Sunteți pe pagina 1din 2

ATMOSFERA SI CALITATEA MEDIULUI

Subiecte de examen

Din fiecare categorie de subiecte se vor primi 2 subiecte.


Pentru fiecare categorie de subiecte (ATMOSFERA, APA, SOL), media de
promovare a subiectelor tratate trebuie sa fie egala cu minimum nota 5

ATMOSFERA
1. Ce este atmosfera?
2. Ce evidentiaza aerul poluat?
3. De unde provin poluanţii atmosferici?
4. Cum se realizează evacuarea poluanţilor din sursele artificiale?
5. Cum influenteaza mişcarea aerului poluarea?
6. Cum influenteaza Umiditatea atmosferei poluarea?
7. Modificarea poluanţilor în atmosferă; Generalitati
8. Influenţa formelor de relief asupra deplasarii poluanţilor
9. Influenţa vegetaţiei asupra deplasării norului poluant
10. Natura materialului care acoperă solul
11. Controlul poluării.Calculul concentraţiei de poluant C (mg/m3)
12. Realizarea bilanturilor tehnologice si de mediu
13. Mecanismul de dispersie a poluanţilor şi factorii care-l influenţează
14. Factorii care influenţeză ridicarea jeturilor de aer care se deplasează printre clădiri
15. Dispersia poluanţilor în atmosferă
16. Controlul gradului de poluare a atmosferei
17. Determinarea SO2 din gazele industriale
18. Determinarea NH3 din gazele industriale, prin metoda Reich
19. Determinarea clorului din gazele industriale, după metoda Reich
20. Clasificarea instalaţiilor de epurare in funcţie de etapele necesare epurării
21. Principalii indicatori de calitate ai aerului

APA
1. Apa. Proprietatile apei, caracteristici, generalitati
2. Particule coloidale
3. Substanţe/poluanţi organici în ape.
4. Viaţa acvatică, microorganisme
5. Substanţe/ poluanţi organici în ape
6. Poluarea apelor: definitii; surse de poluare; principalii poluanti ai apelor
7. Indicatori de calitate ai apelor
8. Necesarul de oxigen
9. Categoriile şi condiţiile tehnice de calitate pentru apele de suprafaţă prevăzute de
STAS 4706 / 1988 sunt
10. Indicatori fizici de calitate a apelor
11. Indicatori chimici de calitate a apelor
12. Indicatori microbiologici de calitate a apelor
13. Procedee de tratare a apelor
14. Procesele care au loc într-o staţie de tratare a apei
15. Epurarea apelor uzate
16. Schema generală a procesului de epurare a apei
17. Tehnologia tratării apelor reziduale: tratarea primară (generalitati, explicatii)
18. Tehnologia tratării apelor reziduale: tratarea secundară (generalitati, explicatii)
19. Tehnologia tratării apelor reziduale tratarea terţială (generalitati, explicatii)
20. Metode moderne de epurare a apelor reziduale
21. Principalii indicatori de calitate ai apei

SOLUL
1. Explicati meteorizarea chimica (alterarea chimica) a solului
2. Explicati meteorizarea organogena (biochimica) a solului
3. Compozitia scoartei terestre
4. Proprietatile fizice ale scoartei terestre
5. Formarea solului
6. Alcatuirea solului ca sistem
7. Formarea componentelor solului
8. Transformari ale materiei organice in sol
9. Proprietatile chimice ale solului
10. Elemente nutritive din sol
11. Poluarea si combaterea degradarii solului
12. Eroziunea solului. Cauzele si efectele eroziunii solului. Măsuri şi metode
antierozionale
13. Prevenirea si combaterea poluarii solului
14. Metale grele în sol.Tehnologii de indepartare a metalelor
15. Posibilităti de remediere a solurilor
16. Poluarea solurilor cu pesticide; Efecte; Prevenire si tehnici alternative
17. Sistemul privind monitoringul calităţii solurilor. Etapele generale ale unui studiu
de monitoring
18. Calculul statistic si calculul chemometric
19. Sampling - prelevarea si pregatirea probei
20. Pregatirea probelor - pentru analize de metale si pentru analize de compusi
organici
21. Criterii de evaluare a calitatii solurilor si principalii indicatori de calitate ai solului

S-ar putea să vă placă și