Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data: 27.01.2020
Unitatea școlară: Școala Gimnazială Nr. 1 Șușturogiu
Clasa: CP, I, a II- a, a III- a, a IV- a
Propunător: Kis Alexandra- Brigitta
Disciplina
CP I II III IV
Comunicare în limba Comunicare în limba Comunicare în limba Limba și literatura Limba și literatura
română română română română română
Subiectul
CP I II III IV
Sunetul și literele j, J Scrierea corectă a Zăpada mieilor Cipi, acest pitic
cuvintelor dintr-o și
dintr-un
Tipul lecției
CP I II III IV
predare-învățare predare-învățare predare-învățare predare-învățare
Obiective Operaționale
CP
I - să traseze corespunzător literele respectând modelul dat
- să scrie corect cuvinte și propoziții
II - să aleagă varianta corectă a cuvintelor
- să enumere termeni potriviți pentru cuvintele date
III - să formuleze răspunsuri potrivite la întrebările legate de textul dat
- să citească corect și cursiv textul
IV - să formuleze răspunsuri potrivite la întrebările legate de textul dat
- să citească corect și cursiv textul
Bibliografie
CP Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013
I Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013
II Programa școlară pentru clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, București, 2013
III Programa școlară pentru clasa III și clasa a IV-a, București, 2014
IV Programa școlară pentru clasa III și clasa a IV-a, București, 2014

Desfășurarea lecției
Eveniment didactic CP I II III IV
1. Moment Pregătirea Pregătirea Pregătirea Pregătirea Pregătirea
organizatoric materialelor pentru materialelor pentru materialelor pentru materialelor pentru materialelor pentru
lecție lecție lecție lecție lecție
2. Verificarea și Conversații și Conversații și Conversații și Conversații și Conversații și
reactualizarea completarea completarea completarea completarea completarea
cunoștințelor calendarului calendarului calendarului calendarului calendarului
naturii+ Verificarea naturii+ Verificarea naturii+ Verificarea naturii+ Verificarea naturii+ Verificarea
calitativă și calitativă și calitativă și calitativă și calitativă și
cantitativă a cantitativă a cantitativă a cantitativă a cantitativă a
temelor temelor temelor temelor temelor
3. Captarea Comunicarea Comunicarea și Comunicarea și Comunicarea și Comunicarea și
atenției. subiectului lecției și notarea subiectului notarea subiectului notarea subiectului notarea subiectului
Anunțarea a obiectivelor lecției și a lecției și a lecției și a lecției și a
temei și a obiectivelor obiectivelor obiectivelor obiectivelor
obiectivelor

4. Dirijarea Citirea cuvintelor și Citirea din manual Citirea individuală Identificarea și


învățării propozițiilor care a informațiilor a textului. Notarea citirea fragmentelor
conțin sunetul și despre „dintr-o și cuvintelor noi din text. Stabilirea
literele j,J. dintr-un”. și notarea ideilor
Prezentarea fișei de Discutarea și principale la tablă și
lucru- muncă prezentarea fișei de în caiete.
individuală pe fișa lucru- muncă
de lucru. individuală
5. Asigurarea Completarea fișei Completarea fișei Povestirea orală a
Efectuarea
retenției și a de lucru+notarea de lucru+notarea propozițiilor cu
textului pe baza
transferului temei pentru acasă temei pentru acasă cuvinte noi+notarea
planului de
temei pentru acasă
idei+notarea temei
pentru acasă
6. Incheierea Aprecieri generale Aprecieri generale Aprecieri generale Aprecieri generale
lecției și individuale și individuale și individuale și individuale