Sunteți pe pagina 1din 6

Testare scrisă pentru concursul pe postul vacant de ÎNGRIJITOR

Varianta nr. 1

1. Prin curăţenie se înţelege:


a. îndepărtarea mecanică a murdăriei de pe obiecte, suprafeţe şi corpul uman
b. dezinfectarea şi dezinsecția suprafeţelor
c. dezinfectarea şi dezinsecția obiectelor

2. Efectuarea corectă a curăţeniei duce la distrugerea microbilor în proporţie de:


a.85%
b. 95%
c. 90%

3. Razele ultraviolete este una din metodele:


a. fizice de dezinfectare
b. naturale de dezinfectare
c. chimice de dezinfectare

4. Recipientele se golesc periodic în boxele de gunoi şi după golire vor fii:


a. curăţaţi şi dezinfectaţi
b. curăţaţi şi spălaţi
c. curăţaţi, spălaţi şi dezinfectaţi

5. Dezinfecţia profilactică se aplică:


a. zilnic după curăţenie
b. săptămânal după curăţenie
c. ori de câte ori este nevoie

6. După fiecare utilizare ustensile folosite pentru curăţenie trebuie să fie:


a. spălate, dezinfectat şi uscate
b. spălate
c. spălate şi depozitate în locuri uscate

7. Curăţenia se face:
a. dinspre locurile curate spre cele murdare
b. dinspre locurile murdare spre cele curate
c. in ordinea sălilor de clasă, alternând locurile curate cu cele murdare

8. Persoana care face curăţenie trebuie să aibă:


a. echipament de protecţie
b. echipament de protecţie şi analizele medicale la zi
c. ustensile igienizate

9. Concentraţia legală de clorură de var folosită pentru dezinfecţia suprafeţelor este de:
a. 1-2%
b. 2 -3 %
c. 3-4%
Testare scrisă pentru concursul pe postul vacant de ÎNGRIJITOR
Varianta nr. 2

1. Una din metodele folosite pentru curăţenia în sălile de clasa este:


a. măturarea
b. aspirarea
c. spălarea

2. Dezinfecţia este metoda prin care:


a. se distrug diferiţi germeni
b. se distrug insectele considerate infecţioase
c. se distrug bacteriile vizibile cu ochiul liber

3. Clorura de var este:


a. o pulbere albă
b. clor activ 15%:
c. o substanţă lichidă de culoare gălbuie

4. Când dezinfecţia se aplică pentru prevenirea unei infecţii vorbim despre:


a. dezinfecţia profilactică
b. dezinfecţia de combatere
c. dezinfecţie totală

5. Concentraţia legală de clorură de var folosită pentru dezinfecţia grupurilor sanitare este de:
a. 10-15%
b. 15-20%
c. 5-10%

6. Cloramina este:
a. compus organic cu efect antiseptic
b. o pulbere mai toxică decât clorura de var
c. o substanţă lichidă de culoare gălbuie

7. Concentraţia legală de clorură de var folosită pentru dezinfecţia mâinilor este de:
a. 1-2%
b. 2 -3 %
c. 0,5%

8. Concentraţia legală de clorură de var folosită pentru dezinfecţia grupurilor sanitare este de:
a. 10-15%
b. 15-20%
c. 5-10%

9. Prima etapă a curăţeniei este:


a. îndepărtarea gunoiului
b. spălarea
c. ştergerea prafului
Testare scrisă pentru concursul pe postul vacant de ÎNGRIJITOR
Varianta nr. 3

1. Soluţia de cloramină 0,5% se prepară din:


a. 20g/1l apa
b. 30g/1l apa
c. 50g/1l apa

2. Ustensilele folosite pentru curățenia grupurilor sanitare se păstrează:


a. separat în încăperi special amenajate
b. împreună în încăperi special amenajate
c. în recipiente de plastic

3. Curăţenia curentă se efectuează:


a. săptămânal în funcţie de tipul încăperilor
b. ori de câte ori e nevoie
c. zilnic după program

4. Dezinfecţia profilactică se poate efectua prin:


a. metode fizice si chimice
b. metode chimice
c. spălare şi dezinfectare

5. Efectuarea corectă a dezinfecţiei duce la distrugerea microbilor în proporţie de:


a. 100%
b. 99,99%
c. 90%

6. Reziduurile trebuie colectate în:


a. recipientele cu capac şi cu pedală căptuşiţi cu saci de plastic
b. saci de plastic
c. recipientele de plastic

7. Dezinfectantul este:
a. o substanţă chimică
b. o pulbere puţin toxică
c. clorul

8. Clorura de var se găseşte sub formă:


a. lichidă
b. solidă
c. lichidă şi solidă

9. Soluţia de var cloros 0.5%se prepară din:


a. 200g/1l apa
b. 30g/1l apa
c. 50g/1l apa
BAREM DE EVALUARE SI NOTARE

PENTRU FIECARE RASPUNS CORECT SE ACORDA 10 PUNCTE.

RASPUNSURILE CORECTE SUNT:

1. a

2. b

3. a

4. a

5. a

6. a

7. a

8. b

9. a

10 PUNCTE SE ACORDA DIN OFICIU


BAREM DE EVALUARE SI NOTARE

Varianta nr. 2

PENTRU FIECARE RASPUNS CORECT SE ACORDA 10 PUNCTE.

RASPUNSURILE CORECTE SUNT:

1. c

2. a

3. a

4. a

5. c

6. a

7. c

8. c

9. a

10 PUNCTE SE ACORDA DIN OFICIU


BAREM DE EVALUARE SI NOTARE

PENTRU FIECARE RASPUNS CORECT SE ACORDA 10 PUNCTE.

RASPUNSURILE CORECTE SUNT:

1. a

2. a

3. c

4. a

5. b

6. a

7. a

8. c

9. a

10 PUNCTE SE ACORDA DIN OFICIU