Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DULCEŞTI

RAPORTUL ACTIVITĂŢILOR ÎN CADRUL PROIECTULUI „SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR


ŞI LEGUMELOR DONATE”
~ 16 NOIEMBRIE – 19 NOIEMBRIE 2015~

SCOPUL PROIECTULUI
Sensibilizarea elevilor şi profesorilor din unitatea de învăţământ cu privire la situaţia
dificilă în care se află persoanele afectate de lipsa de alimente.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei pentru voluntariat în rândul
copiilor, în vederea conştientizării şi exercitării cetăţeniei europene active. Prin implicarea
copiilor, după puterile lor, în activităţi de voluntariat, dezvoltăm la aceştia responsabilitatea şi
sensibilitatea faţă de semenii lor, stima de sine şi devotamentul faţă de ideile civice.
GRUPUL ŢINTĂ
Elevii claselor I – VIII de la Şcoala Gimnazială, Comuna Dulceşti
PERIOADA PROIECTULUI
16 noiembrie- 19 noiembrie 2015
RESURSELE PROIECTULUI
1. RESURSE UMANE
- elevi şi cadre didactice, părinţi
2. RESURSE MATERIALE
- materialele necesare desfăşurării proiectului sunt puse la dispoziţie de către şcoală
(spaţiul pentru desfăşurarea activităţilor, materiale şi broşuri informative).

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI


1. Identificarea, de către fiecare coordonator, a persoanelor aflate în dificultate
2. Prezentarea acestei campanii în unitatea şcolară de către voluntarii SNAC
3. Colectarea tuturor donaţiilor, constând în fructe şi legume, la nivelul şcolii
4. Dirijarea donaţiilor colectate către persoanele aflate în dificultate.
Nr. Unitatea de Beneficiari/grup Număr de
Denumirea Tip donaţii
crt. învăţământ acţiunii
ţintă voluntari (cantitatea donată)
elevi şi
profesori
1. ŞCOALA „SĂPTĂMÂNA PERSOANE Elevi 70 kg legume şi
GIMNAZIALĂ FRUCTELOR AFLATE ÎN 4 învăţători fructe (cartofi, mere,
COMUNA ŞI DIFICULTATE 7 profesori pere, gutui)
DULCEŞTI LEGUMELOR
DONATE”

EVALUAREA PROIECTULUI
- realizarea de afişe şi pliante informative;
- întocmirea portofoliului proiectului care să cuprindă fotografii, o prezentare PPT cu
activităţile desfăşurate;
- premierea claselor cu cea mai bună implicare în proiect prin oferirea de diplome;
- raportare la ISJ Neamţ;
IMPACT
- creşterea abilităţilor de comunicare şi relaţionare între elevi, părinţi şi cadre didactice;
- lărgirea orizontului de preocupări ale elevilor;
- creşterea prestigiului colectivului de cadre didactice şi al şcolii în rândul comunităţii
locale;
- consolidarea competenţelor elevilor şi cadrelor didactice de a lucra în echipă.
CONTINUAREA PROIECTULUI
Proiectul poate fi continuat/aplicat şi în anii şcolari următori.
COORDONATORI PROIECT:
MERFEA VIORICA- diriginte clasa a VI a
ZAHARIA SILVIANA- diriginte clasa a V a
PÂNZARU AUREL- diriginte clasa a VIII a
ŢURCANU MIHAI- diriginte clasa a VII a
DAVIDESCU OANA- consilier educativ
BARBU OANA- profesor biologie
POPA RODICA- director