Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL IAŞI
Operator date nr. 2745

Nr. 6954/VI/1/2015 27.01.2015

TABEL
referitor la verificarea dosarelor candidatilor privind indeplinirea conditiilor de
participare la concursul pentru ocuparea postului de grefier sef la P.J.Hirlau,
din data de 30.01.2015

Nr. Numele şi prenumele Rezultatul


crt. verificării
Admis / Respins
1. Cobzaru Valeria Admis
2. Curca Viorica Admis

Afisat azi 27.01.2015.

Comisia de organizare

ROMÂNIA, Iaşi, Str. V. Conta Nr. 28


● Telefon:0232/212.510/Fax:0232/212.578 ● E-mail: pca_iasi@mpublic.ro ● Pagina web: www.mpris.ro