Sunteți pe pagina 1din 2

POLIȚIA LOCALĂ BRĂILA

NR..FIȘĂ ______________________________
(ex. unic)

REZOLUȚIA

FIȘA DE INTERVENȚIE LA EVENIMENT


DATA ȘI ORA SESIZĂRII PERSOANA CARE A FACUT SESIZAREA ECHIPA DE INTERVENȚIE
(date de identitate și nr. de telefon, dacă există) (grad, nume, prenume, structura)
_______________________________ ____________________________________________ _____________________________
____________________________________________
_____________________________
____________________________________________
____________________________________________ _____________________________
MOD DE SESIZARE _____________________________
112 Cetăţeni FAPTA SESIZATĂ _____________________________
Dispecerat Din oficiu ____________________________________________ _____________________________
TIMPUL DE REACȚIE ____________________________________________ _____________________________
(timpul cuantificat de la primirea ____________________________________________ AUTO UTILIZAT
sesizării de către patrulă, până la ____________________________________________ _____________________________
sosirea la fața locului) ____________________________________________ DATA ȘI ORA FINALIZĂRII
____________________________________________ INTERVENȚIEI
_______________________________ ____________________________________________
____________________________________________ _____________________________
_
LOCUL PRODUCERII: □ stradă, □ locuinţă, □ curte, anexe □ societate, □ parc/loc de agrement, □ local de alimentaţie publică,
□ unitate de învățământ, □ mijloc de transport în comun, □ stație de cale ferată, □ zonă portuară, □ magistrală de cale ferată, □ teren
viran, □ alte locuri___________________________________________________________.
DESCRIEREA LOCULUI PRODUCERII EVENIMENTULUI (puncte de reper – adresă, arteră, intersecție, drumul și borna
kilometrică sau alte puncte de reper – GPS)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
ASPECTE CONSTATATE (în măsura posibilităților vor fi precizate și date privind ora sau intervalul în care a fost săvârșită fapta sesizată, modul
de operare, date cu privire la persoane sau vehicule suspecte prezente în zonă, existența unor mijloace de supraveghere video, distrugeri sau pagube
produse prin comiterea contravenției/infracțiunii, leziuni vizibile, existența la fața locului a unor mijloace de probă, etc)_____________ ___________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

CONFIDENŢIAL! Date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului U.E.2016 / 679
1
PERSOANELE IMPLICATE IN EVENIMENT
CNP/data nașterii/serie, ***3
Calitatea - rol1 Nume/prenume Domiciliu/reședință/rezidență
nr. document identitate2 1 2 3 4 5 6 7

MĂSURI LUATE
Solicitare alte forţe Solicitare ambulanţă Constatare infracţiune Alte măsuri_______________________
Solicitare echipa operativă Aplanare conflict, consiliere Nu se confirmă _________________________________
SEMNALMENTE PERSOANE/VEHICULE IMPLICATE ÎN EVENIMENTE ȘI CARE NU AU FOST IDENTIFICATE
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

OBSERVAȚII
Stare conflictuală cunoscută/veche spontană
Alte observații (inclusiv mențiuni cu privire la imposibilitatea deplasării la fața locului și motivele care au generat o astfel de situație sau cazul în care
actele întocmite se predau4 procurorului competent prezent la faţa locului)_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Dacă au fost prezenți la fața locului reprezentanți mass – media Nu Da


1. 2. 3.
MEMBRII ECHIPEI (semnătura)
4. 5. 6.
PERSOANA CARE A IMPLEMENTAT FIȘA ÎN
EVIDENȚA INSTITUȚIEI
VERIFICAT (șef de serviciu sau altă persoană cu atribuții în acest sens)

1 făptuitor, martor, persoană vătămată, apelant 112, persoană contactată (cu care s-a luat legătura la fața locului), etc..
2 pentru cetățenii străini
3 se marchează cu X căsuța aferentă – 1. dacă persoana a fost condusă la sediu, 2. dacă persoana a fost sancționată contravențional, 3. dacă persoana a

fost internată, 4. dacă persoana a fost predată organelor de urmărire penală, 5. dacă a fost necesară utilizarea forței pentru imobilizare, 6. dacă a fost
necesară utilizarea armamentului. 7. dacă a fost verificată în baze de date. Dacă există mai multe situații, vor fi marcate toate.

CONFIDENŢIAL! Date cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului U.E.2016 / 679
2

S-ar putea să vă placă și