Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr. 7 de modificare și înlocuire a Anexei nr.

22
Cerere pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar pentru persoana fizică

"FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE"

__________________________
Timp necesar pentru completarea formularului
| |
Minim : 2’00’’
| |
Mediu : 3’00’’
|__________________________|

(nr. şi data înregistrării Maxim : 5’00’’

la unitatea care primeşte

cererea)

S-a eliberat certificatul de cazier judiciar

Seria ________ numărul ___________________ data_____________

CERERE

pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar

Subsemnatul (numele de familie): ____________uRSU___________________

prenumele __________MARIANA_____________ numele anterior _______________________

fiul/fiica lui __________FLORIN______________ şi ___________MARINA____________

născut(ă) în anul _1999_ luna ___AUGUST___ ziua _02_ în ____TURNU SEVERIN___

judeţul ___HUNEDOARA___ cu domiciliul în ________BUCURESTI________ sectorul

6, str. _B-DUL PRIMAVERUU, nr. 4, bl. 1 , ap. 1.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Posed actul de identitate seria _RT_ nr. 863081 CNP |1|9|9|0|8|0|2|4|6|0|9|7|2|

S A A L L Z Z N N N N N C

Solicit eliberarea unui certificat de cazier judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru
___________ANGAJARE___________________________________________________________

Declar pe proprie răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume şi

date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere şi îmi exprim acordul
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal1.

Rezultatul verificării

Semnătura, ________________

Data _11/02/2020_

_____________________

1) Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se fac în scopul eliberării certificatului de cazier judiciar și a unor
situații statistice anonimizate.