Sunteți pe pagina 1din 3

Guvernanţă versus guvernare

1. Semnificaţia conceptelor

Guvernarea Guvernanţa

Termenul guvernare se referă expres la actul de


guvernare şi reprezintă : 1.Banca Mondială:
Guvernanţa reprezintă maniera în care este
 Exercitarea autoritătii; exercitată puterea în cadrul managementului
resurselor in scopul dezvoltărrii economice şi
 administrarea legilor; sociale a ţării
 control; 2. Comisia Europeană:
Guvernanţa europeană se referă la regulile,
 direcţie; procesele şi practicile ce influenţează modalităţile
 regulament de exercitare a puterii la nivel european, în special
cu privire la deschiderea, transparenţa,
participarea, eficienţa şi coerenţa pe care o adoptă
instituţiile europene.

Guvernul este cel ce exercită autoritatea, pe baza Implică participarea mai multor actori: conceptul
deciziilor adoptate de către parlament, pe de guvernanţă depăşeşte graniţele administraţiei
durata existentei sale intre două scrutinuri publice, sub aspectul ansamblului de relaţii dintre
legislative succesive. autorităţile publice şi societate

2.Principiile guvernarii si guvernanţei

Guvernare Guvernanţă
Principii:  Principiul legalitatii:  Transparenţa (adoptarea unei maniere
(executarea obligatorie deschise, sincere)
si cu buna credinta a  Participarea (asigurarea unei participări
competentelor cât mai largi , de-a lungul întregului
atribuite prin lege) proces)
 Principiul  Responsabilitatea(delimitarea clară a
proportionalitatii(evita rolului legislativ, respectiv executiv, pe
rea abuzului de putere) care îl deţine fiecare instituţie)
 Principiul  Eficacitatea(politicile promovate trebuie să
permanenţei(administr asigure eficienţa)
atia trebuie sa fie  Coerenţa(asigurarea unei compatibilităţi
continua, prompta si ridicate a politicilor promovate şi
energica, ea acţiunilor întreprinse în acest sens)
reprezentand statul)
3.Modul de adoptare a deciziilor si implementarea acestora

Guvernarea Guvernanţa

Structura ierarhizată: decizia este luată la nivel Trei tipuri de relaţii caracterizează
central şi este implementată de către nivelurile guvernanţa:
subordonate ierarhic, sub controlul statului  relaţiile dintre nivelurile guvernanţei,
exprimate prin aplicarea principiului
Modelul Westphalian: statul este suveran subsidiarităţii;
 relaţiile dintre actorii publici şi privaţi,
Modelul fordian: statul, ca furnizor de bunuri si materializate prin realizarea de
servicii parteneriate;
 relaţiile dintre probleme, prin trecerea la
abordarea integrată, sistemică a proceselor
de dezvoltare

4 Analiza comparativă a guvernării si guvernanţei

Guvernare Guvernanţă
Rolul statului Exercitarea autorităţii Activator
 Comandă şi control pe  Negocieri multilaterale
baza regulii majorităţii pentru stabilirea unei
Modul de interacţiune cu  Ierarhia si regula poziţii comune
ceilalti actori majorităţii  Relaţii non-ierarhice,
cvasi-egale între actori
Actori dominanţi Actorii statali Actoril statali împreună cu o
multitudine de acţionari
Nivelul căruia i se alocă Nivelul central: acoperă toate Distributie a competentelor
decizia politică domeniile intre diferite niveluri
Limitele intre actori Clar definite şi impenetrabile Mai flexibile şi permeabile

5. Diferenţa între administraţia publică traditională şi noul management public

Guvernare Guvernanţă
(Administraţia publică (Noul management public)
tradiţională)
Contextul Stabil Concurenţial
Conducere pe baza de: Ierarhii Modelul Pieţei
Cine sunt actorii: Funcţionarii publici Cumpărători şi furnizori, clienţi
şi contractori
Strategia De stat şi centrată pe De piaţă şi centrată pe
producător consumator
6 Trăsăturile guvernanţei, comparativ cu guvernarea

Guvernare Guvernanţă
Actorii sunt dispuşi pe verticală,
Actorii sunt situaţi pe poziţii
Relaţia autorităţi-societate legaţi printr-o relaţie de oarecum egale: Cooperare şi
subordonare ierarhică negociere între actori
Decizia Deciziile se iau în sfera politică
Există mecanisme de auto-reglare
a relaţiilor dintre actori
Alegerea actorilor: conform unor
Participanţii Recrutarea pe bază de proceduri noi: aptitudinile
promovare ierarhică şi dovedite de actori în lumea
apartenenţă la partidul aflat la afacerilor, învestirea lor prin
guvernare alegeri(doctrina suveranităţii
poporului)