Sunteți pe pagina 1din 10

Adam Andreea-Maria (grupa 1)

Barbu Ionela-Amalia (grupa 1)


Dan Elisa-Maria (CRP)
Deac Diana (grupa 3)

PLANIFICAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

ANUL ŞCOLAR: 2018-2019


CLASA a V-a
T.C. 4 ore / săptămână
SEMESTRUL I

18 săptămâni (cursuri:11.09.2017 – 22.12.2017, vacanță de iarnă: 23.12.2017 – 14.01.2018, cursuri: 15.01.2018 – 2.02.2018) x 4 ore /săptămână = 72 de ore

INTRODUCERE

CONȚINUTURI (detaliere) CS ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE NR.


ORE
Cunoașterea elevilor și prezentarea Jocuri și activități de intercunoaștere. Activitate 1
manualului Prezentarea manualului frontală
RECAPITULARE INIȚIALĂ Exerciții recapitulative: Autoevaluare 2
- de lectură și înțelegere de text;
- de identificare a unor cuvinte cu sens asemănător și opus;
- fonetice (aplicații la grupuri de sunete, despărțirea în silabe);
- de recunoaștere a părților de vorbire învățate și a unor categorii
gramaticale;
- de dictare;
- de redactare a unui text funcțional.

EVALUARE INIȚIALĂ Test predictiv Manual, p. 8-10 Test predictiv 1

UNITATEA I: „Despre mine. Selfie”

CONȚINUTURI (detaliere) CS ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE NR.


ORE
Adam Andreea-Maria (grupa 1)
Barbu Ionela-Amalia (grupa 1)
Dan Elisa-Maria (CRP)
Deac Diana (grupa 3)

Textul literar: 2.1. Activități de prelectură: discuții privitoare la ce știu copiii Textul-suport și resurse Observarea sistematică a 1
Prietenul meu de Ioana despre selfie. digitale elevilor
Pârvulescu Lectura textului-suport
Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură
Trăsăturile textului literar 2.1. Activități de lectură (lucru cu textul) Activitate frontală Observarea sistematică a 1
2.2. Exerciții de explorare a trăsăturilor textului literar elevilor
Exerciții de ordonare a informației pe baza unui
organizator grafic (personajele textului)
Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea Portofoliu: fișe de
informațiilor esențiale și de detaliu dintr-un text citit Activitate pe grupe identitate pentru
Joc – Pălăriile gânditoare (pag. 16) personaje
Cuvinte-cheie. Tema. Planul 2.1. Activități de lectură (lucru cu textul) Text suport Observarea sistematică a 1
LECTURĂ

simplu de idei 2.2. Identificarea reperelor spațio-temporale Post-it-uri elevilor


Ordonarea cronologică a întâmplărilor Markere colorate
Cuvinte-cheie
Semnificațiile textului 2.3. Activități de postlectură: Discuții privind semnificația Activitate frontală Observarea sistematică a 1
2.4. textului literar elevilor
Exerciții de formulare a opiniei: Linia valorică (pag. 18)
Textul nonliterar: 2.1. Activități de lectură Textul-suport Autoevaluare (minitest p. 1
Scurtă istorie a selfie-ului 2.2. Exerciții de explorare a trăsăturilor Activitate frontală și pe 19)
Exerciții de lectură pentru a extrage informații esențiale grupe

Text auxiliar:Hronicul și 2.4. Activități de prelectură Activitate frontală și pe Observarea sistematică a 1


cântecul vârstelor de Lucian Cuvinte-cheie grupe elevilor
Blaga Lectura textului suport
Impresii după lectură
INTERCULTURALITATE 5.1. Lectura textului-suport Textul-suport și resurse Portofoliu: Insulele 1
Identitatea personală. Emoțiile Exerciții de recunoaștere a stărilor, emoțiilor, digitale personalității
„Întors pe dos” (prezentare) sentimentelor emițătorului Oglinda emoțiilor
COMUNICARE ORALĂ 1.1. Exerciții de recunoaștere a unei situații de comunicare și a Activitate frontală și în Portofoliu: Portretul 1
Exprimarea adecvată a emoțiilor. 1.2. rolurilor de emițător și receptor perechi chinezesc
Roluri în comunicare 1.3. Exerciții de identificare a elementelor verbale, nonverbale
Adam Andreea-Maria (grupa 1)
Barbu Ionela-Amalia (grupa 1)
Dan Elisa-Maria (CRP)
Deac Diana (grupa 3)

și paraverbale din comunicare


Exerciții de construire a unei comunicări dialogate
Exerciții de mimare a unei situații de comunicare
Propoziția. Tipuri de propoziții 4.2. Exerciții de recunoaștere a propoziției și a tipurilor de Activitate frontală, Observarea sistematică a 1
4.3. propoziții individuală și pe grupe elevilor
Alcătuire de propoziții simple și dezvoltate
Exerciții de transformare a propozițiilor simple în propoziții
dezvoltate
Exerciții de utilizare a semnelor de punctuație și de
ortografie
Cuvântul și dicționarul 4.2. Exerciții de identificare a formei și a sensului cuvintelor Activitate frontală Observarea sistematică a 1
4.3. Exerciții de identificare a sensurilor unor cuvinte în funcție elevilor
de context
Exerciții de ordonare alfabetică a unor cuvinte DEX Portofoliu: Un obiect
Exerciții de redactare a unui articol de dicționar inventat
LIMBA ROMÂNĂ

Sinonime. Antonime 4.2. Exerciții de precizare a unor sinonime și antonime Activitate frontală, în Observarea sistematică a 1
4.3 perechi și pe grupe elevilor

Fișă de lucru
Câmpul lexical 4.2. Exerciții de grupare a unor termeni după trăsături de sens Activitate frontală și pe Observarea sistematică a 1
4.3. grupe elevilor

Tipurile de sunete 4.2. Exerciții de relaționare a sunetului cu litera Activitate frontală și în Observarea sistematică a 1
4.3. Exerciții de identificare a rolului semnelor diacritice în perechi elevilor
rostirea sunetelor specifice limbii române
Exerciții de transcriere corectă a unor mesaje
Exerciții de comparare a mesajelor postate online cu
DOOM2
norma limbii române standard
Silaba. Accentul 4.2. Exerciții de pronunțare corectă a unor sunete și silabe Activitate frontală Observarea sistematică a 1
4.3. Exerciții de disociere între omografe (aplicativ) DOOM2 elevilor
Autoevaluare (minitest,
pag. 37)
Adam Andreea-Maria (grupa 1)
Barbu Ionela-Amalia (grupa 1)
Dan Elisa-Maria (CRP)
Deac Diana (grupa 3)

Etapele scrierii. Relatarea unor 3.1. Scrierea unui text cu început/sfârșit dat Activitate frontală Observarea sistematică a 1
experiențe personale 3.3. Elaborarea unei pagini de jurnal elevilor
Exerciții de concepere a unui text Text suport (grilă de Autoevaluare
REDACTARE

autoevaluare)
Tablă
Markere
Prezentarea textului (notițe) 3.3. Discuție despre rolul notițelor în viața școlară și despre Activitate frontală 1
modalități diferite de a lua notițe Activitate individuală și Interevaluare
Exerciții de redactare a unor notițe în perechi
RECAPITULARE Toate CS Exerciții recapitulative Pag. 42-43 2
vizate în
unitate
EVALUARE 2.1., 2.2. Test Pag. 44 Evaluare sumativă 1
3.1., 4.2.
4.3.

UNITATEA II: „De-a ce mă joc”

CONȚINUTURI (detaliere) CS ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE NR.


ORE
Textul narativ literar: 2.5. Activități de prelectură: întrebări privind jocurile preferate și Textul-suport și resurse Observarea sistematică 1
„Vizită…” de I.L. comportamentul copiilor pe parcursul unor vizite. digitale a elevilor
Caragiale Lectura pe roluri a textului-suport. Exerciții de citire fluentă și Activitate frontală și pe
grupe
expresivă a textului scris
LECTURĂ

Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură

Timp, spațiu și acțiune 2.1. Activități de lectură (lucru cu textul) Activitate frontală Observarea sistematică 1
Exerciții de recunoaștere a reperelor temporale și spațiale ale a elevilor
acțiunii Activitate pe grupe
Activitate pe grupe
Propunerea decorului pentru o punere în scenă a schiței.
Exerciții de ordonare cronologică a idelor principale din textul-
Adam Andreea-Maria (grupa 1)
Barbu Ionela-Amalia (grupa 1)
Dan Elisa-Maria (CRP)
Deac Diana (grupa 3)

suport, pentru a înțelege firul narativ, acțiunea schiței Activitate frontală și pe


Exerciții de lectură selectivă pentru desprinderea informațiilor grupe
esențiale și de detaliu dintr-un text citit, pe baza unui organizator
grafic, pentru a înțelege logica succesiunii evenimentelor, conform
unor reprezentări grafice
Plan dezvoltat de 2.2. Activități de lectură (lucru cu textul) Activitate frontală Observarea sistematică 1
idei Exerciții de alcătuire a planului simplu și a planului dezvoltat de Activitate independentă a elevilor
idei, pe baza unui organizator grafic Interevaluare
Personajele 2.1. Activități de lectură (lucru cu textul) Activitate frontală Observarea sistematică 1
2.3. Exerciții de identificare a personajelor și a rolului pe care-l au în a elevilor
textul literar
Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale ale unui
personaj Reproduceri după
Exerciții de comparare a informațiilor din text cu imagini tablouri de Harry
reprezentative pentru temă și personaj, pentru a discuta despre Brooker (pag. 53)
jocurile specifice sfârșitului de secol XIX
Exerciții de formulare a unui răspuns personal / creativ cu privire
la personaje și relațiile dintre ele
Semnificațiile textului 2.2. Activități de postlectură: discuție privind semnificația textului- Activitate frontală Autoevaluare (minitest) 1
2.3. suport
Exerciții de formulare a unei opinii
Extinderi către o înțelegere mai largă a imaginii copilului în secolul
al XIX-lea
Problematizare privind tema
Text auxiliar: 2.1. Exerciții de scriere reflexivă: jurnalul cu dublă intrare completat pe Activitate 1
Exuvii de Simona 2.3. parcursul lecturii independentă : jurnalul
Popescu Exerciții de extragere dintr-un text a elementelor specifice, pentru cu dublă intrare
Textul-suport și resurse
a susține o opinie
digitale
Exerciții de comparare a două texte literare din perspectiva Activitate frontală Portofoliu: Este greu să
aceleiași teme fii copil?
Discuție privind semnificația textului-suport
Oferirea unor sugestii de lectură
Adam Andreea-Maria (grupa 1)
Barbu Ionela-Amalia (grupa 1)
Dan Elisa-Maria (CRP)
Deac Diana (grupa 3)

Diversitate culturală: 5.1. Exerciții de comparare a cuvintelor care denumesc jocul în mai Activitate frontală, Observarea sistematică 1
INTERCULTURALITATE

Jocuri de ieri și de azi multe limbi individuală și în perechi a elevilor


Lectura textelor-suport
Texte suport
Exerciții de prezentare a unor experiențe proprii de viață
Fișe de lucru
Exerciții de formulare a opiniei oral și în scris
Proiect individual: 5.1. Discutarea primei teme de proiect: stabilirea calendarului, Activitate frontală Poster: Prezentarea unui 1
Jocuri fără vârstă explicarea pașilor de realizare, sugestii pentru documentare, joc
criteriile de evaluare a proiectului (evaluare: săptămâna XI)

Schimburi de replici în 1.1. Descoperirea ideilor care pot structura un plan simplu/dezvoltat, Activitate în perechi Observarea sistematică 1
dialog 1.4. prin dialog cu un partener a elevilor
COMUNICARE ORALĂ

Reguli de acces la 1.1. Exerciții de analiză a regulilor de acces la cuvânt într-un fragment Activitate frontală Interevaluare 1
cuvânt 1.2. din Vizită… de I.L. Caragiale și în Jocul culorilor de Mircea
Sîntimbreanu Activitate în grupe Autoevaluare
Exerciții de construire a unei comunicări de grup, cu respectarea
regulilor de acces la cuvânt
Reflecție asupra activităților
Verbul. Predicatul 4.1. Actualizarea cunoștințelor despre verb și categoriile gramaticale Activitate frontală, Observarea sistematică 1
verbal ale acestuia independentă și în a elevilor
Observarea formelor verbale nepersonale (infinitivul) perechi
Exerciții de identificare a predicatelor verbale
Modul indicativ. 4.1. Exerciții de comparare a formelor flexionare ale verbelor pentru Activitate frontală și în Observarea sistematică 1
Prezentul 4.4. înțelegerea structurii acestora la diverse moduri (indicativ) și perechi a elevilor
timpuri (prezent)
Exerciții de ortografie și ortoepie a formelor verbale
DOOM2
Exerciții de utilizare corectă în comunicare a formelor verbale
LIMBA ROMÂNĂ

Trecutul. Imperfectul 4.1. Exerciții de identificare a verbelor la imperfect Activitate frontală și în Observarea sistematică 1
4.4. Exerciții de comparare cu alte forme perechi a elevilor
Verbul auxiliar a avea. 4.1. Exerciții de comparare a formelor flexionare ale verbelor pentru Activitate frontală Observarea sistematică 1
Participiul. Perfectul 4.4. înțelegerea structurii acestora la diverse moduri (indicativ) și a elevilor
compus timpuri (perfect compus)
Adam Andreea-Maria (grupa 1)
Barbu Ionela-Amalia (grupa 1)
Dan Elisa-Maria (CRP)
Deac Diana (grupa 3)

Exerciții de ortografie și ortoepie a formelor verbale


Exerciții de utilizare corectă în comunicare a formelor verbale DOOM2
Perfectul simplu și 4.1. Exerciții de comparare a formelor flexionare ale verbelor pentru Activitate frontală Observarea sistematică 1
mai-mult-ca-perfectul 4.4. înțelegerea structurii acestora la diverse moduri (indicativ) și a elevilor
timpuri (simplu, mai-mult-ca-perfect)
DOOM2
Exerciții de ortografie și ortoepie a formelor verbale
Exerciții de utilizare corectă în comunicare a formelor verbale
Viitorul. Verbele 4.1. Exerciții de comparare a formelor flexionare ale verbelor pentru Activitate frontală Observarea sistematică 1
auxiliare a vrea și a fi 4.4. înțelegerea structurii acestora la diverse moduri (indicativ) și a elevilor
timpuri (viitor, viitor anterior)
DOOM2
Exerciții de ortografie și ortoepie a formelor verbale
Exerciții de utilizare corectă în comunicare a formelor verbale
Imperfect 4.1. Exerciții de comparare a formelor flexionare ale verbelor pentru Activitate frontală și în Observarea sistematică 1
4.4. înțelegerea structurii acestora la diverse moduri (indicativ, perechi a elevilor
imperativ)
Exerciții de ortografie și ortoepie a formelor verbale
DOOM2 Evaluare formativă
Exerciții de utilizare corectă în comunicare a formelor verbale Autoevaluare (minitest,
pag. 77)

Textul narativ ficțional 2.1. Pregătire pentru redactarea de tip imaginativ Text-suport: Cea mai Observarea sistematică 1
Lectura textului-stimul mare dorință de a elevilor
Exerciții de recunoaștere a trăsăturilor textului narativ Cornelia Funke
Textul narativ ficțional 3.3. Exerciții de exprimare în scris a ideilor, pornind de la textul citit Activitate independentă Interevaluare 1
(continuare) 3.4. Exerciții aplicative pentru respectarea etapelor scrierii (pregătirea, Autoevaluare (pag. 79)
REDACTARE

scrierea ciornei, revizuirea, editarea, publicarea) Portofoliu: Plan


individual pentru
Exerciții de realizare a planului unei compuneri, pe baza unei
îmbunătățirea redactării
scheme ce sintetizează etapele textului narativ

5.1. Prezentarea proiectului individual Jocuri fără vârstă Activitate independentă Evaluare reciprocă 1
RECAPITULARE Toate CS Exerciții recapitulative Pag. 80-81 2
vizate în
unitate
Adam Andreea-Maria (grupa 1)
Barbu Ionela-Amalia (grupa 1)
Dan Elisa-Maria (CRP)
Deac Diana (grupa 3)

EVALUARE 2.1, 2.2. Test Pag. 82 Evaluare sumativă 1


2.3, 3.3.
4.1, 4.4.

UNITATEA III: „Pe strada mea”

CONȚINUTURI CS ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE NR. ORE


(detaliere)
Anunțarea proiectului „În așteptarea Crăciunului” Activitate frontală și pe 1
Exerciții de repartizare a rolurilor într-o echipă grupe
Textul 2.1. Lectura model a textului-suport Textul-suport și resurse Observarea sistematică 1
descriptiv Discuție privind impresiile elevilor după prima lectură digitale a elevilor
literar: Activitate frontală
O stradă cu
sentimente de
Ana Blandiana
Textul descriptiv 2.1. Lectura în lanț a textului-suport. Exerciții de citire fluentă și Textul-suport și Observarea sistematică 1
literar. 2.4. expresivă a textului scris resursedigitale a elevilor
Personificarea Activitate frontală
LECTURĂ

Exerciții de descoperire a particularităților textului descriptiv


literar
Exerciții de identificare a cuvintelor-cheie
Exerciții de identificare a idelor principale din cele trei strofe
ale textului-suport
Exerciții de recunoaștere a structurilor nominale specifice
descrierii
Exerciții de identificare a personificărilor și de comentare a
rolului lor în poezie
Semnificațiile 2.3. Exerciții de formulare a unui răspuns personal / creativ cu Activitate individuală Portofoliu: Fii și tu 1
textului privire la semnificația textului-suport, apelând la tipurile de scriitor! (catren)
inteligență. Portofoliu: Strada mea
Exerciții de redactare a unei descrieri cu integrarea unor
imagini, desene.
Adam Andreea-Maria (grupa 1)
Barbu Ionela-Amalia (grupa 1)
Dan Elisa-Maria (CRP)
Deac Diana (grupa 3)

Text auxiliar: 2.2. Identificarea cuvintelor-cheie din diferite texte Activitate individială și Observarea sistematică 1
O pisică de 2.4. Reluarea lecturii după anumite criterii activitate pe grupe a elevilor
Tudor Arghezi 2.5. Excerciții de citire fluentă și expresivă a textului scris
Textul 3.1. Realizarea planului unei compuneri urmărind un model dat Activitate individuală Observarea sistematică 1
descriptiv 2.1. Imaginarea unei contunuări a întâmplărilor narate a elevilor
nonliterar 3.2. Exerciții de ilustrare a atitudinii/emoției prin folosire de Cartonașe cu emoticoane
și stickere
emoticoane

TEZĂ Recapitulare pentru teză Evaluare sumativă 2


Teză 1
Discutarea tezelor 1
Tradiții: 5.1. Exerciții de transcriere a unor fragmente scurte Activitate individuală și Observarea sistematică 1
sărbătorile de 2.4. Exerciții ghidate de lectură a imaginii frontală a elevilor
INTERCULTURALITATE

iarnă Exerciții de identificare a similitudinilor între culturi diferite


Abordarea temei din perspectivă interdisciplinară (literatură –
arte plastice – muzică)
Proiect de grup: 5.1. Prezentarea proiectului Activitate pe grupe Evaluare sumativă/ 1
În așteptarea 1.4. Autoevaluare (pag. 97)
Crăciunului

COMUNICARE ORALĂ 1.3. Exerciții de exprimare orală a ideilor Activitate individuală și Observarea sistematică 1
Ascultarea activă 1.4. Exerciții de ascultare activă frontală a elevilor
Exersarea unei situații de comunicare Activitate pe grupe – joc
Substantivul 4.2. Actualizarea cunoștințelor despre substantiv și categoriile Activitate frontală Observarea sistematică 1
4.4. gramaticale ale acestuia a elevilor
LIMBA ROMÂNĂ

Articolul 4.2. Identificarea articolelor hotărâte și nehotărâte din text Activitate frontală și în Observarea sistematică 1
4.4. Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte de limbă perechi a elevilor
Posibilități 4.2. Observarea părților secundare de propoziție care determină Activitate frontală Observarea sistematică 1
combinatorii ale 4.4. un substantiv a elevilor
substantivului. 4.5. Exerciții de recunoaștere a prepozițiilor simple și compuse
Prepoziția.
Adam Andreea-Maria (grupa 1)
Barbu Ionela-Amalia (grupa 1)
Dan Elisa-Maria (CRP)
Deac Diana (grupa 3)

Adjectivul 4.2 Identificarea gradelor de comparație a adjectivelor din text Activitate pe grupe Interevaluare 1
Descrierea unui personaj prin utilizarea unor diferite grade de
comparație ale adjectivelor Fișe de lucru
Substantivul 4.2. Exerciții de identificare a subiectului (simplu și multiplu) Activitate pe grupe Portofoliu: Dezacorduri 1
subiect. Exerciții de construire a unor propoziții corecte din punctul de Evaluare formativă /
Acordul vedere al acordului predicatului cu subiectul autoevaluare
predicatului cu
subiectul
Descrierea unui 3.1. Descrierea unui obiect folosind categorii gramaticale și Activitate individuală Observarea sistematică 1
obiect 4.2. semantice diferite a elevilor
Identificarea caracteristicilor unui obiect dat Imagini și fișe de lucru
REDACTARE

Descrierea unui 3.1. Exerciții aplicative pentru respectarea etapelor scrierii Activitate individuală Interevaluare 1
obiect 4.2. (pregătirea, scrierea ciornei, revizuirea, editarea, publicarea)
(continuare) Exerciții de redactare a unei compuneri descriptive după o
Portofoliu: Descrierea
imagine
casei
Rescrierea unei secvențe dintr-o compunere personală, în
urma analizei observațiilor primite, în vederea îmbunătățirii
activității specifice de redactare
RECAPITULARE Toate Exerciții recapitulative Pag. 110-111 2
CS
vizate
în
unitate
EVALUARE 2.1, 2.3 Test Pag. 112 Evaluare sumativă 1
3.1, 4.2. Evaluarea portofoliilor 1
din unitățile I-III (la dispoziția
profesorului)
Încheierea situației școlare pe semestrul I 1
(la dispoziția
profesorului)
TOTAL ORE PENTRU SEMESTRUL I 72