Sunteți pe pagina 1din 3

Întrebări instructor tandem licenţă

1. Care este numărul minim de paraşutări executate de instructorul paraşutist, în cadrul cursului de
atestare ca instructor TANDEM (F.T./Pşt. - 9):
a) 4;
b) 11;
c) 45.

2. Care este numărul minim de paraşutări executate în cadrul unui start de paraşutare:
a) 5;
b) 7;
c) 3.

3. La paraşutările cu amerizare instructorul TANDEM urmează următoarea procedură:


a) avertizează pasagerul să ia poziţia pentru amerizare;
b) decroşează pasagerul din carabinele de la şold;
c) sunt interzise paraşutările cu amerizare în TANDEM.

4. Instructorul TANDEM are următoarele competenţe:


a) formează, pregăteşte şi evaluează paraşutişti în vederea obţinerii autorizării pilot tandem;
b) execută controlul paraşutelor tandem la starturile de paraşutare;
c) semnează în carnetul paraşutei controlul tehnic.

5. Cum procedează pilotul tandem în cazul când pasagerul imobilizează mâna cu care acesta
doreşte să acţioneze comanda de deschidere a paraşutei principale:
a) îi comunică verbal pasagerului ca acesta să îi elibereze mâna iar în caz de nerezolvare deschide
paraşuta de rezervă;
b) aşteaptă deschiderea paraşutei de rezervă datorită dispozitivului CYPRES;
c) acţionează cealaltă comandă de deschidere a paraşutei principale.

6. În cazul nerespectării procedurilor de echipare a pasagerului de către pilotul TANDEM,


instructorul hotărăşte:
a) oprirea de la paraşutare în cursul zilei respective;
b) repetarea procedurilor până la însuşirea corectă a acestora;
c) întreruperea programului de pregătire pe o perioadă determinată.

7) Pe timpul zborului cu aeronava, instructorul tandem:


a) urmăreşte modul de acroşare a pasagerului;
b) îi transmite pilotului tandem înălţimea la care să execute echiparea;
c) activarea aparatului de siguranţă.

8. Pe timpul căderii stabilizate instructorul urmăreşte:


a) tehnica de cădere liberă corelată cu verificarea regulată a altitudinii;
b) poziţia pasagerului;
c) evoluţia paraşutei extractoare.

9. Care este numărul minim de paraşutări executate de pilotul tandem pentru admiterea la
programul de pregătire necesar obţinerii calificării speciale de instructor TANDEM (PAM-
LPM):
a) 200;
b) 100;
c) 50.

10. În cadrul analizei individuale imediat după salt, instructorul tandem:


a) verifică completarea carnetului de exploatare al paraşutei;
b) explică candidatului pilot tandem cum s-a executat tema de salt, ce elemente au fost
executate corect şi care au fost greşelile constatate şi modalitatea eliminării acestora;
c) verifică starea aparatului de siguranţă.

11. La apariţia incidentului de „ştrangulare a voalurii paraşutei principale”, se procedează astfel:


a) transmite verbal pasagerului să încerce îndepărtarea cordului cu ajutorul mâinilor;
b) deschide paraşuta de rezervă;
c) dacă nu se poate rezolva în timp util prin acţionarea comenzilor sau a chingilor
portsuspante, larghează paraşuta principală şi descide paraşuta de rezervă.

12. Cauzele de înfăşurare a paraşutei de rezervă în jurul paraşutei principale sunt:


a) deschiderea accidentală a paraşutei de rezervă sau deschiderea paraşutei de rezervă
fără largarea paraşutei de rezervă;
b) funcţionarea defectuoasă a paraşutei extractoare;
c) poziţie defectuoasă la deschidere.

13. În cazul nerespectării repetate a procedurilor de siguranţă a zborului/saltului, în cadrul


programului de obţinere a calificării de pilot tandem, instructorul tandem:
a) retrage calitatea de personal aeronavigant paraşutist;
b) propune oprirea de la paraşutare şi retragerea candidatului din program;
c) retrage calificarea de instructor de paraşutare a candidatului.

14. Analizarea salturilor, în cadrul programului de obţinere a calificării de pilot tandem, de către
instructorul tandem are loc:
a) la sfârşitul programului de obţinere a calificării de pilot tandem;
b) la jumătatea programului de obţinere a calificării de pilot tandem;
c) imediat după salt şi la terminarea startului de paraşutare.

15. Instructorul tandem face aprecieri referitoare la candidatul pilot tandem, în funcţie de:
a) modalitatea de pliaj, instructajul şi echiparea corespunzătoare a pasagerului, respectarea
timpului de cădere liberă;
b) instructajul şi echiparea corespunzătoare a pasagerului, respectarea timpului de
acţionare a paraşutei extractoare, menţinerea poziţiei stabile de cădere liberă, pilotarea
paraşutei şi aterizarea;
c) corectitudinea completării carnetului de exploatare a paraşutei, modalitatea de pliaj, instructajul
şi echiparea corespunzătoare a pasagerului, respectarea timpului de cădere liberă, menţinerea
poziţiei stabile de cădere liberă, pilotarea paraşutei şi aterizarea.

16. Pe timpul deschiderii paraşutei principale la salturile tandem:


a) se asigură procesul de deschidere al paraşutei;
b) se avertizează pasagerul asupra deschiderii paraşutei principale;
c) se asigură siguranţa pasagerului prin luarea acestuia în braţe.

17. Care este numărul minim de paraşutări executate la începutul programului de obţinere a
calificării pilot tandem de către candidat, având ca pasager un instructor tandem:
a) 1;
b) 3;
c) 10.

18. Pentru obţinerea calificării de instructor tandem, candidatul trebuie să:


a) deţină calificarea de instructor paraşutist şi autorizarea de pilot tandem;
b) execute 250 de paraşutări cu paraşuta rotundă cu materiale;
c) execute paraşutări tandem din minim trei tipuri de aeronave.

19. Aparatul de siguranţă Cypres TANDEM declanşează deschiderea paraşutei de rezervă la o


viteză de cădere aproximativă de:
a) 80 m/s;
b) 15 m/s;
c) 35 m/s.

20. Pe timpul programului de atestare ca pilot tandem, instructorul tandemare următoarele


atribuţii:
a) urmăreşte poziţia de cădere liberă la deschiderea paraşutei extractoare;
b) verifică dacă pilotul tandem a completat carnetul de exploatare al paraşutei;
c) setează şi porneşte aparatul de siguranţă tip Cypres.

S-ar putea să vă placă și