Sunteți pe pagina 1din 4

- SEPARAREA IMPURITĂŢILOR -

1. Scopul lucrării
Însuşirea de către studenţi a metodelor de separare a impurităţilor şi a forţelor ce apar în
organele active de separare.
2. Metode de separarea impurităţilor prin scuturare
Condiţionarea legumelor şi fructelor constitue o succesiune de operaţii, efectuate pentru
pregătirea produsului în vederea unei anumite destinaţii: desfacere pentru consum în stare
proaspătă, depozitare spre păstrare, industrializare etc. Acest proces presupune operaţii de
îndepărtare a impurităţilor, sortare şi calibrare. În unele cazuri este necesar să se execute şi alte
operaţii suplimentare menite să confere produsului calităţi suplimentare (tratamente chimice,
acoperirea cu peliculă protectoare etc.).
Separarea impurităţilor din masa de legume şi fructe
La recoltarea legumelor şi fructelor se separă o bună parte din impurităţile de origine
vegetală sau minerală din masa de produs, iar îndepărtarea celor care rămân este una din
operaţiile importante ale procesului de condiţionare.
Impurităţile de origine vegetală constau în fragmente din planta recoltată (frunze, tulpini,
crengi, rădăcini, vreji, inflorescenţe) sau din plante străine de cultura de bază.
Impurităţile de origine minerală provin din sol şi pot fi: pietre de diverse dimensiuni, bulgări
de pământ sau praf. Aceste impurităţi pot fi neaderente sau aderente. Separarea impurităţilor din
masa de legume şi fructe începe încă de la descărcarea lor, care poate fi realizată în funcţie de
modul în care acestea au fost transportate: în vrac sau diverse ambalaje (saci, lăzi, cutii,
conteinere, etc.).
Pentru separarea impurităţilor la descărcarea produselor transportate în vrac se utilizează, de
obicei, grătare înclinate fixe sau oscilante, precum şi transportoare cu vergele, de cele mai multe
ori cu dispozitive de scuturare.
Grătarele oscilante sunt formate din bare metalice (vergele sau benzi) dispuse paralel cu
direcţia de mişcare.
După tipul mişcării efectuate, acestea se clasifică în trei grupe:
 grătare balansoare,
 grătare vibratoare
 grătare poli vibratoare.
Suprafaţa activă a grătarului este înclinată faţă de orizontală cu unghiul  = 10°... 17°.
Deplasarea materialului pe grătar are loc datorită mişcării oscilatorii a acestuia, precum şi
datorită înclinării. Grătarele oscilante execută o separare satisfăcătoare, procentul de vătămări
este redus, dar există posibilitatea înfundării acestuia şi necesită echilibrarea forţelor de inerţie.
De obicei se montează grătare împerechiate, cu oscilaţii defazate, ceea ce îmbunătăţeşte
echilibrarea.
Transportoarele cu vergele (grătarele rulante) reprezintă nişte benzi, formate dintr-o
succesiune de vergele metalice unite între ele prin cârlige sau montate pe două lanţuri sau două
curele (plate sau dinţate) continue (fig. 3.1). Vergelele sunt confecţionate din sârmă de oţel cu
diametrul de 8,5...13 mm, protejate adeseori cu tuburi de cauciuc sau materiale plastice, pentru
evitarea vătămării produsului. Pasul vergelelor şi spaţiul de cernere variază în funcţie de
dimensiunile produsului prelucrat, la transportoarele universale aceste dimensiuni având valorile
34...42 mm, respectiv 25...32 mm.
Ramura activă a grătarului are o mişcare oscilatorie forţată, imprimată de un dispozitiv de
scuturare ce poate fi pasiv sau activ.

1
a.

b.
Fig. 3.1. a. Montarea vergelelor; b. grătar rulant.
Unul din dispozitivele de scuturare pasive este cel cu roţi profilate (fig. 3.2 a), dispuse pe
unul sau două rânduri de-a lungul ramurii active a unui grătar, liber pe axele de susţinere.
În cazul dispozitivelor de scuturare active, pulsaţia mişcării benzii este independentă de
viteza ei. Dispozitivele de scuturare pot fi cu ciocănele (fig.3.2 b) sau cu ciocănele şi rolă de
susţinere (fig.3.2 c). In primul caz amplitudinea oscilaţiilor se modifică prin reglarea lungimii
razei excentricului de acţionare, iar în al doilea caz prin reglarea poziţiei rolei de susţinere.

2
Fig. 3.2. Dispozitive de scuturare
Roţile profilate pot fi netede sau dinţate, de formă eliptica, triunghiulară, dreptunghiulară
etc. (fig.3.3).
Oscilaţiile produse cu aceste dispozitive au amplitudinea de 0...45 mm şi frecvenţa de
220...800 oscilaţii pe minut. Mişcarea oscilatorie a ramurei active provoacă deplasarea stratului
de material în salturi. Antrenarea în mişcarea de rotaţie a roţilor profilate este realizată de către
grătarul rulant. Viteza unghiulară a acestora variază între un interval de valori bine determinate.

Fie. 3.3. Schema roţilor profilate.

Maşina de periat se poate utiliza pentru separarea impurităţilor pe cale uscată pentru
îndepărtarea părţilor străine aderente pe suprafaţa produsului (figura 3.4.).

a. b.

c.
Fig. 3.4. Prezentarea maşinii de periat: a) Schema funcţională;
1-transportor elevator cu raclete; 2-grătaroscilant; 3-perii cilindrice; 4-elemente de apăsare;
5-jgheab pentru colectarea impurităților; 6-jgheab pentru legume și fructe curățate;
7-transportor de evacuare.
b) Exemplu din producţie; c) detaliu perie.

Alimentarea cu produs este realizată de către transportorul elevator cu raclete l pe grătarul


oscilant 2, unde sunt separate impurităţile neaderente, în continuare, produsul este trecut între
periile cilindrice 3 şi elementele de apăsare 4. Mişcarea de rotaţie unisens a periilor imprimă
produselor o mişcare de avans. Desprinderea impurităţilor aderente se face datorită frecării cu
periile, cu elementele de presare, precum şi datorită frecării produselor între ele. Colectarea
impurităţilor se face în jgheabul 5 iar legumele sau fructele curăţite sunt recuperate cu ajutorul
jgheabului 6 pe transportorul de evacuare 7.
Utilizarea acestei maşini este recomandată în cazul produselor cu textură tare şi cu formă
apropiată de cea sferică.

3
Instalaţia de descărcare cu platformă de imersie (fig. 3.5) este utilizată pentru produsele
cu textură moale, dar nu numai pentru acestea. Această instalaţie utilizează cu succes metoda de
descărcare în apă, într-un bazin special construit, în special în cazul transportului produselor în
lăzi – paletă.

Fig. 3.5. Instalaţia de descărcare cu platformă de imersie:


1-rampă cu role; 2-platformă de imersie: 3-mecanism de acționare; 4-bazin;
5-bazin; 6-pereți de ghidare; 7-transportor; 8-bateria de dușuri;9-transportor de zvântare;
10-ventilator; 11-transportor evacuare produs.

Instalaţia este alcătuită din rampa cu role l, platforma de imersie 2, mecanismul de acţionare
3, transportorul cu role 4, bazinul 5, pereţii de ghidare 6, transportorul de colectare 7. bateria de
duşuri 8, transportorul de zvântare 9, ventilatorul 10 şi transportorul de evacuare a produsului
11.
Lăzile cu produs sunt aduse pe platforma 2, care este imersată, cu ajutorul unei transmisii
mecanice tip ascensor, acţionat de la mecanismul 3. După descărcare, ambalajele sunt aduse la
suprafaţă şi sunt evacuate de către transportorul cu role 4.
Legumele sau fructele astfel descărcate sunt antrenate de către curentul de apă. Cele cu
densitate mai mică decât apa plutesc la suprafaţă şi sunt ghidate de către pereţii 6 spre
transportorul 7. După clătirea cu apa pulverizată de bateria 8, produsele sunt zvântate pe
transportorul oscilant cu vergele 9 (opţional în curent de aer) şi sunt evacuate cu ajutorul
transportorului 11. Cele cu densitate mai mare decât apa sunt recuperate de pe fundul bazinului
de către racletele transportorului 7.
Avantajele acestei instalaţii sunt legate de procentajul mic al vătămării produselor, ceea ce
permite descărcarea şi a legumelor şi fructelor cu textură moale, sensibile la solicitări mecanice.
De asemenea, odată cu descărcarea se realizează şi separarea impurităţilor aderente şi
neaderente. Printre dezavantaje se numără consumul mare de apă şi energie, precum şi costul
mare de achiziţie şi întreţinere.

S-ar putea să vă placă și