Sunteți pe pagina 1din 1

CLONAREA

CELULELOR STEM

O CELULĂ GENELE RĂSPUND


LA MEDIU
50.000 "EU SUNT MAESTRUL GENETICII"

COAJĂ COAJĂ COAJĂ

MINTEA CONŞTIENTĂ - MINTEA INCONŞTIENTĂ


MUŞCHI OASE GRĂSIME
GÂNDURI /PROGRAME
LUNA DE MIERE
ATENTIE - CONŞTIENTIZARE
NEGATIV

DE ACCEA SUNT EU AICI CHIMIA SÂNGELUI


ÎNAPOI SCHIMBĂ
LA GÂNDURI NEGATIVE, AUTOPILOT
celula
efectul - placebo STRESUL
CEL MAI PROBA-
BIL, CAUZEAZĂ
GÂNDURI POSITIVE – VINDECARE
GÂNDURI NEGATIVE - SISTEMUL IMUNITAR 90%
DIN BOLI

< 1 % D I N BOL I SUNT GENET I CE


> 90% D I N BOL I - LEGATE DE STILUL DE VIAŢĂ +
CONSEC I NŢA STRESUL

COLE STER OL
I NDUSTR I A
MEMBRANA CELULARĂ - CRE I ERUL CELULE I
FARMACEUTICĂ
I ND I CĂ CARE CELULĂ ESTE BOLNAVĂ FACE
NEWTON
V I TAL - I NUMAN -

C ÂMP I NV I Z I B I L -
ENERG I E

minte
CONŞTIINŢĂ
ENERG I E = OAMEN I =F ORMEAZA
V I BRA Ţ II PLA CU TE V I BRA ŢII NEGAT I VE
OR I CE ORGAN I SM MASPARĂ ENERG I A
ST I MULUL
I UB I RE DE S I N
CRE ȘT E PR OTEC ȚIA
80% -9 0% NU SUNT
SUFFICIENT DE BUN
NU S UNTEM V I CT I M I LE GENET I C II
MUL Ţ UM I RE
CREDE/ S C I MBĂ ŢI M I NTEA
APREC I ERE

A SLUJ I
C ât de putern i c i sunte m ?
MA I MULT DEC ÂT V-AŢ I PUTEA I MAG I NA