Sunteți pe pagina 1din 2

RO TABEL CU PROGRAME

A. Selectorul de programe J. Eco monitor


B. Selectorul de temperaturã K. Indicatorul “Supradozare detergent”
K J
C. Butonul “Favorite” L. Indicatorul “Uşã deschisã”
D. Butonul “Termina la timp” Aceastã maşinã de spãlat este dotatã cu funcþii
N L automate de siguranþã care detecteazã şi
E. Butonul “Nivel murdărie” O M diagnosticheazã defecþiunile într-o fazã timpurie şi
F. Combinaţia de butoane “Protecţie I vã permit sã reacþionaþi corespunzãtor, de exemplu:
pentru copii” M. Indicatorul “Service”
G. Butonul “Centrifugare” (incl. “Oprire N. Indicatorul “Robinet de apã închis”
clătire”) / O. Indicatorul “Curăţaţi filtru”
H. Butonul “Start/Pauzã” B C D E F G H Nivelul de zgomot acustic :
I. Butonul “Reset/Evacuare”
A Spălarea - 59 dB(A) / 1pW
Centrifugare - 1000, rpm, 75 dB(A) / 1pW

Incãr- Detergenþii şi aditivii Opţiuni speciale Centrifugare


cãtura Tip de spãlare / Note Pre- Spãlare Lichid Termina Pre- Clãtire Nivel Culori Rapidă Centrifugare/ Vitezã
Tempe- Simbol maximã spãlare principalã emolient la timp spãlare intensivã murdărie 15° Oprire clătire centrifu-
Programul gare
ratura spãlare - Pentru selectarea temperaturii, vã rugãm respectaþi recomandãrile
kg producãtorului de pe etichetã maximã
rpm

Articole rezistente, puţin murdare sau normal murdare, din bumbac, in, fibre
Mixte Rece - 60°C 3.0 artificiale şi din amestecuri.Program eficient, cu durata de o oră. Aveţi grijă să spălaţi doar – Da i i – i i i – i Max.
rufe cu culori similare în aceeaşi încărcătură.

Articole normal sau foarte murdare: cearşafuri, feţe de masã, lenjerie intimã,
Bumbac Rece - 95°C 6.0 prosoape, cãmãşi etc. din bumbac şi in. i Da i i i i i i i i Max.

Haine cu grad normal de murdărire fabricate din fibre sintetice (de ex. poliester,
Sintetice Rece - 60°C 3.0 poliacril, viscoză etc.) sau combinaţia acestora cu bumbacul. i Da i i i i i i i i Max.
Material

Delicate Rece - 40°C 1.5 Perdele şi articole delicate, rochii, fuste, cãmãşi şi bluze. i Da i i i – i i – i Max.
Articole de îmbrăcăminte din lână, etichetate de compania Woolmark marcate cu
Lână / Rece - 40°C 1.0 posibilitatea spălării în maşina de spălat, precum şi ţesături din mătase (Vă rugăm
– Da – – – Max.
Spălare manuală să respectaţi eticheta cu simbolul de îngrijire!), in, lână şi viscoză marcate cu i i i i i
eticheta spălare manuală.
Articole normal murdare, din ţesătură de jeans, din bumbac, şi făcute din material
Jeans Rece - 60°C 4.0 asemănător cu ţesătura de jeans, de ex. pantaloni şi jachete. i Da i i i i i i i i Max.
Articole normal murdare sau foarte murdare şi articole rezistente din bumbac.
Rufe albe Rece - 60°C 6.0 Economisiţi energie selectând o temperatură de spălare mai mică şi adăugând un produs de – Da i i – i i i – i Max.
înălbire pe bază de oxigen, pe lângă detergentul dv.
Articole albe şi cu culori pastelate , din ţesături delicate. Program de spălare delicat,
Culori

pentru a evita ca rufele să capete culoarea gri sau gălbuie. Folosiţi un detergent foarte
Culori deschise Rece - 60°C 4.0 puternic, dacă este necesar folosiţi şi substanţe de scos petele sau înălbitori pe bază de i Da i i i i i i i i Max.
oxigen. Nu folosiţi detergenţi lichizi.
Articole negre şi de culoare închisă, din bumbac, amestec de bumbac şi poliester.
Culori închise Rece - 60°C 4.0 Program special, pentru a reduce decolorarea articolelor şi decolorarea locală. Cu acest i Da i i i i i i i i Max.
program, este de preferat să folosiţi un detergent lichid pentru articolele de culoare închisă.
Lenjerie din bumbac murdară în mod normal.
Cel mai eficient program din punct de vedere a combinației consumului de apă și energie pentru
Bumbac 40 - 60°C 6.0 spălarea lenjeriei din bumbac. – Da i i – i i – – i Max.
-Programul de referință pentru etichetă energetică a mașinii de spălat.
Eco

Articole puţin murdare din fibre sintetice sau articole din fibre sintetice şi bumbac,
AquaEco Rece - 40°C 2.5 spălate împreună.Program cu economie, cu un consum foarte redus de apă. Folosiţi detergent – Da – i – – – i – i Max.
lichid, în cantitatea cea mai mică recomandată pentru 3 kg de rufe. Nu folosiţi balsam de rufe.
Articole de puţin purtate, din bumbac, fibre artificiale şi amestecuri cu bumbac.Program
Spalare rapidă 15´ Rece - 30°C 3.0 de împrospătare. Folosiţi cantitatea cea mai mică de detergent recomandată. – Da i i – – – i – i Max.
Clãtire & - - 6.0 Program de clătire şi centrifugare intensivă
– – – – – – Max.
Centrifugare Acelaşi ca ultimul ciclu de clãtire şi centrifugare finală de la programul “Bumbac”. i i i i
Acest program prevede o centrifugare intensivă. Acelaşi ca ciclul de centrifugare de la
Centrifugare - - 6.0 programul pentru “Bumbac”. – – – i – – – – – i/– Max.

i: opþiune / Da : dozaj necesar


Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00112


Consumul de energie în modul oprit este de 0,11 W / iar în modul inactiv este de 0,11 W. Butonul “Rapidă“
DATE DESPRE CONSUM • Permite spălarea mai rapidă prin scurtarea duratei
INDICATORUL “UªĂ DESCHISĂ”
Energia Durata aproximativã a programului (ore : min) programului. Înainte de începerea şi după terminarea unuiprogram, simbolul
Temperatura Încãrcãtura Apa Fără • Se recomandă pentru cantităţi mai mici de rufe sau pentru se aprinde pe afişaj, pentru a indica faptul că uşa poate fi
Programul “Rapidă” rufe mai puţin murdare.
(°C) (kg) (l) Fără “Rapidă” cu “Rapidă” deschisă. Atâta timp cât este în desfăºurare un program de
(kWh) spălare, capacul rămâne blocat ºi sub nici o formă nu trebuie
Mixte 40 3.0 40 0.45 1:00 –
MEMORAREA PROGRAMELOR FAVORITE deschis cu forţa. În cazul în care trebuie să îl deschideţi de
Dacă există o setare a unui program pe care o utilizaţi în mod urgenţă pe durata unui program în desfăºurare, consultaţi
Bumbac 95 6.0 55* 1.90 2:00 1:50 “Anularea unui program în desfăºurare înainte de terminare”.
Bumbac 60 6.0 48 1.14 2:30 1:45 frecvent, aparatul oferă posibilitatea de a memora o setare
pentru fiecare program, astfel încât să poată fi utilizată din nou
Bumbac 40 6.0 48 0.64 2:15 1:30 doar prin apăsarea unui buton.
PROTECŢIA PENTRU COPII
Sintetici 60 3.0 50* 0.90 2:05 1:14 • Selectaţi programul dorit, temperatura, viteza de centrifugare ºi Puteţi bloca butoanele panoului de comandă împotriva folosirii
Sintetici 40 3.0 40 0.50 1:50 0:59 opţiunea (opţiunile), apăsaţi ºi ţineţi apăsat butonul “Favorite” nepermise (de exemplu de către copii).
Delicate 40 1.5 50 0.55 0:45 – cel puţin 3 secunde. Lumina de lângă “Favorite” clipeºte uºor • Apăsaţi în acelaºi timp ambele butoane ale siguranţei pentru
Lână / Spălare manuală 40 1.0 40 0.55 0:35 – ºi apoi se aprinde - setarea programului este memorată. copii ºi ţineţi-le apăsate minim 3 secunde. Pe display va
Data următoare când doriţi să utilizaţi setarea programului dvs. apărea simbolul unei chei.
Jeans 40 4.0 41 0.58 1:30 1:10 individual, selectaţi programul, apăsaţi butonul “Favorite” ºi • Pentru deblocarea butoanelor: procedaţi în acelaºi mod.
Rufe albe 40 6.0 48 0.75 2:45 – porniţi prin apăsarea “Start/Pauzã”.
Culori deschise 40 4.0 70 0.55 1:20 1:00 Dacă doriţi să înlocuiţi o setare memorată a unui program SEMNALIZĂRI DE DEFECTE
Culori închise 40 4.0 41 0.58 1:44 1:10 cu o alta:
• Selectaţi programul dorit, temperatura, viteza de centrifugare În cazul in care apar erori sau neregularităţi, consultaţi ”Ghidul de
AquaEco 40 2.5 19 0.45 1:00 – Depanare” din Instrucţiunile de Utilizare.
ºi opţiunea (opţiunile), apăsaţi ºi ţineţi apăsat butonul
Spãlare rapidã 15’ 30 3.0 30 0.15 0:15 – “Favorite” cel puţin 3 secunde. Setarea programului “Robinet de apă închis”:
eBumbac** 60 6.0 48 0.90 3:30 – memorată anterior va fi înlocuită de cea nouă. Nu este apă la admisie, sau aceasta este insuficientă
eBumbac** 60 3.0 35 0.75 2:20 –
”Service”:
eBumbac 40 6.0 48 0.70 2:30 – PORNIRE CU ÎNTÂRZIERE Eroare sau funcţionarea incorectă a unei componente electrice
eBumbac** 40 3.0 35 0.53 2:00 – Opţiunea “Pornire cu întârziere” permite pornirea maşinii dupã “Curăţaţi pompa”:
Datele de consum au fost mãsurate în condiþii specifice şi în conformitate cu normele Standard IEC/EN 60 456. Valorile de consum din placul consumatorului, de exemplu noaptea când electricitatea Apa reziduală nu este scoasă.
fiecare locuinþãpot varia faþã de valorile date în tabel în funcþie de presiunea şi temperatura debitului de apã, de încãrcãturã şi de tipul de rufe. este mai ieftinã. Viteza de centrifugare din afişaj clipeşte: dezechilibru în timpul
Consumul de apă şi de energie sunt valabile pentru setările standard ale programelor ; selecţia unor alte setări sau schimbarea vitezei de • Selectaþi programul, vitezã centrifugare şi opţiunile.
rotaţie sau schimbările de temperatură modifică acest consum. centrifugării.
• Apăsaţi pe butonul “Pornire cu întârziere” de câteva ori
Durata programului poate diferi de valorile de mai sus, pentru că depinde de condiţiile reale de lucru aplicate (vezi “Ghidul de depanare” în pentru a selecta o întârziere de la 1 la 23 de ore.
Instrucţiunile de Folosire). TERMINAREA PROGRAMULUI
* Pentru a reduce temperatura apei, va fi adãugatã puþinã apã rece la terminarea ciclului principal de spãlare, înainte ca pompa sã evacueze apa afarã.
• Porniţi programul (vezi “Pornirea programului”). Indicatorul
** Programe de referinţă pentru eticheta de consum energetic. Din motive de economisire a energiei, temperatura efectivă de spălare se de lângă butonul “Pornire cu întârziere” se aprinde şi se • Indicatorul „uşă deschisă” se aprinde, şi afişajul arată “End”.
poate abate de la temperatura indicată a programului. stinge în momentul pornirii programului. După aproximativ un sfert de oră maşina de spălat se va
= puţin murdare - = normal murdare - = foarte murdare. • La apăsarea butonului “Start/Pauzã”, începe numărătoarea închide complet pentru a economisii energie.
ADÃUGAÞI DETERGENÞII, ÎNCHIDEÞI UŞA, Nu toate nivelurile de murdărie se pot selecta pentru fiecare program. inversă a timpului de întârziere. La pornirea programului, 1. Rotiþi butonul selector de programe pe poziþia “Off/O”.
indicatorul pornirii cu întârziere se stinge şi este înlocuit de 2. Închideþi robinetul da apã.
SELECTAŢI PROGRAMUL Butonul “Viteză de centrifugare” (incl. “Oprire clătire”) 3. Deschideţi capacul şi tamburul şi scoateţi rufele din maşină.
• Fiecare program are o viteză de centrifugare predeterminată. indicatorul de succesiune a programului.
1. Încãrcaþi maşina de spălat, închideþi uşile tamburului şi • Dupã ce butonul “Start/Pauzã” a fost apãsat, numãrul de 4. Lăsaţi capacul deschis puţin timp pentru a permite uscarea
• Apăsaţi pe buton pentru a seta o altă viteză de centrifugare. interiorului maşinii.
verificaþi dacã sunt închise corespunzãtor. • Dacă selectaţi viteza de centrifugare “0”, centrifugarea ore preselectate poate fi redus prin apãsarea din nou a
2. Adăugaţi detergent şi aditivi aşa cum este indicat pe prima butonului “Pornire cu întârziere”.
pagină a instrucţiunilor.
finală este anulată, iar apa este doar evacuată. Oricum, se
Pentru anularea opþiunii de “Pornire cu întârziere” INDICATORUL
efectuează centrifugări intermediare în timpul clătirii.
3. Închideţi capacul. • Dacă selectaţi “Oprire clătire” , rufele rămân în ultima apă ..înainte de a apãsa butonul “Start/Pauzã”: SUPRADOZARE DETERGENT
4. Rotiþi butonul selector de programe la programul şi de clătire fără să mai continue cu ciclul final de centrifugare, • Rotiþi butonul selector de programe la altã poziþie sau apãsaþi
butonul “Reset/Evacuare”. Simbolul se va aprinde la terminarea programului, dacă aţi utilizat
temperatura doriþi. Lampa de lângă butonul “Start/Pauzã” pentru a evita şifonarea şi pentru a evita ieşirea culorilor prea mult detergent. Data viitoare utilizaţi mai puţin detergent. Dacă
clipeşte. Temperatura poate fi modificată prin apăsarea din una în alta. Pentru a activa “Oprire clătire”, apăsaţi de ..dupã ce aþi apãsat butonul “Start/Pauzã”:
se aprinde simbolul, iar pe afişaj apare mesajul “Fod”, s-a produs
“Temperatura” butonul. Dacă nu porniţi programul imediat mai multe ori pe butonul “Centrifugare”, până când simbolul Apãsaþi butonul “Reset/Evacuare” timp de cel puþin 3 secunde. prea multă spumă, iar ciclul de spălare s-a întrerupt; consultaţi
după ce aţi făcut selecţia, maşina de spălat se va opri “Oprire clătire” de pe afişaj se aprinde. “Ghidul de detectare a defecţiunilor” din Instrucţiunile de utilizare.
automat după aproximativ un sfert de oră. Pentru a porni -- Programul de spălare se opreşte la „Oprire clătire“ atunci
ECO MONITOR
din nou maşina de spălat, rotiţi selectorul de programe pe când „Oprire clătire“, simbolul clipeşte pe ecran, lumina Indicatorul pornirii cu întârziere se stinge.Funcţia „Eco Monitor“ SCHIMBAREA PROGRAMULUI ŞI/SAU
“Off/O”, iar apoi din nou pe programul dorit. “Start/Pauzã”, de asemenea, clipeşte. oferă informaţii cu privire la consumul de energie în programele OPŢIUNILOR DUPĂ PORNIREA PROGRAMULUI
-- Pentru a termina opţiunea “Oprire clătire” să se încheie prin presetate pe care le-aţi ales. Dacă alegeţi orice program, se
SELECTAŢI ORICE OPŢIUNE DORITĂ stoarcerea lenjeriei, apăsaţi butonul “Start/Pauzã” - lenjeria activează funcţia „Eco monitor“. 1. Apãsaþi butonul “Start/Pauzã” pentru a întrerupe programul.
În situaţia în care combinaţia de program ºi opţiuni suplimentare va fi stoarsă la turaţiile preselectate de stoarcere pentru Indicatorul de pe partea stângă arată că funcţia „Eco monitor“ Indicatorul clipeşte.
nu este posibilă, luminile indicatoare se sting automat. programul respectiv. Dacă doriţi să schimbaţi turaţiile este activată. Patru indicatori care se află lângă ea, arată nivelul 2. Selectaþi noul program, toate opþiunile şi o altã vitezã de
Combinaţiile cu opţiuni neadecvate vor fi anulate automat. stoarcerii, reglaţi-le prin apăsarea repetată a butonului de consum: cu căt este mai mic consumul de energie setat prin centrifugare dacã doriþi.
“Centrifugare” iar apoi apăsaţi butonul “Start/Pauzã”. programul stabilit cu atăt mai puţin se aprind indicatorii. Aceasta 3. Apãsaþi butonul “Start/Pauzã” din nou. Noul program
Butonul “Prespălare” continuã din acelaşi punct în care programul precedent a fost
• Doar pentru rufe foarte murdare (de exemplu nisip, murdărie -- Pentru a termina opţiunea “Oprire clătire” să se încheie prin depinde de programul selectat, de temperatură şi opţiuni, precum
evacuarea apei fără stoarcere, apăsaţi butonul ”Centrifugare” şi cantitatea rufelor spălate. Din acest motiv, nivelul consumului de întrerupt. Nu adăugaþi detergent pentru acest program.
granulară). Durata ciclului sporeºte cu aproximativ 15 min.
până când pe ecran apare viteza stoarcerii ”0”; apoi apăsaţi energie estimat se poate adapta cantităţii rufelor spălate.
• Nu utilizaţi detergenţi lichizi pentru programul principal de
butonul “Start/Pauzã” pentru a se începe evacuarea apei. ANULAREA UNUI PROGRAM ÎN
spălare în cazul activării opţiunii “Prespălare”. PORNIRE PROGRAM
Nu lăsaţi rufele în apă timp îndelungat dacă selectaţi “Oprire DESFĂŞURARE ÎNAINTE DE TERMINARE
Butonul “Clãtire intensivã” clătire” (în special de mătase).
• Cantitatea de apã este mãritã pentru a asigura o clãtire mai Deschideþi robinetul şi apãsaþi butonul “Start/Pauzã”. Lumina Butonul “Reset/Evacuare” anulează un program înainte de
intensã. Butonul “Culori 15” indicatoare de lângã butonul “Start/Pauzã” se aprinde. terminare.
• Aceastã opþiune este idealã pentru zonele cu apã foarte • Economiseşte energia utilizată pentru încălzirea apei Afiºajul indicã timpul rãmas al programului. Datoritã • Apãsaþi butonul “Reset/Evacuare” timp de cel puþin 3
dulce, pentru spãlarea lenjeriei nou nãscuþilor şi pentru menţinând în acelaşi timp un rezultat bun de spălare. variaþiilor în ceea ce priveºte încãrcarea ºi temperatura apei secunde. Apa existentã este evacuatã înainte ca uşa sã
persoanele care suferã de alergii. • La spălarea rufelor colorate păstrează culorile. de alimentare, timpul rãmas este calculat din nou în anumite poatã fi deschisã.
• Recomandat pentru haine puţin murdare, fără pete faze ale programului. În aceastã situaþie, apare o animaþie pe
Butonul “Nivel murdărie” • Pentru rezultate bune de spălare folosiţi în cadrul acestei
• Adaptează durata programului la nivelul de murdărie al rufelor afiºajul orei.
opţiuni detergenţi pentru spălare la rece.
dv. Influenţează de asemenea recomandarea cantităţii de • Nu se poate folosi pentru bumbac la 70 - 95 ° C.
detergent în cazul utilizării butonului “Ajutor la dozare”.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 300 00112