Sunteți pe pagina 1din 6

Scoala Gimnaziala ,, Al.I.

Cuza” Bacău
Prof. Antonie Carmen-Elena
Clasa I D An școlar 2019/2020

Dezvoltare personală
Clasa I - Curriculum nucleu
Număr de ore pe săptămână: 1 ore
Număr de săptămâni: 33
Număr total de ore – 33
Semestrul I: 14 săptămâni
Semestrul al II-lea – 19 săptămâni
1 saptamanână – Scoala Altfel (sem. II)
Auxiliar: „Dezvoltare personală” - Anca Veronica Tăut / Rodica Horvath, Editura SINAPS, Cluj-Napoca, 2019

PLANIFICARE ANUALĂ

Nr. Unităţi de învăţare Competenţe specifice Nr. Săpt. Obs.


crt. ore

SEMESTRUL I – 14 ore

1. Ne amintim din clasa pregătitoare! 1.1; 1.2; 2.1; 2.2.; 2.3; 2 I II


3.1; 3.2, 3.3

2. Relațiile cu școala/statutul de școlar 1.1; 2.2; 6 III IV V


Abilități și atitudini sociale VI VII VIII

3. Relațiile de prietenie 2.2; 2.3; 3 IX X XI


Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine
cu ceilalţi
4. Emoții, stări și reacții 1.1; 1.2; 2.1; 2.3; 3 XII XIII XIV
Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine
cu ceilalţi

SEMESTRUL AL II –LEA – 19 ore

5. Pentru o viață sănătoasă 1.1; 1.2; 2.2; 6 XV


Igiena și stilul de viață sănătos XVI XVII XVIII XIX
XX

6. Învățarea eficientă 3.1; 3.2; 2.2; 4 XXI XXII XXIII


Rutine și sarcini de lucru XXIV

7. Vreau să am o meserie 3.3; 2.2; 5 XXV XXVI XXVII


Explorarea meseriilor XXVIIIX XXIX

8. Repetăm ce-am învăţat 1.1; 1.2; 2.1; 2.2.; 2.3; 4 XXX XXXI XXXII
Recapitulare finală 3.1; 3.2, 3.3 XXXIII
Dezvoltare personală
Clasa I - Curriculum nucleu
Număr de ore pe săptămână: 1 ore
Număr de săptămâni: 34
Număr total de ore – 33 ore
Planificare calendaristică
Nr. Unitatea Comp. Conţinuturi vizate Nr. Săpt. Data Obs.
crt tematică Sp. ore
SEMESTRUL I
1.1 Autocunoaştere pozitivă faţă de sine și față de ceilalți:
1. Ne amintim 1.2 1. Cine sunt eu? - importanţa autocunoaşterii: date personale importante; 2 I
din clasa 2.1 dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine, exprimarea opiniilor despre
pregătitoare! propria persoană;
2.2.
2.3 2. Despre mine și ceilalți – relații cu persoanele cu care intră în contact;
3.1 încrederea și rezerva față de persoanele necunoscute; formarea de abilități de II
3.2 „autosecuritate” personală
3.3  „Din nou la școală” – text suport și exerciții aplicative – pag. 3-4.
Sarcini de lucru în activitatea școlară și acasă:
2. Relațiile cu 1.1 1. O ZI DIN VIAȚA DE ȘCOLAR „Dis-de-dimineață” - text suport și 6 III
școala/statutul 2.2. exerciții aplicative – pag. 5-6;
de școlar Abilități de comunicare de bază. Comunicarea prin semne:
Abilități și 2. ÎN DRUM SPRE ȘCOALĂ „Spre școală” - text suport și exerciții IV
atitudini sociale aplicative – pag. 7-8;
Tipuri de sarcini școlare și încadrarea în timp:
3. SUNT PUNCTUAL LA ȘCOALĂ - exerciții-joc și exerciții aplicative V
– pag. 9-10;
Comunicarea școlară eficientă. Abilități de comunicare de bază:
4. CUM COMUNICĂM ÎN CLASĂ „Pufuleț” - text suport și exerciții VI
aplicative – pag. 11-12;
Prezentarea unor trăsături personale elementare:
5. ACESTA SUNT EU! - exerciții-joc – pag. 13-14; DESPRE MINE VII
„Vrei să fim prieteni?” – text suport și exerciții-joc – pag. 15-16;
6. PASIUNILE MELE exerciții-joc și exerciții aplicative – pag. 17-18. VIII
Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare:
3. Relațiile de 2.2. 1. PRIETENIA „Cel mai frumos cadou” - text suport și exerciții aplicative 3 IX
prietenie 2.3 – pag. 19-20;
Trăire şi 2. CE ESTE UN BUN PRIETEN? „Cei trei prieteni” - text suport și X
manifestare exerciții aplicative – pag. 21-22;
emoţională, Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale despre propria experiență de viață:
starea de bine 3. FIECARE ESTE IMPORTANT „Soarele și ploaia” - text suport și XI
cu ceilalţi exerciții aplicative – pag. 23-24;
Identificarea unor sarcini de lucru în contexte variate/ Prezentarea unor experiențe
personale:
4. ÎN FAMILIE – exerciții-joc și exerciții aplicative – pag. 25-26;
5. EVENIMENTE DIN VIAȚA MEA – exerciții-joc și exerciții aplicative –
pag. 27-28.
Trăire și manifestare emoțională. Emoții de bază:
4. Emoții, stări și 1.1 1. TOȚI OAMENII AU EMOȚII – exerciții-joc și exerciții aplicative – pag. 3 XII
reacții 29-30;
Trăire şi Trăire și manifestare emoțională. Starea de bine. XIII
2.1
manifestare 2. CUM MĂ SIMT – exerciții-joc și exerciții aplicative – pag. 31-32;
emoţională, 2.2 3. CUM REACȚIONEZ ÎN DIFERITE SITUAȚII? – exerciții-joc și
starea de bine exerciții aplicative – pag. 33-34;
cu ceilalţi Recapitulare/evaluare semestrială XIV
4. Fișe de recapitulare semestrială/ test de evaluare semestrială.

SEMESTRUL AL II-LEA
Norme de igienă la școală:
5. Pentru o viață 1.1 1. ȘCOALA MEA E CURATĂ! „Școala furnicuțelor” - text suport și 6 XV
sănătoasă 1.2 exerciții aplicative – pag. 35-36;
Igiena și stilul Norme de igienă personală:
2.2 XVI
de viață sănătos 2. AM GRIJĂ DE MINE „Nu uitați!” de S. Mihnea - text suport și exerciții
aplicative – pag. 37-38;
Stil de viață sănătos: XVII
3. TRĂIESC SĂNĂTOS, MĂNÂNC SĂNĂTOS - exerciții-joc și exerciții XVIII
aplicative – pag. 39-40;
Norme de igienă: XIX
4. ÎN ȚARA LUI DINȚIȘOR „Prințesa Periuță” - text suport și exerciții
aplicative – pag. 41-42;
Programul zilnic al școlarului: XX
5. SUNT ORDONAT ÎN TOT CE FAC ÎN FIECARE ZI - comunicare
orală și fișe de lucru.
Importanța învățării pentru propria persoană:
6. Învățarea 1. ÎNVĂȚ ORIUNDE ȘI ORICÂND CU PLĂCERE - exerciții-joc și 4 XXI
eficientă 3.1 exerciții aplicative – pag. 43-44;
Rutine și Abilități și atitudini în învățare:
XXII
sarcini de lucru 3.2 2. PRIETENII MEI LA ÎNVĂȚĂTURĂ - comunicare orală, jocuri și
exerciții aplicative – pag. 45-46;
2.2 Tehnici simple de monitorizare a achizițiilor învățării: XXIII
3. CUM SĂ ÎNVĂȚ MAI BINE „ La Polul Sud” – text suport și exerciții
aplicative – pag. 47-48;
Abilități și atitudini în învățare. Organizarea învățării: XXIV
4. AM ÎNCREDERE ÎN MINE – comunicare orală și exerciții aplicative –
pag. 49-50;
Meserii cunoscute, denumiri:
7. Vreau să am o 1. MESERII „Ghicitori despre meserii” - exerciții-joc și exerciții 5 XXV
meserie! 3.3. aplicative – pag. 51-52;
Explorarea Activități principale, unelte/instrumente, loc de desfășurare:
2.2 XXVI
meseriilor 2. CE ȘTIU DESPRE MESERII - comunicare orală, jocuri și exerciții
aplicative – pag. 53-54;
Explorarea meseriilor: XXVII
3. MESERIA ESTE BRĂȚARĂ DE AUR „ Bobuleț” – text suport și
exerciții aplicative – pag. 55-56; XXVIII
„Meseria” de școlar:
4. JOACA DE-A MESERIILE „Îndemn” Demostene Botez – memorizare, XXIX
comunicare și exerciții aplicative pe fișe de lucru;
1.1 Dezvoltare emoțională și socială - repetare: XXX
8. Repetăm ce- 1.2 1. AVEM NEVOIE UNII DE ALȚII - jocuri de rol și exerciții aplicative 4
am învăţat! 2.1 – pag. 57-58; XXXI
Recapitulare 2.2 Organizarea timpului/ preferințe:
finală 2.3 2. PLANURILE MELE DE VACANȚĂ - comunicare orală, jocuri și
3.1 exerciții aplicative – pag. 59-60; XXXII
3.2 Evaluare finală:
3.3 3. SUNT MAI BUN, ȘTIU MAI MULTE DESPRE MINE ȘI CEILALȚI!; XXXIII