Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data: 28.01.2020
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr. 1 Șușturogiu
Clasa: CP, I, a II- a, a III- a, a IV- a
Propunător: Kis Alexandra- Brigitta
Disciplina
CP I II III IV
Arte vizuale și abilități Arte vizuale și abilități Arte vizuale și abilități Arte vizuale și abilități Arte vizuale și abilități
practice practice practice practice practice
Subiectul
CP I II III IV
Fructe- tehnica hașurii Fructe- tehnica hașurii Fructe- tehnica hașurii Fructe- tehnica hașurii Fructe- tehnica hașurii
Tipul lecției
CP I II III IV
predare-învățare predare-învățare predare-învățare predare-învățare predare-învățare
Obiective Operaționale
CP - să observe cu atenție formele din natură
- să exprime ceea ce simte, folosind linii, puncte, culori și forme
I - să observe cu atenție formele din natură
- să exprime ceea ce simte, folosind linii, puncte, culori și forme
II - să observe cu atenție formele din natură
- să exprime ceea ce simte, folosind linii, puncte, culori și forme
III - să observe cu atenție formele din natură
- să exprime ceea ce simte, folosind linii, puncte, culori și forme
IV - să observe cu atenție formele din natură
- să exprime ceea ce simte, folosind linii, puncte, culori și forme

Bibliografie
CP Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013
I Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013
II Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013
III Programa școlară pentru clasa III și clasa a IV-a, București, 2014
IV Programa școlară pentru clasa III și clasa a IV-a, București, 2014

Desfășurarea lecției
Eveniment didactic CP I II III IV
1. Moment Pregătirea Pregătirea Pregătirea Pregătirea Pregătirea
organizatoric materialelor pentru materialelor pentru materialelor pentru materialelor pentru materialelor pentru
lecție lecție lecție lecție lecție
2. Verificarea și Conversație- Conversație- Conversație- Conversație- Conversație-
reactualizarea importanța fructelor importanța fructelor importanța fructelor importanța fructelor importanța fructelor
cunoștințelor
3. Captarea Comunicarea Comunicarea Comunicarea Comunicarea Comunicarea și
atenției. subiectului lecției și subiectului lecției și subiectului lecției și subiectului lecției și notarea subiectului
Anunțarea a obiectivelor a obiectivelor a obiectivelor a obiectivelor lecției și a
temei și a obiectivelor
obiectivelor

4. Dirijarea Voi prezenta Voi prezenta Voi prezenta Voi prezenta Voi prezenta
învățării materialul intuitiv. materialul intuitiv. materialul intuitiv. materialul intuitiv. materialul intuitiv.
Voi explica tehnica Voi explica tehnica Voi explica tehnica Voi explica tehnica Voi explica tehnica
hașurării. hașurării. hașurării. hașurării. hașurării.
Își vor încălzi Își vor încălzi Își vor încălzi Își vor încălzi Își vor încălzi
mușchii mâinilor. mușchii mâinilor. mușchii mâinilor. mușchii mâinilor. mușchii mâinilor.
5. Asigurarea Expoziția lucrărilor. Expoziția lucrărilor. Expoziția lucrărilor. Expoziția lucrărilor. Expoziția lucrărilor.
retenției și a Feedback de la Feedback de la Feedback de la Feedback de la Feedback de la
transferului colegi. colegi. colegi. colegi. colegi.
6. Incheierea Aprecieri generale Aprecieri generale Aprecieri generale Aprecieri generale Aprecieri generale
lecției și individuale și individuale și individuale și individuale și individuale