Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
DATA: 23.05.2018
CLASA: Pregătitoare
PROPUNĂTOR:
MENTOR:
METODIST:
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română
SUBIECTUL: Alfabetul
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare
SCOPUL: Reactualizarea cunoștințelor legate de subiectul abordat,
alfabetul, alături de dezvoltarea unei expresivități a limbajului oral.
COMPETENȚE SPECIFICE:
• CLR: 1.1. Sesizarea semnificației globale a unui mesaj scurt, pe teme
familiar, rostit clar și rar;
1.3. Identificarea sunetului initial și/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor
și a cuvintelor din propoziții rostite clar și rar;
2.1. Articularea de enunțuri folosind accentul și intonația
corespunzătoare intenției de comunicare.
• MEM: 1.3. Precizarea cardinalelor unor mulțimi rezultate prin
gruparea și regruparea elementelor .
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
- să recepteze mesajul oferit de poezie;
- să identifice ordinea literelor în alfabet;
- să formeze mulțimi de cuvinte care încep cu/ conțin/ se termină cu o
literă data;
- să răspundă corect sarcinilor date de ruletă;
- să se exprime formulând propoziții corecte din punct de vedere
gramatical.
STRATEGII DIDACTICE:
• Metode și procedee: conversația, explicația, observația, povestirea,
jocul didactic;
• Mijloace de învățământ: poezie despre alfabet, planșă cu supa de
litere, decupaje cu forma unor obiecte, coșulețe, ruleta cu sarcini,
recompense;
• Forme de organizare: frontală, pe grupe.
BIBLIOGRAFIE: • Proiectare didactică, Posibile modele pentru elevi
practicanți, studenți și profesori învățământ primar, Editura VALEA
VERDE, 2018
• Programa școlară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA
ROMÂNĂ, Clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a
• Programa școlară pentru disciplina MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA
MEDIULUI, clasa pregătitoare
Etapele lecției Conținut științific Strategii Evaluare
didactice
1. Moment Asigurarea condițiilor necesare
organizatoric desfășurării cu succes a lecției.

2. Captarea Propunătorul va citi poezia Copiii au înțeles


atenției „Ghicitoare despre alfabet” de mesajul transmis
Emilia Plugaru, folosind - conversația de poezie.
intonația potrivită, și le va pune
o serie de întrebări pentru a
vedea dacă aceștia au intuit
subiectul abordat.
3. Anunțarea În urma întrebărilor puse, Copiii au înțeles
temei și a propunătorul va anunța elevii ce întrevede
obiectivelor că în cadrul lecției vor discuta - conversația lecția.
operaționale despre alfabet, „testându-le”
cunoștințele.
4. Consolidarea Pentru început, propunătorul le - conversația Elevii respectă
cunoștințelor va prezenta copiilor o planșă ordinea literelor
reprezentând o „supă alfabet”, - povestirea în alfabet;
pe care o să-i invite s-o
observe atent, după care le va - observația
povesti copiilor despre jocul pe
care îl joacă alături de mama - explicația
sa, ce constă în rearanjarea
literelor din supa alfabet în - jocul
ordinea corectă, propunătorul didactic
urmând să-i provoace și pe
aceștia să se joace la fel,
folosindu-se de literele
amestecate pe planșă.
Astfel, elevii vor fi chemați pe Sarcinile ruletei
rând la tablă pentru a aranja sunt îndeplinite.
câte 3 litere în ordinea
potrivită.
Cel de-al doilea joc constă în
învârtirea unei rulete, care
atribuie diferite sarcini elevului
de la tablă (ex: „Spune o
culoare care conține litera „e” ;
„Numește un cuvânt care se
termină cu litera „m” etc.)
5. Obținerea Activitatea continuă cu un al Elevii reușesc să
performanței treilea joc, ce constă în formeze corect
formarea unor echipe de 3 - jocul mulțimile.
copii, care vor fi provocați să didactic
formeze mulțimi de obiecte
care încep cu/ conțin/ se
termină cu o anumită literă
dată, specificată pe coșulețul
atribuit propriei echipe. Câștigă
echipa care a reușit să - explicația
formeze corect mulțimea, după
caracteristicile cerute, într-un
timp mai scurt decât restul
echipelor.
6. Încheierea Propunătorul va invita elevii să - conversația
activității cânte, alături de înregistrarea
audio, cântecul despre alfabet,
pe care l-au învățat, în timp ce
își primesc recompensele
pentru activitatea la lecție.
Anexa 1
GHICITOARE DESPRE ALFABET
de Emilia Plugaru

Mama a plecat departe


Vreau să-I scriu o scrisorică,
Iau caietul, iau stiloul…
Cum să-I scriu? Sunt încă mica.

Ah, ce mult, ce rău îmi pare,


Literele că nu le știu,
C-o iubesc atât de tare,
Mamei mele cum să-i scriu?

Îmi găsesc abecedarul,


Las stiloul, las caietul…
Să-i trimit mamei scrisoare,
Învăț iute… alfabetul!