Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Decan,

Subsemnatul (a) _______________________________________________________________ , student (ă) în


anul al II-lea, Învăţământ la Distanţă, specializarea MANAGEMENT, vă rog să binevoiţi a-mi aproba elaborarea
lucrării de diplomă cu una din următoarele teme, înscrise în ordinea preferinţei :

Nr.
Denumirea temei Conducător ştiinţific
crt.

Data : _________________

Semnătura ___________________