Sunteți pe pagina 1din 2

Progresia competenţelor în ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa I

ELEV:
I. COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Competențe generale/Competențe specifice REALIZAT ÎN CURS
1.Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
1.1 Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu claritate
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare cunoscute
2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare
2.2 Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
2.3 Participarea cu interes la dialoguri simple, în diferite contexte de comunicare
2.4.Exprimarea propriilor idei referitoare la contexte familiare, manifestând interes şi încredere în sine
3.Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte, scrise cu litere de tipar sau de mână
3.2 Identificarea mesajului unui scurt text care prezintă întâmplări, fenomene, evenimente familiare
3.3 Identificarea semnificaţiei unor simboluri din universul familiar, care transmit mesaje simple
3.4 Exprimarea interesului pentru lectura unor texte simple, susţinute de suport imagistic
4.Redactarea de mesaje în diverse situaţii de comunicare
4.1 Scrierea literelor de mână
4.2 Redactarea unor mesaje scurte, formate din cuvinte scrise cu litere de mână, folosind materiale diverse
4.3 Exprimarea unor idei şi sentimente prin intermediul limbajelor convenţionale şi neconvenţionale
II.MATEMATICA SI STIINŢE ALE NATURII
Competențe generale/Competențe specifice REALIZAT ÎN CURS
1. Utilizarea numerelor în calcule elementare.
1.1 Scrierea, citirea şi formarea numerelor până la 100
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-100
1.3 Ordonarea numerelor in concentrul 0-100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări.
1.4 Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare.
1.5 Efectuarea de adunări repetate/scăderi repetateprin numărare şi reprezentări obioectuale în concentrul 0-100
1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice( termen, sumă, total, diferenţă, <,>, =, +, -) în rezolvarea
si/sau compunerea de probleme.
2. Evidenţierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spaţiul înconjurător.
2.1.Orientarea şi mişcarea în spaţiuîn raport cu repere, direcţii date, folosind sintagme de tipul: în, pe deasupra,
dedesubt, lângă, în faţă, în spate, stânga, dreapta, orizontal, vertical, oblic, interior exterior.
2.2.Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometriceîn mediul apopiat şi în reprezentăriplane accesibile
( incluzând desene, reproduceri de artă, reprezentări schematice)
3. Identificarea unor fenomene/relaţii/ regularităţi/structuri din mediul apropiat.
3.1 Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat
3.2 Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţia cu mediul natural
4. Generarea unor explicaţii simple prin folosirea unor elemente de logică.
4.1 Formularea rezultatelor unor observaţii, folosind câţiva termeni ştiinţifici, reprezentări prin desene şi
operatorii logici „şi”, „sau”, „nu”
4.2 Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
5. Rezolvarea de probleme pornind de la sortarea şi reprezentarea unor date.
5.1 Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat, pe baza a două criterii
5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu
sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.
6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări.