75” 1” – 55” 56” – 65” 66” – 90” 91” – 150”


29
TESTUL 10
ÎMBINARE DE OBIECTE

Cele 4 îmbinări de obiecte trebuiesc aplicate la fiecare subiect. Este important ca experimentatorul
să se familiarizeze complet cu notarea fiecărei îmbinări în aşa fel încât să poată calcula nota în momentul în
care subiectul termină îmbinarea. Se notează timpul folosit pentru fiecare îmbinare şi sunt acordate
îmbunătăţiri pentru rapiditate când îmbinarea este perfectă. Dacă subiectul n-a terminat în timpul limită
experimentatorul îl poate lăsa să continue în aşa fel încât să nu-l descurajeze; dar în acest caz notarea se
referă numai la felul în care sunt aşezate piesele în momentul în care s-a terminat timpul acordat. Acest fapt
este important căci notările se dau aici pentru îmbinări parţiale.

Notări pentru îmbinări perfecte


care cuprind şi îmbunătăţiri în funcţie de timp

Obiecte Timp Puncte care cuprind şi îmbunătăţiri


limită 1 2 3 4 5 6
MANECHIN 120” 1”–10” 11”–15” 16”–20” 21”–120”
CAL 180” 1”–13” 16”–20” 21”–30” 31”–180”
FAŢĂ 180” 1”–35” 36”–45” 46”–70” 71”–180”
AUTOMOBIL 180” 1”–25” 26”–30” 31”–45” 46”–180”

1. MANECHIN.
Instrucţiuni.
Experimentatorul construieşte figura fără să fie văzut, apoi o arată elevilor şi zice: “Dacă tu îmbini
corect aceste bucăţi vei avea desenul unui copil. Încearcă să faci cât mai repede.” (Dacă subiectul aşează o
piesă pe dos, o întorci pe faţă în mod discret.)
Timp acordat: maximum 120 secunde. Se notează timpul.
Notare.
- executare perfectă ……………………………………. 4 puncte sau mai mult în funcţie de timp
- picioarele incorecte, iar restul corect ……………. 3 puncte
- picioarele puse în locul braţelor ………………….. 2 puncte
- picioarele uitate ………………………………………… 2 puncte
- numai bustul corect …………………………………… 1 punct

2. CAL.
Instrucţiuni.
Experimentatorul construieşte piesa fără să fie văzut, apoi o arată elevilor şi zice: “Aici este un cal
tăiat, îmbină bucăţile la loc cât poţi de repede.”
Timp acordat: maximum 180 secunde. Se notează timpul.
Notare.
- executare corectă ………………………………………………….. 6 puncte sau mai mult în funcţie de timp
- piesa centrală (nr.1) inversată, restul corect ……………… 5 puncte
- piesa centrală (nr.1) uitată, restul corect ………………….. 4 puncte
- picioarele schimbate sau o copită în sens invers, restul corect …………… 4 puncte
- piesele centrale (1 şi 4) schimbate, restul corect ………… 2 puncte
- piesa centrală (nr.1) omisă, picioarele schimbate ……… 2 puncte
Alte îmbunătăţiri. Pentru fiecare îmbinare corectă de 2 piese (exemplu: 3 şi 6 sau 1 şi 4) se
acordă câte 1 punct.

3. FAŢA.
Instrucţiuni.
Experimentatorul construieşte fără să fie văzut (aşa cum este indicat în schemă), apoi spune:
“Îmbină aceste bucăţi cât poţi de repede” . Numele obiectului ce trebuie construit ( FAŢĂ) nu trebuie
pronunţat.
Timp acordat: maximum 180 secunde.
30
Notare.
- execuţie perfectă …………… 6 puncte sau mai mult în funcţie de timpul întrebuinţat
- generalităţi …………………… ½ punct pentru fiecare îmbinare corectă 2 bucăţi
Această regulă este valabilă chiar dacă bucăţile sunt îmbinate fără ca figura să fie completă. Pe model
sunt indicate cu cruci îmbinările care merită ½ puncte. Când totalul bucăţilor a căpătat câte o jumătate
de punct, se completează ultima fracţiune cu ½ punct.
- ochi (1) inversat sub sprânceană, restul corect ………… 5 puncte
- nas (6) uitat, restul corect ……………………………………… 4 puncte
- gura (4) şi bărbia (2) uitate, restul corect ………………… 4 puncte
- o jumătate de faţă (8) şi craniul (5) uitate ……………… 3 puncte
- craniul (3 şi 5) împreunate cu o jumătate de figură (8) . 1 punct
- bărbia (2) împreunată cu ½ figură (8) şi restul omis … ½ puncte (se completează şi se dă 1
punct)

4. Automobilul.
Instrucţiuni.
Se aşează bucăţile fără ca subiectul să vadă constituindu-se automobilul. Apoi se arată subiectului
spunându-i-se: “Împreunează aceste bucăţi cât poţi de repede” . Numele obiectului (AUTOMOBIL, MAŞINĂ sau
AUTO) nu trebuie pronunţat.
Timp acordat: maximum 180 secunde. Se notează timpul.
Notare.
- executare perfectă ………………………………………… 6 puncte sau mai mult, după timpul întrebuinţat
- uşa (4) nu aşa corect, restul corect …………………. 5 puncte
- uşa (4 şi 5) omise, restul corect …………………….. 4 puncte
- piesa (7) omisă, restul corect ………………………… 4 puncte
- piesa (7) omisă, piesa (4) rău orientată, restul corect ……… 3 puncte
- piesele (4, 5 şi 7) omise, restul îmbinat în aşa fel încât se recunoaşte un automobil
……………………………………………………………………… 3 puncte
Alte îmbunătăţiri. Pentru fiecare îmbinare corectă de două piese se acordă 1 punct.
Exemple:
- piesele 3, 6, 4 şi 5 corect împreunate ……………… 3 puncte
- piesele 1, 3 şi 7 corect împreunate …………………. 2 puncte
- piesele 1 şi 3 sau piesele 2 şi 6 ……………………….. 1 punct



31
TESTUL 11
CODUL A

Pentru subiecţii mai mici de 8 ani,


fără să se ţină seama de nivelul mintal propusx)

Instrucţiuni.
Daţi un creion subiectului şi spuneţi:
“Priveşte aici. Tu vezi o stea, un cerc, un triunghi şi încă alte lucruri. Priveşte bine. Steaua are o linie
verticală. În interior (arătaţi), cercul are două bare orizontale (arătaţi), triunghiul are o linie orizontală
(arătaţi), crucea are un cerc mic în mijloc şi pătratul are două linii verticale (arătaţi de fiecarre dată cu
creionul semnul din pătrat). Acum uită-te dedesubt. Vezi cercuri, stele, pătrate şi altele. Ele sunt toate
amestecate şi fără desene înăuntru. Trebuie să pui în fiecare dintre ele, aceleaşi desene care sunt în linia de
sus. Iată cum trebuie făcut. Aici este un cerc (se arată primul exemplu) priveşte linia de sus şi caută cercul.
Vezi, înăuntru sunt două linii orizontale (se arată). Atunci fă şi tu două linii ca acestea în cercul de aici (se
arată cercul şi se desenează liniile). Steaua are o linie verticală. Vei face aceeaşi linie în desenul de aici (se
arată). Acum fă şi tu desenele în celelalte figuri.”
Subiectul lucrează singur celelalte figuri – exemple. Dacă sunt greutăţi sau dacă înţelege greu, se
alege o figură pe care el a completat-o prost şi i se explică din nou. De exemplu, se spune: “Iată, vezi un
triunghi în care este o linie verticală (se arată). Deci tu, să o linie ca aici (se arată exemplul). Iată o cruce
(se arată) şi pentru că este un cerc înăuntru trebuie să faci şi tu tot un cerc (se arată). Acum fă singur restul
desenelor.”
Proba propriu-zisă se începe la figura 6 şi se dă drumul la cronometru. Dacă subiectul omite anumite
figuri sau nu le completează decât pe unele din ele, i se spune: “Nu sări. Lucrează ordonat.” Nu se mai dă
nici o explicaţie în afară de cazul în care este necesar să se reamintească subiectului că trebuie să lucreze
până este oprit. Dacă subiectul termină înainte de timpul limită, se notează timpul.
Timp acordat: maximum 120 secunde. Se notează timpul.
Notare. 1 punct pentru fiecare figură corectă. Cele cinci figuri exemple nu se iau în considerare.
Rămân 45 figuri. Subiecţii care au 45 de răspunsuri bune pot să primească puncte suplimentare în funcţie de
timpul de execuţie. Nota maximă: 50 puncte.

Note pentru o reuşită completă la CODUL A,


cuprinzând şi îmbunătăţirile în funcţie de timp

Timpul în secunde Note


75” cel puţin 50
71” – 80” 49
81” – 90” 48
91” – 100” 47
101” – 110” 46
111” – 120” 45

32
x)
În cazul în care subiectul ar avea tendinţa să acopere modelul CODULUI cu mâna când lucrează, se pune în
faţa lui o altă foaie poziţionată în aşa fel încât să aibă modelul în faţă.

CODUL B

Pentru subiecţii de 8 ani împliniţi şi mai mult,


fără să se ţină seama de nivelul mintal presupus

Instrucţiuni.
Se spune: “Acum priveşte aceste dreptunghiuri (arătaţi exemplele). Fiecare din ele este divizat în
două. În partea superioară se află o cifră şi în partea inferioară se află un senm. La fiecare cifră corespunde
un semn diferit. Acum priveşte aici.”
Se arată exemplele.
“Cifrele se află în cămăruţele de sus, dar cămăruţele de dedesupt sunt goale. Trebuie să plasezi în fiecare
cămăruţă goală (se arată), semnul care este pe model (se arată). De exemplu: Aici dedesupt trebuie să scri
semnul acesta.” Se arată modelul şi se cere subiectului să-l scrie. “Aici este 1, deci vei scrie semnul
________ acolo dedesubt. La 4 vei scrie semnul acesta _________, aşa ca pe model.” Se arată şi se cere să
fie desenate.
După 3 demonstraţii cu 3 exemple, se spune: “Acum continuă singur”.
Dacă subiectul nu reuşeşte singur, este ajutat până la 7 exemple. După aceea i se spune: “Acum
începe aici (se arată iarăşi liniuţa care este după cele 7 cămăruţe). Pune semnul în toate cămăruţele aşa
cum trebuie fără să le scrie. Lucrează până ce îţi voi spune să te opreşti.”
Se dă drumul la cronometru.
Dacă subiectul sare căsuţa sau nu completează decât un singur tip i se spune: “Nu trebuie să sari”.
Timp acordat: maximum 120 secunde.
Notare.
1 punct pentru fiecare cămăruţă completată în mod corect. Cele 7 cămăruţe-exemple nu sunt
cuprinse în notare.
Nota maximă: 93 puncte.
Primele 7 întrebări nu se cotează.



33
TABELUL 1

Relaţia dintre QI şi rangul centilelor

Rang Centilă QI Rang Centilă QI


99 135 50 100
97 128 40 96
95 125 30 92
90 119 25 90
80 113 20 87
75 110 10 81
70 108 5 75
60 104 3 72
1 65

TABELUL 2

Clasificarea intelectuală

QI Clasificare Procentaj inclus


130 şi mai mult F. superior – excelent 2,2
120 – 129 Superior – foarte bine 6,7
110 – 119 Normal – bun – bine 16,1
90 – 109 Mijlociu 50,0
80 – 89 Normal – slab – sub mijlociu 16,1
70 – 79 Caz limită 6,7
69 şi mai puţin Debil – slab (D.M.) 2,2

34
35
TABELUL 3

Transformarea notelor de scară verbală şi de performanţă în QI

VERBAL
Notă de QI Notă de QI Notă de QI Notă de QI Notă de QI
scară scară scară scară scară
6 45 24 68 42 90 60 113 78 136
7 46 25 69 43 92 61 115 79 138
8 47 26 70 44 93 62 116 80 139
9 48 27 71 45 94 63 117 81 140
10 51 28 73 46 96 64 119 82 142
11 51 29 74 47 97 65 120 83 143
12 52 30 75 48 98 66 121 84 144
13 53 31 76 49 99 67 122 85 145
14 55 32 78 50 101 68 124 86 147
15 56 33 79 51 102 69 125 87 148
16 57 34 80 52 103 70 126 88 149
17 59 35 82 53 105 71 128 89 151
18 60 36 83 54 106 72 129 90 152
19 61 37 84 55 107 73 130 91 153
20 62 38 85 56 108 74 131 92 154
21 64 39 87 57 110 75 133 93 156
22 65 40 88 58 111 76 134
23 66 41 89 59 112 77 135
Performanţă
Notă de QI Notă de QI Notă de QI Notă de QI Notă de QI
scară scară scară scară scară
6 23 65 40 88 57 111 74 134
7 24 67 41 90 58 113 75 136
8 45 25 68 42 91 59 114 76 137
9 48 26 69 43 92 60 115 77 138
10 48 27 71 44 94 61 117 78 140
11 49 28 72 45 95 62 118 79 141
12 50 29 73 46 96 63 119 80 142
13 52 30 75 47 98 64 121 81 144
14 53 31 76 48 99 65 122 82 145
15 54 32 77 49 100 66 123 83 146
16 56 33 79 50 102 67 125 84 148
17 57 34 80 51 103 68 126 85 149
18 58 35 81 52 104 69 128 86 151
19 60 36 83 53 106 70 129 87 152
20 61 37 84 54 107 71 130 88 153
21 62 38 86 55 109 72 132 89 153
22 64 39 87 56 110 73 133 90 156

36
37
TABELUL 4

Transformarea notelor scării complete în QI

Nota QI Nota QI Nota QI Nota QI


scării scării scării scării
26 48 51 66 76 84
27 49 52 67 77 85
28 50 53 67 78 85
29 51 54 68 79 86
30 52 55 69 80 87
31 52 56 70 81 88
32 53 57 70 82 88
33 54 58 71 83 89
34 54 59 72 84 90
35 55 60 72 85 91
36 56 61 73 86 91
37 57 62 74 87 92
38 57 63 75 88 93
39 58 64 75 89 93
40 59 65 76 90 94
41 60 66 77 91 95
42 60 67 78 92 96
43 61 68 78 93 96
44 62 69 79 94 97
45 62 70 80 95 98
46 63 71 80 96 98
22 45 47 64 72 81 97 99
23 46 48 65 73 82 98 100
24 47 49 65 74 83 99 101
25 47 50 65 75 84 100 101

38
39
TABELUL 5

Transformarea notelor brute în note standard


7 ani – 7,3 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 18 – 30 16 – 28 12 – 16 16 – 28 57 – 80 13 – 17
19 17 15 11 15 53 – 56 12
18 16 14 - 14 50 – 52 -
17 15 13 10 13 46 – 49 11
16 14 12 9 12 44 – 45 10
15 12 – 13 11 - 10 – 11 39 – 43 -
14 11 10 8 9 35 – 38 9
13 10 9 - 8 32 – 34 -
12 9 8 7 7 30 – 31 8
11 - 7 6 6 27 – 29 -
10 8 6 - 5 24 – 26 7
9 - 5 5 4 22 – 23 -
8 7 - - 3 19 - 21 6
7 6 4 4 2 16 – 18 5
6 - 3 3 - 14 – 15 4
5 5 2 - 1 11 – 13 3
4 4 1 2 - 8 - 10 2
3 - - - 0 5 – 7 -
2 3 0 1 - 1 – 4 0
1 1–2 - 0 - 0 -
0 - - - - - -

40
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod A Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 17 – 20 39 – 37 43 – 55 27 – 34 - -
19 16 35 – 38 40 – 42 26 - 21
18 15 31 – 34 36 – 39 25 - 19 – 20
17 14 26 – 30 32 – 35 23 – 24 - 18
16 13 22 – 25 28 – 31 22 49 – 50 17
15 12 19 – 21 24 – 27 21 48 16
14 11 17 – 18 22 – 23 20 46 – 47 14 – 15
13 10 15 – 16 19 – 21 19 42 – 45 13
12 9 13 – 14 15 – 18 17 – 18 38 – 41 12
11 8 12 13 – 14 15 – 16 33 – 37 11
10 7 11 – 12 11 – 12 14 29 – 32 9 – 10
9 6 8 8 – 10 12 – 13 25 – 28 8
8 - 6–7 7 11 21 – 24 7
7 5 5 5–6 8 – 10 19 – 20 6
6 4 4 4 7 17 – 18 4–5
5 3 - 3 6 14 – 16 2–3
4 - 3 2 5 12 – 13 -
3 2 2 - 4 11 1
2 1 - 1 2–3 9 – 10 0
1 0 1 0 1 7–8 -
0 - 0 - 0 0-6 -
FETE
20 16 – 20 32 – 57 43– 55 29 – 34 - 21
19 - 30 – 31 39– 42 27 – 28 - 20
18 15 27 – 29 35– 38 26 - 19
17 14 25 – 26 31– 24 24 – 25 - 17 – 18
16 13 22 – 24 27– 30 23 49 – 50 16
15 12 20 – 21 23– 26 21 – 22 48 15
14 11 16 – 19 20– 22 19 – 20 47 13 – 14
13 10 13 – 15 16– 19 17 – 18 41 – 46 11 – 12
12 9 10 – 12 13– 15 15 – 16 36 – 40 10
11 8 8 – 10 10– 12 14 32 – 35 8–9
10 7 7 8– 9 12 – 13 30 – 31 7
9 5 5 6 8–9 25 – 26 5
8 4 4 5 7 23 – 24 4
7 - - - 5–6 19 – 22 2–3
6 3 3 3– 4 4 14 – 18 0–1
5 2 2 2 3 11 – 13 -
4 2 2 2 3 11 – 13 -
3 - 1 1 2 8 – 10 -
2 1 - - 1 5–7 -
1 0 0 - 0 1–4 -
0 - 0 0 - 0 -

41
TABELUL 6

Transformarea notelor brute în note standard


7,8 ani – 7,11 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 21 – 30 18 – 20 14 – 16 17 – 28 62 – 80 13 – 17
19 20 17 13 16 59 – 61 -
18 19 16 12 15 55 – 58 11
17 18 14 – 15 11 14 52 – 54 -
16 16 – 17 13 - 13 50 – 51 11
15 15 12 10 12 46 – 49 10
14 13 – 14 11 9 11 41 – 45 -
13 12 10 - 10 38 – 40 9
12 11 9 8 8–9 36 – 37 -
11 10 8 7 7 31 – 35 8
10 9 7 - 6 29 – 30 -
9 - 6 6 5 26 – 28 7
8 8 5 - 4 23 - 25 -
7 7 - 5 3 20 – 22 6
6 6 4 4 - 17 – 19 5
5 5 3 - 2 13 – 16 4
4 - 2 3 1 10 – 12 3
3 4 1 2 0 7–9 -
2 - - - - 4–6 2
1 3 0 1 - 1–3 1
0 0–2 - 0 - 0 -

42
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod A Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 18 – 20 41 – 57 48 – 55 31 – 34 - -
19 17 38 – 40 44 – 47 29 – 30 - -
18 16 35 – 37 41 – 43 28 - 20 – 21
17 15 31 – 34 37 – 40 26 – 27 - 19
16 14 27 – 30 32 – 36 25 50 18
15 13 20 – 26 29 – 31 23 – 24 49 17
14 12 22 – 23 27 – 28 22 47 – 48 15 – 16
13 11 20 – 21 24 – 26 21 45 – 46 14
12 10 18 – 19 19 – 23 19 – 20 39 – 44 13
11 9 16 – 17 17 – 18 17 – 18 35 – 38 12
10 - 12 – 15 14 – 16 15 – 16 31 – 34 11
9 8 9 – 11 10 – 13 14 27 – 30 10
8 7 7–8 8 – 9 12 – 13 23 – 26 8 -9
7 6 6 6 – 7 10 – 11 20 – 22 7
6 5 5 5 8–9 18 – 19 5–6
5 - - 4 7 16 – 17 3–4
4 4 4 3 5–6 14 – 15 2
3 3 3 - 4 12 – 13 -
2 2 2 2 3 10 – 11 1
1 1 1 1 2 8–9 0
0 0 0 0 0–1 0-7 -
FETE
20 17 – 20 34 – 37 48 – 55 30 – 34 - -
19 16 32 – 33 44 – 47 28 – 29 - 21
18 15 30 – 31 40 – 43 27 - 20
17 14 28 – 29 36 – 39 26 - 18 – 19
16 - 25 – 27 31 – 35 24 – 25 - 17
15 12 – 13 23 – 24 26 – 30 22 – 23 50 16
14 - 21 – 22 24 – 25 21 48 – 49 15
13 11 19 – 20 20 – 23 19 – 20 43 – 47 13 – 14
12 10 17 – 18 17 – 19 18 38 – 42 12
11 9 15 – 16 12 – 16 16 – 17 34 – 37 10 – 11
10 8 11 – 14 9 – 11 14 – 13 31 – 33 9
9 7 8 – 10 8 12 – 13 29 – 30 7–8
8 6 7 7 10 – 11 27 – 28 6
7 5 6 6 8–9 24 – 26 5
6 - 5 5 6–7 21 – 23 3–4
5 4 - 4 5 15 – 20 2
4 3 4 3 4 12 – 14 0-1
3 2 3 2 3 10 – 11 -
2 - 2 1 2 6–9 -
1 1 0 0 0–1 3–5 -
0 0 0 0 - 0–2 -

43
TABELUL 7

Transformarea notelor brute în note standard


8 ani – 8,3 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 23 – 30 19 – 28 14 – 16 18 – 28 65 – 80 14 – 17
19 22 18 13 17 62 – 64 13
18 20 – 21 17 - 16 58 – 61 -
17 19 15 – 16 12 15 55 – 57 12
16 17 – 18 14 11 14 53 – 54 -
15 16 13 - 12 – 13 49 – 52 11
14 14 – 15 12 10 11 45 – 48 10
13 13 11 9 10 41 – 44 -
12 12 10 8 9 39 – 40 9
11 11 9 - 8 34 – 38 -
10 10 8 7 7 31 – 33 8
9 - 7 - 6 28 – 30 -
8 8–9 6 6 5 25 - 27 7
7 - 5 5 4 22 – 24 6
6 7 4 - 3 19 – 21 -
5 6 3 4 2 15 – 18 5
4 5 2 - 1 11 – 14 4
3 - - 3 0 8 – 10 3
2 4 1 2 - 5–7 2
1 3 0 1 - 2–4 0
0 0–2 - 0 - 0–1 -

65 – 80
62 – 64
58 – 61

44
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod A Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 18 – 20 43 – 57 50 – 55 33 – 34 51 – 90 -
19 17 39 – 43 47 – 49 31 – 32 48 – 50 -
18 16 36 – 38 43 – 46 29 – 30 45 – 47 21
17 15 33 – 35 39 – 42 28 42 – 44 20
16 14 29 – 32 34 – 38 26 – 27 38 – 41 18 – 19
15 13 27 – 28 32 – 33 24 – 25 35 – 37 17
14 12 25 – 26 30 – 31 23 33 – 34 16
13 - 23 – 24 26 – 29 22 32 15
12 11 21 – 22 21 – 25 20 – 21 30 – 31 14
11 10 18 – 20 19 – 20 18 – 19 27 – 29 13
10 9 13 – 17 15 – 18 16 – 17 25 – 26 12
9 8 10 – 12 11 – 14 15 23 – 24 10 – 11
8 7 8 – 9 8 – 10 13 – 14 21 – 22 9
7 - 7 6–7 10 – 12 19 – 20 8
6 6 6 5 9 17 – 18 6–7
5 5 5 4 7–8 15 – 16 4–5
4 4 4 - 6 14 3
3 - 3 3 5 13 2
2 3 2 2 3–4 12 1
1 2 1 - 2 11 0
0 0–1 0 0–1 0–1 0 – 10 -
FETE
20 18 – 20 35 – 57 50 – 55 30 – 34 61 – 90 -
19 17 33 – 34 46 – 49 29 57 – 60 21
18 16 31 – 32 42 – 45 27 – 28 54 – 56 20
17 15 29 – 30 36 – 41 26 48 – 53 19
16 14 27 – 28 33 – 35 25 43 – 47 17 – 18
15 13 25 – 26 28 – 32 23 – 24 38 – 42 16
14 12 23 – 24 25 – 27 22 35 – 37 15
13 11 21 – 22 22 – 24 20 – 21 34 14
12 10 19 – 20 19 – 21 19 31 – 33 13
11 9 17 – 18 14 – 18 17 – 18 28 – 30 11 – 12
10 - 12 – 16 10 – 13 15 – 16 26 – 27 10
9 8 9 – 11 8 – 9 13 – 14 24 – 25 8–9
8 7 8 7 11 – 12 23 7
7 6 7 6 9 – 10 21 – 22 6
6 5 6 5 7–8 19 – 20 4–5
5 4 5 4 6 16 – 18 2–3
4 - 4 3 5 13 – 15 0–1
3 3 - 2 4 11 – 12 -
2 2 3 - 2–3 8 – 10 -
1 1 2 1 0–1 6–7 -
0 0 1 0 - 0–5 -

45
TABELUL 8

Transformarea notelor brute în note standard


8,8 ani – 8,11 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 25 – 30 21 – 28 15 – 16 19 – 28 69 – 80 15 – 17
19 24 19 – 20 14 18 66 – 68 14
18 22 – 23 18 - 17 63 – 65 13
17 21 16 – 17 13 16 60 – 62 -
16 19 – 20 15 12 15 58 – 59 12
15 18 14 - 14 54 – 57 11
14 16 – 17 13 11 13 50 – 53 -
13 15 12 10 12 47 – 49 10
12 14 11 9 11 44 – 46 -
11 12 – 13 10 - 10 39 – 43 9
10 11 9 8 8–9 36 – 38 8
9 - 7–8 - 7 32 – 35 -
8 9 – 10 6 7 6 29 – 31 7
7 - - 6 5 25 – 28 -
6 8 5 5 4 22 – 24 6
5 7 4 - 3 18 – 21 -
4 6 3 4 2 14 – 17 5
3 5 2 3 1 11 – 13 4
2 - - - 0 8 – 10 3
1 4 1 2 - 5–7 2
0 0–3 0 0–1 - 0–4 0

46
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 19 – 20 44 – 57 54– 55 - 53 – 90 -
19 18 41 – 43 50– 53 33 – 34 51 – 52 -
18 17 38 – 40 47– 49 31 – 32 48 – 50 -
17 16 35 – 57 43– 46 29 – 30 45 – 47 20 – 21
16 15 32 – 34 38– 42 27 – 28 42 – 44 19
15 14 30 – 32 36– 37 25 – 26 39 – 41 18
14 13 28 – 29 33– 35 24 37 – 38 17
13 12 26 – 27 29– 32 23 35 – 36 16
12 - 24 – 25 25– 28 22 33 – 34 15
11 11 21 – 23 22– 24 20 – 21 30 – 32 14
10 10 16 – 20 19– 21 18 – 19 28 – 29 13
9 9 12 – 15 14– 18 16 – 17 26 – 27 12
8 8 9 – 11 10– 13 14 – 15 23 – 25 10 – 11
7 - 8 8– 9 12 – 13 21 – 22 9
6 7 6–7 6– 7 10 – 11 19 – 20 8
5 6 5 5 8–9 17 – 18 5–7
4 5 - 4 6–7 16 4
3 4 3–4 - 5 14 – 15 3
2 3 2 3 4 13 2
1 - 1 2 3 11 – 12 1
0 0-2 0 0– 1 0–2 0 – 20 0
FETE
20 18 – 20 39 – 57 53– 55 31 – 34 65 – 90 -
19 17 37 – 38 49– 52 30 61 – 64 -
18 16 35 – 36 45– 48 28 – 29 57 – 60 21
17 15 33 – 34 41– 44 27 55 – 56 20
16 - 30 – 32 36– 40 25 – 26 47 – 52 18 – 19
15 13 – 14 28 – 29 31– 35 24 43 – 46 17
14 - 27 29– 30 23 40 – 42 -
13 12 25 – 26 25– 28 22 38 – 39 16
12 11 22 – 24 23– 24 20 – 21 35 – 37 15
11 10 20 – 21 17– 22 19 33 – 34 13 – 14
10 9 15 – 19 13– 16 17 – 18 30 – 32 11 – 12
9 - 12 – 14 10– 12 15 – 16 28 – 29 10
8 8 10 – 11 8– 9 13 – 14 26 – 27 8–9
7 7 8–9 7 10 – 12 23 – 25 7
6 6 7 6 8–9 21 – 22 5–6
5 5 6 5 7 19 – 20 3–4
4 4 5 4 6 16 – 17 2
3 3 4 2– 3 4–5 13 – 14 0–1
2 - 3 - 3 10 – 12 -
1 2 2 - 1–2 7 – 9 -
0 0–1 0–1 0– 1 0 0 – 6 -

47
TABELUL 9

Transformarea notelor brute în note standard


9 ani – 9,3 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 25 – 30 21 – 28 16 20 – 28 71 – 28 15 – 17
19 24 20 15 19 68 – 70 14
18 23 19 14 17 – 18 65 – 67 13
17 22 17 – 18 13 16 63 – 64 -
16 20 – 21 15 – 16 - 15 60 – 61 12
15 19 14 12 14 56 – 59 11
14 17 – 18 13 11 13 53 – 55 -
13 15 – 16 12 - 12 49 – 52 10
12 14 11 10 11 46 – 48 -
11 13 10 9 10 41 – 45 9
10 12 9 - 9 38 – 40 -
9 11 8 8 7–8 35 – 37 8
8 10 7 7 6 31 – 34 -
7 9 6 6 5 27 – 30 7
6 8 5 - 4 24 – 26 -
5 7 4 5 3 20 – 23 6
4 6 3 - 2 16 – 19 5
3 - - 4 1 13 – 15 4
2 5 2 3 0 9 – 12 -
1 4 1 2 - 6–8 3
0 0–3 0 0–1 - 0–5 0–2

48
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 19 – 20 45– 57 - - 54 – 90 -
19 18 42– 44 52 – 55 33 – 34 52 – 53 -
18 17 39– 41 48 – 51 31 – 32 49 – 51 -
17 16 36– 38 45 – 47 29 – 30 46 – 48 21
16 - 33– 35 39 – 44 28 43 – 45 20
15 14 – 15 31– 32 38 25 – 27 41 – 42 19
14 - 29– 30 35 – 37 24 – 25 39 – 40 17 – 18
13 13 27– 28 31 – 34 23 37 – 38 16
12 12 25– 26 27 – 30 22 35 – 36 15
11 11 22– 24 24 – 26 21 32 – 34 14
10 - 18– 21 20 – 23 19 – 20 28 – 31 13
9 10 14– 17 16 – 19 17 – 18 27 – 28 12
8 9 10– 13 12 – 15 15 – 16 25 – 26 11
7 8 8– 9 9 – 11 13 – 14 22 – 24 10
6 7 6– 7 7–8 11 – 12 20 – 21 8–9
5 6 - 5–6 9 – 10 18 – 19 6–7
4 5 5 - 7–9 16 – 17 5
3 4 4 4 6 15 4
2 3 3 3 4–5 13 – 14 3
1 - 2 - 3 12 2
0 0–2 0– 1 0–2 0–2 0 – 11 0–2
FETE
20 19 – 20 41 – 57 54 – 55 31 – 34 66 – 90 -
19 18 39 – 40 50 – 53 30 62 – 65 -
18 17 36 – 38 46 – 49 28 – 29 59 – 61 21
17 16 34 – 35 42 – 45 27 55 – 58 20
16 15 31 – 33 37 – 41 26 49 – 54 19
15 14 30 33 – 36 24 – 25 45 – 48 18
14 13 28 – 29 30 – 32 23 43 – 44 17
13 12 26 – 27 27 – 29 22 41 – 42 16
12 11 23 – 25 24 – 26 21 38 – 40 15
11 10 21 – 22 18 – 23 19 – 20 35 – 37 13 – 14
10 - 17 – 20 15 – 17 18 32 – 34 12
9 9 14 – 16 12 – 14 16 – 17 30 – 31 11
8 8 11 – 13 9 – 11 14 – 15 28 – 29 9 – 10
7 7 9 – 10 8 11 – 13 25 – 27 8
6 6 7–8 6–7 9 – 10 22 – 24 6–7
5 - 6 5 8 19 – 21 4–5
4 5 5 4 6–7 16 – 18 2–3
3 4 4 3 5 13 – 15 1
2 3 3 2 3–4 11 – 12 0
1 2 2 - 1–2 8 – 10 -
0 0–1 0–1 0–1 0 0–7 -

49
TABELUL 10

Transformarea notelor brute în note standard


9,8 ani – 9,11 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 26 – 30 23 – 28 - 21 – 28 75 – 80 15 – 17
19 25 21 – 22 16 19 – 20 71 – 74 -
18 24 20 15 18 69 – 70 14
17 23 18 – 19 14 17 66 – 68 13
16 22 16 – 17 - 16 63 – 65 12
15 21 15 13 15 60 – 62 -
14 19 – 20 14 12 14 57 – 59 11
13 17 – 18 13 11 13 54 – 56 -
12 16 12 - 12 50 – 53 10
11 14 – 15 11 10 11 46 – 49 9
10 13 10 9 10 43 – 45 -
9 12 9 0 8–9 39 – 42 -
8 11 8 8 7 35 – 38 8
7 10 7 7 6 31 – 34 -
6 9 6 6 5 27 – 30 7
5 8 5 - 4 23 – 26 -
4 7 4 5 3 19 – 22 6
3 - - 4 2 16 – 18 5
2 6 3 3 1 12 – 15 4
1 5 2 2 0 9 – 11 -
0 0–4 0–1 0–1 - 0–8 0–3

50
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 20 46 – 57 - - 56 – 90 -
19 19 43 – 45 55 33 – 34 54 – 55 -
18 18 40 – 42 51 – 54 32 52 – 53 -
17 17 37 – 39 46 – 50 30 – 31 49 – 51 21
16 16 34 – 36 43 – 43 29 46 – 48 20
15 15 32 – 34 41 – 42 26 – 28 45 19
14 - 31 37 – 40 25 43 – 44 18
13 14 29 – 30 34 – 36 24 41 – 42 -
12 13 27 – 28 31 – 33 23 38 – 40 17
11 12 24 – 26 28 – 30 22 35 – 37 16
10 11 21 – 23 24 – 27 20 – 21 32 – 34 15
9 10 17 – 20 20 – 23 18 – 19 29 – 31 14
8 9 12 – 16 16 – 19 16 – 17 27 – 28 13
7 8 9 – 11 12 – 15 14 – 15 24 – 26 11 – 12
6 7 7–8 9 – 11 12 – 13 22 – 23 9 – 10
5 6 6 6–8 10 – 11 19 – 21 7–8
4 5 5 5 7–9 17 – 18 6
3 4 4 - 6 16 5
2 - 3 4 4–5 14 – 15 4
1 3 2 3 3 12 – 13 3
0 0–2 0–1 0–2 0–2 0 – 11 0–2
FETE
20 19 – 20 45 – 57 55 32 – 34 70 – 90 -
19 18 43 – 44 51 – 54 30 – 31 66 – 69 -
18 17 40 – 42 47 – 50 29 63 – 65 21
17 16 38 – 39 43 – 46 27 – 28 59 – 62 20
16 15 34 – 37 39 – 42 26 53 – 58 -
15 14 32 – 33 35 – 38 25 49 – 52 19
14 - 29 – 31 33 – 34 24 47 – 48 18
13 13 27 – 28 30 – 32 23 45 – 46 17
12 12 25 – 26 27 – 29 21 – 22 42 – 44 16
11 11 23 – 24 22 – 26 20 40 – 41 15
10 10 20 – 22 19 – 21 19 36 – 39 13 – 14
9 - 17 – 19 16 – 18 17 – 18 34 – 35 12
8 9 14 – 16 12 – 15 15 – 16 31 – 35 11
7 8 11 – 13 9 – 11 13 – 14 27 – 30 9 – 10
6 7 8 – 10 7–8 11 – 12 23 – 26 7–8
5 6 7 5–6 10 21 – 22 5–6
4 5 6 - 7–8 18 – 20 4
3 - 5 3–3 5–6 15 – 17 2–3
2 4 4 - 3–4 12 – 14 1
1 3 2–3 - 1–2 9 – 11 0

51
0 0–2 0–1 0–2 0 0–8 -

TABELUL 11

Transformarea notelor brute în note standard


10 ani – 10,3 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 27 – 30 23 – 28 - 21 – 28 76 – 80 16 – 17
19 26 22 16 20 73 – 75 15
18 25 20 – 21 - 19 70 – 72 14
17 24 18 – 19 15 18 67 – 69 13
16 23 17 14 17 65 – 66 12
15 22 16 - 16 62 – 64 -
14 20 – 21 15 13 15 59 – 61 11
13 18 – 19 13 – 14 12 14 56 – 58 -
12 17 12 11 13 52 – 55 10
11 15 – 16 11 - 12 49 – 51 9
10 14 10 10 10 – 11 45 – 48 -
9 13 9 9 9 41 – 44 -
8 12 8 8 7–8 37 – 40 8
7 11 - 7 6 33 – 36 -
6 10 7 - 5 28 – 32 7
5 9 6 6 4 25 – 27 -
4 8 5 5 3 21 – 24 6
3 7 4 4 2 17 – 20 5
2 6 3 - 1 14 – 16 4
0 0 0–2 0–2 - 0 – 9 0–3

52
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 20 46 – 57 - - 57 - 90 -
19 19 43 – 45 - 34 55 – 56 -
18 18 40 – 42 53 – 55 32 – 33 53 – 54 -
17 17 37 – 39 49 – 52 30 – 31 51 – 52 -
16 - 34 – 36 45 – 48 29 48 – 50 21
15 16 33 42 – 44 27 – 28 46 – 47 20
14 15 32 39 – 41 26 45 19
13 14 30 – 31 36 – 38 25 42 – 44 18
12 13 28 – 29 33 – 35 24 39 – 41 17
11 - 26 – 27 30 – 32 22 – 23 36 – 38 16
10 12 22 – 25 26 – 29 21 34 – 35 15
9 11 18 – 21 22 – 25 19 – 20 31 – 35 14
8 10 13 – 17 18 – 21 17 – 18 28 – 30 13
7 9 9 – 12 14 – 17 15 – 16 25 – 27 12
6 8 7–8 10 – 13 13 – 14 23 – 24 10 – 11
5 7 6 6 – 9 10 – 12 20 – 22 8–9
4 6 5 5 7–9 18 – 19 7
3 5 4 - 6 16 – 17 6
2 4 3 4 5 14 – 15 5
1 3 2 3 3–4 13 4
0 0–2 0–1 0 – 2 0–2 0 – 12 0–2
FETE
20 19 – 20 47 – 57 - 32 – 34 72 – 90 -
19 18 45 – 46 52 – 55 30 – 31 68 – 71 -
18 - 42 – 44 48 – 51 29 64 – 67 21
17 17 39 – 41 44 – 71 28 61 – 63 -
16 16 36 – 38 40 – 43 27 55 – 60 20
15 15 33 – 35 37 – 39 26 52 – 54 19
14 14 30 – 32 34 – 36 25 50 – 51 18
13 13 28 – 29 31 – 33 23 – 24 48 – 49 -
12 12 26 – 27 28 – 30 22 44 – 47 17
11 11 24 – 25 24 – 27 20 – 21 42 – 43 16
10 - 21 – 23 21 – 23 19 38 – 41 14 – 15
9 10 19 – 20 18 – 20 18 35 – 37 13
8 9 16 – 18 13 – 17 16 – 17 33 – 34 12
7 8 12 – 15 10 – 12 14 – 15 29 – 32 10 – 11
6 7 9 – 11 8 – 9 12 – 13 24 – 28 8–9
5 - 7–8 6 – 7 10 – 11 22 – 23 6–7
4 6 6 5 8–9 19 – 21 4–5
3 5 - 4 6–7 16 – 18 3
2 4 4–5 3 4–5 13 – 15 1–2
1 3 3 - 2–3 10 – 12 -
53
0 0–2 0–2 0–2 0–1 0–9 -

TABELUL 12

Transformarea notelor brute în note standard


10,8 ani – 10,11 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 28 – 30 24 – 28 - 22 – 28 79 – 80 16 – 17
19 27 23 - 21 76 – 78 15
18 26 21 – 22 16 19 – 20 73 – 75 14
17 25 19 – 20 15 18 70 – 72 13
16 24 18 - 17 68 – 69 -
15 23 17 14 16 65 – 67 12
14 21 – 22 15 – 16 - - 62 – 64 -
13 19 – 20 14 13 15 59 – 61 11
12 18 13 12 14 56 – 58 -
11 16 – 17 12 11 12 – 13 53 – 55 10
10 15 11 10 11 49 – 52 9
9 14 10 9 9 – 10 45 – 48 -
8 13 9 - 8 41 – 44 -
7 12 8 8 7 36 – 40 8
6 11 7 7 5–6 31 – 35 -
5 10 6 - 4 28 – 30 7
4 9 5 6 3 24 – 27 -
3 8 - 5 - 20 – 23 6
2 7 4 4 2 16 – 19 5
1 6 3 3 0–1 13 – 15 -
0 0–5 0–2 0–2 - 0 – 12 0–4

54
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 - 48 – 57
19 20 45 – 47
17 18 39 – 41
16 17 36 – 38
15 - 35
14 16
13 15
12 14
11 13
10 -
9 12
8 10 – 11
7 9
6 8
5 7
4 6
3 5
2 4
1 3
0 0-2
FETE
20 20 50 – 57 - 32 – 34 74 – 90 -
19 19 47 – 49 54 – 55 31 70 – 73 -
18 18 44 – 46 50 – 53 30 67 – 69 -
17 17 41 – 43 46 – 49 28 – 29 63 – 66 21
16 16 37 – 40 42 – 45 27 59 – 62 20
15 - 35 – 36 38 – 41 26 55 – 58 19
14 15 32 – 34 36 – 38 25 53 – 54 -
13 14 30 – 31 33 – 35 24 51 – 52 18
12 13 27 – 29 30 – 32 23 47 – 50 17
11 12 26 26 – 29 21 – 22 45 – 46 16
10 11 23 – 25 24 – 25 20 41 – 44 15
9 - 21 – 22 20 – 23 19 38 – 40 14
8 10 17 – 20 15 – 19 17 – 18 35 – 37 13
7 9 12 – 16 11 – 14 15 – 16 31 – 34 12
6 8 9 – 11 9 – 10 13 – 14 26 – 30 10 – 11
5 7 8 6–8 12 23 – 25 7–9
4 6 7 5 8 – 11 21 – 22 5–6
3 5 6 - 6–7 18 – 20 4
2 - 4–5 4 4–5 15 – 17 3
1 4 3 - 2–3 12 – 14 1–2
0 0–3 0–2 0–3 0–1 0 – 11 0
55
TABELUL 13

Transformarea notelor brute în note standard


11 ani – 11,3 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 28 – 30 24 – 28 - 22 – 28 80 16 – 17
19 27 23 - 21 77 – 79 15
18 26 21 – 22 16 20 74 – 76 -
17 25 19 – 20 - 19 71 – 73 14
16 24 18 15 18 69 – 70 13
15 23 17 14 17 66 – 68 12
14 21 – 22 16 - 16 63 – 65 -
13 20 14 – 15 13 15 60 – 62 11
12 18 – 19 13 12 14 58 – 59 -
11 17 - 11 13 53 – 56 10
10 15 – 16 12 - 11 – 12 50 – 52 -
9 14 11 10 10 46 – 49 9
8 13 10 9 9 42 – 45 -
7 12 9 7–8 7–8 37 – 41 8
6 11 8 6 6 33 – 36 -
5 10 7 5 5 29 – 32 7
4 9 6 3–4 3–4 25 – 28 -
3 8 5 - - 21 – 24 6
2 7 4 2 2 17 – 20 5
1 - 3 0–1 0–1 13 – 16 -
0 0–6 0–2 - - 0 – 12 0–4

56
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 - 50 – 57 - - 66 – 90 -
19 20 47 – 40 - 34 64 – 65 -
18 19 44 – 46 55 32 – 33 61 – 63 -
17 - 41 – 43 51 – 54 31 57 – 60 21
16 18 37 – 40 48 – 50 30 53 – 56 -
15 17 36 45 – 47 28 – 29 51 – 52 20
14 16 34 – 35 42 – 43 26 – 27 49 – 50 -
13 15 33 38 – 41 25 46 – 48 19
12 14 30 – 32 36 – 37 - 43 – 45 18
11 13 27 – 29 33 – 35 24 39 – 42 17
10 - 25 – 26 29 – 32 22 – 23 36 – 38 16
9 12 22 – 24 25 – 28 20 – 21 33 – 35 15
8 11 17 – 21 21 – 24 18 – 19 30 – 32 14
7 10 12 – 16 15 – 20 16 – 17 27 – 29 13
6 8–9 10 – 11 11 – 14 14 – 15 25 – 26 11 – 12
5 7 8–9 8 – 10 11 – 15 22 – 24 10
4 6 7 7 8 – 10 20 – 21 8–9
3 5 6 6 7 18 – 19 7
2 4 5 5 5–6 16 – 17 6
1 3 4 4 3–4 14 – 15 5
0 0–1 0–3 0–3 0–2 0 – 13 0–4
FETE
20 20 50– 57 - 33 – 34 74 – 90 -
19 19 47– 49 55 31 – 32 71 – 73 -
18 - 44– 46 51 – 54 30 67 – 70 -
17 18 41– 43 47 – 50 29 64 – 66 21
16 17 38– 40 43 – 46 28 60 – 63 20
15 16 35– 37 40 – 42 27 57 – 59 19
14 15 33– 34 36 – 39 26 54 – 56 -
13 14 31– 32 34 – 35 24 – 25 52 – 53 18
12 13 28– 30 30 – 33 23 48 – 51 17
11 12 26– 27 27 – 29 21 – 22 45 – 47 16
10 11 24– 25 24 – 26 20 42 – 44 15
9 10 21– 23 20 – 23 19 39 – 41 14
8 9 17– 28 15 – 19 18 36 – 38 13
7 8 13– 16 12 – 14 15 – 17 31 – 35 12
6 7 10– 12 9 – 11 13 – 14 27 – 30 10 – 11
5 6 8– 9 7–8 12 24 – 26 7–9
4 5 7 6 8 – 11 21 – 23 6
3 - 6 5 6–7 18 – 20 5
2 4 4– 5 - 4–5 15 – 17 3–4
1 0–3 3 4 2–3 12 – 14 1–2

57
0 0–2 0–3 0–1 0 – 11 0

TABELUL 14

Transformarea notelor brute în note standard


11,8 ani – 11,11 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 29 – 30 25 – 28 - 23 – 28 - 16 – 17
19 28 23 – 24 - 22 79 – 80 15
18 27 22 16 21 76 – 78 -
17 26 20 – 21 - 20 73 – 75 14
16 25 19 15 19 71 – 72 13
15 24 18 - 18 68 – 70 12
14 22 – 23 16 – 17 14 17 65 – 67 -
13 21 15 13 16 62 – 64 11
12 19 – 20 14 12 14 – 15 59 – 61 -
11 18 13 - 13 56 – 58 10
10 16 – 17 12 11 12 52 – 55 -
9 15 11 10 11 49 – 51 9
8 14 10 9 9 – 10 45 – 48 -
7 13 9 8 8 40 – 45 8
6 12 8 7 6–7 36 – 39 -
5 11 7 6 5 31 – 35 7
4 10 6 5 3–4 27 – 30 -
3 9 5 - - 23 – 26 6
2 8 - 4 2 19 – 22 -
1 7 4 3 0–1 15 – 18 5
0 0–6 0–3 0–2 - 0 – 15 0–4

58
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 - 52 – 57 - - 75 – 90 -
19 - 49 – 51 - 34 71 – 74 -
18 20 46 – 48 - 32 – 33 67 – 70 -
17 19 43 – 45 52 – 55 31 63 – 66 -
16 18 39 – 42 48 – 51 30 57 – 62 21
15 - 38 46 – 47 28 – 29 53 – 56 20
14 17 36 – 37 44 – 45 27 50 – 52 -
13 16 34 – 35 40 – 43 26 48 – 49 19
12 15 31 – 33 37 – 39 25 45 – 47 18
11 14 28 – 30 34 – 36 24 40 – 44 17
10 13 26 – 27 30 – 33 22 – 23 37 – 39 -
9 12 23 – 25 27 – 29 21 34 – 36 16
8 11 19 – 22 22 – 26 18 – 20 31 – 33 15
7 10 14 – 18 15 – 21 17 28 – 30 13 – 14
6 9 12 – 13 11 – 14 14 – 16 25 – 27 12
5 8 10 – 11 9 – 10 12 – 13 23 – 24 10 – 11
4 7 8–9 7–8 8 – 11 21 – 22 9
3 5–6 7 6 8 19 – 20 7–8
2 4 6 5 6–7 16 – 18 6
0 - 5 4 3–5 0 – 13 0–4
FETE
20 - 50– 57 - 34 74 – 90 -
19 20 47– 49 - 32 – 33 71 – 73 -
18 19 45– 46 53 – 55 31 68 – 70 -
17 18 42– 44 49 – 52 30 65 – 67 21
16 17 38– 41 46 – 48 28 – 29 62 – 64 20
15 - 36– 37 42 – 45 27 60 – 61 -
14 16 34– 35 38 – 41 26 57 – 59 19
13 14 – 15 32– 33 35 – 37 25 53 – 56 18
12 13 29– 31 31 – 34 24 50 – 52 17
11 12 26– 30 28 – 30 23 46 – 49 16
10 11 24– 25 25 – 25 21 – 22 43 – 45 15
9 - 22– 23 20 – 24 20 41 – 42 14
8 10 18– 21 17 – 19 18 – 19 38 – 40 13
7 9 13– 17 13 – 16 16 – 17 33 – 37 12
6 8 10– 12 10 – 12 14 – 15 29 – 32 10 – 11
5 7 9 7 – 9 12 – 13 25 – 28 8–9
4 6 7– 8 6 9 – 11 22 – 24 6–7
3 - 6 - 7–8 19 – 21 5
2 5 5 5 5–6 16 – 18 4
1 4 3– 4 - 3–4 14 – 15 3
0 0–3 0– 2 0 – 4 0–4 0 – 13 0–2
59
TABELUL 15

Transformarea notelor brute în note standard


12 ani – 12,3 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 30 25 – 28 - 26 – 28 - 16 – 17
19 29 24 - 22 – 25 80 -
18 27 – 28 22 – 23 - 21 77 – 79 15
17 26 20 – 21 16 20 74 – 76 14
16 25 19 15 19 72 – 73 13
15 24 18 - 18 69 – 71 12
14 22 – 23 17 14 17 66 – 68 -
13 21 16 13 16 63 – 65 11
12 20 15 - 15 61 – 62 -
11 18 – 19 14 12 13 – 14 57 – 60 10
10 17 13 11 12 53 – 56 -
9 15 – 16 12 10 11 51 – 53 9
8 14 11 9 10 46 – 50 -
7 13 10 - 8–9 41 – 45 8
6 12 9 8 6–7 37 – 40 -
5 11 7–8 7 5 32 – 46 -
4 10 6 6 4 28 – 31 7
3 - - 5 3 24 – 27 6
2 9 5 4 2 20 – 23 -
1 8 4 - 0–1 15 – 19 5
0 0–7 0–3 0–3 - 0 – 15 0–4

60
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 - 53 – 57 - - 80 – 90 -
19 - 50 – 52 - 34 74 – 79 -
18 20 47 – 49 - 32 – 33 70 – 74 -
17 - 44 – 46 53 – 55 31 65 – 69 -
16 19 41 – 43 49 – 50 30 57 – 64 21
15 18 39 – 40 46 – 48 28 – 29 54 – 56 20
14 17 36 – 38 44 – 45 27 51 – 53 -
13 16 34 – 35 41 – 43 26 45 – 50 19
12 15 31 – 33 38 – 40 25 43 – 44 18
11 14 29 – 30 36 – 37 24 41 – 43 17
10 13 25 – 28 30 – 35 22 – 23 38 – 40 -
9 12 24 – 25 28 – 29 21 35 – 37 16
8 11 20 – 23 22 – 27 19 – 20 31 – 35 15
7 - 15 – 19 16 – 21 17 – 18 28 – 30 13 – 14
6 9 – 10 13 – 14 12 – 15 14 – 16 26 – 27 12
5 8 11 – 12 10 – 11 13 24 – 25 10 – 11
4 7 8 – 10 8 – 9 9 – 12 22 – 23 9
3 6 7 6 – 7 8 19 – 21 7–8
2 5 6 5 6–7 17 – 18 6
1 4 5 - 3–5 15 – 16 5
0 0–3 0–4 0 – 4 0–2 0 – 14 0–4
FETE
20 - 50– 57 - 34 74 – 90 -
19 - 48– 49 - 35 72 – 73 -
18 20 45– 47 53 – 55 32 69 – 71 -
17 19 42– 44 49 – 52 30 – 31 66 – 68 21
16 18 39– 41 47 – 48 29 63 – 65 20
15 17 36– 38 43 – 46 28 61 – 62 -
14 16 34– 35 38 – 42 27 58 – 60 19
13 15 32– 33 35 – 37 26 54 – 57 18
12 13 – 14 29– 31 32 – 34 25 50 – 53 17
11 12 27– 28 29 – 31 23 – 24 47 – 49 -
10 - 25– 26 25 – 28 21 – 22 44 – 46 15 – 16
9 11 22– 24 20 – 24 20 41 – 43 14
8 10 18– 21 17 – 19 18 – 19 38 – 40 13
7 9 13– 17 13 – 16 16 – 17 33 – 37 12
6 8 10– 12 11 – 12 14 – 15 29 – 32 10 – 11
5 7 9 8 – 10 12 – 13 26 – 28 8–9
4 6 7– 8 7 9 – 11 22 – 25 7
3 - 6 6 7–8 20 – 21 6
2 5 5 - 5–6 17 – 19 4–5
1 4 3– 4 5 3–4 14 – 16 3

61
0 0–3 0–2 0–4 0–2 0 – 13 0–2

TABELUL 16

Transformarea notelor brute în note standard


12,8 ani – 12,11 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 30 26 – 28 - 24 – 28 - 17
19 29 24 – 25 - 23 - 16
18 28 23 - 22 78 – 80 15
17 27 21 – 22 16 21 75 – 77 14
16 26 19 – 20 15 20 73 – 74 -
15 25 18 - 19 71 – 72 13
14 23 – 24 17 14 17 – 18 68 – 70 12
13 22 16 - 16 65 – 67 -
12 21 15 13 15 63 – 64 11
11 19 – 20 14 12 14 59 – 62 10
10 18 13 - 13 56 – 58 -
9 16 – 17 12 11 11 – 12 53 – 55 9
8 14 – 15 11 10 10 48 – 52 -
7 13 10 9 9 43 – 47 8
6 12 9 8 7–8 39 – 42 -
5 11 8 7 5–6 34 – 38 -
4 10 7 6 4 30 – 33 7
3 - 6 5 3 26 – 29 -
2 9 5 - 2 21 – 25 6
1 8 4 4 1 17 – 20 -
0 6–7 0–3 0–3 0 0 – 16 0–5

62
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 - 55 – 57 - - 85 – 90 -
19 - 53 – 54 - 34 84 – 90 -
18 - 49 – 52 - 32 – 33 75 – 79 -
17 20 46 – 48 53 – 55 31 69 – 74 -
16 19 42 – 45 50 – 52 30 63 – 68 21
15 18 40 – 41 48 – 49 29 57 – 62 20
14 17 38 – 39 46 – 47 28 54 – 56 -
13 16 35 – 37 43 – 45 27 51 – 53 19
12 15 32 – 34 39 – 42 26 48 – 50 -
11 14 29 – 31 36 – 38 25 43 – 47 18
10 13 27 – 28 32 – 35 23 – 24 40 – 42 17
9 - 25 – 26 29 – 31 22 36 – 39 16
8 12 22 – 24 23 – 28 19 – 21 32 – 35 15
7 11 17 – 21 14 – 22 18 29 – 31 14
6 10 15 – 16 13 – 16 15 – 17 27 – 28 12 – 13
5 8–9 12 – 14 11 – 12 13 – 14 26 11
4 7 9 – 11 9 – 10 10 – 12 23 – 25 9 – 10
3 6 8 7–8 9 21 – 22 8
2 5 7 6 6–8 18 – 20 7
1 4 6 5 4–5 16 – 17 6
0 0–3 0–5 0–4 0–3 0 – 15 0–5
FETE
20 - 51– 57 - - 70 – 90 -
19 - 48– 50 - 33 – 34 75 – 77 -
18 20 45– 47 55 32 72 – 74 -
17 19 42– 44 51 – 54 31 69 – 71 21
16 18 39– 41 49 – 50 29 – 30 67 – 68 -
15 17 37– 38 45 – 48 28 65 – 66 20
14 16 35– 36 40 – 44 27 60 – 64 19
13 15 33– 34 37 – 39 26 56 – 59 18
12 14 30– 32 34 – 36 25 52 – 55 -
11 13 27– 29 31 – 33 24 48 – 51 17
10 12 25– 26 27 – 30 22 – 23 45 – 47 16
9 11 22– 24 22 – 26 21 43 – 44 15
8 10 18– 21 19 – 21 19 – 20 39 – 42 14
7 9 13– 17 15 – 18 16 – 18 34 – 38 13
6 8 10– 12 12 – 14 14 –15 30 – 33 10 – 12
5 7 9 8 –11 12 – 13 26 – 29 9
4 6 7– 8 7 10 – 11 23 – 25 7–8
3 5 6 - 8–9 21 – 22 6
2 5 5 6 6–7 18 – 20 5
1 4 3– 4 - 3–5 15 – 17 3–4
63
0 0–3 0–2 0–5 0–2 0 – 14 0–2

TABELUL 17

Transformarea notelor brute în note standard


13 ani – 13,5 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 30 26 – 28 - 25 – 28 - 17
19 29 24 – 25 - 23 – 24 - 16
18 28 23 - 22 78 – 80 15
17 27 21 – 22 16 21 76 – 77 14
16 26 20 15 20 74 – 75 -
15 25 19 - 19 71 – 73 13
14 24 18 14 17 – 18 69 – 70 12
13 23 17 - 16 66 – 68 -
12 21 – 22 15 – 16 13 15 63 – 65 11
11 20 14 - 14 60 – 62 -
10 18 – 19 13 12 13 56 – 59 10
9 16 – 17 12 11 12 54 – 55 9
8 15 11 10 10 – 11 49 – 53 -
7 13 – 14 10 9 9 45 – 48 8
6 12 9 8 7–8 40 – 44 -
5 11 8 7 5–6 35 – 39 -
4 10 7 6 4 30 – 34 7
3 - 6 - 3 26 – 29 -
2 9 5 5 2 21 – 25 6
1 8 4 4 1 17 – 20 -
0 0–7 0–3 0–3 0 0 – 16 0–5

64
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 - 56 – 57 - - 86 – 90 -
19 - 53 – 55 - 34 81 – 85 -
18 - 50 – 52 - 33 76 – 80 -
17 20 47 – 49 53 – 55 31 – 32 71 – 75 -
16 19 43 – 46 50 – 52 30 65 – 70 21
15 18 40 – 42 48 – 49 29 60 – 64 20
14 17 37 – 39 47 28 56 – 59 -
13 16 33 – 36 43 – 46 27 52 – 55 19
12 15 32 – 34 40 – 42 26 49 – 51 -
11 14 29 – 31 37 – 39 25 45 – 48 18
10 - 27 – 28 33 – 36 23 – 24 41 – 44 17
9 13 25 – 26 29 – 32 22 38 – 40 16
8 12 23 – 24 24 – 28 20 – 21 34 – 37 15
7 11 18 – 22 18 – 23 18 – 19 31 – 33 14
6 10 16 – 17 14 – 17 16 – 17 29 – 30 13
5 9 12 – 15 11 – 13 14 – 15 27 – 28 11 – 12
4 8 9 – 11 9 – 10 11 – 13 25 – 26 9 – 10
3 6–7 8 8 9 – 10 22 – 24 8
2 5 7 7 7–8 20 – 21 7
1 4 6 6 4–6 17 – 18 6
0 0–3 0–5 0–5 0–3 0 – 16 0–5
FETE
20 - 51– 57 - - 63 – 90 -
19 - 48– 50 - 33 – 34 79 – 82 -
18 20 45– 47 - 32 75 – 78 -
17 19 43– 44 52 – 55 31 72 – 74 21
16 18 39– 42 50 – 51 29 – 30 69 – 71 -
15 17 37– 38 47 – 49 28 67 – 68 20
14 16 35– 36 42 – 46 27 61 – 66 19
13 15 33– 34 30 – 41 26 56 – 60 18
12 14 30– 32 35 – 38 25 53 – 55 -
11 13 27– 29 32 – 34 24 49 – 52 17
10 12 25– 26 28 – 31 22 – 23 46 – 48 16
9 11 22– 24 24 – 27 21 43 – 45 15
8 10 18– 21 20 – 23 19 – 20 40 – 42 14
7 9 13– 17 16 – 19 16 – 18 34 – 39 13
6 8 10– 12 13 – 15 14 – 15 31 – 33 11 – 12
5 7 9 9 – 12 12 – 13 26 – 30 9 – 10
4 6 7– 8 7–8 10 – 11 23 – 25 7–8
3 - 6 - 8–9 21 – 22 6
2 5 5 6 6–7 18 – 20 5
1 4 3– 4 - 4–5 13 – 17 4
65
0 0–3 0–2 0–5 0–3 0 – 12 0–4

TABELUL 18

Transformarea notelor brute în note standard


13,8 ani – 13,11 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Memoria


Aritmetică Asemănare Vocabular
standard generală generală cifrelor
20 30 26 – 28 - 25 – 28 - 17
19 - 25 - 24 - 16
18 28 – 29 23 – 24 - 22 – 23 78 – 80 15
17 27 21 – 22 16 21 76 – 77 -
16 - 20 - 20 74 – 75 14
15 26 19 15 19 72 – 73 13
14 24 – 25 18 - 18 70 – 71 -
13 23 17 14 17 67 – 69 12
12 22 16 - 15 – 16 65 – 66 11
11 21 15 13 14 61 – 64 -
10 19 – 20 14 12 13 57 – 60 10
9 17 – 18 13 11 12 55 – 56 -
8 15 – 16 12 10 10 – 11 51 – 54 9
7 14 10 – 11 9 9 47 – 50 8
6 12 – 13 9 8 7–8 42 – 46 -
5 11 8 7 6 36 – 41 -
4 10 7 6 4–5 31 – 35 7
3 - 6 - 3 26 – 30 -
2 9 - 5 2 22 – 25 6
1 8 5 4 1 18 – 21 -
0 0–7 0–4 0–3 0 0 – 17 0–5

66
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 - 57 - - 88 – 90 -
19 - 54 – 56 - 34 84 – 87 -
18 - 51 – 55 - 33 79 – 83 -
17 20 48 – 50 54 – 55 32 74 – 78 -
16 19 44 – 47 51 – 53 31 68 – 73 21
15 - 40 – 43 50 20 – 30 63 – 67 -
14 17 – 18 38 – 39 48 – 49 28 59 – 62 20
13 - 35 – 37 45 – 47 27 55 - 58 -
12 16 32 – 34 42 – 44 26 52 – 54 19
11 15 30 – 31 39 – 41 25 48 – 51 18
10 14 27 – 29 35 – 38 24 45 – 47 17
9 13 26 31 – 34 23 41 – 44 16
8 12 23 – 25 26 – 30 21 – 22 36 - 40 15
7 11 19 – 22 21 – 25 20 33 – 35 14
6 10 17 – 18 18 – 20 17 – 19 31 – 32 13
5 9 13 – 16 12 – 17 15 – 16 30 12
4 8 9 – 12 10 – 11 12 – 14 27 – 29 10 – 11
3 7 8 9 17 – 11 24 – 26 8–9
2 6 7 8 7–9 22 – 23 7
1 5 6 7 5–6 19 – 20 6
0 0–4 0–5 0–5 0–4 0 – 18 0–5
FETE
20 - 51– 57 - - - -
19 - 48– 50 - 34 86 – 90 -
18 20 46– 47 - 32 – 33 83 – 85 -
17 19 43– 45 54 – 55 31 77 – 82 21
16 18 39– 42 52 – 53 29 – 30 73 – 76 -
15 - 37– 38 49 – 51 28 71 – 72 20
14 17 35– 36 45 – 48 27 64 – 70 19
13 16 33– 34 42 – 44 26 58 – 63 18
12 15 30– 32 38 – 41 25 55 – 57 -
11 14 27– 29 35 – 27 24 50 – 54 17
10 12 – 13 25– 26 30 – 34 23 47 – 49 16
9 11 22– 24 27 – 29 21 – 22 44 – 46 15
8 10 18– 21 23 – 26 19 – 20 40 – 43 14
7 9 13– 17 18 – 22 16 – 18 35 – 39 13
6 8 10– 12 14 – 17 15 31 – 34 11 – 12
5 7 9 10 – 13 12 – 14 27 – 30 9 – 10
4 6 7– 8 8 – 9 10 – 11 23 – 26 8
3 - 6 7 8–9 21 – 22 6–7
2 5 5 6 7 18 – 20 5
1 4 3– 4 - 5–6 16 – 17 4
67
0 0–3 0–2 0–5 0–4 0 – 15 0–3

TABELUL 19

Transformarea notelor brute în note standard


14 ani – 14,3 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 30 27 – 28 - 25 – 28 - 17
19 - 25 – 26 - 24 - 16
18 29 23 – 24 - 22 – 23 78 – 80 -
17 28 22 16 21 76 – 77 15
16 27 20 – 21 - 20 74 – 75 14
15 26 19 15 19 72 – 73 13
14 25 18 - 18 70 – 71 -
13 24 17 14 17 68 – 69 12
12 23 16 - 15 – 16 66 – 67 11
11 21 – 22 15 13 14 62 – 65 -
10 19 – 20 14 12 13 58 – 61 10
9 17 – 18 13 11 12 55 – 57 -
8 15 – 16 12 10 11 51 – 54 9
7 14 11 9 9 – 10 48 – 50 -
6 12 – 13 9 – 10 8 7–8 43 – 47 8
5 11 8 7 6 35 – 42 -
4 10 7 6 6–5 32 – 33 7
3 - 6 - - 27 – 31 -
2 9 - 5 3 22 – 26 6
1 8 5 4 1–2 18 – 21 -
0 0–7 0–4 0–3 0 0 – 17 0–5

68
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 - - - - 89 – 90 -
19 - 55 – 57 - 34 85 – 88 -
18 - 52 – 54 - 33 80 – 84 -
17 20 49 – 51 54 – 55 32 75 – 79 -
16 19 45 – 48 52 – 53 31 70 – 74 21
15 - 40 – 44 50 – 51 29 – 30 66 – 69 -
14 18 38 – 39 49 28 61 – 65 20
13 17 35 – 37 46 – 48 27 57 – 60 -
12 16 32 – 34 42 – 44 26 53 – 56 19
11 15 30 – 31 40 – 41 25 50 – 52 18
10 14 28 – 29 36 – 39 24 46 – 49 17
9 13 26 – 27 31 – 35 23 42 – 45 -
8 12 24 – 25 27 – 30 21 – 22 38 – 41 16
7 11 20 – 23 22 – 26 20 35 – 37 15
6 10 18 – 19 17 – 21 18 – 19 33 – 34 14
5 9 14 – 17 12 – 16 15 – 17 31 – 32 12 – 13
4 8 9 – 13 11 12 – 14 28 – 30 10 – 11
3 7 8 10 10 – 11 25 – 27 9
2 6 7 9 8–9 23 – 24 8
1 5 6 8 5–7 20 – 22 6–7
0 0–4 0–5 0–7 0–4 0 – 19 0–5
FETE
20 - 52– 57 - - - -
19 - 49– 51 - 34 90 -
18 20 46– 48 - 32 – 33 85 – 89 -
17 19 43– 45 55 31 80 – 84 -
16 18 40– 42 53 – 54 29 – 30 75 – 79 21
15 - 37– 39 51 – 52 28 73 – 74 20
14 17 35– 36 46 – 50 27 65 – 72 19
13 16 33– 34 43 – 45 26 59 – 64 -
12 15 30– 32 39 – 42 - 56 – 58 18
11 14 27– 29 37 – 38 24 – 25 51 – 55 17
10 13 25– 26 32 – 36 23 48 – 50 16
9 11 – 12 22– 24 28 – 31 22 44 – 47 15
8 10 18– 21 24 – 27 20 – 21 41 – 43 14
7 9 13– 17 19 – 23 16 – 19 35 – 40 13
6 8 10– 12 14 – 18 15 31 – 34 11 – 12
5 7 9 10 – 13 12 – 14 27 – 30 9 – 10
4 6 7– 8 8–9 10 – 11 23 – 26 8
3 - 6 7 9 21 – 22 6–7
2 5 5 6 7–8 19 – 20 5
1 4 3– 4 - 5–6 16 – 18 4
69
0 0–3 0–2 0–5 0–4 0 – 15 0–3

TABELUL 20

Transformarea notelor brute în note standard


14,8 ani – 14,11 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 30 27 – 28 - 25 – 28 - 17
19 - 26 - 24 - -
18 29 24 – 25 - 23 78 – 80 16
17 28 22 – 23 16 22 76 – 77 15
16 27 21 - 20 – 21 75 -
15 - 20 15 19 73 – 74 14
14 26 19 - 18 71 – 72 13
13 25 18 - 17 70 12
12 24 17 14 16 67 – 69 -
11 22 – 23 16 - 15 64 – 66 11
10 20 – 21 15 13 14 59 – 63 10
9 18 – 19 14 12 12 – 13 56 – 58 -
8 16 – 17 12 – 13 10 – 11 11 53 – 55 9
7 14 – 15 11 9 9 – 10 50 – 52 -
6 13 10 8 8 44 – 49 8
5 11 – 12 9 7 6–7 37 – 43 -
4 10 8 - 5 33 – 36 7
3 - 7 6 4 27 – 32 -
2 9 6 5 3 23 – 26 6
1 8 5 4 2 19 – 22 -
0 0–7 0–4 0–3 0–1 0 – 18 0–5

70
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 - - - - - -
19 - 56 – 57 - 34 87 – 90 -
18 - 53 – 55 - 33 82 – 86 -
17 20 50 – 52 55 32 78 – 81 -
16 19 46 – 49 52 – 54 31 74 – 77 21
15 - 41 – 45 51 30 70 – 73 -
14 18 38 – 40 50 29 65 – 69 20
13 17 35 – 37 48 – 49 28 59 – 64 -
12 16 33 – 34 44 – 47 27 55 – 58 19
11 - 31 – 32 42 – 43 26 53 – 54 18
10 15 28 – 30 38 – 41 25 50 – 52 -
9 14 27 32 – 37 24 45 – 49 17
8 12 – 13 24 – 26 29 – 31 23 40 – 44 16
7 - 21 – 23 25 – 28 21 – 22 37 – 39 15
6 10 – 11 19 – 20 19 – 24 19 – 20 35 – 36 14
5 9 15 – 18 13 – 18 16 – 18 34 13
4 - 10 – 14 12 13 – 15 30 – 33 11 – 12
3 7–8 9 11 11 – 12 28 – 29 9 – 10
2 6 8 10 8 – 10 25 – 27 8
1 5 7 9 6–7 22 – 24 7
0 0–4 0–6 0–8 0–5 0 – 21 0–6
FETE
20 - 52– 57 - - - -
19 - 49– 51 - 34 - -
18 20 46– 48 - 32 – 33 - -
17 19 43– 35 - 31 58 – 90 -
16 18 40– 42 - 29 – 30 79 – 84 21
15 - 37– 39 53 – 55 28 77 – 78 -
14 17 35– 36 49 – 52 27 67 – 76 20
13 16 33– 34 46 – 48 - 61 – 66 19
12 15 30– 32 42 – 45 26 58 – 60 18
11 - 27– 29 40 – 41 24 – 25 53 – 57 17
10 13 – 14 25– 26 34 – 38 23 50 – 52 -
9 12 22– 24 31 – 33 22 45 – 49 16
8 11 18– 21 27 – 30 20 – 21 41 – 44 15
7 10 13– 17 20 – 26 17 – 19 35 – 40 13 – 14
6 9 10– 12 15 – 19 15 – 16 31 – 34 12
5 8 9 11 – 14 13 – 14 27 – 30 10 – 11
4 7 7– 8 8 – 10 11 – 12 24 – 26 8–9
3 6 6 7 9 – 10 22 – 23 7
2 5 4 6 8 19 – 21 5–6
1 4 3– 4 - 6–7 16 – 18 4
71
0 0–3 0–2 0–5 0–5 0 – 15 0–3

TABELUL 21

Transformarea notelor brute în note standard


15 ani – 15,8 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 - 27 – 28 - 25 – 28 - 17
19 30 26 - 24 - -
18 29 24 – 25 - 23 78 – 80 16
17 28 22 – 23 16 22 76 – 77 15
16 - 21 - 20 – 21 75 .
15 27 20 15 19 73 – 75 14
14 26 19 - 18 72 13
13 25 18 - 17 70 – 71 -
12 24 17 14 16 68 – 69 12
11 23 16 - 15 64 – 67 11
10 21 – 22 15 13 14 60 – 63 10
9 19 – 20 14 12 12 – 13 57 – 59 -
8 16 – 18 12 – 13 11 11 54 – 56 9
7 14 – 15 11 9 – 10 9 – 10 51 – 53 -
6 13 10 8 8 45 – 50 8
5 11 – 12 9 7 6–7 38 – 44 -
4 10 8 - 5 33 – 37 7
3 - 7 6 4 28 – 32 -
2 9 6 5 3 23 – 27 6
1 8 5 5 2 19 – 22 -
0 0–7 0–4 0–3 0–1 0 – 18 0–5

72
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod A Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 - - - - - -
19 - 57 - 34 88 – 90 -
18 - 54 – 56 - 33 84 – 87 -
17 20 51 – 53 55 32 79 – 83 -
16 19 47 – 50 53 – 54 31 75 – 78 21
15 - 41 – 46 52 30 72 – 74 -
14 18 38 – 40 51 29 66 – 71 20
13 17 35 – 37 49 – 50 28 61 – 65 -
12 16 33 – 34 45 – 48 27 57 – 60 19
11 - 31 – 32 43 – 44 26 54 – 56 18
10 15 29 – 30 39 – 42 25 51 – 53 -
9 14 27 – 28 33 – 38 24 47 – 50 17
8 12 – 13 25 – 26 29 – 32 23 42 – 46 16
7 - 22 – 24 26 – 28 22 39 – 41 15
6 11 19 – 21 20 – 25 20 – 21 37 – 38 14
5 10 15 – 10 13 – 19 16 – 19 35 – 36 13
4 9 10 – 14 12 14 – 15 32 – 34 11 – 12
3 8 9 11 11 – 13 29 – 31 9 – 10
2 6–7 8 10 9 - 10 26 – 28 8
1 5 7 9 6–8 23 – 25 7
0 0–4 0–6 0–8 0–5 0 – 22 0–6
FETE
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
73
0

TABELUL 22

Transformarea notelor brute în note standard


15,8 ani – 15,11 ani

VERBAL

Nota Informaţia Comprehensiune Aritmetică Asemănare Vocabular Memoria


standard generală generală cifrelor
20 - 28 - 26 – 28 - -
19 30 26 – 27 - 24 – 25 - 17
18 29 25 - 23 78 – 80 16
17 - 23 – 24 16 22 76 – 77 -
16 28 22 - 20 – 21 75 15
15 - 21 - 19 74 14
14 27 20 15 18 73 13
13 26 19 - 17 72 -
12 25 17 – 18 - 16 69 – 71 12
11 24 16 14 15 66 – 68 11
10 21 – 23 15 - 14 61 – 65 -
9 19 – 20 14 12 – 13 12 – 13 58 – 60 10
8 16 – 18 13 11 11 55 – 57 9
7 14 – 15 11 – 12 9 – 10 10 53 – 54 -
6 13 10 8 8–9 47 – 52 8
5 12 9 7 7 39 – 46 -
4 10 – 11 8 - 5–6 35 – 38 7
3 - 7 6 4 29 – 34 -
2 9 6 5 3 24 – 28 6
1 8 5 4 2 20 – 23 -
0 0–7 0–4 0–3 0–1 0 – 19 0–5

74
PERFORMANŢĂ

Nota Completare Aranjarea Cuburi Asamblare Cod B Labirint


standard imagini imaginii obiecte
BĂIEŢI
20 - - - - - -
19 - - - 34 - -
18 - 55 – 57 - 33 86 – 90 -
17 20 52 – 54 55 32 82 – 85 -
16 19 48 – 51 54 31 79 – 81 21
15 - 41 – 47 53 30 76 – 78 -
14 18 38 – 40 52 - 70 – 75 20
13 17 35 – 37 50 – 51 29 63 – 69 -
12 - 33 – 34 46 – 49 27 – 28 59 – 62 19
11 16 31 – 32 44 – 45 26 57 – 58 18
10 15 29 – 30 41 – 43 - 54 – 56 -
9 14 27 – 28 34 – 40 25 50 – 53 17
8 13 26 31 – 33 24 45 – 49 16
7 12 23 – 25 28 – 30 23 41 – 44 15
6 11 21 – 22 23 – 27 21 – 22 39 – 40 -
5 10 16 – 20 14 – 22 17 – 20 37 – 38 13 – 14
4 9 10 – 15 13 15 – 16 34 – 36 11 – 12
3 8 9 - 12 – 14 31 – 33 10
2 7 8 12 9 – 10 28 – 30 9
1 6 7 11 7–8 25 – 27 8
0 0–5 0–6 0 – 10 0–6 0 – 24 0–7
FETE
20 - 53– 57 - - - -
19 - 50– 52 - 34 - -
18 20 47– 49 - 32 – 33 - -
17 19 44– 46 - 31 - -
16 - 40– 43 - 29 – 30 86 – 90 -
15 18 38– 39 - 28 82 – 85 21
14 17 35– 37 54 – 55 27 70 – 81 20
13 - 33– 34 51 – 53 - 64 – 69 19
12 16 30– 32 46 – 50 26 60 – 63 18
11 - 27– 29 44 – 45 25 56 – 59 -
10 14 – 15 25– 26 37 – 43 24 52 – 55 17
9 12 – 13 22– 24 36 23 46 – 51 16
8 11 18– 21 31 – 35 20 – 22 42 – 45 15
7 10 13– 17 23 – 30 17 – 19 36 – 41 14
6 9 10– 12 16 – 22 15 – 16 32 – 35 12 – 13
5 8 9 12 – 15 13 – 14 28 – 31 10 – 11
4 7 7– 8 9 – 11 11 – 12 26 – 27 8–9
3 6 6 7–8 10 22 – 23 7
2 5 5 6 9 20 – 21 5–6
1 4 3– 4 - 7–8 17 – 19 4
75
0 0–3 0–2 0–5 0–6 0 – 16 0–3

76