Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnaziala Romanesti

Profesor înv. primar : Milescu Georgiana


Aria curriculara: Matematica si Stiinte
Disciplina: Matematica
Clasa III C
An scolar 2019 - 2020

Plan remedial
Matematica

Obiective Deficienţe semnalate Activităţi remediale propuse Programul de Numele si


operaţionale (competenţe remediere prenumele
generale/specifice) elevului care
necesita
remediere
- să compare şi să  Elevul formează mulţimi, - exerciţii de comparare a grupurilor de obiecte
ordoneze crescător recunoaşte culorile, numără (bile, beţişoare, puncte) prin diferite procedee;
şi descrescător oral crescător până la 100, - exerciţii de numărare cu pas dat, “înainte” si 1. Codreanu
numerele învăţate dar are probleme în ceea ce înapoi”, fără sprijin în obiecte sau desene; (cu posibilitate Vanessa
- să efectueze priveşte număratul până la - exerciţii de comparare a numerelor folosind de prelungire 2. Ion Mario
exerciţii cu operaţii 1000. algoritmul de comparare; dacă la sfârșitul 3. Raboj
de adunare şi  Nu compara si nu ordoneaza - exerciţii de adunare si scădere cu numere perioadei Liviu
scădere cu numere crescator si descrescator naturale de la 0 la 100 fără trecere peste ordin; programului de 4. Rosu Ionut
cuprinse în numerele invatate. verificarea rezultatelor cu ajutorul obiectelor; intervenție nu 5. Tanase
concentrul 0-100  Intampina dificultati in - rezolvarea de probleme cu obiecte sau desene observăm Andreea
- să rezolve operatii de adunare si si verificarea rezultatului prin numărare; remedierea 6. Tinjelaru
probleme cu o scadere in concentrul 0 - - rezolvarea de probleme de tipul a+b=x, a-b=x, deficiențelor Lucas Daniel
singură operaţie de 1000 în care a, b sunt numere date; semnalate)
tipul a+b=x, a-b =x,  Nu cunoaste forma corecta a - exercitii grafice de scriere corecta a cifrelor.
în care a şi b sunt cifrelor.
numere date  Capacitate scăzută de
organizare şi coordonare a
acţiunilor în conformitate cu
comanda verbală.

Rezultate obtinute: