Sunteți pe pagina 1din 3

FURNIZOR: Enel Energie Muntenia SA

Factură piață concurențială


Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector
3, Bucuresti, cod poștal 030667
Cod TVA/CIF: RO24387371
IORDACHE ALINA-RALUCA
Nr. ord. reg. com.: J40/14506/2008
Cap. social subscris și vărsat: 37.004.350 lei Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 224E, bl. 3, sc. A, et. 8, ap. 74,
Cont: RO52CITI0000000725076002 sector 6, Bucuresti, cod poștal 061126
Banca: Citibank Europe plc, Dublin-Sucursala Romania
Operator de date cu caracter personal nr. 10585

DETALII NECESARE PLATII DATE FACTURA COD CLIENT: C102415879

ID FACTURA TOTAL DE PLATA Furnizare energie electrica Adresa domiciliu: Strada CEAHLAUL, nr. 11, bl.
76, sc. 2, ap. 86, sector 6, Bucuresti, cod poștal
59001304203
COD PLATA 67,91 lei Serie şi număr: 20MI00673876
Data emitere factură: 07.01.2020 060373
110357128
Data scadentă: 06.02.2020
Tip factură: Regularizare
Perioada de facturare: 27.11.2019 - 27.12.2019

SINTEZA FACTURA

Total de plată factură curentă: 67,91 lei MULTUMIM

Plăţile sunt efectuate la zi, nu aveţi


facturi restante.

Componente reglementate 35,43 lei


CONTACTE UTILE
Componente negociate 32,48 lei
www.enel.ro
www.my.enel.ro
Call center comercial:
0800 07 07 01
Cod etic: www.enel.ro
DETALII FISCALE Descopera cel mai
Energie electrica de facturat 56,62 lei apropiat Punct Enel pe
www.enel.ro
Acciza de facturat 0,45 lei Semnalare intreruperi:
Total baza de impozitare TVA 57,07 lei 0800 070 888
TVA 19% 10,84 lei Adresa de corespondenta:
Bucuresti, Sector 3, bd.
Total de plata factura curenta 67,91 lei
Mircea Voda, nr. 30, etaj 5,
Total de plata facturi restante 0,00 lei camera 5.3, cod postal
Sold total la data emiterii facturii 07.01.2020 67,91 lei 030667

NECLARITĂȚI?
Dacă sunt informaţii neclare in
noua factură, vizitaţi www.enel.ro,
secţiunea ghid nou factura.

MESAJE
Pentru că la Enel lucrurile sunt simple, îţi prezentăm un nou element introdus pe factura ta, respectiv codul de plată aflat pe prima pagină, la
secțiunea “Detalii necesare plății”.
Pentru efectuarea și alocarea corectă a plății facturii, folosește codul de plată și ID-ul acesteia sau doar codul de plată când dorești numai plata
soldului restant.

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi factura curentă în valoare de


67,91 lei

j<P G  $H2k

5900130420300000000679107012011035712849

Pagina 1 din 3 la factura 20MI00673876


TOTAL FACTURARE LOCURI DE CONSUM
NIVEL ACCIZA
CANTITATE UM VALOARE VALOARE
FĂRĂ TVA LEI TVA LEI
Total energie in perioada de facturare 92,00 kWh 49,42 9,39 Energie utilizata in scop comercial
2,44 lei/MWh; energie utilizată în
Contributie pentru cogenerare 92,00 kWh 1,75 0,33 scop necomercial 4,89 lei/MWh.
Certificate verzi 0,092 MWh 5,45 1,04
Acciza energie 0,092 MWh 0,45 0,09
Total baza de impozitare TVA 57,07 COMPONENTE
PREŢ UNITAR
din care cogenerare 1,75 CERTIFICATE VERZI:
din care certificate verzi 5,45
din care acciza 0,45 Cota obligatorie estimata de
achizitie certificate verzi pentru
TVA 19% 10,84 perioada ianuarie 2020 -
Total de plata factura curenta 57,07 10,84 decembrie 2020: 0,45061
Total de plata facturi restante 0,00 CV/MWh. Pret mediu ponderat
Sold total la data emiterii facturii 07.01.2020 67,91 lei calculat valabil incepand cu
01.02.2019: 136,8129 lei/CV.

TEMEI LEGAL
INFORMATII SUPLIMENTARE
Orice divergenţă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi Tarif ee:Contract Furnizare
soluţiona impreună cu noi, în baza procedurii de soluţionare interna pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel. EE(CFEE); Ord.ANRE: 33,64/2014;
În caz de neînţelegeri precontractuale şi/sau de neînţelegeri în derularea contractului, nesoluţionate împreună 11,76/2016; 6,12,49/2017;
cu furnizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE conform Ord. ANRE nr. 35/2013, Ord. 61/2013 sau 26,226/2018;
instanţelor competente. 17,194,212,218,222,223,224,
225,226,227,228,229/2019
Accize:L227/2015;Plata cf.CFEE;
IMPORTANT! CV:L134/2012,L184/2018; OUG
24/2017,Ord.ANRE:
Vă rugăm să nu permiteţi accesul unor persoane neautorizate la echipamentul de măsurare a energiei 11/2017;38,187,
electrice! Efectuarea de intervenţii, modificări neautorizate la contorul electronic este strict interzisă, potrivit 207/2018,33,235,238/2019
legii şi contractului dvs. de furnizare a energiei electrice, faptă constituind infracţiune, pedepsită conform
dispoziţiilor Legii nr. 123/2012, cu completarile şi modificările ulterioare. Totodată, accesul fără drept la un
sistem informatic, în speţă contorul electronic, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor
Codului Penal.

EXPLICAŢII SITUAŢIE SOLD

Sume din regularizări - consum plătit în avans până la data emiterii facturii curente
Total de plată factură curentă - valoare de plată factură curentă
Facturi restante - valoare de plată a facturilor precedente neachitate
Sold client - situaţia finală a soldului la data emiterii facturii curente

Valoarea Sold Client negativă (-) se va folosi pentru plata facturii următoare sau se va restitui la cerere.
Valoarea Sold Client pozitivă (+) reprezintă suma totală de plată la zi (factura curentă + facturi neachitate).

Pagina 2 din 3 la factura 20MI00673876


IORDACHE ALINA-RALUCA - LOCUINTA
TRANSMITERE INDEX
Adresa: Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 244E, bl. 3, sc. A, ap. 74, sector 6, Bucuresti, cod poștal 061126

Contract nr.: 4185607 Perioada de facturare: 27.11.2019 - 27.12.2019 Numar IVR: 0800 07 07 01
Cod identificare loc consum: 5005790376 Consum anual estimat: 1.080 kWh Interval: 27.01.2020-05.02.2020
Putere avizata: 5,7 kW Citiri de regularizare interval:
Oferta/Tarif/Nivel tensiune: Enel Fix Anual / Tarif 06.06.2020 - 15.06.2020
negociat rezidential / JT

Cod Eneltel / Const. Index Index Factor


Serie contor Cantitate UM
POD grup vechi nou putere

CITIRI SI CANTITATI
Energie activa 110357128/ 3834/ 3886/
001000705082816 1 52 kWh
27.11.19-10.12.19 RO001E110357128 autocitit citit
Energie activa 110357128/ 3886/ 3926/
001000705082816 1 40 kWh
11.12.19-27.12.19 RO001E110357128 citit autocitit

Pret unitar Valoare Valoare


Cantitate UM
fara TVA lei fara TVA lei TVA lei

ENERGIE ACTIVA
Energie activa
92 kWh 0,289000 26,59 5,05
27.11.19-27.12.19
Abonament
14 Zile 0,190000 2,66 0,51
27.11.19-10.12.19
Abonament
17 Zile 0,190000 3,23 0,61
11.12.19-27.12.19
Distributie en.el
92 kWh 0,151550 13,94 2,65
27.11.19-27.12.19
Tarif de extragere en.el din
retea (TL) 92 kWh 0,016520 1,52 0,29
27.11.19-27.12.19
Tarif de introducere en.el
in retea (TG) 92 kWh 0,001180 0,11 0,02
27.11.19-27.12.19
Servicii sistem
92 kWh 0,014890 1,37 0,26
27.11.19-27.12.19
Certificate verzi
0,092 MWh 59,2399857 5,45 1,04
27.11.19-27.12.19
Acciza 27.11.19-27.12.19 0,092 MWh 4,890000 0,45 0,09
Cogenerare
7 kWh 0,015640 0,11 0,02
27.11.19-28.11.19
Cogenerare
85 kWh 0,019320 1,64 0,31
29.11.19-27.12.19

TOTAL LOC DE CONSUM


Total loc de consum 92,00 kWh 57,07 10,84

Pagina 3 din 3 la factura 20MI00673876