Sunteți pe pagina 1din 2

1.

ANIMALE SĂLBATICE
2. ANIMALE SĂLBATICE• trăiesc în orice formă de relief, la munte şi la
câmpie ;• îşi găsesc singure hrană şi adăpost;• unele sunt folositoare, altele
produc pagube ;• cele pe cale de dispariţie sunt ocrotite de lege.
3. Spuneţi denumirile animalelor din imagine
4. PĂSĂRI În trilurile melodioase, ciocârlia se înalţă vertical din lanuri şi apoi
cade ca o piatră spre pământ. Cenuşie pe spate, gălbuie pe burtă, codobatura-
de-munte îşi leagănă mereu coada. Rudă cu cioara, coţofana are un zbor greoi
şi năravul furtişagului.
5. PĂSĂRIÎn căutare de insecteşi larve, ciocănitoareainspectează coajacopacilor
din pădure.Pasăre fără cuib,rătăcitoare şi lacomă,cucul curăţă pădurilede
omizile stricătoare.Privighetoarea,deşi nustrăluceşte laveşmânt, rămâne
unneîntrecut cântăreţ alcrângurilor.
6. ANIMALE CARE TRĂIESC LA CÂMPIE Erou îndrăgit al atâtor poveşti, iepurele
de câmp este totdeauna fricos şi prudent. Căprioara trăieşte în cete mici prin
păduri. Se evidenţiază prin trupul svelt, picioarele inalte şi suple, terminate cu
copite mici, înguste şi ascuţite.
7. ANIMALE CARE TRĂIESC LA CÂMPIE Rozător svelt, vioi,săpător harnic
degalerii, popândăul efoarte răspândit prinstepe.Animal carnivor, urâtmirositor,
agil şisângeros vânător,dihorul are o blanăneagră-castanie.Produce pagube
îngospodării, însă aduceşi foloase prinstârpirea rozătoarelor.
8. ANIMALE CARE TRĂIESC LA MUNTE Cumătra cea şireată, vulpea este mult
răspândită pe la noi. Deşi e mult vânată, existenţa ei nu e primejduită din
cauza prudenţei şi rezistenţei care o caracterizează. Ursul brun este cel mai
temut animal al pădurilor carpatine. În ciuda aspectului greoi, aleargă şi chiar
se caţără pe copaci, atunci când este întărâtat.
9. ANIMALE CARE TRĂIESC LA MUNTESărind sprintenă dincreangă în
creangă,veveriţa se agită tottimpul după alune.Animal de pradă cese adună
mai alesiarna în haite, lupuldă dovadă deviclenie şi cruzimecând e înfometat.
10. ANIMALE OCROTITE DE LEGE Capra neagră, simbol al curajului de a
înfrunta piscurile, se distinge prin coarnele îndoite în partea de sus ca nişte
cârlige şi prin salturile ei acrobatice peste stânci. Consumând hoituri, vulturul
pleşuv sau gulerat e socotit un agent veterinar.
11. ANIMALE OCROTITE DE LEGECocoşul de munteare penajul viu şistrigătul ca
o toacă,uşor de recunoscut.Cârdurile de dropii,tot mai rare azi,străbăteau
odinioarăierburileBărăganului. Păsărimari, caracteristicestepelor, ele suntastăzi
ocrotite.
12. PĂSĂRI CAREVÂNEAZĂ ZIUA Cu privirea-i ageră, acvila, pasăre de pradă,
scrutează nemărginirea înălţimilor. Duşman înverşunat al tuturor păsărelelor,
uliul are un cioc curbat, cu vărf lung încărligat, gheare ascuţite şi o coadă
lungă.Datorită zborului agil şi acrobatic el îşi greşeşte rareori ţinta.
13. PĂSĂRI CARE VÂNEAZĂ NOAPTEARăpitoare de noapte,bufniţa se trădează
prinochii mari şi strigăteleascuţite. Distrugândanimale păgubitoare, eaaduce
unele foloase.Vietate nocturnă, trăindîn colonii, liliacul emiteultrasunete, după
carese ghidează.
14. ŞTIAŢI CĂ...• Piţigoiul este considerat un mâncău printre păsări ? Raţia lui
zilnică este alcătuită din 50- 60 de omizi şi cam 1000 de ouă de insecte, asta
reprezentând cam de două ori greutatea sa.• Unele păsări produc sunete care
pot fi redate cu oarecare aproximaţie prin litere şi silabe? “Cu-cu” este doar un
exemplu.
15. GHICITORI• Împăratul codrului, • Vine mosul pe cărare La poalele muntelui,
Cu cojocul în spinare. Trece-agale prin frunzari Din grădina lui Mihai Cu
coroana-i de lăstari. De sub tufe de urzici A ieşit un ghem de scai• Îşi târăşte
prin zăvoi Ca să caute furnici. Coada ca un măturoi Ce să fie oare, ghici ? Şi, cu
gândul la ospeţe, Dă târcoale la coteţe
16. PROVERBE• Câinii latră, ursul merge.• Să nu vinzi blana ursului din
pădure.• Vulturul nu prinde muşte.• Nici nu ştii de unde sare iepurele.• Lupu-şi
schimbă părul dar năravul ba.• Când pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă.